У-сопкони основания и проекто-документи за изменения и допълнения на систематастраница1/5
Дата08.02.2017
Размер0.91 Mb.
Размер0.91 Mb.
  1   2   3   4   5
У-Сопкони

основания и проекто-документи за изменения и допълнения на системата СОПКОНИ като компонента на усъвършенстваната система за управление на Техническия университет - софия

софия,

януари 2014

съдържание

 1. Академични стандарти за качество

  1. Общи сведения и изисквания

   1. Термини, понятия и определения

   2. Европейски, национални и университетски академични стандарти

   3. Единство и съгласуваност на стандарти и критерии за оценяване

  1. Качество на обучение в различни ОКС (програми за обучение)

   1. Стандарти за ОКС рограми за обучение)

   2. Академичен стандарт на ТУ-София за учебна дисциплина

   3. Академични стандарти за специалности по ОКС на ТУ-София

  1. Качество на научно изследователската дейност

   1. Академичен стандарт на ТУ-София за научноизследователска дейност на факултет/катедра

   2. Академичен стандарт на ТУ-София за образователно-научна степен «доктор по…»

 1. Обекти за оценяване на качеството

  1. Принципи за избор на обекти

  1. Приети Академични обекти за оценяване

 1. Критерии за оценяване и оценители

  1. Критерии

   1. Дефиниция за критерий

   2. Стратегии за определяне на критериите

   3. Методи за избор на критерии

   4. Единство на критериалната система с академичните стандарти

   5. Критерии и показатели (индикатори) и връзката между тях

   6. Количествени оценки

   7. Критерии и показатели за учебна дисциплина

   8. Критерии и показатели за оценяване на специалности в съответната ОКС

   9. Критерии и показатели за оценяване на научноизследователска дейност

   10. Критерии и показатели за оценяване на преподаватели

   11. Източници на информация за качеството и тяхната достоверност

  2. Оценители и експерти

   1. Три страни на оценката и изисквания към експертите

   2. Възможни оценители

   3. Определяне на компетентността на оценяващите

 1. Методи, модели и регламент за оценяване на качеството

  1. Подходи за оценяване

   1. Контрол на изхода

   1. Добавена стойност

   2. Стъпка по стъпка (Step by step) – многофакторно мултисубектно оценяване

  1. Метод за многостадийно мултисубектно многофакторно оценяване

5. Регламент за оценяване и валидиране на оценките за качеството

  1. Регламент за оценяване

  2. Валидиране на оценките за качеството

   1. За бакалавърски специалности (вкл. професионален бакалавър)

   2. За магистърски специалности

   3. За докторантска програма

   4. За учебни дисциплини

   5. За научните изследвания

   6. За преподаватели

6. Система за стимулиране на академичния състав съобразно качеството на неговия труд

  1. Общи положения. Цели.

  2. Модел на работната заплата съгласно предложената система

   1. Формализация на модела

   2. Компонентите в модела

  3. Още за системата за стимулиране

   1. Допълнителни стимули

   2. Някои условности

 1. Нормативна база и документооборот на У-СОПКОНИ

 2. Пилотни факултети4

4

4

68

10

1010

10

17

17

18

2020

22

2323

23

2327

28

2932

32

32


32
32

33

3737

37

4345

45

4546

46
48

53
53

55

5555

55

5656

56

5758

58

6060

61

6262

62

6467Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница