Създаване на портфолио за професионално ориентиранестраница2/3
Дата02.02.2017
Размер0.6 Mb.
Размер0.6 Mb.
1   2   3

Син - Планиране

Зелен - Общуване

Червен - Осъществяване

Жълт - Ръководене

Самооценката по Метода на Бъркман предава своите данни за предпочитаните интереси и стилове чрез кодирана система от четири цвята (син, зелен, червен и жълт). Трябва ясно да се разбере, че един цвят е не по-лош или по-добър от друг цвят – не трябва да се прави преценка за стойност. За повече информация за Метода на Бъркман посетете следната Интернет страница:Методът на Бъркман

http://www.birkman.com


Тази Инернет страница предоставя допълнителна информация и указания за избора на професия за онези, които се интересуват от този метод.

Упражнение 1.1: Попълнете един елементарен тест за описване на личностните интереси и стилове

Учениците трябва да направят един елементарен тест в Интернет за описване на интересите, който се намира на следната Интернет страница. Резултатите са представени като кодирани с цвят отговори на основата на Метода на Бъркман (описан по-горе). Учениците първо трябва да “отгатнат” какви смятат, че ще бъдат техните цветове и после да ги сравнят с реалните си резултати от теста.

Тест на Принстън за преглед на професии

http://www.princetonreview.com/cte/quiz/career_quiz2.asp


Този тест за оценка на личността е създаден от Birkman International,Inc, като встъпителен бърз преглед на метода на Бъркман. Той представлява проучване в Интернет, състоящо се от 24 двойки въпроси с наложен избор, на които може лесно да се отговори в рамките на около 5 минути. (Цялостният въпросник по Метода на Бъркман се състои от над 200 въпроса и е на разположение за ползване чрез обучени консултанти в цял свят). Резултатите предоставят общо описание, което се базира на цвят, на интересите на учениците, техните умения и предпочитани стилове – всички важни елементи, които ще помогнат на учениците да обмислят своята бъдеща професия.

Теорията на Д-р Джон Л. Холанд

Д-р Джон Л. Холанд е разработил друга, широко използвана теория, която е в основата на повечето използвани тестове за описание на професиите днес. Теорията за кодовете на
д-р Джон Холанд е система за класифициране на професиите в категории професии, групи интереси или индивидуални работни среди. В модела на д-р Холанд, тези категории представляват личности, характеризирани според това какви дейности и работа предпочитат. Шестте основни типа личности, характеризирани според тези предпочитания, са:

Реалистичен

Изследователски

Артистичен

Социален

Предприемчив

Традиционен

Според Холанд, човек може да има интереси и сходства в няколко от групите, но обикновено по-силно го привличат две или три от сферите на интерес.Сфери на личния интерес
(основаващи се на теорията на Д-р Джон Холанд)

Код

Сфера на интерес

Описание на сферата на интерес

Р

Реалистичен

Личности, които като цяло обичат да участват в дейности, включващи конкретни практически проблеми и решения, или предпочитат да работят с предмети, машини и инструменти; това са хора, които могат да имат атлетични или технически способности, обичат да се занимават с растения, животни и материали от реалния живот, или да бъдат на открито.
Подходящи професии: Дърводелец, Готвач, Електротехник, Учител по промишлени изкуства, Инженер-конструктор, Контрольор на магазин за метали, Санитар.

И

Изследователски

Личности, които като цяло обичат да участват в дейности, свързани с идеи и размишляване; това са хора, които обичат да наблюдават, изучават, изследват, анализират, оценяват, или да решават проблеми; обичат да търсят факти и мислено да намират решения на проблеми.

Подходящи професии: Химически инженер, Компютърен програмист, Чертожник, Лаборант, Аптекар, Хирург, Системен аналитик, Ветеринарен лекар.

А

Артистичен

Личности, които като цяло обичат да участват в дейности, които са по-артистични; това са хора, които имат новаторски или интуитивни способности и обичат да работят в неструктурирани ситуации, като използват своето въображение и творчество, обичат формите, дизайна, шаблоните и самоизявата.

Подходящи професии: Рекламен агент, Архитект, Писател, Преподавател по английски език, Филмов редактор, Дизайнер по интериора, Музикант, Фотограф.

С

Социален

Личности, които като цяло обичат да участват в дейности, чрез които подпомагат другите и насърчават ученето и личностното развитие; това са хора, които биха желали да работят с хора за да ги просвещават, информират, да им помагат, обучават или лекуват, или умеят да се изразяват добре; предпочитат да общуват, обучават, да дават съвети и да обслужват хората.

Подходящи професии: Съветник, Начален учител, Специалист по отношенията със служителите, Медицинска сестра, Трудов терапевт, Мениджър на персонала, Полицай.

П

Предприемчив

Личности, които като цяло обичат да участват в дейности, свързани със започване и работа по проекти; това са хора, които биха желали да работят с хора за да им въздействат, убеждават, представят, ръководят или управляват с организационни цели, с цел да се вземат решения или извличане на икономическа печалба.

Подходящи професии: Специалист по финансово планиране, Съдия, Адвокат, Стажант по мениджмънт (във всеки промишлен отрасъл), Мениджър по операциите, Директор на проекти, Мениджър по продажби.

Т

Традиционен

Личности, които като цяло обичат да участват в дейности, които следват определeн ред и процедури; работят с данни и детайли, имат способности за чиновническа работа и работа с цифри, изпълняват задачи детайлно или работят, следвайки инструкциите на други.

Подходящи професии: Счетоводител, Строителен инспектор, Помощник - редактор, Финансов аналитик, Специалист по ипотеки, Редактор на Интернет страници.

За повече информация по шестте типа кодове, учителят би могъл да потърси по-подробна информация и за целта се препоръчва да посети един или повече от следните Интернет страници:

Кодът на Холанд

http://www.usu.edu/explore/holland.html


Предлага се от професионален университетски център.

Общи сфери на професионален интерес на Джон Л. Холанд

http://hrnt.jhu.edu/cmp/HollandTypes.cfm

От университета Джон Хопкинс, описание на теорията на Холанд, с детайлна информация за всеки един тип личност.

Категории и описание на кодовете на Холанд

http://www.suu.edu/ss/career/planning/holland-categories.html


Общ преглед на шестте основни типа код.

Упражнение 1.2: Игра за познаване на професионалните интереси

Кажете на учениците да си представят, че влизат в стая, където има шест основни типа или групи хора, според теорията на Холанд. Те трябва да изберат с коя от шестте групи биха искали да влязат в контакт, а след това да направят втори и трети избор.

Този тип упражнение кара учениците да разсъждават за различните характеристики на шестте групи, а също и за това какви хора и работна среда биха били най-подходящи за тях.Друга алтернатива: В стаята на шест различни места разлепете листове хартия, маркирани с шестте букви от системата на Холанд с едър шрифт. Дайте указания на учениците да станат от столовете си и да отидат последователно до буквите от техния първи, втори и трети избор. Това упражнение демонстрира, че учениците имат сходни характеристики със съучениците си.

Упражнение 1.3: Проучване на интересите в Интернет

Теоретичната част на теорията на Холанд може да бъде полезна на учениците да определят своите собствени настоящи интереси. Много Интернет страници за определяне на професията твърдят, че могат да установят РИАСПТ кодовете, въпреки че не всички са валидни методи за определяне на Кода на Холанд. Учителите трябва предварително да разгледат Интернет страниците за Упражнение 1.3 преди учениците да направят проучването.

Независимо търсене (НТ)

http://www.self-directed-search.com/


Интернет страницата на Д-р Холанд със създаденото от него собствено измерване, така нареченото НТ, е единственият тест с валидна методика, резултатите от който водят до код на Холанд. НТ, достъпно при заплащане на определена такса, се предоставя в разнообразие от формати, включително тест на хартия, софтуер, услуга за отчитане на резултатите и в Интернет страница.

Множество други Интернет страници осигуряват на търсещи работа ученици и хора, информация и безплатни проучвания на интересите и уменията им (в Интернет), базирани на структурата за интересите на Холанд (РИАСПТ). Трябва да се има предвид, че терминологията на РИАСПТ може да не е еквивалентна на кода на Холанд. В края на всяко проучване на учениците се предоставя някакво РИАСПТ класифициране.O*NET – Информационна мрежа по заетостта

http://www.onetcenter.org/


В левия панел, натиснете с мишката върху “Career Exploration Tools” под Products, след това натиснете върху падащото меню и изберете “Interest Profiler.” (Вж. http://www.onetcenter.org/IP.html ). Можете да свалите теста или да го разпечатате. Резултатите ще определят РИАСПТ кода на човека, който прави теста. Силно се препоръчва.

Пълен списък с професионални интереси

http://www.learnmoreindiana.org/@students/students_hs/interest_inventories/Interest-Checklist.xml

Натиснете с мишката, ако е необходимо, върху “Non-Indiana User” и следвайте инструкциите. Прегледайте най-привлекателните тематики или дейностите, тогава натиснете с мишката върху “Submit”. Отпечатайте резултатите. Резултатите не определят непременно “правилните” професии за вас и не бива да се обърква с по-научните оценки на професиите. Разгледайте своите резултати, които са представени на части: първо с изброяване на кодовете РИАСПТ и след това възможните професионални интереси.

Ключът към професията

http://www.careerkey.org/english/


Натиснете с мишката върху връзката “Take the Career Key, a professional career test” и след това направете теста. Той преценява вашите умения, способности, ценности, интереси и вашата личност на базата на шестте кодови типа. Резултатите са класифицирани от най-високия към най-ниския резултат за всеки от кодовете, със списък на възможните професионални интереси за всеки един от тях.

Опознайте какъв тип личност сте, или Кода на Холанд

http://jobs.utah.gov/wi/Regions/central/holland.pdf


Сбит документ с размер две страници във файлов формат pdf, който помага на правещите теста да определят своя тип РИАСПТ код.

Тест за професионални интереси

http://www.myfuture.com/toolbox/workinterest.html


Указанията изискват от тези, които правят теста, да маркират квадратчето до всяка една от 60-те дейности, които биха искали да извършват. Отговорите се анализират и разпределят в две от шестте работни групи (Реалистичен, Изследователски, Артистичен, Социален, Предприемчив, Традиционен).

След като учениците са завършили поне едно от посочените по-горе проучвания, те трябва да запишат своя РИАСПТ код. Кодът РИАСПТ обикновено се състои от три букви, показващи трите най-силни сфери на интерес. (Понякога се представят само две букви). Те са подредени в низходящ ред: най-силната, следващата по сила и после третата. Например кодът РИАСПТ, който е СПИ, представлява групите Социален, Предприемчив, Изследователски.

След това учениците трябва да изброят поне шест професии, които се препоръчват и които съответстват на техния РИАСПТ код. Те трябва да бъдат насочени към следните препоръчителни Интернет страници, за да намерят съответните пътеки към професия или работа. Преди да възложат това на учениците, учителите трябва предварително да разгледат тези Интернет страници:

Примерен доклад по кода РИАСПТ

http://www.self-directed-search.com/sdsreprt.html


Много информативен пример за официален доклад по кода РИАСПТ от Интернет страницата на Д-р Холанд, с информация за това как се представят кодовете и какво означават.

Професии по кода на Холанд

http://www.baylor.edu/careercounseling/index.php?id=16218


След като ученикът (ученичката) е определил(а) своя 3-буквен тип РИАСПТ код, тази Интернет страница предлага много дълъг списък с професии за всеки един от тях.

Професионално планиране – Търсене на работа: Център за избор на професия в Северна Каролина

http://www.soicc.state.nc.us/soicc/planning/jh-types.htm


Предоставя характеристики на личността, работни среди, примерна заетост и специалности в колеж, базирани на Типовете личност по Холанд.

Карта на кодовете за професии

http://www.lsc.vsc.edu/intranet/academics/careersrv/Codemap/


Тази Интернет страница показва как всеки един от шестте типа на Джон Холанд може да бъде използван, за да се определят възможните специалност и квалификации в колежа.

Тест за типовете интереси по Холанд

http://www.sfasu.edu/advising/Holland_Test.htm


Друг метод за определяне на подходящи професии за различните типове кодове.

Въведете РИАСПТ кода

http://www.learnmoreindiana.org/@students hs/interest inventories/RIASEC.xml

След като сте определили своя трибуквен код от друга Интернет страница, можете да го въведете тук и да откриете подходящи професии.

Мечтаната професия

След като учениците са имали възможността да самооценят своите професионални интереси чрез проучвания в Интернет, сега те ще трябва да помислят с какъв тип професия биха искали да се занимават в идеалния случай.

Упражнение 1.4: Каква е моята “идеална ” или мечтана професия?

Учениците трябва да използват приложението Microsoft Word 2007, за да напишат есе в рамките на една страница по темата каква е тяхната “идеална” или мечтана професия. Те трябва да включат в есето си всички резултати от вече направените упражнения:

Резултатите от проучванията: кодираните с цвят интереси и стилове (упражнение 1.1)

Резултатите от проучванията на интересите и стиловете: код РИАСПТ (упражнения 1.2 и 1.3)

Подреждане и обобщаване на резултатите от проучванията в Интернет на интересите към възможните професии (упражнение 1.3)

Описание на най-подходящата за тях “идеална” или мечтана професия, включително основните задължения, местонахождение, работно време и др.
модул

2

Планна урокa

на учителя
Проучване на професии
Модул 2 ще въведе учениците в идеите за избор на професия и професионална група или категория, подходящи за търсещите работа. За начало учениците ще направят общ преглед, а после – по-задълбочено проучване. Те ще трябва да свържат възможни специалности (за избраната от тях професия) с образователни институции, които да им предлагат необходимото обучение. Накрая те ще въведат събраната от тях информация за професиите в база данни на Microsoft Access 2007.

Преди да преподавате Модул 2, запознайте се със съдържанието на този модул, като прочетете дейностите и изучите упражненията. На компактдиска с дидактическите материали ще намерите Урок за ученика за Модул 2 (Project 3 - Student Lesson - Module 2.docx), както и съответна презентация с Microsoft PowerPoint 2007 (Project 3 - Module 2.pptm), която можете да използвате с вашия клас.Професионални групи или категории

Проучването за професиите е огромна задача и за да се улесни е важно да се мисли за възможностите за работа като за професии, които се делят на общи “групи” или категории. “Групата” може да се определи като множество от професии, свързани с определена индустрия или сфера. Когато някой човек си търси работа, той/ тя трябва да ограничи търсенето изберайки област, група или подкатегория за сходни умения, образование и задължения. В Интернет страниците за търсене на работа обикновено се представят различни набори от такива групи.

Ето едно примерно изброяване на 13 професионални групи, които се появяват в една Интернет страница за работа. Всяка една конкретна професия би трябвало да е част от списъка професии на съответна група.


 1. Селско стопанство и естествени ресурси

 2. Изкуство, медии и комуникации

 3. Строителство и изграждане

 4. Бизнес, мениджмънт и финанси

 5. Услуги в образованието

 6. Инженерство, науки и технологии

 7. Услуги в здравеопазването

 8. Административно-правни услуги и услуги в сферата на развлечението

 9. Производство и обработка

 10. Маркетинг, продажби и реклама

 11. Механични поправки и точни изкуства

 12. Персонални и комерсиални услуги

 13. Транспорт

Упражнение 2.1: Избиране на петнадесет професионални групи или категории

В проучването на професии, което учениците ще правят в този модул, те ще трябва първо да определят 15-те най-общи професионални групи, които най-често намират в Интернет страниците за работа. Учениците ще използват изброените по-долу Интернет страници, за да подберат най-добрия според тях списък на петнадесет най-общи професионални групи. Те ще разберат, че може да се наложи да променят името на всяка група, която открият. Ще изпълнят тази задача в групи от по четири ученика.Професионални групи

http://www.learnmoreindiana.org/@adults/careers/dwd matrix.cgi

Ако е необходимо, натиснете с мишката върху “Non-Indiana User”. Този сайт предоставя 14 професионални групи от свързани професии и ви позволява да сортирате професиите по заплата и търсене в рамките на професионалната група. Всяко търсене връща списък от професии и предложени програми за проучване.

Работни места, организиран по полета с професии

http://www.careers.org/topic/01_jobs_70.html


Списък от източници на работни места в мрежата, организиран по полета с професии.

Указания за професионална кариера

http://www.soicc.state.nc.us/soicc/info/briefs.htm


Предоставя 18 типа индексирани категории от професии.

Списъци с професии: Ръководство на Райли

http://www.rileyguide.com/jobs.html


Разгледайте Интернет страницата, за да видите различни категории професии.

O*NET Интернет страница: Търсене на работа

http://online.onetcenter.org/find/


Използвайте падащото меню за достъп до професионалните групи.

След това, като упражнение за целия клас, изискайте от учениците да постигнат споразумение за това кои петнадесет професионални категории ще използват в базата данни с набор от професии.

Упражнение 2.2: Свързване на професия с професионална група или категория

В Упражнение 2.2, учениците трябва да определят към коя от 15-те, избрани в резултат на изпълнението на Упражнение 2.1, професионални групи или категории съответства на всяка една от списъка (от упражнение 1.3) на техните специфични препоръчителни професии.Пример:

Шестте избрани професии
(от списъка получен в упражнение 1.3)

Съответна професионална група или категория

1.

Учител

Услуги в образованието

2.Упражнение 2.3: Проучване на професии – обща характеристика

Сега учениците ще събират кратка информация за шестте професии, които им бяха препоръчани на базата на резултатите от оценяването на професии в Интернет (упражнение 1.3). Учениците ще научат подробности за тези шест препоръчителни професии, включително описание на работата, необходимо образование и размер на средната месечна заплатата. По-долу е представен пример:Упражнение 2.3: Проучване на професии

Наименование на професията: Банков служител по заеми

Кратко описание на работата: Оценява кредита на конкретни личности или бизнес, кандидатстващи за заем; разрешава кредити или съветва кандидатите за заем.

Необходимо образование: Минимум две години, колеж; обикновено се изисква Бакалавърска степен

Размер на заплатата: от 600 лв. до 700 лв.. (може и в различни валути)

Това е само едно въвеждащо упражнение. Учениците ще избират една от тези шест професии за по-задълбочен анализ, като подготовка за следващото Упражнение 2.4.

По-долу са представени препоръчителни Интернет страници, които ще помогнат на учениците да получат кратка информация за всяка една от шестте професии, които те описват в своите таблици. За да направят упражнението, учениците трябва да използват повече от една от следните Интернет страници:Американско (US) Министерство на труда: Наръчник за перспективна професия

http://www.bls.gov/oco/

Предоставя информация за стотици професии. Проследява ръководство, направления за търсене на информация за професии по професии в този сайт.

Преглед на Принстън: Намиране на професии и стажове

http://www.princetonreview.com/cte/search/careerSearch.asp


Потърсете описания на различни професии и налични стажове.

Индекс на профили на професии

http://www.learnmoreindiana.org/@students hs/career_profiles/

Предоставя профили за 480 различни професии. Ако е необходимо изберете ”Non-Indiana user”.

Кариери в резюме

http://www.soicc.state.nc.us/soicc/info/briefs.htm


Предоставя информация в резюме за стотици видове професии. Професиите са групирани в професионални групи.

CareerMatters: Всякакви кариери

http://www.ilc.org/cfmx/CM/Careers/cm_career_list.cfm


Предоставя стотици възможности за професии, подредени в азбучен ред, от Независимия Център за обучение в Онтарио, Канада.

O*NET Интернет

http://online.onetcenter.org/find/


Tърсене на информация за стотици работни места.

Monster.com: Профили на работни места

http://jobprofiles.monster.com/


Съдържа интересни и колоритни описания за 120 различни видове професии.

Проучване на професии: Намиране на работа

http://www.careerexplorer.net/careers.asp


Натиснете с мишката върху названието на някоя определена работа, за да получите кратка информация за професия.

Задълбочено проучване на професии

Целият този проект е структуриран така, че учениците преминават от обща характеристика на техните професионални интереси към много по-подробен, задълбочен анализ на това, от което се интересуват за своя бъдеща професия. В този смисъл, следващото упражнение изисква от учениците да проучат по-обстойно определен професионален интерес.

Упражнение 2.4: Проучване на професия

Учениците ще проведат задълбочено проучване на една избрана професия в рамките на списъка с техните шест препоръчителни професии. Като използват Microsoft Word 2007, те ще попълнят с информацията за техния избор на професия полетата на следната таблица:Код РИАСПТ:
Професионална група или категория:
Наименование на професията:
Кратко описание на професията:
Необходими умения:
Образователно-квалификационни изисквания:
Средна заплата1:
Бъдещи перспективи:
Наименования на подобни професии:
Това упражнение е подготовка за Упражнение 2.6, в което учениците ще използват формуляра frmJobTile 1 от базата данни в Microsoft Access 2007 за този проект, за да въведат информацията за своите проучвания по темата.

Учениците трябва да бъдат инструктирани да посетят Интернет страниците, които са цитирани в Упражнение 2.1, за да им помогнат в търсенето на информация за избора им на професия. Предложените по-долу Интернет страниците биха могли да бъдат в полза за тяхното проучване:Интернет справочник за професии и кариери

http://www.careers.org/


Информация и описание на разнообразие от професии.

Дневник за професии от Wall Street Journal

http://www.careerjournal.com/


Описания на голям набор от разнообразни професии.

Пътешествия в света на професиите

http://www.careervoyages.gov/


Информация за професии, написана за ученици.

Европейски ресурси за професии и работа

http://www.quintcareers.com/Europe_jobs.html

Предоставя връзки към информация за работа навсякъде в Европа и други по-важни географски направления в света.

Информационна мрежа за професии

http://www.acinet.org/acinet/


Информация за перспективите на общия пазар на труда, заплати, образователни квалификации.

Учениците ще използват по-късно тази детайлна информация за професии като съдържание за своето портфолио за професионално ориентиране – завършващото упражнение за този проект.Подготовка и обучение за професия

Навсякъде по света, работодателите търсят едни и същи неща от кандидатите: уменията, образованието и способността да извършват работата. Друга грижа за учениците за в бъдеще е как да се подготвят адекватно по отношение на образованието за специфичен професионален интерес. Например, един млад археолог може да иска да научи повече за курсове, основни области на обучение, степен на образование, видове програми, водещи до научна степен и изисквания за квалификации, които биха били необходими, за да се подготви за професионална кариера в тази област. Аналогично, нечий интерес за професията преподавател по физическо възпитание, поражда въпроса: какво трябва да знам сега, за да стана по-добре информиран и образован човек, стремейки се към удовлетворяваща кариера на треньорското поприще?

Упражнение 2.5: Проучване на образователни квалификации в подкрепа на конкретен професионален интерес

Учениците трябва да използват предложените по-долу Интернет страници, за да свържат възможни професии и специалности с образователни институции, които биха могли да предложат необходимите им (за техния конкретен професионален интерес) образователни квалификации,. Учителят трябва да подбере Интернет страници, които са подходящи за тяхната сфера.Висшите учебни заведения в България и чужбина

http://kaiowas.dir.bg/vuzove/

Предлага набор от хипервръзки с висши учебни заведения в България и чужбина.

Център за професионален напредък в след завършване на средно образование в Индиана: Търсене на национални училища по специалности

http://www.learnmoreindiana.org/education/college_profiles/MajorsSearch.cgi


Ако е необходимо, натиснете с мишката върху върху “Non-Indiana User” (“Потребител извън Индиана”,. След това, за търсенето на предлагани от различни училища програми, завършващи с придобиване на научна степен, използвайте предназначения за това списък с конкретни специалности.

Преглед на Принстън: Търсене на професии и стажове

http://www.princetonreview.com/cte/search/careerSearch.asp


Използвайте менюто, представено в азбучен ред, за да изберете професия или стаж и прочетете какво представлява определена професия. След това натиснете с мишката върху “Специалности”, за да видите списък със специалности в колеж, които са необходими за избраното от вас по-горе.

Проучване за професии: Намиране на работа

http://careerexplorer.net/

Използвайте падащото меню под картата, за да изберете категория професии и след това натиснете с мишката върху бутона “GO”. Ще се появи списък с образователни институции, които предлагат квалификация за избраната професия.

Worktrain.com

http://www.worktrain.gov.uk/


Британска Интернет страница за национални работни места и обучение, с полезна информация за квалификации, необходими за различните професии. Натиснете с мишката върху "Skills & careers", после върху "Education, training, & Learning."

JobFutures.ca

http://jobfutures.ca/fos/browse-programs-education_level.shtml


В тази Канадска Интернет страница, прегледайте програми за обучение (или групи) по нива на образование: търговско/ професионално, колеж, бакалавърска или магистърска университетска степен.

Както и в предишното упражнение, учениците ще използват по-късно тази подробна информация за квалификации и подготовка за професии и кариери като съдържание за тяхното портфолио за професионално ориентиране - завършващото упражнение за този проект.База данни за професии - кратко въведение

През целия този проект, учениците посещават Интернет страници, които по същество са бази данни с професии, които съдържат детайлна информация за множество професии. По същество, базата данни представлява набор от данни, подредени по определени правила с цел лесно и бързо манипулиране с тях (допълване, редактиране, извличане, сортиране и др.). Едно полезно приложение за бази данни е Microsoft Access 2007. По-долу е показан примерен прозорец (създаден с възможностите на Microsoft Access 2007), който вашите ученици ще ползват в Упражнение 2.6. за въвеждане на своите данни.

Упражнение 2.6: Въвеждане на информация в база данни за професии

Ценните резултати от задълбочените си проучвания за професии на учениците ще бъдат събрани, категоризирани и сортирани в база данни, създадена за това упражнение.

Като начало, целият клас ще си изработи свой проект за съдържанието на предложената за работата на това упражнение база от данни (създаден с приложението Microsoft Access 2007 файл с името Project 3 - Careers.accdb, в папката Introduction to Desktop Applications|FINAL Instructor MaterialsIn Word\Project 3). Тя е предварително конструирана и трябва да се предостави на учениците от учителя преди започването на работата по настоящето упражнение. Базата данни се състои от четири таблици и един формуляр. Три от таблиците съдържат така наречената базова информация. Допустимо е в тях да се правят корекции: да се добавят нови данни; да се редактират и сортират данните в тях. Задължително е тези корекции да се направят преди попълването на четвъртата таблица от базата данни. Четвъртата таблица е за попълване на данни от учениците. Това попълване ще се извърши с помощта на специално направен за целта формуляр. Неговия прозорец е показан тук по-долу.

Предварително да се изясни с учениците какво е и какво биха желали да бъде съдържанието на всяка една от таблиците в базата данни Project 3 - Careers.accdb. В таблиците ще се ползват полета за данни със следния смисъл:

Поле за Код РИАСПТ


  • Предлага шест възможности за избор: Реалистичен, Изследователски, Артистичен, Социален, Предприемчив, Традиционен.

Поле за Професионална група или категория

  • Предложен е примерен списък от професионални групи или категории за избор. Този списък се съхранява в една от таблиците с базова информация и учениците биха могли го да допълват и коригират.

Поле за Наименование на професия

  • Попълва се.

Поле за Кратко описание на професията

  • Попълва се.

Поле за Необходими умения

  • Попълва се.

Поле за Образователно-квалификационни изисквания

  • Предложен е списък със следните възможности за избор: Основно образование; Средно образование; Полувисше образование, колеж; Бакалавърска степен; Магистърска степен; Докторска степен; Други. Този списък се съхранява в една от таблиците с базова информация и учениците биха могли го да допълват и коригират.

Поле за Средна заплата

  • Попълват се данни в две полета: Минимална заплата, Максимална заплата.

Поле за Бъдещи перспективи

  • Три предложени възможности за избор: Под средната, Средна, Над средната, който учениците биха могли да допълват и коригират.

Поле за Наименование на подобна професия

  • Предложен е примерен списък от наименования на професии за избор. Този списък се съхранява в една от таблиците с базова информация и учениците биха могли го да допълват и коригират.

Форматът и начина, по който се въвеждат данните във всеки запис, е много специфичен – той включва ограничен избор или обхват.

Огледайте добре с учениците гореописаното и преди започването на работа с базата данни накарайте учениците да вземат решение (на базата на полученото в предходните упражнения) за това, какъв списък те биха искали да се появи във всяко едно от полетата: Наименование на подобна професия (списък от наименования на професии);Професионална група или категория (списък от професионални групи или категории); Образователно-квалификационни изисквания. Съгласно взетото решение учениците биха могли да направят съответни корекции в коя да е от трите таблици с базова информация. За целта ползвайте Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Access 2007: Редактиране на базата данни с име Project 3 – Careers (файл Access-EditData.docx), което предоставя кратко описание на базата данни и водещи инструкции за направа на промени и въвеждане на данни в таблица на базата данни Project 3 – Careers.accdb. В началото на това ръководство е предоставено кратко описание на базата от данни.

В тази база от данни ще бъде внесена конкретната информация за избора на професия, събрана от всеки ученик. Всеки ученик ще въведе информацията от своето лично проучване от Упражнение 2.4, ползвайки специално направения за целта формуляр (показан по-долу). Тази информация ще се съхрани като самостоятелен “запис” в таблицата за попълване на базата данни (четвъртата таблица). За техниката на внасяне на конкретната информация за избор на професия ползвайте: Ръководство Стъпка-по-стъпка за Microsoft Access 2007: Въвеждане на данни в таблицата за професии, с помощта на създаден за целта формуляр и създаване на отчет със сортирани данни (файл Access-Sorting.docx), предоставя водещи инструкции за въвеждане на данни за професиите в базата от данни с име Project 3 – Careers и за създаване на отчет със сортирани данни. Всеки ученик поотделно трябва да внесе своята конкретна информация от предходните проучвания.frmjobtitle 1

Упражнение 2.7: Извличане на сортирана информация от база данни

След като всички ученици от класа са приключили с въвеждането на своите лични проучвания в базата данни, покажете на учениците как те могат извличат сортирана информация от базата данни. Ръководството Стъпка-по-стъпка за Microsoft Access 2007: Въвеждане на данни в таблицата за професии, с помощта на създаден за целта формуляр и създаване на отчет със сортирани данни (файл Access-Sorting.docx), предоставя водещи инструкции за въвеждане на данни в базата от данни с име Project 3 – Careers и за създаване на отчет със сортирани данни.

модул

3

Планна урокa

на учителя
Създаване на портфолио за професионално ориентиране

В модул 3, учениците ще научат какви са различните компоненти, необходими при съставяне на автобиография за работа. Те сами ще съберат и категоризират информация за себе си и ще определят своя професионална цел преди да съставят своя собствена професионална автобиография. Те също ще разгледат техники и съвети за участие в интервю преди да участват в ролева игра за явяване на примерно интервю за работа. Най-накрая, учениците ще сглобят всичките събрани (от предишните упражнения на проекта) данни за професии, за да състави всеки от тях презентация с Microsoft PowerPoint 2007, лично портфолио за професионално ориентиране.

Преди да преподавате Модул 3 се запознайте със съдържанието на този модул, разгледайте дейностите и проучете упражненията. На компактдиска с дидактическите материали, вие ще намeрите:


   • Презентация с Microsoft PowerPoint 2007 за Модул 3 (файл Introduction to Desktop Application\ FINAL Instructor MaterialsIn Word\Project 3\Project 3 – Module 3.pptx), която вие можете да използувате с вашия клас.

   • Урок за ученика за Модул 3 (файл Introduction to Desktop Application\ FINAL Student Materials – In Word\Project 3\Project 3 - Student Lesson - Module 3.docx).

Професионална автобиография

Професионалната автобиография1 трябва да предоставя позитивна и точна характеристика на опита на търсещия работа, неговата квалификация, умения, интереси и образование. Професионалните автобиографии са по-често използвани в Северна Америка, докато автобиографии се използват главно в Европа и извън Америка. Главната разлика между професионална автобиография и автобиография е тяхната дължина (стандартната автобиография е между 2 и 8 страници, докато стандартната професионална автобиография е между 1 и 2 страници). В рамките на този проект, ще бъде съставена стандартна професионална автобиография2 с дължина от една до две страници.

Професионалната автобиография помага на търсещия работа успешно да предложи услугите си на потенциален работодател и да получи покана за интервю. Добрата професионална автобиография подчертава силните страни и постиженията на дадена личност. Всяка професионална автобиография трябва да включва информация за обратна връзка, опит и образование:

Информация за обратна връзка: Това включва име, адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща.

Опит: Тази част включва името и адреса на настоящи или предишни работодатели, длъжности, задължения и постижения.

Образование: Тази част включва информация за образованието, удостоверения и актуални квалификации. Тя включва също така имена и адреси на училищата, годината на завършване, степените, дипломите и сферата на обучение.

Интернет страниците, предложени по-долу, дават по-обща информация за писането на професионална автобиография и някои правила за това:Въведение в писането на автобиография

http://www.learmoreindiana.org/careers/resume/


Ако е необходимо, натиснете с мишката върху “Non-Indiana User”. Предлага информация за писане на автобиография, стъпка по стъпка.

Планиране на професионална кариера Част 1: Характеристика

http://www.soicc.state.nc.us/soicc/planning/c3cc.htm


Предоставя информация за писането на автобиография. Тази Интернет страница съдържа списък от правила, както и списък от глаголи, които да се използват в автобиографията.

Индивидуално обучение за писане на професионална автобиография

http://www.acinet.org/acinet/resume/resume_intro.asp


Предлага много добро индивидуално ръководство за писане стъпка по стъпка на професионална автобиография.

Типични професии: Индивидуално обучение за писане на автобиография

http://www.quintcareers.com/resume_tutorial/tutorial_1.html


Друго индивидуално обучение за писане на автобиография.

Вашето ръководство за писане на автобиография

http://www.jobweb.com/Resumes_Interviews/resume_guide/how_to.htm


Предлага ръководство за писане на автобиография.

Първа стъпка: Определяне на професионална цел

Първата стъпка при писане на професионална автобиография е да се определи професионална цел. Не всички професионални автобиографии включват професионална цел, особено тези, които не са сигурни какво искат да правят или биха приели различни предложения за работа. Професионалната цел показва, че човекът, който търси работа, е съсредоточил усилията си и има установена цел. Тя може да изложи следващите неща:

Вид работа или търсена професионална област

Наименование на професията или степен на длъжност

Силните страни, които се предлагат

Упражнение 3.1: Първа стъпка в писането на професионална автобиография - професионална цел

Учениците ще напишат две професионални цели. Първата цел ще бъде работно място, за което биха кандидатствали днес. Втората цел ще бъде бъдещо работно място. По-долу е предложен пример:


Вид работа

Наименование на професията или степен на длъжност

Професионална цел и предлагани силни страни

Търговия на дребно

(Настояща)


Продавач (търговец на дребно)

Да придобие като начало длъжност в област продажби, използвайки своите силни страни за говорене и убеждаване на хора.

Търговия на дребно

(Бъдеща)


Мениджър продажби на дребно

Да придобие длъжност като стажант по мениджмънт в рамките на индустрията за продажби на дребно.

Втора стъпка: Събиране и организиране на информация

Следващата стъпка в писането на професионална автобиография е да се събере и организира информация за миналото на човека и неговите интереси. Списъкът с информация трябва да съдържа:

Професионален опит и задължения, включително лични постижения

Умения


Дейности

Образование, включително квалификации

Награди / стипендии (ако има такива)

Интереси / хобита (ако има такива)

Упражнение 3.2: Втора стъпка в писането на професионална автобиография - събиране и организиране на информация

Учениците ще събират информация за себе си, за която преценяват, че е важно да се включва във всеки вид тяхна автобиография. След това тази информация ще се помести в таблица. Препоръчва се информацията да се организира по тематика, както следва:Професионален опит

  • Включете целодневна или почасова работа, лятна работа, временна работа, стажове и специални проекти

  • Опишете работодателите и датите на работа, обикновено най-последната работа се подрежда на първо място

  • Всеки професионален опит трябва да включва следното:

   1. Отговорности и задължения в работата

   2. Постижения в работата (описани с глаголи за действие)

Умения (общи)

  • Избройте и опишете накратко индивидуалните силни области (владеене на чужди езици, умения за работа в екип и т.н.)

Дейности

  • Включете и избройте подреждайки по дати средното училище, в което сте сега или сте завършили вече, име на средното училище, както и други образователни и квалификационни програми, колеж, курсове за обучение, семинари и т.н.

Образование

  • Включете вашия образователен опит от средното училище или друг такъв, като квалификационни програми, колеж, курсове за обучение, семинари и др.

Награди (стипендии)

  • Избройте всякакви получавани награди или стипендии, ако има такива. Ако нямате такива, пропуснете.

Интереси / Хобита

  • Включете по избор четири или пет свои интереси или хобита. Ако нямате такива, пропуснете.

Трета стъпка: Оформяне на професионална автобиография във функционален стил

Има два широко разпространени стилове или начини на организиране и представяне информация в автобиография: хронологични и функционални.Хронологична автобиография: организира опита около работни места, които са описани по хронологично подреждане назад във времето. Това е най- широко разпространеният стил и е подходящ за хората със стабилен професионален трудов стаж.

Функционална автобиография: организира опита тематично около професионалните умения. Хронологията на професионалния трудов стаж е преподредена, така че да подчертава области на умения и постижения. Този вид автобиография е добър за хора, които не са заемали много работни места или тези, които имат непоследователна работна история, т.е. с непоследователен професионален трудов стаж.

Тъй като имат ограничен професионален опит, учениците от средното училище ще пишат функционална автобиография. По преценка на учителя, някой ученик би могъл да напише и хронологична автобиография.

Учениците трябва първо да разгледат примери на функционални автобиографии. Препоръчително е учителят да предостави три или четири печатни версии на функционални автобиографии, които учениците да използват като модели за оформяне на собствените им функционални автобиографии. По-долу са предложени Интернет страници, които съдържат примери за функционални автобиографии:

Типични професии: Индивидуално обучение за писане на автобиография: Функционални автобиографии

http://www.quintcareers.com/resume_tutorial/tutorial_7.html


Натиснете с мишката на кои да е от двата примера за функционална автобиография. Има и друга информация за това как да се направи функционална автобиография.

Примерна функционална автобиография

http://www.alec.co.uk/resume_writing/resume_example_functional.htm


От британска Интернет страница за професионално развитие.

Писане на CV: Функционална автобиография (Функционално CV)

http://www.jobseekersadvice.co.uk/CV/cv_functional_layout.htm

Упражнение 3.3: Трета стъпка в писането на професионална автобиография - оформяне на професионална автобиография във функционален стилСподели с приятели:
1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница