За ислямска Call и да отговори на мисионери, така Шейх реши да напусне всички други бизнесстраница20/42
Дата01.02.2017
Размер9.46 Mb.
Размер9.46 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   42


|

Цялото изявление, и по-специално последното изречение,

показва, че този стих е написан дълго след смъртта на

този цар и със сигурност не е бил написан от Мойсей.

|

Допълнение № 8|

В Числа съдържа:

|

И Господ послуша гласа на Израиля и предадеханаанците; и те да ги обрекат и унищожени си

градовете и той нарича на името на мястото Хорма.

|

Адам Кларк отново се наблюдава на страница 697 на първата му обем:|

II знаят много добре, че този стих се вмъква след

смъртта на Исус, защото всички ханаанците не са

разрушен по времето на Мойсей, те са били убити, след като си

смърт.

|

Добавяне No. г|

Ние намираме в книгата на Exodus:

|

И израилтяните ядоха "манната" четиресетгодинаR, докато стигнаха в земя населена; ядоха манна, докато

те стигнаха до границите на Ханаанската земя. "

|

! Този стих също не може да бъде словото на Бога, защото Бог не е направилл прекрати "манна" в живота на Мойсей, и те не са

пристигне

L в Ханаан през този период. Адам Кларк каза на страница 399 от

първи


E olume на коментара си:

|

От този стих хора са преброени, че Книгата наExodus е написана след преустановяването на манна

израилтяните, но това е възможно, че тези думи могат да имат

са добавени от Ездра.

|

Ние може да бъде разрешено да се твърди, че хората са преброени правилно,и поддържа предположението на автора не е приемливо. The

ct е, че всички пет книги, приписвани на Мойсей (Тората), не са

негов

ritings като сме доказали в първата част на тази книга с неза-Jiltable аргументи.

|

ddition No. 10: Книгата на войните на Господа|

Числа глава 21 стих 14 се казва:

|

Затова е казано в книгата на войните на Господашапка той направи в Червено море, така че той ще направи в потоците на

|

Този връх не е бил известен с това име преди кон-строителството на храма.

|

Допълнения # 6 и 7: Допълнителни Допълнения към Второзаконие|

Той казва във Второзаконие глава 2 стих 12:

|

The хорейците също живееха в Сиир, преди време; но де-Дрен на Исав ги заместиха, Когато ги изтребиха

от пред тях, и се заселиха на мястото им; Израел направи 1nto

земята на притежанието си, която Господ им даде.

|

Адам Кларк реши в своето въведение към книгата на Ездра, четози стих е и по-късно допълнение и изречението ", както направи Израил

към


земята на притежанието си "се казва, да го обозначи.

Второзаконие глава 3 стих 11 има:

|

Само Ог, цар Ог остана на остатъка отгиганти; ето, леглото му беше желязно легло, тя не е в

Рава на амонците? Девет лакти беше

дължина от него, и широчината му четири лакътя от него, след като лакът

на човек.

|

Адам Кларк наблюдава в своето въведение към книгата на Ездра:|

Цялото изявление, и по-специално последното изречение.

показва, че този стих е написан дълго след смъртта на

този цар и със сигурност не е бил написан от Мойсей.

|

Допълнение № 8|

В Числа съдържа:

|

И Господ послуша гласа на Израиля и предадеханаанците; и те да ги обрекат и унищожени си

градовете и той нарича на името на мястото Хорма.

|

Адам Кларк отново се наблюдава на страница 697 на първата му обем:|

Знам много добре, че този стих се вмъква след

смъртта на Исус, защото всички ханаанците не са

разрушен по времето на Мойсей, те са били убити, след като си

|

Допълнение № 9|

Ние намираме в книгата на Exodus:

|

И израилтяните ядоха "манната" четиресетгодинадокато стигнаха в земя населена; ядоха манна, докато

те стигнаха до границите на землището на Canaan.l

|

Този стих също не може да бъде словото на Бога, защото Бог не е направилпрекрати "манна" в живота на Мойсей, и те не са

пристигне

в Ханаан през този период. Адам Кларк каза на страница 399 на първа

обем на неговия коментар:

|

От този стих хора са преброени, че Книгата наExodus е написана след преустановяването на манна

израилтяните, но това е възможно, че тези думи могат да имат

|

Ние може да бъде разрешено да се твърди, че хората са преброени правилнои поддържа предположението на автора не е приемливо. The

факт е, че всички пет книги, приписвани на Мойсей (Тората) са

Не си

wntings като сме доказали в първата част на тази книга с неза-futable аргументи.

|

Допълнение № 10: Книгата на войните на Господа|

Числа глава 21 стих 14 се казва:

|

Затова й се казва в книгата на войните на Господа,а той е в Червено море, така че той ще направи в потоците на

|

Amon.l|

Не е възможно за този стих да бъде думата на Мойсей и на

от

Напротив, това означава, че Книгата на номера не е написана отМойсей изобщо, защото авторът се позовава на Книгата на войни

от

Господа. Никой не знае нищо за автора на тази книга, сиИме или местонахождението му до този ден, и тази книга е нещо,

като приказка, чувал от много хора, но се вижда от никой. В

въвеждане

ция за Genesis, Адам Кларк реши, че този стих е по-късно

допълнение

ция, след това той добави:

|

Това е най-вероятно, че "Книгата на войните на Господ"съществувал на първо място в резерв, а след това започва да се включи в

|

текст.|

Това отново е обикновен приемане на факта, че тези свещени книги

са в състояние да се нарушава от хора.

|

Добавянето № 11|

Genesis съдържа името на град Хеврон в три paces.2

Това име е дадено му от израилтяните, след победата на

Палестина. Някога се е наричал Кириат Арба, 3, който е известен

от

Joshua 14:15. Затова авторът на тези стихове трябва да са билинякой, който живее в периода след тази победа и промяната на

негов


име в Хеврон.

|

Подобно на книгата Битие 14:14 съдържа думата Dan коитое името на града, които са се появили през периода на

Съдии. Израилтяните, след смъртта на Иисус, завладяват

град

Лаис, и уби на гражданите и изгори целия град. Вмясто

те възстановен нов град, който те наричат ​​Дан. Това може да бъде ascer-

|

запазено от съдиите глава 18. Този стих следователно не може да бъдеслово на Мойсей. Начало каза в коментара си:

|

Възможно е, че Мойсей може да са написани Раба иЛаис и някои копир-късно променя името на Хеврон и

Dan.


|

Тя отново е да се отбележи, как великите учени се намират

Help-

lessly търси подкрепа от погрешни предположения.|

Допълнение № 12

|

Книгата Битие казва в глава 13, стих 7:|

Ханаанците и ферезейците живееше тогава в земята.

|

Глава 12 стих 6 от същата книга съдържа следните думи:|

А ханаанците беше тогава в земята.

|

Нито един от тези присъди може да бъде думата на Мойсей, както едопуснати от християнските коментатори. Коментарът на Henry

и Скот има следния коментар:

|

Ясно е, че нито един от тези изречения могат да бъдат думитена Мойсей. Тези и други подобни присъди са били добавени

по-късно да се направи връзка и може да са били добавени от Езра или

всеки друг човек на вдъхновение в свещените книги.

|

Това е очевидно признание на факта, че свещените книги кон-делени пасажи, които са били добавени към тях по-късно от неизвестен РЕО

мер. Неговото предположение, че Езра може да го добави кани никакъв коментар по

не

Аргумент е представен в подкрепа на това предположение.|

Допълнение № 13: Първите пет стиха от Второзаконие

|

По неговите коментари по глава 1 от Второзаконие, Адам Кларкнаблюдавано на страница 749 от том 1 на книгата си:

|

Първите пет стиха на тази глава представляват въведениекъм останалата част на книгата и не може да се разглежда като думата на

Мойсей. Най-вероятно те са били добавени от Езра или чрез Исус.

|

Това признание показва, че тези пет стихове са по-късна добавка.Отново предполагам си по отношение на техните автори е неприемливо

без да


Аргумент.

|

Допълнение № 14: Глава 34 на Второзаконие|

Адам Кларк заяви в първия том на своята Коментар:

|

По думите на Мойсей завършват с предишната глава итази глава не е думите му. Това не е възможно Мойсей да

са го написали ... Човекът, който донесе следващата книга трябва

са получили тази глава от Светия Дух. Аз съм

cerlain, че тази глава е била първоначално първата глава на

книгата на Исус Навин. "

|

Пределната бележката, която е съществувала на това място, написан отнякои еврейски учен каза:

|

Повечето от nmentators ко да кажа, че книгата на Deutero-с оглед даване завършва на молитвата на Мойсей за дванадесетте племена,

тоест, на присъдата. "Честит си ти, Израилю, които е

подобен на тебе, о, народи спасени от Господа. "Тази глава

е написана от дълго седемдесет старейшини след смъртта на

Мойсей, и тази глава е първата глава на книгата

Исус Навин, който е по-късно сложи тук.

|

И двете еврейски и християнски учени признават, че тази главане може да бъде думата на Мойсей. Що се отнася до твърдението си, че е писано

от

седемдесет старейшини и че тази глава е първата глава наКнига

|

на Joshua, това отново е само предположение не се поддържа от всекиАргумент.

Хенри и Скот казва:

|

По думите на Мойсей, приключила с предишната глава.Тази глава е по-късно допълнение или чрез Езра, Joshua или

друга последваща пророк, който не е известен окончателно.

Може би последните стихове са били включени след освобождаването на

Израилтяните от плена на Вавилон.

|

Подобни мнения бяха изразени от D "Oyly и Ричард Mant втехния коментар. Те мислят, че това е бил включен от Joshua в някои

по-късен период. Трябва да се отбележи, че стиховете, представени

горе като

примери от по-късните добавки се основават на презумпцията, че ние

имам

Прием на юдейско-християнската твърдят, че пет книги отПетокнижието са книгите на Моисей, в противен случай тези стихове ще

само


отида да докаже, че тези книги са били погрешно приписва на Мойсей

което е това, което учените на исляма вярват и иск. Имаме

вече показа, че някои учени на юдейско-християнското

свят са се съгласили с нашето твърдение. Що се отнася до техните предположения като

на

автор на тези стихове, те са неприемливи, докато те подкрепяттях

с авторитетни доказателства, които директно да ни доведе до Пророка

който

включени тези стихове, както и да направят това се оказа невъзможно затях.

|

Допълнение № 15: Неподходящи Стихове във Второзаконие|

Адам Кларк възпроизвежда дълго изложение на Kennicott в

1 първата обема на книгата му, докато коментира глава 10 от

- Второзаконие, че е обобщена с думите:

|

Версията самарянин е правилно, докато версията HebrewСион е наред. Четири стихове, че е от 6 до 9, са изключително

E значение в контекста и изключването им от текста

произвежда свързан текст. Тези четири стихове са написани

тук по грешка от страна на копирната машина. Те, в действителност, принадлежащи към втория

глава на Второзаконие.

|

Допълнение № 16|

Книгата на Второзаконие съдържа следното:

|

A копеле не влиза в обществото на|

Господи, дори и потомците му до десетото поколение да не влиза в

|

конгрегация на Lord.l|

Това е съвсем очевидно, че по-горе не може да бъде разпореждане от Бога

или написани от Мойсей, защото в този случай нито Давид, нито някой от

негов


предци до Фарес ще бъде в състояние да въведете общество

Господи, защото Фарес беше копеле, както знаем от Битие глава

38 и Дейвид се случва да бъде в десетия си поколение, както е известно от

първата глава на Матей. Затова Horsley реши, че

думи

"Да си десето поколение да не влиза в обществотона

господаря "са последната допълнение.

|

Добавяне No. 17|

Съставителите на Хенри и Скот собствен коментар казаха под техен

коментари по Joshua глава 4: 9:

|

Това sentence2 и други подобни изречения, които са пред-изпратени в повечето от книгите на Стария Завет, най-вероятно

са по-късни допълнения.

|

По същия начин има много места, където коментаториизрично признава наличието на добавки в тези книги. За

Например, книгата на Исус Навин съдържа такива присъди при 5: 9,

8: 28-29,

10:27, 13: 13-14, 14:15 и 16: 10.3 Освен тази книга има осем

|

други случаи "на фрази, които са доказали, че са били добавенипо-късно

към оригиналния текст. Ако трябва да се изброят всички такива случаи в

Стар

Завет, че ще изисква отделен том.|

Допълнение № 18: Книгата на Праведния

|

Книгата на Исус Навиев има:|

И слънцето застана и луната остава до на

хора се бяха подредени върху враговете си. Не е

записано в Книгата на Праведния? 2

|

Този стих не може в никакъв случай да бъде думата на Исуса, защото товатвърдение се цитира от книгата, посочена в стиха, и до

за

днес нейният автор не е известен. Ние, обаче, съобщиха от IISam. 01:18, че той е бил или съвременник на пророк Давид или

след него. Съставителите на Хенри и Скот собствен коментар под-

поддържаше, че Книгата на Исус Навиев беше написана преди седмата година

от

David собствена победа на трона и според книгите наПротестантски

учени пророк Давид беше родил триста петдесет и осем

години след смъртта на Исус.

|

Добавянето @ 19|

Книгата на Исус Навиев, описвайки наследството на децата на

Гад, се казва в глава 13:25:

|

В земята на синовете на Амон до Ароир, който епреди Рава.

|

Този стих не е наред и изкривена, защото Мойсей не може да имадаван от земята на синовете на Амон за децата на

Гад, тъй като той е бил забранен от Бог да направи това, тъй като е

очевиден

|

Второзаконие глава 2.1 коментатор Horsley трябваше да признае,че еврейската версия, трябва да са се променили тук.

|

Добавянето @ 20|

Ние намираме следното изречение в Joshua глава 19 стих 34:

|

И Юда при Иордан към изгрева на слънцето.|

Това също е погрешно, тъй като земята на Юда е на разстояние

към юг. Следователно Адам Кларк заяви, че промяната

направен


в текста е очевидна.

|

Допълнение № 21|

Съставителите на Хенри и Скот собствен коментар под тяхната общност

менти на последната глава от книгата на Исус Навин наблюдавани:

|

През последните пет стиха със сигурност не са слово Джошуа.По-скоро те са били добавени от Phineas или Samuel. Беше

обичайно сред ранните писатели да направи такива вмъквания.

|

Това отново е обикновен допускане на промяна в оригиналния текст.Тяхното предположение, че Phineas или Samuel тях са включени в текста не е

приемливо, тъй като не се поддържа, като аргумент. Що се отнася до техните забележки

че

древните християни постоянно се променят текста, ние може да бъдепозволен

да се каже, че това е практика на евреите, че лишава тези

книги

тяхната оригиналност. Манипулирането на текста не се счита засериозно

вина от тях. Тяхната обща практика да играе с текста

доведе

в сериозни нарушения, които след това са прехвърлени на другпреводаческата

ции.


|

Допълнение № 22

|

Коментаторът Horsley пише на страница 283 на първия том накоментара си:

|

Стихове 10 и 15 от глава 11 от книгата на съдиите сакъсните допълнения.

|

Това може да се дължи на събитие, описано в тях е различенот Joshua 15: 13-19. Освен това, това събитие принадлежи на живот

от

Joshua докато в Книгата на съдиите е описано като събитиеhappen-

ING след смъртта му.

|

Допълнение № 23: левит или Син на Юда|

Книгата на съдиите ", като описанието на човек от

семейството на Юда, използва тази фраза, "Кой е левит". Това трябва да бъде

грешка като коментатор Horsley каза:

|

Това е грешно, защото, от синовете на Юда, никойможе да бъде левит.

|

Houbigant изключени този стих от текста, който е убеден, четова е по-късно добавяне.

|

Добавянето № 24|

Ние четем в I Самуил следното изявление:

|

И той удари мъже Бет-тя-мрежа, защото тебеше погледнал в ковчега на Господа, дори и той удари на хо-

PLE петдесет хиляди и седемдесет men.2

|

Това твърдение е погрешно, както се наблюдава от Адам Кларк ввтори том на неговия коментар. След аналитичен преглед той

каза:


|

Изглежда, най-вероятно, че промяна е направена до

Иврит версия. Или някои думи са пропуснати или

несъзнателно или друго, думите "петдесет хиляди" са

добавя, защото като малък град, не би могло да има

има население от петдесет хиляди или повече. Освен това, което

те биха били фермери, зает в своите области. Още по-

невероятно е твърдението, че петдесет хиляди хора биха могли, в

същото време, вижте в малка кутия, която е била държана в камък

в Joshua собствена област.

|

Освен това той добави:|

Латинската версия съдържа думите: седемстотин генерирайки

минерали и петдесет хиляди и седемдесет мъже; докато сирийските

версия казва пет хиляди и седемдесет мъже. Историците

даде само седемдесет мъже. Джордж Сьомга и други равини дават

различен брой. Тези различия, както и над exaggerat-

изд номер ни кара да вярваме, че текстът трябва да се преустановява

изкривени тук, или чрез добавяне на някои думи или чрез изрязване противен

тели.

|

Хенри и Скот собствен коментар съдържа:|

Броят на хората, загинали в еврейската версия, е

написана с главата надолу. Въпреки това, дори ако пренебрегнем това, че е

Невероятно е, че такъв голям брой хора да се ангажират

този грях и да бъде убит в такъв малък град. Истината за това

събитие е съмнително. Йосиф Флавий пише, че броят на

убити мъже е само седемдесет.

|

Всички тези коментатори са недвусмислени в признава, че е налицеизкривяване на това място.

|

Допълнение № 25|

По неговите коментари по I Царе 17:18, Адам Кларк посочва,

|

От този стих, стих 31 на тази глава, стих 41, всичкистиховете от 54 до края на главата, и първите пет

стихове на глава 18, стихове и 9,10, 11, 17,18,19 не са

представи в Латинска версия, докато те се намират в

Александрийската копие на тази книга. В края на коментара си

|

по тази глава Kennicott установено, че горните стихове сане е част от оригиналната версия.

|

В дълъг разговор той представил, че този стих "е по-късно допълнениеция. Ние възпроизвежда част от разговора си:

|

В отговор на вашия въпрос за това кога това допълнение енаправи, бих казал, че това е по времето на Йосиф. The

Евреи, с цел прецизиране на книгите hHoly, добави

фиктивни молитви, песни и пресни изявления пред оригинала

текст. Има безброй допълнения в книгата на Естир

допълнения по отношение на вино, жени и истина, в книгите

на Ездра и Неемия, понастоящем известен като първата книга на

Езра, песните на трите деца добавени към книгата

Даниел, както и много други допълнения в книгата на Йосиф са

всички очевидни примери за това. Възможно е, че горните

стихове са съществували първоначално в полето, и бяха по-късно

включени в текста.

|

Коментаторът Horsley пише на страница 330 на първия том накоментара си:

|

Kennicott знае, че двадесет стихове на глава 17 отСамуел, са по-късно допълнение и следва да бъдат изключени от

текст, който е, стихове 12 до 31. Той се надява, че в по-късните версии

те няма да бъдат включени в текста.

|

Ние не разбираме как може да бъде автентичността на тези книгидоверие, когато са налице всички тези признания на Kennicott и други

от

хора, повишаване на красотата на текста чрез добавяне материал къмorig-

Инал текст произволно, тъй като те харесва. Тези допълнения впоследствие

става част от всички преводи поради невежеството или

careless-

ност на копирни машини. Това показва, че протестантите твърдят неправилно

че

евреите не правят каквито и да било промени в книгите, че те са Богустрахувайки се хора и се счита за Стария Завет, за да бъде Словото на

Бог.


|

Допълнение № 26

|

Евангелието на Матей 14: 3 съдържа следното изявление:|

Защото Ирод беше хванал Иоана и беше го вързал и постави

го в тъмница заради Иродиада саке ", неговият брат Филип собствена съпруга.

|

Евангелието на Марк говори за това събитие в тези думи:|

За Ирод беше пратил да хванат Йоан

и да го вържат в тъмница заради Иродиада "заради брат си

Филип притежавате жена, понеже я беше взел за жена.

|

Евангелието на Лука conLains:|

Но Ирод тетрархът, бидейки изобличаван от него

Иродиада, брат му Филип собствена жена, и за всички злини, които

Ирод беше направено, добави още над всичко, че затвори Йоан

в prison.2

|

Името Филип със сигурност е погрешно във всички по-горе три версии.Историческите записи не са съгласни, че името на Иродиада "съпруга

Групата е Филип. Напротив, Йосиф твърди, че името му

е

също Ирод. От Филип определено е погрешно, Home призна на страница632 от първия том на своя коментар:Сподели с приятели:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   42


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница