За ислямска Call и да отговори на мисионери, така Шейх реши да напусне всички други бизнесстраница27/42
Дата01.02.2017
Размер9.46 Mb.
Размер9.46 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   42


Послание

на Атанасий. Woide, от друга страна, той ситуира в десета

centu-

|

Ри. Той също предположи, че това е едно от копията, които са билиcollect-

изд в 615 в Александрия за сирийската превода. Д-р Semler

мисли

че той е бил написан през седми век. Montfaucon каза, ченикой

на тези копия, включително Codex Alexandrinus, може да се каже с

сигурност, че са били написани преди шести век.

Михаелис


Твърди се, че той е бил написан след Arabic е станал на езика на

Египет. Това го поставя един или двеста години след мюсюлманина

кон-

търсене на Александрия. В основата на неговата претенция е, че копирната машинамежду-

променената М и Б с взаимно съгласно правилата на арабски

рецитация. Woide заключи, че тъй като тя е разделена на

глави


и различни раздели и носи каноничните бележките на Евсевий го

канди-


не е по-възрастен от четвърти век. Spohn повдигна следното

обективен

ции срещу аргументите, изпратени от Woide:

|

(1) Посланията на Павел (включени в това копие) не са билиразделен на глави и раздели, когато е направена тази дивизия

в 396.


|

(2) Той съдържа послания на Климент, когато четенето на тези

букви е забранено от съветите на Лаодикия и биб-

thage. Sholt изведена от това, че той е бил написан преди 364.

|

The Codex Ватиканус|

Хорн заяви, описващ Codex Ватиканус:

|

Въвеждането на гръцкия превод отпечатан през 1590|

включва твърдението, че този кодекс е написано някъде преди

до 388. Montfaucon и Bianchini го постави в петата или

шести век. Dupin я оплете в седми век, докато Hug

я поставя в началото на четвърти век и блато ако седеше

това uates към края на петия век. Той стигна до заключението,

че няма други два екземпляра са толкова напълно различни един от

други като Codex Alexandrinus и този кодекс.

|

Той каза също, че:|

Д-р Kennicott също заключи, че нито този кодекс, нито

Codex Alexandrinus е копиран от версията на

|

Ориген, нито от копията от него, получени в периода неза-diately след него. И двамата са били копирани от една версия, която не

носи знак на Ориген версия.

|

The Codex Ephraemi|

Хорн, описвайки Codex Ephraemi, наблюдавани в същата об

на звука:

|

Wettstein счита за едно от копията, които са билисъбрана в Александрия за преразглеждане на сирийската преводите

ция, но няма нищо в подкрепа на това становище. Той заключи,

това становище от пределната бележката, която се появи срещу

стих 7 от глава 8 от Посланието към евреите, като каза, че това

версия се приготвя преди 544 но Михаелис опроверга това

Аргумент, само каза, че това е древна версия. Блато

предполага, че той е бил написан през седми век.

|

Горното е повече от достатъчно, за да ни убеди, че не е определендоказателство съществува, за да се уточни годината на съставяне на тези

версии.


Учените са само направените изчисления и предположения за

дата на техния произход въз основа на няколко неопределени показания

който

те са намерили в книгите си. Тези неясни изчисления очевидноне може да удостовери всеки от свещените книги. Повечето от аргументите

цитирано по-горе, са от вида, които не се изправи срещу причина.

Semler собствена

декларация по отношение на мюсюлманската господство над Египет е unac-

ceptable, както на езика на страна, която не би могъл да поеме

в

за толкова кратко време. Александрия е завладяна от мюсюлманите вседми век, в двадесетата година на lijra. Михаелис,

обаче,


изпращат силни аргументи, които пускат своето писмено в десета

век.


Woide собствено мнение, че е писано в десетия век изглежда

съвсем


логично, тъй като тя е в този век, че практиката на

изкривява

свещени текстове са станали нещо обичайно. Друг показател за това е

Факт е, че това копие съдържа три книги, които не са истински,

указвайки

ING че тя трябва да принадлежи към период, в който е трудно да се

различат

guish между истина и лъжа, която определено се прилага до десето

цен-

кобритания.Това доказва неистинността на твърдението, че тези книги са написани

|

преди появата на исляма. Другият иск също е опровергана отфакта, че Codex Alexandrinus съдържа книги, които не са

генерирайки

uine и че то е било осъдено от някои учени, Wettstein

е на първо място сред тях, както и че няма други два екземпляра са толкова ком-

напълно различни един от друг, тъй като са Codex Ватиканус и

от

Codex Alexandrinus.|

Сега, ако за момент, ние предоставят, че горните три версии са

написана преди появата на исляма, тя не прави

различие


ната в нашия раздора, защото никога не съм казвал, че сакралното

книги не са били изкривени в периода преди исляма и всичко, което

от

нарушенията са извършени едва след това. Това, което се бори, е, че текниги са съществували преди периода на исляма, но те не притежават

непрекъсната верига на властта, за да докаже тяхната автентичност. Те бяха

сигурност изкривена дори преди времето на исляма. Наличието на

а

брой книги в предварително lslamic период не, следователно, да помогнедокаже тяхната автентичност. Наличието на по-горе три версии

в

този период, ако някога се оказа, бих добавил само за броя накниги

изкривена от предишните поколения.

|

ОТМЯНА НА БИБЛИЯТА|

Думата "отмяна" буквално означава отмяна, анулиране

или отмяна. В мюсюлманския терминология, обаче, това означава, че

expira-


ция на срока на валидност на практически разпореждане. The

occur-


трептене на отмяна се отнася само до съдебните разпореждания, които не са

вечен


и са равни по отношение на възможността за тяхното съществуване или

не-


съществуване.

|

Отмяна никога не може да се тълкува в смисъл, че Бог е заповядал илиЗабранява се нещо и след това размисли и реши да

канди-


Cel бившия му команда. Това е невъзможно, тъй като включва при-

tributing невежество за Бога. Нека Бог да забрани. По същия начин не е

въз-

можно за Бог да командва или да забрани нещо, а след това, без дапромени във времето, обект или условия, за да се отмени разпореждането му

от

което би довело до предоставяне несъвършенство към Бога. Бог е безплатнонякой

несъвършенство, каквато.

|

Какво отмяната означава е, че Аллах знае, че определенразпореждане ще остане валидно за хора до определен период от време и след това

престава да се прилага. Когато се достигне този специфичен момент, нов

команда се изпраща което изглежда или да отмени или промени първите

разпореждане, но които в действителност не прави нищо, но марки изтичането

от

неговата валидност. От бившия командата не е имал специфиченпериод

на валидност, прикрепен към него, ние приемаме новия разпореждане като

Отмяна

на първите.|

Например, може да заповяда на един от вашите служители да вършат

определена работа с намерението да го помоли да направя някаква друга работа

след


за една година, без обаче да разкрива намерението си за него. След

завършване на годината, когато го помолите да направи друга работа, той

може и мисля, че са се променили или изменя свои поръчки, дори

макар и да не са, всъщност, прави всякакви промени в плановете си. Като

всички

други променящите се явления около нас, тези очевидни промени илиизменения в божествените предписания са част от божествената мъдрост

дали ние знаем, неговото значение или не.

|

The False Природата на библейските Промени|

Поддържане на горното определение, с оглед, ние може уверено да се твърди,

че нито една от историческите събития на Стария или Новия Завет има

подложени на отмяна, а някои от тези случаи са били

променена и произведени. По-долу са няколко примера от

много от тези събития:

|

1. Събитието описващ твърди прелюбодейството на Пророка Лотс двете си дъщери и тяхната последваща бременност. Това

невярно описание се появява в глава 19 от книгата на Genesis.

|

2. Юда, син на пророк Яков е описан като общностпредадена прелюбодеяние с жената на сина си, който след това даде birh да

братята близнаци Фарес и Зара. Може да се отбележи, че

Пророците, Давид Соломон и Исус са потомци на този

уж незаконен син, Фарес. Това описание може да бъде

намерите в глава 38 на Битие и родословието на Христос в

глава 1 от Матей.

|

3. пророк Давид е описан по същия начин, както е извършилопрелюбодеяние с жената на Урия, карайки я да забременеете, а след това

убийството на съпруга й Урия измама и най-накрая се ожени за нея.

Това описание се появява в глава 11 от II Samuel.

|

4. Пророкът Соломон е обвинен стане отстъпник отконвертиране на идолопоклонство в старостта му и издигането храмове

за идоли. Това се появява в I Царе 11 глава.

|

5. Пророк Аарон е подобно обвинен за вземане на златнателе-бог на израилтяните и изграждане на олтар за него и впослед-

ствие се обърна към поклонението му. Това е посочено в Изход

глава 32.

|

Бихме искали отново да подчертая, че всички тези исторически събитияса неверни и изфабрикувани и никога не са със сигурност е била отменена като

всички


исторически събития са извън възможността за отмяна.

По същия начин

ние опровергае твърдението на отмяна за книгата на Псалмите, тъй като е

на сътрудни-

лекция на молитви. Ние не мислим, че Книгата на Псалмите

отменена


Тора като самият той бе отменено по-късно от евангелие, като има

е

|лъжливо твърди християнски автор на Meezan Хакк който има

погрешно твърди, че това се твърди от Свещения Коран и

комисия

mentaries.|

Нашето неверие в законите на библейските книги се основава на

факт

че им липсва автентичност и са от съмнителен характер и тъй катоот

факта, че те със сигурност са били повредени и деформирани от

РЕО

PLE през вековете, тъй като ние се оказаха по-рано в тази книга.|

Ние може, обаче, да се заяви, че исковете, които попадат в категории

различни от тези, определени по-горе имат възможността на отмяна.

Ето защо тя е валидна до постулира, че някои от предписанията

заповядано от

Тората и евангелие е била отменена от Свещения Коран.

Ние обаче никога не претендира, че законите на Тората и евангелие

е била отменена от Корана като цяло. Не е възможно

защото ние виждаме, че има някои предписания на Тората, която

Отделни групи

tainly не е била отменена от Свещения Коран; например,

фалшив


свидетел, убийство, прелюбодейство, содомия, кражба и лъжесвидетелство всички

Забранява

в исляма, тъй като те са в закона на Мойсей. Подобно задължение

за

уважават един собствените си родители, както и зачитане на собствеността и честта наедин собствен

съсед, както и забрана на брачни отношения с

баща,

дядо, майка, чичо и леля са общи за законите на Мойсейи законът на Корана. Поради това те не са ясно

отменена.

|

По същия начин има някои евангелски предписания, които със сигурностимам

не е била отменена. За пример намираме в Евангелието на Марк:

|

Слушай, Израилю; Господ нашият Бог е един Господ: А тиДа възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце и с цялата си

душа, и с всичкия си ум и с Твоята сила. И

втората е като именно тази, да възлюбиш ближния си, както

|

себе си. "|

Както по-горе предписания са също категорично заповядано от

Корана закон, както добре. Те със сигурност не е била отменена.

Освен това, отмяната не е уникален за ислямското право. Установено е също така

в

предишни закони, както добре. Отмяна могат да бъдат категоризирани в две основни|

видове. Първо някои разпореждания заповядано от ранните пророци може

е

отменена от законите на успех Пророка. На второ място, прекратяванеможе да се появи в закона на същото Пророка по отношение на някои пре-

мати разпореждане. Има безброй примери за двата вида

отмяна в Стария и Новия завет. Ние бихме искали да представим

няколко пример за всеки в следващите страници.

|

Библейски примери от първи вид на отмяна|

Първи пример: Брак между братя и сестри

|

Бракът между братя и сестри, е допустимо взакон на пророка Авраам. Съпругата на Пророка Авраам

Сестра му се разбира от собствената си изявление в Битие

20:12:

|

И все пак наистина тя е сестра ми, тя е дъщеря на моябаща, но не и дъщеря на майка ми и тя ми стана

съпруга.


|

По-късно брак с една собствена сестра дали дъщерята на един собствен

бащата или дъщерята на една майка е абсолютно забранено

и

става равен на изневяра и всеки, който го е проклет и отговорностза

изпълнение.

|

Четем следното изявление в Левит 18: 9:|

Голотата на сестра си, дъщеря на баща си или

дъщеря на майка си, независимо дали тя се родил у дома или BOM

в чужбина; дори си голота да не откриеш.

|

Осъществяване коментари за този стих D "Oyly и Ричард Mantотбеляза:

|

Такъв брак е равно на прелюбодеяние.|

Ние също така да намерите следното изявление в Левит 20:17:

|

И ако някой вземе сестра си, дъщеря на баща си притежава илимайка си собствена дъщеря, и да видим голотата й, и тя види неговата

голота; това е нещо, което нечестивите; и те ще бъдат отрязани в

|

поглед на своите хора: Той е открил сестра си собствен naked-Нес; той ще носи беззаконието си.

|

Друго подобно изявление намираме във Второзаконие 27:22:|

Проклет онзи, който лежи със сестра си, дъщерята на неговия

баща или дъщеря на майка си.

|

Сега с оглед на посочените по-горе твърдения, ние сме принудени да се заключи, чебрачни отношения между брат и сестра са допустими

съгласно законодателството на Адам и Авраам (мир на тях), в противен случай

би означавало, че всички човешки същества са нелегитимни и техните родители

прелюбодейци, които трябва да бъдат прокълнати и могат да бъдат убити. Освен Пророка

мога

по никакъв начин да си представим, че е извършил такъв срамен акт. По тазипреден план ние трябва да приемем, че такъв брак е допустимо в закона

както тези пророци, а след това, че тази възможност е по-късно

abrogat-

изд от следващите пророци.

|

A Distortion До Arabic Translator|

Преводът на Genesis 20:12 е променен доста outra-

geously от арабски преводач, който се е произнесъл със следните думи:

|

Тя е на баща ми собствена относителна не майка ми притежавате.|

Очевидно е направена тази промяна, за да се избегне всякакво обвинение

неправилно действие от страна на пророка Авраам по отношение на неговата

брака на Сара, като баща си роднини включват дъщери

негов

чичовци и лели и дъщерите на братята и сестрите си имного други отношения.

|

Втори пример: Санкция да яде различни животни|

Битие 9: 3, в съответствие с арабски превод, отпечатан в 1625,

съдържа тази заповед на Аллах на пророк Ной:

|

Всеки, което се движи, че е жив ще ви бъде за храна;|

дори и като зелена трева ще съм ти дал всичко things.l

|

Това ни позволява да разберем, че месото на всички животни едопустимо само като зеленчуци, а в закона на Мойсей ние

намирам


много животни като прасета и т.н. да са забранени, както е ясно,

от

Leviticus2 глава 2 и Второзаконие 14 глава.|

Трети пример: Две сестри като Wives

|

Пророкът Яков е бил женен за две сестри в същото времекоито бяха дъщерите на леля си, имената им са Лия и

Рейчъл. Това е посочено в Битие глава 29.3 Ние откриваме, че всички

такива бракове са забранени в закона на Мойсей. Книгата на

Левит 18:18 съдържа тази декларация:

|

Нито вземеш жена заедно със сестра й да я притеснява, да се|

откриеш голотата й, до друг в живота си.

|

Ясно е, че се ожени за две сестри, трябва да са били разрешени вправото на Яков, в противен случай ще бъдем принудени да се каже, че всички

потомци на такъв брак са нелегитимни, когато ние всички знаем,

че всички израелски пророци, Исус включени, са

потомци на

Яков.

|

Четвърти пример: Брак с баща собствена сестра|

Ние вече споменахме, че Имран, бащата Моисей, женен

Jechobed кой е баща му собствена сестра, когато такива бракове бяха чуж-

поканените в Мойсеевия закон, както е известно от Левит 18:12:

|

Да не откриеш голотата на баща си собствен SIS-|

трето, тя е твоят баща собствен близка роднина.

|

1. Този пасаж е бил взет от King Ja NES версия, коятое точно в

съответствие с цитат на нашия автор от арабски.

|

2. "И свинята, защото има раздвоени копита и е с разцепени копита,още той

не преживя тя е нечиста за вас, от плътта си ще бъдете

не се яде. "

|

3. Вижте особено стихове 23 до 30.|

Друго изявление в този смисъл също се намира в глава 20 стих

19 от

на една и съща книга. "Това отново ни води до заключението, че такива браковеимаше религиозна санкция преди Мойсеевия закон, който по-късно

отменена


тях. В противен случай отново ще ни принуди да помисли за пророците

Моисей и Аарон и сестра си Мария да бъде нелегитимно и ще

също така означава, че никой от тях не може да влезе в обществото на Бога за

до десет поколения след това, както е известно от деутеро-с оглед даване

23: 3. Ако благословени хора като тях са лишени от влизането на

кон-


gregation на Господа, кой друг би могъл да го въведете?

|

Пети пример|

Ние намираме следното изявление в Книгата на leremiah:

|

Ето, идат дни, казва Господ, че Аз ще направяНовият завет с дома Израилев и с дома на

Юда; не според завета, който направих с тяхното

бащи, в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги приведат

от земята на Египет; които завета Ми те спирачка,

въпреки че бях съпруга на ония, казва Lord.2

|

Не е трудно да се види, че думите "Аз ще направя новозавет "

в горния айят се отнася за нов божествен закон, който щеше да бъде

изпрати

да отмени съществуващите закони. Според Павел собствен иск в неговатаПослание

към евреите, на новия завет, посочени в горния айят е

нищо друго освен правото на lesus.3 Според това допускане на

Paul, Закона на Исус отмени закона на Мойсей.

|

По-горе пет са общи за евреите и християните катопримери за присъствието на отмяна в Библията.

|

Има и много примери, които са специфично свързани сХристияни. По-долу са някои от тях.

|

Шеста Пример: Санкция от развода|

Това е допустимо в Закона на Моисей за един мъж да се разведе си

жена за някаква причина, а също и за разведена жена, за да се ожени отново

друг


мъж, веднага след като тя напуска първата си съпруга собствения си дом. Това може

установена

от глава 24 от euteronomy. В християнската право, обаче, човек е

не auowed да се разведе с жена си, докато тя е установено, че са извършили

прелюбодейство, и освен това, Christian право не допуска брак с

разведен


жените, като се има предвид, че е престъпление, равно на прелюбодеяние.

|

Евангелието от Матей глава 19 стих 15 съдържа fouowingизявление на Исус, които той прави, докато в отговор на възраженията

от

фарисеите по този въпрос:|

Той им каза, Мойсей, защото на твърдостта

сърцата си, претърпени да направи жените си, но от

отначало не е било така. И аз ви казвам, който толкова векове

shau напусне жена си, освен за прелюбодейство, и shau

ожени за друга, той прелюбодействува, и които така ожени за нея

който е поставен далеч изяжда comrnit прелюбодеяние.

|

Човек може лесно да разбере от горното твърдение, че abroga-ция настъпили два пъти по отношение на тази забрана, след като в закона на

Мойсей и след като в закона на Исус. Ние също така разбираме от

по-горе изявление, че понякога разпореждане се въвежда само за

отговарят на изискванията на преобладаващите обстоятелства в определен период от време

въпреки че самата разпореждане не може да бъде добро.

|

Седмата Пример|

Имаше много животни, чието месо не е допустимо съответ-

ING закона на Мойсей, а по-късно, от християнска държава, това

забрана


беше отменена. И в зависимост от решението на Paul това с разрешение

Сион беше допълнително генерализирано да се включат почти всички животни. Paul притежавате

Послание към римляните 14:14 съдържа тази декларация:

|

Зная и съм уверен в Господ Исус, че е налиценищо нечисто от себе си, но за този, който уважава нищо

|

за нечисто, за него то е нечисто.|

Освен това той заяви в посланието си до rltus 01:15:

|

Unto чистите АС нещата са чисти, но ония, които саосквернените и невярващите няма нищо чисто, но дори и техните умове

и съвестта е осквернен.

|

Тези два принципа, че нещо трябва да бъдат нечисти, само за датези, които смятат, че това нечисто и че всичко трябва да бъде чиста

и

допустима на вярващите, са доста странно. Те предполагат, чеот

Израилтяните не са достатъчно чисти, за да имате разрешение да ядат всички

животни,

както християните могат. Paul направи съзнателно усилие да се популяризират

това

разрешение да консумират месото на АС животни. Той каза, че в писмото сиза

Тимотей 4: 4:

|

За всяко създадено от Бога, е добро, и нищо, което да бъдеСподели с приятели:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   42


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница