За ислямска Call и да отговори на мисионери, така Шейх реши да напусне всички други бизнесстраница28/42
Дата01.02.2017
Размер9.46 Mb.
Размер9.46 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   42


отказва; ако се приема с благодарение, понеже се освещава

чрез Божието слово и молитва. Ако си сложи братята в

спомен от тези неща, ще бъдеш добър служител на

Исус Христос.

|

Осми пример: предписанията на празника и на съботата|

Au предписанията, свързани с празника дни, които се съдържат в

chap-

тер 23 Левит, бяха направени etemal задължения за хората отМоисеевия закон. Има много думи в стихове 14, 21, 31 и 41

на тази глава, която изрично посочва etemal характер на този

injunc-

ция:


|

Тя shau бъде вечен закон във всичките ви поколения,

в АС си dweuings. "

|

Това etemauy задължителен закон е отменена по-късно от Павел.|

Освен това, законът на Мойсей направи спазването на съботата

на etemal задължение. Никой не е pemmitted да вършиш никаква работа whatsoev-

|

НЛП в този ден и всеки се отклонява от този etemal закон е отговоренза

изпълнение. Има много места в книгите на Стария Завет

където etemal характер на тази забрана е категорично акцента

размери; например Битие 2: 3, Изход 20: 8-11, Exodus 23:12 и

34:21, Левит 19: 3 и 23: 2, Второзаконие 5: 12-15 Еремия 17

Исая 56 и 58, глава девета на Неемия и глава 20 от

Езекиил.

В следния пасаж е от Exodus 31: 13-17:

|

Ти говори също и на синовете Израилеви, казвайки: ИстинаСъботите Ми да пазите; защото това е знак между мен и

вас във всичките ви поколения; за да познаете, че Аз съм

Господ, Който ви освещавам. Да пазите съботата По тази

преден план; защото е свято за вас. Всеки, който я оскверни

непременно да се умъртвят; защото всеки, който върши никаква работа там,

тоя човек ще се изтреби измежду народа си. Шест дни

може да работи, да се направи; а седмият ден е събота за почивка,

свет на Господа; всеки, който върши някаква работа в събота

ден, той непременно да се умъртви. Защо децата на

Израел ще запази съботата да празнуват чрез-

техните поколения за вечен завет. Това е знак,

между мен и децата на Израел навеки, защото в шест дни

Господ направи небето и земята, а на седмия ден си

почина и се успокои.

|

Exodus 35: 2-3 съдържа следното изявление:|

Шест дена да се работи, а седмият ден там

ще ви бъде свет ден; събота за почивка на Господа:

всеки, който върши работа в него, да се умъртви. Ще

запаля огън в никое от жилищата си в събота

ден.


|

Следният случай е описан в Числа 15: 32-36:

|

И докато децата на Израел бяха в wildemess,те намериха един човек, който събираше дърва в съботен ден.

И ония, които го намериха като събираше дърва, доведоха го при

Моисей и Аарон и при цялото общество. И те

|

го постави в отделение, тъй като тя не е обявена, което трябва да бъденаправи за него. И Господ каза на Моисея: Човекът трябва да бъде

непременно да се умъртви; цялото общество да го камък

камъни вън от стана. И цялото общество донесе

Него вън от стана, и го убиха с камъни, и той

починал.

|

Ние знаем, че евреите по времето на Исус, използвани за да дразня и trou-го можно и искаше да го убие, за незачитане си за съботата.

За

обосноват своето неверие в пророчеството на Исус, един от тяхаргумент

ния е, че Исус използва, за да работи в деня на съботата. Ние

четене

следното изявление в Евангелието на Йоан 05:16:|

И следователно не евреите гонят Исус и се опитаха да

го убие, защото той е направил тези неща в събота

ден.


|

Евангелието на Йоан 9:16 също съдържа следното:

|

Затова каза, че някои от фарисеите, Този човек не е отБог, защото той не пази съботния ден.

|

Следва да се отбележи, че всички предписания, посочени в примериседем, осем и девет са отменена от Павел, както се разбира от

писмото си до Колосяни 2:16:

|

Нека никой не затова ви съдя в месото или в напитка, или вотношение на празник, или новолуние или събота

дни: Кои са сянка на бъдещите неща; но тялото е

на Христос.

|

Според коментарите на този стих коментарът на D "Oyly иРичард Mant отива:

|

Бъркит и д-р Уитби каза, че евреите са имали три видана празници, годишни, месечни и седмични, л след това всички от тях са били

|

1. Годишният празник на евреите се нарича "Пасха" намесечен празник е мно-

отбеля- чрез предлагане на жертви при вида на новата луна докато

седмичната celebra-

ция бе спазването на съботата.

|

отменено, дори и в събота.|

По неговите коментари по същия стих епископ Horsley каза: л

|

Съботата на еврейската църква е престанала да съществува.Християните не са взели на детски практики на

Евреите в тяхната пазенето на съботата.

|

Хенри и Скот казва в коментарите си:|

Когато Исус отмени конвенционалните law2 никой няма

никакво право да обвиняваме други хора, за да не го спазва.

Beausobre каза, че го е било задължително за всички да спазват

Съботата и задължително всички народи, неговата отмяна

не би било възможно, макар и да има сега в действителност

била отменена. По същия начин би било задължително за

християните им поколения.

|

Paul собствена твърдят, че тези предписания не са верни, не е всъответствие

танцува с текста на Тората, както Бог е посочено, че животните

забранено за тях са нечисти и че:

|

Затова вие трябва да осветят себе си, и вие ще бъдетеСветият; защото съм Holy.3

|

Основната причина за "празника на безквасните хлябове" е:|

И този ден ще ви бъде за спомен и вие

трябва да го пазите като празник на Господа във всичките си generations.4

по същия начин причината за празника на колибите е описан като

след-

дъно:


|

Това ви поколения да знаят, че съм направил децата

на Израел, за да живеят в колиби, когато изведох от земята на

Egypt.2


|

Причината за събота е описано в много места като

след-

дъно:


Защото в шест дни Господ направи небето и earh, морето

и всичко, което е в тях, и си почина на седмия ден. Следователно

Господ благослови съботния ден и освети т.3

|

Девети Пример: Задължението на Обрязването|

Задължението на обрязването е вечно и вечно в

закона на Пророка Авраам (мир бъде върху него), както може да се разбира

стоеше от Genesis, 17. Това разпореждане остава като задължение

за

потомци на пророците, Исаак и Исмаил и продължи дае

така в закона на Мойсей, както добре. Ние намираме това разпореждане в

Левит

12: 13:


|

А на осмия ден на краекожието на плътта му ще бъде

|

обрязани.|

Исус hirnself също се обряза както става ясно от Евангелието на

Luke.4 Християните все още почитат деня на обрязването

чрез предлагане на специална молитва. Това задължение продължава да бъде

наблюдаваното

докато след възнесението на Христос. По-късно е отменена от

Апостоли на Христос. Това е unarnbiguously споменато в глава 15

на книгата Деяния на апостолите и ние ще го обсъдим в пример не.

12

|

Павел категорично препоръчва неговото отменяне. Той пише в своятаПослание към галатяните, глава 5:

|

Ето, аз, Павел, ви казвам, че ако се обрязвате,Христос ще ви е от полза нищо. Защото аз отново заявявам на всеки

човек, който се обрязва, че е длъжен да изпълни целия

закон. Христос е станало с никакъв ефект при вас, ако някой от вас

са оправдани от закона; вие сте паднали от благодатта. Защото ние

чрез Духа чака на надеждата за правдата чрез вяра.

Защото в Исус Христос нито обрязването има някаква сила, нито

необрязан; а вярата, която действа чрез любов. "

|

И същото писмо съдържа следната декларация:|

Защото в Христа Исуса нито обрязването има някаква сила

нито необрязването. но нова creature.2

|

Десети пример: предписанията на Sacrifice|

Имаше редица предписания по отношение на предлагане на sacri-

представителства, които са били etemal и вечно в закона на Мойсей, и че

е била отменена от християнски закон.

|

Единадесета Пример: Правилник на първосвещеника|

Имаше много injuncdons, които са били специално възложени на

семейството на Аарон, като рокля за ритуални услуги и свещенство

и т.н.


Тези разпореждания са на постоянен характер, но са били декларирани като

отменена в Christdan закон.

|

T velfth Пример: отмяната на закона на Мойсей|

Апостолите, след голямо обсъждане, обявено почти всички

предписания на Тората като отменят с изключение на следните четири

предварително

концепции: на prohibidons на sacriflces предлагани на идоли, на

потребление

|

на кръв и животни, убити от душене и fomication. Тезинеща са споменати в глава 15 от книгата Деяния на апостолите. Ние цитирам

някои от тях:

|

Защото, както много чухме, че някои, които излязохаот нас са ви смущава с думи, subverdng душите си,

казвайки, вие трябва да се обрязва и пазят закона: на кого

ние не даде такава заповед.

|

След няколко линии тя също се казва:|

Защото се видя добре на Светия Дух и на нас да

при вас няма по-голяма тежест от тези необходими неща, които

вие се въздържат FRM меса идоложертвено, кръв и

от нещата удушено, и от блудство; от които, ако вие

пазете себе си ще направя well.2

|

В prohibidon от горните неща е запазена непроменена просто такаче евреите, които са били на новопокръстените да Chrisdanity, не трябва да реагира

за

тази отмяна, тъй като те sdll проведе предписанията на Тораскъп

тях. След известно DME, когато Павел е бил сигурен, че това е prhibidon

вече не е необходимо, той отменя първите три предписания, тъй като ние

са обсъдени в рамките на седмия пример, а сега всички Protes-

вания имат консенсус на становище по него. Тъй като няма специфичен

pun-


ishment за fomication mendoned от Chrisdan право, това също е за всички

намерения и цели отменени. Накратко, Chrisdan закон има

отменена

всички pracdcal injuncdons на Моисеевия закон, независимо дали са на etemal

естество или по друг начин.

|

Тринадесета Пример: Изоставянето на Тора|

Павел казва в писмото си до галатяните:

|

Аз съм разпнат с Христос: Аз все пак живея; все още не съм,но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в

Книгата Деяния на апостолите и ние ще го обсъдим в пример не.

12.

Павел категорично препоръчва неговото отменяне. Той пише в своятаПослание към галатяните, глава 5:

|

Ето, аз, Павел, ви казвам, че ако се обрязвате.|

Христос ще ви е от полза нищо. Защото аз отново заявявам на всеки

човек, който се обрязва, че е длъжен да изпълни целия

закон. Христос е станало с никакъв ефект при вас, ако някой от вас

са оправдани от закона; вие сте паднали от благодатта. Защото ние

чрез Духа чака на надеждата за правдата чрез вяра.

Защото в Исус Христос нито обрязването има някаква сила, нито

необрязан; а вярата, която действа чрез love.l

|

И същото писмо съдържа следната декларация:|

Защото в Христа Исуса нито обрязването има някаква сила

нито необрязването, а новото creature.2

|

Десети пример: предписанията на Sacrifice|

Имаше редица предписания по отношение на предлагане на sacri-

представителства, които са вечен и вечно в закона на Мойсей и

че

е била отменена от християнски закон.|

Единадесета Пример: Правилник на първосвещеника

|

Имаше много injuncdons, които са били специално възложени насемейството на Аарон, като рокля за ритуални услуги и свещенство

и т.н.


Тези разпореждания са на постоянен характер, но са били декларирани като

отменена в Chrisdan закон.

|

Дванадесета Пример: отмяната на закона на Мойсей|

Апостолите, след голямо обсъждане, обявено почти всички

предписания на Тората като отменят с изключение на следните четири

предварително

концепции: на prohibidons на жертви, предлагани на идоли, на

потребление

|

на кръв и животни, убити от душене и fomication. Тезинеща са споменати в глава 15 от книгата Деяния на апостолите. Ние цитирам

някои от тях:

|

Защото, както много чухме, че някои, които излязохаот нас са ви смущава с думи, подриване душите си,

казвайки, вие трябва да се обрязва и пазят закона: на кого

ние не даде такава заповед. "

|

След няколко линии тя също се казва:|

Защото се видя добре на Светия Дух и на нас да

при вас няма по-голяма тежест от тези необходими неща, които

вие се въздържате от ядене идоложертвено, кръв и

от нещата удушено, и от блудство; от които, ако вие

пазете себе си ще направя well.2

|

В prohibidon от горните неща е запазена непроменена просто такаче евреите, които са били на новопокръстените да Chrisdanity, не трябва да реагира

за

тази отмяна, тъй като те sdll проведе предписанията на Тораскъп

тях. След известно tdme, когато Павел е бил сигурен, че това е prohibidon

вече не е необходимо, той отменя първите три предписания, тъй като ние

са обсъдени в рамките на седмия пример, а сега всички Protes-

вания имат консенсус на становище по него. Тъй като няма специфичен

pun-


ishment за fomication mendoned от Christian право, това също е да

всички


намерения и цели отменени. Накратко, Christian закон има

отменена


всички pracdcal injuncdons на Моисеевия закон, независимо дали са на etemal

естество или по друг начин.

|

Тринадесета Пример: Изоставянето на Тора|

Павел казва в писмото си до галатяните:

|

Аз съм разпнат с Христос: Аз все пак живея; все още не съм,но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в

плът, живея с вярата в Божия Син, Който ме възлюби и

предаде Себе Си за мене. Аз не осуети благодатта на Бога, защото, ако

правдата се придобива чрез закона, тогава Христос е л е мъртъв в vain.2

|

Д-р Хамънд коментира този стих, както следва:|

Това е, което душата си за мен той ме освобождава от

закон на Мойсей.

|

И в своите коментари по стих 21 той казва:|

Това е защо е избрал тази свобода. Не вярвам на закона на

Мойсей за спасение и не смятат, че е необходимо, тъй като

това ще обезсили евангелие.

|

Д-р Уитби каза по негови коментари по стих 20:|

Ако беше така, щеше да е необходимо да се

закупуване спасение чрез смъртта, нито такова смърт

са били на всяко използване.

|

Пайл каза:|

Са били необходими на еврейските закони за нашето спасение и

изкуплението би било излишно за Исус sacri-

ФИЦЕ живота си; и ако този закон остава от съществено значение за нашето спасение

ция, смъртта на Христос не би било достатъчно за него.

|

Всички тези твърдения са достатъчно доказателство за това, чезакон на Мойсей е напълно отменена.

|

Четиринадесета Пример: Законът на Моисей под Проклятието|

Глава 3 от същото писмо съдържа следните твърдения:

|

За всички, които са от делата на закона, са под|

curse.l


|

Но това никой не се оправдава чрез закона пред очите на

God.2

|

И законът не е на faith.3|

Христос ни изкупи от проклятието на закона същество

стана проклет за US.4

|

Ларднър пише на страница 487 на том 9 на неговия коментар:|

По този повод на апостола е цяло се разбира

означава, че законът на Моисей беше отменена или най-малко да загуби своята

валидност, след разпъването на Христос.

|

Освен това на същата страница има:|

Апостолът ясно изяснено, че в резултат на Исус "

смъртта е отмяната на предписани закони.

|

Петнадесета Пример: Законът отменя от Faith|

Paul собствен писмо до Галатяни ясно казва:

|

Така че законът стана за нас детеводител, да ни доведе доХристос, че ние може да се justifled чрез вяра. Но след това вярата

дойде вече не сме под schoolmaster.5

|

Това изявление на Павел казва недвусмислено, че след вярата вИсус предписанията на Тора, вече не са необходими. The

commen-


ната на D "Oyly и Ричард Mant съдържа изявлението fouowing на

Dean Станхоуп:

Разпоредбите на закона бяха отменени след смъртта

на Исус и след разпространението на евангелската откровението.

|

Шестнадесети пример: Законът трябва да се промени|

Павел казва в посланието си към евреите:

|

За да се промени свещенството там е направена от не-СИТИ промяна и на law.l

|

Този стих показва, че промяната на свещеничеството по същество се променяпредишния закон. По същия принцип мюсюлманите са

оправдано

в твърдението си, че Christian закон също е отменена (от

от

вид на Светия Пророк, мир да бъде бъде върху него). Следнототвърдение се появява в коментара на D "Oyly и Ричард Mant:

|

Законът е със сигурност отменена по отношение наразпореждане на жертви и чистота.

|

Седемнадесети пример|

В глава 7 стих 18 от същата Посланието ни намерите:

|

Защото там е наистина една disanulling на заповедтастава поради нейната слабост и безполезност него.

|

Този стих е недвусмислена, като казва, че основната причина за abro-жението на Моисеевия закон е, че е слаб и нерентабилни.

The


коментар на Хенри и Скот съдържа следното изявление:

|

Законът и свещеничеството, които са били в състояние да бъде осъществяваназаразени бяха отменено, а новото свещеничество и милостта

нарасна до съвършенство, за да даде на праведните.

|

Осемнадесети Пример: Тора е дефектна|

Павел казва в писмото си до евреите:

|

Защото, ако онзи първи завет е бил без недостатък, а след това трябва даняма място да се търси място за втори. "

|

По-нататък в стих 13 той казва:|

Нов завет той е направил първия за остарял. Сега,

което овехтява и остарява, е близо до изчезване.

|

В горното твърдение означава, че предписанията, съдържащи се вПетокнижието (Тората) са стари и дефектни и следователно трябва да бъде

отменена. D "Oyly и Ричард Mant цитира следните коментари

на Пайл на стиха, цитиран по-горе:

|

Това е очевидно ясно, че волята на Бог е, че той трябва даотмени старата и дефекти по новата или по-добре и съобщения

градински чай. Следователно отменя еврейската вяра и ръкополага за

Християнската вяра на мястото си.

|

Деветнадесети Пример|

Paul притежавате Послание към евреите 10: 9 е:

|

Той отмахва първото, за да постанови второто.|

Отново следното изявление на Пайл, цитиран от D "Oyly и

Ричард Mant в коментарите си по отношение на стихове 8 и 9:

|

Апостолите направени удръжки от тези два стиха изаяви, че жертвите на евреите не са били достатъчни. За

Поради тази причина Христос избра смъртта за себе си, за да компенсирате това

липсва и от едно действие той отменя валидността на

друг.


|

Заключения

|

Всеки разумен читател на горните примери и отчети щенеизбежно стигне до следните изводи:

|

1. Отмяната на някои правила в предходния закон не е limit-изд да сам ислямския закон. Появата на отмяна на предварително

отстъпване на законите е съвсем нормално.

|

2. Всички предписания на Моисеевия закон, независимо дали те са etemal илив противен

мъдър, беше отменена от правото на Исус.

|

3. Павел собствени писания също говорят за отмяна по отношение наЦялата Тора заедно с неговите разпореждания.

|

4. Павел доказва, че промяна на свещенство също изисквапромяна на закона.

|

5. Павел твърди, че всичко, което става на възраст, трябва да изчезнедалеч. Това ни позволява да се съди, че законът на Исус е

по-стари от закона на Мохамед (мир на тях двамата)

трябва да бъде отменена. Следва да се отбележи, че Павел и други

тълкуватели, въпреки тяхното признание, че предписанията на на

Тора са били ръкоположени от Бога, които се използват, неучтив и неправилно

думи за тях.

|

6. Според нашата дефиниция на отмяна няма нищо лошои нежелателен за предписанията на Тора същество

abrogated.l Въпреки изявленията, показващи etemality и

настоявайки, че те трябва да бъдат прилагани през поколенията

постави някои разпореждания извън обхвата на отмяна и да

отмяната им нежелателен. Ние сме свободни от това възражение

защото, първо, ние не вярваме, че настоящото Петокнижието да бъде

оригиналния Божието слово или написаното от Мойсей, тъй като имаме про-

веждат десетки доказателства, за да покаже, на второ място, тъй като ние показахме,

настоящото Петокнижието е бил подложен на големи изкривявания

и промени, и на трето място, според християнската вяра, Бог

може да съжалява и се срамува от някои от неговите действия и да се чувстват regret-

телно за някои от предишните си поръчки, карайки го да се промени

тях след това. По същия начин той се вменява с вземане everlast-

ING обещания и след това не ги изпълнява, както се твърди от някои

от книгите на Стария Завет. Мюсюлманите са абсолютно

свободни от такива нечист и осквернен мисъл.

|

Що се отнася до техните тълкувания по отношение на думите наetemalityl са concemed, те не могат да бъдат оправдани и приети

поради очевидната причина, че трябва да се вземат думите означава

какво казват те.

|

Вторият вид на отмяна в Bible2|

Първи пример

|

Бог иска Авраам да убие сина си и да го принесе в жертва наГоспод, но това разпореждане е отменено преди да се практикува.Сподели с приятели:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   42


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница