За ислямска Call и да отговори на мисионери, така Шейх реши да напусне всички други бизнесстраница19/42
Дата01.02.2017
Размер9.46 Mb.
Размер9.46 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   42
reign.l

|

В своите коментари по последния стих Адам Кларк каза:|

Думата "осем", използван в 2 Chronicles 36: 8 е определено

погрешно, защото той се възцари само за три месеца, а е

след това направи в плен във Вавилон, където той трябваше съпругите си в

затвор. Изглежда очевидно, че едно дете от осем години не може

са имали wivcs с него. Едно дете на тази възраст не може да бъде

обвинен в извършване на деяние, което е зло в очите на

Бог.


|

Промяна № 18

|

Според някои версии Псалм 20 стих 17, и в съответствие севрейската версия, Псалм 22, стих 16, включва това изречение:

|

Моите ръце са като лъв.|

В католическите и протестантските преводи на изречение гласи:

|

Те прободоха ръцете ми и краката ми.|

Всички учени признават наличието на промяна в това място.

|

Промяна @ 19|

По неговите коментари по Исая 64: 2,2 Адам Кларк заяви в обем

4 от книгата си:

|

На това място в текста на иврит е претърпял голямо резервнотоация, правилното изречение трябва да бъде: огън прави восък

да се стопи.

|

Промяна No. 20: Разлика между Исая и Павел|

Стих 4 от същата глава съдържа:

|

Понеже от началото на световните мъжете не са чували,нито се възприема от ухото, нито има окото вижда, Боже,

освен теб, това, което той е приготвил за него, че изтърпи за

него.

|

Но Павел записва този стих по различен начин в първото си писмо до кореспонденцияinthians, казвайки:

|

Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, нито са влезли всърцето на човека, онова, което Бог е приготвил за

ония, които го обичат.

|

Разликата между двата текста е очевидна и една от дветеКоментарът на Henrv и Скот кон-

|

отчети трябва да бъдат погрешни.съдържа цели това твърдение:

|

Най-доброто мнение е, че в текста на иврит еизкривен.

|

Адам Кларк възпроизвежда много мнения по този текст от Исая иразгледа текста добре, в края на който той отбелязва:

|

Какво мога да направя при тези трудни обстоятелства, с изключение напредставя една от двете altematives на моите читатели: Признавам, че

Евреите променят текстовете на иврит и латински преводи,

тъй като съществува голяма вероятност от промени в котировките

на Стария Завет, възпроизведен в Новия Завет; или

Признавам, че Павел не цитирам това изречение от тази книга. Той

може да го цитира един от няколкото фалшиви книги. За

Например от Книгата на възнесението на Исая или той

revelatjons на Ebiah, където може да се намери това изречение,

защото някои хора мислят, че апостолът (Пол), копирани от

ковани книги. Може би хората по принцип не би лесно

приеме първата възможност, но аз трябва да WAM читателите, че

Jerome смята втората възможност да бъде най-лошият вид

ерес или ерес.

|

Промени No. 21-26: Разликите между старите и новитеЗавет

|

Намираме Хорн спазване на втория том на своята commen_Търи:

|

Изглежда, че в текста на иврит е променило встихове, описани по-долу:

|

1. Малахия 3: 1 2. Михей 5: 2|

3. Псалми 16: 8-11 4. Амос 9 12

|

5. Псалми 4: 6-8 6. Псалми 110: 4|

1. Първият стих в Mal. 3: 1, изглежда, е бил променен

защото Матей го съобщава в своето евангелие в глава 11:10 в

форма, която е очевидно различен от Малахия собствен в

Иврит и други преводи. Текстът на Матей е този:

|

Ето, Аз изпращам моите пратеници преди вие да ...|

Думите "преди вие" не могат да се намерят в Malachi.l

Освен това Матей също така съобщи, тези думи: "Да се ​​предварително

намалявам пътя пред вие. "Докато Малахия собствено изявление е:" Да

подготви пътя пред мен. "Хорн призна в пешеходни

Забележка:

|

Тази разлика не може да се обясни лесно с изключение наче старите версии са били променени.

|

2. Вторият стих (Mic 5:. 2) също е цитиран от Matthewв 2: 6 по начин, който ясно показва differences2 от

по-горе.


|

3. Третият пасаж (Псалм 16: 8-11) се съобщава от Лука

в Деяния 2: 25-28, и текстовете са доста различни един от

друг.


|

4. Четвъртият преминаването също е цитиран от Лука в Деяния

|

15: 16-17 и е различно от Amos 9 12.|

5. Псалми 4: 6-8 е цитиран от Павел в писмото си до He-

|

приготвя в стихове от 5 до 7. Двете версии са доста различни.|

Промени No. 27-29: Противоречиви Маржин Бележки

|

J Exodus 21: 8, в еврейската версия, съдържа изявление,, А изложението са включени в неговия марж е affrmative.

|

Този стих съдържа разпореждания във връзка с поддържане на прислужница Ser-vants.

|

По същия начин ние намираме в Левит 11:21 закони по отношение на птици ипълзящи по earth.2 В изявлението в текста на иврит е

-негативно

настроените докато в приписки е установено, че е положителен.

|

Левит 25:30 дава разпореждания във връзка с продажбата на къщи.Стихът отново съдържа отрицателно разпореждане докато маргинални

забележка потвърждава, т.3

|

Протестантските учени предпочитат положителни текстове вприписки в своите преводи на всички по-горе три места.

Че

е, те са пропуснати първичния текст и са включени маргиналнапроход на негово място, като по този начин изкривява тези стихове. След

промяна в

тези три стиха, предписанията, съдържащи се в тях, са загубили

техен


сигурност. Вече не може да се установи коя от двете

възбрани е

правилно, отрицателното един от текста или утвърдително НА

марж.


Тази демонстрация също опровергава твърдението на християните, че

от

нарушенията, открити в Библията не засягат ритуали и богослужебнаинструкции.

|

1. Ние не можах да намеря никаква разлика на това място, но тъй като Хорнсе счита за

велик учен от християните изявлението му може да са били базирани

по някаква причина,

ithasthereforebeen включена.

|

2. "И все пак те могат да ядете на всеки летящ животно, което отивана четири,

които имат пищяли над нозете си за да скачат при това на земята. "

|

3. "И ако това не бъде погасен в рамките на пространството на една пълна година, а след товакъщата, в която е

|

т оградения град, трябва да се установи за постоянно с него, че е купилто през целия си

поколения. Той няма да излезе в юбилейната ". Левит 25:30.

|

Промяна № 30|

Деяния 20:28 казва:

|

За да пасете църквата на Бога, която Той придоби съссобствената си кръв.

|

Griesbach отбележи, че думата "Бог", използван тук е наред; отправилната дума е местоимението "си", аз трето лице единствено число.

|

Промяна № 31: Angel или Eagle|

Откровение 08:13 съдържа тази декларация:

|

И видях един ангел летене.|

Griesbach предполагат, че думата "ангел" тук не е наред, на

правилната дума трябва да бъде "eagIe" .2

|

Промяна No. 32|

Ефесяни 5:21, съдържа:

|

Подаване се един на друг в страх от Бога.|

Griesbach и Scholtz отбележи, че думата "Бог" тук е отново

погрешно; правилната дума трябва да бъде "Христос" 0.3

|

В този раздел са насочени към доказване на наличието начовешката намеса под формата на изменения на фрази и думи

в Библията. Посочените по-горе тридесет и два примерите трябва да бъдат достатъчни, за да

да го докаже. Ние се ограничи до това много само за да се избегне

излишен


|

удължаване на обекта; в противен случай не съществува недостиг от тях

в

Библия.


|

Допълнения към ТЕКСТА НА БИБЛИЯТА

|

Добавяне Не- 1: Добавени Книги|

Трябва да се отбележи в началото на този раздел, че

следващ

осем книги на Стария Завет са останали неистински и саотхвърлен нагоре, докато 325.

|

1. Книгата на Естир 2. Книга на Барух|

3. Книгата на Джудит 4. Книгата на Товит

|

5. Книгата на Мъдростта 6. Книгата на Еклисиаст|

7 и 8. Първа и Втора книга на Макавеите

|

През 325 Константин нарича среща на християнските учени вград Ница (Никея), който е известен като Съвета на Никея за

решава кои от тези книги трябва да се изхвърли от призна-

остриета списък на библейските книги. След обстойна проверка, този

съвет


реши, че само книгата на Джудит беше да бъде признато като

автентични и останалата част от книгите са обявени съмнително.

|

Друг съвет със същата цел се проведе в Лаодикия в364. Тази комисия потвърждава решението на Никейската съвет

и единодушно реши, че Книгата на Естир и да бъде

включени в признатите книги. Този съвет оповестява си

решение


Sion чрез официална декларация.

|

В 397 друг велик съвет бе свикан в Картаген. Един Унгария се обявилиDred и двадесет и седем велики учени от онова време са участвали в

това


съвет. The leamed и най-известния теолог НА

"Аз християнски свят, Свети Августин, е сред участниците. Това

Съветът не само потвърждава решенията на предишните съвети

но

също единодушно реши да признае всички оставащи шест книгис уговорката, че Книгата на Барух не е отделна книга

но

само част от книгата на Еремия, защото Барух бешеасистент

на пророк Еремия. Името му, поради което не се е явило

отделно

|

в списъка.|

Бяха проведени още три следващи срещи в Trullo, Флоренция и

Трент. Тези съвети reacknowledged решението на предишното

съвети. По този начин всички тези осем книги, след като

отхвърлена

получи статут на свещени книги под декларацията на

горе

съвети. Това положение остава непроменено в продължение на повече от осемУнгария се обявили

Dred години.

|

По-късно е имало голяма революция през тази ситуация иПротестанти излязоха напред да се променят решенията на своите предшественици

и реши, че книгите на Барух, Товит, Джудит, Мъдрост,

Еклисиаст и двете книги на Макавеите са всички, за да бъде

reject-


изд. Те също така отхвърли решението на по-възрастните по отношение на

на учас-


специално част от книгата на Естир и приема само една част от

това,


в резултат на което от шестнадесет глави на тази книга първа

девет


глави и три стиха от глава 10 са признати и

Останалите шест глави и десет стиха от глава 10 са били отхвърлени.

Те препращат много аргументи в подкрепа на решението си.

|

Например историкът Евсевий реши в глава 22 наЧетвъртият обем на книгата си:

|

Тези книги са изкривени, especiauy ВторотоКнига на Макавеите.

|

Нито пък евреите признават тези книги като се вдъхнови. TheРимокатолиците, които винаги са били по-многобройни от

Протестанти, приемате тези книги до този ден, тъй като е

автентичността

тик и божествено. Книгите са включени в Латинска версия

че

се счита от тях за най-автентичното от всички версии.|

Познаването на тези факти, доказва наличието на изкривяване

и човешката намеса в тези книги. След като бе отхвърлена

триста двадесет и пет години тези книги изведнъж се окаже,

за

бъде вдъхновени книги, просто защото някои хора седяха заедно вняколко

срещи и решиха, че са те. Католиците все още настояват за

техен

е божествено. Това означава, че всеки консенсус на християнинаschol-

ARS няма стойност като аргумент срещу опонентите. Ако такъв

консенсус

да удостовери преди отхвърлени книги, може да бъде позволено да

|

Предполагам, че един и същи вид на консенсус може да се проведе вслучай

от четирите евангелия, които се съдържат много изкривявания и

човешки манипулации.

|

Старейшините първо единодушно се съгласиха за точността на ивритверсия и след това се твърди, че евреите са го променили в 130 АД

ние показахме по Промяна No. 2. гръцки и Източна

Църкви все още се споразумеят за нейната точност, но протестантските учени

се оказа, че тяхното съгласие не е наред, и са показали, че на

Противно на еврейски език е неправилна и променя. Същото

от

случай с гръцкия превод. Католиците, по същия начин се споразумяха заот

точност на Латинска докато превод, противно на това,

Protes-

вания не само са доказали да бъде нарушена и да се промени, но да имаСъщо така каза, че нейното изкривяване е толкова голяма, че не може да се сравни

с

други преводи. Начало наблюдава на страница 463 на четвъртия томна коментара си отпечатан през 1822 г.:

|

Този превод е претърпял безброй промении чести допълнения от 5-ти век до 15-то число

век.


|

Освен това, на страница 467 той отбелязва:

|

Тя може да се има предвид, че никой друг превод насвят е толкова силно изкривена, както е латинското преводите

ция. Копири взеха големи свободи в поставяне на стиховете на

една книга на Новия Завет в друг и включително

приписки в основния текст.

|

.,

|, При наличие на такова отношение към най-популярните

преводаческата

бон, какво уверение е там, че те може да не са се променили

Основният текст на превод, който не е бил популярен сред тях. То

мога

да се предположи, че хората, които са достатъчно смели, за да промените прозраченрегламент, би също се опита да промени първоначалната версия на

покривка


theircrime.

|

; Странно протестантите не отхвърлят тази част от книгатаEsther заедно с всички други книги, защото в тази книга името на

ОД не се случи нито веднъж, камо ли Неговите качества или

възбрани.

|

Също така, на името на своя автор не е известен. На тълкуватели на СтарияTestament не го приписваме на някой със сигурност. Някои от тях

го приписват на духовенство на Църквата от периода на

Езра да

периода на Симеон. Еврейският учен Филон мисли, че това енаписана от Йоахин, син на Исус, който е върната от Baby_

LON след освобождаването му от плен. Августин го приписва

директно

Езра, докато други го отнасят към Мардохей някои други, дори

мисля

Мардохей и Естер са авторите на тази книга. КатолическатаHerald съдържа следните бележки на страница 347 об. 2:

|

Ученият Melito не включи тази книга в списъка напризна, книги, както е посочено от Евсевий в

История на Църквата (Vol. 4, глава 26). Грегъри

Nazianzen описано всички признаха книгите в стихотворението си

и тази книга не е включена от него. Подобно Amphilochius

изрази съмненията си за тази книга в поемата, която той

Адресати на Селевк и Атанасий отхвърля и отрича

в писмото си № 39.

|

Добавянето № 2|

Книгата на Genesis съдържа следното:

|

А това са царете, които царуваха в земята на Едом,преди да се възцари цар над израилтяните. "

|

Те не могат да бъдат думите на пророка Моисей, защото теозначават, че говорител бе за периода след като израилтяните са имали

формира тяхната kingdom.2The първия цар на това царство е Саул, 3, които

царува 356 години след смъртта на пророка Моисей. Адам Кларк

отбеляза в първия том на своите коментари:

|

Почти съм сигурен, че този стих и последващотостихове до стих 39 не са написани от Мойсей. В действителност,

|

тези стихове принадлежат към първата глава на I Chronicles иголяма възможност, която е много близо до е със сигурност, е

че тези стихове са написани в полето на оригинала

Pentateuch- Копирната машина тях са включени в текста на

предположението, че те образуват част от текста.

|

Този коментатор призна, че горните девет стиха садобавя в текста по-късно. Това доказва, че техните свещени книги са

способен


позволи на чужди материали, за да се вкара по-късно, в противен случай те

по-късно


допълнения не са се превърнали в част от всички преводи.

|

Допълнение № 3|

Ние намираме следното изявление във Второзаконие:

|

Яир, син на Манасия взе цялата страна на Арговдо бреговете на гесурците и маахатците, и ги нарича

на свое име, Васан-havothjair тоя day.l

|

Също така не е възможно това да бъде думата на Мойсей, защотоот

думите "и до днес" в горния айят разположите говорителя в

пери

ОД много по-късно от тази на Яир, тъй като могат да се използват такива фразисамо

за означаване на далечното минало. Известният учен Хорн направи след-

измуча коментари от двете горните стихове в първия том на своята

коментар


|

Това не е възможно тези два стиха, за да бъдат словото

Мойсей, защото бившият изречение означава, че говорителят

принадлежи към периода след Кралство Израел е бил

основана по време на последния стих показва, че авторът бе

за дълъг период след пребиваването на израилтяните в Палестина.

Дори ако приемем тези два стиха, като по-късно допълнения, истината

на книгата остава незасегната. Един внимателен преглед на

тези стихове ще покажат, че те са от голяма полза, а

те носят по-голяма тежест, отколкото на самия текст, особено в сектори

силови стих, защото авторът, е той Мойсей или някой друг,

|

не може да се каже "тоя ден"; Затова най предимно еосновно предполага, че оригиналният текст е: "Яир, син на

Манасия пое цялата страна на Аргов до бреговете на

Гесурците и маахатците и ги нарича на свое име

И след няколко века се добавят следните думи в Мар-

джин да позволи на хората да знаят, че тази земя все още продължава да бъде

известен под същото име. Тази бележка се добавя след това в

текст в бъдещите преводи. Всеки, който има съмнение може да се установи

от латинската версия на факта, че някои по-късни допълнения

които се срещат в текста на някои преводи се намират в

маржът на другите.

|

Горната учен е открито призна, че горните два стиха,не са думата на Мойсей и че те са по-късни допълнения. Що се отнася до

негов


предположение за това какво горния айят би станало, това е

само лични догадки, че не се поддържа от аргумент. Той има

призна, че тези думи са вмъкнати в текста "няколко

века


по-късно "и става част от други преводи. Това е

ясно


признание, че тези книги допускат възможността за такова

вмъквания

е направил, както и че не е герой на божествените книги. Неговото твърдение

че

истината остава непроменена дори и след това изкривяване, не е нищоно

чист инат и се отхвърля от здравия разум.

|

Съставителите на Хенри и Скот собствен коментар, наблюдавани приотношение на втория куплет:

|

Последното изречение е също така, че е поставена дългослед периода на Мойсей. Той не прави разлика, ако ние излишна

го гледам.

|

Допълнение № 4: Градовете на Яир|

В Числа глава 32 стих 40 се казва:

|

А Яир, синът на Манасия, отиде и взе малкитеградове от него, и ги нарече Havoth-Яир.

|

Този стих е подобно на стих от Второзаконие обсъдени ГОРЕРечникът на Библията, отпечатан в Америка, Англия и Индия

|

Че компилация на която бе започната от Colmet и попълнен отI Zabit и Тейлър, съдържа следното:

|

Има някои стихове в Петокнижието, които саочевидно не е думата на Мойсей. Например, Numbers 32:40

и Второзаконие 02:14. По същия начин някои от своите пасажи не

съответства на идиома или израз от времето на Мойсей.

Ние не може да бъде сигурен кой включени тези стихове.

Все пак има голяма вероятност, че Езра ги добавя като

може да бъде разбрано от глава 9:10 от книгата си и от

глава 8 на Книгата на Неемия.

|

Горното не се нуждае от коментар. Това ни дава да разберем, чеRah (Петокнижието) съдържа пасажи, които не са словото на Мойсей.

Учените не са определени за авторите на тези книги, но

те

предположение, че те може да са били написани от Ездра. Товапредположение

не е полезно. В предишните глави, не показват, че Езра

Добавя

всяка част на книгата. Книгата на Езрал съдържа приемането муи

загриженост във връзка с извращение на израилтяните, а Книгата на

Nehemiah2 нас inforrns че Езра е чел Тората на хората.

|

Допълнение № 5: В планината на Господ|

Четем в Битие:

|

Тя се казва и до днес: На хълма на Господа ще бъдеseen.3

|

Ние знаем, че в исторически план този връх се нарича "планината наРСР ", едва след изграждането на храма, построен от Соломон

Ур сто и петдесет години след смъртта на Мойсей. Адам Кларк

eecided в своето въведение към книгата на Ездра, че това изречение

е

Лед Освен това, и каза:|

Този връх не е бил известен с това име преди кон-

строителството на храма.

|

Допълнения # 6 и 7: Допълнителни Допълнения към Второзаконие|

Той казва във Второзаконие глава 2 стих 12:

|

The хорейците също живееха в Сиир, преди време; но де-Дрен на Исав ги заместиха, Когато ги изтребиха

от пред тях, и се заселиха на мястото им; както направи Израил в

земята на притежанието си, която Господ им даде.

|

Адам Кларк реши в своето въведение към книгата на Ездра, четози стих е и по-късно допълнение и изречението ", както направи Израил

към


земята на притежанието си "се казва, да го обозначи.

Второзаконие глава 3 стих 11 има:

|

Само Ог, цар Ог остана на остатъка отгиганти; ето, леглото му беше желязно легло; не е в

Рава на амонците? Девет лакти беше

дължина от него, и широчината му четири лакътя от него, след като лакът

на човек.

|

Адам Кларк наблюдава в своето въведение към книгата на Ездра:Сподели с приятели:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   42


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница