Видове печатни платки. Методи за изработкаДата17.11.2017
Размер51.18 Kb.
Размер51.18 Kb.

 1. - Въведение. Основни величини и дефиниции при електрическо и магнитно-статични полета. Основни векторни оператори и приложението им в електродинамиката. „Фазорна” нотация на електрофизични величини.

- Видове печатни платки. Методи за изработка..


 1. - Декомпозиция на електронната апаратура. Основни функционални блокове и предназначение. Конструктивно-технологична спецификация.

 • Технологични схеми за двустранна печатна платка.
 1. - Основни понятия за уравненията на Максуел и приложението им в електронната и комуникационна техника. Енергия и мощност на електромагнитното поле – вектор на Пойнтинг. Плоски вълни и характеристичен (вълнов) импеданс на средата.

- Технология на монтажа. Видове. Предимства и недостатъци.


 1. - Вълнови уравнения за разпространението на електромагнитни вълни в свободното пространство и материални среди, вълнов вектор. Гранични условия на границата метал/диелектрик и диелектрик/диелектрик.

- Повърхностен монтаж. Процеси и елементи.


 1. - Дифузионно уравнение, поглъщане и отражение на електромагнитни плоски вълни от метални повърхности. Скин-ефект и вълнов импеданс на метал. Основни понятия за електромагнитно екраниране.

- Монтаж на полупроводникови чипове.


 1. - Телеграфни уравнения и приложението им за изследване на предавателни линии. R-L-G-C модел и разпределени параметри. Характеристичен (вълнов) импеданс на предавателни линии, фазова скорост, константа на разпространение. Входен импеданс и частни случаи.

 • Жично бондиране и видове. Ограничения.
 1. - Основни видове микролентови предавателни линии, използвани при топологичното опроводяване и трасировка на електронни модули. Линии със загуби, сравнителен анализ. Предимства и недостатъци.

- Технология на дебелослойните схеми.


 1. - Понятия за импедансно съгласуване и основни способи за съгласуване на комплексни импеданси. Коефиценти на отражение и предаване, падащи и отразени вълни, гранични стойности.

- Технология на тънкослойни схеми. Топологично формиране.


 1. - Типични „нееднородности” и „отражения” на електрическите междувръзки при цифрови сигнали. Ефекти от „разтрептяване” на платото на импулсни сигнали и „отскок” на масата, „заобляне” на импулсните фронтове. Критични дължини на сигналните линии.

 • Топлинен режим. Методи за охлаждане.
 1. - Паразитен „кръстосан” разговор между паралелни сигнални линии, условия. Диференциални и синфазни (common-mode) токове. Коефицент на връзката, четен, нечетен и „common-mode” импеданси.

 • Технологични схеми за двустранна печатна платка.
 1. - Електрически контури между сигнални линии и постояннотокови захранващи шини, захранващи равнини и заземени плоскости. Основни изисквания към осигуряване на „върната” верига за ВЧ контурните токове. Същност и предпоставки за паразитно електромагнитно излъчване.

 • Монтаж на полупроводникови чипове.
 1. - Филтриране и развръзка на постояннотоковите захранващи вериги от сигналните такива. Избор на блокиращи, развързващи кондензатори и дросели според работните честоти и собствените паразитни резонанси на елементите. Видове филтриращи вериги и сравнение между тях.

- Технологични схеми за двустранна печатна платка.


 1. - Въведение. Основни величини и дефиниции при електрическо и магнитно-статични полета. Основни векторни оператори и приложението им в електродинамиката. „Фазорна” нотация на електрофизични величини.

- Видове печатни платки. Методи за изработка..


 1. - Декомпозиция на електронната апаратура. Основни функционални блокове и предназначение. Конструктивно-технологична спецификация.

 • Технологични схеми за двустранна печатна платка.
 1. - Основни понятия за уравненията на Максуел и приложението им в електронната и комуникационна техника. Енергия и мощност на електромагнитното поле – вектор на Пойнтинг. Плоски вълни и характеристичен (вълнов) импеданс на средата.

- Технология на монтажа. Видове. Предимства и недостатъци.


 1. - Вълнови уравнения за разпространението на електромагнитни вълни в свободното пространство и материални среди, вълнов вектор. Гранични условия на границата метал/диелектрик и диелектрик/диелектрик.

- Повърхностен монтаж. Процеси и елементи.


 1. - Дифузионно уравнение, поглъщане и отражение на електромагнитни плоски вълни от метални повърхности. Скин-ефект и вълнов импеданс на метал. Основни понятия за електромагнитно екраниране.

- Монтаж на полупроводникови чипове.


 1. - Телеграфни уравнения и приложението им за изследване на предавателни линии. R-L-G-C модел и разпределени параметри. Характеристичен (вълнов) импеданс на предавателни линии, фазова скорост, константа на разпространение. Входен импеданс и частни случаи.

 • Жично бондиране и видове. Ограничения.
 1. - Основни видове микролентови предавателни линии, използвани при топологичното опроводяване и трасировка на електронни модули. Линии със загуби, сравнителен анализ. Предимства и недостатъци.

- Технология на дебелослойните схеми.


 1. - Понятия за импедансно съгласуване и основни способи за съгласуване на комплексни импеданси. Коефиценти на отражение и предаване, падащи и отразени вълни, гранични стойности.

- Технология на тънкослойни схеми. Топологично формиране.


 1. - Типични „нееднородности” и „отражения” на електрическите междувръзки при цифрови сигнали. Ефекти от „разтрептяване” на платото на импулсни сигнали и „отскок” на масата, „заобляне” на импулсните фронтове. Критични дължини на сигналните линии.

 • Топлинен режим. Методи за охлаждане.
 1. - Паразитен „кръстосан” разговор между паралелни сигнални линии, условия. Диференциални и синфазни (common-mode) токове. Коефицент на връзката, четен, нечетен и „common-mode” импеданси.

 • Технологични схеми за двустранна печатна платка.
 1. - Електрически контури между сигнални линии и постояннотокови захранващи шини, захранващи равнини и заземени плоскости. Основни изисквания към осигуряване на „върната” верига за ВЧ контурните токове. Същност и предпоставки за паразитно електромагнитно излъчване.

 • Монтаж на полупроводникови чипове.
 1. - Филтриране и развръзка на постояннотоковите захранващи вериги от сигналните такива. Избор на блокиращи, развързващи кондензатори и дросели според работните честоти и собствените паразитни резонанси на елементите. Видове филтриращи вериги и сравнение между тях.

- Технологични схеми за двустранна печатна платка.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница