За ислямска Call и да отговори на мисионери, така Шейх реши да напусне всички други бизнесстраница32/42
Дата01.02.2017
Размер9.46 Mb.
Размер9.46 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   42


не

приложим тук. Ето защо, тя се нуждае, че той трябва да се използва

metaphor-

тично в такъв смисъл, тъй като може да бъде подходящо за статута на

Христос.

Особено, когато Евангелията изясняват, че тази дума се използва в

Смисълът на "праведен", когато се отнася до Христос. Евангелието на Марк

15:39 казва:

|

А стотникът, който стоеше срещу него,видя, че така извика и издъхна, каза: Наистина

този човек беше Син на Бога.

|

Докато Евангелието на Лука описва едно и също събитие в тезидуми:

|

А стотникът като видя станалото, прославиБог, като каза: Наистина това беше праведен man.2

|

Може да се отбележи, че Лука използва думите "праведник" на мястотоМарк собствени думи "син на Бога". Този израз е използван за

означава "праведник" от други хора, както и, точно като "

син

Сатана "е бил използван, за да кажа на злодей. В Евангелието на Матейказва в глава пета:

|

Блажени миротворците, защото те ще се нарекатдеца на God.3

|

Може да се отбележи, че самият Исус използва думите "Деца наБог "за миротворците. Освен глава 8 от Евангелието на Йоан

съдържа диалог между Христос и евреите, в която Христос

казва:

|

Вие вършите делата на баща си. После му каза: Ниеда не BOM на fomication; един Отец имаме, Бога.

Исус им рече: Ако беше Бог вашият Отец, то вие щяхте да обичаш

мен. "

|

По-нататък в стих 44 той казва:|

Вие сте от баща дявола, и похотите на баща си

вие ще направите. Той беше открай човекоубиец, и жилище

не в истината, защото има в него няма истина. Когато той

говори лъжа, той говори на своя собствен, защото е лъжец, и на

баща му.


|

Евреите в този пример твърдят, че баща им е бил един, който е

Бог, а Исус каза, че баща им е дяволът. Е

Очевидно е, че

нито Бог, нито дяволи могат да бъдат баща на всеки в буквалния смисъл на

от

дума. Следователно е необходимо за тези думи, за да бъдат взети впреносен смисъл, това е да се каже, евреите бяха твърдят, че са

obedi-


ентът на Бога, докато Исус е казал, че те са последователи на дявола.

Първото послание на Йоан 3: 9,10 съдържа тази декларация:

|

Който е родил на Бог не върши грях; за неговатастои семена в него и той не може да съгрешава, защото е родено

на Бога.


|

Ние четем в глава 5: 1 на същото послание:

|

Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е родено наБог; и всеки, който люби Родителя, люби и

който е роден от него. По това познаваме, че любим

деца на Бога, когато любим Бога и пазим Неговите командно

ments.2


|

Друго изявление четем в Римляни 8:14:

|

За всички, които са водени от Божия Дух, те са най-синове на Бога.

стихове също изключват Христос е потомък на David.l

Затова те се нуждаят от тълкуване, за да ги предпази от това да

а

логическа невъзможност. На второ място, защото думата притежавате на "не може да бъдевзети в буквален и реален смисъл на думата, тъй като всички експерти в

етимология unan-

imously опише значението му като "този, роден на природен сперматозоидите

от

баща си и майка си. "Това буквалния смисъл на думата е ясноне

приложим тук. Ето защо, тя се нуждае, че той трябва да се използва

metaphor-

тично в такъв смисъл, тъй като може да бъде подходящо за статута на

Христос.

Особено, когато Евангелията изясняват, че тази дума се използва в

Смисълът на "праведен", когато се отнася до Христос. Евангелието на Марк

15:39 казва:

|

А стотникът, който стоеше срещу него,видя, че така извика и издъхна, каза: Наистина

този човек беше Син на Бога.

|

Докато Евангелието на Лука описва едно и също събитие в тезидуми:

|

А стотникът като видя станалото, прославиБог, като каза: Наистина това беше праведен man.2

|

Може да се отбележи, че Лука използва думите "праведник" на мястотоМарк собствени думи "син на Бога". Този израз е използван за

означава "праведник" от други хора, както и, точно като "

син

Сатана "е бил използван, за да кажа на злодей. В Евангелието на Матейказва в глава пета:

|

Блажени миротворците, защото те ще се нарекатдеца на God.3

|

Може да се отбележи, че самият Исус използва думите "Деца наБог "за миротворците. Освен глава 8 от Евангелието на Йоан

съдържа диалог между Христос и евреите, в която Христос

казва:

|

Вие вършите делата на баща си. После му каза: Ниеда не са родени на fomication; един Отец имаме, Бога.

Исус им рече: Ако беше Бог вашият Отец, то вие щяхте да обичаш

me.l

|

По-нататък в стих 44 той казва:|

Вие сте от баща дявола, и похотите на баща си

вие ще направите. Той беше открай човекоубиец, и жилище

не в истината, защото има в него няма истина. Когато той

говори лъжа, той говори на своя собствен, защото е лъжец, и на

баща му.


|

Евреите в този пример твърдят, че баща им е бил един, който е

Бог, а Исус каза, че баща им е дяволът. Е

Очевидно е, че

нито Бог, нито дяволи могат да бъдат баща на всеки в буквалния смисъл на

от

дума. Следователно е необходимо за тези думи, за да бъдат взети впреносен смисъл, това е да се каже, евреите бяха твърдят, че са

obedi-


ентът на Бога, докато Исус е казал, че те са последователи на дявола.

Първото послание на Йоан 3: 9,10 съдържа тази декларация:

|

Който е родил на Бог не върши грях; за неговатастои семена в него и той не може да съгрешава, защото е роден

на Бога.


|

Ние четем в глава 5: 1 на същото послание:

|

Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден отБог; и всеки, който люби Родителя, люби и

който е роден от него. По това познаваме, че любим

деца на Бога, когато любим Бога и пазим Неговите командно

ments.2


|

Друго изявление четем в Римляни 8:14:

|

За всички, които са водени от Божия Дух, те са най-синове на Бога.

|

Също Павел казва във Филипяни 2: 14,15:|

Вършете всичко без murmerings и препиране че вие

да бъде непорочен и безвреден, синовете на Бога.

|

Всички тези твърдения се окажат достатъчно нашето твърдение, чедуми притежават по Божия ", използван за Христос в някои твърдения не

докаже


че Христос е Син на Бога, в истинския смисъл на думата.

Особено, когато го намерим думите на Отца и Сина, използвани в metaphori-

чески смисъл често както в Стария и Новия завет. Представяме

някои примери за такава употреба от Библията.

|

"Син на Бога", използван в Библията|

Лука, описвайки родословието на Христос казва в глава 3:

|

Синът на Йосиф ... и Адам, който е син на Бога.|

Очевидно Адам не беше Син на Бога, в буквалния смисъл на думата. От

той

е създаден от Бог, без биологични родители, метафорично тойима

се приписва на Бога. Luke приписва Исус Йосиф макар Исус

не е имал биологичен баща, тъй като той се отнася Адам, който не е имал биологична

родители с Бог.

Exodus 04:22 съдържа следното изявление на Бога:

|

А ти кажи на Фараона: Така казва Господ,|

Израел е на сина ми, дори ми firstbom: И ти казвам: Да

синът ми отиде, че той може да ми служи, и ако ти откаже да го пусне

пуснеш, ето, Аз ще убия твоя син, ти firstbom.

|

Ето тази идея се използва два пъти във връзка с Израел, който е дори по-посочен от Бога като своя "първороден".

Псалм 89: 19-27 съдържа следния адрес на Давид към Бога:

|

Тогава ти си говорил във видение светиите Си и казал:положих помощ на този, който е силен; Аз съм издигнал един

избран от народа. Аз открих, слугата Си Давида;

със святото Си масло го помазах ..He ще извика към

|

ми: Ти си баща ми, Боже мой, и на скалата на моя спасениеция. Също така аз ще го направя първороден, по-висока от царе

на земята.

|

В този пример David се говори, че е силен, избраните, напомазан от Бога, и firstbom на Бога, а думата бащата има

се използва за Бога.

Еремия 31: 9 съдържа това изявление на Бога:

|

Защото и аз съм баща на Израел, и Ephraiml е моят първороден.|

Тук Ефрем е посочена от Бога като първороден.

|

Ако такова използване на думи са аргумент за това, че Бог, тогава Давид,Израел и Ефрем също трябва да бъдат богове, дори на по-висок статус от

Христос, защото, първороден заслужава повече уважение, отколкото си по-млад

брат. Ако те твърдят, че Христос е "Единородния от

баща ", ние ще се радваме да чуем това, тъй като това би означавало, че

тези думи трябва да бъде в състояние да се използва метафорично.

II Samuel в глава 7 стих 14 има:

|

Аз ще му бъда Отец, и той ще Ми бъде син.|

Това е Божието изявление в полза на пророка Соломон.

|

Думите собствени Добавки на Бога "са били използвани за всичките израилтяни вВторозаконие 32:19, 14; 1, Исая 63: 8, и Осия 1:10. В Исая

63:16, намираме следния адрес на Исая към Бога:

|

Защото Ти си наш Отец, въпреки че Авраам е непознаванетирада от нас и не ни признае Израил: Ти, Господи, си

баща ни, нашият спасител, Твоето име е everlasdng.

|

Освен това в 64: 8 от тази книга, четем:|

Но сега, Господи, Ти си наш Отец.

|

Isaiah тук разглежда Бог като баща на всичкиИзраилтяни.

|

1. Ефрем е по-малкият син на Пророка Джозеф (Мир нанего)

|

Job 38: 7 казва:|

Когато звездите на зората пееха заедно и всичките синове

Бог извика от радост?

|

Псалм 68: 5 има:|

Баща на сираците и съдия на вдовиците е

Бог в светото Си обиталище.

|

Битие 6: 1-2 съдържа:|

Когато хората започват да се размножават по лицето на земята, и

дъщери са родени им: Ето синовете на Бог видя

дъщерите на хората, че те са справедливи; и те ги взеха

жени от всички, които избираха.

|

По-нататък в стих 4 се казва:|

Имаше гиганти в земята в онези дни; и

след това, след като Божиите синове влизаха при човешките дъщери

на мъже, и те им раждаха синове към тях.

|

В този пример, синове на Бога, са благородни синове и дъщериот

мъжете са дъщерите на обикновените хора. Арабската преводача

от

1811 превел първия стих с думите, "синовете наблагородници ",

вместо "синове на Бога". Това ни позволява да разберем, че

Думата "Бог" може да се използва метафорично за благородна.

|

Има много места в Евангелията, където изразът "сибаща "е била използвана за Бог преодоляване на учениците и др.

За

Например ние намираме ", за да бъдете синове на баща си," вМатей 05:45. Също така вижте Матей 05:16 и 05:48, Лука 12:30 и 11: 2,

и Йоан 17:20 за други подобни примери.

|

Понякога думите "баща" и собствени на "се използват за стреса иподчертае тяхната връзка с други неща, като израз

"Баща на лъжата", собствени добавки на ада "и собствени ONS на Ерусалим", използван от

Христос за евреите в Матей 23. Подобно собствени добавки на Бога "

и собствени добавки за Деня на Страшния съд "се използват за жителите на

|

Paradise.|

Вторият аргумент

|

Евангелието на Йоан 8:23 съдържа тази декларация:|

И рече им: Вие сте от долу; Аз съм от

горе: вие сте от този свят; Аз не съм от този свят.

|

От това изявление на Христос, християните заключи, че той еБог, който, след като е слязъл от небето, се появи в човешка форма.

|

Горното твърдение и приспадането на християнските учени епогрешно по две причини: първо, защото той е отново ясно срещу

всички


текстови и рационално доказателства и, второ, защото подобно държавно

менти на Христос са открити, отнасящи се до неговите ученици. Той каза, че в

Клозет

|

Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето;а понеже не сте от света, но Аз ви избрах

от света, затова светът ви мрази.

|

Отново в Йоан 17:14 Христос е казал за учениците си:|

Тъй като те не са от света, както и Аз не съм от

свят.

|

Христос заяви, че учениците му не са от този свят точнокато

той каза за себе си: "Аз съм от по-горе." Сега, ако изявлението му е

взети в буквален смисъл като доказателство за своята божественост, че ще

логично


означава, че всичките му ученици също бяха богове. Единственото логично

тълкуване

ция на изявлението му е: "Вие сте в желанието си на този земен свят

а аз не съм, по-скоро търся удоволствието от Аллах и etemal живот

в

отвъдния живот. "|

Третият аргумент

|

John 10:30 разполага с:|

Аз и Отец сме едно.

|

Този стих се казва, че за да се докаже единството на Христос и Бог. Това кон-обръщам внимание също е погрешно поради две причини. Първо, християните

са съгласни, че

Христос е бил човек като другите човешки същества, които имат тяло и душа.

Единството между физическото тяло на човек и Бог е невъзможно.

Затова те по същество би трябвало да кажем, че, както Христос е

процентни

мият ефект, човек, той е и съвършен Бог. Според първия

предположение

той ще има случайно съществуване и според друга той е

се оказа, че не е човек, както твърдения следователно рационално

невъзможно.

|

Второ, подобни изрази са били използвани от Христос за неговотоученици. Той е заявил в Йоан 17:21:

|

Че всички те могат да бъдат он; както Ти, Отче, си в Мене, и Азв Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, че светът може да

повярват, че Ти си Ме пратил.

|

Тук Христос собствен израз, че "те могат да бъдат едно" очевидно не може дада се предприемат, за да се докаже, че учениците на Христос и Бог може да се обединят

в

буквалния смисъл на думата. Както тяхното единство в буквалния смисъл на думата не е рационалновъзможно

По същия начин Христос собствена единство с Бога, просто въз основа на такава

изрази, не е възможно. В действителност, изразите говорят за

единство,

означава да се подчиняваме на Божиите заповеди, както и да бъде праведен в

един собствени дела. В този смисъл всички те са обединени, с тази разлика,

че

Христос собствена единство с Бога в този смисъл е по-съвършена от тази нанегов

ученици. Това тълкуване е факт, потвърден от Йоан,

апостол.

Той казва, че в I Йоан 1: 5-7:

|

Тогава това е посланието, което чухме от него,и възвестяваме на вас, че Бог е светлина, и в Него няма никаква мрак

ност на всички. Ако кажем, че имаме общение с Него, и

ходи в тъмнината, лъжем и не истината; Но ако ние Уали

в светлината, както е Той в светлината, имаме общение с ан

друг.

|

В персийски преводи последното изречение се появява като "ние сме обединениедин с друг. "Това очевидно подкрепя нашето виждане, че единството тук

означава точно това, което описах по-горе.

|

Четвърти аргумент|

Евангелието на Йоан 14: 9,10 казва:

|

Който е видял Мене, видял е Отца; и какказваш ти: Покажи ми Отца? Не вярваш ли, че

съм в Отца, и Отец е в Мене? думите, които съм ви говорил

при вас аз не говоря за себе си, но Отец, Който пребъдва в

мен, той върши делата.

|

Христос собствен израз: "Аз съм в Отца и че Отец е в мен", етрябва да докаже, че Христос и Бог са едно в истинския смисъл на думата.

Този аргумент също не е приемливо по две причини. Първо,

Християни са съгласни, че видимостта на Бога в този свят е

рационално

невъзможно, тъй като ние сме обсъждали в нашата четвърта точка по-горе. Те

обикнове-

съюзник го тълкува в смисъл на признаване и осъзнаване на Бог,

но

тъй като това не означава единство между Бога и Христос, темежду-

тя прет като се обединени в духовен смисъл. Но това е от съществено значение за

междуведомствена

тълкуване, че не трябва да бъде в противоречие с разума и

текстов

доказателства.На второ място, в Йоан 14:20 четем:

|

Че аз съм в Отца Си, и вие в Мене, и Аз във вас.|

Това е подобно на изложението ние обсъдихме в третия аргумент

по-горе. Очевидно е, че когато А е в Б и В е обединена с С,

това


Изисква A също трябва да бъдат обединени с C. Освен това четем в I

Коринтяни 6:19:

|

Какво? Или не знаете, че вашето тяло е храм наСветия Дух, който е във вас, когото имате от Бога, и вие

не сте свои си?

|

Намираме подобно изявление в II Коринтяни 6:16:|

И какво argurnent има Божият храм с идолите?

Защото ние сме храм на живия Бог; както Бог е казал, че

ще живеят в тях, а ходим в тях, и Аз ще бъда техен Бог.

|

И тя се казва в Ефесяни 4: 6:|

Един Бог и Отец на всички, Който е над всички, и чрез

всички и във всички.

|

Ако тази връзка е задължително да се окаже единство между тях в реалнасмисъл, това би означавало, че всички коринтяните и Ефес са

също


Бог.

|

Какво всички тези изявления показват, че това единство и асоцииранее в действителност, защото му послушание и любовта му. Четем следното

в

Първо послание на Йоан:|

И който пази неговите заповеди, пребъдва в Бога,

и той в него. И тук ние знаем, че той пребъдва в нас, от

Духа, който ни е дал. "

|

Пети аргумент: Чудесата|

Чудесата, извършени от Исус също се предполага, че за да докаже своята

божественост. Този аргумент е толкова нелепо, колкото и останалите. The

най-великия

всички чудеса, извършени от Исус е повишаване на някои хора от

от

мъртъв. Има само трима души, заяви, че са били повдигнати отмъртъв от Христос, докато ние разбираме от глава 37 от Езекиил

че

Езекил възражда хиляди мъже от мъртвите. Ето защо той трябва дазаслужават божественост повече от Христос прави. Освен това, ние четем в глава

17 от I Kings2 Илия също съживен мъртвец. Подобно събитие

е

описано в II Kings глава 4, когато Илия също е описан катоHAV-

ING съживи мъртвец. Същото чудо е извършено от Елисей,

дори и след смъртта му, както се разбира от II Kings глава 13

където


мъртвец е пусната в гроба си и съживи чрез благодатта на Бога.

|

Дори ако приемем, че някои от Христовите собствени изявления могат да обслужватцел за подкрепа на Christian аргумент за триединството, това е

още


|

не е приемливо в присъствието на факта, че голяма част от текста е

не

вдъхновено, е претърпял множество изкривявания, и съдържа многогрешки и заблуди, тъй като ние се оказаха извън съмнение вече е в тази

книга. Що се отнася до Павел собствени изявления, те не са приемливи за нас

защото

той не е бил ученик на Исус. Тя може да се отбележи, че всичкивещи

каза по-горе са само за да се покаже очевидно кретенско бърборене вместо нормален характер на

техен

Аргументация, в противен случай, както вече се оказа със специфиченпримери, самите книги са неприемливи за нас, във всеки случай,

поради деформации, промени и манипулации, които са

намерено в тях. По същия начин ние сме цитира изказванията на

дисциплинарно

ципи, като се предполага, заради тях, че те са наистина изявленията

на

ученици, в противен случай те са еднакво неавтентифицирани и насъмнителен

природата.

|

Аз трябва да изразя вярата на мюсюлманите в тази връзка, че Исуси неговите ученици са били свободни и чисти от всякакви замърсени мисъл и ние

Свидетелствам, че няма друг Бог освен Аллах и Мохамед е Неговият

Messenger и слуга. По същия начин Исус беше Messenger

и слуга на Аллах, а учениците бяха другарите му deputed

от него.

|

A дебат между Imam Raazi и Priest|

Имам Raazi имаше дебат по въпроса за триединството с

свещеник. Той съобщава в коментара си върху Свещения Коран под

от

коментари на 3:61:|

Когато бях в Khwarazim, ми казаха, че християнин е имал

дойде там, който твърди, че има дълбоко познаване на християни

tianity. Отидох при него и дебат започна между нас. Той

изисква доказателство за пророчеството на Мохамед. Казах

че сме получили автентични доклади по отношение на

чудеса, извършени от Светия Пророк Мохамед, мир

и благословии бъде върху него, точно като докладите имаме

получена по отношение на чудесата, извършени от

Пророците Муса (Мойсей) и Иса (Исус), мир да бъде върху тях.

Сега, ако ние отричаме автентичните доклади, или ние ги приемаме, но

отрече факта, че чудеса се доказва истинността на пророците, това

|

непременно ще отричат ​​пророчеството на всички пророциАллах. От друга страна, ако приемем истината на докладите

и също така вярвам, че чудесата са сигурни признаци на истината на

Пророците, и двете от тези аргументи са доказали, че е истина

за Светия Пророк Мохамед, истината си prophet-

качулка ще бъде по същество се оказа.

|

Свещеникът отговори, че той не твърди, че Христос е билпророк, но му повярва, че е Бог. Казах му, че първо ние

трябва да има определение на Бога. Ние всички знаем, че Бог

трябва да бъде самостоятелно съществува, първият и първопричината и отвъд

физическо описание. Въпреки това, ние откриваме, че Исус е имал

човешка форма, е родил, и не съществува и преди, и след това е

очевидно убит от евреите. В началото той е бил дете

и постепенно се превърна в един младеж. Той се нуждаеше от храна, за да живеят и

използват, за да ядат и пият, и са имали всички характеристики на

човешко същество. Очевидно е, че случайно същество не може да бъде

самостоятелно съществува, и този, който е обект на промяна не може да бъде eter-Сподели с приятели:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   42


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница