Създаване на портфолио за професионално ориентиранестраница1/3
Дата02.02.2017
Размер0.6 Mb.
Размер0.6 Mb.
  1   2   3


Проект 3

План

на урокa

на учителя
Създаване на портфолио за професионално ориентиране


Цели на проекта

В настоящия проект всеки един от учениците ще:

започне да формулира своите професионални цели и ще определи своите професионални интереси;

проучи различни потенциални професии;

събере, категоризира и сортира данни в база данни на професиите;

състави професионална автобиография;

упражни своите умения за провеждане на интервю чрез ролева игра;

подготви и представи портфолио за професионално ориентиране.


Придържане към стандартите

Следете връзките за подробни обяснения на тези стандарти :

Министерство на образованието и науката – Закон за народната просвета

http://www.minedu.government.bgСтратегия и национална програма за развитието на информационното ибщество в Република България

http://www.bild.net/iseducation.htmвреметраене
на Проекта

приблизително


10-15 часа
Още по време на средното си образование, учениците трябва да започнат да формулират своите професионални цели и да разработят портфолио за професионално ориентиране. В този проект учениците ще бъдат включени в процеси, свързани с търсенето и намирането на работа. Те ще проучат множество от професионални интереси, за да се подготвят за бъдещата си професия, като определят собствените си професионални интереси посредством проучвания в Интернет и ще търсят професии, съвместими с тези интереси. Класът ще използва приложението Microsoft Office Access 2007, за да създаде база данни с набор от професии. Учениците ще събират информация, за да си състявят и напишат професионална автобиография, като използват приложението Microsoft Office Word 2007 и ще упражнят своите умения за провеждане на интервю и ролева игра чрез участие в примерни интервюта за работа. Като завършващо упражнение, всеки ученик ще разработи и представи портфолио за професионално ориентиране, използвайки приложението Microsoft Office PowerPoint 20071.
Проект 3: Предизвикателство за ученици

Как може да осъществите успешна професионална реализация?

Докато сте ученици в средното си образование, трябва да започнете да проучвате различните възможности за вашата професионална изява. Дори на този ранен етап, е важно да започнете да разработвате портфолио1 за професионално ориентиране, което определя вашите професионални интереси и цели. Трябва също така да се запознаете по-добре с различните за вас възможности за работа и съответните изисквания за квалификации и обучение, а също и как се категоризират професиите, за да направите търсенето си по-лесно за управление. По-голямата част от този проект ще бъде осъществена предимно с работа по индивидуален план за собствена професия, а не толкова чрез работа в екип.Проект 3: Задание

За да осъществят възложената за този проект работа, учениците трябва да изпълнят следните задачи:

1.Да научат повече за професионалните интереси като направите различни тестове в Интернет за професионална самооценка.

2.Да прочетат поне две утвърдени теории за професионални интереси и стилове.

3.Да предвидят резултатите от оценките в Интернет, преди да получат резултатите от теста.

4.Да напишат кратко есе на тема “идеалната” или “мечтана” професия.

5.Да направят списък на най-широко разпространените професионални групи или категории.

6.Да свържат или съчетаят препоръчителните за вас професии със съответни професионалните групи.

7.Да проучат специфични професии, първо като обща характеристика и след това по-задълбочено.

8.Да проучат образователни квалификации в подкрепа на конкретен професионален интерес.

9.Да въведат събраната информация за проучените професии в база данни и да използват възможностите на базата данни за търсене и сортиране.

10.Да съберат и организират информация за създаването на професионална автобиография от функционален тип.

11.Да определят настоящи и бъдещи професионални цели.

12.Да проучат техниките за провеждане на интервю за работа, за да се подготвят за участие в ролева игра за явяване на примерно интервю за работа.

13.Да подготвят и представят портфолио за професионално ориентиране, което обединява всички предишни учебни упражнения и информация в рамките на настоящото предизвикателство.

Портфолиото за професионално ориентиране на всеки ученик, както и работата в екип ще бъдат оценявани според указанието за оценка, което ще бъде предоставено от учителя в началото на проекта.Проект 3: Детайли

В този проект, учениците ще бъдат изложени на процесите, свързани с търсенето и намирането на работа. Те ще проучат множество от професионални интереси, за да се подготвят за бъдещата си професия, като определят собствените си професионални интереси посредством проучвания в Интернет и ще търсят професии, съответстващи на техните професионални интереси. Те ще създадат база данни с професии, ще събират информация, за да изготвят своя професионална автобиография, ще упражнят своите умения за провеждане на интервю и ролева игра и ще разработят портфолио за професионално ориентиране.

Този проект съдържа три модула. Всеки един с водеща тема за разглеждане и със следните цели за учениците:

Модул 1:

Преценка на професионалните интереси


 • Учениците самооценят своите професионални интереси и стилове като се базират на две утвърдени теории: Метода на Бъркман и Теорията на Холанд.

 • Учениците описват своята “идеална” или “мечтана” професия на основата на своите самооценки.

Модул 2:

Проучване на професии

 • Учениците оформят списък от професионални категории или групи.

 • Учениците проучват възможностите за избор на професия на основата на своите самооценки.

 • Учениците изследват задълбочено един избор на професия,

 • Учениците се запознават с професионални квалификации, които подкрепят техният избор на професия.

 • Учениците попълват данни в база данни с набор от професии.

Модул 3:

Създаване на портфолио за професионално ориентиране

 • Учениците съставят и пишат професионална автобиография от функционален тип.

 • Учениците се подготвят за ролева игра и я изпълняват в примерно интервю за работа.

 • Учениците подготвят и представят портфолио за професионално ориентиране.

Необходими ученически умения

Интернет

Умения за разглеждане на Интернет страници.Microsoft Office Word 2007

Основни понятия и умения за изработване на документ.Microsoft Office PowerPoint 2007

Основни понятия и умения за изработване на презентация.Microsoft Office Access 2007

Основни понятия и умения за работа с база данни.Умения на учениците, които ще бъдат изградени

Въвеждане, сортиране на информация в база данни и извличане на такава.

Прилагане на специално форматиране, за създаване на автобиография с Microsoft Office Word 2007.

Подготовка на портфолио за професионално ориентиране, като презентация с Microsoft Office PowerPoint 2007.

Създаване на документи и свързването им с хипервръзки към слайдовете на презентацията.

Технологични ресурси на класната стая

Компютри (или компютърна лаборатория).

Достъп до Интернет и софтуер за работа с Интернет.

Инсталирани приложенията на Microsoft Office 2007.

По избор: друг софтуер, напр. за обработка на изображения.

Дидактически източници

За този ученически проект дидактическите източници са предоставени върху компактдиск (CD) в папка Introduction to Desktop Applications: 1. Ръководство за учителя в папка FINAL Instructor MaterialsIn Word\Project 3, съдържаща файловете:

План на урока на учителя (Project 3 – Lesson Plan.docx).

Презентация, изработена с Microsoft PowerPoint 2007 по предизвикателството на проекта (Project 3 - Challenge.pptx).

Указание за оценяване на изработената от всеки ученик професионална автобиография във функционален стил (файл Project 3 - Resume Rubric.docx)

Указание (файл Project 3 - Presentation Rubric.docx) за оценяване на презентацията “Портфолио за професионално ориентиране”.

Презентация, изработена с Microsoft PowerPoint 2007 за Модул 1: (Project 3 - Module 1.pptx).

Презентация, изработена с Microsoft PowerPoint 2007 за Модул 2: (Project 3 - Module 2.pptx)

Презентация, изработена с Microsoft PowerPoint 2007 за Модул 3: (Project 3 - Module 3.pptx)

База данни в приложението Microsoft Access 2007 за Проект 3: (Project 3 – Careers.accdb) 1. Ръководство за ученика в папка FINAL Student Materials – In Word\Project 3, съдържаща файловете:

Материали за темата ”Предизвикателство за ученици” за Проект 3
(Project 3 - Challenge.docx)

Уроци за учениците за Модул 1: Преценка на професионалните интереси (Project 3 - Student Lesson - Module 1.docx)

Уроци за учениците за Модул 2: Проучване на професионални кариери (Project 3 - Student Lesson - Module 2.docx)

Уроци за учениците за Модул 3: Подготовка на портфолио за професионално ориентиране (Project 3 - Student Lesson - Module 3.docx)Ръководство Стъпка-потъпка в папка Step-by-Step Guides:

  • Ръководство за Microsoft Access 2007: Редактиране на базата данни с име Project 3 – Careers (Access-EditData.docx)

  • Ръководство за Microsoft Access 2007: Въвеждане на данни и създаване на отчет със сортирани данни (Access-Sorting.docx)

  • Ръководство за Microsoft Word 2007: Професионална автобиография от функционален тип (Word-Resume.docx)

  • Шаблон за автобиография на Microsoft Word 2007 (със скрит текст) (Resume.dotx)

  • Ръководство за Microsoft PowerPoint 2007: Портфолио за професионално ориентиране (PowerPoint-CareerPortfolio.docx)

  • Ръководство за Microsoft PowerPoint 2007: Портфолио за професионално ориентиране (CareerPortfolio.pptx)

Други Интернет страници

Идеи за професии

http://www.utexas.edu/student/careercenter/careers/index.html


От центъра за професионална изява в Университета в Тексас, полезна таблица за отделните професии съответстващи на всички специалности, които учениците могат да изучават през висшето си образование.

Careerbuilder.com: Международен

http://www.careerbuilder.com/JobSeeker/Jobs/jobfindil.asp?sc_cmp2=JS_HP1_QSB_Intl


Универсална Интернет страница за хора, търсещи работа с оценяване, съвети за професиите и обяви за работни места. Връзката е специализирана за международно търсене.

Monster.com: Международен

http://international.monster.co.uk/

Глобален пътеводител за търсене на подходяща работа навсякъде по света. Предоставя разнообразни възможности за търсене на работа, категоризирани като Длъжност/Сектор (Function/Sector).

Интернет страници на български език

Национален център за професионално ориентиране НЦПО

http://www.likora.com/index.php?lid=1&pid=27

НЦПО е създаден, за да подпомага чрез информация, съвети (консултиране) и обучение процеса на вземане на решение в посока от развитие на личностния потенциал до житейската реализация. Той се специализира в три основни направления - ОРИЕНТИРАНЕ, ОБУЧЕНИЕ и РЕАЛИЗАЦИЯ, всяко от които включва различни дейности.

Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС

http://iccd.unwe.acad.bg/profesional.htm

Основните дейности, с които се занимава Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС са информационна дейност, консултантска дейност и връзки и сътрудничество. На тази Интернет страница можете да намерите актуални новини и събития, информация за работа и стажове, съвети за писането на автобиография и мотивационно писмо, полезни връзки и много други.

ДИРЕКЦИЯ РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА-ХАСКОВО

http://www.rsz.haskovo.spnet.net/Uslugi/uslugi-bezrabotni.htm

Услугите по заетостта, предлагани от бюрата по труда на търсещите работа лица, включват професионално ориентиране и организиране на обучението, програми и мерки по заетостта,  психологическо подпомагане и мотивиране за активно поведение на пазара на труда и др.   

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

http://rsz-varna.hit.bg/serv/kvalif.htm

За да помогнат безработните лица да си намерят подходяща работа, Бюрата по труда предлагат включване в курсове за придобиване на професионална квалификация, мотивационно обучение и професионално информиране, консултиране и ориентиране.

УСТАВ на НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА БТПП

http://www.education-bulgaria.org/ustav_bg.htm

Настоящата Интернет страница представлява УСТАВ на НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА БТПП в 10 раздела.

Пътеводител в света на професиите (ПСП)

http://www.jobsguide-bg.com/_help%5Cabout.htm

Програмата ПСП предлага помощ на всички фази от избора на професия: за осъзнаването на собствените желания и възможности, за запознаване с възможностите на пазара на труда, за вземане на решение за бъдеща кариера, за прилагането на това решение и намирането на подходяща работа. Тя предлага въпросници за интереси и умения, търсене по учебни предмети, вид на трудовата дейност, работна среда и др., както и информация за търсене на сродни професии, писане на заявление за работа, писане на автобиография, събеседване за работа, как да започнете собствен бизнес и т.н.

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА ПРЕЗ 2002 г.

http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/plan/plan-9.htm

Настоящата Интернет страница предоставя национален план за действие по заетостта през 2002 г. на Министерството на труда и социалната политика за подобряване на пригодността за заетост и по-конкретно за развитие на умения, необходими за новия пазар на труда в контекста на ученето през целия живот.
Проект 3: Дейности


Модул

1

Планна урокa

на учителя
Преценка на професионалните интереси

В Модул 1, учениците ще бъдат запознати с разнообразие от самооценки. Те ще преценят своите професионални стилове и интереси, първо чрез различни теории, след това посредством самооценки в Интернет и накрая чрез самопреценка. Учениците ще завършат този модул като напишат есе за тяхната “идеална” или “мечтана” професия, която отразява предварително събраните данни.

Преди да преподавате Модул 1, е желателно да се запознаете със съдържанието му, като прочетете дейностите и изучите упражненията. На компактдиска с дидактическите материали ще намерите Урок за ученика за Модул 1 (Project 3 - Student Lesson - Module 1.docx), както и съответна презентация, изработена с приложението Microsoft PowerPoint 2007 (Project 3 - Module 1.pptx), която можете да използвате с вашия клас.

Самопреценка на уменията и интересите

Колко пъти на учениците задават въпрос със следния смисъл: “Какво искате да работите след като завършите училище?”. Това не е въпрос, на който биха отговорили с лекота, освен ако не са отделили време да преценят своята ценностна система, интереси, склонности, способности, личностни характеристики и изяснят за себе си своя желан бъдещ начин на живот. За да вземат отговорно решение, учениците трябва да оценят своите професионални интереси и да открият себе си. Разбирането на собствената им личност ще им помогне да преценят най-добрите възможности за образование и подходящи за тях алтернативи за професионална изява.

Разгледайте формулираните по-долу въпроси и ги задайте на учениците, за да отговорят:


 1. Какви са настоящите ви интереси и хобита?

 2. Какви умения или специални таланти имате?

 3. С какъв вид работа най-много бихте желали да се занимавате?

14.Вашите умения и интереси влияят ли върху решенията, които взимате в живота и училището?

15.Къде бихте могли да получите информация, свързана с възможностите за работа и с професионалните интереси?

Бъдещият професионален успех и щастие зависят от разбирането на собствената личност. Изборът на професионална кариера, която кара човек да се чувства реализиран и щастлив зависи от личния подбор на най-добрите налични възможности за работа.

Добра първа стъпка за учениците при определяне на техните професионални цели е преценката на собствените професионални интереси. Обаче трябва както да предупредите, така и да напомните на учениците, че тези оценки са само ръководство за насочването им към професия, към която настоящите им интереси изглежда ги водят. Би било целесъобразно да се направят няколко оценки на интересите и да се сравнят резултатите. Препоръчва се те да разговарят със съветник в областта на професионалната ориентация, който може да им помогне да преценят своите интереси и да интерпретират резултатите. Ако липсва усещането, че резултатът е правилен, то би момогло да се подходи към доверяване на “вътрешното” чувство и пренебрегване на информация.

Интернет страницата, която следва, трябва да бъде предварително разгледана от учителя и нейното съдържание да бъде обсъдено накратко с учениците, преди да се прави което и да е от оценяванията в Инернет. Учениците трябва да осъзнават, че не бива да се доверяват на отделен преценяващ тест или да го приемат безрезервно като абсолютно надежден.

Библията на търсещите работа: Седемте правила при правенето на тестове за избор на професия

http://www.jobhuntersbible.com/counseling/ctests.shtml

Предупредителни съвети за тези, които правят безплатни тестове в Интернет, за определяне на своите професионални цели.

Ако учениците започнат работа днес, те могат да очакват да имат поне четири или пет промени на професията по време на техния работен живот. Непрестанно изменящият се технологичен прогрес ще изисква от тях непрекъснато да повишават своите знания и умения. Оценката на техните умения и интереси според различните теории, методи или системи ще им помогне да определят своите бъдещи възможности и избор. Самооценката е като пътна карта – полезна при определянето на видовете работни среди, обстановка и занятие, които най-ясно съответстват или са най-подходящи за търсещия работа.Метод на Бъркман®

Методът на Бъркман® представлява една безпристрастна оценка на личността, която спомага да се разкрият индивидуалните качества на човек, неговите интереси, мотивационни нужди и предизвикателства. Няма двама човека, които да са напълно еднакви. Всяка личност има своя собствена уникална пътека към по-голям успех в живота. Интересите и стиловете са описани както следва:

 • Интересите” описват видовете дейности в работата, към които човек има влечение и тези, които трябва да присъстват в професията, към която човек сериозно се насочва или ще започва. Важно е да се отбележи, че интересът към определен вид работа не свидетелства непременно за умения в тази професионална сфера.

 • Стилът” описва вида работна среда, която помага на човек да изпълнява задълженията си по възможно най-добрия начин, резултат от което е по-голямото задоволство от работата.

Преди да разгледате следната таблица, прочете информацията след нея

Кодирани с цвят стилове и интереси·
(базирани
на Метода на Бъркман)

Интереси

Интереси в синьо

Творчески, новаторски, хуманистичен, сериозен, планира дейностите, справя се с абстракцията; предпочита по-спокойните видове задължения в работата и професията.

Интереси в зелено

Убедителен, популяризиращ, насърчаващ, предпочита да съветва или обучава, мотивира хората и обича колективните видове задължения в работата и професията.

Интереси в червено

Практичен, техничен, човек на практиката, организиран, предпочита задължения в работата и професията, свързани с разрешаване на проблеми.

Интереси в жълто

Планиращ, организиран, обръща внимание на детайла, обича да работи с цифри или системи; предпочита предсказуеми видове задължения в работата и професията.

Стилове

Стилове в синьо

Проницателен, сериозен, оптимист, методичен, отзивчив, последователен, предпазлив, с ориентация към хората и който си служи с недиректна комуникация; предпочита да изпълнява задължения в работата по начин, който поддържа другите и им помага с минимум конфликти; освен това предпочита работа, където човек има време да обмисли нещата, преди да действа.

Стилове в зелено

Конкурентен, доминиращ, гъвкав, твърд, прям, независим; обича да бъде с ориентация към хората и си служи с директна комуникация; предпочита да изпълнява задължения в работата по начин, който е убедителен и дори твърд; обича работа, където нещата се правят с минимум мислене и където убеждаването се приема добре от другите.

Стилове в червено

Дружелюбен, решителен и енергичен, откровен, човек с ориентация към изпълняване на задачите и който си служи с директна комуникация; предпочита да изпълнява задължения в работата по начин, който е с ориентация към действието и е практичен; обича работа, където нещата се случват бързо и резултатите се виждат веднага.

Стилове в жълто

Внимателен, съсредоточен, общителен, с ориентация към изпълняване на задачите и който обича да си служи с не директна комуникация; предпочита да изпълнява задължения в работата по начин, който е методичен и планиран да се вмества в определено разписание; обича работа, където нещата се извършват с минимум прекъсване и неочаквани промени.

Всеки цвят си има своя собствена кодова дума:


Сподели с приятели:
  1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница