Явлението Николай Райнов. // Литературна мисъл, 8, 1991: 31-93. Между бунтовника и администратора: бележки върху рецепцията на английската викторианска литератураДата16.11.2017
Размер189.21 Kb.
Размер189.21 Kb. 1. Книги.

  1. Теория и критика

Неизличимият образ в огледалото: актуалната българска рецепция на Англия, англичанина и английската мисъл през ХІХ и началото на ХХ век. София: Кралица Маб, 1996.

През седмица в литературния аквариум. София: Литературен форум, 1999.

За рамките на литературата. Сборник студии и статии. София: Изток-Запад, 2005.

Кризата, която обнадеждава:  1. Поезия

Четирите фокуса. София: Свободно поетическо общество, 1997.

Смъртният танц на фокусника и други стихотворения. София: Литературен форум, 1999.  1. Съставителство и редактиране

Преводна рецепция на европейска литература в България. Том І: Английска литература. София: Акад. изд. “Проф. Марин Дринов”, 2000. Заедно с Александър Шурбанов.

  1. Преводи

Силвия Плат. Стъкленият похлупак. Роман и избрани стихове. Превод на стиховете. София, 1981.

Тед Хюз. Пещерни птици. Избрани стихове. София: Народна култура, 1983. Заедно с Александър Шурбанов.

Уилям Бътлър Йейтс. Кръвта и луната. Избрана поезия и проза. София: Народна култура, 1990.

Дъглас Дън. Северна светлина. Избрани стихове. София: Свободно поетическо общество, 1994. Заедно с Владимир Левчев. 1. Студии и статии

  1. В периодиката

Традиция и индивидуален подход. // Литературен фронт, 20, 1981.

Един помръкнал Фокнър. // Панорама, 3, 1983: 220-1.

Литературен вид и време: критерият преводимост. // Литературна мисъл, 7, 1991: 3-20.

Явлението Николай Райнов. // Литературна мисъл, 8, 1991: 31-93.

Между бунтовника и администратора: бележки върху рецепцията на английската викторианска литература в България. // Литературна мисъл, 1-2, 1992: 138-51.

Деконструкцията у Дерида и някои негови последователи. // Съвременник, 2, 1992: 285-94.

Литературата която я няма 0. // Литературен вестник, 2, 1992.

Двама диви (рубр. “Литературата която я няма” 1). // Литературен вестник, 2, 1992.

Борис Марзоханов (рубр. “Литературата която я няма” 2). // Литературен вестник, 4, 1992.

Аристил Платонов - ? (рубр. “Литературата която я няма” 3). // Литературен вестник, 6, 1992.

Между декадента Уайлд и стилист Капанов. Иван Ст.Андрейчин (1872-1934) (рубр. “Литературата която я няма” 4). // Литературен вестник, 8, 10, 1992.

Димитър Бабев (1880-1945) (рубр. “Литературата която я няма” 5). // Литературен вестник, 13, 1992.

Спор между душата и тялото на Нягул Семков (рубр. “Литературата която я няма” 6). // Литературен вестник, 15, 1992.

Иван Хаджихристов (1892-1970) (рубр. “Литературата която я няма” 7). // Литературен вестник, 17, 19, 1992.

Титаникът на българската литература. Иван Анастасов Бунарджиев (рубр. “Литературата която я няма” 8). // Литературен вестник, 21, 1992.

Съби Душков Патаков (рубр. “Литературата която я няма” 9). // Литературен вестник, 24, 1992.

Опит за уточнение на понятието “езотерична литература”. // Литературен вестник, 25, 1992.

Йордан Стратиев (1898-1974) (рубр. “Литературата която я няма” 10). Литературен вестник, 26, 1992.

Мъжката душа на мъжа. Крали Марко, Пенчо Славейков и др. (рубр. “Литературата която я няма” 11) // Литературен вестник, 29, 1992.

Литературата която я няма 0 - финал. Литературен вестник, 32, 1992.

Езотеричният фолклор. // Литературен вестник, 21, 1993.

Свое и чуждо във възрожденската ни литература. // Литературна мисъл, 2, 1993: 36-49.

Актуалната българска рецепция на Англия и англичанина през ХІХ и началото на ХХ век. // Литературна мисъл, 4, 1993.

Преводът и неговата насилническа същност. // Глас, 11, 1994: 44-8.

От антологията към антологията. // Литературен вестник, 25, 1995.

За Шеймъс Хийни и други актуални явления. // Култура, 51-52, 1995.

Библиотеката като личен и национален фактор. // Библиотека, 2-3, 1996: 5-10.

Един добър литературен инцидент [За новото издание на “Слънцето угаснало” на Владимир Полянов, София: Кралица Маб, 1996]. // Култура, 10, 1996.

Дяволът като чиновник. Чиновникът като симптом. [За "Писмата на Душевадеца" на К. С. Луис]. Култура, 23, 7.VI.1996.

Преводачът като автор и меценат. [За "Английски поети" на Александър Шурбанов]. Култура, 27, 5.VII.1996.

Българското литературно възраждане още не е завършило: антологията като модус на българската литература. // Култура, 31, 2.VIII.1996.

Паисий – не конструктор, а конструкт на възраждането. // Култура, 51-52, 22.ХII.1996.

По повод Гинзбърг (вместо некролог за него и други мъртви и живи). // Култура, 16, 18.IV.1997.

Нощните образи на държавността (Призивът да се задържи откраднатият Паисиев оригинал е опит за манипулация на българина). // Континент, 150, 1.VII.1997.

Графити. // Камикадzе газет, I, 1, 1998: 44-6.

Любовта и бунтът в аквариума (рубр. "През седмица"). // Литературен форум, 1, 13-19.I.1998.

Селото в ролята на жанр (рубр. "През седмица"). // Литературен форум, 3, 27.I. – 2.II.1998.

Две книги горе/долу (рубр. "През седмица"). // Литературен форум, 5, 10-16.II.1998.

Будители и предводители (рубр. "През седмица"). // Литературен форум, 7, 24.II.-2.III.1998.

Култ към култа (рубр. "През седмица"). // Литературен форум, 9, 10-16.III.1998.

Групите (рубр. "През седмица"). // Литературен форум, 11, 24-30.III.1998.

Център и периферия (рубр. "През седмица"). // Литературен форум, 13, 7-13.IV.1998.

Възражение срещу възраженията. // Литературен форум, 14, 14-20.IV.1998.

Начало и нататък (рубр. "През седмица"). // Литературен форум, 15, 21-27.IV.1998.

Дебатът едва ли ще се състои, поне не в този екип (рубр. "През седмица"). // Литературен форум, 17, 5.-11.V.1998.

Книгата (рубр. "През седмица"). // Литературен форум, 19, 19-25.V.1998.

Биньо Иванов без котка и шапка в ръка (рубр. "През седмица"). // Литературен форум, 21, 2-8.VІ.1998.

Фигурите на заедността (рубр. "През седмица"). // Литературен форум, 23, 16-22.VІ.1998.

Ние/аз, аз/ние (рубр. "През седмица"). // Литературен форум, 25, 30.VІ. – 6.VІІ.1998.

Субестите и обектите на литературното минало (рубр. "През седмица"). // Литературен форум, 27, 15-21.ІХ.1998.

Метонимикът (рубр. "През седмица"). // Литературен форум, 29, 29.ІХ. – 5.Х.1998.

Романи с минало/то (рубр. "През седмица"). // Литературен форум, 31, 13-19.Х.1998.

Литературата Левчев (рубр. "През седмица"). // Литературен форум, 33, 27.Х. – 2.ХІ.1998.

В полите на априлството (рубр. "През седмица"). // Литературен форум, 35, 10-16.ХІ.1998.

Играта със системата като игра в системата (рубр. "През седмица"). // Литературен форум, 37, 24-30.ХІ.1998.

Смяна в кода (рубр. "През седмица"). // Литературен форум, 39, 8-14.ХІІ.1998.

Менторът и маргиналът (рубр. "През седмица"). // Литературен форум, 41, 22-29.ХІІ.1998.

Езикът като стандарт. // Култура, 20, 22.V.1998.

Вирусът на масовия план. // Култура, 13, 2.ІV.1999.

Викториански поети. // В сб. Преводна рецепция на европейска литература в България. Том І: Английска литература. Съст. Александър Шурбанов, Владимир Трендафилов. София: Акад. изд. “Проф. Марин Дринов”, 2000: 179-89.

Томас Харди. // В сб. Преводна рецепция на европейска литература в България. Том І: Английска литература. Съст. Александър Шурбанов, Владимир Трендафилов. София: Акад. изд. “Проф. Марин Дринов”, 2000: 253-7.

Хърбърт Уелс. // В сб. Преводна рецепция на европейска литература в България. Том І: Английска литература. Съст. Александър Шурбанов, Владимир Трендафилов. София: Акад. изд. “Проф. Марин Дринов”, 2000: 271-8.

Популярна литература. // В сб. Преводна рецепция на европейска литература в България. Том І: Английска литература. Съст. Александър Шурбанов, Владимир Трендафилов. София: Акад. изд. “Проф. Марин Дринов”, 2000: 315-25.

Джером К. Джером. // В сб. Преводна рецепция на европейска литература в България. Том І: Английска литература. Съст. Александър Шурбанов, Владимир Трендафилов. София: Акад. изд. “Проф. Марин Дринов”, 2000: 326-32.

Романът между двете световни войни. // В сб. Преводна рецепция на европейска литература в България. Том І: Английска литература. Съст. Александър Шурбанов, Владимир Трендафилов. София: Акад. изд. “Проф. Марин Дринов”, 2000: 355-63.

Измерения на конфликта Бориславов. // Култура, 8, 2.ІІІ.2001.

Професионалисти и експерти. // Култура, 9, 9.ІІІ.2001.

Медиите и опонентът. // Култура, 10, 16.ІІІ.2001.

Институционални дебри. // Култура, 11, 23.ІІІ.2001.

Освобождението на журналиста в писателя. // Култура, 12 (30.ІІІ.), 13 (6.ІV.), 14 (13.ІV.), 2001.

Срив на цензурите. // Култура, 15, 20.ІV.2001.

Експертната жажда. // Култура, 16, 27.ІV.2001.

Неуспялото варварство. // Култура, 17, 4.V.2001.

Погледи към публиката. // 24 часа. Съст. Георги Лозанов, Орлин Спасов, Росен Янков. С., ИК Труд, 2001, с. 147-56.

За Шурбанов (Александър Шурбанов на 60 години). // Литературен форум, 14, 10-16.ІV.2001.

Интелектуалци срещу журналисти: борбата за медийната територия. // Медии и преход. Съст. Георги Лозанов, Лиляна Деянова, Орлин Спасов. С., Център за развитие на медиите, 2001, с.142-61.

Разпадането на подиума: поезията на 90-те години. // Пламък, 1-2, 2002.

Анатомия на хуманитарния скандал. // Култура, 34, 27.ІХ.2002.

Масовата литература като вид недостиг. // Култура, 41, 15.ХІ.2002.

Класиката като вид излишък. // Култура, 1-2, 10.І.2003; Краят на модерността? Култура и критика. Ч. ІІІ. Съст. Албена Вачева, Георги Чобанов. Варна: Liternet, 2003.

Войната с войната. // Култура, 12, 21.ІІІ.2003.

Зъбите на салона. // Култура, 17-18, 25.ІV.2003.

Героят и шаманът: комуникативната функция на митологичния персонаж. // Култура, 24, 13.VІ.2003.

Филтрите на паметта. // Култура, 34, 19.ІХ.2003.

Конструирането на културния герой през българския ХІХ-ХХ век. // Балканските идентичности в българската култура. Съст. Николай Аретов. Т. ІV. София: Кралица Маб, 2003.

За няколко ябълки в повече. // Пари, 190, 3.Х.2003.

Защо ли си спомнихме за Кожа-и-Костов. // Пари, 196, 13.Х.2003.

Скачване на глави. // Пари, 205, 24.Х.2003.

Пак за професионализма. // Пари, 3.ХІ.2003.

Неочаквани форми на демократизацията. // Пари, 215, 7.ХІ.2003.

Читателят, който не чете (рубр. Бележки върху днешната ни литература). // Труд, 18, 19.І.2004.

Назад към бъдещето (рубр. Бележки върху днешната ни литература). // Труд, 25, 26.І.2004.

Ефектът на сектата (рубр. Бележки върху днешната ни литература). // Труд, 32, 2.ІІ.2004.

Кризата в историческия роман (рубр. Бележки върху днешната ни литература). // Труд, 39, 9.ІІ.2004.

Литературата и смъртта (рубр. Бележки върху днешната ни литература). // Труд, 46, 16.ІІ.2004.

Литературният провинциализъм (рубр. Бележки върху днешната ни литература). // Труд, 53, 23.ІІ.2004.

Фолкът и Иван Динков (рубр. Бележки върху днешната ни литература). // Труд, 60, 1.ІІІ.2004.

Властта, достойнството, Палми Ранчев (рубр. Бележки върху днешната ни литература). // Труд, 75, 16.ІІІ.2004.

Таванът, стените и дъното (рубр. Бележки върху днешната ни литература). // Труд, 82, 23.ІІІ.2004.

Имитация смени традицията (рубр. Бележки върху днешната ни литература). // Труд, 96, 6.ІV.2004.

От мазето на нацията [За книгата на Росен Тахов “Големите български сензации”, София: Изток-Запад, 2005]. // Арт-Труд, 18, 5.VІ.2004.

Сънят на изобилието ражда липси: обзор на преводната поезия 2000-2003 г. // Култура, 38, 15.Х.2004.

Някой да е виждал културата напоследък? // Политика, 25.ІХ.-1.Х.2004.

Как се отрази социализмът на криминалния роман. // Арт-Труд, 20, 12.ІХ.2004.

Кой се страхува от еленчето с четка? Кичът е удобна мишена за оплюване, защото оплюващият се чувства извисен. // Арт-Труд, 33, 12.ХІІ.2004.

От двете страни на похлупака. // ЛИК, 4, 2002; Огледалото, 10, 2004, с.42-8.

По повод една изложба. // Свят и дипломация, 2, ХІІ, 2004; Огледалото, 7, 2005: 10-11.

Мъката да живееш заедно. // Култура, 2, 21.І.2005.

Абонати на чудото. // Огледалото, 2, 2005: 7-10.

За вътрешния релеф, който пърха към едни и съска срещу други. // Огледалото, 3, 2005, с.29-30.

Изборите. // Култура, 25, 1.VІ.2005.

Клубен живот в поезията [За стихосбирката на Мира Душкова “Мириси и гледки”, Жанет 45, 2004]. // Арт Труд, 9, 13.ІІІ.2005.

Мусала е българският Чомолунгма. // Политика, 57, 21-27.V.2005.

Пенсионираните мечти на писателите и футболистите. // Политика, 60, 11-17.VІ.2005.

Културата като разновидност на некролога. // Политика, 83, 19-25.ХІ.2005.

Защо баба Илийца да е догма? // Труд, 327, 30.ХІ.2005.

По следите на днешния български роман. // ЛИК, 7, 2005.

Мястото на високата литература в днешния пазарен контекст. // Класика и Литературна история. Сб. в памет на проф. Л. Стаматов. Благоевград: УИ „Неофит Рилски, 2005.

Романът на съвремието. Името на розата от Умберто Еко. // Труд, 82, 29.ІІІ.2005.

Има ли истина и къде е? Врява и безумство от Уилям Фокнър. // Труд, 110, 23.ІV.2005.

За отхапаната райска ябълка. На изток от рая от Джон Стайнбек. // Труд, 117, 30.ІV.2005.

Добре ли горят кумирите? Златният храм от Юкио Мишима. // Труд, 123, 7.V.2005.

Ветровете на времето. Източен вятър, западен вятър от Пърл Бък. // Труд, 144, 31.V.2005.

Пътят не търпи вратовръзки. По пътя от Джек Керуак. // Труд, 176, 2.VІІ.2005.

Лорънс не е Казанова, той проповядва. Любовникът на лейди Чатърли от Дейвид Хърбърт Лорънс. // Труд, 197, 23.VІІ.2005.

Адът, сътворен от деца. Повелителят на мухите от Уилям Голдинг. // Труд, 211, 6.VІІІ.2005.

Пазете се от съвестни пожарникари. 451 градуса по Фаренхайт от Рей Бредбъри. // Труд, 218, 13.VІІІ.2005.

Съчетания на несъчетаемото. Английският пациент от Майкъл Ондатджи. // Труд, 239, 3.ІХ.2005.

По-малкият брат на любовника. Тропик на Рака от Хенри Милър. // Труд, 246, 10.ІХ.2005.

Легендите, които витаят в живота. Прагът на зрелостта от Джоузеф Конрад. // Труд, 255, 19.ІХ.2005.

Градът и романът. Манхатън от Джон Дос Пасос. // Труд, 269, 3.Х.2005.

За доктрините и за хората. // LiterNet, № 1 (74), 11.01.2006; Култура, 2, 20.І.2006.

Къде е детето от ония времена? // Арт-Труд, 9, 5.ІІІ.2006.

Литература от инциденти. // Арт-Труд, 21, 4.VІ.2006.

Преводът преди и сега. // Арт-Труд, 23, 18.VІ.2006.

Литературата на началниците. // URL: http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=151&WorkID =13916&Level=1

Канонът през жълтото: антропологичен ракурс. // LiterNet, № 3 (76), 23.03.2006.

Дебютът Дикенс: начална рецепция на английския автор и на творчеството му в България. // Liternet, №7 (80), 2.VІІ.2006.

Писмо до в. Култура. // Култура, 5, 10.ІІ.2006.

Литература и медии. // Култура, 29, 8.ІХ.2006.

Поетичният превод преди и сега. // Панорама, 9, 2006, с.232-4.

Хроника на ценностите [За Александър Шурбанов, Гълъбът пред моя прозорец, стихотворения 1996-2006, София: Факел, 2006]. // Политика, 141, 29.ХІІ.2006-4.І.2007.

Професията професионализъм. // Култура, 3, 24.І.2007.

Накъде тече детската литература или Кой (все по-нарядко) се страхува от Ханс Кристиан Андерсен. // LiterNet, 8, 11.VІІІ.2007.

Комуникативна теория на най-новата българска поезия. // Култура, 23, 13.VІ.2007.

Соцкримът: антропологична екскурзия. // Езиков свят, 4, 2007.

Жълтото заслужава правата на сивото. // Класа, 12, 15.ІХ.2007.

Откъс от дневник. // ЛИК, 11, 2007.

Кризата, която обнадеждава: Наследството от европеизацията. // Култура, 2, 18.І.2008.

Кризата, която обнадеждава: Територията на конкурсите. // Култура, 8, 27.ІІ.2008.  1. Предговори и послеслови

Когато абсурдът се превръща в логика на една действителност. // Джоузеф Хелър. Параграф 22. Прев. от англ. Боян Атанасов. ІІ изд. София: Народна култура, 1981.

В търсене на изгубената нравственост. // Джон Гарднър. За нравствеността в литературата. Прев. от англ. Христина Кочемидова. София: Народна култура, 1982.

Джони се завърна у дома. // Долтън Тръмбоу. Джони грабна пушката. София: Народна култура, 1983.

Между песимизма и гражданската съвест. // Амброуз Биърс. Речникът на Сатаната. Прев. от англ. Огняна Иванова. София: народна култура, 1985.

Преди всичко традицията. // Франсис Кинг. Човекът сам е бродник. Избрани разкази. Прев. от англ. Вениамин Младенов. София: Народна култура, 1989.

Тялото в гонитба на духа. // Уилям Бътлър Йейтс. Кръвта и луната. Избрана поезия и проза. Прев. от англ. Владимир Трендафилов. София: Народна култура, 1990.

Чарлз Ледбийтър и теософията. // Чарлз Ледбийтър. Астралният свят. София: Кралица Маб, 1992.

Въведение. // Преводна рецепция на европейска литература в България. Том І: Английска литература. Съст. Александър Шурбанов, Владимир Трендафилов. София: Акад. изд. “Проф. Марин Дринов”, 2000. Заедно с Александър Шурбанов.

Alexander Shurbanov: A Secret Player’s Love of Order. // Alexander Shurbanov. Frost-Flowers. Poems. Selected & translated by Ludmilla G. Popova-Wightman. Princeton, NJ: Ivy Press, 2001: 9-14.


  1. Преводни

Уилям Бътлър Йейтс. Символизъм и алегория. // Народна култура, 27, 1987.

Дейвид Лодж. Езикът на модернистката проза: метафора и метонимия. // Литературна мисъл, 8, 1991: 149-58. 1. Цитирания и позовавания на публикации.

Митко Новков, Да пипнеш, чуеш, видиш Дерида. // Култура, 3, 25.І.2002.
- Раздвоената метафора на деридианската деконструкция. Доклад, четен на конференцията около Жак Дерида Чудовищният дискурс Балканите и Европа: деконструкции на политиката, София, Хилтън, 16.ХІ.2001.

Димитър Танев, Различни в твочеството, единни в прагматизма. // Пламък, 3-4, 2002.


- Разпадането на подиума: поезията на 90-те години. // Пламък, 1-2, 2002.

Борис Минков, И нова, и българска. Пловдив: Страница, 2003.


- Освобождението на журналиста в писателя. // Култура, 14, 13.ІV.2001.
- Класиката като вид излишък. // Култура, 1-2, 10.ІV.2003.
- Разпадането на подиума: поезията на 90-те години. // Пламък, 1-2, 2002.

Любомир Георгиев, Паисий Хилендарски в часа по литература. // Български език и литература, 2, 2003.


- Паисий – не конструктор, а конструкт на Възраждането. // Култура, 51-52, 22.ХІІ.1996.

Кирил Топалов, Възрожденските етноформиращи и държавнокреативни енергии: митологизирането на историята или балканската византийска мечта. Демократически преглед, 1, 2003.


- Паисий – не конструктор, а конструкт на Възраждането. // Култура, 51-52, 22.ХІІ.1996.

Огняна Георгиева-Тенева, Ти-образът в История славянобългарская. // Български език и литература, 2, 2003.


- Паисий – не конструктор, а конструкт на Възраждането. // Култура, 51-52, 22.ХІІ.1996.

Николай Аретов, Михаил Арнаудов и динамиката на българската литературна историография. // Михаил Арнаудов, Библиотека Български писатели. Живот - творчество - идеи. Т. I-VI. Варна: LiterNet, 2003-2004.


- Канон и Антология. // Българският канон? Кризата на литературното наследство. Съст. А. Кьосев. София: Изд. Ал. Панов, 1998, с. 161-194.

Биляна Курташева, Реконструкция срещу митологизация. // Култура, 7, 14.ІІ.2003.


- Класиката като вид излишък. // Култура, 1-2, 10.ІV.2003.

Антоний Тодоров, Дивотия и провинциализъм или Защо е нужна войната с войната. // Култура, 13, 28.ІІІ.2003.


- Войната с войната. // Култура, 12, 21.ІІІ.2003.

Емил Григоров, Писмо относно войната с войната. // Култура, 15, 11.ІV.2003.


- Войната с войната. // Култура, 12, 21.ІІІ.2003.

Цветан Ракьовски, Записките и спомените – принципите на масовото четиво. // Liternet, №7, 26.VІІ.2004.


- Класиката като вид излишък. // Култура, 1-2, 10.ІV.2003.

Пламен Дойнов, Скритият дебат за постмодернизма в българската литература. // Език и литература, 1-2, 2004.


- Култ към култа. // През седмица в литературния аквариум, София: Литературен форум, 1999, с. 44-45.

Румяна Симеонова, Активизиране на диалогичната позиция при четене на разказа Дервишово семе на Николай Хайтов. // Български език и литература, 4, 2004.


- Срив на цензурите. // Култура, 15, 20.ІV.2001.

Ангел Игов, Мавзолейно и музейно. // Култура, 11, 12.ІІІ.2004.


- Рубр. Бележки върху днешната ни литература, Труд, І-ІV.2004.

Ангел Игов, Борис Попиванов, Ти, Партийо, си майка на живота: българската литература в условията на тоталитарна власт. // Култура и критика. Ч. IV: Идеологията: начин на употреба. Съст. Албена Вачева, Йордан Ефтимов, Георги Чобанов. Варна: LiterNet, 2004.


- Рубр. Бележки върху днешната ни литература, Труд, І-ІV.2004.

Дончо Цончев, Литературата и животът. // Труд, 49, 19.ІІ.2004.


- Рубр. Бележки върху днешната ни литература, Труд, І-ІV.2004.

Йордан Ефтимов, Симеон ІІ прилича на студент първокурсник. Интервю на Деян Енев с ... // Сега, 14.ІІ.2004.


- Рубр. Бележки върху днешната ни литература, Труд, І-ІV.2004.

Йордан Ефтимов, Кой писател и кой читател. // Труд, 54, 55, 24.ІІ., 25.ІІ.2004.


- Рубр. Бележки върху днешната ни литература, Труд, І-ІV.2004.

Георги Цанков, Униформа и фантазия. // Труд, 65, 67, 69, 6.ІІІ., 8.ІІІ., 10.ІІІ.2004.


- Рубр. Бележки върху днешната ни литература, Труд, І-ІV.2004.

Никола Инджов, Срещу единното литературно пространство. // Труд, 93, 3.ІV.2004.


- Рубр. Бележки върху днешната ни литература, Труд, І-ІV.2004.

Христо Карастоянов, Столица – провинция 3:1. // Труд, 96, 6.ІV.2004.


- Рубр. Бележки върху днешната ни литература, Труд, І-ІV.2004.

Карол Николов, Обиден съм за моето поколение. // Труд, 96, 6.ІV.2004.


- Рубр. Бележки върху днешната ни литература, Труд, І-ІV.2004.

Албена Вачева, Модерната историография и литературната история. // Език и литература, 1-2, 2005, с.192-200.


- Класиката като вид излишък. // Култура, 1-2, 10.ІV.2003.

Ангел В. Ангелов, Евгения Панчева, Отстраняване на драматизма. // Liternet, №1, 24.І.2005.


- Неизличимият образ в огледалото. София: Кралица Маб, 1996.

Димитър Атанасов, Съвременната българска литература и книгоиздаване – унаследени проблеми, тенденции, перспективи. // Liternet, №9, 11.ІХ.2005.


- Сънят на изобилието ражда липси: преводната поезия 2000-2003. // Култура, 38, 15.Х.2004.

Владимир Донев, Интериори, екстериори на баналното в две стихосбирки. // Liternet, №7, 16.VІІ.2005.


- Клубен живот в поезията. // Арт Труд, 9, 13.ІІІ.2005.

Романът Девети на Анчо Калоянов и мисленето за историята в съвременната българска литература. Дискусия по повод романа Девети на Анчо Калоянов (София: ИК Труд, 2003). Съст. Иван Станков. // Liternet, №8, 26.VІІІ.2005.


- Рубр. Бележки върху днешната ни литература, Труд, І-ІV.2004.

Светломира Димитрова, Литературният салон е мъртъв – да живее литературният салон. // Политика, 62, 25.VІ-1.VІІ.2005.


- Представяне на трима български поети, частен салон, VІ, 2005.

Роберт Леви, Един панаир стига – и за читатели, и за издатели. // Политика, 59, 4-10.VІ.2005.


- За рамките на литературата. Сборник студии и статии. София: Изток-Запад, 2005, 285 с.

Лора Шумкова, Пасът на масите. // Литературен вестник, 20, 1-7.VІ.2005.


- За рамките на литературата. Сборник студии и статии. София: Изток-Запад, 2005, 285 с.

Марин Бодаков, По повод триумфа на либералната ирония в една направо наша книга. // Култура, 22, 10.VІ.2005.


- За рамките на литературата. Сборник студии и статии. София: Изток-Запад, 2005, 285 с.

Таня Шелхорн, По повод статията на г-н Владимир Трендафилов. // Liternet, №7, 15.VІІ.2005.


- По следите на днешния български роман. // ЛИК, 7, 2005.

Николай Аретов, Национална митология и национална литература. София: Кралица Маб, 2006.


- Паисий – не конструктор, а конструкт на Възраждането. // За рамките на литературата. София: Изток-Запад, 2005.

Милен Русков, Балканский лев. // Култура, 3, 27.І.2006.


- За доктрините и за хората. // LiterNet, № 1 (74), 11.01.2006; Култура, 2, 20.І.2006.

Христина Иванова, По повод дискусията между Милен Русков, Милена Кирова, Ангел Игов и Владимир Трендафилов. // Култура, 4, 3.ІІ.2006.


- За доктрините и за хората. // LiterNet, № 1 (74), 11.01.2006; Култура, 2, 20.І.2006.

Борис Попиванов, Джобна енциклопедия на истериите. // Култура, 4, 3.ІІ.2006.


- За доктрините и за хората. // LiterNet, № 1 (74), 11.01.2006; Култура, 2, 20.І.2006.

Христина Иванова, Още едно писмо до в. Култура. // Култура, 6, 17.ІІ.2006.


- За доктрините и за хората. // LiterNet, № 1 (74), 11.01.2006; Култура, 2, 20.І.2006.

Митко Новков, За умните книги на Александър Кьосев и Владимир Трендафилов. // Култура, 8, 3.ІІІ.2006.


- За рамките на литературата. Сборник студии и статии. София: Изток-Запад, 2005, 285 с.

Милена Кирова, Литературата без граници – свят без престъпници. // Литературен вестник, 15, 19-25.ІV.2006.


- За рамките на литературата. Сборник студии и статии. София: Изток-Запад, 2005, 285 с.

Диана Мишкова, В търсене на балканския оксидентализъм. // URL: http://www.anamnesis.info/mishkova.php as retrieved on 30 Aug 2006 05:57:45 GMT.


- Неизличимият образ в огледалото. София: Кралица Маб, 1996.

Евдокия Борисова, Медиатизиращият се облик на литературата. // Liternet, №3, 24.ІІІ.2006.


- За доктрините и за хората. // LiterNet, № 1 (74), 11.01.2006; Култура, 2, 20.І.2006.

Доротея Табакова, Художественият превод и глобализацията. // Култура, 22, 9.VІ.2006.

Зорница Раданова, Книгата, която обнадеждава. // Книгите, URL: http://www.knigite.bg/vibration.php?id=197.


 1. Стихотворения

  1. Собствени

Сънят. // Литературен вестник, 10, 1991.

Самотен глас, пляскащ по пясъка; Хайку на ужаса; Стихията на примирието; Глас на нещо с корен; Смърт в живота. // Литературен вестник, 14, 1992.

Quidquid Delirant Reges, Plectuntur Achivi. Пародия. // Литературен вестник, 18, 1993. Заедно с Кристин Димитрова. Подп. Публий Абсурист.

Партизанска балада. Пародия. // Литературен вестник, 26, 1993. Заедно с Кристин Димитрова. Подп. Абсурист.

Ледовете на бившата зима. // Литературен вестник, 28, 1993.

Съдбата на буквите; В градината; Стихотворение, доказващо че над душата има нещо като предпазен щит; Стената залоства себе си срещу себе си. // Глас, 12, 1994.

The Secret Garden; A Lonely Voice, Flapping on the Sand. // An Anthology of Contemporary Bulgarian Poetry. Sofia: Free Poetry Society, 1994.

Вечерта преди бъдещето; Есента, сутрин; Мъртво вълнение, обрасло с пера; Една географска жена; От дълбините; Сенки и полипи. // Литературен форум, 5, 1995.

The Secret Garden. // Folio, USA, Winter 1995.

Кое прави света да прилича на свят?; Зад лицето; Стихотворение за някои жертви на професията си; Реката на растящия свършек; Етюд във второ лице; По улицата, край мен. // Литературен форум, 21, 1995.

Четирите фокуса; В котловината на градчето; Отвъд, към развързания свят; 10 часа вечерта, без самочувствие; Приплъзва се битието. // Литературен вестник, 19, 1995.

Април 95, сняг; Разтягане на допира; Името ти; Изоставане спрямо живота. // Глас, 14, 1995.

Еволюция. // Стършел, 2672, 23.V.1997.

Истината за яйцето отпреди кокошката; Титаник; Той вярва че зад завоя е по-добре; Инцидент без събитие; Пробвам с крак ръба на водата. // Литературен вестник, 20, 11-17.VI.1997.

Целувката на хана. Пародия. // Витамин Б, 3, 1997. Заедно с Кристин Димитрова.

Смъртният танц на фокусника; Старческо лице; В света на оптичните водоеми; Операцията изглежда успя; Нагоре, нагоре, нагоре; Вратата. // Литературен вестник, 38, 3-9.ХII.1997.

Партия шах. // Лирика 2001. Антология. София: Национален дворец на културата, 2001.

Един от висящите краища на века: Дъдли, Централна Англия, пролетта на 1995. // Лирика 2002. Антология. София: Национален дворец на културата, 2002.

The Door; Desires; We Rule the Secret as Long as We Can. The Texas Observer 94: 6, 12 April 2002.

Човек се извръща като Земята. // Лирика 2003. Антология. София: Национален дворец на културата, 2003.

Градът на събитията. // Лирика 2005. Антология. София: Национален дворец на културата, 2005.

Шегата остава за тия, които не са я усетили. // Лирика 2006. Антология. София: Национален дворец на културата, 2006.  1. Преводни

Ейдриън Мичъл. Туристически пътеводител за Англия; Корабокрушенците или Гласувайте за Калибан. // Пламък, 12, 1979.

Силвия Плат. Мюнхенските манекени. // Пламък, 10, 1980.

Синтия Макдоналд. Унаследяване. // Литературен фронт, 24, 1981.

Тед Хюз. Песента; Старата църква в Хептънстол. // АБВ, 15, 1984.

Уилям Бътлър Йейтс. Робата, корабът и обущата; Дивите лебеди в Куул; Отплаване към Византион; Византион. // Съвременник, 3, 1988: 360-3.

Силвия Плат. Татко. // Глас, 2, 1989.

Едуин Морган. Посланието прието. // Глас, 5, 1990.

е. е. къмингз. Потегли любимият цял в зелено; оДА. // Литературен вестник, 7, 1991.

Р. С. Томас. Уолтър Хлиуарх; Уелски пейзаж. // Литературен вестник, 42, 1991.

Св. Йоан Кръстни. Мрачната нощ; Със словото на Бога; Песен на душата, възторжена задето чрез вярата е узнала Бога. // Литературен вестник, 46, 1991.

Едгар Алън По. Гарванът. Пародийна импровизация. // Литературен вестник, 15, 1992. Заедно с Кристин Димитрова. Подп. Абсурист.

Тед Хюз. Из Годет (Веднъж подхвърлих шеговито; Това е черепът на людоеда; Докато махаше от болничното си легло за сбогом). // Глас, 14, 1995. 1. Други

Запад-Изток. Разговор с Владимир Левчев и Калин Янакиев. Литературен вестник, II, 4, 5, 1992.

Разговор за религията. Разговор с Владимир Левчев и Калин Янакиев. Л-рен в-к, II, 39, 1992.

Ако от действията се получава като плод разкол - те са зло. Разговор с Владимир Левчев. Л-рен в-к, III, 28, 1993.

Разговор за вярата и сектите. Разговор с Владимир Левчев, Калин Янакиев и Иван Черкелов. Л-рен в-к, III, 40, 1993.

Българинът притежава неунищожимостта на разграден двор. Интервю. Експрес, 66, 1993.

Чорлавият Хийни не е рошав. Интервю. Култура, 43, 1995.

Poetry and Jazz Recital: with poets Kristine Dimitrova and Vladimir Trendafilov, and composer, tenior sax, soprano sax and flute player Vesselin Nikolov. University of Delaware, Newark, USA, Loudis Recital Hall, Amy E. du Pont Music Building, 19.X.1995..

Съботни разговори за рока. Разговор с Ани Илков, Владимир Жобов и Юлиан Антонов. Литературен вестник, 21, 1996.

Патриархални рецидиви. С поета, преводача, литературоведа Владимир Трендафилов разговаря Пламен Дойнов. Литературен вестник, 16, 14-20.V.1997.

Всеки интензивен изказ е поезия. Владимир Трендафилов за първата си стихосбирка. Интервю на Пламен Дойнов. Литературен форум (прит. "Книжен свят"), 19, 21-27.V.1997.

Alexander Shurbanov: A Secret Player’s Love of Order. // Preface to Alexander Shurbanov, Frost Flowers. Poems. Selected & translated by Ludmilla G. Popova-Wightman. Princeton, NJ: Ivy Press, 2001, pp.9-14.

Празници на изкуствата Аполония 2002. Четене собствена поезия (заедно с Кристин Димитрова).

Книгата като интерес. Разговор на Ани Гергова, Владимир Трендафилов и Марин Бодаков. // Култура, 7, 25.ІІ.2005.

Медийно всмукване на литературата. Разговор между Алберт Бенбасат, Владимир Трендафилов и Раймонд Вагенщайн. // Култура, 40, 18.ХІ.2005.

Отговори на анкетата на сп. Критика. // Критика, 1-2, 2005, с.4-5.

Още живеем като в стари народни приказки. Интервю. // Политика, 72, 3-9.ІХ.2005.

Писателите у нас се смятат за безсмъртни. Интервю. // Новинар, 1743, 22.Х.2005.

Международна видеоконференция „Higher Education Pedagogy in Lit. Studies, София, British Council, 23.ІІ.2006.

Кръгла маса за превода на поезия, 18.V.2006, София, орг. от Съюза на българските преводачи. Модератор.

Представяне-премиера на книгата на Владимир Филипов, И все пак. Преводи на бълг. поезия от англ. София: Емас, 2006. НДК, София, 25.V.2006, орг. Асоциация „Бълг. книга в рамките на култ. програма на Пролетния панаир на книгата (заедно с проф. Александър Шурбанов).Кръгла маса на тема Художественият превод в епохата на глобализацията, 25.V.2006, НДК, София, орг. от изд. Просвета в рамките на културната програма на Пролетния панаир на книгата (участие, изказване).

Ако родната литература не се очовечи, тя ще отмре. Интервю. // Новинар, 1924, 25.V.2006.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница