Януари, 2013 нис при су “СВ. Кл. Охридски” месечен информационен бюлетинстраница3/10
Дата02.02.2017
Размер451.73 Kb.
Размер451.73 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Стипендии за докторантура по икономика във Виена


Австрийското висше училище по икономика (Vienna Graduate School of Economics, VGSE) отпуска стипендии за докторантура в областта на икономиката. Учебното заведение е общ проект на University of Vienna в сътрудничество с Institute for Advanced Studies.

Докторската програма ще започне през октомври 2013 г., продължителността й е три години, а работният език - английски. Освен ръководство при работата върху дисертации си, докторантите ще могат да посещават специализирани курсове, семинари, летни училища, конференции или да работят известно време върху проекта си в чужбина.

Кандидатстването е достъпно за магистри по икономика или близка дисциплина. Изисква се предходното им образование да е било със засилено изучаване на микро- и макроикономика или иконометрия.

За отличните студенти са осигурени пълни стипендии в размер на 27 хил. евро на година. Вторият вид финансиране е частично и сумата възлиза на 10 200 евро за година.

За академичната 2013/ 2014 г. има два крайни срока за кандидатстване. Първият е 31 януари, а вторият - 30 април т.г., но повечето стипендии ще бъдат разпределени на кандидатствалите до края на януари. На одобрените по документи ще бъде назначено интервю по телефона, skype или покана за лична среща.

Документите за кандидатстване включват формуляр за участие, две препоръки от преподаватели, автобиография, мотивационно писмо, предложение за докторски проект, копие на дипломата за завършена магистърска степен, академична справка, копие на сертификат за успешно положен изпит по английски език.

Подробна информация за възможността има на страницата на VGSE.

Икономическа докторантура в Tulane University, САЩ


Департаментът по икономика към Tulane University в САЩ започна нова докторска програма под наслов "Икономически анализи и политика". Тя има за цел да подготви млади специалисти за работа в университети, правителства, организации в частния и неправителствен сектор.

Желателно е, но не задължително, кандидатите да са завършили висшето си образование в дисциплина с икономическа насоченост. Стипендиите се отпускат на базата на предишните им академични постижения. Одобрените млади учени могат да получат финансиране за период от пет години, в зависимост от напредъка на изследователската им дейност.

За участие в програмата е необходимо да се попълни онлайн формуляр, като към него се приложат три препоръки от преподаватели в завършения институт и мотивационно писмо. Изисква се още да бъде представен сертификат за успешно положен изпит по английски език.

Подробна информация има на страницата на департамента.Краен срок: 1 февруари 2013г.

Стипендии за докторанти в областта на политическите науки


Институтът Queen Mary University of London отпуска стипендии на докторанти с интерес в областта на политическите науки и международните отношения. Те трябва да започнат изследователската си дейност през месец септември 2013 г. Програмата е фиксирана за период от три години.

Свободни места има в следните направления: "Гражданско общество", "Европейска публична политика", "Политически преходи в Африка, Азия, Европа и Латинска Америка", "Критическа теория в международните отношения", "Външни политики" и други.

Стипендията на Queen Mary University of London е в размер от близо 16 хил. паунда за година. Докторантите, които имат интерес към количествените изследвания могат да получат допълнителна финансова помощ от 3 хил. паунда.

Кандидатстването става чрез попълване на онлайн формуляр и приложено изпращане на следните документи: предложение за научния труд и кратка разработка по темата, сертификат за успешно положен изпит по английски език, копие на притежаваната диплома(и) за висше образование, автобиография, мотивационно писмо.

Всички документи се изпращат на адрес: politics-pgresearch@qmul.ac.uk. Допълнителна информация за програмата и паричната помощ има на страницата на Queen Mary University of London.

Краен срок: 31 януари 2013 г.


Стипендии за докторанти и изследователи в областта на хуманитарните науки


Университетската библиотека, музей и център на името на Хари Ренсъм към Университета в Тексас, САЩ всяка година отпуска 50 стипендии на изследователи и учени в областта на хуманитарните науки. Инициативата цели да подпомага научни трудове в сферата на хуманитарните науки, литературата, фотографията, киното, изкуствата, музиката и културната история.

Стипендиите са три вида, а продължителността на финансиране може да е от един до три месеца. Първият е насочен към доктори или независими учени, чиято работа по проектите изисква по-дълга работа с ресурсите на центъра. Размерът им е 3 000 долара на месец.

Вторият вид парична помощ се отпуска на доктори или независими учени, чиито проекти изискват по-малко от един месец работа. Стипендията има за цел да покрие пътните им разходи в размер на 1 700 долара.

Третият вид е за кандодати, които все още не са станали доктори, но имат желанието да работят върху дисертациите си в университета. Те са общо осем, а размерът им – 1 500 долара.

Възможността е достъпна за кандидати от цял свят, а предимство ще имат онези, които не са получавали стипендии на центъра досега.

Пакетът с документи за кандидатстване включва предложение за изследователския проект (до четири страници) и две препоръки. От докторантите се изисква да подготвят само една препоръка.

Кандидатурите могат да се изпратят по електронната поща: ransomfellowships@utexas.edu или на адрес:

Harry Ransom Center

ATTN: Research Fellowships

The University of Texas at Austin

P. O. Drawer 7219

Austin, TX 78713-7219

U.S.A.

Допълнителна информация има на официалната страница на програмата.Краен срок: 1 февруари 2013 г.

Стипендии за изследователска дейност в САЩ


Центърът по право и социална политика "Балди" към State University of New York в град Бъфало, САЩ отпуска стипендии за интердисциплинарни изследвания в областта на правните науки. Могат да кандидатстват всички, които притежават научната степен "доктор" в областта на правото, хуманитарните науки и социалната политика. Единственото условие е да не са назначени на постоянен договор като професори в завършената институция.

От одобрените кандидати ще се изисква да участват дейно в събитията, организирани от центъра. Те ще имат право на достъп до библиотека, интернет, оборудвано работно място, служебен телефон и други.

Стипендиите се отпускат за академичната 2013/2014 г. и са в размер на 40 хил. долара. Бъдещите изследователи могат да кандидатстват за допълнителни 2 хил. долара, които да покрият разходите им за пътувания с професионална цел

Пакетът с документи за кандидатстване включва предложение и описание на изследователския проект, професионална автобиография, текст като пример за академично писане, имена и контакти на трима преподаватели в завършения ВУЗ, които ви препоръчват.

Краен срок: 1 февруари 2013 г.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница