За ислямска Call и да отговори на мисионери, така Шейх реши да напусне всички други бизнесстраница30/42
Дата01.02.2017
Размер9.46 Mb.
Размер9.46 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   42
глава от

Матей:


|

Сред онези, които са BOM на жена, не се е повишила

по-голям от Йоан Кръстител. "

|

Когато Йоан Кръстител, който е и съвременник на Христос,не може да го разпознае като Бог, как може преди пророците

го позна?

|

Също така всички еврейски Schola, още от времето на Мойсей до тяхдни, не приемат това правило, като е очевидно, че Бог и Неговата

атрибути са самостоятелно съществува и неизменни, предвечния и

etemal. Ако

Троицата е в истината на истинската същност на Божествената Реалност го

ще

са необходими за всички останали пророци и Мойсей да иматобясни с ясни temms реалността на tritheism. Това ще бъде

невероятно

странно е, че в закона на Мойсей, който бе последван от много от най-

Пророците до времето на Христос, трябва да бъдат абсолютно тихи на

а

Независимо от толкова голямо значение, и която е толкова основно за религияза

степента, в която, според tlinitarians, няма спасение е

възможен

без да вярва в него! Още по-изненадващо и невероятно е

факт е, че самият Исус не говори за това убеждение преди неговото

възнесение

към небето. Така например, той със сигурност щеше да каже, че Бог е на

три


лица, на Отца, Сина и Светия Дух, и че

втори


лице на Сина е обединена с тялото си и че тя е извън

разбирането им да схванат пълното значение на героя

от

това единство. В действителност, има не е един израз на Исусв този смисъл,

с изключение на някои неприемливи и съмнителни забележки. Авторът на

Meezan Ал Хакк казва в книгата си Miftah Ал Асрар:

|

Ако повдигне възражение, защо самият Христос не е направилизразят деистично характера му казва ясно, че той е Бог

без партньори .....

|

В отговор на това възражение е дал дълъг, двусмислен и|

неясно обяснение, че ние ще се въздържа от цитира тук, тъй като

прави

не служи за никаква цел. Въпреки това той заяви в края:|

Хората не са били в състояние да се разбере естеството на тази

единството и реалната връзка на трите лица. Поради

това трябваше Христос го описва в ясни условия, хората ще имат

го разбрали, че е Бог в своя човешки потенциал, а това

ще са със сигурност е грешно. Това е един от въпросите,

от които Христос каза на учениците Си: "Имам още много неща,

да, казвам ви, но не можете да ги понесете сега. А когато

Онзи, Духът на истината, дойде, той ще ви упътва на всяка

истина, защото той не може да говори и да ви покажем неща, за да дойде. "

|

Той каза също, че:|

Много пъти лидерите на юдеите искаха да го арестуват

и да го убили с камъни. Независимо от факта, че той не го направи

ясно изрази своето обожествяване, той използва да се позове на своето същество

Бог само бегло.

|

Има две извинения, предложени от този автор. Първо хоратане ще бъде в състояние да разберат значението на този въпрос

преди


възнесението на Исус. На второ място, Исус не изрази своята божественост

поради страх от юдеите. Двете оправдания са, всъщност, слаб и

кретенско бърборене вместо нормален.

Първо, защото хората са еднакво неспособни да разберат и до

обяснявам

загадката на троица дори след възнесението на Исус. Никой от

от

Християнските учени до този ден е бил в състояние да разбереприродата на единството на трите в едно. Каквото е казано в

това


връзка е всички те са базирани на лични предположения и допускания.

The


Протестанти, следователно, са се обърнали към мълчание. Горният автора

също


призна, че този въпрос е мистерия и не може да бъде определена в

думи.


|

Вторият извинение също не е приемливо, защото, ако само възражения

тива на Христос собствен идва в този свят е да изкупи греховете

на

хора на този свят, жертвайки живота си, Христос щеразбира се

да знае, че той щеше да бъде разпнат от евреите. Той ще

също са известни по време на разпятието. Ако случаят е такъв, то

ще

|са били ненужни и невъобразими за него да не са ясно

обясни му "божествена природа" от страх от юдеите. Е

невероятен

че Създателят на небето и земята, като абсолютна

мощност

над волята му, трябва да се страхува неговите създания, особено на юдеите, коитоса

смята за слаб и безпомощен в този свят. Дали е за вярване

че

от страх за такива хора, той е трябвало да се въздържа да говориа

истина, която е толкова основно за вечното спасение, когато Пророците като

Еремия, Исая и Йоан Кръстител с желание се изправя пред най-лошото

вид


от преследване, някои дори се отказват от живота си в името на

истина?


|

Ние намираме още по-невероятно, че Христос е трябвало да се боеше от

Евреите в обяснението на този въпрос, когато той беше толкова строги и т.н.

безстрашно

на евреите, че сериозно ги злоупотребява за да не действа по своя

възбрани. Изявлението по-долу е един от тези примери. Той

каза

при разглеждането на книжниците и фарисеите:|

Горко на вас, слепи водачи .... Горко вам глупаци

и blind..Thou сляпо Pharisee..Ye змии поколение вие

|

ехиднини, как ще избегнете от осъждането на пъкъла?|

Ясно е, от глава 23 от Матей и глава 11 от Лука, че

Христос се използва за разкриване на злото и тяхната слабост открито до

хора


без следа от страх. Имайки това предвид, как можем да си представим

че

той не трябва да декларира и да обясни убеждението на такова голямозначение

че човешкото спасение зависеше от това. Пророкът Исус (мир на

него) е извън тази слабост.

|

Триединството на Trial|

Първият аргумент

|

Като Троица и единство са взети от християните в техния букваленсмисъл, съществуването на троица следователно по същество да докаже,

plural-


ност, както обсъждахме в рамките на деветия точка в увода си да

това


раздел. Наличието на множество по същество изключва

сингулярност.

В противен случай това би означавало, две противоположности съпътстващо което е

рационален

|

невъзможност. Някой, който вярва в триединството не може,Следователно,

да се нарече вярващ в единство.

|

Християнският твърдението, че единството на три и са самологично е възможно в случай на Бог е детинско и неподдържан

от

всеки аргумент. След като се потвърди, че две неща са неразривнопротивоположни една на друга, или съществено contMdictory една

друг,


двамата очевидно не могат да съществуват в един обект в същото време.

Това е така, защото абсолютно "една" не е съединение и от друга

части. Това е абсолютна и без части, а в противоречие с него три

е

колекция от три отделни "хора". Сега ако и двете от тях саПредполага

да се намери заедно в един обект, той задължително ще изисква

че

част е цяла и цялото е част, това в Tum би предварителноизисква, че Бог е направен от части, които са безкрайни. Само по този

случай


могат да се считат частите и цялото да има една реалност.

Това


предположение, следователно е в противоречие на човешкия разум. Това

също би изисквало, че един е една трета от неговата цялост, а три е

трета

на един.


|

Вторият аргумент

|

Ако приемем, както се твърди, от християните, че Бог е общностпородени от трима души, като всеки е отличителна в истинския смисъл на думата от

един от друг, не само ще докаже, множество богове, но също

ще

по същество изисква, че Бог не може да съществува като абсолютна реалност,но

само като сравнително съединение. Частите на съединение са в

нужда един от друг. Каменна просто определени до човек, не означава,

този човек и камък са обединени заедно в оградено пространство, и то

е

Очевидно е, че боговете не са се нуждаят един от друг за тяхнотосъществуване.

само създадени същества имат нужда от другите за тяхното благосъстояние. Всеки

част е

очевидно отделна единица от цялото. По този начин цялатапо същество ще бъде зависим от нейна страна. Разбира се, Бог не може да

е

Предполага се, че зависи от другите за Неговото съществуване.|

Третият аргумент

|

Наличието на три отличителни лица в Бог, в истинския смисъл на думата,|

повдига друг въпрос. Или тази разлика е с качество

пер-

инфекция, в този случай всички лица, не би притежават всичкиperfec-

ция еднакво, което е против общата вярата на християните

които твърдят, че всеки човек на триединството се отдава с цялото

perfec-


ция; или тази разлика е с качеството на несъвършенство, в

този случай

всеки човек ще се отдаде с несъвършенство, и Бог трябва да

да бъде свободен от всякакви дефекти или несъвършенство.

|

Четвърти аргумент|

A единство между божествената същност и човешко същество би

по същество изисква, че лицето на сина трябва да бъде ограничен и

лимити


чен. Такова нещо не може да бъде самостоятелно съществува. Тя винаги ще съществува

чрез създател. Това налага, че вторият човек, за

Син,

трябва да бъдат създадени; и нещо създадено не може да се предполага, че е БогСъздателя.

|

Пети аргумент|

Трите лица, различни един от друг в истинския смисъл на думата би

изисква това нещо вземане разграничението между тях трябва да бъде

нещо, което не е самостоятелно съществува, тъй като това ще бъде често въз-

sessed от всички три лица. С други думи, би било

нещо


различно от лицето. Следователно всеки човек ще бъде съединение с

две лица и очевидно всяко съединение се нуждае неговите компоненти за

неговото съществуване. Поради това ще се окаже, че всеки от трите

лица е


зависим от другите две за неговото съществуване.

|

Шести аргумент|

Гледката на яковитите е очевидно нерационално следователно неприемливи

състояние, тъй като тяхната цел на троица ще изисква създадените

съществуване

на Бог, Който е преди и Self съществува. Той също така ще се наложи

Бог собствена

присъствие във физическа и материална форма. "

|

Другите възгледите на християните по отношение на триединството сасъщо

опроверга поради следните причини.

|

Ако се предположи, единството на Бога и човека, за да бъде чрез incama-ция, че ще бъдат отхвърлени поради три причини. Първо, защото този

incar-


нация или ще бъде от вида, който се намира в една роза и

Екзотично

! С, ​​семена и масло и т.н. Това е невъзможно, защото това само ще

е

възможно само ако ипостасното лицето на Сина се приема зафизически, но християните вярват той да бъде метафизично и да кажа,

че той няма тяло. Ако incamation бяха като цвят, намерени в

а

тялото, това също е погрешно, тъй като ще се наложи присъствието наот

орган за съществуването на цвят. Или ако е от вида, който

е намерена

между нещата и техните свойства, тя също ще ги направи

взаимозависимост

висими един от друг. Сега, когато всички форми на incamation не са

възможно вярата в концепцията за incamational е рационално

неприемливи

състояние.

|

На второ място, ако ние продължаваме да се отмени естеството на incamation и да поемеСин incamated в тялото на Христос, това не би било

въз-


можно, ако приемем, че преди съществуването на този орган Син

също


не съществува, Син ще има създаден съществуване и

обратно


ако приемем, че тялото също е съществувал с наличието на

Син,


то ще се окаже, че тялото също е самостоятелно съществуваща, която отново е

рационален

невъзможност. Така че, ако приемем, че синът incamated в тялото

от

Христос, това incamation ще бъде допълнение към неговата личност, чеотново

призовава за неговото е нещо, което се е появил causatively

който

отново не допуска неговото същество самостоятелно съществува.|

На трето място, incamation на Сина в тялото на Христос не ни оставя

с две възможности: или Син все още остава с

Божество


или го напуска. В fommer случай присъствието на човек в

две


места, като в същото време се твърдеше и че не е възможно, а в

от

Последният случай, че ще поиска отсъствие на Сина от Божеството.Това би лишило съществуването на Бога Себе Си като отсъствието

на част по същество доказва отсъствието на цялото.

|

Сега, ако те твърдят, че това единство на Христос и втори човекна триединството, Сина се случва без incamation това би

означава наличие на две, а не една. Поради това те не биха могли да бъдат

|

наречен обединени. И ако и двете престават да присъстват, трета същество бидойде в съществуване, което също би лишило единството. Това ще бъде

наречен несъществуването на двамата и новото съществуването на

трета.

Ако някой продължава да съществува и други престава да съществува, единствотомежду съществува и не съществува, би било невъзможно. Това доказва,

това единство на Сина и тялото на Христос е рационално

невъзможно.

|

Тези, които вярват, че това единство е като писането на восък иликато отражение в огледалото не сме в по-добра позиция. Това е

не

солидна основа за единство или, по-скоро се оказва в противоречие с това,защото благодарение на

писане и размисъл са две отделни юридически лица. Докато мъжът и

негов

отражение в огледалото са две отделни същества. Най-много годоказва

че човек собственото си отражение в огледалото му наподобява повече от всеки

друг

човек прави.|

Седмият аргумент

|

С наименованието отношение на Евхаристията, протестантите обикновено се смеят вКатолиците за вярата си в превръщането на хляб в

тяло


на Христос на земята, че тя е в противоречие с човешкия смисъл

perfec-


ция. Те еднакво заслужават тази подигравка, защото всеки, който има

види Христос го е виждал само в човешка форма. Тяхната цел по отношение

за единството на Христос е Синът еднакво смешен.

|

Три превръща в християнството|

Тя се казва, че трима мъже приемат християнството. Свещеникът

преподава

тях основите на християнската вяра особено учението за

Троица.

След като приятел на свещеника дойде да го види. Той попита свещеникът, акотой

е правилно образовани повярвалите в основните принципи на

вяра.

Свещеникът нарича се превръща в негово присъствие и попита приятеля сиза

тествате знанията си. Той попита един от повярвалите за

Троица.

Той отговори, че е са били учени, че има три богове.Едно, че е на небето, друг, че е родено от Мария, и трета

че

слезе на втория бог във формата на гълъб, когато той е билтридесет

годишна възраст. "

|

Свещеникът беше ядосан и го попитал втората събиращи сеотговори на същия въпрос. Той каза, че е имало три богове. Един

от

тях е бил убит от юдеите, така че сега е имало само две богове. Theсвещеник го увещава за невежеството си и постави същия въпрос на

третата конвертирате. Той е най-интелигентната от трите. Той

отговори, че чрез благодатта на Господа той трябваше leamt всичко, което беше

научи за него. Той каза, че един е три, а три са едно. Един от

ги е бил разпнат и заради тяхното единство другите двама също

починал.


Сега няма Бог. В противен случай единството на боговете ще има

е отречено.

|

Това троично концепция, в действителност, е загадка толкова сложна, чеот

учени и миряните са еднакво неспособни да проумее си

signiflcance.

Учените признават, че те не са в състояние да разберат и да се между-

Прет тази доктрина. Имам Fakhruddin Raazi заяви под негово комисия

менти на Корана глава Al-Ниса ":

|

Християнската вяра е неразбираемо.|

Освен това той каза:

|

Няма нищо по-погрешно и очевидно нерационалноот християнската вяра.

|

Тълкуване на библейските стихове|

То е било рационално доказано чрез неоспорими АРГУМЕНТи

че триединството не може да съществува, някои тълкуване трябва да се намери

за

тези изявления, които очевидно го показват.|

Има четири възможности. Или ние трябва да следваме рационалното

и текстови АРГУМЕНТи; или трябва да се отхвърли рационалното и текстова

АРГУМЕНТи; или трябва да се предпочитат текстовете над разума и логиката; или

ние

трябва да предпочитат причина и логика над текста.|

Първият не е възможно в християнството, както би

наложи

че едно нещо, което трябва да бъде възможно и невъзможно в същото time.2Втората също не е възможно, тъй като това би лишило всички наши действия и

вярвания. Третата възможност е извън въпрос, защото всички

от

текстови доказателства зависи от рационално доказателство за съществуванетоот

Бог и на факта, че Бог наистина изпрати Своите пророци и т.н.

Следователно

отхвърляне рационално доказателство ще призове за отхвърлянето на всички

textu-

Ал доказателства. Това означава, че след това трябва да признаем телностдоверието на разума и интерпретира текстова доказателства, за да се отстранят всички

кон-


tradictions тя може да представи до рационално аргумент.

|

Тълкуване на текста е обичайна практика сред Judaeo-Chrisdan учени. Те интерпретират стихове, които говорят за Бога притежават

phys-


тират форма и функции. По същия начин те тълкуват много от тези,

стихове


че изглежда да се говори за Бог като се ограничава до космоса. Ние сме наистина

свръх-


ценени при католиците, които отхвърлят ясните границите на човешкия разум

и твърдят, че хляб и вино, които са се появили в века

след възнесението на Христос, внезапно transubstantiated в

от

плът и кръв на Христос и след това им се кланяте и проснатпреди

тях. Те също захвърля всички изисквания на човешкия разум и

отхвърли

много очевидни рационални аргументи по отношение на концепцията за

Триединство

срещу единството и настояват, че двамата могат да съществуват заедно в едно

човек в

едновременно.|

Ние сме изправени пред два вида прекомерно и противоречив

поведение от страна на християните. От една страна си

exuber-


мравка и прекомерното уважение към Христос не ги спре вземане на

мъж


в Бога, а от друга страна, те не се колебайте да се припише

позорни актове към него и към неговите предци. Те вярват, че Христос

слезе в ада след смъртта си остава там в продължение на три

дни.


По същия начин те твърдят, че пророците Давид, Соломон и Христовите притежават

предци са потомци на Pharezl който е незаконен

син

на Тамар. По същия начин те смятат, че пророк Давид, който. еот

родоначалник на Христос, извършил блудство с жената на

Uriah.2

Те също така твърдят, че Пророкът Соломон стана отстъпник иидоли, в неговата по-късна години.3

|

Обсъдихме всички тези примери по-рано в детайли.Продажба собствен Adrnission и Неговата Воля

|

Известният ориенталист и голям учен, продажба, чийто преводна Корана е доста популярен, оставил писмено съвети под формата

на

воля за християните които възпроизвеждат по-долу от неговияпревод

отпечатана през 1836 г. Той каза:

|

На първо място, не е трудно с мюсюлманите; от друга страна, непроповядват доктрини, които са откровено ирационално, защото благодарение на

Мюсюлманите не могат да бъдат преодолени по тези въпроси. Например

идолопоклонничество, институцията на Евхаристията, и т.н., са въпроси, които

са най съпротива от мюсюлманите и църквата не е

шанс да ги убеди чрез преподаване на тези doctrinesd

|

Продажба призна с ясни условия, че всички учения, водещи доидолопоклонничество и Евхаристията са ирационални и логически

неприемливи

състояние. В действителност, всички вярващи в тези доктрини правят несъмнено

сдру-


ciate с Бога. Нека Бог да ги насочи към правилния път.

|

The Trinity опровергано от самия Христос|

Ние възнамеряваме да се възпроизвеждат в този раздел на тези изявления на Христос

която имплицитно или експлицитно опровергае учението за Троицата.

|

Първо резюме|

Евангелието на Йоан 17: 3 съдържа следното изявление. Исус

каза, като молитва към Бога:

|

А това е вечен живот, че те биха могли тебе знам|

единственият истински Бог, и Исус Христос, когото си изпратил.

|

В горното твърдение няма друг смисъл, освен, че тайната наetemal живот е, че човек трябва да вярва в Аллах като единствен

вярно


Бог и в Исус като негов Messenger. Това твърдение не се каже, че

вечен живот се крие във вярата на Бог да бъде ипостасното единство на

три процентни

|

1. Тъй като не можа да намери издание на този превод е посоченоот автора. Аз

са вярно преведени на съдържанието от урду. (Raazi).

синове, които са различими един от друг, и че Исус е напълно

човешки


и напълно божествена в същото време, или че той е въплътен Бог. Това

изявление бе направено от него по време на молитва към Бога, който предварително

числят всяко предположение, че той би могъл да го каза от страх от

Евреи. Ако вярата в триединството е необходимо за etemal спасение

той

трябва да го изрази тук сама по себе си и като нищо да се страхувате.|

Когато се confimmed, тъй като тя е тук, че etemal живот пребивава в

вяра

в истинския единството на Бог и в вярата в пророчеството наГосподи,

следва, че нещо наистина противоположна на тази вяра трябва да бъде

причина

на вечната смърт. Христос е изпратен от Бога същество го доказва
Сподели с приятели:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   42


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница