Тема №4 семеен (домакински) бюджет особености на домакинстватаДата27.02.2017
Размер19.67 Kb.
Размер19.67 Kb.

ТЕМА № 4

СЕМЕЕН (ДОМАКИНСКИ) БЮДЖЕТ
1. Особености на домакинствата.

Домакинство е всяко лице, което живее самостоятелно, храни се отделно и има свой отделен бюджет.

Две и повече лица, които живеят в едно жилище или част от жилище, хранят се заедно и имат общ бюджет, независимо от това дали имат роднински връзки помежду си. За членове на домакинството се смятат и лицата, които временно отсъстват – деца, учащи, младежи, лица на лечения в здравни заведения.

Не се смятат за членове на домакинствата, които са напуснали и са образували ново домакинство, както и лицата, постъпили да живеят постоянно в колективни домакинства.

Колективните домакинства не са включени в изучаването на домакинските бюджети.
2. Домакински бюджет.

Бюджета е обобщена сметка на приходите и разходите на домакинствата за определен период от време. Вместо понятието бюджет може да се използва и термина доход. Доходите на домакинствата са парични средства, заработени или получени от всеки гражданин на страната в течение на определен период. От техния размер зависи равнището, качеството и динамиката на потреблението. Така доходите на домакинствата се явяват като важна характеристика за ефективното функциониране на икономиката на страната.

Поради тази причина е необходимо ежегодно да се провежда статистически и икономически наблюдения на домакинствата и на бюджетите, с които разполагат. Данните от наблюденията се обобщаващи характеристики на социално-демографския състав на домакинствата, на техните доходи по източници на постъпления, на разходите по видове и на потреблението на основните продукти.

Статистическото изучаване на бюджетите на домакинствата, което използва икономиката, способства да се получат достоверни данни за жизненото равнище на населението, както и за измененията, които настъпват в тях по години.

Данните се използват в различни насоки на икономиката на страната. Те са основа при изчисляването на индекса на потребителските цени, бюджетните ограничения и влиянието на равнището на цените върху бюджетната линия.
3. Особености на бюджетите на домакинствата.

Бюджети на домакинства по наличие на пенсионери в домакинството – домакинства на пенсионери, домакинства без пенсионери.

Бюджети на домакинства по брой деца до 18 години – с 1 дете, с 2 деца и т.н.

Бюджети на домакинствата по брой заети лица в домакинството – с 1 лице, с две лица и повече и без заети лица.

Бюджети на домакинства според източника на доход – работна заплата, от предприемачество, от собственост, от пенсии, социални помощи, от домашно стопанство, от продажба на имущество.

Общ доход на домакинствата според източника на формиране на дохода – паричния доход на домакинствата, спестявания, взети заеми, върнати заеми.Парични разходи на домакинствата по групи – паричен потребителски разход, данъци, домашно стопанство и други разходи.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница