За ислямска Call и да отговори на мисионери, така Шейх реши да напусне всички други бизнесстраница17/42
Дата01.02.2017
Размер9.46 Mb.
Размер9.46 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   42

доклад, който беше приет единодушно в среща, заедно

с всичките му различни части, от свещениците на маронитите, тяхната

патриарси и учени, с разрешение на монсеньор

Samani. Този доклад носи печата на Църквата на Рим. То

е отпечатана в Тир с разрешение на ръководителите на

Католици. Обсъждане на ритуала на приносите този доклад

каза, че старите литургии все още присъстват в църквите,

свободен от грешки и недостатъци, но те са били приписани на

някои светци и благочестиви мъже, които не са авторите на

тези книги, нито пък те вероятно са ги писали. Някой

от тях са включени от копирни машини, само за да отговарят на техните нечестиви

нуждае. Това е повече от достатъчно, за да призная, че си

църкви са пълни с изфабрикувани и фалшиви писания.

|

Той каза още:|

Ние сме напълно наясно, че нашето поколение ще просветен

не смея да се направят промени в свещените книги, тъй като те са

напълно разумно да се на факта, че те са наблюдавани от очите на

протектори на евангелията. Все пак ние не сме сигурни за телен

ства, които се усилваха от пети век до

седми век, известен като тъмните векове, когато папите

и свещениците се насладиха на варварски царство на техните собствени.

Някои от тях дори не знаят как да пишат и четат и

безпомощните християните от Изтока са живели много дисплея

със сплетена на плитки коса живот, винаги искаше да спаси душите им. Какво по-щастлив

е случило през този период е най-известен само на тях. Всеки път когато

ние идваме да се знае историята на тази ужасна епоха, и мисля, че на

условията, управляващи над християнска църква, която е

се превърне в символ на корупция, нашата скръб и печал знае

Няма ограничения.

|

С оглед запазване на фактите, възпроизведени по-горе, ние ще оставим на съдебни решениясреда за нашите читатели, за да видите истината за нашия самите иск.

|

Каноните на Никея|

Броят на каноните, приети от Съвета на Nicaeal е

двадесет. След много добавки са направени в тях. The

Католиците черпят своите аргументи за органа папите от

Каноните

№ 37 и 44. Тя е написана на страница 68 и 69 от "Les Treize

Epitres "

на второто писмо, отпечатан през 1849 АД:

|

Споменатата по-горе съвет назначава само двадесетканони, според свидетелството на историята на Theodorus

и писанията на Gelasius. Четвъртият Ecumenical2 съвет

също потвърди, че е имало само двадесет и канони, предписани

от Съвета на Ница.

|

Подобно на много други фалшиви книги са написани, които са билидължи на няколко папи като Calixtus, Sircius, Nectarius,

Александър и Марцел. Горната книгата съдържа тази декларация за

страница 80:

|

Папа Лъв и по-голямата част от римските ученипризна, че книгите на тези папите са неверни и измислени.

|

1. Този съвет се проведе в град Ница. В 325 АД,Християнски философ

и теолог Арий започнал да проповядва, че Христос не е бил равен на

Бог си

същност. Той имаше монотеистични вярвания. Император Константинсвикана среща

от най-великите учени на християнския свят. Този съвет

единодушно disacknowl-

остриета и отхвърли идеите проповядвани от Арий. Тази среща е от

голямо значение

в християнската история.

|

2. вселенски събор, в християнската терминология, е съветкани учени

от всички части на света. Тук авторът се позовава на

съвет, който се проведе

в Халкидон в 451 АД. Този съвет е обявил монофизитите да

еретици. (Al

Munajjid).

|

Отговорът на втория иск на|

Автентичността на Евангелието

|

Вторият фалшиви твърдението, направено от християнските учени, за да сеподкрепа на автентичността на Евангелията е тяхното твърдение, че

от

Евангелието на Марк е написана с помощта на Петър. Това е другаумен хитрост да заблуди общото население. Нека първо

имам


свидетелството на Ириней. Той каза:

|

Марк, последовател и преводача на Петър, пишеучението на Петър след смъртта на Павел и Петър.

|

Ларднър каза в коментара си:|

По мое мнение Mark не е писал Евангелието преди 63 или

64 АД. Този период е също така в съответствие с описанието

на древния писател Ириней, който каза, че Марк пише

Евангелие след смъртта на Петър и Павел. Basnage съгласи с

Ириней и каза, че Марк е написал Евангелието в 66 АД след

смъртта на Петър и Павел.

|

Свидетелите на Basnage и Ириней са достатъчни, за да докажат, четова евангелие е написано след смъртта на Петър и Павел, и че

Петър със сигурност не виждам Евангелието на Марк ", и изложението,

често се цитира, за да докаже, че Петър, като видя, е слаб и неприемливо.

Е

Ето защо авторът на Murshid UT-Talibeen, въпреки цялата сирелигиозен

занимания каза на страница 170 от книгата си, отпечатан през 1840 г.:

|

Той е лъжливо отговори, че Евангелието на Марк енаписана под ръководството на Петър.

|

Поради това твърдението на битието си писмено в живота на Питър има,не

Основания и следователно се отхвърлят.

|

Каноните на Никея|

Броят на каноните, приети от Съвета на Nicaeal е

двадесет. След много добавки са направени в тях. The

Католиците черпят своите аргументи за органа папите от

Каноните

№ 37 и 44. Тя е написана на страница 68 и 69 от "Les Treize

Epitres "

на второто писмо, отпечатан през 1849 АД:

|

Споменатата по-горе съвет назначава само двадесетканони, според свидетелството на историята на Theodorus

и писанията на Gelasius. Четвъртият Ecumenical2 съвет

също affirrned че имаше само двадесет и канони, предписани

от Съвета на Ница.

|

Подобно на много други фалшиви книги са написани, които са билидължи на няколко папи като Calixtus, Sircius, Nectarius,

Александър и Марцел. Горната книгата съдържа тази декларация за

страница 80:

|

Папа Лъв и по-голямата част от римските ученипризна, че книгите на тези папите са неверни и измислени.

|

Отговорът на втория иск наАвтентичността на Евангелието

|

Вторият фалшиви твърдението, направено от християнските учени, за да сеподкрепа на автентичността на Евангелията е тяхното твърдение, че

от

Евангелието на Марк е написана с помощта на Петър. Това е другаумен хитрост да заблуди общото население. Нека първо

имам


свидетелството на Ириней. Той каза:

|

Марк, последовател и преводача на Петър, пишеучението на Петър след смъртта на Павел и Петър.

|

Ларднър каза в коментара си:|

По мое мнение Mark не е писал Евангелието преди 63 или

64 АД. Този период е също така в съответствие с описанието

на древния писател Ириней, който каза, че Марк пише

Евангелие след смъртта на Петър и Павел. Basnage съгласи с

Ириней и каза, че Марк е написал Евангелието в 66 АД след

смъртта на Петър и Павел.

|

Свидетелите на Basnage и Ириней са достатъчни, за да докажат, четова евангелие е написано след смъртта на Петър и Павел, и че

Петър със сигурност не виждам Евангелието на Марк ", и изложението,

често се цитира, за да докаже, че Петър, като видя, е слаб и неприемливо.

Е

Ето защо авторът на Murshid LLT-Talibeen, въпреки цялата сирелигиозен

занимания каза на страница 170 от книгата си, отпечатан през 1840 г.:

|

Той е лъжливо отговори, че Евангелието на Марк енаписана под ръководството на Петър.

|

Поради това твърдението на битието си писмено в живота на Питър има,не

основания и следователно се отхвърлят.

|

3 1. GT Menley каза, че в Markine предговора на Евангелието наМарк, който

като wntten m 170, ние сме информирани, че Марк е написал Евангелието в

Италия след

Атина на Петър, и това изглежда е вярно. (Нашите свещени книги)

|

В Евангелието на Лука не е бил видян от PAUL|

Подобно на Евангелието на Лука не се яви на Павел. Това е вярно за

две причини:

|

1. На първо място, защото констатациите на модема протестантските учениса, че Лука е написал Евангелието в 63 АД в Achaias. Е

установен

че Павел е бил освободен от затвора през 63 AD. След това нищо не е

знае за него до смъртта му, но той е най-вероятно, че той

отиде

Испания на Запад, а не към църквите на Изток, иAchaias е един от градовете Eastem. Най-вероятно Лука е изпратил

негов


Евангелие на Теофил, който наистина е истинската причина за това писмено.

|

Авторът на Murshid-ф-Talibeen пише на страница 161 на обемдве, отпечатана през 1840 г., обсъждане на историята на Лука:

|

Както Lukel не пиша всичко, свързано с Paul след неговотоосвободи от затвора, ние не знаем нищо за пътуванията си от

освобождаването му до смъртта му.

|

Гарднър казва в коментара си отпечатани 1728 об. 5, стр. 350:|

Сега искаме да пиша за живота на ученика, от

освобождаването му до смъртта му, но не са подпомогнати от Лука в тази

отношение. Въпреки това ние се намери някои следи в други книги от

време модем. Древните писатели не помагат. Ние намерите голямо

спор по въпроса къде Павел отиде след освобождаването му.

|

В светлината на гореизложеното, твърдението на някои от модем schol-ARS, че той отиде в църквите на Изток след освобождаването му е

не

доказано. Той каза, че в посланието си към Римляните 15: 23,24:|

Но сега, като няма вече място в тези части, и като

голямо желание тези много години, за да дойде при вас;

Whensoever Свалям joumey в Испания, аз ще дойда при вас;

Защото уповавам се да ви видя в моето пътуване ...

|

Това е съвсем ясно от горното изявление на техния апостол четой

имал намерение да отиде в Испания, и в същото време знаем, че

той

никога не отиде в Испания, преди да си в затвора. Следователно е досталогично, че той може да отиде в Испания, след освобождаването му, защото

ние


не виждам никаква причина за него да са се отказали от намерението си да

вре-


ел в Испания. Тя се появява в книгата Деяния на апостолите 20:25:

|

И сега, ето, аз зная, че всички вие, между които имамта проповядвах Божието царство, няма да види лицето ми

повече.


|

Това изявление се посочва също, че той не е имал намерение да посети

Църквите на Изтока. Климент, епископ на Рим, заяви в своето

писмо:


|

Павел, за да се разкрие истината за света, отиде до

край на Запад и след това стигна до свещеното място (т.е. умря). "

|

Това е твърде очевидно предполага, че той отиде към Запада и да нена изток преди смъртта му.

Ларднър първи възпроизвежда твърдението на Ириней, както следва:

|

Luke, слуга Павел написа в една книга вестта, чеПавел е проповядвал в своята проповед.

|

Той каза още:|

В контекста на описанието се посочва, че това (Лука притежавате

писането на Евангелието) е случило след Марк е написал си

Евангелието, което е, след смъртта на Петър и Павел.

|

Въз основа на това твърдение, е физически невъзможно заPaul, че са видели Евангелието на Лука. Освен това, дори ако приемем,

че

Павел видя това благовестие, той не доказва нищо, защото ние не правимCorlsider него да са били вдъхновени от Бога и изявление, направено от

един скучен човек не би могъл да постигне състоянието на вдъхновение

SIM-

пласт от факта на Павел, след като го видял.-

|

HUMAN НАРУШАВАНЕ НА БИБЛИЯТА: измененията,Допълнения и ПРОПУСКИ

|

Има два вида на библейските изкривявания: явни изкривяваниякоито са пряко свързани с изчистване на промени в текста, който

възникне


чрез промяна, пропуск или допълнение към оригиналния текст; и

имплицитни изкривявания, които са предизвикани от умишлено

misinterpre-

нение без никаква реална промяна текст. Няма спор по

от

съществуването на подобни нарушения в Библията, тъй като всички християни,и двете

Протестанти и католици, признават тяхното съществуване. "I

|

Според тях стихове от Стария Завет, съдържащ ref-позовавания на Христос и предписанията, които са били, на евреите, на

процентни

petual стойност бяха изкривени от евреите чрез тълкуване.

Протестантски теолози твърдят, че католиците са изкривени много

текстове както на Стария и Новия Завет. Католиците

по същия начин

обвинят протестантите, че е изопачил текста на Библията.

Ние


Ето защо не трябва да се включва демонстрации на имплицитна

изкривявания

тъй като те вече са били предоставени от самите християни.

|

Що се отнася до нарушаване текстова се отнася до този вид изкривяванее

отрича от протестантите и те предлагат фалшиви аргументи и

misguid-

ING твърдения в своите писания, за да се породят съмнения сред

от

Мюсюлмани. Поради това е необходимо да се докаже, че всичкитри

видове изкривявания текстови, т.е. промени в текста; от

заличаване

от фрази и стихове от текста; и по-късни допълнения към

оригинален

текстове са в изобилие както в Стария и Новия

Завет.

|

ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕКСТА НА БИБЛИЯТА|

Трябва да се отбележи в началото, че има три потвържде-

остриета версии на Стария Завет:

|

1. Версията Hebrew която се признава също така отЕвреите и протестантите.

|

2. гръцката версия на която е призната като автентичен от|

Християните До седми век. До този момент

Иврит

vcrsion се счита от християните да неистински иdistort-

ликвидация изд. Гръцката версия е все още се счита за автентичен по гръцки

и

astem църкви. Горните две версии включват всички книги отСтария Завет.

|

3. самарянин версия, която е призната от самаряните.Това е в действителност еврейската версия, с тази разлика, че тя

Състои


само на седем книги, които е на пет книги на Петокнижието, които

се приписва на Мойсей, Книгата на Исус Навиев и Книгата на съдиите.

Това е така, защото самаряните не вярват в, или признават,

някой


от другите книги на Стария завет. Друга разлика е, че

то

включва много допълнителни фрази и изречения, които не са наличнив

еврейската версия. Много от протестантските учени и теолози като

Kennicott, Хейлс и Houbigant го признае като автентичен и не

приемам еврейската версия, която те смятат, че са били изкривени

от евреите. В действителност по-голямата част от протестантските учени го предпочитам

на

Иврит версия, както ще видите от следващите страници.|

Това са примери за някои от alterartions.

|

Промяна No.l: периодът от Адам до потопа|

В периода от Адам до потопа на Ной, както е описано от

Иврит версия, е хиляда шестстотин петдесет и шест години,

а според гръцката версия, е 2003

сто

и шестдесет и две yearsl и самарянин версия дава като единхил

пясък триста и седем милиона години. Е дадена таблица, в commen-

ната на Хенри и Скот когато възрастта на всеки наследник е бил

даден по времето, когато той е родила сина си, освен Ной, чиито

възрастта е дадена като по време на потопа.

|

Тази таблица е както следва:|

1. Този номер се дава като 2362 във всички версии, но според

на тази таблица

въпрос за 2363. Грешката може да бъде или в книгата, че

Авторът има долара или

някъде в hble.

|

ИМЕ ИВРИТ самарянин ГРЪЦКИVERSION ВЕРСИЯ ВЕРСИЯ

|

ПророкътAdam 130 130 230

|

Сет 105 105 205|

Кенана 70 70 170

|

Mabalabel 65 65 165|

Jared 162 62 162

|

Енох 65 65 165|

Матусал 187 67 187

|

Ламех 182 53 188|

Noah 600 600 600

|

Общо 1650 1307 2262 1|

Таблицата по-горе показва изключително сериозни различия между

отчети на трите версии. И трите версии са съгласни, че

възраст


на Пророка Ной по време на Потопа е шестстотин и

от

Общият брой на възраст от Адам беше деветстотин и тридесет. Въпреки това съгласносамарянин версия на пророка Ной беше двеста и тринадесет

годишна възраст, когато Адам загинали, което е очевидно погрешно и си отива

срещу единодушното съгласие на историците, а също така erro-

танен според еврейски и гръцки версии. Защото,

първото, Ной е роден сто двайсет и шест години след

от

смърт на Adan, а според последната, той беше родил седем Унгария се обявилиDred тридесет и две години след смъртта на Адам. С оглед на това

се-


мати несъответствие, известният историк на евреи, Йосиф, който

е

|ДСО призната от християните, не приемам твърдението на

някой


от трите версии и реших, че правилното период е две

хил


пясък двеста петдесет и шест години.

|

Промяна № 2: В периода от потопа на Авраам|

В периода от потопа на Ной до раждането на Пророка

Авраам е даден като двеста деветдесет и две години в еврейския

версия. хиляда и седемдесет и две години в Гърция, и девет

сто четиридесет и две години на самарянин версия. Има

но и чрез воденето

НЛП таблица за този период в коментара Хенри и Скот

където срещу всеки потомък на Ной, годината на раждането на

техен

синове се даде, освен в случай на Сим, срещу чието имегодина

на раждане се дава за детето си, който е бил Bom след потопа. Това

маса

е както следва:|

ИМЕ ИВРИТ самарянин ГРЪЦКИ

|

Сим 2 2 2Арфаксад 35 135 135

Кенана 130

Салах 30 130 130

Евер 34 134 134

Фалек 30 130 130

Rew 32 132 132

Sherug 30 130 130

Nohor 29 79 79

Terahl 70 70 70

|

Общо 290 942 1072|

Това несъответствие между трите версии е толкова сериозно, че тя може да

не бъде обяснено. От иврит версия ни информира, че Авраам

е BOM двеста деветдесет и две години след потопа, и че

Ной живя триста и петдесет милиона години след потопа, както е

разбира от Genesis:

|

И Ной живял след потопа триста и петдесетyears.l

|

Това означава, че Авраам беше петдесет и осем години от смъртта наНой, който е погрешно според гръцките и самарянин версии

и в съответствие с единодушното решение на историците. The

Гръцки

версия поставя раждането на Авраам седемстотин двадесет и двегодини след смъртта на Ной, докато самарянин го прави пет

Унгария се обявили

Dred деветдесет и две години след смъртта му. На второ място, на гръцки

Версии


сията допълнително поколение се има предвид, че не трябва да се намира в

от

другите две версии. Евангелист Лука доверен гръцката версияи следователно да бъдат включени в родословието на Христос името на

Ханаан.


|

Това голямо несъответствие в изказванията на по-горе три версията

ния е причинил голяма разлика в мненията сред християните. The

историци отхвърлят трите версии и решиха, че действителната

период

този случай е триста петдесет и две години. Йосиф, наизвестния еврейски историк, също отхвърли по-горе три версии

и

каза, че правилната цифра е деветстотин деветдесет и тригодини

както става ясно от коментара Хенри и Скот. Великото

богослови

Джан на четвърти век, Августин, и други древни автори

облагодетелствана изявлението на гръцката версия. Хорсли, на commenta-

Tor, изрази същото мнение в коментарите си за Genesis, докато

Хейлс смята, че самарянин версия е вярна. Ученият

Home също изглежда да подкрепят самарянин версия. Хенри и Скот притежавате

коментари включва това твърдение:

|

Августин проведе на мнение, че евреите са изкривилиописание на еврейски вариант по отношение на старейшините

който е живял или преди Потопа или след него до момента на

Мойсей, така че гръцката версия ще бъде дискредитирана, и

заради враждата, която те са имали срещу християнството. То

Изглежда, че древните християни и необлагодетелстваните настоящото становище.

Те смятаха, че тази промяна е направена от тях 130.

|

Начало казва в първия том на своя коментар:|

Ученият Хейлс представи силни аргументи в полза

на самарянин версия. Не е възможно да се даде обобщение

на аргументите си тук. Любопитното читателят може да види своята книга

от страница 80 нататък.

|

Kermicott каза:|

Ако ние продължаваме да се има предвид общото поведение на

Самаряни към Тора, а също и на нежеланието на Христос

по време на своята беседа със самарянката, и

много други точки, ние сме довели до да вярват, че евреите правят

преднамерените промени в Тората, и че твърдението на

изследователи на Стария и Новия Завет, че

Самаряни правят преднамерени промени, са безпочвени.

|

Христос собствен дискурс с самарянка, посочени впо-горе пасаж се намира в Евангелието на Йоан, където намираме:

|

Казва Му жената: Господине, виждам, че ти сипророк. Баща ни се покланяха в тая планина; и казвате:

че в Ерусалим е мястото, където трябва да се покланяме. "

|

Самарянката, убеден, че Христос е бил пророк, попитаза най-спорния въпрос между юдеите и самаряните

по отношение на които всяка от тях обвинява другата за вземане на резервното

телните към оригиналния текст. Ако самаряните го изкривен

Христос,


е пророк, трябва да разкрива истината. Вместо това, той продължавал

мълчалив


по въпроса, което означава, че самаряните са били прави и показващи

че трябва да има човешки манипулации в текста на Светия

Писанията.

|

Промяна No. 3: Mount Гаризин или хълма Гевал|

Ние намираме следното изявление във Второзаконие:

|

Тя трябва да бъде, когато вие се отиде над Йордания, че ще зададетеСподели с приятели:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   42


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница