За ислямска Call и да отговори на мисионери, така Шейх реши да напусне всички други бизнесстраница15/42
Дата01.02.2017
Размер9.46 Mb.
Размер9.46 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   42

такъв,


приемливо за мюсюлманите. Ислямското учение по отношение на

Петокнижието, другите книги от Стария завет и евангелията

и останалата част от Новия Завет е, че всички библейски изявления

които се потвърждават от Корана Откровение ще бъде приет и

respccted от мюсюлманите и всички изявления, които са отхвърлени от Корана

ще бъде отхвърлено от мюсюлманите. Всякакви твърдения за което

Светият Коран мълчи, мюсюлманите също трябва да останат безмълвни за

без да отхвърля или да ги приеме.

|

Аллах Всемогъщия адресирано бъде Негов пророк Мохамед (мирвърху Него) в Свещения Коран в тези думи:

|

За тебе е изпратил книга (Корана) на истината, потвърждаващатова, което са били преди това на книга, и осигуряване на неговата безопасност. "

|

Известният Коментарът на Свещения Коран, Ma "Алим-ф-Tanzeel,съдържа следните бележки по този стих:

|

Според Ибн ал-Jurayj, последното изречение на този стих,"Осигуряване на неговата безопасност", означава, че всяко изявление, произведени от

Хората на Книгата (последователите на християнството и

Юдаизма) ще бъде приета, е предмет на неговото потвърждение от

Светият Коран, в противен случай, че специално изявление ще бъде кон-

считан като невярна и неприемливо. Sa "ID ибн Musayyab и

Zihaq каза думата "muhaimin" в този стих означава "на

един, който съди ", а Халил даде своето значение като" защитник

и охрана ". Тези различни нюанси на значение, обаче, правят

не променя общата Изводът, че всяка книга или изявление

потвърждава от Свещения Коран трябва да се разглежда като

Божието слово; останалите са очевидно изключва, тъй като не е най-

Божието слово.

|

Това, което следва са забележките по този въпрос от коментараTafseer-е-Mazhari:

|

Ако Свещения Коран е свидетелство за това, вие сте длъжни дая потвърдите, и ако го отхвърли или казва, че е фалшива, тя трябва да бъде

reject-


изд от нас. Ако Свещения Коран е бил мълчалив, вие също трябва да

да мълчи, защото в този случай, възможността за истина и

лъжа ще бъде равен.

|

Имам ал-Бухари цитира традиция на Светия Пророк, съобщават отIbn "Абас, в неговия собствен Kitabu з-Shahadat заедно със своята верига от

разрешението

връзки, а след това на същия хадис е цитиран от него в

Kitabu "л-л" tisam

|

подкрепена от различен верига от репортери и същата хадисие

отново цитиран от него в книгата си Kitabur Radd "ала Jahmiyyah,

докладвано от различна група разказвачи

|

Защо искаш да отидем към хората на Писанието, евреите ихристияните, да търсят възбрани за Шари "известно време

вашата Книга, Свещения Коран, разкри Мохамед, на

Пророка на Аллах, е най-новата и най-пресните откровение от Бога.

Можете да го рецитират в неговата оригинална форма. Аллах Всемогъщия Ви е казал

че евреите са се променили Петокнижието, Книгата на

Аллах, след като е написано със собствените си ръце. Те започнаха

казвайки, че това е от Аллах, само за да получите малко количество

пари в retum. Не знанията ви предпази от

им задават въпроси.

|

Другата версия на този хадис, цитиран от Ал-Бухари вКитаб-градските,

Radd "Alal Jahmiyyah е както следва:

|

O мюсюлмани! Защо питаш хората на книгатавъпроси, свързани с нищо, когато собствената си книга е

Word, което Бог е разкрил на вашия пророк Мохамед

(Мир бъде върху него). Това е нов и свеж, чист и оригинален, безплатен

от чуждестранна докосване. Аллах е обявен в книгата си, че

Хората на Писанието са променени и изкривени техните Книги.

Те са им написани със собствените си ръце и заяви

че те идват от Бога, (те направиха така) само за една малка

сума пари. Дали знанието, което е дошъл да

не ви пречи да търси насоки от тях? Не,

от Бога! Ние не сме ги виждали да ви питам за това, което трябва

изпратена до вас. Защо тогава искаш да ги питам, знаейки, че

книгите им са изкривени.

|

Kitabu "LL" tisam съдържа следното изявление на спътницийонна Mu "awiyah (Аллах да е доволен от него) по отношение на Ka" б ал-

Ahbar (експерт по Библията и изследовател на исляма):

|

Въпреки, че той е един от най-достоверна от тези schol-ARS на хадиси, които понякога отчитат традициите от народна

на книгата, ние сме все пак намери лъжа в тях

(В докладите на Библията).

|

Това означава, че лъжата съдържа в тези доклади се дължи нафакта, че тези книги са били нарушени, не Ka "б Ал Ahbar притежавате

неправилно

изявление, тъй като той се смята за един от най-праведните учени

от

Библията от сподвижниците на Пророка. Фразата: "Имаменамери лъжа в тях, "ясно означава, че сподвижниците на

от

Пророкът имал убеждението, че всички юдейско-християнски книги са билиизкривен.

|

Всеки мюсюлманин учен, който изследва Тората иЕвангелие със сигурност отказа да признае автентичността на

тези


книги. Авторът на книгата Takhjeel Man Harrafaal Инджиил казва в

две от книгата си относно настоящите евангелия глава:

|

Тези евангелия не са истински и истински Евангелието, коитое изпратен чрез Пророка (Исус) и разкрити от Бога.

|

По-късно в същата глава, той каза:|

И вярно евангелие е само този, който е говорил

от езика на Христос.

|

Отново в глава девета, той заяви:|

Paul през умен си измама лишени всички

Християните в първоначалната си вяра, защото намериха

разбирането на толкова слаб, че ги заблуждава доста лесно в

вярвайки, всичко му се искаше. По този начин той напълно abol-

промити оригиналния Петокнижието.

|

Един от индийските учени е написал решението му заТезата на автора на Meezan ул Хак и речта от мен в

обществения дебат се проведе в Делхи. Това решение е добавен като

а

допълнение на персийски книга, наречена Risalatu "л-Munazarah отпечатан в1270 AH в Делхи. Той каза, че определено протестантски учен, или

|

поради неразбиране или може би чрез дезинформация,публично заяви, че мюсюлманите не опровергават настоящото Тората

и евангелие. Това си учен отиде на учените от Делхи до

разберете дали това е вярно. Той е казал на "Улама" (Муслим

учени), че събирането на книги, наречени на Новия Завет е

не е приемливо, тъй като не е същото евангелие, което е било

разкрива на Пророка Исус. Той получи това решение на "Улама"

в

писане и след това да го направи част от книгата си. Всички индийски учениот

Исляма са проверили това решение за ръководството на хората.

ARS на хадиси, които понякога отчитат традициите от народна

на книгата, ние сме все пак намери лъжа в тях

(В докладите на Библията).

|

Това означава, че лъжата съдържа в тези доклади се дължи нафакта, че тези книги са били нарушени, не Ka "б Ал Ahbar притежавате

неправилно

изявление, тъй като той се смята за един от най-праведните учени

от

Библията от сподвижниците на Пророка. Фразата: "Имаменамери лъжа в тях, "ясно означава, че сподвижниците на

от

Пророкът имал убеждението, че всички юдейско-християнски книги са билиизкривен.

|

Всеки мюсюлманин учен, който изследва Тората иЕвангелие със сигурност отказа да признае автентичността на

тези


книги. Авторът на книгата Takhjeel Man Harrafaal Инджиил казва в

две от книгата си относно настоящите евангелия глава:

|

Тези евангелия не са истински и истински Евангелието, коитое изпратен чрез Пророка (Исус) и разкрити от Бога.

|

По-късно в същата глава, той каза:|

И вярно евангелие е само този, който е говорил

от езика на Христос.

|

Отново в глава девета, той заяви:|

Paul през умен си измама лишени всички

Християните в първоначалната си вяра, защото намериха

разбирането на толкова слаб, че ги заблуждава доста лесно в

вярвайки, всичко му се искаше. По този начин той напълно abol-

промити оригиналния Петокнижието.

|

Един от индийските учени е написал решението му заТезата на автора на Meezan ул Хак и речта от мен в

обществения дебат се проведе в Делхи. Това решение е добавен като

а

допълнение на персийски книга, наречена Risalatu "л-Munazarah отпечатан в1270 AH в Делхи. Той каза, че определено протестантски учен, или

|

поради неразбиране или може би чрез дезинформация,публично заяви, че мюсюлманите не опровергават настоящото Тората

и евангелие. Това си учен отиде на учените от Делхи до

разберете дали това е вярно. Той е казал на "Улама" (Муслим

учени), че събирането на книги, наречени на Новия Завет е

не е приемливо, тъй като не е същото евангелие, което е било

разкрива на Пророка Исус. Той получи това решение на "Улама"

в

писане и след това да го направи част от книгата си. Всички индийски учениот

Исляма са проверили това решение за ръководството на хората.

|

МНЕНИЕТО НА мюсюлмански учени|

МНЕНИЕТО НА ИМАМ AR-RAZII

|

Имам ар-Рази заяви в книгата си "Matlib ул-Алия" в главата заNubuwah (пророчеството) в четвъртия раздел:

|

Ефектът от първоначалното учение на Исус беше много лимитичен, защото той никога не е проповядвал вярата, която християните

приписват на него. Идеята на Отца и Сина и понятието

Троица са най-лошият вид на атеизма и асоцииране и са

сигурност на продукт на невежеството. Такива еретически учения

не могат да бъдат приписани на такъв голям пророк като Исус, който е

невинен за всички подобни престъпления. Следователно ние сме сигурни, че

Исус не би могъл да проповядва тази нечиста вяра. Той първоначално

проповядва монотеизъм и не tritheism като християните

иск. Но това учение на Исус не се разпространи благодарение на много

исторически фактори. Затова Неговото послание остава много лимити

чен.

|

МНЕНИЕТО НА ИМАМ AL-Куртуби|

Имам ал-Куртуби каза в книгата си Kitabul А "лам Бима Fi Deeni" n-

Nasara Мина "л Fisadi Wa" л Awham:

|

Настоящите евангелия, които се наричат ​​evangels, не сасъщото евангелие, което Пророкът Мохамед (мир

върху Него) намекнато в думите:

|

"И Аллах разкри, Тората и евангелие заръководството на по-ранните хора. "

|

Тогава Ал-Куртуби представи аргумента, че учениците наИсус не са били пророци, следователно не са защитени от нечистота, и

|

1. Имам ар-Рази, голям авторитет в областта на почти всички ислямскиНауки и автор

на много ценни книги на Корана, хадисите, история и други

науки.

|

чудотворни събития, възложени им не са били доказани отнепрекъсната верига от репортери. Има само изявления, направени от изо

лява репортери. Ние също не намирам никаква индикация, че копията

от

тези евангелия са свободни от тежки манипулации. Те грешат.Ако

за момент, ние приемаме, че тези доклади са верни, те все още са

не

аргумент за доказване на истината на всички чудеса, приписвани наот

ученици, нито пък те помагат в доказване на твърдението на пророчеството за

тях, защото те никога не се прави никакъв иск за пророк; на кон-

trary, те тържествено се потвърждава, че Исус е бил

проповедник.

Ал-Куртуби каза също:

|

Това е видно от по-горе дискусия, че настоящетоевангелия не са удостоверени чрез непрекъсната

верига на предаване, нито пък има някаква индикация, че

копирни машини са защитени от неправилно действие и следователно

possiblility на грешка и вина от тях не може да бъде свръх

погледна. Наличието на горните два фактора лишава

евангелия на божествения си характер, автентичност, а оттам и тяхната

надеждност. Доказаната присъствието на човешката намеса оттеглена

в текста на тези евангелия е достатъчно, за да докажат своята неприемливи

способност. Ние цитирам, обаче, някои примери от тези книги

да покаже безхаберието на своите копирни машини и гафове направи

от тях.

|

След получаване на няколко примера той каза:|

Тези примери са достатъчни, за да докажат, че настоящето

евангелия и Петокнижието не може да се вярва и че нито

от тях са в състояние да предоставя божествено напътствие на човека,

защото никой не историческа верига на предаване могат да бъдат приведени в

полза на или в подкрепа на тяхната автентичност.

|

Ние вече са цитирани няколко примера, за да покаже, четези книги са били подложени на големи промени и деформации

ции в своите текстове. Състоянието на други книги от

Християнски теолози и можем да си представим в светлината на

изкривени текстове на писанията на юдейско-християнски, книги

като първостепенна важност за тях.

|

Тази книга на Ал-Куртуби може да се види в библиотеката Топкапъ вИстанбул.

|

МНЕНИЕТО НА AL-MAQRIZI|

Al-Maqrizi беше велик учен на исляма в AH осми век.

Той каза, че в първия том на своята история:

|

Евреите смятат, че книгата, която имаме, е вярно иоригинал, свободен от всички корупция. Християните, от друга страна

страна, твърдят, че Septuagintl версия на Библията, която е

с тях е свободен от всяко възможно изкривяване и промяна,

докато евреите отричат ​​това и противоречи на изказването си. The

Самаряни обмислят тяхното Петокнижието да бъде единственият истински

версия в сравнение с всички останали. Няма нищо с тях

да се отстранят съмненията относно тази разлика в мненията

сред тях. 2

|

Същата разлика в мненията се намира средХристияните относно евангелие. За християните имат четири

версии на евангелие, които са комбинирани заедно

в една книга. Първата версия е на Матей, а вторият

от Марк, третата от Лука, а четвъртият на Йоан.

|

Всеки от тях е написал Евангелието според собствените сипроповядваше в собствената си област с помощта на паметта му. Там

безброй противоречия, несъвместимости и неу-

ответствия между различните си сметки по отношение на

атрибути на Исус, неговото послание, времето на неговото разпъване

и неговата генеалогия. Противоречията са неразрешими.

|

Наред с това Marcionites и ебионитите иматтяхната отделна версия на Evangels, като всеки е различен

от настоящите каноничните евангелия. На Manichaeans също

твърдят, че имат евангелие на собствената си напълно различен от

настоящите приетите евангелия. Те твърдят, че това е единственият

истинско евангелие присъства в света, а останалите са inau-

thentic. Те имат още евангелие наричат ​​евангелие на АД

70 (Септуагинта), който се приписва на Ptolamaeus. The

Християни като цяло не признават това евангелие като истински.

|

При наличието на посочените по-горе разнообразни различия дада се намери в рамките на корпуса на юдейско-християнската откровение,

това е почти невъзможно за тях да се оправи на истината. "

|

Авторът на Kashf AZ-Zunun каже по отношение на този въпрос, чена евангелие е една книга, която се откри на Исус, син на

Mary,


и обсъждане на липсата на автентичност и истинността на на

подарък


евангелия, той каза:

|

В евангелие, което е в действителност разкри Исус е биледна книга, която е абсолютно свободна от противоречия

и несъответствия. Тя е на християните, които са пуснати на лъжата

обвинявам за Аллах и неговият пророк (Исус) чрез приписване на пре-

изпрати евангелие за тях.

|

Авторът на Hidayatu "л-Hayara Fi Ajwibatu" л-Yahood уа "n-Nasara каза съвсем ясно:

|

Настоящото Тората (Петокнижието), притежаван от евреите емного изкривен и дефектен, факт, известен на всеки библейската

четец. Библейските учени, сами по себе си са определени и сигурни

на факта, че оригиналният Тората, която бе разкрито

Моисей беше истинска и напълно свободни от настоящото изкривявания

ции и корупция. Не е имало корупция, присъстващи в

Евангелие, което първоначално бе разкрито на Христос и което

не би могло да включва случай на разпъването на Христос,

или други събития като възкресението му три дни след смъртта му.

Това са, в FAC допълнения добавят от родителите си и имат

нищо общо с божествената истина. "

|

Той каза още:|

Няколко Ислямски учени са усърдно посочиха

стотици конкретни примери и пасажи, които показват неподходяща

дикции, несъвместимости и различия в така наречените

Каноничните евангелия. Това е само за да се избегне ненужно elon-

комплекс от затворен тип дискусия, която ние се въздържа от представяне на по-напри-

ципи.

|

Първите две части на тази книга трябва да бъде повече от достатъчно, за дадокаже истинността на това твърдение.

|

Две твърдения относно автентичността на Евангелията|

Понякога протестантските учени се опитват да заблуди хората с отношение

за историчността на евангелията Синоптичните. Те изтъкват тяхното

твърдят, че автентични доказателства за оригиналността на подаръка

евангелия

съществувала по време на първия и втория век след Христа, по причина на

от

Факт е, че Климент и Игнатий свидетелства за тяхното присъствие.|

Второто твърдение напреднали от тях е, че Марк пише Евангелие

с помощта на Питър, докато Лука пише Евангелие, с помощта на

Paul. Тъй като Петър и Павел са били мъже на вдъхновение, по-горе

две евангелия са също божествено вдъхновени книги.

|

Тя ще изглежда, да бъде наш дълг е да разгледа валидността на тези двеmisguiding претенции, всеки един поотделно, в светлината на наличната

историк


данни историческото и общо човешката логика.

|

Отговорът на първия ИСКА|

Основната точка на спор относно оригиналността на подаръка

евангелия е липсата на непрекъсната приемственост в предаването

от

органите за отчитане на всеки от евангелията. Не едоказателства

че някое от Евангелията са дошли до нас директно от Исус

чрез учениците си в следващите получателите, така че да се образува

кон-


непрекъснатата верига от надеждни репортери. Да го кажем по-просто, има

трябва


бъде надежден запис на призната ученик на Исус лагер

свидетел


че каквото и да е написал беше казано му от Исус в

присъствие

на един или повече хора от такива и подобни имена. Тогава следващия

репортер


да свидетелствам, че е получил, чул или е казал същото

декларация от този конкретен ученик на Исус, в присъствието на

такъв

и такива хора. Тогава един или повече от присъстващите трябва да има кон-ваната и същ текст на другите по същата процедура, така че

текстове


биха били превозени до нас с unintcrrupted верига

репортери проследими директно обратно към самия Исус (както е в случая

с

Корана откровение).|

Сега ние казваме, и без страх да не се обърка, че

Християните не притежават такава победа на органи от

от

авторите на евангелията до края на втори век илинача-

лото на трети век след Христа. Самите ние, са вкопани в тяхната

книги

да намерите и следа от тези доказателства, а също търси насоки отизвестни християнски учени, но не може да си набави от никъде. Свещеникът,

Френски, л по време на нашата обществена полемика с него, се опита да обясни това

далеч, като казва, че ние не разполагат с никакви такива органи се дължи на

исторически бедствия, които сполетяха християните по време на първата

три

векове. Това е, следователно, не е правилно да се каже, че свещеникътМилосърден

и Игнатий не е имал такава власт с тях в тяхното време.

|

Не е задължително да опровергае догадките и предположенията откоито те приписват тези писания на техните автори. Какво сме ние

опитвайки

да кажа, е, че тези предположения и догадки не могат да бъдат

приема като

аргумент за истинността на Божието слово. Нито правим

да отрече факта, че сегашните евангелия придобили популярност към

от

края на втория век или в началото на третия векс всичките им повреди, грешки и противоречия.

|

Ние трябва да се допуска да се изясняват някои факти относно Clementи Игнатий, за да се елиминират всички misapprehensions.

|

THESOURCEOFCLEMENT собствен ПИСМО|

Clement, патриарха на Рим, се казва, че са писали писмо до

църквата на Коринт. Налице е разногласие между учените

по отношение на точната година, че това писмо е написано. Етажерка за ноти

го слага

между 64 и 70-та година. Leclerc твърди, че са били написани в 69

АД, а Duchesne и Tillemont казал, че Климент не е

стане папа до 91 или 93 AD Как Климент би могъл да напише

писма до църквата в 64 или 70-та година, когато той все още не е папа е

не

обясни. Въпреки това, заделяне на всички различия, писмотов

|

въпрос може да не са написани по-късно от 96 АД. Някои сен-tences на това писмо, обаче, се случи да бъде идентичен с някои от

от

изречения в един от четирите евангелия. Това позволи на християнитеза

твърдят, че Климент е копиран тези изречения от Евангелието. Това

Искът може да бъде отхвърлен поради следните причини:

|

Първо, тя не е достатъчна, за да копирате само някои изречения от единЕвангелие. Ако това беше така твърдението на тези хора ще бъде

вярно


които се считат за hereticsl от протестантите, защото те имат

Твърди се, че всички морални учения, съдържащи се в евангелията имат

са заимствани от езичниците и други философи (защото някои

от техните идеи са идентични с някои от идеите на евангелията).

Авторът на Aksihumo каза:

|

Моралните учения на евангелие, от коитоХристияните са много горди, са копирани дума по дума

от Книгата на етика на Конфуций, 2, който е живял в шести

век преди Христа. За пример той каза под негов морален не. 24:

"Дръжте се към другите, както искате да се прояви към

от други. Трябва само тази морална, защото това е в основата на

всички други нрави. Не искам за смъртта на врага сиСподели с приятели:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   42


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница