Тема: строителство, строителен контролстраница1/9
Дата22.02.2017
Размер1.36 Mb.
Размер1.36 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

15 юни 2010 г.

ТЕМА: СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ,
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, АРХИТЕКТУРА, ИМОТИ

Съдържание:

В. Труд 2

В. Труд 3

В. Труд 3

В. Труд 3

В. Труд 4

В.Класа 4

В.Класа 5

В.Класа 5

В.Класа 6

В.Класа 6

В.Класа 6

В.Класа 7

В.Класа 8

В.Класа 9

В. Монитор 9

В. Монитор 10

В. Монитор 11

В. Монитор 12

В. Монитор 12

В. Монитор 13

В. Монитор 14

В. Монитор 14

В. Монитор 15

В. Монитор 15

В. Монитор 16

В. Монитор 18

В. Монитор 19

В. Монитор 20

В. Монитор 21

В. Пари 22

В. Пари 23

В. Пари 23

В. Пари 24

В. Пари 25

В. Пари 26

В. Пари 27

В. Пари 27

В. Пари 28

В. Пари 29

В. Пари 29

В. Пари 30

В. Пари 31

В. Пари 31

В. Пари 33

В. Пари 34

В. 24 часа 35

В. 24 часа 36

В. 24 часа 36

В. 24 часа 36

в. Стандарт 39

в. Стандарт 40

В. Новинар 40

В. Земя 41

В. Земя 41

В. Земя 42

В. Дума 42

В. Дума 43

В. Дума 43

В. Дума 44

В. Дума 44

В. Дневник 45

В. Дневник 45

В. Дневник 45

В. Дневник 46

В. Дневник 46

В. Дневник 49

В. Дневник 50

В. Дневник 51

В. Дневник 52

В. Дневник 53

В. Дневник 54

В. Дневник 54

В. Атака 55

В. Телеграф 62

В. Сега 68

В. Сега 70

В. Сега 71
15.06.2010 г., с. 4
Спират сделките на „бедните" в Приморско
Спряно е извършването на административни процедури и услуги на „бедните" магистратски роднини в община Приморско. Заповед на кме­тицата Лиляна Димова забранява обслужването по договорите за отстъпено право на строеж (ОПС), сключени с Елка Икономова, Ваня Генкова, Деница Уру­мова, Анна Пенгезова, Петър Попов и Тодор Цветанов. Целта е нито един от тях да не може да прехвърли правото си на друго лице, за да „при­крие" връзката си с даден парцел, обясни Димова. Тя аргументира заповедта си със защитата на обществе­ния интерес и предстоящото предявяване на съдебни искове за прогласяване ни­щожността на учредените от бившия кмет Димитров през 2003-2007 г. права на строеж. За този период той издал близо 400 ОПС на граждани с „жилищни нуж­ди" без решение на общин­ския съвет.

Срещу „бащите" магистра­ти сега тръгнаха дисципли­нарни дела, даже и разслед­ване. А преди дни пред „Труд" прокурорката от Царево Катя Евтимова бе категорична -прокуратурата е сезирана с конкретни имена на „получа­тели" едва в края на 2009 г, а чак през април т. г. е открит регистър за ОПС в общината.
15.06.2010 г., с. 4
След барбекюто пада и КПП-то на Доган
Елена ЕНЧЕВА

Броени дни след като обяви за незаконно барбекюто в т. нар. са­раи на Ахмед Доган, Софий­ският административен съд (ВАС) потвърди и заповедта за събарянето на КПП-то в имението в столичния кв. „Бояна". Очаква се скоро съ­дът да се произнесе и по въ­проса законна ли е оградата на ул. „Стар Беловодски път" № 46. Общо в Администра­тивния съд има 4 дела за са­рая.

С решение от вчера съдия Мария Ситнилска обяви: „Безспорно е, че КПП-то е незаконно" и потвърди запо­ведта на шефа на държавния строителен контрол от края на август м. г. за неговото премахване. Тя бе оспорена от „Делта епсилон" АД, собственик на имота.

Решението не е оконча­телно, може да се обжалва пред ВАС.

Строежът „Масивна сгра­да за КПП", с височина 2,30 м е по-скоро „контролно-наблюдателен пункт за охра­на" и не изпълнява функции­те на пропуск, констатира съдебно-техническата експер­тиза. В него са монтирани датчици за сигнално-охранителните системи, с които може да се наблюдава от­критият паркинг до сградата. Няма валидно издадени книжа за пункта - не фигури­ра в нито един одобрен строителен проект, катего­ричен е съдът. Представена е „ситуационна скица", върху която липсват „достоверна дата", както и името и длъж­ността на лицето, с което е съгласувана.15.06.2010 г., с. 8
Снимка на две колони - Транспортният министър Александър Цветков бе поканен в Русе на първа копка от изграждането на навигационната система БУЛРИД по река Дунав.


15.06.2010 г., с. 10-11
Туризъм или просто хитруване ?
Авторът в блога komitata.blogspot.com споделя мислите си за туризма:

Едно от нещата, които ха­ресвам на икономическите закони, е, че са като закони­те на физиката - каквото и да правиш, не можеш да ги на­рушиш. В България откакто се помня основно средство за правене на политика е хи­труването. Бай Тодор го умееше на своето си ниво, очевидно напълно достатъчно за нивото на страната. Малка вметка - мои роднини са виждали с очите си резо­люции на Т. Ж. върху техни доклади със стряскащи пра­вописни грешки. За съжале­ние не това беше причината да се срути социализма.

Българската политика в областта на туризма също е в царството на хитруванията - парцели за крайно нуждаещи се на първа линия (вероятно да им даде възможност да заработят не­щичко и от риболов), ела­стични граници на защитени територии или пък свободно тълкуване на параметрите на строителните разреше­ния и небрежно разсейване на властите, когато се гово­ри за инфраструктура, чи­стота и сигурност...
Подаръци за премиера
В блога си blog.peio.org авторът пише за рождения ден на пре­миера Бойко Борисов:

Борисов е формален премиер и нефор­мален лидер на страната. Рожденият ден е чудесен повод, за да се демонстрира отношението и значението на дадена личност и считам, че публичните прояви ще бъдат показателни (...) Всеки свързва рождения ден с подаръци. Искра Фидосова, за която се разказва, че се е отказа­ла да изскочи от торта (...), планирала жив ягуар за подарък (впоследствие се оказа лъвче-бел. ред.). Ягуар за подарък може да е подходящ за някой азиатски диктатор, африкански канибал или бъл­гарски арестант, но съм убеден, че на Фидосова това не е сведено до съзнание­то (...) Вътрешният министър Цветанов... поднесе букет от арестанти в краката на лидера. В този дух Дянков можеше да му подари 2% допълнителен дефицит...

Кауза или побой?

На 6 юни няколко младежи са пре­бити в трамвай на път за митинга на бежанците в Бусманци. По този по­вод в lydblog.wordpress.com Лидия Стайкова пише: Смятам, че съществу­ването на такива младежи е сериозен проблем и отдавна говоря за фашизирането на страната ни, но колкото и този проблем да е свързан с бежанците, мис­ля, че точно тези дни следва да се фоку­сираме върху тяхната кауза (...) 6 юни беше важен ден, в който за тази кауза имаха повод да говорят голяма част от официалните медии. Но дали те говори­ха за каузата или за побоя? (...)Ето каква стана тя: мислех да пиша за каузата и митинга и да гледам да не отклонявам вниманието към побоя, но направих именно това. (...)Причината е СТРАХЪТ, който се боя, че ще попречи още повече на хората у нас да се ангажират с обще­ствени каузи, да бъдат граждани.

15.06.2010 г., с. 38
Коко Динев иска 1000 лв. за ремонт
Финансова помощ от 200 000 лв. поискаха c писмо шефовете на „Локомотив" (Пд) от общи­ната. Сумата е необходима за приключване ремонта на стадиона в „Лаута".

Строителните дейности започнаха веднага след края на шампионата, а в писмото до кмета Славчо Атанасов се твърди, че има реална опасност Пловдив да остане без лицензиран стадион за новия сезон.

Президентът на тима Кон­стантин Динев предлага об­щина Пловдив като собстве­ник на стадиона да сформи­ра комисия, която да се за­познае със състоянието му и с всички изисквания на БфС за издаване на лиценз. Ди­нев отказва да подпише до­говора за концесията на спортния комплекс за 35 г. и задължителни инвестиции от 9,5 млн. лева. Същевременно феновете на „Ботев" (Пд) в социалната мрежа фейсбук прехвърли­ха 5300 души. Но само 170 са членове на клуба. На об­щото събрание след 6 дни всеки, заплатил 240 лв. членски внос, има право на глас.


15.06.2010 г., с. 3
ТЕЦ "Марица-изток 2" крие какви са суровините за сероочистващи инсталации
От министерството, енергийния холдинг и централата не отговарят на нито един въпрос
С близо 94% се абсорбират серните окиси при преминаването им през сероочистващите инсталации на комините в ТЕЦ-а, но само ако работят с варовик.„Класа“

Възможно е държавната ТЕЦ „Марица-изток 2“ освен варовик да използва и други суровини за сероочистващите си съоръжения. Според запознати с дейността на централата е възможно да се доставя доломит като суровина за очистване на вредните газове, които се изпускат при изгарянето на въглища за производство на ток. Употребата на други суровини може да увреди изградените сероочистващи съоръжения, но най-страшното е, че се увеличава степента на изпуснатите вредни емисии.

Това означава, че ако в комините на термичната централа се използва доломит вместо варовик, ще може да се очистват до 50% от изпусканите вредни газове. При варовика очистването от серните окиси е около 94%, като в този случай в атмосферата се изхвърля основно въглероден диоксид.

„Класа“ отправи питане към термичната централа, енергийното министерство и Българския енергиен холдинг какви суровини се използват за работата на сероочистващите съоръжения. Вместо отговор от ресорното министерство прехвърлиха въпросите към холдинга. Той от своя страна пренасочи питанията към централата. От БЕХ казаха още, че са им необходими няколко дни, за да направят запитване по темата. От ТЕЦ „Марица-изток 2“, която също получи въпросите, първо обещаха да отговорят на въпросите ни в рамките на деня, после заявиха, че им е необходимо повече време, като обещаха до днес да има повече яснота по въпросите.

Термичната централа е най-голямата у нас с обща инсталирана мощност от 1556 мвт. На площадката й има построени осем блока, като на шест от тях има изградени сероочистващи инсталации. На пети и шести блок в момента се строят такива съоръжения, но влизането им в експлоатация се забавя с около 50 месеца. Причината за това са проблемите с конкурса при избора на изпълнител, а проверка по проекта се прави от европейската служба за борба с измамите ОЛАФ.

Възможността за използване на доломит за работата на сероочистките се дискутира, след като стана ясно, че фирма „Заводски строежи“ АД-Перник е вероятният победител в обявената от ТЕЦ-а обществена поръчка за доставка на варовик за нуждите на централата. Самата компания е собственост на „Софстрой”, което пък от своя страна е притежание на „Алфа финанс холдинг” с шеф Иво Прокопиев. „Заводски строежи“ обаче експлоатират кариера за доломит, но не добиват варовик. Без отговор засега остава и въпросът как това дружество, след като не разполага с необходимата суровина, все пак е допуснато до участие в тръжна процедура за доставка на 2,5 млн. т варовик. Според запознати с процедурата фирмите кандидатки е трябвало да докажат, че добиват суровината, за която се провежда търгът. „Заводски строежи“ добиват единствено доломит.
15.06.2010 г., с. 3
СОФИЯ. Краен срок, дo който тръжната комисия трябва да излезе с решение за окончателното класиране на кандидатите за строителството на завод за механично-биологична обработка на отпадъци в София.


15.06.2009 г., с. 7
Всеки шести купувач договаря по-ниска цена на имот
Изтеглените ипотечни кредити през май са се увеличили с 8% спрямо април
Според данните средният размер на изтеглените през май ипотечни заеми в страната е 36 420 евро.Всеки шести купувач на имот през май е успял да договори цена, по-ниска от определената от независим оценител, сочат данни на КредитЦентър. В повечето случаи това са имоти, закупени с инвестиционна цел и собствениците им се нуждаят от пари в брой в кратки срокове. От компанията уточняват, че договорената по-ниска цена не е гаранция, че имотът е подходящ за всеки клиент.

В резултат на активността на банките и клиентите, ипотечните кредити през май са се увеличили с 8% спрямо април, уточняват още от КредитЦентър. Въпреки това средният размер на кредита е спаднал в резултат на по-ниските цени на жилищата и заради увеличения дял, който малките областни центрове заемат в статистиката.

Според експертите през предходния месец са се появили предложения за до 100% финансиране, но до сделки при тези условия се достига трудно. Желанието на клиентите да получат пълната сума най-често е нереалистично с оглед на техните текущи доходи и стойността на имота, който купуват. Тихомир Тошев, изпълнителен директор на КредитЦентър, коментира, че очакванията са през следващите месеци ипотечни кредити да се теглят предимно за имоти, договорени на по-ниска от средната за района и типа жилище цена. Според него добрата новина е повишаващата се ликвидност на пазара на жилищни имоти. Когато пристъпвате към теглене на кредит, бъдете сигурни, че имате добър имот, изгодна цена, сума за вноската, която не надвишава 40% от месечните ви доходи. Освен това отделете сума, равна на минимум 3 месечни вноски на депозит в банка, съветва Тошев.

Според данните на КредитЦентър средният размер на изтеглените през май ипотечни заеми в страната е 36 420 евро. В столицата средното ниво е 41 950 евро, което представлява понижение спрямо април с малко над 1000 евро. Спад в изтеглените суми има и във Варна - 37 750 евро. В Пловдив средният размер е с най-ниска стойност – 26 620.

Най-активни потребители на ипотечни кредити са били хората на възраст между 26 и 35 години. Тенденцията най-младите да се активизират пък продължава и те заемат дял от 4.6% от всички кредитополучатели, сочи анализът на КредитЦентър. И през май най-голям дял заемат сделките с финансиране от 50% до 60%, уточняват от компанията. Расте обаче и броят на хората, които използват 70% до 80% външно финансиране – тези кредитополучатели представляват почти 25% от всички през месец май.


15.06.2009 г., с. 10
Измама в търг с фирма на Иво Прокопиев може да ощети държавата с 50 млн. лв.
Карабас, форумът на "Класа" Стига вече! Докога обществените поръчки за доставка на каквото и да било, ще заобикалят закона, независимо за кого? Демокрацията, ако някой не знае, означава също и равен старт за всички, а не фаворизиране на определени субекти без качества, подсилено с партийни, роднински и финикийски аргументи


15.06.2009 г., с. 10
Магистрала "Люлин" отива на прокурор
Hunter, форумът на "Класа"

Това отдавна трябваше да стане. За никого не е тайна,

че турската фирма "Мапа Дженгиз", 'която народът сполучливо прекръсти на "Лапа Мангиз", се ползваше с политическа подкрепа при предишното правителство. Всички видяхме докъде ни докара това - и нас, и автомагистрала "Люлин”.


15.06.2009 г., с. 10
Петър Христов, предприемач, управлява холдинг с над 60 фирми, в интервю за в."Стандарт":
Очаквам строителният бранш ефективно да излезе от кризата и това да се усети на пазара в края на тази година - средата на 2011 г.


15.06.2009 г., с. 16
Инж. Красимир Крачунов, заместник генерален директор на НКЖИ: Чакаме по-ниски оферти за жп линията Пловдив – Бургас
Заради кризата нямаме големи възможности за ремонти, а и БДЖ все още ни дължат около 80 млн. лв.
- Г-н Крачунов, защо се отлагат строителните дейности за рехабилитация на жп линията Пловдив-Бургас?

- Търгът за избор на строител приключи. В Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) на 8 юни пристигна писмо от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в което се казва, че ако ние като възложител не сме в състояние да осигурим допълнителен финансов ресурс, процедурата трябва да се прекрати. Предложените оферти за отсечките от линията като средства надвишават бюджета на проекта, който се финансира с 370 млн. лв. по оперативна програма „Транспорт”. Тук се включва и строителният надзор. А предложените най-ниски оферти за трите отсечки от линията, без надзора, са общо за 426 млн. лв. Като включим и надзора, не ни стигат около 70 млн. лв. Сумата е приблизителна, тъй като все още процедурата за надзор не е приключила.

Според Закона за обществените поръчки, когато даден обект е с определен бюджет, а се получат по-скъпи оферти, в повечето случаи се прекратява процедурата и се открива нова.

- Какви са вариантите проектът да се случи?

- Ще обявим нов търг.

- Ако пак се получат подобни оферти, ще се наложи ли строителните работи да се извършат извън сегашния бюджетен период на ЕС до края на 2013 г.? С колко ще се забави работата?

- Не. Според закона в новия търг имаме право да посочим като горна граница най-ниските цени от миналата процедура. Практиката показва, че обикновено при нова процедура фирмите предлагат по-ниска цена.

Вероятно работата по проекта ще се удължи с около половин година, тъй като приключилата преди дни процедура продължи приблизително толкова време. Ако няма някакви сътресения и всичко е наред, би трябвало през януари 2011 г. да имаме договор с изпълнителя. Очаквам до края на програмния период строителните работи да приключат.

- Защо се оказва, че нямате допълнителен ресурс за проектите?

- При европейските проекти държавата дава 15 – 20% от средствата, плюс това плаща и ДДС.

- В какъв вид ще бъде жп линията Пловдив-Свиленград в края на 2010 г., когато изтича срокът за действие на програма ИСПА? Кои участъци ще бъдат завършени?

- Има забавяния на работата от най-различен характер, включително и заради отчуждителните процедури. Те са проблем по принцип за всеки проект с държавно финансиране. По трасето, точно по осевата линия, се появиха археологически обекти. Докато не приключи работата по тях, строителството не може да продължи. Имаше проблеми с изсичането на гори. Всъщност очаквам да остане недовършена работата по отсечката Димитровград – Свилеград. Имаше разговори с представители на Еврокомисията, които бяха в НКЖИ. С тях е постигнато предварително споразумение остатъкът от обекта да бъде прехвърлен към оперативна програма „Транспорт”.

- Каква част от парите по програма ИСПА, по която се финансира работата, няма да бъдат усвоени и как ще се прехвърлят средствата към ОП „Транспорт“?

- По ИСПА няма да усвоим между 40 и 70 млн. лв. Това зависи от скоростта на работата до края на годината.

До края на юни ще подготвим апликационна форма, която ще бъде подадена в Еврокомисията. Очаквам до края на годината тя да бъде одобрена. След това проектът ще продължи да се изпълнява със средства от оперативна програма „Транспорт”.

- Как върви работата по останалите жп трасета, финансирани от еврофондовете?

- Проектът за жп линията София – Видин ще се изпълнява през 2014 – 2020 г. По линията ще се работи от север на юг – от Дунав мост 2.

По другия жп обект София – Пловдив до края на 2013 г. ще бъде пусната процедурата за двата равнинни участъка София – Елин Пелин и Септември – Пловдив. По отсечката Елин Пелин – Септември ще се работи след 2014 г. Тоест до края на 2013 г. ще пуснем процедурите за Пловдив – Бургас, остатъка от Пловдив – Свиленград и равнинните участъци от София –Пловдив. По линията София – Драгоман също се работи. Това са обектите, които могат да се финансират в рамките на 580 млн. евро по ОП "Транспорт". Оттам нататък другите големи обекти трябва да се правят през следващи периоди.

- Какво ще направите по София – Видин в рамките на този бюджетен период?

- Трябва да приключим с отчужденията, процедурите по ОВОС и подготовката на тръжната процедура за строителството, което ще е след 2013 г. Имаме бюджет за подготовката на проекта.

Най-късно до края на годината трябва да сме готови с ОВОС-а и обществените обсъждания.

- Как очаквате да се развие проектът за жп линията Свиленград – турска граница, скоро чешката фирма ОХЛ ЖС започна строителните дейности?

- Изпълнителят обещава, че до 30 юни следващата година работите трябва да са към приключване. Там засега не са изскочили някакви неразрешими проблеми. Това е доста амбициозен срок, но и друг път фирмата е имала съвместни проекти с НКЖИ и Столична община. Досега винаги се е справяла на българска територия. Затова предполагам, че строителят ще се справи.

- След Плевен предвиждате ли ремонти и на други жп гари?

- Ще правим ремонти в различна степен по гарите Волуяк, Кюстендил, Бойчиновци, Берковица, Карлуково, Подуяне, Търговище и Попово.

Заради кризата нямаме големи възможности за ремонти, а и БДЖ все още ни дължат много пари – около 80 млн. лв.

Това е сериозна сума, с нея бихме могли да финансираме например отчужденията покрай линията Свиленград – турска граница. А и ние имаме задължения към различни фирми.

- Какво да очакваме за концесиите на гари?

- Очаквам жп гарата в Пловдив първа да бъде дадена на концесия. Пред НКЖИ не е заявяван официално интерес.

- Как вървят преговорите по заема, който искате да вземете от Световната банка?

- Преговорите за 250 млн. лв. кредит продължават. Очаквам до август да са ясни параметрите на заема. С него ще се финансират конкретни обекти: координационния център за движението на влаковете, модернизация на системите за сигнализация и телекомуникации, машини за железния път, лаборатория и др.

- Каква е ситуацията с изграждането на интермодалния терминал в София?

- Последното дело във ВАС беше в края на 25 май. На практика можем да стартираме процедура за строителство, но върху част от терена.

Интервюто взе Надежда Бочева

nadia.bocheva@gmail.com


15.06.2009 г., с. 16
3,8 млн. лв. влага ЕВН в мобилна подстанция
За да се подобри елекрозахранването по Южното Черноморие, ЕВН пусна вчера в експлоатация нова мобилна подстанция в ра­йона на Каблешково. Съоръжението е закупено от Австрия и струва 3,8 млн. лв., а целта му е да по­добри захранването с ток 8 района на Поморие и Не­себър. От ЕВН вече са ин­сталирали още две мо­билни подстанции в ра­йона на Обзор и Слънчев бряг. Трите съоръжения осигуряват около 38 мвт. мощности за региона.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница