За ислямска Call и да отговори на мисионери, така Шейх реши да напусне всички други бизнесстраница31/42
Дата01.02.2017
Размер9.46 Mb.
Размер9.46 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   42

за

различна от Бога.

|

Мюсюлманите, напротив, са притежателите на този etemalживот

за вярата в истинския Бог само докато другите народи, които се отдадат

в

идолопоклонничество като Magians, индуси и китайци са associatersлишено от него, както и на троицата, че не е вяра в

истинското

единството на Бога. Евреите са лишени от това, че не вярват в

Исус като

е изпратен от Бога.

|

Второ Изявление|

Евангелието от Марк 12: 28-34 казва:

|

А един от книжниците, който дойде и ги чу, причинатоносно отравяне заедно, и като видя, че им отговори

добре, го попитах: Коя е първата от всички заповеди? И

Иисус му отговори: първа от всички заповеди е:

Слушай, Израилю; Господ нашият Бог е един Господ; и ще

възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, и с всичката си душа,

и с всичкия си ум и с всичката си сила; това е

първа заповед. А втора, подобна на, а именно това, Ти

Да възлюбиш ближния си както себе си. Няма никой друг общност

mandment по-голям от тях. И писарят му каза:

Е, Учителю! Ти каза истината: защото Бог е един;

и няма друг освен Него; И за да го обичам с цялото

сърце, и с всичкия си разум, и с всичката душа,

и с всичката си сила, и да люби ближния си като him-

себе си, е много повече от всичките всеизгаряния и жертви.

|

А Иисус, като видя, че отговори разумно, речего, не си далеч FRM Божието царство.

|

Горните две предписания също са описани в Матей глава22 в подобни думи, а в края се казва:

|

На тия две заповеди стоят целият закон иprophets.l

|

Ние разбираме от горното учението, което се изразява иизяснен от всички пророци в своите книги и от Мойсей в

Тора: че единственият път към царството на Бога е да се повярва, че

Аллах е един и няма друг Бог, но Той. Ако вярата в триединството

е

от съществено значение за etemal спасение щеше да бъде изразено иeluci-

датирана от всички пророци, и Исус трябва да каже нещо, което да

от

ефект, който Бог се състои от трима души, всеки човек еразличен

един от друг, в истинския смисъл на думата. Липсата на такива индикации в

от

свещени книги е достатъчно, за да докаже неистинността на този ирационалендоктрина.

|

Някои неясни и двусмислени удръжки, направени от християни откнигите на някои пророци не са валидни, тъй като те са толкова загадъчен и

несигурни, че те не могат да бъдат приети в лицето на простите

и

изрично изявление, цитирано по-горе. Следните твърдения са достаясно в тяхната претендират.

Второзаконие 04:35 съдържа:

|

Това да познаеш, че Господ е Бог; иманяма друг освен Него.

|

По-нататък в стих 39 се казва:|

Знай, прочее, днес, и да го разгледа в сърцето си,

че Господ е Бог на небето горе и на земята

под: няма друг.

|

Отново във Второзаконие 6: 4-5:|

Слушай, Израилю: Господ, нашият Бог, е един Господ, и ти

Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, и с всичката

душата ти, и с всичката си сила.

|

Книгата на Исая 45: 5-6, съдържа:|

Аз съм Господ, и няма друг, няма Бог

до мен ..това да познаят от изгрева на слънцето,

и от запад, че няма никой до мен. Аз съм

Господ, и няма друг.

|

The sarne книгата 46: 9 е:|

Защото Аз съм Бог, и няма друг; Аз съм Бог, и там

никой като мен.

|

Всички тези стихове обявяват в прости и обикновени думи, коитохора на изток и на запад са длъжни да вярваме същество

че:


|

Няма друг Бог освен Аллах.

|

Преводачът на арабската версия на Библията, отпечатана през 1811 г.изкривен Христос собствена декларация от промяна на първия човек в

раздел


силови person.l Христос собствена декларация е "Господ, нашият Бог, е един Господ",

това е било променено на "Господ, твоят Бог, е един Господ". Това

изглежда да са били умишлено променено като първият човек, използвани в

на първа инстанция отхвърля всякаква възможност за божественост на Исус

докато

използването на втори човек не е задължително да го опровергае.|

Трето резюме

|

Евангелието на Марк 13:32 съдържа тази декларация:|

Но на този ден и час никой не знае, не, не на

ангели, които са в небесата, нито Синът, а само Отец.

|

Това твърдение отново говори ясно на неверностТроица,

защото знанието на Деня на Страшния Съд е притежавал само от

Бог както е видно от Христос собствено изявление по-горе. Христос ясно

не допуска

Самият от това знание, както и други, без да reserva-

ции. Ако Христос е бил един от най-ипостасното лица на Бог, това

липса на познания за Деня на Страшния съд не би било

възможно за него, особено с оглед запазване на вярата, че

Word и Сина заедно са "познанието на Бога", както и че

Word, Син и Христос са обединени заедно в едно същество. Ако ние

приемам за момент, че те са обединени чрез incamation, или

чрез преосъществяването като яковитите вярват, това би означавало,

че

познаването на Деня на Страшния Съд ще са притежавалиот Христос alonel или, най-малкото, че Синът трябва да го знаем като Отец

прави.


|

Августин казва, че Христос го отрича да предоставя с по-слабо

застанал на народа, сякаш искаше да каже, че тъй като той не може да каже

ги на


Деня на Страшния съд, за тях това е като че ли не го знам.

|

Четвърто резюме|

В Матей 20: 20-23 намираме:

|

След това дойдоха при Него майката на Зеведеевите притежава две деца ссиновете си, кланяше му, и искаше нещо от

него. А той й рече: Какво искаш? Тя казва:

него, Грант, че тези мои двама сина да седнат, този на Твоята

дясната ръка, а другият отляво в Твоето царство. Но Исус

отговори и рече: Не знаете какво искате ... но да седне на

дясната си ръка, а от лявата ми страна, не е Мое да дам, а ще

да се обърне към тях за които е било приготвено от Отца Ми.

|

Същият случай е описан в Марк 10: 35-45, но тойговори за Яков и Йоан се идва на Христос вместо

майка си, която представя един пример за противоречие на

от

Библейския текст.|

В това изявление Исус ясно заявява, че не е по силите му,

за

предоставят й reoluest и подчерта, че тази власт е в ръцете наБаща

сам. Това твърдение също не допуска Христос от благосъстоянието на

втори

лице от троицата.|

Пето резюме

|

Матей 19: 16-17 казва:|

И, ето, един дойде и Му рече: Учителю, "

какво добро да сторя, за да имам etemal живот? И

той му каза: Защо Ме наричаш благ? няма никой

добър, но едно, че Бог е.

|

Това твърдение е очевидно против триединството. Исус дори некато се нарича "добър" да не говорим да се нарича Бог. Това изявление

би било безсмислено, ако Исус наистина е бил въплътен Бог. В

че

случай той щеше да каже, че е имало нито един добър, но Отец,Син

и Светия Дух. Как може Исус да се предполага, че е бил доволен

с тяхното открито приписва божественост на него и обръщайки се към него като

след като е създал човека със собствените си ръце?

|

Шеста резюме|

Матей 27:46 съдържа:

|

А около деветия час Исус извика със силен глас,казва Ели, Ели, лама савахтани? тоест, Боже мой, My

Господи, защо си Ме оставил?

|

По-нататък в стих 50 ние откриваме:|

А Исус, като извика пак със силен глас, дава

богу дух.

|

1. Нашият автор има думата "Праведен" тук, която също присъствана арабски

версия 1865. В King James версия думата "Good" се появява като

цитиран от нас

по-горе.


|

Лука 23:46 разполага с:

|

И когато Исус извика със силен глас, каза той,Отче в Твоите ръце предавам духа Си.

|

Посочените по-горе твърдения ясно опровергават, че той е въплътен Бог. Заако той е бил Бог нямаше да извика и каза: "Боже мой, моя

Бог защо си Ме оставил? "Или" Отче Поздравявам моя изблик

в ръцете си "и т.н., защото смъртта не може да преодолее Бог, както е

доказател-

Дент от следните стихове на свещените книги.

|

Бог е имунизиран срещу Death|

Исая 40:28 разполага с:

|

Не знаеш ли? не си ли чул, че вечнотраен Бог, Господ, Създателят на земните краища,

примира не, не се уморява? не съществува търсене на неговата

разбиране.

|

Глава 44: 6 от същата книга се казва:|

Така казва Господ на Израилевия цар, и си спасител

Господ на Силите; Аз съм първият, и Аз съм последният; и до

Мен няма Бог.

|

Еремия 10: 10has:|

Но Господ е истинският Бог, Той е живият Бог и

вечния цар.

|

Paul притежавате Първо послание до Тимотей 1:17 се казва:|

А на etemal King, на безсмъртния, невидимия, единствения

мъдър Бог, да бъде чест и слава до вечни векове.

|

Бог, който е etemal, безсмъртен, без умора и веченне може да бъде безпомощен и при смърт. Може ли един слаб смъртен е Бог?

Всъщност истинският Бог е Онзи, когото, според текстовете, цитирани

по-горе, Христос се обръща към момента на смъртта му. Странно

от

|Християните вярват, че техният Бог, Христос, не само, изстрада смърт

но

също влезе в ада след смъртта му.|

Това убеждение се съобщава от Книгата на Prayer отпечатан през 1506 година в

тези думи:

|

Както Христос е умрял и е бил погребан заради нас, ние също трябва даВярвам, че той е слязъл в ада.

|

Филип Guadagnolo написал книга на арабски език в опровергаването наработа на Ахмад Ал Шариф ибн ал-Zain "Абидин и го нарекли

Khiyalatol Filbos (Възгледите на Филип). Тя е отпечатана в Рим

1669. отец Филип казва в тази книга:

|

Кой пострада за греховете ни, е слязъл в ада, а след товабеше възкресен от мъртвите, на третия ден.

|

Молитва книгата съдържа думата "ад" в Athanasian доку-тригон, "ела само във смята от всички християни.

|

Джауад ибн Sabbath каза:|

Обяснявайки тази вяра, отец Martyrose ми каза, че

когато Христос приел човешка форма се наложи за

него да понесе всички човешки страдания и скърби. Затова той

е изпратен в ада и е наказан. Когато той е бил доставен

от подгъва, всички онези, които са присъствали в ада преди него бяха

освободен с него. I поиска някакво доказателство и подкрепа за

тази вяра. Той отговори, че тази вяра не се нуждае от

подкрепа. Един от християните момента саркастично отбеляза

че Отец трябва да бъде много жестоко, в противен случай той ще има

Не е разрешено на сина си, за да отидат в пламъците на ада. Свещеникът

стана много ядосан с него и го изгони от заседанието.

По-късно на същия християнин дойде при мен и прегърна

Исляма, но не позволи да бъде направена публично достояние в живота си. Аз

му обещал да го пази в тайна.

|

През 1833 (1248 AH) известен свещеник, Joseph Wolf, дойде вLucknow в Индия. Той твърди, че е получил вдъхновение от

Бог. Той заяви публично, че Христос ще слезе от небето в

1847 A Shi "ах учен имаше дебат с него. Най-Ши" ах учен

го попитах за вярата в процес на обсъждане и той отговори, че

Христос наистина влиза ада и е наказан, но там нямаше нищо

наред с това, тъй като е за обратно изкупуване на неговите хора.

Някои християнски секти държат още по-лошо вяра за Христос. Звънец

каза в историята си по отношение на маронитите:

|

Тази секта е убеден, че Христос влезе ада след като сисмърт и че той изнесе душите на Каин и на хората

на Содом от ада, защото те не са били последователи на

създател на злото, докато душите на Авел, Ной и

Авраам остана в ада, тъй като те са били опоненти. Те също

Вярвам, че създател на Вселената не е Бог, Който

изпрати Исус. Затова те отхвърлят книгите на Стария

Testament, че са вдъхновени от Бога.

|

Авторът на Meezan Ал Хакк казва в книгата си Hall Ал lshkalкоето той е написал отговора на книгата Kashf Ал Асрар:

|

Вярно е, че християнската вяра включва убеждението, чеХристос влязъл в ада и излезе от нея на третия ден

и се е възнесъл в рая, но думата дяволите тук означава,

"Къща", която е място между ада и най-високото небе.

Това означава, че Христос е влязъл в "Къщата", така че той може да

покаже Своята слава на народа на "Къщата" и че той трябва да

разкриват пред тях му същество господар на живота, и че той е имал

изкупил всички грехове, като е разпънат на кръст. Така ада и Сатана

бяха победени от него, и те са направени така, сякаш не съществува

на вярващите.

|

Това е било потвърдено от Книгата на молитва и от свещениците,|

Филип Guadagnolo, Martyrose и Joseph Wolf, че адът е предназначен

тук

в истинския смисъл на думата, в противоречие с тълкуването, представени отавтор

на Meezan Ал Хакк. Остава да бъдат подкрепени от някои убедителни

Аргументи, които съществуват на всяко място, наречен "Къща" Между ада и

най-високата небето, или че Исус влезе ад просто за да покаже Своята слава

за

хората от "Къщата".|

Освен това, наличието на "Къщата" не прави разлика, тъй като

или това е място за удоволствие и комфорт, или е място на

punish-


среда и мъки. В първия случай това би било излишно за

Христос, за да им покаже Своята слава, тъй като те вече ще трябва да живеем в

eter-

ния удоволствие и комфорт, а във втория случай "Къщата" енищо

различна от ада за душите, които страдат там.

|

Изкупление: рационално Невъзможност|

Жертвата на Христос под формата на смъртта му не е логично

кон-

свързване с вярата в изкуплението, което е изкуплението на човекаот греховете си. Като грях в този контекст е първородния грях, че е

комисия


предадена от Адам в рая. Това е логично немислимо всички

на

мъж собствено потомство трябва да пострада за греховете на баща си. Това бие

голяма несправедливост към тях. Ясно се казва в книгата на Езекил

18:20:

|

Синът няма да понесе наказанието на бащиното беззаконие, нитоще понесе бащата наказанието на тоя син, правдата

на праведния ще бъде за него, и беззаконието на

нечестивия ще бъде върху него.

|

Другата точка, че ние сме в състояние да се разбере е, че Сатана епобедени от Христос чрез смъртта си. Според книгите на

Християни Сатана е вечно окован и хвърлен в затвора от времето

преди раждането на Христос. Шестият стих от Посланието на

Jude разполага с:

|

И ангелите, които не опазиха своето имущество, но оставялисобственото си жилище, Той е във вечни вериги

под мрак, до решението на великия ден.

|

Седмата резюме|

Евангелието на Йоан съдържа следното изявление на Христос

адресиране Mary: л

|

Иисус й казва: Не се допирай до Мене; защото още не съмвъзнесъл при Отца; но иди при братята Ми и кажи

тях, аз се качи при Отца, и вашият Отец, и Бог мой,

и си God.2

|

Христос, в тази декларация, описва себе си като човек като другите,че хората не могат да го обвиняват, че твърдението на

самостоятелно обожествяване.

Той подчерта своята човечност и каза, че той е човек като другите,

Думата син е бил използван за него само в преносен смисъл. Тъй като това

изявление бе направено от него преди неговото възнесение на небето и

точно след неговото "възкресение" потвърди, че Христос е бил

проповядване

човечността си и му е слуга на Бога до неговото възнесение

за

небесата, което означава, че цялата част от живота си. Горното твърдение наХристос е абсолютно в съответствие със следното твърдение на

от

Светият Коран, където цитира изявлението на Исус(Мир

бъде върху него).

|

Говорих с тях за нищо друго, освен това, което ми заръча. (Iказа) се покланят на Аллах, моят Господ и вашият Lord.3

|

Осма Shtement|

Евангелието на Йоан 14:28, съдържа следното изявление на

Христос:

|

За моя Отец е по-голям от мен|

Това също потвърждава, че Христос отрече да е Бог, тъй като никой не може да бъде

дори и равен на Бога далеч не е по-голяма от него.

|

Девети резюме|

Евангелието на Йоан 14:24 съдържа следната декларация на

Христос:

|

И словото, което слушате, не е Мое, а на Отца притежаватекойто Ме е пратил.

|

Това го прави много ясно, че словото, изговорено чрез Христос е думатана Бога, а не думата на Исус, и че Исус е бил не повече от

а

куриер, изпратен от Бога.|

Десети резюме

|

Матей 23 глава съдържа този адрес на Христос, за да сиученици:

|

И никого на баща си на земята, защото един еи вашият Отец, Който е на небесата. Недейте се нарича нито наставници,

защото един е вашият Наставник, Christ.l

|

Това ясно се казва, че Бог е един и Исус само си messen-гер.

|

Единадесета резюме|

Евангелието на Матей 26: 36-44 разполага с:

|

Тогава Исус идва с тях на едно място, нареченоГетсимания, и казва на учениците Си: Седете тука, докле

отида там да се помоля. И като взе със Себе Си Петра и двамата

синовете на Зеведей, 2 и започнаха да скърбят и много тежко.

Тогава им казва: Душата Ми е прескръбна

дори до смърт; постойте тук и бдете заедно с Мене. И той

отиде малко напред, падна на лицето Си, и се молеше, казвайки:

Отче Мой, ако е възможно, нека тази чаша "мине от мен: nev-

яване, а не както Аз искам, но както Ти искаш. И той дойде при

учениците, намира ги заспали, и казва на Петра.

Какво може вие ​​не гледате при мене още една час? Бдете и молете се,

за да не паднете в изкушение: духът е бодър,

но плътта е слаба. Пак отиде втори път,

и се молеше, казвайки: Отче Мой, ако тази чаша не може да мине

далеч от мен, без да го пия, нека бъде Твоята воля; И той

дойде и ги намери заспали отново .... И той си отиде

отново, и се помоли трети път, като каза същите думи.

|

Всички думите и делата на Христос в горното описаниеясно доказват, че Христос не счита себе си за Бог, но

на Ser-


ните на Бога. Бихте Бог да скърбят за смъртта, би Бог проснат

и да се молим, както и Христос е направил? Освен това, когато единствената цел на Христос притежава

идва в света в човешка форма е да жертва живота си за

обратно изкупуване на целия свят, защо, на този случай, той беше

така

скърбят по въпроса за смъртта му, която беше смятан замного

целта на своето съществуване? Защо той се моли, че Бог ще премахне

чашата на смърт от него?

|

л "welfth резюме|

Това е обичайната навика на Христос, за да се отнасят към себе си с думите:

"Син на човека", както е видно от Матей, 08:20, 9: 6, 6:13, 27,

17: 9,


12, 22. 18:11. 19:28. 20:18, 28. 24:27. 26:24, 45, 64. По същия начин

там


много други места в други книги.

|

Християнските аргументи в полза на Троицата|

Установено е, че в рамките на Петата точка по-горе, че писанията на

John са пълни с метафорични и символични описания и че

има само в редки случаи, когато някои тълкуване не е

необходимо. По същия начин ние показахме, в шестата степен, че голяма

Амбицията

guity се намира в Христос собствени изявления, доколкото в действителност, че

дори


|

неговите ученици са били в състояние да го разбере, докато самият Христос

трябваше

определен по смисъла на неговите изявления. Също така ние цитирахме

примери

доказващ, че никога не е твърдял божественост, нито да бъде вторият човекот

триединството в ясни думи; и че изявленията обикновено използвани от

от

Християните в подкрепа на това твърдение са двусмислени и най-вече взетоот

Евангелието на Йоан.

|

Тези твърдения са три вида:|

1. Има някои твърдения, които по никакъв начин да съдейства за тяхното

твърдят, че що се отнася до тяхната реални значения. Тяхната удръжки

ции от тези твърдения стоят в явно противоречие с разума

син, както и текстови доказателства и ясни изявления на Христос

себе си. Ние ги обсъжда достатъчно в предишните

две секции.

|

2. Някои твърдения, произведени от тях за тази цел, са отвид, които вече са се обясни с други стихове на

Евангелия и от изявленията, направени от самия Христос. В налягането

променило, на тези обяснения, никакви други обяснения на

Християнските учени или коментатори могат да бъдат приети.

|

3. Има твърдения, че според християнските богословиизискват тълкуване. Необходимостта от тълкуване по такъв

отчети изисква, че това тълкуване не трябва да противоречи

свещения текст и да бъде в съответствие с рационални аргументи. Е

ненужно да възпроизвежда всички тези изявления тук и ние ще

възпроизвежда и да се обсъдят само някои от тях, за да проявяват

естеството на тяхната аргументация.

|

Първият аргумент|

Стиховете често цитирани от християнски учени са тези, които

се отнася до Христос като син на Бога. Тези стихове като аргумент за

Христос собствената си божественост не са валидни, на първо място, защото те са

в противоречие с

други стихове, които говорят за Христос като син на човек, 2 и защото

тези

|

стихове също изключват Христос е потомък на Давид.Затова те се нуждаят от тълкуване, за да ги предпази от това да

а

логическа невъзможност. На второ място, защото думата притежавате на "не може да бъдевзети в буквален и реален смисъл на думата, тъй като всички експерти в

етимология unan-

imously опише значението му като "този, роден на природен сперматозоидите

от

баща си и майка си. "Това буквалния смисъл на думата е ясноСподели с приятели:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   42


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница