Ветроходна регата „бриз есен толшипс” 29. 09 – 02. 10. 2016Дата24.03.2017
Размер41.88 Kb.
Размер41.88 Kb.ВЕТРОХОДНА РЕГАТА

БРИЗ ЕСЕН ТОЛШИПС”29.09 – 02.10.2016

ОБЯВА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ

 1. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
  1. Мястото на регатата е акваторията на Варненският залив и акваторрията на Пристанище Варна пред Морска Гара.
 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОЯВАТА

2.1. Организатори на проявата са СК „Черно Море Бриз“ Варна”, Община Варна и ССК „Черно Море“.
 1. ПРАВИЛА

3.1. Регата „Бриз - Есен” - Толшипс 2016 ще се ръководи от: Състезателните правила по ветроходство 2013 - 2016 (RRS), правилата на съответните класове, Поканата за състезание (с изключение на промените направени в Състезателните инструкции) и от Състезателните инструкции на проявата. Наредбата на БФВ за провеждане на ДП и Регати от спортният календар няма да се прилага.

3.2. Ще се прилага Приложение P от Състезателните правила по ветроходство 2013 - 2016 (RRS).

4. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ
4.1. Предварителни принципни заявки се приемат от организаторите не по - късно от 28.09.2016 г.


 1. РЕГИСТРАЦИЯ

5.1. Регистрацията на участниците ще се извършва и от 12.30 до 18.00 ч. на 29.09.2016 г. и от 8:30 до 10:00 на 30.09.2016 г. в регатният офис.
 1. ИНДЕНТИФИКАЦИЯ

6.1. Всички яхти са задължени да имат идентификационни номера и национални буквени означения според изискванията на ISAF.
 1. КЛАСОВЕ


ОПТИМИСТ

ЛАЗЕР 4,7

Кадет

Лазер Радиал

Лазер Стандарт

ФИН

420

470 1. СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПОЛИГОН

8.1. Мястото на провеждането - Варненски залив и акваторията на Пристанище Варна пред Морска Гара. Типа на състезателната дистанция и знаците ще бъдат указани в състезателните инструкции.
 1. ПРОГРАМА


Четвъртък 29.09.2016
12:30 – 18:00 Пристигане на отборите, регистрация и обмер
Петък 30.09.2016
08:00 - 10:00 Регистрация и обмер

10:30 Техническа конференция

Гонки

11:55 Първи възможен предупредителен сигнал за деняСъбота 01.10.2016
Гонки

10:55 Първи възможен предупредителен сигнал за деняСъбота 01.10.2016
Неделя 02.10.2016
Гонки

11:55 Първи възможен предупредителен сигнал за деня в акваторията на Пристанище Варна пред Морска гара

18:00** Награждаване на призьорите и закриване на състезанието.
Брой гонки дневно за всеки клас – не - повече от 4.

Предупредителен сигнал няма да бъде даван по - късно от 16:00

В последният ден на регатата няма да се подава предупредителен сигнал след 15.00 ч..


 1. ТОЧКОВА СИСТЕМА

10.1. Ще се прилага Минималната точкова система от Приложение А.на RRS (2013-2016)

10.2. За да бъде зачетена регатата за редовно проведена, трябва да се проведат най – малко 3 гонки.


  1. При завършени от 5 до 7 гонки от крайният сбор точки ще се изважда най - лошата гонка. При проведени 8 и повече гонки в клас Оптимист – ще се изваждат двете най – лоши.
 1. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ

11.1. Състезателните инструкции, ще се раздадат на място при регистрацията.


 1. АЛТЕРНАТИВНИ НАКАЗАНИЯ

12.1. Ще се прилага правило RRS 44.1 и RRS 44.2. Лодка, която е изпълнила наказание по RRS 31, RRS 44.1 или се е оттеглила трябва да попълни съответен формуляр в офиса на регатата преди края на протестното време.


12.2. Лодка, която не е напуснала брега, за да стартира, трябва когато е възможно да предупреди Регатната комисия преди старта като попълни декларация.


 1. НАГРАДИ

13.1. Ще бъдат връчени награди за класиралите се на 1-во, 2-ро и 3-то място по класове и групи.
 1. ЗАСТРАХОВКИ

14.1. Състезателите участват в регатата на свой риск и отговорност. Организаторът не поема никаква отговорност за материални щети, лични наранявания или смърт, понесени във връзка с, или преди, през време на или след регатата.


14.2. Всички състезатели трябва да имат застраховка с валидност за времето на състезанието.


 1. ТРЕНЬОРСКИ ЛОДКИ

15.1. Водачите на отбори, треньорите и друг помощен персонал трябва да са извън зоните, където се състезават яхтите, от подготвителния сигнал на първия стартиращ клас, докато всички яхти са финиширали или регатната комисия е сигнализирала отлагане, общо отзоваване или изоставяне, освен ако не са инструктирани за друго от Съдийската комисия.

 1. ИНФОРМАЦИЯ

16.1. По време на проявата официалната информация ще бъде показвана на табло пред регатния офис.


 1. РЕЗУЛТАТИ

Резултатите ще бъдат огласявани възможно най-бързо след гонките за деня на таблото за съобщения на състезателите пред офиса на регатата.28.08.2016 г. СК „Черно Море Бриз“Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница