Връстници помагат на връстницистраница1/5
Дата10.05.2017
Размер0.5 Mb.
Размер0.5 Mb.
  1   2   3   4   5

Р А Б О Т Н А Т Е Т Р А Д К А

Връстници помагат на връстници

Дружество за Обединените нации в България

София, 2005

Дружество за Обединените нации в България

Председател: Любен Кулишев

Главен секретар: Емил Константинов

Дружеството за Обединените нации в България е сдружение, което работи в обществена полза. Цел на дружеството е да съдейства за сплотяване на българската общественост в подкрепа на Устава на ООН, за заздравяване на международния мир и сигурност, за развитие на разбирателството между народите и за зачитане на основните права и свободи на човека.


Работна тетрадка. Връстници помагат на връстници.

© Дружество за Обединените нации в България, София 2005


Съставители: Петранка Филева

Ива Гарвалова

Редактор: Йорданка Владимирова

Източници:

Борис Априлов, Приключенията на Лиско по море. Издателство Отечество, С., 1982

Елиът, Дж. и К.Кинг. Детска енциклопедия. С., 1990

Иванова, Н., С. Миленова, И. Колева, Й.Нунев (съставители). Искри от огъня. Фолклорни и авторски литературни произведения за деца. С., 2002

Шуебъл, Р. Не е достатъчно да кажеш не. Как да помогнем на децата си да не злоупотребяват с алкохол, тютюн и наркотици. С., 2001

MAP: Mentoring Advice Pack. A Training Guide. Minority Rights Group International. London, 1999.http://web.vrn.ru/moissi/collection/games.htm

http://www.rustoys.ru/index.html

Тази публикация е част от проекта “Действай сега за предотвратяване на ранното отпадане от училище на деца в риск” на Дружеството за Обединените нации в България. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз в рамките на програма ФАР „Развитие на гражданското общество” 2002 в партньорство с Международна школа ЕДЮКО България. Цялата отговорност за съдържанието на изданието е на Дружеството за Обединените нации в България. При никакви обстоятелства то не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.

Програма ФАР „Развитие на гражданското общество” 2002 цели да насърчи на местно и национално равнище интеграцията на уязвимите и малцинствени групи в България, антикорупционните практики, опазването на околната среда и защитата на потребителските интереси в унисон с правото на европейската общност.

Програмата се финансира от Европейския съюз в рамките на Националната програма ФАР.
За кого е предназначена тази тетрадка?


 • За всички онези порастнали ученици, които мислят и се грижат за бъдещето си и в същото време забелязват по-малките около себе си, на които могат да помогнат.
 • За потенциалните ментори в училище, способни да насочат, поведат, утешат, потупат по рамото или да разкритикуват – кого, малките си приятели от менторската програма на клуба за ООН в училище. • За включените в менторската програма по-малки ученици, които ще могат да вписват заедно с батковците и каките своите проблеми, резултати, впечатления. Наричаме ги “наставлявани” без да харесваме тази дума. Ако някой от вас измисли по-хубава, оставяме място да я впишете:
* * * * * *


Кой има достъп до тази тетрадка?
Само трима души !!!

Менторът (наставник) ☼

Наставляваният

Координаторът на клуба ☻


Какви са ролите?
Менторът
Почти всеки човек в един или друг етап от живота си изпълнява ролята на ментор или наставник. Това се случва, когато имаш повече опит и можеш да посъветваш или да помогнеш на тези, които според теб се нуждаят. Всъщност май не всеки го прави, защото за това е нужно по-голямо сърце.
 Скучната дефиниция:

Ментор е човек, който напътства обучавания по време на усвояване на конкретни знания и умения.Наставляваният

Ролята на наставляван, обучаван под опеката на по-голям или по-знаещ човек в никакъв случай не е лоша. Грижат се за теб, помагат ти. Обикновено това са родителите и учителите, а от техните наставления в крайна сметка ти е писнало. Тогава? Идва часът на връстника ментор. Той може да знае как едновременно се учи и живее и може да даде ценен съвет.


 Дефиниция под въпрос:

Наставляваният усвоява знания и умения чрез напътствия и насоки от ментора.


Координаторът на клуба за ООН

Той е по-рядка птица и е ценен както за учениците от клуба, така и за координаторите на проекти по гражданско образование. Ролята му е да планира, организира и контролира. И да научава какво става в групите на менторите и наставляваните. Как? Като е спечелил доверието им.

Вярна дефиниция

По време на менторската програма е необходим човек, който да планира и координира процеса на обучение.Откъде идва името ментор?

Ментор е синът на приятеля на Одисей, който като тръгнал на поход против Троя му поръчал да се грижи за дома му. Ментор възпитавал Телемах, сина на Одисей и отпращал женихите на Пенелопа. Образа на Ментор приемала богинята Атина, за да помага на Телемах, докато той търсел баща си.

Внимание!

Менторството е изключително деликатен процес. Той може да бъде интимен и опасен. И двете групи са еднакво уязвими и може да им бъде нанесена вреда. Координаторът има поради това много отговорна роля.

Менторската програма


Менторството от типа “връстници се грижат за връстници” е научаване чрез преживяване. Процесът е активен и ангажиращ. Срещите са вълнуващи. Пасивното възприемане на знания и опит просто не се случва. Случва се това, че участниците разказват или демонстрират, разиграват сценки и изпълняват роли, заедно отиват на интересни места в града, срещат се с важни хора. Всичко това разбира се започва с определяне на цели и одобрение на методи на работа. Подписва се споразумение и се поемат задължения. Накрая и менторът и наставляваните би трябвало да установят, че заедно са напредвали в обучението, че знаят и могат повече. Вследствие на програмата те са станали по-самостоятелни и по-самоуверени млади хора.
Добър начин да се провери дали една програма е менторска е да се зададат следните въпроси:


 • Кой е в ролята на ментор/наставник и наставляван/подопечен?

 • Наставляваният станал ли е по-самостоятелен в следствие на програмата?

 • До каква степен се е повишило самочувстието както на наставника, така и на наставлявания?

 • Променило ли се е отношението на участниците към заобикалящата ги среда и към училището?


! ! ! Тези въпроси ще зададем още веднъж по друг начин в края на тази работна тетрадка, а сега идва ред отново на дефиницията:
 Важната дефиниция:


 • Менторската програма е една ефективна, внимателно планирана и структурирана обучителна програма.

 • Тя е нетрадиционен и неформален метод на обучение чрез преживяване

 • Обучаваните са активни участници в процеса на усвояване на знания.

 • Обучаваните чувстват, че носят отговорност за постигане на успешни резултати в процеса на научаване

Менторската програма на клубовете за ООН има важна цел и тя е подчинена на целите на проекта Действай сега за намаляване на риска от отпадане от училище. С помощта на младите доброволци от клубовете за ООН в цялата страна ще се опитаме да съдействаме за намаляване на броя на онези малки ученици, които стоят пред риска да отпаднат от училище поради липса на мотивация, недостиг на информация, проблеми с приспособяване към социалната си среда, недостатъци в системата на професионално образование и др.

.

Какви умения трябва да притежават менторите


Ние формулирахме следните очаквания:
○ Да са добри слушатели и да притежават добри комуникативни умения.

○ Да могат да споделят опита си от подготовка на уроците и от отношения с учители, съученици и приятели.

○ Да проявяват ентусиазъм и отговорност по време на участие в програмата.

○ Да познават правата на детето и да са толерантни към деца в неравностойно положение

○ Да проявяват любознателност и уважение към традициите и навиците на семействата на своите нови приятели, ако те са от ромска, турска или друга малцинствена етническа група.

○ Да осигуряват и да поддържат подходяща атмосфера, в която да се развива партньорство между наставник и наставляван.

○ Да предразполагат наставляваните и умело да ги агитират, за да успеят те да покажат своя пълен потенциал при изпълнение на ежедневните си задачи.

○ Да бъдат тактични.

○ Да умеят да разпределят времето си.

Участниците в семинара за подготовка на менторската програма записаха следното:


● Да имаме познания, за да можем да сме полезни.

● Да сме пример за подражание.

● Да сме в състояние да приемаме и отправяме критика.

● Да не осъждаме, да не оценяваме.

● Да можем да окуражаваме обучаваните да поемат повече отговорности.

● Да можем да работим в екип.

● Да можем да създаваме контакти с хора, които да помагат на обучаваните.

● Да имаме чувство за хумор.
Три важни правила при провеждане на срещите:
Задачите, които се поставят, трябва да са ясни и точни.
♦ В разговорите да се използват повече отворени въпроси.
♥ Всеки обучаван да получава еднакво време и внимание.Какво трябва да знаят наставляваните (обучаваните)


Често децата, които са в риск да отпаднат от училище, живеят в затворения кръг на изолацията, бедността и липсата на перспектива. Попадайки в тази менторска програма те могат да получат помощ за социална интеграция. Това означава, че ще намерят път извън затворената си махала или институция, ще могат да питат за домашните си работи, да намерят съвет за свой проблем или проблем на роднина или приятел. 
Какво се очаква от наставляваните (обучаваните) ?

○ Да знаят, че нищо не се получава даром.

○ Да са упорити, последователни, дисциплинирани.

○ Да не се отчайват.

○ Да са взискателни към менторите (наставници).

○ Да участват активно в груповите занимания.

○ Да не са груби и агресивни в игрите и заниманията.

○ Да са точни на срещите.

○ Да участват в дискусиите и да разсъждават свободно по избраните теми.

Препоръки:

● Опитайте се да определите какво можете най-добре и какво най-зле – кои са силните и слабите ви страни. Например: силните ми страни са в това, че мога да пея, танцувам доста добре, помня лесно текста на песните; слабите ми страни са в това, че трудно се съсредоточавам в час, не обичам да чета дълги истории, не обичам да ми казват какво да правя и какво да не правя. Кой определя всъщност кое е добро и кое лошо, кое сила, кое слабост. Ще си отговорите и сами, ако ви стане ясно какво бъдеще искате да имате.

● Споделете изводите си за сила и слабост с наставника (ментора) и участвайте в изработването на план за действие. Каква цел си поставяте, какво очаквате от наставника (ментора).

● Уточнете заедно с ментора по какви теми искате да разговаряте Той ще включи теми, на които искате да се обърне по-специално внимание.


Три важни правила при провеждане на срещите:
⌂ ☺ Споделяйте личния си опит до този момент.

? ☺ Задавайте въпроси.

↔ ☺ Поддържайте редовно взаимодействие.

Какво трябва да направят менторите за подготовка на програмата?
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница