За ислямска Call и да отговори на мисионери, така Шейх реши да напусне всички други бизнесстраница14/42
Дата01.02.2017
Размер9.46 Mb.
Размер9.46 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   42

|

Прием протестантски БЪЛГАРИСТИ|

Ward възпроизвежда редица изявления от най-великите учени

на протестантската вяра. Ние се размножават по-долу девет от тях от своя

книга отпечатана през 1841.

|

(1) Цвингли, протестант библиограф, каза, че всички събитияописано в Павел собствени писма не може да се смята за свещено, тъй като някои

събития, описани в тези послания са неправилни.

|

(2) Г-н Фулк обвини Петър неверни твърдения и заяви,той да бъде в неведение относно евангелие.

|

(3) д-р остен, по време на полемика с отец Кемпиън, заяви, чеПетър не е наред в убеждението си за слизането на Светия

Дух на Исус.

|

(4) Brentius, наречена научих лидер и господар от Jewel, казаче

Петър главен ученик и Варнава направи погрешна държавни

менти след слизането на Светия Дух.

|

(5) Джон Калвин отбеляза, че Петър се разпространява ерес в църкватаи постави на независимостта на християнството в опасност и

Christian благодат бе подведен от него.

|

(6) вековете Магдебург обвинява учениците, и по-специалноПавел, на неверни твърдения.

|

(7) Уитакър заяви, че хората и сановниците на църквата,и

дори учениците на Исус, правят големи грешки в проповядване

християнската вяра на езичниците, и че Петър направени грешки

в ритуали, както и че тези грешки са били извършени от тях, след като

слизането на Светия Дух.

|

(8) Zanchius разказа на някои последователи на Calvin сикнига. Той съобщи, че някои от тях каза, че ако Павел някога дойде

в Женева, за да проповядва срещу Calvin, те ще слушат Calvin

и остави Paul сам.

|

(9) Lewathrus, верен последовател на Лутер, даващи описаниеот

някои големи учени са цитирани изявленията им в смисъл,

че е възможно за тях да се съмнява изявление на Павел, но

нямаше място за съмнение относно изявленията, направени от

Лутер. По същия начин не е възможно за тях да се даде възможност на всеки

съмнение в книгата на църквата на Аугсбург conceming на

принципи на вярата.

|

Посочените по-горе твърдения са от най-великите учени на протестантскатавяра. Те са заявили, че нито една от книгите на Новия

Testament са вдъхновени и истински. Те са също така призна, че

учениците са непостоянни в това, което е написал.

|

Прием на германските БЪЛГАРИСТИ|

Ученият учен Norton написа книга за истинността на Библията

която е отпечатана в Бостън през 1837 г. Той каза, че в предговора си към

книга:


|

Eichhom наблюдава в книгата си, че в първите дни на

Християнството, имаше кратко книга, състояща се от различни

сметки на Исус "на живота. Това е напълно възможно да се каже, че това е

първоначалното евангелие. Най-вероятно това е написана за тези,

последователи, които не могат да се вслушат в думите на Исус и

не можеше да го види със собствените си очи. Това евангелие е

модел. Сметките на Исус написани там не са били в

хронологичен ред.

|

Трябва да се отбележи, че този сценарий е различно от настоящетоевангелия в много отношения. Настоящите евангелията са по никакъв начин не

модел, представено с един по-горе. Настоящите евангелия

са написани в много трудни обстоятелства и да съдържат някои

сметки на Исус, които не са присъствали в оригиналния сценарий.

Там

е доказателства, които да предполагат, че този оригинален сценарий беше основнатаизточник на

всички евангелия, които се появяват в първите два века след

смъртта на Исус. Той също така служи като основа за евангелията на

Матей,


Марк и Лука, който по-късно стана по-популярна, отколкото другите.

Въпреки, че тези три евангелия също се съдържа допълнения и пропуски,

те са били по-късно допълнени с липсващите събития от друга

хора, за да ги завърши. Другите евангелия, които се съдържат

различни сметки на Исус, настъпили след неговото пророчество, като

от

Евангелие от Маркион и Евангелието на Тациан били изоставени. Тесъщо добавя много други сметки, сметки на Исус ", раждане, а също и

сметки на младостта си и е достигнала своята зрялост и други неща. Това

Всъщност е видно от Евангелието нарича Мемоарите от които

Justin


цитиран в книгата си. Същото се разбира от Евангелието на

Коринт.


|

Частите на тези евангелия, които са все още на разположение, ако е

сравнение

един с друг, ясно показват, че добавянето на тези сметки

има

|

доста постепенно, например, небесния глас, който се чупървоначално говори със следните думи:

|

Ти си мой син, имам те родих този ден.|

Както бе цитиран от Юстиниан на две места. Климент и всички случаи на

дено това изречение от Евангелието на неизвестно идентичност в тези

думи:


|

Ти си моят възлюбен син, имам те родих този ден.

|

Настоящите евангелия, обаче, имат това изречение със следните думи:|

Ти си моят възлюбен син, в когото е Моето pleased.l

|

The Ebionite Евангелието комбинира две твърдения заедно по този начин:|

Ти си моят възлюбен син, аз съм доволен, на тебе, ти на изкуството

родих този ден.

|

Това бе заявено от Епифаний.|

Християнската история, чрез постепенни добавки и безброй

манипулации, е напълно загубили първоначалната си форма и сега е

смес


на неидентифицирани съставки. Всеки един любопитен достатъчно лесно може да

сателитния

isfy любопитството си чрез четене на сметка на Исус "кръщение, че има

са събрани заедно от няколко евангелия.

|

Това постепенно смес от обратни фактическите събития с оригинален Писаниетотура е толкова ужасно деформирани автентичността на Евангелията, че

те

вече не запазват първоначалния си божествен характер. Колкото повечебяха

превод от един език на друг, толкова повече те са загубили своята

origi-

ния форма и вид.|

Осъзнавайки тази ситуация, църквата дойде на помощ им към

в края на втори век или в началото на трети век

AD

|и се опита да спаси истинския и оригиналното евангелие и да се предадат,

като


доколкото е възможно, истината на бъдещите поколения. Те,

Следователно,

избраха четиримата присъстващи евангелия от много евангелия, които са били

текущия


под наем през този период, защото тези четири скриптове изглеждаха по-всеобхватните

разбираема, отколкото някой от другите.

|

Няма признаци за съществуването на евангелията на Матей, Маркои Лука преди края на втория век или началото на

от

трета АД век. Първият човек, който да говори за тези евангелия вистория

е Ириней в 200 АД, които също напредна някои аргументи concern-

ING в ню NBER на евангелията.

|

След това през 216 AD Климент Александрийски направи усърден усилияда докаже, че тези четири евангелия са били вдъхновени и следователно,

трябва


се признава като източник на християнската вяра. Резултатът от

това е


че към края на втората и началото на

от

трето, Църквата полага сериозни усилия, за да получите тези четири евангелияпризнава, че въпреки факта, че те не заслужават това

признание, тъй като те очевидно не са истински във всички отношения.

Църквата също се опита трудно да се убедят хората да изхвърли всички други

съществуващите евангелия.

|

Ако Църквата посвещава тази сериозни усилия за пречистване наоригинален

скрипт открити от началото на проповедниците, че би било чудесно

вноски

нието към бъдещите поколения. Но може би това не бешевъзможен

за Църквата, за да направи това, тъй като нито една от съществуващите евангелия е свободен

от допълнения и изменения, и не е имало начин да се

отличителния

правото от грешното. Eichhom каза още в бележките под линия към

негов


книга:

|

Много от ранните богослови са имали съмнения относно няколко частитези евангелия, но те не са били в състояние да представи всякаква кореспонденция

посоките към тях.

|

Той каза също, че:|

В наши дни, печатарски съоръжения са направили невъзможно

за хората да се наруши и манипулиране на текста на дадена книга.

Преди изобретяването на печат условията се различават от

|

тези от днес. Възможно е за собственика на определен версиятаSion да вмъкнете изкривявания и допълнения в книгата, която

След това стана причина за всички следващи копия, без да остави

средства за тях, за да се установи кои части от книгата са били

от автора, и които са били добавени или променени.

Впоследствие тези повредени копия станаха често срещани сред

хората.


|

Ще flnd че много светци и богослови се оплакват, че

копирни машини и собствениците на копия от тези книги изкривили

текстове


скоро след като те са били написани. Сценарият на Дионисий е

изопачен


дори преди да е бил разпространен. Можете също така да се намери, че са налице

оплаквания

примеси се добавят към книгите от последователите на

Сатаната


които се твърди, че за изключване на определени неща и са включени някои

други за тяхна собствена сметка. По мнението на тези свидетели, че е

ясно

че Свещеното Писание не остават безопасни и непокътнати. ТоваНезависимо от

факта, че е доста трудно за хората от този период

за да отведете

непозволеното текстовете, авторите на този период се използват за издаване на тежки

проклятия

и се заклеха, за да се попречи на лицата да се осмели да

правят промени в тях.

|

Същото се случи и с историята на Исус, в противен случайЦелз не би се чувствал, че е необходимо да се отбележи, промените

и

нарушения, които са били направени от християните в своите текстове.Това е

как някои изречения по отношение на някои сметки на Исус, които са били

разпръснати в няколко евангелия, дойде да се комбинират заедно в

единичен


Евангелие. Например, Ebionite Евангелието дава пълна сметка

от

кръщението на Исус, която е съставена от неща, намерениscat-

рат във всички от първите три евангелия и в спомените от

който,

според Епифаний, "цитира Джъстин.На друго място Eichhom каза:

|

Манипулации в свещените текстове, под формата на допълненияи пропуски и замяна на дума от неговия синоним,

от онези, които липсваше необходимата схоластичен правоспособност, е историк

|

1. езически учен от втория век след Христа.|

torically проследена още от времето на появата на

евангелия. Това не е изненадващо, тъй като от началото на

историята на християнството, той е общ навик

писатели да правят промени в съответствие с техните собствени капризи, учас-

ticularly в проповедите на Исус и на сметките на събития

живота си, които са запазени от тях. Тази процедура, initi-

бри в първата ера на християнската история, продължава да се следвате

измуча от хората от по-късните векове. През втори век

АД, това обичайно изкривяване в текстовете е станало толкова комисия

monly известни на хората, че дори противниците на

Християнската вяра са били наясно с това. Целз, както е отбелязано по-горе,

повдигнати възражения срещу християните, че те са се променили

текстовете си повече от три или четири пъти, а тези промени

не бяха от повърхностен характер, но направи по такъв начин,

че темите и значенията на евангелията са напълно

промени. Климент също посочи, че в края на раздел

силови век имаше някои хора, които се използват за подправяне

с текстовете на Евангелията. Той е посочил, че сензори

TENCE ", защото е тяхно небесното царство", "бе променена в

някои версии на "Те трябва да са перфектни." Някои други дори

накара да го прочете: "Те трябва да достигне място, където те ще видят

никакви проблеми. "

|

Norton, като цитира по-горе изявление Eichhom каза:|

Никой не мисли, че Eichhorn е сам в това становище,

защото няма друга книга е толкова популярен в Германия, тъй като книгата

на Eichhom, и се счита, че е в съответствие с

становища на повечето от съвременните писатели по отношение на

евангелия, и същото се отнася за въпроси, които поставят под съмнение

върху истината на Евангелията.

|

Тъй като Norton е известен като поддръжник на евангелията, като quot-изд горните твърдения на Eichhom, той ги отхвърля в полза

от

евангелията, но, както ще бъдат очевидни за всеки читател на книгата му, муаргумент

менти не са убедителни. Независимо от всичко това. той трябваше да признае,

открито

|

че следните седем части на Новия Завет саопределено

а не от тези, които се считат за техните автори и са били

добавени по-късно.

|

1. Той казва на страница 53 от книгата си, че първите две глави наМатей не са написани от него.

|

2. На страница 63, той казва, че събитието на Юда Искариотски ", съдържащв

Мат. 27: 3-10 сигурност е невярно твърдение и е добавен по-късно

нататък.

|

3. Също така той заяви, че стихове 52 и 53 от глава 27 отМатей сме по-късно addition.2

|

4. Тя се появява на страница 70, че стихове 9-20 от глава 16 от Марк саа по-късно invention.3

|

5. На страница 89, казва той, че стихове 43 и 44 от глава 22 от Лукаса по-късен addition.4

|

6. На страница 84, той посочва, че стихове 3 и 4 от глава 5 отот

Евангелие на Йоан, са по-късно допълнение. Това е от "В очакване на

движението на водата ... ", за да" ... е направен изцяло от whatsoev-

НЛП заболяване имаше. "

|

l.The събитие на неговата обесило след aTrest на Исус ипродават земята си за

тридесет сребърника.

|

2. Това се отнася до описание на повишаване на мъртвите светии отгробове след

смъртта на Исус.

|

3.These стихове съдържат описание на възкресението на ksusкойто съдържа

редица грешки.

|

4.Настоящият отнася до посещението на Исус на Елеонския хълм с rlightпреди да си cruci-

fixion. Той гласи: "И там се яви ангел от него

небето, strengtherling

него. И като беше на мъка, молеше се по-усърдно; и потта Му

беше като

големи капки кръв, които капеха на земята. "(Лука 22:43 и

44) Home, howev-

НЛП, потвърди правилността на този стих и се е противопоставила на

становище, което

застъпва това изключение от книгите. Ние сме discused този стих

в детайли по-късно в

книгата.


аз

|

7. На страница 88, той определя Thal стихове 24 и 25 от глава 21 отЕвангелието на Йоан със сигурност са по-късни допълнения.

|

Освен това, на страница 610, той казва:|

Чудотворният събитията, описани от Лука са били

смесва с традиционните неистини и поетично преувеличение от

книжниците. Но това е много трудно в тази възраст, за да се отдели

истината от фалшификации. Всяка декларация, в която традиционно

неистини и поетично преувеличение очевидно е много далеч от

като вдъхновение.

|

Ние може да бъде разрешено да се направят следните четири заключения отпо-горе изявление на Eichhorn който също е бил предпочитан от други

Германските учени.

|

1. Първоначалната евангелие е изчезнат от света.|

2. Настоящите евангелия са смес от истина и лъжа описанието

ции.

|

3. Текстът на тези евангелия е нарушена и да се промениот хората от различни периоди. Celsus старали да

информира света, че християните са се променили си

текстове три или четири пъти или повече, до степен, че те

всъщност е променил предмета на тези текстове.

|

4. Настоящите евангелията не показват никакви признаци на съществуванепреди края на втората и началото на

на АД трети век.

|

Учени като Leclerc, Koppe, Майкъл, Лесинг, Niemeyer иManson съгласни по отношение на първата ни заключение, тъй като те имат

всички каза, че може би Матей, Марк и Лука може да са имали

същото копие на еврейски език на документ, съдържащ

сметка на живота на Христос. Matthew назаем голямата част от

съдържание

|

l.These стихове съдържат силно преувеличени брой хора иживотни зараснали

от lesus.

|

на този скрипт, докато Марк и Лука не се използва като голяма част от нея, както тойнаправих.

Home също заяви това в коментара си, отпечатан през 1822 AD, аз, но той

не изглежда да се съглася с тяхното мнение, което, обаче, не прави

прави разлика по отношение на нашата гледна точка се отнася.

|

EWSONTHESUBJECTOFTHECHRONICLES|

Почти всички юдейско-християнски учени са се договорили за точката

че и двете книги на Chronicles са написани от пророка Езра с

помощта на други двама пророци Агей и Захария. Горното

три Пророци са заедно би трябвало да бъде автор на тази книга.

Въпреки това, достатъчно странно, ние знаем със сигурност, че на първата книга

от

Chronicles съдържа много грешки, както е приет отучени

както на християните и евреите. Те казват, че през

от

глупостта на автора на името на внука е вместо писменот

името на Сина.

|

Те казаха също, че Езра, който е написал тези книги, налидори не знам кои от тях са синове и внуци. Сценарият от

които Езра копирани е дефектна и непълни и не можеше

различи лъжата от истината, както ще бъде показано в следващия

chap-


трето. Това доказателство е повече от sufflcient да стигне до заключението,

че

тези книги не са написани чрез вдъхновение. Тяхната зависимостна дефектни и непълни документи е още едно доказателство. Въпреки това,

две книги на летописите се провеждат, за да бъде също толкова свещена, колкото и другото

книги на Библията, както от християните и евреите.

|

Това също потвърждава нашето подозрение, че според християнитевяра, че не е необходимо за пророците, както видяхме

преди да


да бъде освободен от извършване на грехове. Също така, те не са непременно

безплатно

от грешки в своите писания, в резултат на което тези книги

не мога


да се счита за писмено чрез вдъхновение.

|

Каквото и да си досега обсъжда в тази глава е достатъчно, за дапоказват, че християните не са в състояние да направят определен

претенция

|

която е написана всяка една книга на Стария или Новия Заветчрез вдъхновение.

|

МЮСЮЛМАНСКАТА ОТНОШЕНИЕТО КЪМ Евангелията|

От всичко, което го предхожда, е съвсем ясно, че можем да твърдим,

оттеглени

от страх, че е погрешно, че оригиналната Петокнижието и

origi-

ния евангелие са изчезнали и са изчезнали от света.Книгите, които имаме днес, които излизат от тези имена не са нищо повече от

исторически сметки, съдържащи двете верни и неверни сметки от миналото

възрасти. Ние стриктно да отрече, че оригиналната Тората (Петокнижието) и

оригинален евангелие съществувала по времето на Пророка Мохамед (мир

бъде върху него) и че те не са се променили, докато по-късно. Доколкото

от

Посланията на Павел са concemed, дори ако даваме, че те санаистина

написана от него, те все още не са приемливи за нас, защото това е

наш

добре обосновано мнение, че Павел е бил предател и лъжец, койтовъведен

напълно нова концепция на християнството, е абсолютно различно от

това, което проповядва сам Исус. Аз

|

Що се отнася до учениците на Исус, които са живели след като наВъзнесение Господне се concemed, те се държат, за да бъде уважаван

и

честен от мюсюлманите. Те не са, обаче, се счита заПророците (и следователно може да са получили вдъхновение от

Бог).


Те са обикновени човешки същества, а не свободен от човешки грешки.

Техните учения и техните изявления са загубили валидност през анализатора

липса на заверено историческа проверка: например,

|

1. Настоящото становище на мюсюлманската общност не трябва да се разбира погрешнокато

продукт на предразсъдъци и клевета. Той е смятан за предател още

от семейството на

Исус и неговите ученици. Ние се размножават по-долу становището на модерна

Френски учен,

Морис Бюкай. Той казва, че на страница 52 от книгата си Библията,

Корана и

Наука: "Павел е най-противоречива фигура в християнството.

Той се счита за

е предател на Исус собствена мисъл от семейството на Исус и от

aposdes, които са имали

остана в Ерусалим в кръга около Джеймс. Paul създаден

Християнството в

за сметка на тези, които Исус се бяха събрали около него, за да се разпространява си

учения. Той

не знаеше Исус по време на неговия живот и той се оказа

легитимност на своята мисия

като обяви, че Исус е възкресил от мъртвите, му се яви

по пътя към

Дамаск. "

отсъствие на признаци за съществуването на сегашните евангелия, докато

от

края на втория век от н.е., изчезването на оригиналаHebrew копие на Матей и Евангелието и unavailabity дори на на

името на преводача на останалата превода, и

присъствие

на натрупаните грешки и манипулации в настоящия текст. Що

като

Марко и Лука са concemed, те не са били ученици на Исус, иняма индикация, че те някога получил вдъхновение от

Бог.


|

Въпреки това ние тържествено вярват, че Тората (Петокнижието) е

Книгата разкрива на пророка Моисей: В Свещения Коран се казва:

|

Дадохме Мойсей Книгата (Петокнижието)|

И ние също намери в Свещения Коран по отношение на Исус, син на

Мария:

|

Ние му даде Evangel.2|

И деветнадесети глава на Свещения Коран, наречена "Мария"

след

Мария, майката на Исус, цитира Исус казва:|

Той ми даде книгата (на евангелие) 0.3

|

Настоящите евангелията хроники и посланията със сигурност не саЕвангелие, посочен от Свещения Коран и така те не са, тъй катоСподели с приятели:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   42


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница