Създаване на портфолио за професионално ориентиранестраница3/3
Дата02.02.2017
Размер0.6 Mb.
Размер0.6 Mb.
1   2   3

В това упражнение учениците ще създадат професионална автобиография във функционален стил. Те трябва първо да прегледат внимателно предоставени от учителя разпечатани примери, които ще им помогнат да се ориентират точно каква информация да включат в собствените си автобиографии. Учениците могат да използват Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Word 2007: Професионална автобиография във функционален стил (файл Word-Resume.docx), както и шаблона за автобиография във функционален стил (макетен файл тип Тemplate с име Resume.dotx), включващ скрит текст с водещи инструкции за попълване, които ще им помогнат да напишат и оформят подходящо своята професионална автобиография във функционален стил, като използват Microsoft Word 2007.


Много е важно учениците да помолят няколко свои съученици да прочетат внимателно и коригират (ако е необходимо) тяхната професионална автобиография във функционален стил, да осмислят корекциите и да вземат своето решение за оформянето на краен вариант. Потенциалните работодатели се впечатляват от небрежен правопис и граматични грешки в автобиографията и правят своите заключения от това, които в никакъв случай не са в полза на притежателя на тази автобиография.

Предоставено е Указание за оценяване на изработената от всеки ученик професионална автобиография във функционален стил (файл Project 3 - Resume Rubric.docx), което ще помогне да се оцени изработената от всеки ученик автобиография (професионална автобиография във функционален стил). Учениците трябва да имат достъп до това Указание преди да започнат да пишат своите автобиографии.

По-долу е предоставен схематичен пример за оформяне на професионална автобиография във функционален стил.

Схематичен пример за професионална автобиография във функционален стил


Име на ученика
Адрес Ред 1
Адрес Ред 2
Телефонен номер
E-mail адрес

Цел:

Общи умения:

Дейности:

Образование: Дати Средно образователно училище

Опит:

Награди/ Стипендии:

Интереси / Хобита:

Интервюта за работа

Както научихме, професионалната автобиография във функционален стил трябва да предоставя на потенциалния работодател информация за обратна връзка и кратко описание на професионалния опит, образование и квалификации. Ако тази автобиография е ефектна, тя би трябвало да доведе до покана за интервю за работа. (Въпреки че това не е част от този проект, автобиографията обикновено се изпраща на потенциален работодател с приложено мотивационно писмо, което подчертава и представя, от гледната точка на кандидатстващия, най-привлекателните квалификации за определено работно място.)

Интервюто е шанс за кандидата да каже на работодателя, какво е научил от своите постижения и предоставя възможността да прояви интерес към работното място, да представи лично уменията си, свързани с тази работа. Интервюто също е възможност да се прецени дали работното място и компанията са подходящи за потенциалния служител.

Силно се препоръчва на човека търсещ работа, преди да се яви на интервю да проучи компанията и да научи колкото се може повече за видовете продукти на компанията, конкурентите, местоположението и бъдещите им планове. Освен това, явяващия се на интервю трябва да бъде добре осведомен относно съдържанието на своята автобиография и да е подготвен да обясни убедително кои негови силни страни и постижения ще бъдат от полза за компанията. Последната част от приготовлението за интервюто е да се упражнява отговарянето на потенциални въпроси с приятел или репетиране с видеолента за възпроизвеждане, както и критично преглеждане на целите.

По-долу са предложени няколко съвета за човек, който ще се явява на интервю:

Облечете се подходящо.

Бъдете точен.

Покажете интерес и поддържайте визуален контакт.

Изказвайте се кратко и ясно.

Помолете за изясняване, ако въпросът е неясен.

Изглеждайте уверен.

Изпратете благодарствено писмо след един или два дни.

По-долу са дадени няколко Интернет страници с допълнителна полезна информация за успешно провеждане на интервю:

Типични професии: Индивидуално информация за провеждане на интервю

http://www.quintcareers.com/informational_interviewing.html


Полезни съвети за явяване на интервю за работа и събирането на информация относно конкретна професия.

Тест за провеждане на интервю за работа

http://www.thomasmore.edu/career/jobs1/test.html


Тест от десет въпроса за правилата при явяване на интервю.

Участия в интервюта.

http://www.thomasmore.edu/career/jobs/interview-parts.html


Информация за подготовката за явяване на интервю за работа.

Ръководство за интервюта

http://www.brandeis.edu/hiatt/hiatt_interviewing.html


Информация и полезни съвети за интервюта.

Европейско степенуване (EuroGraduate): Планиране на професия

http://www.eurograduate.com/plan2.html


Предлага полезни съвети, подходящи за всяка Европейска страна, за това по какъв начин да се представи CV и каква подготовка да се извърши за интервю за работа.

Десет стъпки към успешно интервю

http://www.jobweb.com/Resources/Library/Interviews/10_Steps_to_a_02_01.htm


Предоставя десет елементарни стъпки, които трябва да се помнят при явяване на интервю.

Интервюта за работа

http://www.chesgroup.com/dynamic/quiz.htm

Кратък тест с отговори истина-лъжа (true-false) за позволеното и непозволеното на интервютата за работа.

Участия в интервюта.

http://www.bethelcollege.edu/stu_lifeb/career/joblinks/parts_of_the_interview.htm

Информация за основната структура за интервютата за работа със прости въроси.

Наръчник за явяване на интервю

http://www.brandeis.edu/hiatt/hiatt_interviewing.html


Информация и съвети за явяване на интервю.

Упражнение 3.4: Примерно интервю

В това упражнение ще се проведе ролева игра. Тя се състои в следното:

В групи от по трима или четирима, учениците ще упражняват явяване на интервю за работа приемайки разнообразни роли. Важно е, учениците да бъдат подготвени да отговарят на всеки един от възможните видове въпроси, които биха могли да бъдат зададени по време на предстоящо интервю. Ще проведат примерни интервюта за работа, продължаващи приблизително от 5 до 10 минути всяко. Във всяко едно от примерните интервюта, всеки ученик ще изиграе последователно всяка една от следните три роли:Интервюиран Ще бъде интервюиран за потенциална работа

Работодател Провежда интервюто

Наблюдател(и) – Наблюдава(т) интервюто (един или двама ученици според броя на участниците в групата)

Тъй като тази ролева игра е подготовка за истинско интервю за работа, основното внимание при това упражнение трябва да бъде насочено към ролята на интервюираните и начина, по който те са подготвени да отговарят на потенциални въпроси по време на интервюто, а не към ролята на работодателя.

Обяснете, че всяка ролева игра за интервю трябва да започне с интервюирания, който отваря врата, влиза в стая, здрависва се с работодателя и се представя. При завършването на всяка ролева игра, учениците трябва да проведат дискусия в продължение на още 5 - 10 минути, която се води от ученика бил току-що в ролята на наблюдателя. В тази дискусия ще коментират току-що проведената ролева игра и ще направят своите оценки, препоръки и заключения най-вече за поведението интервюирания.


Роли

Препоръчително съдържание за ролевата игра

Интервюиран

Всеки интервюиран трябва:

- Да се запомни, че решенията за наемане на работа често се правят през първите 30 секунди (до минута) на интервюто.

- Да занесе две неща на интервюто:


 1. Автобиография (Упражнение 3.3)

 2. Задълбочено проучване на една избрана професия (Упражнение 2.4)

 • Да се подготви за потенциални въпроси, които работодателят би могъл да зададе.

 • Да се подготви за потенциални въпроси, които той би могъл да зададе на работодателя.

По време на интервюто е важно за интервюирания, той да зададе някои въпроси, защото това показва интерес и познания по отношение на работното място. Препоръчва се това да бъде само малка част от тази ролева игра.

Ето някои видове въпроси, които интервюираният често задава:


1. Как бихте описали идеалния кандидат за тази позиция?
2. Как се оценява работата на човек на това работно място?
3. Какви възможности има за повишение?

4. Това новосъздадена длъжност ли е или ще работя на мястото на някого?

5. Какви са видовете предизвикателства, които тази работа поставя?

Съвет: Не задавайте въпроси за заплата или придобивки, освен, ако работодателят не заговори за това.

В последните моменти на интервюто за работа е важно всеки интервюиран да благодари на работодателя за интервюто, да напомни накратко за своите квалификации, да подчертае споменати по-рано качества и да отново да заяви интереса си относно работното място, за което кандидатства.

Роли

Препоръчително съдържание за ролевата игра

Работодател

За да направите това упражнение по-близко до реалния свят, работодателят трябва да изиграе ролята на чиновник от отдел Човешки ресурси / Личен състав на компанията предлагаща работно място, съответстващо на интересите и професионалната цел на интервюирания. Няколко минути преди да започне същинската ролева игра, работодателят трябва бързо да прочете автобиографията и проучването на професията, донесени от търсещия работа. След това да поговори с търсещия работа, за да постигнат споразумение за наименованието на длъжността (за тази конкретна игра), за която той кандидатства.

Това са видовете общи въпроси, подходящи за задаване на интервюирания:


Разкажете ми за себе си. Защо трябва да ви наемем на работа?

 1. Как бихте се описали? (Какви пет думи биха Ви описали най-добре?) Как другите биха Ви описали?

 2. Можете ли да работите добре в случай на къси срокове и напрежение?

 3. Какви са вашите силни и слаби страни?

 4. Какво търсите в работата?

 5. Опишете случай, в който сте направили повече, отколкото сте били задължен (а) да направите.

 6. Каква специфична професионална цел сте си поставили в живота?

 7. Опишете вашата представа за "идеална" професия и работа.

 8. Какви качества, постижения или лични преживявания ще ви доведат до успех в тази работа?

 9. Какво ви мотивира истински?

 10. Как бихте описали вашата способност да работите в екип?

 11. Какво очаквате да правите след пет години?

 12. Разкажете ми за значителен проблем, с който сте се справили неотдавна. Успешно ли го разрешихте?

 13. Как бихте оценили способността си да се справяте с конфликти?

 14. Имате ли някакви въпроси?
Роли

Препоръчително съдържание за ролевата игра

Наблюдател

Наблюдателят трябва да следи интервюто внимателно, да оцени представянето на интервюирания и да бъде способен да разпознава качествата на доброто интервю. Наблюдателят трябва да бъде подготвен да води дискусията след завършването на конкретната ролева игра. В тази дискусия учениците от групата ще коментират току-що проведената ролева игра и ще направят своите оценки, препоръки и заключения най-вече за поведението на интервюирания. След завършването на дискусията, наблюдателят трябва да докладва по следните теми :

1. Доколко отзивчив, заинтересуван и внимателен беше интервюираният?

2. Интервюираният комуникира ли ясно и ефективно?

3. Кои бяха силните и кои бяха слабите страни на интервюирания по време на интервюто?

4. Помолете интервюирания да докладва за това как смята, че се е справил и как би могъл (могла) да го направи по различен начин.


Професии в центъра на вниманието

Като завършващо упражнение, всеки ученик ще създаде и представи с Microsoft PowerPoint 2007 презентация с информация за професия, която е проучил по време на работата по проекта.

Упражнение 3.5: Презентация - портфолио за професионално ориентиране

Учениците ще създадат и представят портфолио за професионално ориентиране, с продължителност до 10 минути. Това портфолио ще представлява презентация, създадена и представена с Microsoft PowerPoint 2007. В тази презентация учениците ще съберат цялата събрана в рамките на този проект от тях информация. Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007: Портфолио за професионално ориентиране ще помогне на всеки един ученик да създаде своето портфолио за професионално ориентиране (файл PowerPoint-CareerPortfolio.docx). Това портфолио ще включва минимум следното:


 1. Заглавен слайд – името на ученика, дата, бъдеща професионална цел (Упражнение 3.1).

 2. Резултат от Теста за професионален интерес и кодиран с цвят стил (Упр. 1.1).

 3. Резултат от Теста за професионален интерес по кода РИАСПТ и списък на потенциални професионални интереси. (Упражнение 1.3)

 4. Задълбочено проучване за избора на професия - три до четири слайда (Упражнение 2.4).

 5. Подготовка и обучение, необходими за избраната от вас професия – специалности и образователни институции (Упражнение 2.5).

 6. Основни елементи на професионалната автобиография във функционален стил (Упражнение 3.3).

  1. Два до четири слайда, подчертаващи определени съществени моменти от вашия избор на професия.

  2. Един слайд, който се свързва чрез хипервръзки с актуалната професионална автобиография (във функционален стил) .

 1. Заключение.

Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007: Портфолио за професионално ориентиране (PowerPoint-CareerPortfolio.pptx), което е макет на примерна презентация представляваща “Портфолио за професионално ориентиране”. В този макет са включени “скрити” слайдове, осигуряващи инструкции и шаблон за информацията, която трябва да се включи в следващия (или следващите) бял(и) слайд(ове). Слайдовете с инструкции са насочващи “скрити” слайдове (Hidden Slides)1.

Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007: Портфолио за избор на професия (в папката на Проект 3, файл PowerPoint-CareerPortfolio.docx), предоставящо инструкции за създаване на хипервръзка с документа съдържащ вашата професионална автобиография от функционален тип.)

Осигурено е Указание (файл Project 3 - Presentation Rubric.doxc) за оценяване на презентацията “Портфолио за професионално ориентиране”. Инструкциите трябва да бъдат предоставени на учениците преди те започнат да изработват своите презентации.

Оценяване

Оценете автобиографиите на учениците като използвате предоставеното Указание за оценяване на изработената от всеки ученик професионална автобиография във функционален стил (файл Project 3 - Resume Rubric.docx), което ще помогне да се оцени изработената от всеки ученик автобиография (професионална автобиография във функционален стил).

Оценете презентациите на учениците като използвате Указание (файл Project 3 - Presentation Rubric.docx) за оценяване на презентацията “Портфолио за професионално ориентиране”.

Оценяването ще бъде основано на завършени задачи, ефектна употреба на оборудване и материали, екипност в работа и завършен продукт.Допълнителни дейности

Учениците също може да искат да опитат работа с Интернет-създател на професионална автобиография, като например този, който се намира в Интернет страницата http://www.dushkin.com/online/future/builder.html. Учениците трябва също да проучат дали тяхното училище (близък колеж или университет) или библиотека в околността има център за професионално ориентиране или професионална квалификация, център за професионално обучение - може би си струва да се посетят по Интернет и лично. Ето някои Интернет страници:Национален център за професионално ориентиране НЦПО

http://www.likora.com/index.php?lid=1&pid=27

НЦПО е създаден, за да подпомага чрез информация, съвети (консултиране) и обучение процеса на вземане на решение в посока от развитие на личностния потенциал до житейската реализация.

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

http://rsz-varna.hit.bg/serv/kvalif.htm

За да помогнат безработните лица да си намерят подходяща работа, Бюрата по труда предлагат включване в курсове за придобиване на професионална квалификация, мотивационно обучение и професионално информиране, консултиране и ориентиране.

Учениците могат да пожелаят да изпратят писмо по електронна поща на отдел Личен състав / Човешки ресурси на различни местни (или национални) компании, от които се интересуват, с молба за информация относно определени професии, или провеждане на информативно интервю. Учениците също могат да извършват доброволен труд, да започнат пробна работа при местни компании или фирми, да участват в изложение за работа, да открият възможности за обиколка на работни места. Те могат да пожелаят да запишат на видеофилм интервюта на свои съученици с цел критика.Спомагателни стратегии

Този проект изисква сериозна организация, планиране на времето и съзидателност. За всеки ученик, който среща трудности в уменията си за организиране и планиране на времето, трябва да се намери такъв партньор, който може да го подпомага и придържа към задачата, за да успее да завърши всичките отделни свои задачи навреме.1За по-кратко, в следващото тук изложение, вместо Microsoft Office Word 2007 ще казваме Microsoft Word 2007 , вместо Microsoft Office PowerPoint 2007 - Microsoft PowerPoint 2007, Microsoft Office Access 2007 - Microsoft Access 2007.

1 Думата е получила достатъчна популярност в България. Най-общо казано, това е набор от тематично изработени материали с цел да играят представителна роля.


1 Минимална средна и максимална средна заплата.

1 Автобиография или получилото вече популярност и у нас наименование CV, което е съкратено от “Сurriculum Vitae” и на латински означава “линията на живота”.

2 У нас се ползва също формата на професионална автобиография при кандидатстване за работа.

1 Те няма да са видими, ако изберете Slide Show от менюто View.


Сподели с приятели:
1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница