Януари, 2013 нис при су “СВ. Кл. Охридски” месечен информационен бюлетинстраница5/10
Дата02.02.2017
Размер451.73 Kb.
Размер451.73 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Френско-американска фондация отпуска стипендии за журналисти


Журналисти с интерес в областта на имиграцията и интеграцията имат възможност да кандидатстват за стипендиантската програма на френско-американска фондация. От кандидатите се изисква да имат минимум тригодишен професионален опит и да работят на трудов договор или на свободна практика за европейска или американска медия. Допускат се кандидати от всички националности.

Френско-американската фондация е неправителствена организация, основана през 1976 г. Самата стипендиантска програма е създадена през 2011 г. с подкрепата на фондация Ford, Carnegie Corporation в Ню Йорк, фондация Florence Gould , Air France и фондация TF1. Инициативата има за цел да финансира изявени журналисти за период от четири до шест месеца, през които те да работят по независим и предизвикателен проект в областта на имиграцията и интеграцията.

Бъдещите стипендианти трябва да имат отлични познания по английски или френски език. В момента на кандидатстване те трябва да имат споразумение с дадена медия, която да публикува бъдещата им готова работа. Приемат се индивидуални кандидатури или на екипи до трима журналисти. Стипендиите са еднократни в размер на 10 хил. долара за проект.

Формулярите за кандидатстване, както и допълнителна информация за програмата може да откриете на официалната страницата на фондацията.Краен срок: 1 февруари 2013 г.

Фондация "Хайнрих Бьол" предоставя стипендии (за изследване в Германия)


Очаква се стипендиантите да имат отлични академични постижения, да бъдат социално и политически ангажирани и да имат активен интерес към основните ценности на фондацията: екология и устойчиво развитие, демокрация и човешки права, свобода на волята и правосъдие.

Владеенето на немски език е задължително.Краен срок: 1 март 2013 г.

Стипендии за докторанти в Европейския университетски институт, Италия


EUI подготвя изследователи за разработване и защита на докторска дисертация в областите икономика, история и цивилизация, право и политически и социални науки. Около 160 изследователски стипендии се присъждат ежегодно от държавите-членки на ЕС и други европейски национални власти на успешните кандидати, допуснати до EUI докторска програма.

Повече информация на: http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/DoctoralProgramme/Index.aspxКраен срок: 31 януари 2013 г.

Европейският парламент организира летни стажове


Европейският парламент предлага възможност за неплатени стажове за младежи над 18 години, които искат да се запознаят с работата на институцията.

Програмата е с продължителност от един до четири месеца. Тя може да е предвидена в рамките на обучение в университет или в приравнено учебно заведение, професионално обучение на високо равнище, провеждано от организация с идеална цел, или да е задължително условие за допускане до упражняване на дадена професия.Изисквания

Могат да кандидатстват граждани на ЕС над 18-годишна възраст с диплома за завършено средно образование, която дава достъп до висше образование или висше или техническо образование, което може да се приравни към тази степен. С предимство се ползват младежи, които трябва да проведат стаж в рамките на своята образователна програма.Кандидатстване

Желаещите трябва да подадат електронен формуляр за кандидатстване. Избраните за стажа трябва да се представят копие на паспорт или лична карта, уверение от образователната организация, че стажът е задължителен, копие на диплома или академична справка.

Подробности за стажа и кандидатстването можете да намерите на официалната страница на Европейския парламент.

Краен срок: 1 февруари 2013 г. за стажа между 1 май и 31 август.

Стажове в Европейския икономически и социален комитет


Два пъти годишно Комитетът предлага стажове за период от пет месеца. Стажовете започват на 16 февруари и на 16 септември всяка година, като провеждането им е в сградата на Комитета, в Брюксел.

Подробности и кандидатстване: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships-longtermСрокът за кандидатстване е: 31 март 2013г. ( за есенния стаж)

Европейската комисия предлага стажове за преводачи


Европейската комисия предлага възможност на завършили висшисти два пъти в годината да се включат в стажантска програма за преводачи. Стажовете са с продължителност между три и пет месеца.

Одобрените кандидати ще работят в един от отделите за превод на Еврокомисията, където ще превеждат на техния майчин език или на основен език от поне два официални езика на общността. Някои от тях може да работят в езиковата библиотека на институцията.

Стажантите ще получават месечна стипендия в размер от 1071.19 евро. Програмата започва всяка година на 1 март и на 1 октомври.

Изисквания

Стажантите трябва да са граждани на страна от ЕС или на държава кандидат за членство. Изисква се да са завършили висше образование и да не са участвали в друга стажантска програма на европейска институция. Те трябва да могат да превеждат на родния си език от два официални езика на ЕС. Кандидатите задължително трябва да владеят английски, френски или немски език.Кандидатстване

Кандидатства се онлайн с формуляр, който можете да намерите на страницата на Европейската комисия., както и подробности за стажа и условията за кандидатстване.Краен срок: 31 януари 2013 г. за стажовете, които започват през октомври.

Европейската комисия организира административни стажове


Европейската комисия организира два пъти в годината административни стажове за млади висшисти. Програмата е с продължителност между три и пет месеца.

Целта на стажа е участниците да придобият практически знания за работата в отделите на Еврокомисията и да приложат на практика наученото по време на образованието си. Програмата започва на 1 октомври и на 1 март всяка година.

Одобрените кандидати ще получават стипендия в размер от 1071.19 евро на месец.

Изисквания

Могат да кандидатстват граждани на страни от Европейския съюз и на държави - кандидати за членство. Те трябва да са завършили висшето си образование и да не са участвали в стажове в други евроинституции. Задължително е да владеят два от официалните езици на общността, като единият от тях трябва да е английски, немски или френски език.

За да кандидатствате, трябва да попълните формуляр, който е достъпен на страницата на Европейската комисия.

Подробности за стажа и начините за кандидатстване можете да научите на страницата на Европейската комисия.Краен срок: 31 януари 2013 г. за стажа, който започва през октомври.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница