Тест по български език – 7 класДата01.01.2018
Размер41.51 Kb.
Размер41.51 Kb.

Тест по български език – 7 клас

Прочетете текста и отговорете на въпроси от 1 до 7.

Мексиканска червеноколенеста тарантула (на латински: Brachypelma smithi) е вид паяк от род Brachypelma. Обитава районите на тихоокеанското крайбрежие на Мексико и в южната част на САЩ. Предпочита влажни места, крие се в храстите.


Червеноколенестите тарантули са едни от най-популярните видове паяци, които се отглеждат като домашни любимци заради големия им размер и ярка окраска. Заради рязкото намаляване на броя на червеноколенестите тарантули този вид е забранен за лов с цел продажба. Забранени са  вносът и износът на всички видове паяци от род Brachypelma. Отглеждането и размножаването им в домашни условия обаче е разрешено.
Размерът на тялото на Мексиканска червеноколенеста тарантула достига до 10 см, а заедно с крачетата — до 18 см. Окраската е тъмнокафява, на места почти черна, на крачката има ярки червени или оранжеви участъци, понякога с бяла или жълта окантовка. След всяко линеене окраската на паяка става все по-изразителна — тъмните участъци все повече се доближават до черния цвят, а тези с червен стават все по-наситени. Приблизително веднъж годишно паякът линее, при което напълно сменя кожата си.
По време на линеенето паякът не се движи и не се храни.
Тялото е покрито с гъсти косъмчета със светлорозов или кафяв цвят. При стрес паякът изритва косъмчета от коремчето си.
Расте бавно, достига полова зрялост през третата, четвъртата година.
Женските паяци живеят по-дълго от мъжките екземпляри. Продължителност на живота е до 30 години.
Самката снася до няколко стотици яйца.
Източник: Уикипедия

1. Коя е темата на текста:


а. видовете тарантули
б. паяците
в. паякът Мексиканска червеноколенеста тарантула
г. опасностите при отглеждане на тарантули

2. Най-подходящото заглавие на текста е:


а. Тарантулите
б. Окраската на тарантулата Brachypelma smithi
в. Мексиканска червеноколенеста тарантула
г. Да опазим вида Мексиканска червеноколенеста тарантула

3. Текстът е:


а. откъс от научно-популярна статия б. откъс от научна статия
в. откъс от публицистичен материал г. откъс от художествена книга

4. Кое НЕ е вярно според текста:


а. Паяците от този вид сменят кожата си приблизително веднъж в годината.
б. Когато линее, паякът яде много обилна храна.
в. Мъжките паяци живеят по-кратко от женските.
г. Паякът Мексиканска червеноколенеста тарантула може да се отглежда в домашни условия.

5. Изречението : „Червеноколенестите тарантули са едни от най-популярните видове паяци, които се отглеждат като домашни любимци заради големия им размер и ярка окраска.” е:


а. сложно смесено
б. сложно съставано с подчинено обстоятелствено
в. сложно съставано с подчинено определително
г. сложно съставано с подчинено подложно

6. С кой израз може да се замени подчертаната дума в изречението, като се запази смисълът: „При стрес паякът изритва косъмчета от коремчето си.”:


а. стрясване б. стрясък в. стряскане в. стресиране

7. Как са свързани първо и второ изречение от текста:


а. чрез повторение б. чрез изпускане на подлога
в. по смисъл г. нито един от посочените начини

8. В кой ред има само изменяеми части на речта:


а. наречие, съществително име, глагол б. подлог, числително име, глагол
в. предлог, наречие, частица г. глагол, местоимение, прилагателно име

9. В коя дума няма правописна грешка:


а. не дооценявам б. недоразбрах в. немислейки г. не мислещ

10. В коя дума е допусната правописна грешка:


а. Искренно б. обикновено в. фино г. есенни

11. В кой ред има правописна грешка:


а. изстреля, изсвистя, изсвири б. костна, постна, словестна
в. изпекъл, подсказал, отговорил г. осмян, ограбен, осуетен

12. Коя дума е сгрешена:


а. укрепен б. въплатен в. усъвършенстван г. узаконен

13. Коя дума е сгрешена:


а. зделка б. здание в. сграда г. сгурия

14.Открийте грешката:


Големият (а) и едър кон се носеше по пътя (б) към града, а ездачът (в) не можеше да се справи с юздите и съзнаваше как все повече губи контролът (г) над животното.

15. Открийте грешката:


Не можах да намеря човека (а), който (б) търсех, и това ме принуди да предам съобщението (в) на администратора (г) на хотела.

16. В кое изречение има пунктуационна грешка:


а. Задачите, сложно формулирани и неясни, затрудниха всички участници в олимпиадата.
б. Както казват хората, не се бъркай в чуждите работи, щом не искаш да се бъркат в твоите.
в. Светлината, необходима за растенията, в това помещение е недостатъчна.
г. Точно тогава спасителят допреди малко разсеян, се вгледа в далечината и видя давещия се човек.

17. В коя двойка думи има отношение като в:  пистолет - куршум


а. коса – гребен б. крава – мляко в. свещ – светлина г. лък - стрела

18. В кой ред думите НЕ са антоними:


а. възторг – отвращение б. добронамерен - злонамерен
в. височина – дължина г. мигновен - вечен

19. В кой ред думите НЕ са синоними:


а. нагъл, нахален, безочлив б. храбър, смел, дързък
в. толерантен, взискателен, нетърпелив г. тъга, скръб, мъка

20. Кой е синонимът на думата класифицирам:


а. добавям б. разделям в. определям г. систематизирам

21. В кое изречение са употребени омоними:


а. Автобусът мина с голяма скорост край една мина, която се намираше на север от града.
б. Докато четеше нотариалния акт, издаден от съдията, тя пиеше натурален сок от портокали  и без да иска, заля документа.
в. Не се дръж толкова грубо с хората, а говори мило с тях.
г. Тя е великолепна и очарователна с новата си прическа.

22. Кое изречение е в минало предварително време:


а. Щях да ти се обадя, но се забавих в училище много.
б. Бях прочел книгата, когато ми я поиска.
в. Не видях някой да се доближава до този експонат, но явно е повреден.
г. Ще разбереш, че си посещавал този музей, когато влезем вътре, просто не си спомняш сега.

23. В кое изречение е допусната грешка при употребата на глаголни времена:


а. Аз ти казах, че съм видял щъркел още през март, но ти не повярва.
б. Не знам дали съм бил в този град, но нямам никакви спомени от него.
в. Той се разхождаше из развалините на къщата, но не си  е върнал спомените за ранното детство, прекарано тук, колкото и да искаше това.
г. Ние щяхме да изпуснем кораба, но със сетни усилия успяхме да стигнем две минути преди тръгването и да отплаваме.

24. С кой израз може да се замени подчертания фразеологизъм : „Разказът ти  е  съшит с бели конци.”:


а. добре измислен б. очевидна лъжа
в. много аргументиран г. страшно интересен

25. С какво може да се замени подчертания израз, като се запази смисълът: „Не се ядосвай толкова, това са незначителни неща.”:


а. бели кахъри б. велики дела в. тежки грижи г. крокодилски сълзи


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница