За ислямска Call и да отговори на мисионери, така Шейх реши да напусне всички други бизнесстраница25/42
Дата01.02.2017
Размер9.46 Mb.
Размер9.46 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   42

около шестстотин и петдесет. Псалм 127, в който името на

Соломон изглежда не е от Соломон, като е правилно

твърди от някои учени, че тя е написана от Пророка

David за ръководството на сина му Соломон.

|

Той каза още, що се отнася до историята на сътворението:|

Учените са много огорчени от изчезването на

историята на световната собствено творение.

|

(6) Книгата на начина на Кралство:Това е написано от Самуил, както е споменато в I Царе 10:25:

|

Тогава Самуил каза народна начина на кралдом, и го написа в една книга и я положи пред Господа.

|

(7) История на гледача Самуил.|

(8) История на Пророка Nathar

|

(9) Книгата на гледача Гад|

Всички по-горе три книги са споменати в I Chronicles.l

Адам Кларк отбеляза на страница 1522 от Vol. 2 от книгата си, че

тези книги са изчезнали.

|

(10) Книгата Семаиевият. Пророка|

(11) Книгата на Идо. Пророка:

Както по-горе книги са споменати в II Летописи 12: 15.2

|

(12) Пророчеството на Ахия.|

(13) Isions на гледача Идо

|

Тези две книги са споменати в II Летописи 9: 29.3 Theкнига на Нейтън и Идо също са споменати в този стих.

Адам Кларк каза на страница 1539 об. 2 от книгата си:

|

Всички тези книги са се превърнали в несъществуващи.|

(14) Книгата на Ииуй, синът на Ананий

|

Това е посочено в II Летописи 20: 34.4 каза Адам Кларкна страница 561 об. 2 от книгата си:

|

Тази книга е напълно загубено, въпреки че съществуващатаизд в момента на съставянето на втората книга на

Kings.


|

(15) Книгата на пророк Исаия

Тази книга се състои от пълни сметки на Озия.

|

Тя е спомената в II Chronicles 26:22. "|

(16) Книгата на Isions на Исаия:

|

Това се съдържа пълните сметки на Езекия и е спо-сочените в II Летописи 32 32.2

|

(17) плачът на Еремия:|

Това се състои от Еремия собствен плач за Иосия, който е

описано в II Летописи 35: 25.3

|

(18) Книгата на Chronicles:|

Това е посочено в Неемия 12: 23.4 Адам Кларк заяви в

страница 1676 от том 2 на книгата си:

|

Тази книга не е включена в настоящите книги. Това едруга книга, която не съществува днес.

|

(19) Книгата на Завета на Мойсей:Намираме го споменава в Изход 24: 7,5

|

(20) Книгата на Деянията на Соломон:|

Споменаването на тази книга се появява в I Царе, 11:14.

|

Ние вече знаем, че Йосиф Флавий приписва още две книгиЕзекил в допълнение към известната си книга. Йосиф е доверен име

сред християните. Това отнема от общия брой на изчезналите

книги на двадесет и две. Протестантите имат никакъв начин не опровергават

съществуването на тези книги. Thomas Инглис заяви в книгата си на урду

право. Mira "рат Sidk (Огледало на истината), отпечатано през 1856 г.:

|

Има единодушно съгласие относно факта, че спря-ври от книгите, които са били изгубени или са изчезнали от

свещените книги, е не по-малко от двайсет.

|

Третият отговор|

Като трета отговор на фалшивите Christian иск по отношение на

свидетел

на Христос и апостолите за истината на свещените книги, ние

може

отбележа, че; дори ако признаем присъствието на токакниги по време на живота на Христос и че Христос наистина

свидетел


до истината от тези книги, това само потвърждава съществуването на

тези


книги по това време, без да потвърждава истинността на

позоваване на

авторите им и без да провери истинността на всеки

страст


градински чай, съдържаща от тях. Дори и ако Христос и апостолите са съобщили

нещо от тези книги, че не е задължително да означава им

абсолютна истина. Въпреки това, в случая на Исус, той ще ясно

имам


показва, че специално разпореждане на тези книги е от Бога,

има предвид, че изявлението му може да се докаже, че е reauy си чрез

непрекъсната верига от репортери. Това не е твърдение постулира само

от

мюсюлманите, за протестантите също са приели настоящото становище.Пейли,

великият учен на протестантите наблюдава в глава 3 на неговата

книга

отпечатана в Лондон през 1850 година:|

Няма съмнение, че нашият Спасител потвърди, че

Петокнижието е книгата на Бога. Това е малко вероятно, че си ориен-

джин и съществуване може да бъде без Бог. Особено, защото

юдеите, които бяха експерт по религиозните въпроси и начинаещи

в други въпроси като мира и войната, е твърдо се придържат към

монотеизъм. Тяхната концепция за Бог и Неговите качества е

забележително в сравнение с други народи, които са били извършени

на безброй богове. Също така е известно, че нашият Спасител

посочване на пророчеството на максимума на копирни машини на

Стария Завет. Това е задължение на всички нас, християните да

Спазвайте тези ограничения.

|

Твърдението, че всеки стих от Стария Завете вярно и вдъхновен, и че не е необходимо за разследване

на техните автори, кани ненужни трудности и неприятности.

Тези книги са често четат от евреите от времето на

нашия Спасител. Те са вярвали в и е действал при от тях,

и апостолите се използва да се обърнат към тях за ориентиране. Това отно-

ното на евреите ни позволява да се достигне само един извод, че

истината и божествеността на пророческо изявление е потвърдено

само когато Христос специално свидетел на неговото същество от

Бог. В противен случай това само доказва, че тези книги са ком-

monly признава през дадения период.

|

В този случай нашите свещени книги ще бъде най-добрият свидетелза еврейските писания. Това е, обаче, е необходимо да се разбере

устои на естеството на този свидетел. Неговият характер е различен от

това, което аз понякога се описва. Всеки инцидент има partic-

народен обща кауза и природата, която осигурява сила за неговото

доказателство, дори ако то очевидно изглежда да е различен, но в действителност,

идва, за да бъде същата, когато всички аспекти са тясно разгледана.

Например Джеймс казва в посланието си: 1

|

Чули сте за търпението на Йов и сте виждали|

края на Господа.

|

Ние знаем, че истината на книгата на Йов е бил материятрето от великата борба между християнските учени. Това свидетели на действия

ност на Джеймс confinns само на факта, че тази книга е преди

изпратени и признание от страна на евреите. По същия начин Павел казва в неговия

второ послание до Тимотей: 2

|

И както Яний и Ямврий се възпротивиха на Моисея, така|

те се противят на истината.

|

Тези две имена не се срещат в Стария Завет иние не знаем дали Павел ги съобщава на една от apoc-

ryphal книги или са знаели за тях чрез традицията. Ако това

събитие е написано Павел щеше да го съобщи на текста

и не би се направил на въртене на истинността на това

събитие, до степен, че истината на неговото писмо става зависимостта

пробив по въпроса за това дали Яний и Ямврий се възпротивиха

Мойсей или не.

|

Целта на моето твърдение, не е да се покаже, че имасвидетелски показания превъзхожда тази на Яний и Ямврий или Job

по отношение на историята на евреите. Виждам този въпрос от

друга гледна точка. Това, което мога да кажа е, че даден стих от

Стария Завет се записва от евангелистите не

тя да бъде толкова вярно докаже, че да не се доверяваме на аргументи, идващи от

extemal източници. Това не е правилно да го приема като принцип, който

всяка дума на еврейската история е истина. Това ще прави всичко

техните книги ненадеждни. Трябва да подчертая тази точка, защото Уолтър

И учениците Му се използват, за да се подслони в еврейските писания

и след това повдигнала възражения срещу християнството. Някои от техните

възраженията се основават на факта, че те се съобразил с

значения на текстовете, а някои от техните възражения са SIM-

пласт основан на преувеличение. Но основната причина за

възраженията е погрешно схващане, че всеки свидетел на Христос и

древните учители, потвърждаващи пророчеството на Мойсей

и други пророци е свидетелство за истината на всеки

стих от Стария Завет, и че тя е задължителна за

Християните да подкрепят всичко написано в Стария Завет.

|

Разнообразни становища относно истината на някои книги на Библията|

Книгата на Йов

|

В горното твърдение ясно потвърждава предишни наши твърдения. Пейли собственаLL отбележи, че има голяма полемика сред християните

учени


по отношение на автентичността на книгата на Йов е, в действителност,

рефе-


ната до голяма спорове сред учени в тази насока. Еврейски

L учени като Semler, Михаелис, Leclerc и фондовите каза Job

е

; псевдоним и че такъв човек никога не е съществувал и че неговатакнига е нищо друго, освен за събиране на фалшиви и нереални истории. От

друг


ръка Calmet и Vantil твърди, че Йов беше истински човек, който е живял

по това време.

|

Тези, които го признават като истински човек го постави в различниисторически периоди. Има седем различни мнения:

|

(1) Някои учени твърдят, че той е бил съвременник на ПророкаМойсей.

|

(2) Някои други го поставят в периода на съдиите ", след смъртта наДжошуа.

|

(3) Някои хора твърдят, че той е живял по времето на Асуир илиАрдашир, персийските царе.

|

(4) Друго мнение го поставя в периода преди посещението наАвраам в Ханаан.

|

(5) Някои го държи да е живял по времето на Яков.|

(6) Други го твърдят, че са били съвременник на Соломон.

|

(7) Някои учени твърдят, че той е живял по времето на царНавуходоносор.

|

Начало каза, че всички тези опити са показали слабост.|

По същия начин има различни мнения относно Job собствено място

раждане ", Ghota" 0.2 Има три становища, по отношение на географските

графично разположение на това място. Буркхарт, Spanheim, Calmet и

други смятат, че това е място, на Арабския полуостров.

Михаелис


и llgen3 го поставете близо до Дамаск. Lowth, Магий, Хейлс и Chodac

каза: "Ghota" е второто име на Adom.

|

Съществуват същите различия по отношение на автора. Имаразлични мнения за него. Той е евреин; той е бил на работа; той беше солисти

Мон; той е Исая; или той е непознат човек, който е бил contem-

менната на крал Mansar. Според някои древни автори на книгата

е написана от Мойсей в езика иврит. Ориген твърди, че

е преведена от сирийски на гръцки. Подобно разногласие е намерена

за последната част на книгата. Ние обсъдихме това по-рано.

|

Всичко това е достатъчно доказателство, че искането им за автентичносттаот

книгите им не се основава на доклади от автентични източници. Те

мога

никъде покаже последователност от репортери да се върне на автора надори и един стих от техните книги. Повечето от техните искания са

основан


просто на предположения и неверни удръжки. Теодор, на пети

век


свещеник, condernned тази книга. Ward, от друга страна, съобщава

следната забележка на Лутер, основател и лидер на протестантската

вяра

който каза:|

Тази книга е просто измислица.

|

С оглед на горните твърдения тази книга не може да се разглежда катовдъхновен.

|

Книгата на Естир|

Ние показахме, че книгата на Естер остава отхвърлен и дисплея

одобрена от до година 354. Дори и името на автора й не е

def-


initely известни. Melito и Атанасий също одобрена от него, докато

Amphilochius изрази съмнения за неговата автентичност.

|

Песен на песните|

Състоянието на Песента на Соломон не се различава с това на

Книгата на Йов. Теодор, свещеникът, еднакво осъден и отхвърлен

тази книга, докато Симон и Leclerc отрекоха неговата автентичност.

Wett-

Stein и други по-късни писатели казват, че това е гнусно песен итрябва

да бъде изхвърлен от свещените книги. Semler каза, че

има

определен признак, че тази книга е една фикция. Ward цитиранCastellio

което предполага, че изключването му от свещените книги е необходимо.

|

Ако свидетел на Христос и апостолите мълчалив доказателство заавтентичността на всяка част от Стария Завет, по-горе

сериозни различия, които не биха съществували между античната и модем

писатели. С оглед на горното, Пейли собствено изявление, произведени по-горе е

най фактически и финала. Освен това, ние вече посочи, че

Юдейско-християнски учени са съгласни с факта, че Езра направи

неправилно

отнема в първата книга на Chronicles, и тази книга, също е един

от

тези, за които Христос, по тяхно мнение, даде свидетел. Така че, дори акоте

отхвърли констатациите на Пейли какво могат да кажат за тези грешки

от

Езра?


|

Четвъртият отговор

|

Ако приемем за момент, че свидетелството на Христос и неговатаАпостоли е достатъчно, за да докаже автентичността на всеки

част


от тези книги, той не прави разлика за, тъй като ние имаме

вече доказа, че тези книги са били променени и изкривени след като на

време

на Христос и Неговите апостоли. Сред древните християни,Джъстин,

Августин и Йоан Златоуст проведе на същото мнение и всички католически

и протестантските учени като Sylbergius, Грабе, Уитакър,

Leclerc


и Уотсън ясно призна, че тези книги са били променени от

Евреи след времето на апостолите. Всичко това е достатъчно

доказано в предишните страници на тази книга. Въпросът е дали

дисплея


изкривени версии на тези текстове, за които се допускат, са

присъства на

времето на Христос и апостолите, или не? Факт е, че тяхната

автентичност и в двата случая остава недоказана и съмнително и това

е

това, което твърди, че е доказана.|

Що се отнася до довода си, че Христос щеше да обвинява евреите за

вмъкване на нарушенията в текстовете, ако те бяха включени в нея, ние

трябва


им напомня, че древните християни, себе си, използвани за промяна

текстовете на свещените книги, и ние може да се добави, че много от първичните

изпрати нарушенията са извършени в собствената си период и използват Aposdes

да ги обвинявам напразно за него. Отделно от това историческо доказателство,

то

не, изобщо, необходимо за Христос, за да ги обвини, тъй като ние имамевидян

по-рано, че Христос и неговата Aposdes обвини нито Самаряни нито

от

Евреи за вземане на нарушенията в техните версии. Това, което искам да кажа,е

че версиите еврейски и самарянски са толкова сериозно различни

един от друг, че един от тях трябва да бъде изкривена. Ако беше

не-


димо за Христос, за да разпространява вина, той трябва да обвини един или

|

друг от двете групи. Тази разлика между двете версииима

е въпрос на спор между групите учени. Dr.

Kennicott и неговите последователи в полза на самаряните, докато най-

Протестантите подкрепят евреите.

|

Ние не намери доказателства, че Христос или апостолите някогахвърли вината върху двете групи. Христос не е казал нищо в този

отношение

дори когато самарянка зададе въпрос конкретно за

този въпрос. Той запази мълчание по този повод. Неговото мълчание

осигурява

подкрепа. ако не е доказателство за самарянин версия. Д-р Kennicott

основава своя аргумент на Христос собствена тишина и благоприятства самарянин

версия.


|

Трето Раздорът

|

Тя често се твърди, че евреите и християните са кактоtruth-

телно и честни като мюсюлманите твърдят, че са. Да бъдеш честен, че не може

да бъде обвинен, че е нарушена тяхната текст. The слабоумие на това

кон-


обръщам внимание трябва да бъде съвсем ясно на читателите в присъствието на

какво


те са толкова далеч прочетете в предишните страници, по отношение на прием

направен


от древните и модем писатели в смисъл, че свещените книги

имам


със сигурност са се променили. Especiauy когато те са религиозно позволено

да се променят и се променят някои пасажи в името на пропагандиране

истина.

|

Четвърто Раздорът|

За да се премахне вината на изкривяване от своите книги те

Често се твърди, че "копия и версии на свещените книги са

така


много разпространен и в двете Изтока и Запада, че е като

невъзможна

можно, за да ги промените. "Това твърдение също е смешно, тъй като

трети


един. Защото, в присъствието на недвусмислени признания на изкривяване

ции от страна на юдео-християнските учени, това твърдение не е от

да спомогне за

тях.


|

Юдейско-християнски книги никога не могат да бъдат сравнени с Светая

Коран, доколкото тяхната история и автентичност concemed. Това

е

защото библейските книги са в такова състояние предиизобретение на

печат, че те могат лесно да бъдат манипулирани. Тяхната популярност

е

не до степен, че може да предотврати изкривяване. Ние вече имамевидян

как еретиците на Изтока и евреите манипулирани текста на

от

Латински превод, който е най-известният и в двете Изтока иWest. Прием на двете католици и протестанти в този смисъл

имам


вече са цитирани. От друга страна, на Свещения Коран, още от

от

време на своето откровение, е известно, че и в действия, хилпясъци на хора във всяка възраст. В допълнение към неговото опазване в

книга


форма може Спазена е запазено в сърцата на хиляди

хора


през вековете.

|

В Свещения Коран не е, дори и за един ден, в една държава, която всекипромяна в него физически не би било възможно. Запазването

от

Като цяло на Свещения Коран чрез запаметяване все още се практикував целия ислямски свят. Винаги има хиляди хора,

присъства в Корана училища, които са запаметени всички Светая

Корана заедно със своите цялостни intonadons, практикувана от Светия

Самият Пророк. Всеки един може да провери този факт за себе си. За

напри-

мер, има хиляда "Huffaz" 1 присъства в университета наАл-

Азхар в Кайро сам. Не е село и град в Египет, където

Huffaz не са открити.

|

Има, обаче, не е традиция на запаметяването на свещените книги вюдейско-християнски свят. Има само редките примери за това

прак-


тики. Християнското население на света е по-голям от

liIuslim


населението и те са финансово в по-добра позиция, но в

Независимо от

това ние никога не са чували за хафъзи на старите или новите

Завет. Има само пророка Езра, които е трябвало да има

запаметява Петокнижието. Това е чудото на Свещения Коран, че

дори и днес има много стотици хиляди хора, които ценя

Светият Коран в сърцата им. Това все по-жива чудо на Светия

Корана може да се види, когато всички в ислямския свят.

|

Като доказателство за това има предвид английски офицер, койтоvisit-

изд училище Корана в Saharanpur в Индия и видя децата

зает изучаване на Свещения Коран наизуст. Попита офицер

учител


коя книга е това. Откриването, че е Свещения Коран, попита той

колко от тези деца са наизуст комисия Светия Коран

напълно. Учителят посочи една малка част от тях. Попита офицерът

един от


тях да излезе и проведе Свещения Коран себе си и попита

го да рецитира от различни места. Студентът рецитира частите

точно както е написана с всичките му интонации. Той беше много

удивен


при това и отбеляза, че той е бил свидетел на факта, че никой друг

книга


на света може да претендира за статута на като оригинално и

автентичен

като Свещения Коран за едно дете на дванадесет тринайсет годишна възраст

е

можете да го напишете, без да прави грешка.|

Историчността на Библията

|

Историята е записана огромно количество неоспорими доказателства, които дапоказват, че нито един от първоначалните разкрития, с изключение на Свещения Коран

не са били в състояние да се спаси от ръцете на жестоки

политически

кал смут. Бихме искали да произвеждат някои исторически доказателства, които да

докаже това твърдение:

|

Първо Доказателство:|

Ислямът порицава предаден на Тора (Петокнижието) към

учени и ръководители на израилтяните по време на неговия живот и

командно


ги изд да го пази в ковчега на Covenant.l Той използва за да бъде

взета


от ковчега на всеки седем години по време на Пасхата. The

Петокнижието

се съхраняват на сигурно място в ковчега за известно време и хората са действали по нея

в

първи век след Мойсей, но впоследствие те променилавъзбрани. Извършването на отстъпничество и след завръщането си

Юдаизмът е обичайната си practice.2 Това състояние на нещата останаха

непроменени до времето на пророк Давид. В негово време там

е

известно подобрение в отношението си, което е продължило до началотона собствен Соломон period.l През следващите исторически бедствия

и

голям смут Петокнижието е загубен. По време на неговотоизчезване е

не се знае със сигурност. Когато пророкът Соломон отвори ковчега,

той открил само две каменни плочи в него. Тези две таблетки от камък

кон-


се съдържат само Десетте Божи заповеди. Това е описано в I Kings 8: 2:

|

Нямаше нищо в ковчега освен двете плочи накамък, които Моисей положи там на Хорив, когато Господ направи

завет с израилтяните, когато бяха излезли от

|

Египетската земя.|

След това към края на царуването на Соломон. там започна

последователност от най-големите промени, които се потвърждават от свещените книги

и след смъртта си още по-голям смут се състоя. Децата

от

Израел се отделя и разделя. Сега съществуваше две отделниСподели с приятели:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   42


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница