Ю р и д и ч е с к и ф а к у л т е тДата18.11.2017
Размер20.31 Kb.
Размер20.31 Kb.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Ю Р И Д И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т


…………………………………………………………………………………………………

В Ъ П Р О С Н И К


НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

КОНСТИТУЦИОННО ПРАВОСЪДИЕ”


Специалност „ПРАВО”,

РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ 1. Върховенството на Конституцията и контролът за конституционност. Обосноваване и легитимност.

 2. Видове контрол за конституционност: разпръснат и концентриран.

 3. Контрол за конституционност в България. История.

 4. Конституционният съд на Република България - правна същност и уредба.

 5. Конституционният съд на Република България – формиране и ред на дейност.

 6. Конституционният съдия - правно положение.

 7. Сезиране на Конституционния съд.

 8. Конституционният процес – фази; срокове.

 9. Правомощия на Конституционния съд. Принципи на уредбата.

 10. Абстрактен контрол за конституционност на закони и други актове.

11. Конкретен /инцидентен/ контрол на конституционност.

 1. Задължителни тълкувания на Конституцията.

 2. Закрила на основните права пред Конституционния съд.

 3. Спорове за компетентност между висши държавни органи, както и между органи на местното самоуправление и централните изпълнителни органи.

 4. Спорове за съответствието на сключени международни договори с Конституцията.

 5. Спорове за съответствието на закони с общопризнатите норми на международното право и с международни договори, по които България е страна.

 6. Спорове за конституционността на политическа партия.

 7. Спорове за законността на избора за президент и вицепрезидент, и на народен представител.

19. Импийчмънт на президента и вицепрезидента пред Конституционния съд.

20. Определения и решения на Конституционния съд – видове; правно действие. 1. Конституционнна жалба и в България?

 2. Конституционният съд в условията на членство в Европейския съюз.

Решенията и определенията на Конституционния съд на Република България могат да бъдат четени от съответния Годишник на КС в библиотеката на Юридическия факултет, както и от официалната страница на съда в интернет: www.constcourt.bgСъставили:
Проф. д-р Емилия Друмева

Гл. ас. Христо Паунов

Септември 2010 г.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница