Властелинът на ефира“ в лабиринта на подмятаниятастраница1/4
Дата16.11.2017
Размер0.72 Mb.
Размер0.72 Mb.
  1   2   3   4

ОТЧЕТ

ЗА ПРОГРАМНАТА, ТЕХНОЛОГИЧНАТА И

ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ НА

БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО

за периода 29 май 2013 г. - 28 май 2016 г.

май 2016 г.

ВЛАСТЕЛИНЪТ НА ЕФИРА“ В ЛАБИРИНТА НА ПОДМЯТАНИЯТА

Темата „Българско национално радио“ бе червена нишка три години в обществения интерес към медиите. Никаква изненада, само потвърждение, че „Властелинът на ефира“ е титла, която напълно отговаря на носителя й.

През трите години /юни 2013 – май 2016/ БНР защити авторитета и господството си. Това твърдение много по-трудно може да бъде доказано с цифри или други конкретни измерения и доста по-лесно може да бъде атакувано с подмятания.

През трите години БНР изхарчи точно толкова пари, колкото отдели Бюджета и направи повече с парите, отколкото в предишни периоди.Това е, защото разпределяхме правилно сумите и правехме икономии, където можем и където е разумно. Факти, които могат да се проверят, стига интересуващите се да се интересуват наистина. Тъй като по-лесно е да се подмята, а и по-ефектно е подмятането – подмятат. Че има финансови проблеми, дори колапс в Радиото, че „нещо там с обществените поръчки“, че „комисионните някак си…“, че… и още куп нелепости. В същото време и подмятащите бяха между тези, които два пъти за трите години получиха увеличение на заплатите си. Подмятащите са сред тези, чиито доходи се увеличиха, но опитват да не чуят, че Радиото е единствената медия/ може би/, която няма финансови задължения.

През трите години програмите на БНР изпълниха точно управленската концепция за периода „Малки стъпки към големи промени“. Изпълниха първата част на заглавието й - малките стъпки. В същото време интересът и доверието на слушателите не спаднаха, а рейтингите останаха задоволителни. Впрочем думата „рейтинг“ в дадени моменти беше мръсна дума, а в други – важна и значима. Както беше удобно на подмятащите.

Подмята се, че ръководството има вина за бавния ритъм на промените, или казано по-точно: за застоя на програмите. Това е точно така. Само че когато се подметне камък в локвата, пръските хвърчат и настрани. Там отстрани чака отговор въпросът „Каква е причината журналистите да не правят по-интересни предавания, по-динамични репортажи, по-музикални блокове? Изобщо да работят по-добре?“. Каква е причината? И колко е виновно ръководството при положение, че цари редакционна независимост, автономност в организацията, редакционно разпределение на парите, а за свобода на словото да не говорим. Слава Богу, че за свободата на словото и цензурата дори подмятащите не подмятаха. Щеше да бъде истинска свободия при наличието на „Let It Be“ по 10 пъти на ден. Впрочем интензивността на „Let It Be“ и „Вдигни очи“ в програма „Хоризонт“ беше истинска свободия, но СЕМ не се впечатли от това.

Когато подмятанията за намалените пари не успяха да заинтригуват обществото, появиха се нови. За финансови далавери и злоупотреби. Старателни редактори написаха сигнали за проверки до къде ли не. Вероятно защото не знаят, че институция като БНР се проверява постоянно и от Сметна палата, и от НАП, и от АДФИ.

Ръководството на радиото изпрати три писма: до Сметната палата, до Агенцията за държавна финансова инспекция и до Националната агенция по приходите. Поискахме нарочни проверки. Трите проверки завършиха без резултата, очакван от подмятащите. По- точно с резултат „нищо“! Това обаче вече не ги интересуваше. Може би заради резултата „нищо“? А може би заради самото подмятане? Иначе защо един колоритен кандидат-директор ще зове в концепцията си за „Чисти ръце“?!

Радиото е в криза, подмятат познавачи на повърхността. Така подмятаха и призива „оставка“. След това мълчаха и мълчат на въпроса „Защо?“.

Криза няма и не е имало.

Има лабиринт.

Лабиринт, но не от тези без изход. Лабиринт в нас, който пречи да работим истински за това, което обичаме. Да живеем помежду както искаме/ може би искаме…/. И да правим радио каквото искаме…

Подадем ли си ръцете – ще излезем от лабиринта!

РАДОСЛАВ ЯНКУЛОВ

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНР

ПРОГРАМНА ДИРЕКЦИЯ

Отдел „Мониторинг и анализи на програмите”

 

Сред направеното от отдела  през този период има повече  от десет изпълнени намерения от поставените в началото на периода цели. Повечето от тях не могат да се квалифицират като набелязани в дългосрочен план намерения, а като адекватен отговор на новите предизвикателства, появили се пред БНР през тези три години.По-важните от тях през отчетния период са: 


 • Сектор „Мониторинг и анализи на програмите” се утвърди като ценен помощен орган на програмния директор и програмното ръководство на БНР. Секторът осигуряваше анализи, необходими за оценката на програмната дейност и вземане на важни решения. Така той има своя дял в успехите на БНР през тези години. Главният от тези успехи е поддържането на стабилен рейтинг и пазарен дял на всички програми в една сериозна конкурентна среда.Той получаваше висока оценка за своята дейност, включително от директорите на отделните програми, чиито програми са били анализирани /независимо, че анализите са показвали реалността такава, каквато е и са съдържали неизбежно и критични бележки/. Извън конкретния анализ на програмите, секторът пое други важни експертни функции. Вече три години секторът, регулрно информира Европейския съюз за развитието и постиженията на БНР, като осигурява  подбор на данни и анализи. Секторът разви значителен капацитет по извършването на нестандартни, но ситуационно възникващи като необходимост дейности. 

 • Сектор „Социологически анализи” осигури една стабилност на социологическите данни за нагласите на аудиторията, при това със сравнително скромни финансови средства. След обявен конкурс и обществена поръчка, бе избран нов доставчик на такива данни – компанията „Нилсен Адмосфер България“, която отговаря на изискванията и финансовите възможности на БНР.

 • Сектор „Социологически анализи” осигури една стабилност и надежност в работата по изборни кампании, като винаги успяваше своевременно осигуряваше социологически  агенции за предварителни и екзит-пол проучвания, според финансовите възможности на БНР.

 • В рамките на отдел „Програми анализи” бе постигната висока степен на взаимна заменяемост на колегите, която се налагаше и от обстоятелствата. Демонстрирано бе, че в БНР може да се работи и с по-малко хора, при по-добра организация на работата и определяне на приоритетите.

 • Това, което отделът не успя  да постигне, бе излизането  от известна анонимност на  работата и скованост в рамките на един „помощен персонал”. Отделът има капацитет да участва авансово в обсъждането на различни програмни решения, промени в схемите и т.н. Това, което можем да посочим за свой пропуск, е че може би не сме били достатъчно настоятелни.


Отдел „Координация и проекти“


 • Ежедневно координира подготвяните теми и репортажи от всички програми на БНР.  Предоставя за публикуване на сайта на БНР листа с акцентите за всяка една от тях.

 • Координира и управлява изпълнението на проект „Опазване на лечебните растения в България“. Проектът е по програма LIFE+ на ЕК. БНР е асоцииран бенефициент. Проектът стартира на 01.10 2013 г. и приключи успешно на 31 март 2016 г. изготвени и излъчени са 193 тематични рубрики. Проектът е реализиран от Програма „Хоризонт“,  РРС Пловдив и РРС Стара Загора.

 • В периода юли – октомври 2016 г. е подготвен и депозиран пред ЕК в Брюксел проект „Представяне на политиките за управление на риска от наводнения“. Проектът кандидатства за финансиране по програма LIFE на ЕК. Очаква се в началото на юни 2016 г. решението на оценителната комисия за финансиране на проекта.

 • Участва в екипа за изготвяне на идеен проект за кандидатстване по комуникационната кампания свързана с председателството на България  на ЕС през 2018 г.

 • По инициатива на отдел „Координация и проекти“ екип на Програма „Христо Ботев“ и НПО „Маргиналия“ съвместно подготвиха и реализираха 9 пилотни едночасови предавания „Нашите права“, за хората в неравностойно положение и представителите на малцинствените групи в България.

 • Изготвен май 2014 г.  и депозиран за финансиране Проект за Цифровизиране на Златния фонд на БНР. Проектът кандидатства за финансиране по Норвежки финансов механизъм (НФМ) по Програма БГ 08. Проектът не е реализиран, поради закъснение изпълнението на програмата и изискани в последствие ревизии от ЕК, НФМ и министъра по управление на средствата от ЕС. Документацията на проекта е съхранена. Това е готов, разписан проект, според заложените критерии на НФМ и е приложим за депозиране при отварянето на процедура през новия програмен период на НФМ, който ще стартира през 2018 г.

ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ“
(Десетте изпълнени намерения( ще наричаме желания, още по-добре сбъднати желания)
1. Сбъдна се естественото желание програма „Хоризонт“ да запази позицията – безспорен информационен лидер в национален ефир.

2. Второто желание не се отнася само до бързината на информацията, а до нейната достоверност. В критични ситуации(политически кризи, природни катаклизми, социални сътресения), слушателите търсят тази честота за да проверят истинността на съобщенията, които са доловили и от други източници. През този период се обогати звуковата картина от собствени източници представяна в информационни емисии и осведомителни бюлетини. Най-доброто от програмата в повечето случай намира място в сайта на „Хоризонт“ и социалните мрежи.

3. „Хоризонт“ да устоява на конкуренцията. Независимо от роенето през този период на нови публицистични формати (както телевизионни, така и в новите медии в интернет) интервютата, коментарите по „Хоризонт“ внушават авторитет и доверие.Несбъднато желание - задълбоченият подход невинаги преодолява скучната бленда на реализацията.

4. Сбъднато: „Хоризонт“ да изпълнява ролята на коректив на властта, чрез привличането на гласове на граждани и граждански организации, експерти и наблюдатели.

Несбъднато желание - малко са собствените критични гласове и открояващата се гражданска позиция.5. Естественото желание да се поддържа обратната връзка със слушателите, чрез удължаване на часовете - 4 часа на „Хоризонт за вас“ в петък не само да се чуят конкретни сигнали, но и проверка и работа по посочена тема.

Несбъднато желание - да се преодолее резеньорството на публиката, когато водещият на „Деконструкция“ налага единствена теза. Несполука-двете части на „12+3“ в събота да полемизират.6. Сбъднато: Разширяване на мрежата на кореспондентите и стрингерите в чужбина, пратеници на радиото да отразяват пряко и значими международни събития. Гласът на кореспондента ни в ЕС и ЕП да се чува, когато се вземат важни за България решения.

Несбъднато желание - има какво да се желае за мобилността ни, когато изненадващо възникват събития в нощните часове.7. Утвърждаване на нормите и красотата на българския език , внушаване на уважение към него.

8. Без компромиси към словото на омразата, толерантност към всички етноси. Разширяване на връзката с българите и българските общности в чужбина. Защита на техните права.

9. Утвърждаване на рубриката „Изпълнител на седмицата“, като неизменно желание да се поддържа интерес към българските изпълнители.

10. Музикалните предавания :„Алегро виваче“, „Каста дива“, „Вива ла музика“, „Тик-так“ и „Време за живот‘ поддържат желаната обратна връзка с публиката. Конкурсите „Музикант на годината“ и „Млади фолклорни таланти“, чрез гласуване поощряват даровити български изпълнители.

Несбъднато желание - да се намират нетрадиционни подходи за привличане на по-младата публика, включително и към други пояси на програмата.


ПРОГРАМА „ХРИСТО БОТЕВ“

 1. Прецизиране на звученето на програмата в съответствие с характеристиките й в цялост и по отрязъци.

 2. Създаване на устойчива структурна рамка чрез отделни продуцентски отрязъци, съобразени с уникалното съдържание на продукцията.

 3. Динамизиране на сутрешния блок чрез създаването на постоянни екипи за реализация на всеки отделен ден – „Нашият ден“.

 4. Създаване и налагане на ежедневни предавания за домакинството и ежедневните битови проблеми на българина – „Нашият ден практично“.

 5. Въвеждане на  ежедневна коментарна рубрика  на живо след ЦОБ за най-актуалните вътрешно-политически, икономически, социални проблеми, както и външна политика, пряко свързана с нашата страна – „З00 секунди“.

 6. Създаване на значими и като изследователска тежест предавания за български и световни събития, културни, музикални, природни, исторически феномени, характеризация на медийната среда – Радиоенциклопедия, Звукови хроники, Мрежата.

 7. Създаване на специално предаване за забравените или прикривани страници от нашата история с участие на видни наши учени и експерти – „Премълчаната история“.

 8. Налагане на програмна територия за творчески експерименти като тематика и композиция - Експериментално студио.

 9. Технологично обновление на работните места неизпълнено.

10.Учредяване на национални конкурси за радиодраматургия и поезия  - неизпълнено. 

ДИРЕКЦИЯ „МУЛТИМЕДИЙНИ ПРОГРАМИ“

1. В края на 2013 г. в БНР бе изградена нова дирекция – „Мултимедийни програми“, която заработи от 06-01.2014 г. Дирекцията се състои от три главни редакции: „Радио България“, „Интернет портал БНР“ и „Радио Бинар“.

ГЛАВНА РЕДАКЦИЯ „РАДИО БЪЛГАРИЯ”

2. В Главна редакция „Радио България“ бе проведена структурна реформа, в резултат на което численият състав бе редуциран от 136 на 84 души. Това е с 28% повече от предвидените първоначално - 10%. Международната програма на БНР „Радио България” изпълнява важната функция на общественото радио да представя образа на България, културната и националната идентичност на страната в световното медийно пространство, да е основен източник на информация от и за България за чуждестранната аудитория и българските общности в чужбина, както и да подготвя и представя в Интернет програми за етнически малцинства в България. Ефирно излъчване има само Турска редакция.

3. Изцяло е обновена уебстраницата на “Радио България”, което  допринесе за по-модерно присъствие в интернет пространството. Възможността да се качва повече снимков и видео материал, както и интерактивните препратки към останалите програми на БНР (по-специално „Радио Бинар”) са стъпки напред към една съвременна мултимедия.

От месец юни 2014 г. Английска и Руска редакции на Радио България изготвят новинарски емисии  за Радио Бургас и Радио Варна.ГЛАВНА РЕДАКЦИЯ „ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ НА  БНР“

4. От началото на 2014 г. заработи новият корпоративен сайт на БНР - bnr.bg. Уебсайтът на БНР. Порталът на БНР – bnr.bg, селектира и експонира информацията, създадена от БНР.

5. През отчетният период приключи работата по новия портал на БНР и сайтовете на отделните програми. Това са: homepage – bnr.bg, bnr.bg/finance, сайтовете на програма „Хоризонт“, програма „Христо Ботев“, Радио България, Радио София, Радио Варна, Радио Пловдив, Радио Шумен, Радио Благоевград, Радио Бургас, Радио Видин и Радио Стара Загора.

6.Изградени са подсайтове „Музикална къща БНР“, „Музикант на годината“, „Златна пролет“, „Олимпиада в Сочи“ и „80 години БНР“. Пуснат е сайт за изборите за Европарламент, изграден е календарът на сайта на „Музикална къща БНР“ и страница за местните избори 2015 г..

7. Промени по дизайна и функционалностите:

- Оптимизация на публикациите  в „Прозрачно управление“

- Графично отделяне на  автоматично генерираните  тагове 

- Промяна в графиката  на заглавията и подзаглавията

- Възможност за публикация  на извънредна новина 

- Контакти на английски  в менюто на bnr.bg

- Изградена е страница  за 24-часов стрийм на програмите на Радио България

- Изготвена е карта  на bnr.bg

- Изградена е страница  за мултимедийните приложения  на БНР

ГЛАВНА РЕДАКЦИЯ „РАДИО БИНАР”

8. През отчетният период 2013-2016 г. изцяло бе променена визията и по този начин продължи развитието на Интернет радио „Бинар” – пресечна точка между социалните мрежи и класическите медийни технологии. Този проект е разработен в синхрон с последните тенденции и препоръки на Европейския съюз за радио и телевизия, с оглед пренос на съдържание на нови мултимедийни платформи и привличане на нови, млади аудитории.

9. Променена е платформата на сайта, като цялото старо съдържание е конвертирано и преместено към новата платформа, включително файловете и публикациите. Променена е и цялостната визия – дизайн и подредба, на главната страница и вътрешните страници. Въведени са коментари и от читатели. В хода на преминаването към новата платформа в сайта е извършена почти пълна интеграция към социалните мрежи. Коментарите на съдържанието, които са направени на страницата на „Радио Бинар“ във Facebook, се пренасят автоматично към сайта на „Радио Бинар“. Бинар изцяло е интегриран и в платформата youtube.com.

10. По отношение на съдържанието на радиото са въведени еднакви изисквания към форматирането на публикацииите, независимо дали става дума за текст, аудио или видео. Пуснато е в експлоатация второто студио на „Радио Бинар“, което улесни създаването на ново и разнообразно аудио-визуално съдържание. Задачата на Бинар не е „да помагаме да се излъчват на живо в интернет радиопрограмите на БНР“. Мисията и смисълът на радио Бинар винаги са били да се предостави повече съдържание в дигитален вид и направено като за потребители в дигитална среда (както собствено производство, така и такова, произведено от БНР). В този смисъл Бинар има (собствен) сайт, мобилна версия, има подкасти, има стриймове, излъчва на живо концерти, събития, обществени и политически дискусии, има собствен фейсбук с 10 000 фенове, YouTube канал, VBox7 канал… Има клипове с по 100 000 и даже 200 000 гледания само във Фейсбук.

Резултатът от тази промяна към днешна дата е: два видеоканала (единият с 6-часова програма всеки ден), десет 24-часови музикални стрийма, десетки хиляди прочитания, стотици хиляди гледания, милиони импресии – в много кратък срок след смяна на концепцията, постигнати с оскъдни средства и нисък бюджет от много малък екип.

Колегите положиха огромен труд, за да се реализира на дело дейността на БНР в Интернет като цяло и в частност: работата на международната "програма" на БНР „Радио България”; Порталът на БНР – bnr.bg, селектиращ и експониращ информацията, създадена от БНР; Интернет радио „Бинар” – пресечната точка между социалните мрежи и класическите медийни технологии. 

РАДИО“СОФИЯ“


 1. Привеждане на програмата на радио София в съответствие с издадената от СЕМ лицензия чрез цялостна реорганизация на дейността, създаване на екип и програмна схема.

 2. Положителна промяна на цялостното звучене на радиото – информация, музика, авторски предавания, довело до повишаване на рейтинга.

 3. За първи път бе реализирано съвместно предаване между радио София и БНТ с министър-председател.

 4. Провеждане на редица кампании с обществена и социална значимост.

 5. Запазване чистотата на ефира от манипулирани репортажи и провокативни действия за призоваване към неподчинение.

 6. Реализиране на съвместна продукция с Радио Видин – съботно развлекателно предаване, излъчвано на честотите на двете регионални станции на БНР.

 7. Популяризиране на собствената радиопродукция чрез предоставяне на радиопредаване за излъчване в радиостанция извън структурата на БНР.

 8. Подготвяне и провеждане на изнесени студия в регионите на покритие на радио София по проблеми на местното население.

 9. Реализиране на икономии на бюджетни средства чрез отговорност, контрол и финансова дисциплина.

10. Нереализирано остана намерението за успешно партньорство с новините на БНТ чрез излъчване на емисията „По света и у нас“ на честотите на радио София.


РРС БЛАГОЕВГРАД
Радио Благоевград бележи изключително висок ръст на своя рейтинг, според  последното социологическото проучване, извършено от "НИЛСЕН АДМОСФЕР БЪЛГАРИЯ" ЕАД   месец февруари 2016 година.

Радио Благоевград е на престижното трето място в топ 30 на най-слушаните радиа в България по признак „средно слушани минути от слушател, на ден“. Това показва висок процент на доверие в програмата на Радиото на Югозапада. По показател "Пазарен дял" Радио Благоевград се нарежда на 13-то място в топ 30 на най-слушаните радиа в България и на второ място / след „Хоризонт“ / в програмите на БНРРеализирани програмни намерения:

1.Разширяване дела на младежката аудитория

Чрез привличане на нови сътрудници бе обновен състава на студентското и младежко предаване „В очите на света”. Новите рубрики и водещи бяха приети с изключителен интерес, чрез фейсбук страницата на предаването то бе следено онлайн във видеоформат от многобройните си почитатели и извън страната. Всеки понеделник от 13.00 до 15.00 в рамките на информационно-музикалната програма „Днес” бяха поставяни за обсъждане теми, касаещи аудиторията до 35 годишна възраст – от въпросите за образованието, реализацията, търсенето и предлагането на работни места, през майчинството, репродуктивното здраве и осиновяването, до изграждането на авторитет в професията и самочувствието в отстояване на собствени позиции. Всички теми бяха коментирани от специалисти и психолози с активното участие на слушателите, които определят и част от темите в предтоящите издания на предаването. Предаването за духовност, бит и култура „Неделя у дома“ също разшири своята младежка тематика.2.Предаванията за култура – търсене на нова форма и съдържание. Организирането и провеждането на концерти, изложби и представяне на утвърдени и прохождащи български автори са само част от обществената функция на Радио Благоевград като отговорна за духовното израстване на нацията медия. В програмно отношение съвместно с

ДТ”Н. Вапцаров” Благоевград всяка премиерна постановка бе представяна предпремиерно на живо в ефир. Предаването за литература „Страници”,което спечели множество литературни награди, бе организатор на серия от литературни дни в Югозапада и съорганизатор с Община Благоевград и 12 български издателства на провелия се за трета поредна година форум „Литера експо”. Предаването „Арт сезони” – сцена за новаторско изкуство, бе в основата на станалите традиционни за града фестивали „Тарарабумбия” и „Франкофоли”.3.Специално място в програмите за хората в неравностойно положение. Не само в отделните блокови предавания и при информационен повод медията показваше, че различието не е повод за изолация от обществото. Специализираната рубриката „Един от нас”, която се излъчва всеки последен четвъртък от месеца, се посрещаше с интерес от аудиторията и многобройните сигнали и мнения са доказателство за нейната актуалност и значимост.

4.Жанрово развитие и обогатяване на музикалната линия в програмата на медията. Две нови музикални предавания „Музиката на Балканите” и „Джаз кафе” станаха част от новата музикална линия в програмната схема на медията и привлякоха нова аудитория. Предаването за джаз излизаше и „извън ефир” с организирането на джем сешъни на открито с участието на различни формации. Фолклорът от региона и българската музика бяха водещи в програмата.

5.Развитие на мрежата от сътрудници в Югозападна България. Привлякохме млади хора , които разнообразиха мрежата от сътрудници на Радио Благоевград - градовете Кюстендил, Гоце Делчев, Банско, Белица и Самоков.

6.Популяризиране идеите и намерениеята на даровити и талантливи хора. Създадени бяха нови рубрики „Успелите”, „Парламент на духа” и „Само за оптимисти” , които не само заразяваха с оптимизма и амбицията на представяните личности, но и бяха доказателство, че в България свободолюбиви, мислещи, талантливи и амбициозни хора могат да реализират идеите и мечтите си.

7.Превръщане на Радио Благоевград в културен и духовен център на Югозапада. Подкрепа и насърчаване на младежки активности.Благодарение на креативния екип на Радио Благоевград медията успя да се развие и наложи като културен център не само в Благоевград, но и в цяла Югозападна България. Разнообразни по форма и съдържание културни събития и проекти намираха място в Арт салона на Радио Благоевград и в Голямото концертно студио. В десетки на брой изложби своето изкуство показаха както утвърдени автори, така и „прохождащи“ млади дарования, които имат нужда от подкрепа. Всяко откриване на изложба се превръщаше в празник за града. Голямото концертно студио на Радио Благоевград се утвърди като сцена както за елитарни концерти, така и като дебютна сцена на млади таланти и самодейни колективи от малките населени места в региона. Чрез проекта „Подкрепа на малките населени места“, достъп до по-голяма аудитория намериха самобитни талантливи самойдейци от селата в общините Банско, Разлог, Гоце Делчев, Брезница и др. Концертите на Биг Бенд Благоевград, Камерна опера – Благоевград, на преподаватели в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ дадоха възможност на младежката публика в града да се докосне до едно по-елитарно изкуство. Един от многобройните фестивали, организирани от Радио Благоевград в партньорство с читалището в Благоевград е уникалния за България фестивал за китаро-мандолинна музика „Музика на струните”, в който участват не само състави от България, но и от съседните страни – Сърбия, Гърция, Македония. С културните събития и проекти, Радио Благоевград създава солидарни общности около споделени ценности- беше открит „Клуба на естетите към Радио Благоевград“ – общност от хора с различни професии, обединени от интереса си към изкуството. Така радиото защити една от своите задачи като обществена медия - да се подпомогне изграждането на творчески личности и творчески кръгове, които да създават културни продукти, да се очертаят перспективи пред културната ни система. Чрез дейността си като културен център Радио Благоевград допринесе за увеличаване на достъпа на повече хора до културни продукти от една страна, а от друга - увеличаване изявите на креативните възможности на повече творци.

Възпитаването на ценности в младите поколения също бе една от приоритетните задачи в работата на Радио Благоевград като обществена институция, осъзнала отговорността на своята мисия. Чрез проекта си „Инвестирай в младостта” Радио Благоевград подкрепя младите хора в различните сфери на техните интереси – тврочески, спортни, технически. Шест поредни години Радио Благоевград организира и развива конкурса за млади таланти „Звезди в Радиото“ . Стотици деца се явяват на конкурса, намират сцена за изява, чувстват се окрилени и оценени, печелят награди. В този конкурс се показва и едно изключително добро сътрудничество между обществената медия – Радио Благоевград, училището – НХГ „Св. Св. Кирил и Методий”, местната власт – Община Благоевград и държавната власт – Регионалния инспекторат по образование.8. Организиране на обществено значими социални и екологични каузи. Обществените акции също бяха неделима част от работата на екипа на Радио Благоевград. Чрез акцията „Дари книга – те искат да четат” Радио Благоевград осигури големи библиотеки с четивна литература в домовете за стари хора в Благоевград, Симитли и Гоце Делчев, Кочериново. Други акции „Пътувай безопасно“ и „С благословия на пътя“ бяха насочени към безопасността на движението и проведени с партньорството на КАТ Пътна полиция. В сътрудничество с институции като дирекциите на националните паркове „Рила” и „Пирин”, Басейнова дирекция, ВиК, Радио Благоевград проведе редица тематични акции в световните дни на водата, на околната среда и други. С акцията „Зелено, цветно, чисто“ радиото провокира жителите на Благоевград в създаването на цветни градинки пред жилищни и обществени сгради.

9. Подобряване на техническото качество на радиопрограмата, продължаване на процеса на автоматизация на журналистическия труд, подобряване на работната среда и микроклимата в работните помещения.

Ежегодно бяха доставяни и инсталирани нови персонални компютри за журналистите, като за трите години хардуерният парк беше обновен почти изцяло. Изцяло беше обновен операционният софтуер с инсталиране на Windows 8. Беше осъществен ъпгрейт на система „Dalet”+ и вече се работи с обновена платформа с подобрени възможности. Доставени и монтирани бяха нови технологични компютри за звукозапис и излъчване на радиопрограма.

Ремонтирани бяха В и К, хидроизолация на покривни пространства, боядисване, монтаж на подови настилки и осветление. Беше довършен процесът на климатизация и частично беше обновена мебелировката в работните помещения.
10. Продуциране на собствена музикална продукция за фонда на Радио Благоевград. Увеличаване на собствените приходи от звукозаписна дейност.

За отчетния период, чрез поддържане на високо качество на звукозаписната продукция и добро съотношение качество/цена, успешно бяха привлечени голям брой нови външни клиенти в студиата на Музикално-продуцентския комплекс. Редица популярни имена на творци: композитори, аранжори, изпълнители инструменталисти и певци предпочетоха Радио Благоевград за звуковата реализация на музикалните си изпълнения. Звукозаписни услуги ползваха още и театрални режисьори, както и продуценти на различни видове звукови продукти – аудиопътеводители и др.

От особена важност бе реализацията на собствена продукция, с която се захрани и увеличи звуковия фонд на Радиото. Работата се осъществи в две основни направления. Първото бе свързано с откриването и подкрепата на млади таланти от цялата област. Второто акцентира върху издирването, запазването и утвърждаването на местния музикален фолклор. Чрез активна роля на организатор/партньор на редица конкурси, както за народно, така и за авторско творчество, Радио Благоевград постигна успешно поставената цел. Множество млади изпълнители и творци бяха записани и представени на широката публика за първи път от и в Радио Благоевград, на концертната ни сцена и в радиоефира.

Изброеното до тук показва едно - Радио Благоевград и през последните три години с много работа, професионализъм и ентусиазъм защити безспорните си лидерски позиции - водеща информационна медия, ползваща се с най-високо обществено доверие, призната за духовна и културна институция на Югозапада.
РРС БУРГАС

Началото на отчетния период съвпада с първата годишнина от създаването на Радио Бургас. През май 2012 г. то стартира в ефир директно с 12-часова собствена оригинална програма в условията на щатно разписание и бюджет, предвидени за 6 /шест/ - часова програма! 1. В съответствие с целите, заложени в перспективните виждания и планове за развитие, от м. януари 2015 г. и по повод 80-годиншнината на БНР, програмата на Радио Бургас бе разширена от 12 на 15 часа в денонощие ,от 06,00 до 21,00 ч.

 2. Достигнатият през отчетния период 15-часов обем на програмата е изцяло резултат на създадената организация в рамките на щатните и бюджетни ресурси на РРС Бургас към 01.01.2015 г. без каквото и да било допълнително финансиране. По същността си, едновременно с увеличаването на обема програма, беше реализирана 20% икономия на бюджетни средства.

 3. В края на отчетния период /май 2016 г./ Радио Бургас вероятно продължава да бъде добър пример за ефективност от гледна точка на съотношението на щатния и бюджетен ресурс към обема програма. Но това съотношение достигна „санитарния минимум“ и ако не бъде променено няма да бъде възможно изпълнението на заложените цели за разширяване на програмата до 18 часа в денонощие /от 06,00 до 24,00 ч./. Запазва се неравнопоставеността на бюджетно-финансовите и щатни параметри на РРС Бургас с други сходни структури в системата на БНР.

 4. Според утвърденото щатно разписание на РРС Бургас към 01.01.2016.г. в него са ангажирани общо 24 души. Целият журналистически състав възлиза на 9 /девет!/ души и е съсредоточен в общо направление „Информация“, където всеки съобразно графика е редактор, репортер, новинар и/или водещ на блоково предаване. Все още не е възможно обособяването на специализирани екипи като „новини“, „блокови предавания“, няма щат за спортен редактор, за редактор на интернет сайта и т.н.

 5. През отчетния период Радио Бургас продължи да утвърждава авторитета си като единствен обществен ефирен оператор в българския Югоизток, търсен „събеседник“ и медиен партньор.

Следва кратка анотация на програмните акценти през отчетния период:

НОВИНИТЕ са изцяло съобразени с териториалния радиообхват и регионалната аудитория на радиото. Излъчват се седем собствени информационни емисии на кръгъл час от 8,00 до 17,00 ч., три от които – в 8.00, 13.00 и 17,00 имат обобщаващ характер на регионални бюлетини. Задължително изискване при тях, както и стремеж във всички емисии е вестите да бъдат илюстрирани със звук.

БЛОКОВИТЕ ПРЕДАВАНИЯ на Радио Бургас са обособени в програмни линии при обща схема 3+1+1 ч. в делничната и 2+3+2 ч. в уикенд програмата. Сутрешният блок от

7,00 до 10,00 е под надслов „С усмивка за вас от Радио Бургас“, с който започва денят. В него часът от 9,00 до 10,00 е тематично обособен за акценти и проблеми от различни сфери на социално-икономическия живот в региона: например в понеделник – съд, полиция, прокуратура, във вторник – икономически и социални проекти, сряда здраве и т.н.

От 11,00 до 12,00 е всекидневният блок „Живея в град невероятен“ /по Недялко Йорданов/ посветен на културния живот и образованието. Следобедният блок на Радио Бургас е под надслов „Булевард Демокрация“ /по името на един от най-хубавите бургаски булеварди/ и е тричасова /13,00 – 16,00 ч/ контактна програма - „територия на свободното слово“ със слушателски сигнали, събеседници на място и гости в студиото за разговор по проблемите на деня, общините и т.н. От 17,00 до 18,00 ч. е всекидневното журналистическо обобщение на деня „Репортер 5“ – пет теми /в репортажи и интервюта/, пет пъти седмично /понеделник - петък/.

Радио Бургас и екипът на предаването „Булевад „Демокрация“ са отличени с Годишна награда на Съюза на българските журналисти в категария „Радио“.

В УИКЕНД ПРОГРАМАТА блоковите предавания имат по-специфична и развлекателна насоченост. По-ранните сутрешни часове са посветени на съхранението и популяризирането на фолклорното /Странджа/ и културно-историческото наследство по Южното Черноморие.В събота от 9,00 до 12,00 е седмичният обзор на Радио Бургас „Ден до пладне“, фокусиран чрез репортажи, интервюта и коментари изключително върху регионална проблематика. По същото време в неделя блокът „Гларуси и шамандури“ предлага срещи с интересни и популярни личности и гости от Бургас и региона. В съботните следобедни часове /16,00 -18,00/ се реализира вече утвърдената и популярна шоупрограма „Бохемски рапсодии“, водена от известни бургаски бохеми и меломани. Неделя следобед е „поделен“ между жените, чрез двучасовия блок „Ева в неделя“ и мъжете, за които е двучасовият спортен седмичен обзор „Стадион“.

МУЗИКАТА в програмата на Радио Бургас е жанрово разнообразна, преобладаващо забавна с широко присъствие на български автори и изпълнители. В ранните сутрешни часове 06,00 - 07,00 и след Обедния бюлетин на БНР се реализира фолклорната линия „Странджа пее“.. Забавните жанрове в програмата са структурирани в едночасови музикални линии: преди обед - за български поп и рок „На чаша кафе“ /10,00 -11,00/ и следобед - „Пясъчен часовник“ за световни хитове от вчера и днес /16,00 -17,00/. С приоритетно младежка насоченост е двучасовата вечерна програмна линия „Музикален бутик“ от 19,00 до 21,00 ч. за по-специализирани жанрове .6. Радио Бургас е активен участник и съорганизатор на серия значими обществени инициативи в региона, проведе кампании и участва в социални проекти в помощ на хора от различни социални групи. Чрез инициативата “Подари Коледа“, която се осъщствява от 3 години с подкрепата на БЧК-Бургас, се подпомагат социално слаби семейства. От 2014-а година РРС Бургас съдейства активно за осигуряване на финансова помощ за децата от Центъра за временно настаняване „Надежда“. Радио Бургас подкрепи активно инициативата „Старите паметници за нов живот“, за превръщането на къщата на именития композитор Георги Шагунов в музей на музиката. На емблематичния за града булевард “Демокрация“, в празничния за радиото негов трети рожден ден бе озеленена алея. С кампанията „Радио Бургас-празнувайте с нас!“ преминава подготовката за 4-тата годишнина на радиото през м. май 2016 г.    Радио Бургас е медиен партньор на фолклорните фестивали в региона, включително популярния празник  в Ямбол „Кукерландия“. По традиция Радио Бургас е ежегоден домакин на първия кръг /прослушване и селекция/ на музикалния конкурс „Бургас и морето“ – една от най-важните прояви в културния живот не само на гр. Бургас.

Под надслов „Радио Бургас – близо до вас“ с преки, контактни предавания бяха реализирани серия „открити студия“ от гр. Бургас, община Царево, община Созопол. Израз на признание за обществената мисия на радиото бяха и връчените в навечерието на неговата 4-та годишнина /май 2016 г./ Дипломи и Плакети на международните фолклорни фестивали „Приморска перла“ и „Атлиманска огърлица“.7. Откритите студия и външните предавания на Радио Бургас, които започнаха да се реализират през отчетния период, се осъществяват от собствен технически екип на радиото. Прилага се иновативен начин на предаване на сигнал без използване на скъпоструваща и трудоемка технология ползваща кабелната мрежа на Виваком. За целта бяха употребени достъпни компоненти, стандартен софтуер и хардуер, както и достъп до публични мрежи за комуникация базирани на интернет, 3/4G свързаност и Audio over IP. ISDN кодеците и модемите на БНР бяха включени в технологичната схема, като допълнително осигуряващи, с цел резервиране на сигнала предаван от мястото на събитието. Това е рационален подход и успешна практика, която Радио Бургас ще продължи да прилага и занапред.

Продължава и добрата практика за попълване на архивния фонд на радиото с документални записи на фолклорни състави и изпълнители, записи на класическа и популярна музика от концертни изпълнения главно на бургаска сцена, въпреки отсъствието на специализирано звукозаписващо оборудване. Предстои надграждането и дооборудването с възможност както на запис, така и на озвучаване на външни мероприятия и предаване на сигнал от изнесените студия.8.Със съдействието на специалисти от отдел “Информационни технологии“ на БНР бяха внедрени най-новите програмни продукти касаещи радио производството в системата на БНР и по конкретно системата „ДАЛЕТ“. Предстои въвеждане в експлоатация модулът за музикална ротация. Не случайно „тестовото“ радио за всички иновации в областта на компютърните технологии е именно Радио Бургас.

9.Въпреки гореизброените постижения в технологичното и информационно осигуряване на радиото, остава проблемно покритието на самия град Бургас с качествен сигнал от предавателя на „Медни Рид“ излъчващ на честота 92,5 MHz. Бяха положени усилия от страна на НУРТС за решаване на проблема, беше променена конфигурацията на антенната система, но покритието на централна градска част е незадоволително. Като проблем се запазва и честото спиране на електрозахранването на обекта. На дизел генератора на „Теленор“ се разчита да поеме товара на предавателите на Радио Бургас, програма „Хоризонт“ и програма “Христо Ботев“. Очевидно не успява да се справи с тази задача.

10. Във финансово отношение, ежегодното изискване при изготвяне на бюджетните прогнози да не се излиза от рамките на текущата година, на практика изключва възможността за инвестиции в програмата, техническото осигуряване и цялостното развитие на РРС Бургас!

Още в началото на периода - през 2013 г. бе планирано увеличението на обема програма за 2014 г. да бъде 18 ч., а през 2015 г. до 24 ч., съответно промяна на числеността – 30 и 40 бройки щатен състав. Практическото състояние личи от следните данни:

Бюджетът на РРС Бургас за 2013 г. е 468 298 лв. в т.ч. 10 000 лв. за капиталови разходи. Заложените капиталовите разходи не са реализирани.

Стойност на 1 час програма е 105 лв., 22 щатни бройки и 12 ч. радиопрограма.

Отчетените разходи са 351 126 лв., стойност на 1 час програма 89 лв.

Приходи от продажба на услуги – 38 316 лв.

Бюджетът на РРС Бургас за 2014 г. е 435 907 лв. в т.ч. 24 000 лв. за капиталови разходи. Закупен е дизелов агрегат за предоставения бюджет.

Стойност на 1 час програма е 94 лв., 22 щатни бройки и 12 ч. радиопрограма.

План за приходи от продажба на услуги – 35 000 лв., изпълнение 34 880 лв.

Отчетени разходи за 368 600 лв., стойност на 1 час програма 92 лв.

Бюджетът на РРС Бургас за 2015 г. е 471 139 лв. в т.ч. 10 398 лв. за капиталови разходи. Закупени са звукозаписен пулт и мониторна система за предоставения бюджет.

Стойност на 1 час програма е 103 лв., 24 щатни бройки и 15 ч. радиопрограма.

План за приходи от продажба на услуги – 35 000 лв., изпълнение 39 887 лв.

Отчетени разходи за 366 449 лв., стойност на 1 час програма 75 лв.

Бюджетът на РРС Бургас за 2016 г. е 477 915 в т.ч. 30 000 лв. за капиталови разходи иплан за приходи 40 000 лв. Към 30.04.2016 г. капиталови разходи не са реализирани, а приходите от продажби и услуги са 7 820 лв.

Стойността на 1 час програма на Радио Бургас, утвърдена в бюджета за 2016 г. е 82 лв., при 24 бр. служители по щатно разписание и 15 часа собствена радиопрограма в денонощие.РРС ВАРНА
10 изпълнени намерения в програмната, технологичната и финансовата дейност на РАДИО ВАРНА- май 2013 – май 2016 г.


 1. Програмна дейност – развитие на информационните, блоковите и др. предавания, обновяване на програмната схема с нови предавания.

Имате право да знаете” е мотото, което журналистите, реализиращи програмата на Радио Варна, отстояваха и през този отчетен период пред своята аудитория, запазвайки дългогодишната си позиция на информационен лидер в региона и доказвайки, че „Традицията е модерна”. През май 2013 г. по повод 24 май бе присъдена награда “Варна” за високи творчески постижения на предаването за история “Неизвестно за известното”. Обзорното коментарно предаване „Позиция” бе удостоено с годишната награда на СБЖ за радиожурналистика. Обогатихме програмната схема с няколко нови предавания - “Неизвестно за известното – археология на фокус”, радиомост по актуални обществено значими теми с Националната радиокомпания на Украйна, реализирахме нова съботна рубрика “Неизвестно за известното – лица и събития”. През май 2014 г. Екипът на Радио Варна получи колективната награда „Варна” за отстояване на високи професионални стандарти в журналистиката и утвърждаване на обществената медия като културна институция. СБЖ връчи на Радио Варна и своя златен плакет за цялостен принос в журналистиката по повод 80-годишнината на медията. През м. юли и август за първи път излъчвахме 5-минутни новини на руски и английски език /подготвени от Радио България/ за чуждестранните туристи по Черноморието, които реализирахме и през 2015 г.. Осъществени бяха поредните 3 радиомоста с Националната радиокомпания на Украйна. Реализираха се нови рубрики по случай 80 години Радио Варна с мото „Радио Варна - звукът на живота“. През 2015 г. обновихме предаването „Неизвестно за известното” с акцент „Архитектурата на стара Варна”; през летните месеци излъчихме новата рубрика „Фестивална Варна”, отразяваща богатата културна програма в града. Осъществени бяха 2 радиомоста с Националната радиокомпания на Украйна. През м. май 2016 г. стартира новото музикално предаване „Алея на музиката и беше подготвен старта на новото предаване с морска тематика „Море и бряг” от 1 юни.

 1. Активна работа по медийни проекти

През 2013 г. благодарение на спечеленото съфинансиране по програмата „Варна – територия на творчеството” на Община Варна  Радио Варна като съорганизатор изведе на принципно ново ниво третото издание на Международния фестивал на хармониката Varna Harp Summer ‘2013. Бяха записани и излъчени в ефира на Радио Варна 4 концерта. Проектът ни за радиотеатър „Чуваш ли театъра?” през 2015 г. отново спечели съфинансиране от фонд „Култура” на Община Варна и реализирахме 6 радиопиеси, чиито автори и актьорски състав са млади творци от Варна. Те бяха излъчени в програмата и показани на живо пред публика в Концертното студио. Спечелихме съфинансиране и за реализирането на новия ни проект „Щурец в ухото” за 4 музикални предавания-концерти с участието на млади изпълнители и формации от Варненския регион, които бяха реализирани в четири различни точки на града.

 1. Повишаване приходите от рекламна, спонсорска, звукозаписна и издателска дейност

През периода от 1 май 2013 г. - 13 май 2016 г. РРС – Варна, отчита изпълнение на приходната част на бюджета при годишна квота 90 000 лв., както следва:

1 май – 31 декември 2013 г. – 80 716,57 лв. - с 35 % преизпълнение;

1 януари – 31 декември 2014 г. – 106 866,89 лв. - с над 20% преизпълнение;

1 януари – 31 декември 2015 г. – 118 165,82 лв. – с над 30% преизпълнение

1 януари – 13 май 2016 г. – 47 374,99 лв. – с над 26 % преизпълнение

Анализирайки приходоизточниците, е видно, че основните пера са стандартна реклама, звукозапис, предоставяне на технически услуги и работа по проекти. През м. май 2016 г. започнахме изпълнението на договора за спечеления проект за информационно обслужване на кампанията „Варна – младежка европейска столица 2017 г.” на стойност 40.000 лв. За отчетния период в звукозаписното студио на Радио Варна са поръчани и осъществени 38 звукозаписни проекта, а през 2014 г. Радио Варна продуцира издаването на албум /СД/ с авторския проект „Седем свещени пространства” на група „Индигооркестра”, посветен на 80-годишнината на БНР – Радио Варна. В началото на 2016 г. бе приет актуализиран Правилник за излъчване на търговски съобщения и споносорство с правила за медийно партньорство в програмата на РРС – Варна. 1. Реализиране на медийни партньорства

Радио Варна е търсен и предпочитан медиен партньор от всички значими регионални, национални и международни културни и други събития или кампании, провеждани в територията на обхвата ни. За отчетния период са реализирани над 100 медийни партньорства за обществени, културни и други събития или каузи. Концертното студио и Арт салонът действат и като фестивална сцена за ММФ “Варненско лято”. През 2015 г. майсторският клас на оперната прима Анна Томова-Синтова и концерт на нейните ученици бяха част от програмата на предходния сезон.

 1. Развитие на извънстудийната дейност и събитийния мениджмънт

Отстоявайки традиционната си позиция на информационен лидер в региона на покритие, Радио Варна продължава да разширява обхвата на извънстудийните събития, с голяма част от които се обогатява и съдържанието на програмата. С мотото „Радио Варна – другата сцена” за последните години двата арт салона и концертното студио се утвърдиха като алтернативен културен център в града, в който успешно се развива събитиен мениджмънт. В отчетния тригодишен период са организирани и отразени 1 108 събития и културни прояви, сред които изложби, концерти, литературни премиери, семинари, пресконференции, тематични срещи, звукозаписи и други. През отчетния период са реализирани над 300 събития от годишната ни Програма в подкрепа на талантливи деца и младежи с мото „Криле за начало“, която включва концерти, изложби, спектакли, творчески работилници и др. на творческите школи от региона. Радио Варна е традиционен партньор и връчи ежегодните си специални награди /професионален звукозапис/ за лауреати на 4 от престижните музикални конкурси за ученици: Националният детски фолклорен конкурс „Диньо Маринов”, Националният фестивал „Дни на класическата китара”, Националният клавирен конкурс ”Мила Михайлова”, Националният конкурс за изпълнители на чешка и словашка музика, както и на Международния музикален фестивал „Откритие”, като вече втора година сме и основен партньор при провеждането на неговия радиоконкурс. Традиционен партньор сме и при провеждането, и отразяването на детския радиоконкурс „Обичам те, море” в рамките на Международния музикален фестивал „Море и спомени”. През 2014 г. бе реализирана програма с десетки извънстудийни събития по случай 80 години Радио Варна с мото „Радио Варна-звукът на живота“, чиято кулминация бяха изложба с 80 архивни фотоса от историята на радиото и юбилеен концерт на 9.12.2014 г. През 2015 г. Радио Варна получи наградата за арт мениджмънт на "MediaAwarts" – за утвърждаване на арт салоните като културни пространства и реализиране на поредицата радиотеатър, изложби, класически концерти през 2015 г. Бяха ни присъдени наградата на журито и на публиката "Пазител на традициите" в категория "организация" от Националната инициатива “Пазител на традициите” на Асоциация „А.Р.И.З. – 7”.

 1. Технологично развитие и нововъведения, обновяване на техническата база

2013 г. – Инсталиран е цифров анализатор за Централна апаратна; UPS за всички студийни комплекси; осигурени са персонални цифрови записващи устройства за служителите от Направление „Програма”; съвременна измервателна апаратура за Направление „Техника”.

2015 г. - Закупен и инсталиран е сървър, осигуряваш резервно копие на базата данни на системата ДАЛЕТ + за радиопроизводство. 1. Подобрения на сградния фонд и условията на труд

2013 г. – Завършен е първият етап от фасадното архитектурно-художествено осветление на сградата с цел по-голяма сигурност и защита; направена е хидроизолация на външната площадка.

2015 г. – Направена е хидро- и топлоизилация на подпокривното пространство и зщитено покритие на покрива на сградата на Радио Варна; подменени са два климатични агрегата; подменена е системата за достъп до сградата и помещенията с оторизация; подменени са спотове и осветителни тела в АРТ салоните с LED,осигуряващи нисък разход на енергия.2016 г. - Завършено е окончателно фасадното осветление на сградата на Радио Варна; получена е виза за изграждане на външен асансьор за достъп на хора с увреждания; започната е подмяна на климатичен агрегат, скоето ще завърши окончателно климатизацията на сградата според европейските изисквания.

 1. Реализиране на финансовата дейност при спазване на установения ред

Бюджетът на РРС – Варна, е част от бюджета на БНР и като допълнителна диференциация на средства БНР реализира приоритети в медийната си политика в региона. С утвърдения си бюджет РРС - Варна, се разпорежда със средствата и спазва задължителен уведомителен режим за сключените рекламни договори. През отчетния период изразходваните средства са винаги в рамките на утвърдения бюджет. При движението на паричните средства стопанските операции са отчитани по определения ред. Към месец май 2016 г. РРС – Варна, няма просрочени вземания и задължения. През 2015 г. е направена корекция на бюджета във връзка със спазване разпоредбите на чл. 48 ал. 2 от Закона за държавния бюджет за намаление разходите за прсонал и увеличение разходите за издръжка с 10 % вразмер на 73 250 лв. В резултат на това численият състав на РРС – Варна, е намален с 4 щатни бройки.

 1. Повишаване квалификацията на служителите

През отчетния период 5-има журналисти от Радио Варна преминаха през обучение в „Училище за радио” на БНР. Бяха организирани над 10 обучения за повишаване квалификацията за всички служители, работещи в различните направления на РРС – Варна: Въведение в журналистическата фотография, обработка на снимки и публикуване в сайта; Поведение пред микрофон в студио и на открито. Изграждане на интонационна техника и поставяне на логически ударения; Писане и редактиране на новини, структуриране на емисии – добри практики. Подготовка на фичър; Миграционно обучение от Win XP > Win 7, Word/Exell 2007 > Word/Exell 2010; Мултимедийни презентации Photoshop/Power point. През 2016 г. започна реализирането на новата програма за обучение, която включва: Поведение пред микрофон; Английски език / B1*B2/; Миграционно обучение Win XP > Win 7/8 или Win 8.1-10 и Office 2003,2007 > Office 2010-2013,2016; Мултимедийни презентации Power Point,PREZI; Комуникации в интернет. Използване на информационни ресурси и облачни технологии.

 1. Иницииране на собствени медиийни и благотворителни кампании, обществени каузи

 • БЛАГОТВОРИТЕЛНА ОБЩЕСТВЕНА КАУЗА: Дарителска кампания в помощ на пострадалите от наводненията в квартал „Аспарухово” през м. юни 2014 г. Освен участието на Радио Варна в кампанията на БНР, в която чрез кутии за дарения събрахме 1100 лв., регионалната медия реализира допълнително своя инициатива чрез наши слушатели в чужбина. Така четири семейства от квартала получиха нови мебели, техника, предмети за бита и др. Двама българи, живеещи в чужбина, и двама чужденци се довериха на екипа на обществената медия като посредник за своите дарения. Нарекохме спонтанната кампания „Верижна доброта”.

 • БЛАГОТВОРИТЕЛНА ОБЩЕСТВЕНА КАУЗА: През 2015 г. чрез екипа на Радио Варна трима дарители от чужбина /слушатели и приятели на медията/ подкрепиха с годишни стипендии двама талантливи младежи от морския град – Доротея Колева от Трета природоматематическа гимназия и Павел Димитров – акордеонист, 11-класник в НУИ „Добри Христов”.

 • ОБЩЕСТВЕНА КАУЗА: Осигуряване на достъп на младите хора до култура и алтернативна територия за творчество чрез ежегодната Програма „КРИЛЕ ЗА НАЧАЛО” В ПОДКРЕПА НА ТАЛАНТЛИВИ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ от Варна и региона. Радио Варна е носител на Годишната награда „ПроКултура” за принос към развитието на достъпа на младите хора до култура – 2014 г., присъждана от БАРОК /Българска асоциация на работодателите в областта на културата/ и Гражданския институт – София.


 • Сподели с приятели:
  1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница