За ислямска Call и да отговори на мисионери, така Шейх реши да напусне всички други бизнесстраница22/42
Дата01.02.2017
Размер9.46 Mb.
Размер9.46 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   42
глава 11 от между стихове 33 и 34. Поради това е необ-

димо да добавите част от Матей 24:36 и Марк 13:32, така че

Luke може да стане подобно на другите две Евангелия.

|

Отново той се казва в маргинална бележка:|

Всички учени и коментатори игнорират този дефект в

Лука собствен текст, докато тя се наблюдава от Хейлс. Посочените по-горе показва,

ясно, че пълно стих е бил пропуснат от Лука, който

трябва да се добавят към него. Стихът на Матей е този:

"А за оня ден и час никой не знае, не, не ангели

на небето; но баща ми само. "

|

Пропускането № 15|

Деяния 16: 7 казва:

|

Но Дух не им вреди.|

Griesbach и Sholtz каза, че правилният текст е:

|

Но духът на Исус им не вреди.|

Според тях думата Исус е пропуснато. По-късно тази дума

се добавя в текста на арабски версии на 1671 и 1821 г. Сега

текста на тези версии гласи:

|

Но духът на Исус не е претърпял theml.|

Пропускането № 16

|

Евангелието на Матей не е Матей сам. Настоящото Евангелието наМатей, който се приписва на него, и се случва да бъде първият

Евангелие,

и се смята, че е рано, със сигурност не е било записано от

Матю. Оригиналният Евангелието, написано от него е бил разрушен дълго, дълго

преди. Всички древните християни и редица по-късни учени са

единодушни по въпроса, че първоначалното Евангелието на Матей, който

е в езика иврит е бил разрушен, защото тя е била дисплея

изкривени от някои християнски секти.

|

Християните не притежават всеки орган, за да докаже своятаauthentici-

Тай и всъщност името на своя автор все още не е известна. Jerome, на

Най-известен и прочут учен сред древните писатели,

той призна. Те са само предположения по отношение на неговата

преводач

което очевидно не може да се приеме като аргумент. Една книга не може

се дължи на лице само въз основа на неподдържани изчисляване

ции. Сега твърдението, направено от протестантските учени, че Матей, him-

себе си, преведени то не е валидно, освен ако не представи някои

приемлив


Аргумент, който да го докаже. Сега ние ще се произвеждат някои свидетели, които да докажат,

нашето твърдение. The vol.l9 Енциклопедия Британика се казва:

|

Всяка книга на Новия завет е написан на гръцкис изключение на Евангелието на Матей и Посланието към евреите.

Сигурно е, въз основа на силни аргументи, че тези две

книги са написани на езика иврит.

|

Ларднър заяви в об. 2 на страница 119:|

Папий отбележи, че Матей е написал своето евангелие в

Иврит. По-късно всеки го преведе в съответствие с тяхното

собствени способности.

|

Горното означава, че има много писатели, които са преведенитова Евангелие. Сега, освен ако авторът на настоящото Евангелието е

определено

известен и е доказано чрез неоспорими аргументи, които в

писател


е човек, на вдъхновение, тази книга не трябва да бъде, и не може да бъде,

включена сред разкритите книги. Ние дори не знам името

на своя преводач камо ли дали той е бил човек на вдъхновение.

Още


Ларднър каза на страница 170 на същия обем:

|

Ириней пише, че Матей написал своето Евангелие заЕвреите в техния език по времето, когато Павел и Петър бяха

проповядваше в Рим.

|

Освен това той каза, на страница 574 на същия обем:|

Има твърдения на Ориген, първо, написани от Евсевий,

че Матей е дал Евангелието на евреите в еврейската стан-

габарит; на второ място, че Матей написал своето Евангелие за пръв път

Евреи; на трето място, че Матей е написал Евангелието за

Евреи, които са чакали раждането на човек, който е

обеща да потомството на Авраам и Давид.

|

Той отново каза на страница 95 от том 4, че Евсевий е написалче Матей, след проповедите си към евреите, които са решаващи за

отидете на други общности, пише своето Евангелие на техния език и

даде

да им. А на страница 174 на същия обем, той казва, че Кирилказа, че Матей е написал Евангелието на еврейски език.

А на страница 187 на същия обем, той каза:

|

Епифаний пише, че Матей е написал Евангелието вЕврейски език. Той е уникален в използването на този език в писмена

ING Новия Завет.

|

Освен това, на страница 439 той пише:|

Йероним пише, че Матей е написал Евангелието в

Еврейски език за вярващите юдеи в еврейска земя. Той направи

Не комбинирайте истината на Евангелието със закона.

|

Отново на страница 441, той каза:|

Jerome отбележи в своя списък на историците, че Матей е написал

Евангелие си за вярващите юдеи в иврит скрипт в земята

на евреите. Все още не е доказано, че тя е преведена на гръцки,

нито е името на своя преводач известни. Освен това, тя трябва да

да се отбележи, че копието му иврит Евангелие, което е сътрудни-

подбран от Памфил с голям труд е все още присъства в

библиотека на Сирия. Получих копие от това Евангелие с помощта

на сътрудниците в квартал "Barya". Те също са имали този

версия с тях.

|

Освен това той пише на страница 501 на същия обем:|

Августин казва, че от четиримата евангелисти, само

Матей написал своето Евангелие на еврейски език, докато

други техни пишат на гръцки.

|

А на страница 538 на същия обем, той каза:|

Йоан Златоуст пише, че се казва, че Матей пише

Евангелие по искане на вярващите евреи в стан- Hebrew

габарит.


|

И на страница 1371 от обема на 5 той пише:

|

Исидор каза, че само Матей от четиримата евангелистинаписал своето Евангелие на еврейски език, докато други са писали

техни гръцки език.

|

Хорн заяви в обем 4 от коментара си, че:|

Белармино, Гроций, Causabon, Walton, Tomline, Cue,

Hammond, Mill, Харууд, Оуен, Calmet, Михаелис,

|

Ириней, Ориген, Кирил, Епифаний, Златоуст, Йероним идруги древни и модем автори са последвани от гледна точка на

Папий, че това Евангелие е написана на езика иврит.

|

1 И от "други", той се отнася до Gregory Nazianzen, Абед, Theophy-lactus. Евтимий, Евсевий, Атанасий, Августин и много други

които са били посочени от Уотсън и Ларднър в своите книги. D "Oyly

и Ричард Mant притежавате коментар съдържа следното:

|

Имаше големи противоречия в миналото по въпросана езика, на който това Евангелие е написан,

но много от древните писатели определя, че Матей е имал

писмено своето Евангелие на еврейски език и това е По тази

преден план сега е установено гледна точка.

|

Съставителите на Хенри и Скот собствен коментар, заяви:|

Изчезването на еврейската версия се дължи на

факт е, че ебионитите, които не вярваха на божествеността на Христос,

направени промени в тази версия. Тогава след Фау на Ерусалим

тя изчезна.

|

Някои автори смятат, че:|

Назаряните или еврейски прозелити промениха

Еврейските евангелия, както и ебионитите изхвърлят много присъди

от него. Евсевий цитира Ириней казва, че Матей е написал

Евангелие му на езика иврит.

|

Ройс се наблюдава в неговата Histoire де л "Evangile:|

Всеки, който казва, че Матей написал своето евангелие в

Гръцкият не е наред, защото Евсевий в своята история и много

други теолози на християнството изрично се споменава, че

Матей написал своето Евангелие на еврейски език, а не в

Гръцки.


|

Norton е написал обемиста книга, в която той се оказа, че

Петокнижието не е истинска книга, а не този, написана от Мойсей.

|

Той призна евангелие, след като призна наличието на многоизкривявания в Евангелията. Ето защо той не е много популярен

между


християните. Тъй като той е християнин и е цитиран много от

древните писатели, тя е доста, за да цитирам най-малко един пасаж

от

него. Той пише на страница 45 от книгата му, отпечатан през 1837 г. в Бостъна

маргинална бележка:

|

Хората вярват, че Матей е написал Евангелието си вЕврейски език, защото всички древни писатели, отнасящи се до

този въпрос всички са единодушни по този въпрос. Оставям настрана

писатели, които не се считат за автентични, и твърдят, че

Папий, Ириней, Ориген, Евсевий и Jerome призна

Факт е, че това Евангелие е написано на иврит. Няма никой

сред древните, които казват нещо противно на това. Това е

голям свидетел, наистина, защото те също са били толкова prej-

udiced религиозно като хората на съвремието. Ако има

имало място за никакво съмнение в това, което казват древните си

противници, водени от своите предразсъдъци, би казал, че

Гръцкото Евангелие беше първоначалната Евангелието, а не превод.

Ние не трябва да се отхвърли този древен и единодушно свидетел,

особено когато това не ни лишава от нищо. Това е По тази

преден план е необходимо да запазим вярата, че Матей е написал

Евангелие му на езика иврит. До този ден не можех

намери възражение призовава за научни изследвания по този въпрос. От

противно аз не съм намерил ценни свидетели сред древните

в смисъл, че еврейската версия на това Евангелие, било то генерирайки

uine или изкривен, беше с християни, които са били от еврейски

раса.


|

Посочените по-горе твърдения недвусмислено доказват, че Матей е написал

Неговото Евангелие на езика иврит и на иврит скрипт. Древните

писатели са единодушни по този въпрос. Тяхното мнение по този въпрос

е

окончателен както беше признато от D "Oyly и Ричард Mant. Те същопризна, че еврейската версия е съществувало до момента на

Джером. Също така е ясно от по-горе, че името му

преводач е

Все още не са известни. Home, въпреки допускане на горното становище, каза

че е най-вероятно, че Матей го е написал в два езика, в

|

Иврит и на гръцки език. Това е неприемливо, тъй като той не е пре-дено всеки орган за своето предположение.

|

Становището на древните се засилва и от факта, чеatthew беше един от Aposdes който е бил очевидец на Христос собствена

живот и пряк слушател към него. Сега ако беше автор на

DHE

Настоящото Евангелие трябва да е имало индикация някъде в DHEЕвангелие, че той е, свързано собствените си наблюдения. Той би използвал

първият човек, някъде в Евангелието за себе си, както е

прак-

тики на древните. The Aposdes използва първо лице засебе си

което е видно от писмата, които са включени в новата

Завет, което показва, че те са написани от тях.

|

Не си ли виждал DHE писанията на Лука. Той е написал своето Евангелие иКнигата Деяния на апостолите до глава 19, dlrough какво е чул от

др.


Той използва първият човек, когато става дума за себе си. Например

когато


той придружава Павел му joumeys и пише тези обстоятелства

в глава 20, той се отнася към себе си в първо лице. Ако някой

опровергава

това, като се позовава на DHE Петокнижието и Евангелието на Йоан, ние

ще

просто да кажем dhat тези две книги са със съмнителна authenticityl като ниепоказват, в първата част на тази книга. Очевидното не може да бъде

отказ, освен ако dhere е силен аргумент срещу него. Ние също така да разбере

стои от отчета на съставителите на Хенри и Скот dhat

това


Евангелие, в ранния период на християнството, не се счита за

е

автентични. В dhat период DHE християни са били в навикпроменящата

текстовете на dheir свещени книги, (както видяхме по-рано). Сега

когато

оригиналния текст не може да се спаси от нарушенията, как може единВярвам, че превод чийто автор дори не е известно да има

остава непроменен? Фауст, знаменития учен на DHE Mani-

chaeans, каза:

|

Евангелието, което се приписва на Матей не му еписмена форма.

|

1. Това е, ако те твърдят, че Мойсей не е използвал първо лицеза hirnself в

Петокнижието бихме казали, че въз основа на стабилни АРГУМЕНТи правим

не призна-

ръб, че настоящото Тора е написана от Мойсей.

|

Професор Жермен каза:|

Цялото това Евангелие е фалшива.

|

Това Евангелие е с Marcionites но първите две глависа изчезнали от него. Те си мислят, че са добавени следните две глави

за това по-късно. Ебионитите са на същото мнение. Унитарианската

schol-

ARS и отец Уилям са отхвърлили тези две глави.|

Пропускането No. 17

|

Матей 2:23, съдържа:|

И той дойде и се засели в един град, наречен Назарет, че

за да се сбъдне реченото чрез пророците. Той трябва

да се нарече Назарей.

|

Думите ", който бе говорил чрез пророците" по-горе еедин от най-известните грешки на това Евангелие, защото тя не се намира в

някой


от известните книги на пророците. Бихме казали какво католическата

учени са казали по този въпрос, че това е момента в

книги

Пророците, но евреите от тяхната враждебност към християните,отстранява всички тези пасажи. Това е още една EXA nple на бездействие;

че

определена секта трябва да унищожи свещените книги просто за личнапричина.

Манфред, католически учен, написал книга, наречена на въпросите на

от

Въпрос отпечатана в Лондон през 1843 г., в която той каза:|

Книгите, които съдържат това описание (цитирани от

Матей), са били унищожени, защото във всеки от присъстващите

книги на пророците ние не намират твърдението, че Исус

ще се нарича "Назарянин".

|

Йоан Златоуст казва в том 9 на своята книга:|

Много книги на Пророците не са изчезнали

защото евреите небрежно ги загубили, а по-скоро, защото се

на тяхната нечестност и перверзия изгориха тези книги, за да

пепел.

|

Този отчет е много близо до истината. Ние трябва да помним,какво каза Джъстин в полемика си срещу Trypho:

|

Евреите са изключени много книги от Стария Заветтака, че в Новия Завет изглежда не отговаря

Стария Завет. Това показва, че много книги са

унищожени.

|

Горното ни води до заключението, на първо място, че евреите иматунищожени много книги на пророците, и второ, че това е лесно

да наруши свещените текстове в миналото. Видяхме, че от тяхната

изгаряне

те тези книги напълно заличени тяхното съществуване. С оглед на

|

тяхното нечестно отношение към техните свещени книги е простовъзможно

те може да са се променили текстовете на своите книги, които те смятат,

би могло да бъде от полза на мюсюлманите.

|

Пропускането № 18|

Матей 10:11 съдържа:

|

И Иосия роди Иехония и братята му въввреме те са били увлечени във Вавилон.

|

Това показва, че Иехония и братята му са синове of.Josiahи че те са били Bom в момента на тяхното изгнание във Вавилон. Всички

от

infommation дадено тук, е погрешна. Първо, защото Иехония еот

сина на Йоаким, сина на Йосия, тоест, той е внук на

Иосия

и не на сина си. На второ място Иехония не е имал братя. Баща му,how-

някога е имала трима братя. Трето, защото Иехония не е BOM в

от

време на изгнание във Вавилон, той беше осемнадесет години по време наизгнание. Адам Кларк каза:

|

Calmet предполага, че единадесети стих трябва да бъдепрочетете по този начин: "Иосия роди Йоаким и братята му и

Иоаким роди Ехония за времето, когато те са извършени

във Вавилон. "

|

Горното означава, че Calmet предложи добавянето наиме на Йоаким в стиха, с други думи, това име е било

пропусната от този стих. Дори след третото възражение остава

unan-

отговорили.|

Произвели сме почти сто примери за нарушения в

форма на изменения допълнения и пропуски в над три сектори

ции. Има още много примери за подобни нарушения в

Библията

които не са произведени тук, за да се избегне превръщането на настоящата работа

ненужно дълго. Това много е повече от достатъчно, за да се докаже

налягане


ната на изкривяване в Библията в АС трите форми: промяна,

допълнение

ция и бездействие.

|

Опровержение на заблуждаващата протестантскиИзявления относно достоверността

НА библейския текст

|

В началото на този раздел, трябва да се отбележи, че подвеждащоING отчети често се правят от учени протестантски до

заблуждавам

масовия читател по отношение на автентичността на християнина

текстове. Ние възнамеряваме да предоставим на нашите читатели с отговори на пет от

много такива опити да се заблуждават.

|

Първо Раздорът|

Протестантските учени понякога се опитват да убедят хората, че

иск за нарушаване в Библията се прави само от мюсюлманите и

че

такова искане е направено от някой друг. Факт е, че древнитеи

късните писатели, както на евреите и християните са твърдели

наличие на нарушения в Библията по-често от

Мюсюлмани.

Преди да започне производство свидетели, които да докажат, нашето твърдение ние трябва да говорим за учас-

ticularly две условия, които често се използват в своите книги за

от

История на свещените книги. Двете думи са "печатни грешки" и "различни. четения "(вариации в четене) Home каза на страница 325 от том 2:

|

Най-добрият разликата между "печатни грешки", грешка на копирна машина,и "различни четения", промяна в текста, е, че

описан от Михаелис, който каза: "Когато има разлика

между два или повече описания само един от тях може да бъде

вярно; останалата wiU бъде или умишлено нарушаване или грешка на

копирната машина. Това е reaUy трудно да се разделят доброто от злото. Ако

остава никакво съмнение, че е caUed вариант на текста, както и

когато ние сме сигурни, че копирната машина е написано погрешно ние

го наричат ​​"печатни грешки."

|

С една дума не съществува голяма разлика между двете temms. Aпроменлива

ация в текста не е нищо друго изкривяване в съответствие с общо

приета терминология. Сега всяко допускане на наличието на такава

вариации очевидно ще бъдат допускане на наличието на

изкривяване. Според констатациите на Mill броят на такива

вариации


в текста на Библията е тридесет хиляди, а според

Griesbach

е сто и петдесет хиляди и според Sholt на

num_


ври на тези промени е да се изброи и непознато.

|

Енциклопедия Британика по влизането, "Писанието", в кн.19 включва отчета за Wettstein, че броят на такива

вариациите

ции в Библията е един милион. С по-горе в ума, ние сега

р-

CEED да възпроизвежда становищата на много разнообразни автентични източниципо отношение на този въпрос.

|

Наблюдения на нехристиянските Scholars|

Celsus беше голям езически учен от втори век, който е написал

книга опровергават християнството. Известният немски учен Eichhorn

възпроизвежда следното изявление на Целз:

|

Християните са се променили своите Евангелия три или четиривреме до такава степен, че съдържанието на Евангелията са

се изкриви.

|

Това е ясно доказателство идва от не-християнски учен, кон-стягане на умишлени нарушения, направени в Евангелията. Има

РЕО


мер в европейските страни, които не вярват в пророчеството и

Божествено откровение. Ако бяхме да се опитаме и да си съберат изявления

с

Що се отнася до нарушенията, че ще изисква отделен том. Ниекон-

се глобява с представянето на само две. Всеки любопитен да

знаете повече следва да се отнася към своите книги, които са лесно достъпни

всички


навсякъде по света. Един от техните учени, Паркър заяви:

|

Протестантите твърдят, че на Стария и Новия Заветменти са запазени и защитени от най-малката

щети чрез вечен и вечно чудо, но това

твърдение не е достатъчно силна, за да се изправи срещу великата армия на

варианти присъстват в Библията. Броят на тези не е

по-малко от тридесет хиляди души.

|

Той, изглежда, е на базата на неговите забележки на Mill собствени заключения. Той избягвадруги изявления, които описват този номер, както е до един милиона

е лъв. Авторът на Ecce Орно отпечатана в Лондон през 1813 г., каза в

от

допълнение на книгата си:|

Това е списък на книгите, които се приписват на Исус от

древните християни. Някои от тях се отнасят към

|

Disciples и други последователи:|

Книгите на Исус

|

Книгите, които се приписват на Исус са седем на брой.|

1. В писмото, което беше написано за Achars, крал на Odessia.

|

2. Послание на Петър и Павел.|

3. Книгата на Притчите и проповеди.

|

4. Псалмите, колекция от загадъчните си учения доученици и последователи.

|

5. Книгата на измама и магия.|

6. Книгата на Исус и Мария.

|

7. Episde, който падна от небето през 6 век след Христа.|

Книгите на Mary

|

Книгите, които се приписват на Мария са осем на брой.|

1. Писмото й до Игнатий.

|

2. Писмото й до Siciliane.|

3. Книгата на Мария.

|

4. Биографията на Мария и нейните поговорки.|

5. Книгата на Христовите собствени чудеса.

|

6. Книгата на въпроси, зададени й от старейшините и младежите.|

7. Книгата на собствен Соломон пръстен.

|

Книгите на Петър|

Книгите, приписвани на Петър са единадесет на брой.

|

1. Евангелието на Петър.|

2. Действията на Петър.

|

3. Откровението на Петър I.|

4. Откровението на Петър II.

|

5. му Episde да Климент.|

6. дискурс на Петър и Epian.

|

7. Учението на Петър.|

8. Serrnon на Петър.

|

9. Режим на Петър притежавате молитви.|

10. Книгата на Петър притежавате пътувания.

|

11. Книгата на Петър притежават изводи.|

Книгите на John

|

Книгите, приписвани на Lohn са девет.|

1. Актовете на Йоан.

|

2. Евангелието на Йоан.|

3. Книгата на Джон притежава пътувания.

|

4. думите на Джон.|

5. Неговото послание към Андрю.

|

6. В книгата на Мария собствената си смърт.|

7. Историята на Христос и слизането му от кръста.

|

8. Apocryphon на Йоан.|

9. Книгата на Джон притежава молитви.

|

Книгите на Andrew|

Книгите, приписвани на Андрю са две.

|

1. Евангелието на Андрю.|

2. Актовете на Андрю.

|

Книгите на Матей|

Книгите, приписвани на Матей са две.

|

1. Евангелието на детството.|

2. Начин на Матей притежавате молитви.

|

Книгите на Филип|

Има две книги, приписвани на Филип.

|

1. Евангелието на Филип.|

2. Деяния на Филип.

|

Налице е също така Евангелието на Вартоломей приписва на ученика|

Вартоломей

|

- Книгите на Томас|

Книгите, които се приписват на Томас са пет.

1. Евангелието на Тома.

|

2. Актовете на Томас.|

3. Евангелието на Христос собствено детство.

|

4. В книгата на Томас собствени пътувания.|

5. Книгата на Томас собствен откровение.

|

Книгите на James|

Книгите, приписвани на Джеймс са три.

|

1. Евангелието на Джеймс.|

2. книгата на Джеймс.

|

3. Книгата на Джеймс собствените си пътувания.|

Книгите на Matthias

Има три книги, приписвани на Матиас, който се казва, че имат

|

са били допуснати сред учениците.|

1. Евангелието на Матиас.

|

2. Традициите на Матиас.|

3. Актовете на Матиас.

|

Книгите на Mark|

Книгите, които се приписват на Марк са три.

|

1. Евангелието на египтяните.|

2. молитвите на Марк.

|

3. Книгата на Pishan Barhas.|

Книгите на Варнава

|

Варнава е бил ученик на апостолите, потомък на Леви. Неговиме е Йосиф, и беше наречен Варнава, защото той продава своята ферма

и даде парите на апостолите за проповядване. Думата

означава

притежават по ориентиране ".

|

Има две книги, приписвани на Варнава.|

1. Евангелието на Bamabas.

|

2. Epistde на Bamabas.|

Евангелието на Theodotion се приписва Theodotion.

|

Книгите на Павел|

Броят на книги, приписвани на Павел, с изключение на тези, включени

в Новия Завет, е петнадесет.

|

1. Актовете на Павел.|

2. Актовете на Thecla.

|

3. Посланието към Лаодикия.|

4. Трети Посланието към солунците.

|

5. Трети Episde до коринтяните.|

6. Epistde на коринтяните Павел и отговора му към тях.

|

7. Неговата Epistde да йонийците и отговора си към него.|

8. Апокалипсисът на Павел.

|

9. Второ Откровение на Павел.|

10 lsion на Павел.

|

11. Възходът на Павел.|

12. Евангелието на Павел.

|

13. Проповедта на Павел.|

14. Книгата на магии на змии.

|

15. В книгата Деяния на Петър и Павел.|

Авторът на Ecce Homo също каза:

|

Когато неистинността на Евангелията, откровенията, иПослания е толкова очевидно, как може да се установи, че в общия

uine книги са тези, които са признати от Prote-

входните данни, най-вече с факта, предвид, че дори и тези книги

също имаше много промени и допълнения преди изобретяването

на печатарски машини. Трудностите са наистина сериозни.

|

Наблюдения на еретически християнски учени|

Християнският сектата на ебионитите принадлежи към времето на Павел и

процъфтявала през първи век. Ебионитите категорично против

Paul


|

и го отстъпник смята. Въпреки че призна

Евангелие от Матей, те заявиха, че настоящото Евангелието, което се дължи

за

Матей от последователите на Павел, е доста по-различно оторигинален

Евангелие. Те също така твърдят, че първите две глави на Евангелието

не са част от него. Според тях тези две глави и много

други стихове от Евангелието бяха по-късни допълнения. Известният

историк

Bell каже по отношение на тези хора:|

Тази секта признава само Петокнижието на Стария

Testament и презрян имената на Давид, Соломон, Jere-

Miah и Hezekiel. Те приемат само Евангелието на

Матей от Новия Завет, но те промениха дори това

Евангелие на много места и изключени първите две глави.

|

Подобно на Marcionites са един от най-древните сектиХристиянството. Те отхвърлиха всички книги на Стария Завет и

отрече тяхното божествено разкрита. По същия начин те disacknowledged

всички книги на Новия Завет, с изключение на Евангелието на Лука и

от

десет послания на Павел. Това евангелие, също се разглежда от тях дае

различен от onewe познаваме днес. Историкът Bell каза:

|

Тази секта използва да отхвърли всички книги на Стария Завети само приема Евангелието на Лука от Новия

Завет и дори на това Евангелие, те използват за отхвърляне на първото

две глави. Те също така прие десет посланията на Павел, но

отхвърлено много части, които те не харесват в тези букви.

|

Ларднър показа в обем 8 на коментара си по отношение на al-terations направени от тази секта, че те отхвърлят много части на

Евангелие

на Люк. Частите на Лука притежават Евангелие, които са изкривени или пропуснато

от тази секта са първите две глави, в случай на Христос собствена инициатива

кръщение

от Джон, родословието на Исус в глава 3, изкусителка на Исус

от

Сатана, влизането му в храма, си чете книгата на Исая в

Сподели с приятели:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   42


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница