За ислямска Call и да отговори на мисионери, така Шейх реши да напусне всички други бизнесстраница2/42
Дата01.02.2017
Размер9.46 Mb.
Размер9.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

Глава 7 включва някои предписания относно брачни

отношения. В глава 8 злините на езичеството и християните "

отношение към езически общество се обсъждат. В последните няколко

глави включват обсъждане на изкупление и в отвъдния

Глава 16 описва благословенията на милостиня-даване и дарения

за християнството.

|

8 Второ послание на Павел до коринтяните|

Това писмо беше написано до коринтяните Павел и

съдържа 16 глави. Тези глави включват религиозни

инструкции, указания и предложения по отношение на дисциплината

на Църквата. От глава 10 до края Павел говори за неговата

министерски ourneys.

|

9 послание на PAUL ДО Галатяни|

Галатия е Рим в северната част на Мала Азия.

Това писмо е написано на църквите в Галатия в началото на 57 АД.

Павел е чул, че хората в Галатия са били повлияни

от друга религия. В това писмо той се опитва да ги предпази от

преобразуване.

|

10 Посланието на Павел на ефесяните|

Ефес е бил важен търговски град в Мала Азия. Там

Беше голяма къща на поклонение там на богинята Диана. Paul

тя се превърна в голям център на християнството в три години

голямо усилие. (Деяния 1 (): 19) В това писмо той дава някаква морална

инструкции на хората.

|

11 Посланието на Павел на филипяните|

Това писмо на Павел е адресирано до жителите на Филипи, а

град на Македония. Това е първият град в Европа, където Павел

проповядва християнството. Той бе арестуван там. Това писмо съдържа

неговите морални поучения и наставления за единство сред

Християни.

|

12 Посланието на Павел Колосяни|

Това писмо на Павел е адресирано до хората на Колоса, а

град в Мала Азия. Павел ги насърчават да останат християни

и ги призовава да се въздържат от зли дела.

|

13 Първото послание на Павел ДА солунската|

Това писмо на Павел е написана за хората от Солун,

град на провинция Македония, която е част от Гърция

днес. Той обсъжда, в това писмо, принципите, които обединяват

за Божието удоволствие. Той също говори за други теми. Той има 5

глави.


|

14 Второ послание на PAUL ДА солунската

|

Това писмо, съдържащо само три глави, предлага Paul притежаватенасърчаване на солунската на добрите си дела и

някои инструкции по отношение на общото им поведение.

|

15 Първото послание на Павел до Тимотей|

Тимотей е бил ученик и последовател на Павел. (Деяния 14: 17, 16:

1-3) Павел имал голямо доверие и възхищение за него (Кор 16:. 10 и

Фил. 2: 19). Писмото съдържа описания, отнасящи се ритуали

и етика.

|

16 Второ послание на Павел до Тимотей|

Това второ писмо до Тимотей говори за някои хора, които

бяха превърнати в други религии, а също включва инструкции за

Timothy за проповядване и някои прогнози за последните

възрасти. Тя разполага с 4 глави.

|

17 Посланието НА ПАВЕЛ КЪМ ТИТ|

Тит също е спътник на Павел на някои от неговите пътувания

(Кал. 2: 1). Павел имаше голяма любов към него (Кор. 2: 13). Павел напуска

него в Крит, така че той може да проповядва там. Това писмо има 3

глави и дава проповядващи инструкции и подробности за

предпоставки за епископи.

|

18 Посланието на Павел ДА Филимон|

Филимон също е спътник на Павел и е пътувал

с него. Писмото е написано от Павел, когато той изпрати Онисима

до Филимон (Фил 1:. 10)

|

19 Първо послание на апостол Петър|

Петър бил един от най-близките апостоли на Исус. Проучването на

Новия Завет показва, че Павел има някои различия с

му в по-късните години. Писмото е адресирано до християните, които

бяха разпръснати из северната част на Мала Азия, т.е. на

хора от Poutus, Галатия, Кападокия и Витиния. Основните

целта на писмото е да насърчи читателите, които са били

изправена пред преследвания и страдания за вярата си.

|

20 ПЪРВО ПИСМО НА JOHN|

Втора дивизия на Новия Завет

|

В този участък на новия завет има седем книги.В реалността и божествеността на тези книги е съмнявал и

обсъден от християните. Някои линии от първата буква от John

Също така не се смята, че е автентичен.

|

21 Посланието на Павел към евреите|

Евреите се наричат ​​евреите. Думата има

заедно с "Aber" заглавие, дадено на пророк Яков

Евреи се използва също и за християните. Писмото е адресирано до

група от християни, които са на път да се премахват

Християнската вяра. Писателят ги насърчава в тяхната вяра.

|

22 ВТОРОТО ПОСЛАНИЕ НА ПЕТЪР|

Това писмо от Петър Адресати на ранните християни. Негов

Основната задача е да се бори с работата на фалшивите учители и невярно

пророци. Той също така говори за окончателното завръщане на Месията.

|

23 ВТОРОТО ПОСЛАНИЕ НА JOHN|

Във второто писмо на Джон е написана от Джон към "Скъпи

Лейди и нейните деца ". Според християните за" дама "

вероятно стои за местната църква.

|

24 ТРЕТА послание на JOHN|

Това писмо е било адресирано до Гай, един от учениците на Йоан

и лидер на църква. Писателят хвали читателя за помощта му, за да

други християни, и отправя предупреждение срещу мъж на име Диотреф.

|

25 съборното послание на Яков|

Това James не е апостол Яков Зеведеев и

брат на Йоан. Писателят е Яков, син на Йосиф

дърводелец. Той често се споменава в книгата Деяния на апостолите. The

писмо е колекция от практически указания и подчертава

значение на действията се ръководят от вярата.

|

26 ОБЩОТО послание на Джуд|

Jude е брат на Яков, който е един от 12

апостоли. За него се споменава в Йоан 14: 22. В писмото е написано

да предупреди срещу лъжливи учители, които твърдели, че са вярващи. Jude

не е на Юда, който се казва, че е предал Исус.

|

27 Откровението|

Откровението на Йоан е колекция от видения и

откровения, написани на символичен език. Основната му грижа е да

даде своето читатели надежда и насърчение в тяхното страдание за

тяхната вяра.

|

5 ПРЕГЛЕД НА КНИГИТЕ от съветите|

1 Важно е да се отбележи, че през 325 г. голяма конференция на

Християнски теолози и религиозни учени се свикват в

град Никея по реда на император Константин, за да

разглежда и определяне на статута на тези книги. След задълбочен

разследване, бе решено, че Посланието на Юда е истинско

и правдоподобен. Останалата част от тези книги са обявени за съмнително.

Това е изрично споменато от Джером в своето въведение към

книгата си.

|

2 [St. Jerome бил християнин учен, който превел Библиятана латински, той е роден през 340 А.С.]

|

3 Друг съвет се проведе в 364 в Liodicia за същотоцел. Тази конференция на християнските учени и теолози

не само потвърди решението на Съвета на Никея

по отношение на автентичността на Посланието на Юда, но също обяви

че следните шест книги, трябва да се добавят към списъка на

истински и правдоподобен книги: Книгата на Естир Посланието

на Джеймс, The Second послание на Петър, втори и трети

Посланията на Йоан, Посланието на Павел към евреите. Това

конференция произнесе решението си за обществеността. Книгата на

Revelations, обаче останаха извън списъка на

призна книги в двете съветите.

|

4 В 397 се проведе още една голяма конференция призова Съветана Картаген. Августин, великия християнски учен, W; TS сред

на сто двадесет и шест научих участници. The

членовете на този съвет потвърдиха решенията на двете

prevlous съвети и също добавят следните книги към списъка

на божествените книги: Книга на песните на Соломон

Книга на Товит, Книгата на Варух, Еклисиаст, първият

И второ книги на Макавеите.

|

5 В същото време, членовете на този съвет решиха, чеКнига на Барух е част от книгата на Еремия, защото

Барух беше заместник на Еремия. Поради това те не са

включва името на тази книга отделно в списъка.

|

Бяха проведени 6 Three повече конференции след това в Trullo,Флоренция и Трент. Членовете на тези срещи потвърдиха

решението на Съвета от Картаген. Последните две съвети,

обаче, е написал името на книгата на Варух отделно.

|

7 след тези съвети на почти всички книги, които са билиСъмнително сред християните са били включени в списъка на

признати книги.

|

6 КНИГИТЕ отхвърлен от протестантите|

Статутът на тези книги е останал непроменен до

Протестантската Refom1ation. Протестантите отхвърлени решенията

на съветите и заяви, че книгите са

по същество да бъде отхвърлен: Книгата на Варух, Книгата на

Товит, писмото на Юда, Песен на песните, Еклисиаст,

Първият и вторият книги на Макавеите. Те изключват тези

книги от списъка на признатите книги.

|

Освен това, протестантите също отхвърлиха решението сипредци относно някои глави от книгата на Естир. Това

книга се състои от 16 глави. Те решиха, че за първите девет

глави и три стиха от глава 10 са по същество да бъде

отхвърлен Те основават своето решение на следните шест причини:

|

1 Тези творби се считат за фалшиви дори воригиналните еврейски и Chaldaean езици, които вече не са

разположение.

2 Евреите не ги признават като разкриха книги.

3 All християните не са ги признали като

правдоподобен.

4 Jerome каза, че тези книги не са надеждни и са

недостатъчно, за да се докаже и подкрепи ученията на вярата.

5 Klaus открито заяви, че тези книги са цитирани, но не

на всяко място.

6 Евсевий изрично казва в глава 22 на четвъртата си книга

че тези книги са били подправени, и да се промени. В

специално втората книга на Макавеите.

|

Причини: Numbers 1, 2 и 6 са особено да се отбелязва отчитатели като самостоятелно достатъчно доказателства за нечестност и лъжесвидетелстване

на ранните християни. Книги, които са били изгубени в

оригинал и която съществува само в превод са неправилно

признат от хиляди богослови като божествено откровение

Това състояние на нещата води нехристиянска четец на недоверие на

единодушните решения на християнските учени, както на католическата

и увещанията протестантски. Последователите на католическата вяра

все още вярват в тези книги в сляпо изпълнение на техните предци.

|

7 липсата на сигурност в БИБЛИЯТА|

1 Това е предпоставка за вярата в определена книга като божествено

разкри, че е доказано чрез безпогрешни аргументи, че

книга въпросната бе разкрито чрез пророк и че има

са превозени до нас точно в същия ред, без да се

промени чрез непрекъсната верига от разказвачи. Това не е

всички достатъчна, за да припише на книгата на пророк относно:

на базата на предположения и догадки. Неподдържани твърдения, направени

от един или няколко секти на хората не трябва да бъдат, а не могат да бъдат,

приема в тази връзка.

|

2 Ние вече видяхме как католически и протестантски ученисе различават по въпроса за автентичността на някои от тях

книги. Има още повече книги на Библията, които са били

отхвърлен от християните.

|

3 Те включват Книгата Откровение, книгата на Genesis, наКнига на Възнесение, Книгата на мистерии, Книгата на Testament

и Книгата на изповед, която всички са приписани на Пророка

Мойсей.

|

Подобно на четвъртата книга на Ездра се твърди, че е от ПророкаЕзра и книга относно Isaiah собствен възнесение и откровение са

приписва на него.

|

4. В допълнение към известната книга на Еремия, там е другкнига дължи на него. Има много думи, които са

твърди, че е от пророк Авакум. Има много песни, които

се казва, че е от Пророка Соломон. Има повече от 70

книги, различни от съществуващите, на новия завет, която

се приписва на Исус, Мария, апостолите и техните ученици.

|

5 Християните от тази възраст са заявили, че тези книги сафалшиви и са фалшификати. Гръцката църква, Католическата църква и

Протестантската църква са единодушни по този въпрос. Аналогично

Гръцката църква твърди, че третата книга на Ездра е част от

Стария завет и смята, че са били написани от Пророка

Езра, докато протестантските и католическите църкви са го декларирали

неверни и изфабрикувани. Ние вече видяхме полемиката НА

Католици и протестанти по отношение на книгите на Барух, Товит,

Jude, Песен на песните, Еклисиаст и двете книги на

Макавей. Една част от книгата на Естир е правдоподобен до

Католици, но по същество са отхвърлени от протестантите.

|

6 В този вид ситуация изглежда абсурдна и извън негограниците на разума, за да приемат и признават книга просто за

причината, поради която тя е била приписана на пророк от група

учени без конкретна подкрепа. Много пъти имаме

поискаха известни християнски учени да произвеждат имената на

цялата верига от разказвачи право от автора на книгата

докаже твърдението си, но те не са в състояние да го направят. По време на обществената

проведения дебат в Индия, един от най-известните мисионерите призна

истината, че липсата на авторитетна подкрепа за тези книги

се дължи на страданията и нещастията на християните в

Първите триста и тринадесет години на своята история. Ние

се изследва и се изследват в своите книги и положиха големи усилия

за да намерите всички тези органи, но нашите констатации не водят отвъд

предположения и презумпция. Нашата търсене безпристрастен в източниците

на книгите показа, че повечето от техните твърдения се основават на

нищо друго освен предположения.

|

7 Това вече беше казано, че тази презумпция и предположения сана не се ползват по този въпрос. Това ще бъде съвсем оправдано от наша страна

ако ние отказа да вярваме в тези книги, докато не е бил даден

някои аргументи и органи, за да докажат своята искреност и

автентичност. Въпреки това, в името на истината, ние все още вървим напред

да обсъди и разгледа орган на тези книги в тази

глава. Това е съвсем ненужно, за да обсъдят орган на всяка

и всяка книга на Библията и ние възнамеряваме да се разглежда само някои

на тях.


|

8 НАСТОЯЩЕТО Петокнижието не е книгата на Мойсей.

|

Петокнижието (Тората), включена в Стария завет етвърди, че събирането на откровенията на Пророка

Мойсей. Ние категорично твърдят, че книгите на Петокнижието не го правят

да притежава всеки орган или подкрепа, за да се докаже, че те са били в действителност

evesled да Mose и че те са били wrltten от него или чрез

него. Ние притежаваме стабилни аргументи в подкрепа на нашето твърдение.

|

9 първият аргумент:|

1 Наличието на Тората, Петокнижието, не е исторически

известен преди цар Иосия [на Юда], син на Амон. Сценарият на

Петокнижието който е намерен от свещеник Хелкия, наречена 18 години

след Иосия собствено възнесение на трона не е вероятен единствено на

с аргумента, че той е намерен от свещеник. Отделно от това очевидно

Всъщност, тази книга е отново изчезна преди инвазията на

Ерусалим от Навуходоносор [цар на Вавилон].

|

2 Не само Петокнижието, но и всички книги на СтарияTestament са били унищожени в това историческо бедствие. История

не изказвам никакви доказателства за съществуването на тези книги след

това нашествие.

|

3 Според християните Петокнижието е пренаписана отпророка Езра.

|

4 Тази книга заедно с всички негови копия отново бяха унищожени иизгорен от Антиох [I Maccabees 1:59] по време на инвазията си

Ерусалим.

|

10 Вторият аргумент:|

1 е приета идеята на всички еврейски и християнски учени

че книгите на първа и втора на Chronicles са написани от

Езра с помощта на пророци Агей и Захария, но ние

имайте предвид, че на седми и осми глави на тази книга се състои от

описания на потомците на Вениамин, които са взаимно

противоречиви. Тези описания също противоречат на твърденията в

Петокнижието, на първо място в имената, и второ, да броим

брой на потомците. В глава 7: 6 четем, че Бенджамин

имал трима сина и в глава 8: 1-3 ние откриваме, че той е имал пет

синове, докато Петокнижието твърди, че той е имал десет сина [Битие

46:21].


|

2 Както християнин и еврейските учени са единодушни по

дотам, че изявлението, направено от първия Книгата на Chronicles

е погрешен, и те са оправдани тази грешка, като казва, че

|

3 пророка Езра не може да разграничи и отдели синове отвнуците, защото генеалогичните 1ables, от която той трябваше

цитиран били дефектни и непълна

|

4 Вярно е, че тримата пророци, които е написал Петокнижието)са непременно искрени последователи на Петокнижието. Сега, ако ние

Предполагам, че Петокнижието на Мойсей беше същият, написани от

тези пророци, това изглежда доста нелогично, че те трябва да се отклонява

и или да направите грешки в божествена книга, нито е било възможно

че Езра би погрешно вярва непълна и дефектна

маса на генеалогията е въпрос от такава важност.

|

5 Ако Петокнижието, написани от Ездра бил същият известенПетокнижието, те нямаше да се отклонява от него. Тези

доказателства ни карат да вярваме, че настоящото Петокнижието е

нито едното, разкри на Мойсей и записани от него, нито

този, написана от Езра от вдъхновение. В действителност, това е колекция

на истории и традиции, които са били актуални сред евреите, и

записани от техните учени без критичен оглед на тяхното

органи.

|

6 Тяхното твърдение, че трима пророци извършени грешки при копиранеимената и броя на синовете на Вениамин ни води до

друга очевидна заключение, че според християните, на

пророци не са защитени от неправилно действие и могат да бъдат включени

в извършването на големи грехове, по същия начин те могат да направят грешки в

писмено или проповядване на свещените книги.

|

11 трети аргумент:|

1. Всяка читател на Библията направи сравнение между

глави 45 и 46 от книгата на Езекил, и глави 28 и

29 от Числа, ще откриете, че те си противоречат

друг в религиозната доктрина. Очевидно е, че пророк Иезекиил

е последовател на учението на Петокнижието. Ако ние

Предполагам, че Езекиил трябваше настоящото Петокнижието как може той

са действали при тези доктрини без да се отклонява от него.

|

2 По същия начин ние откриваме в различни книги на Петокнижието наизявление, че синовете ще бъдат отговорни за греховете, извършени

от бащите си, докато три поколения. Противно на това,

Книгата на Езекиил (18: 20) казва: "Сине не носи беззаконието на

бащата, нито ще понесе бащата наказанието на тоя син: на

правдата на праведния ще бъде за него, и

нечестието на нечестивите ще бъде върху него. "

|

3 Този стих означава, че никой няма да бъде наказан за греха надр. И това е истината. В Свещения Коран е потвърдил това.

Той казва:

|

"Няма носител на тежести може да понесе тежестта на друга."|

12 четвъртия довод:

|

1 Изследването на книгите на Псалмите Неемия, Еремия иЕзекил свидетелства за факта, че стилът на писане в тази възраст

е сходен с настоящия стил на мюсюлманските автори; това е да се каже,

читателите могат лесно да се прави разлика между лични наблюдения

на автора и котировките му от други писатели.

|

2 Петокнижието в частност, е много по-различен стил, иние не се намери дори едно място да се посочи, че авторът на

тази книга е Мойсей. Напротив тя ни кара да вярваме, че

автор на книги на Петокнижието е някой друг, който е

направи колекция от сегашните истории и обичаи на евреите.

Все пак, за да се разделят изявленията, които той смята, че

бяха изявленията на Бог и Мойсей, той ги представка с

фрази, "Бог казва:" или "Мойсей каза:". Третото лице е

използва за Мойсей на всяко място. Ако беше в книгата на Мойсей,

той щеше да използва първо лице за себе си. Поне там

щеше да е едно място, където можем да намерим Мойсей говори

в първо лице. Това със сигурност щеше да направи книгата по-

уважаван и надежден за своите последователи. Тя трябва да бъде договорено

това изявление, направено в първо лице от автора носи

по-голяма тежест и стойност от неговото изявление, направено от някой друг

в трето лице. Изявления в първо лице не може да бъде

опроверга без мощни аргументи, а изявления в трети

човек се изисква да се докаже вярно от този, който желае да

приписват тези изявления до автора.

|

13 петия аргумент:|

1 Настоящото Петокнижието включва в своите глави някои

изявления, които са исторически невъзможно да се приписват на Мойсей.

Някои стихове изрично означават, че авторът на тази книга не може да

са съществували преди пророк Давид, но трябва да бъде или

съвременник на Давид или по-късно от него.

|

2 Християнските учени са се опитвали да се обоснове становището, чеТези изречения са добавени по-късно от някои пророци. Но това

е просто невярно предположение, което не е подкрепено с никакви

аргумент. Освен това, никой пророк на Библията никога не е споменато

че той е добавил изречение към определена глава от определен бок

Сега освен тези глави и изречения не са доказани чрез

безпогрешни аргументи, за да са били добавени от пророк те остават

писанията на някой друг, отколкото на пророк Моисей.

|

14 ШЕСТАТА аргумент:|

Авторът на Khulasa Saiful-Muslimeen е цитиран от

том 10 на Penny Енциклопедия (което ние възпроизвежда тук

от урду), че д-р Александър Gides, признат Christi; m

писател, в своето въведение към New Библията казва:

|

"Аз дойдох, за да знаят три неща извън съмнение презнякои убедителни аргументи:

|

1 Настоящото Петокнижието не е книгата на Мойсей.2 Тази книга е написана нито в Кана "един или Ерусалим. Това е

да се каже, че не е написана по време на периода, когато израилтяните

живеехме в пустинята пустинята.

3 Най-вероятно тази книга е написана в периода на

Пророк Соломон, който е около една хиляди години предиСподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница