Януари, 2013 нис при су “СВ. Кл. Охридски” месечен информационен бюлетинстраница2/10
Дата02.02.2017
Размер451.73 Kb.
Размер451.73 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

"Еразмус мундус" стипендии за магистратура по икономика


Програма "Еразмус Мундус" предлага стипендии за магистратура по икономика. Магистратурата e с продължителност две години и се провежда съвместно от университетът Париж 1, Пантеон – Сорбона, Университетът "Ка Фоскари" във Венеция, Автономния университет в Барселона и Университетът в Билефелд, Германия.

Студентите прекарват първия семестър в някой от четирите университета по избор и след това продължават обучението си в две от другите висши учебни заведения в зависимост от специализацията си. Тя може да бъде в една от следните области: макроикономически модели, микроикономика (теория и приложение в практиката), финанси и математическа икономика или иконометрия.

Магистратурата е предназначена за най-добрите европейски студенти, като се избират 40 всяка година. При успешно завършване на програмата, студентите получават двойна диплома от университетите, в които са учили.

Таксата за студенти от Европейския съюз е 8000 евро за целия период на обучение, а "Еразмус Мундус" отпуска стипендии в размер на 20 000 евро.

Програмата е на английски език, но студентите ще имат и курсове, които да ги запознаят с културата и езика на страната, в която учат.

Необходимите документи за кандидатстване са диплома за бакалавърска степен по икономика или друга близка специалност и сертификат за свободно владеене на писмен и говорим английски език.

Повече за магистратурата може да прочетете на официалната й интернет страница

Краен срок: 1 февруари 2013

Испански център отпуска стипендии за магистратурa по финанси в Мадрид


Магистратурата по икономика и финанси в CEMFI (Centro de Estudios Monetarios y Financieros) е двегодишна програма, която цели да запознае студентите с широк спектър от възможности за реализация по специалностите в публичния и частния сектор.

Всяка академична година е разделена на три семестъра по 10 седмици. През лятото между двете години на студентите се предлага летен стаж във финансова институция, консултантска фирма, ведомство от публичния сектор или като научен сътрудник по изследователски проект на преподавател. Освен това от втория до петия семестър се провеждат сесии, на които студентите представят и дискутират икономически документи и дебатират върху казуси от икономическата политика. През годината се провеждат серия от лекции и изследователски семинари.

Таксата за тази учебна година е 3 861 евро, а за предстоящата е в процес на преразглеждане. CEMFI осигурява освобождаване от такса за отличните студенти и/или финансиране чрез стипендия на стойност до 10 000 евро на година.

Кандидатите трябва представят резултати от изпит GRE, мотивационно писмо, сертификат за владеене на английски език, и две препоръки.

Повече информация за магистърската програма и формулярите за кандидатстване можете да намерите на сайта на CEMFI.

Крайният срок за кандидатстване е 15 април 2013, но първи ще бъдат разгледани кандидатурите подадени до 1 февруари 2013.

Стипендии за магистратура по адаптирана физическа активност


Магистратурата "Адаптирана физическа активност" се осъществява по проекта за студентски обмен "Еразмус Мундус" и се провежда на английски език.

Програмата има за цел да запознае студентите със социалните, педагогическите и техническите аспекти на физическата активност, адаптирана изцяло към нуждите на хората с увреждания. Тя има три специализации – "Образование", "Рехабилитация" и "Спорт".

Приемащите университети са от Белгия, Ирландия, Чехия, Норвегия, САЩ, Австралия и Южна Африка. Таксата за обучение е 4 хил. евро на година. Стипендиите на "Еразмус Мундус" са в размер от 17 хил. евро за двете академични години, като целта им е да покрият и другите наложителни разходи на бъдещите магистри.

Задължително условие е кандидатите да имат подходяща бакалавърска степен в свързана област, например - физическо възпитание, физиотерапия или кинезитерапия.

Желаещите да се обучават в тази програма трябва да попълнят онлайн формуляр за участие, като към него приложат копие на бакалавърската си диплома, мотивационно писмо, препоръка от преподавател в завършения ВУЗ и сертификат за успешно положен изпит по английски език. Всички документи трябва да се изпратят на адрес:

International Admissions, Exchange and Scholarships Unit KU Leuven Atrechtcollege Naamsestraat 63 B-3000 Leuven Belgium.

Повече информация може да откриете на страницата на програмата.Краен срок: 31 януари 2013 г

Стипендии за докторантури по счетоводство и одит в Дания


Департаментът по счетоводство и одит към Copenhagen Business School в Дания обяви свободни места за докторанти. В програмата могат да кандидатстват всички с магистърска степен в областта на икономиката или социологията. Изисква се да имат отлични познания по английски език.

Докторантурите са с продължителност от три години. Освен работа върху научния труд, одобрените кандидати ще трябва да участват в международни конференции. Също така от тях ще се изисква да преподават в департамента, като учебните им задължения са фиксирани за около 840 часа на година. Темите на изследване трябва да са в някоя от следните области: "Финансово счетоводство", "Счетоводство и мениджмънт", "Одит".

Стипендията е в размер от 3 200 евро на месец до 3 900 евро, в зависимост от професионалния стаж и умения на кандидатите. Финансовата помощ покрива таксата за обучение, разходите за работно място и тези за път.

Кандидатурите трябва да включват описание на проекта (до пет страници), презентация на разглеждания казус, описание на методологията на изследване, както и план за работа. Заявления за кандидатстване може да откриете на страницата на бизнес училището. В допълнение към тези документи трябва да се изпратят копие на магистърската диплома, сертификат за владеене на английски език, автобиография, списък на публикации и копие на магистърската теза.

Допълнителна информация, изисквания и процес на кандидатстване може да откриете на официалната страница на департамента.

Kраен срок: 31 януари 2013 г
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница