За ислямска Call и да отговори на мисионери, така Шейх реши да напусне всички други бизнесстраница34/42
Дата01.02.2017
Размер9.46 Mb.
Размер9.46 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   42

давам


|

няколко конкретни примери за такива прогнози.

|

Първо Прогнози|

В Свещения Коран се казва:

|

Вие трябва да въведете джамия Sacred (Масджид Ал-Харам), акоАллах пожелае, сигурна, глави обръсна, подстригана късо, и без да се

fear.l


|

Този пасаж от сура Ал-Фатх (Победата), от която настоящият

пасаж е цитиран, бе разкрито преди Договора от Hudaibiyah в

от

шестата година от Hijrah. В него мюсюлманите са обещани от Аллах, чете скоро ще влезе в Свещената джамия на Makka победоносно. Под

преобладаващите обстоятелства това е невъобразим. Мюсюлманите

заловен Makka в 8 години на Hijrah и влизало

Джамия toether със Светия Пророк точно както беше предсказано от

Корана, някои от които бръснат главите си, а някои, които са нарязани

къса коса им.

|

Второ Прогнози|

В Свещения Коран се казва:

|

Аллах обеща на онези от вас, които вярват, ивършим добри дела, че той непременно ще ги предостави в земята

наследяване на властта, както той го предоставя на тези, които преди тях-

че Той ще се установи на власт тяхната религия, която Той има

избран за тях. И че той ще се промени (състояние), след

боят в състояние на сигурност и мир. Те ще ми се покланя

(Самостоятелно) и не се асоциира с нещо Me.2

|

Това Корана стих обещава, че мюсюлманите ще бъдат направениистинските viceregents от Бог и че Аллах ще ги предоставят и да им

вяра


|

сила и мощ. Състоянието на страх, в които те са били ще бъде

променено на мир и сигурност. Това Корана прогнози предсказвате

Мюсюлманска доминация не отнема много време, за да докаже своята точност.

|

Нека да видим как в изненадващо кратък период от време, това Корана предидикция и божествено обещание бе изпълнено.

|

Цялата територия на Арабския полуостров, беше поставен под СветаяПророкът собствен господство в собствения си живот, а някои от хората на Хиджр

и някои владетели на Сирия се съгласиха да плащат jizyah (данък малцинство), за да

от

Светият Пророк.|

По време на първия халиф на исляма, Абу Бакр, границите

от

Ислямската господство бяха значително разширени. Мюсюлманите заловенитенякои градове на Персия, както и някои от градовете на Сирия като

Босра


и Дамаск.

|

Тогава дойде вторият халиф ", Умар, който промени историята, като сивяра в истината на Исляма, побеждавайки на световните сили на тази

време. Той

завладява целия древен Персийската империя и голяма част

от

Източната Римска империя.|

По време на третия халиф "Усман, Ислямска владичество

се увеличи допълнително. Ислямски сили завладяват Испания на Запад,

и част от Китай на изток. Отне само на 20 години за

Мюсюлмани

имат пълен контрол на всички тези държави, които представляваха

голямата част от познатия свят, така изобилно, изпълняващи

Корана


прогнози. Ислям доминира над всички останали религии по света

и

е водеща световна сила по това време.|

Трето Прогнози

|

В Свещения Коран заявява:|

Той е, който е изпратил Своя Пратеник с напътствието и

религията на истината, да го направи триумфално над всички religions.l

|

Ние сме обсъждали в рамките на втория предсказанието, че ислямът, нарелигия на истината, триумфира над останалите религии на света

и

съвършенството на това господство на исляма по цял свят ще бъдесвидетел по света в бъдеще.

|

Четвърто Прогнози|

В Свещения Коран се казва:

|

Аллах е доволен от вярващите, когато тесе закле във вярност към вас под дървото. Той знаеше, че това, което е в тяхната

сърца. Така че Той изпрати надолу спокойствие при тях и възнаградени

ги с победа (много) близо. И много печалби (плячка), които

те ще отнеме. И Mighty е Аллах и Ise.

|

Аллах ви е обещал богата плячка, които ще предприеме.И ти те е дал предварително, и Той има

възпря ръцете на мъжете от вас, така че тя да може да бъде признак

за вярващите и че Той може да ви насочи към правия път.

|

И други придобивки, които не са по силите си. И Аллахе обхваната: Аллах има власт над всички things.2

|

Победата обеща в този стих е завладяването на Khaybar ина "много ползи", обеща са плячката и плячката на Khaybar и

Хиджр; подобно обещание на "други приходи" са буйки и

плячка

трябва да бъдат предприети от завладяването на Персия и Рим. Всички обещанияи прогнози, направени в този стих сбъднатите точно така, както те са били

предсказано.

|

Пето Прогнози|

Коранът казва:

|

И други благословии, които желаете: помощ от Аллах,и в близост до victory.3

|

Обещанието за "близо до победата", съдържаща се в този стих е, споредза някои, завладяването на Makka, а според други, на кон-

търсене на Персия и Рим. Прогнозата обаче е вярно каквото

|

случай, тъй като Makka, Персия и Рим всички са завладени.|

Шеста Прогнози

|

В Свещения Коран се казва:|

Когато дойде помощта на Аллах и viictory, и ще видите,

хора влизат Аллах собствена религия в multitudes.l

|

В този стих обещаната победа е победата на Makka. Правилендоклади поставят своето откровение преди завладяването на Makka.

Освен това

"Idha" (кога) на арабски се използва за бъдеще време, а не за

минало


напрегната. Групи от хора от Ta ", ако и Makka дойдоха в множества за

прегърнат исляма като бе предсказано от Свещения Коран.

|

Седмата Прогноза:|

Ние намираме в Свещения Коран:

|

Кажете на онези, които отричат ​​вярата, скоро ще бъде van-quishcd.2

|

Това стана около точно както wamed от Свещения Коран. The unbe-вярващите всички бяха контролирани.

|

Осма Прогнози|

В Свещения Коран се казва:

|

(Запомнете) Когато Аллах обеща един от двамата(Враг) страни, че тя трябва да бъде ваше, пожелали че

един невъоръжен трябва да бъде твое, но Аллах искаше да се установи

истината от думата си и да отреже корените на unbeliev-

ers.3


|

Това е препратка към битката на Бадр и двете страни

посочени в този стих са търговски керван, който се връщаше

от

Сирия и други Тал беше дошъл от Makka и невъоръженистрана е търговска каравана върна от Сирия. Това се е случило

точно както беше предсказано.

|

Девети Прогнози|

В Свещения Коран казва на пророка:

|

Ние сме достатъчно, за да ви подкрепя срещу тези, които се подиграват.|

Когато горния айят се откри на Пророка, той казал на

Другарите, че Аллах ще ги защитават срещу лоши намерения

на идолопоклонниците на Makka, които винаги са били него и преследването му

Спътници. Аллах изпълни това обещание.

|

Десетият Прогнози|

В Свещения Коран заявява:

|

Римската империя е бил победен в земя близо страниченно те, (дори), след това поражение, ще спечелят победата в няколко

години. Аллах собствен е командата, в миналото и в бъдещето.

На този ден ще се радват на вярващите, с помощта на

Аллах, .He помага когото пожелае. И Той е мощен и

най-милостив. (Това е) обещанието на Аллах. Аллах никога

се отклонява от обещанието му, но повечето хора не разбират.

Те жадуват за външните (неща в) живот на този свят, но

на отвъдния живот те са heedless.2

|

Тази сура е разкрито в Makka когато Персия побеждава|

Римляните. Персите са Magians чрез вяра, докато римляните

са били християни. Идолопоклонниците на Makka бяха доволни от тази новина

и твърди, с мюсюлманите, че те и християните твърдят, че

да са хората на Писанието, докато Magians и Makkans бяха

без книга. Тъй като християните в Римската империя са били

победена от персите, мюсюлманите би, също така, да бъде победен

от

на Makkans. В Свещения Коран, сама по себе си опровергава тяхното допусканеот

горе стих и прогнозира победа на римляните.

|

Абу Бакр Siddiq, посветен приятел и спътник на СветияПророкът каза пред маккан идолопоклонниците, че римляните ще получат

victo-


Ри над персите в рамките на няколко години. Убай ибн Халаф го обвини

от

на неверни иск. Решено бе, че за определен период да бъдеопределена за

потвърждение на това предсказание. Двете от тях предлага десет

камили до

да се дава на победителя и на период от три години е фиксиран. Abu

Бакр казал на Пророка на това и на Светия Пророк каза, че

от

прогноза се съдържа думата офертата "на (някои), който обозначавапериод

три години и девет години и предполага, че той трябва да

увеличаване

броя на годините, чрез добавяне на броя на камилите. Абу Бакр

отиде да Убай и беше решено, че сто камили ще бъдат

дадени от всеки един от тях и за периода от девет години е flxed.

|

Убай умира, когато той се връщал от theDattle на Ухуд в3 AH. Точно седем години след това събитие византийците спечелили

голяма победа над Персия, както беше предсказано от Свещения Коран. Abu

Бакр, след като спечели своя залог, получил сто камили от Убай собствена

наследници. Светият Пророк каза, че камилите са получили от него трябва

бъдат раздадени в благотворителност.

|

Това са само няколко от многото такива прогнози в Свещения Коранвсички от които са били изпълнени точно както е предсказано.

|

Четвъртият Divine качеството на Корана: Познаване на PastСъбития

|

Четвъртият чудотворната качеството на Корана се крие в неговото описаниена минали събития. Светият Пророк бил неграмотен и не знам

как да четат или пишат. Той не е имал учители нито той някога се запази

фирмената

Ню Йорк с учени. Напротив, той е израснал сред

неграмотен

идол-поклонници, лишени от познание на Писанията. The

Светият Пророк остана сред тези хора през целия си живот,

с изключение на две търговски пътувания до Сирия, които са били твърде кратък, за да

Признавам, всяка възможност за негово придобитите знания от никого

там.


|

Има много минали събития, че Свещения Коран описва разликата

лице има достатъчно висок от други източници. Тази разлика е съзнателно и

умишлено,

както може да се види в Корана позоваването на "разпятието". The

Светият Коран избягва детайли, които е трябвало да бъдат доказани неверни в

сметки от предишни книги, като Петокнижието и Евангелието.

Нашето твърдение е подкрепено от следното Корана стих:

|

Истина този Коран се обясни на децата на Израел|

повечето от нещата, за които те не са съгласни.

|

Петата Divine качеството на Корана|

Една от чудотворните качества на Корана е, че тя разкри

и оповестяване на всички болни намерения на лицемерите от Медина.

Те

използва, за да заговорничат срещу исляма и мюсюлманите в тяхната тайнаотговарят,

сгради. Всички техни решения и тайни планове бяха направени известни на

Светият Пророк чрез божествено откровение той използва, за да информират за това

Мюсюлманите от намеренията на лицемерите. Всички такива експозиции

от

Светият Пророк се оказаха истина.|

Подобно на Свещения Коран изложени болни намеренията на кон-

временни евреи.

|

Шестият Divine качеството на Корана|

В Свещения Коран съдържа клонове на знанието, които не са били в

мода в Арабия по време на своето откровение и с които

Пророк


самият е напълно незапознат. Те включват и индуктивен

удръжки


тива логика по отношение на религиозните доктрини, увещание, въпроси

свързани с отвъдния и други неща. В действителност има две

видове науки, религиозните науки и другите науки. The

надеждност

gious науки са очевидно по-високи по стойност от другия

науки.


Те включват познаването на метафизични реалности като знания

за Създателя на вселената и Неговите качества, познания за

Негов

Пророци, ангели и знания на отвъдния живот. Клонът напознания в областта на всички тези аспекти на религията се нарича "ilmu" L-

"AQA" идентификатор (науката от вярвания). След това идва знанието на

практически предписания, която е законът. Тази наука е известна като

Фикх


(Съдебна практика). Науката за Фикх в исляма е голяма наука.

Всички


jurisprudents на исляма са получени техния закон от Корана. След това

идва науката, свързани с пречистването на същност

което е

наречен тасаввуфа.|

В Свещения Коран дава прости и практически насоки за всички

горните клонове на знанието, и това е уникален за Корана

в сравнение с други откровения от последните народи. Това показва,

че Коранът е колекция от всички науки. В допълнение, той

е

събиране на рационални аргументи и опровергава всички еретични идеис

разума и логиката.

|

В Свещения Коран дава на човечеството с перфектна насоки вобласти на морал, етика, религия, политика, култура, и

икономика.

|

Седмата Divine качеството на Корана|

В Свещения Коран, въпреки, че са по-обилно и обемна

книга, е абсолютно без никакво противоречие, несъответствие или

приемания

съвместимост, което би не е възможно за всеки човек на работа на този

размер.


Никоя друга книга в света може да претендира да бъде толкова свободен от всички дефекти

като


Корана. Тази отличителна черта на Корана е само по себе си

СЪСТЕЗАНИЯ

на неговото божествено. Самият Коран приканва хората към този

несравнима функция в тези думи:

|

Няма ли да размишлявам върху Корана? Ако беше отразлична от Бог те биха могли да са със сигурност намери в него много кон-

tradictions. "

|

Няма съмнение, че един текст като Корана като всички тезибожествени функции, които не може да не са от Аллах, Всезнаещият, който има

познаване на неизвестното бъдеще, както и в миналото и настоящето.

|

Осмата Божествена Качество: вечността на Корана|

В Свещения Коран правилно твърди, че е единственият божествено откровение

това е вечен, запазвайки своята оригиналност и автентичност

отвъд


всички разумни съмнения. Това живеят чудо на Пророка е

уникален с това, че продължи и след смъртта му за разлика от чудесата на

от

предишните пророци, които са продължили само толкова дълго, колкото те са живели. Текстоветеот

други пророци и техните признаци всички изчезнали с тях и не

следа

от тях сега може да се намери в света. В Свещения Коран направипросто предизвикателство за човечеството, за да произвеждат подобни на него или някоя от

негов


части. Векове са изминали и остава като несравним днес

като


това е било в деня, в който стана ясно, и ще остане така до деня

от

Страшния Съд.|

Според този Корана предизвикателство, всеки индивид сура от

Свещения Коран, наистина всяка част, равна на най-малкия му сура, е в

сама по себе си отделен чудо прави Корана колекция от близо

две

хиляди отделни чудеса.|

Деветата Divine качеството на Свещения Коран

|

Тези, които са цитирани в Свещения Коран на арабски, са напълнозапознаят с странно качеството на участието на рецитатор и

с

на очарователен влиянието на своята мелодия. Колкото повече го четешКолкото повече са очаровани от него. Този странен феномен се преживява

от всички, които рецитират Корана редовно.

|

Десетият Divine качеството на Свещения Коран|

Друг божествена черта на Свещения Коран е, че той съчетава в

се иска и своите аргументи и двете по едно и също време. Това е

да се каже,

божествената си красноречие предоставя доказателство за своята божественост, докато си

смислено


|

сгради предават божествено послание на задължения и забрани.

Това

се прилага за всичките му съдържание. Тя представя аргументи за това, което есе казва

в същото време, както се казва.

|

Единадесетата Divine качеството на Свещения Коран|

Друга отличителна Божествена черта на Свещения Коран е неговата

способност

да бъде запомнен, дори и от тези, които не знаят арабски стан-

габарит. В Корана се отнася до тази функция в този стих:

|

Ние направихме лесно да remember.l Корана|

Тази Божествена черта на Светия Корана често се демонстрира

по целия свят от тези млади момчета, които са наизуст

цяло от него. Те могат да рецитира целия Коран наизуст.

Милиони като Хафиз притежават (пояси на Корана) са винаги

подарък


в света и те могат да рецитира целия текст на Корана

с

абсолютна точност само от паметта. Те запомнят не самотекст, но също така си анотации и произношение точно

съответен

с начина на Пророка го предаде.

|

Малкото хора в християнския свят, които наизуст Библията илидори само Евангелията рядко са в състояние да го направят с такъв чудотворен

точност. Само тази функция е толкова очевидно е аргумент за

божествена природа на Корана, че не може да се пренебрегва лесно.

|

Т velfth Божествена Качество на Свещения Коран|

Друга присъща божествена черта на Свещения Коран е страх и

страх, че влиза в сърцата на своите слушатели. Е

още по-


странно, че този чувствен опит на страхопочитание е еднакво усеща от

тези


които не разбират нейните значения. Има много примери

записани от историята, че хората са толкова развълнувани от слушане на

Коран, когато го чух за първи път, в който те превръща в

Ислямът просто от слушане на it.l

|

Това е съобщено, че е християнин, прието с мюсюлманин, който ерецитиране на Свещения Коран. Слушането на Корана, християнинът

е

така отбеляза и предложи той избухна в сълзи. Той попита защо тойплачеше той. Той каза: "Аз не знам, но щом чух

от

Божието слово, аз се почувствах много изплашена и сърцето ми се изпълни ссълзи. "

|

Кади Noorullah Shostri пише в своя коментар на СветияКоран, че когато великият учен Али Ал-Qaushji определя за

Гърция


еврейски учен стигна до него, за да говорим за истината за исляма.

Той


имаше дълъг дебат с него по различни аспекти на исляма. Той направи

не

приемам някой от аргументите, изпратени от Али Ал-Qaushji. Товадебат е продължило в продължение на един месец без определен резултат. Една сутрин

когато Ali Al-Qaushji беше зает рецитирайки Свещения Коран на покрива

на къщата си, евреина дойде при него. Макар че Али Ал-Qaushji не е

има хубав глас, веднага след като евреин се заслуша в Свещения Коран,

той

усети, че сърцето му се напълни с страх и Корана влиянието намери своетопът

през сърцето му. Той дойде да Ali Al-Qaushji и го помолил да

го приемат исляма. Али го попита от тази внезапна промяна. Той каза,

"Независимо от лошото си глас Корана заловен сърцето ми и аз се почувствах

сигурен, че това е словото на Бога. "

|

Горните примери ясно показват чудотворната характер наСветият Коран.

|

Заключения|

За да завършим този раздел трябва да обобщя, че тя е част от

божествена обичай, че пророците обикновено са дадени чудеса в тези

области, които са популярни сред хората на тази възраст. The

свръхчовешки

демонстрации в тази конкретна област карат хората да вярват в

истината на Пророка и достъпа му до божествената сила. Магьосничество и

магия са чести във времето на Мойсей. Веднага след като фараона притежавате

магьосници видяха Мойсей "персонал трансформира в жива змия и

поглъщащ своите илюзорни змии те веднага са вярвали в Мойсей

е Пророкът на Бога и веднага прегърна вярата си.

|

По същия начин по времето на Исус науката за медицинае често срещана практика. Хората са придобили съвършенство в него.

Когато експертите на медицината гледаха Исус лечебни прокажени и

съживяване на мъртвите, те веднага знаеше чрез своя опит

че

тези неща са извън достъпа на науката медицина иВярва се, че тя може да бъде нищо друго освен чудо на Исус.

|

Същото важи и със Светия Пророк Мохамед. Той бешеизпратен на арабите, които арогантно твърди, че е най-добрият

elocutionists

на света. Те инвестирали всичките си усилия, за да се постигне съвършенство

в

дикция и се използва за оспорване на другите в публични конкурси. Имахаголяма гордост в техните езикови постижения. Известният седем

poemsl


бяха окачени в Дома на Аллах, "ба Ka, като постоянно

предизвикателство.

Те представиха практическо предизвикателство към арабите като цяло за

про-


доляване парче подобно на тях от всеки, който твърди, красноречие. Веднага

като чуха Корана те са знаели, от своя опит, че

е

далеч отвъд границите на човешки възможно съвършенство. Теведнага разбрах, че такава нечовешка красноречие не може да съществува

в

човешки труд.|

Постепенния характер на Корана Откровението

|

В Свещения Коран не бе разкрито всичко наведнъж. Той дойде на парчетапостепенно в продължение на период от почти 23 години. Има много причини,

за тази постепенност.

|

(1) Ако то е открито всичко наведнъж, това може да е трудноза

Светият Пророк да се запази обемист текст на Корана

цяло, особено предвид факта, че той е бил неграмотен.

(2) Ако цялата Корана текста дойде в писмена форма, той

можеше да преодоляват интереса и необходимостта от запомняне

него. Кратките пътища, тъй като те бяха разкрити, са запомнени

по-лесно. В допълнение, тя е установила ценна традиция

сред мюсюлманите в запаметяването на Корана текста дословно.

|

(3) Това би било много трудно, ако не и невъзможно, заАраби да следват всички предписания на Корана закона наведнъж

В този случай, постепенност е по-практично и разумно и Facil

itated практическата реализация на тези разпореждания.

|

Един от сподвижниците на Пророка докладва, чее божествено внимание за тях, че те са били длъжни по

Корана постепенно. В противен случай би било трудно

за тях да приемат исляма. Той каза: "В началото на Светия

Пророкът ни покани само Таухид (чист монотеизъм). След като

е приел и погълнали неговата оферта и сладко същество, а след това,

много постепенно и на практика бяхме помолени да следват различни

Корана разпореждания до целия закон е завършен.

|

(4) Това постепенно откровение налага честото посещение наАрхангел Гавриил на Светия Пророк, който е obvious-

Ly източник на голяма сила за него, му позволява да извършва

мисията си с увереност и да понесе трудностите на

пророчеството с твърдост.

|

(5) малки парчета от Корана откровение, които твърдят, че въз-sess чудотворната красноречие, предвидени противници с повече време

да отговори на предизвикателството да произведе текст, равна на най-малките

сура от Корана. Тяхната пълна липса на успех и

неспособност на арабите да се постигне отново е аргумент за

божествената природа на своята красноречие.

|

(6) В Корана откровението осигурила насоки на мюсюлманитев съответствие с променящите се обстоятелства и са отговорили на

възраженията, повдигнати от противниците. Това помогна да се увеличи тяхната

разбиране и подхранена тяхната увереност като стигнаха до

осъзнаем истината на Корана предсказания и божествено

разкрива познаване на неизвестно бъдеще.

|

(7) В качеството си на пратеник на Аллах е най-високата от всички почести. The|

Архангел Гавриил се ползва тази чест чрез извършване на божественото

Думата на Светия Пророк за голям период от време, които не биха

бил възможен, ако тя е разкрита изцяло по-веднъж.

|

Повторенията в Корана текст|

В Корана откровение съдържа повтарящи се описания, особено

относно Таухид (единството на Бог), възкресението и

живота


на по-ранните пророци. Това повторение е уникален за Корана

откровение

регламент. Тези повторения със сигурност показват божествената мъдрост на

четене


тели. Арабите са общо идолопоклонници, напълно невежи

monothe-


изъм и Деня на Страшния съд, и т.н. Също така някои от неарабски

страни като индийците и китайците също бяха идол-поклонници.

The

хората на религии като евреите и християнитетрябваше

повредени техните оригинални разкрития, специално истината с

отношение

принципите на вярата като единството на Бог, възкресението и

от

мисии на предишните пророци. В Свещения Коран многократноописва тези неща, с помощта на разнообразие от стилове, за да привлече

внимание. The

събития от по-ранните пророци са описани в повтарящи се пасажи

винаги използва различен стил, демонстрира божествено красноречие в

всеки

инстанция. Това елиминира всякакви възможни претенции, че наличиетоот

свръхчовешка красноречие в неговия текст е случаен. Това езиково

процентни

инфекцията е доказана многократно в пъстри стилове.

|

Освен това, Светият Пророк понякога се чувствах депресиран в лицетона антагонистични дейността на опонентите си. Кратък откъс от

от

Корана тогава ще се яви, описващ събитие в живота напророк, относими към ситуацията, в която Светият Пророк

се озова. Това оказа силно утешаваше ефект върху него. Светият

Коранът потвърждава, че причиняват и резолюция отделно в следните

две


стихове:

|

Ние знаем, че вие ​​се притесни от това, което те say.l|

За утехата на Светия Пророк, Свещения Коран има:

|

И АС, че се отнасят до вас, от сметките на (earli-НЛП) Messengers се (предназначени), за да сложи кураж в сърцето си, и

чрез тази истина се разкрива пред вас, заедно с exhorta-

ция, и поучение за believers.l

|

Същото важи и за вярващите, които са се подигравали и притесняваха отневерниците. Многократното утехата на наскоро разкри

пасажи


им даде сърце да понесе страданията си.

|

Християнски Възражения срещу Свещения Коран|

Има много възражения, повдигнати от християнски учени срещу

различни аспекти на Свещения Коран. Прегледът на тези възражения и

отговорите им е основната ни обект в този раздел.

|

Първото възражение|

Първото възражение често повдигнат от християнски учени е

имащи отноше-

изд на трансцендентност на красноречив език на Светия

Коран.

Тяхното твърдение в това отношение се състои основно от следнитеточки. Първо, че не е приемливо да се твърди, че неговата

красноречие реално

Ly надмина всички човешки гений и че няма такива текстове могат да бъдат произведени

от човешки усилия. На второ място, че дори и ако това твърдение на мюсюлманите е

приета, тя все още е само осигурява дефектен аргумент за неговото благосъстояние

чудотворната, bccause, в които CAS, тя може да бъде признато само като

чудо от онези малцина, които са получили най-висок стандарт на

квалификационна

ефективност и умения на арабски език. И това ще подпомогне

среден


че книгите, написани на латински и гръцки, които имат най-висок стан-

дарт на красноречие, също трябва да се приема като разкри, както и

което означава, че всички видове окачени и крайната творби могат да претендират, че са

чудотворната просто по силата на се състои в изключително

красноречив език.

|

Тук е мястото да си припомним, че в предишния раздел ниеима произведени неоспорими аргументи, които да установят трансцедентното

качество на Корана език. Предвид тези специфични критерии,

някой

възражение до чудотворната красноречието на Свещения Коран не евалиден

освен ако паралелно описание на равно красноречие се произвежда от

друг

претендиращи да отговарят на Корана предизвикателството цитиран от нас в първатараздел

ция.


|

Те, обаче, се оправдава, като казва, че само няколко лингвисти

може да залови чудотворната качеството на красноречието, но това

е

не помогна на тях, тъй като това чудотворната черта на Свещения Коран, насоченаточно в това. Това е да се каже, Свещения Коран оспорва тези

малцина


Арабски лингвисти, които са имали голяма гордост в техните красноречие.

|

загасване, но също така призна,неспособността им да го оспорва, защото чрез тяхната перфектна

дикция,


те незабавно признава супер-човешки красноречие. Най-често срещаните

хората са разбрали за това качество чрез тези учени.

По този начин

чудотворната красноречието на Свещения Коран е станала известна от

всички. Аргументът, следователно, не е дефектна, тъй като тя е постигнала своята

гол


чрез вземане на арабите да приемат, че това е Божието слово.

|

Освен това, мюсюлманите не твърдят, че красноречието на наСветият Коран е единственото нещо, което го прави чудо. Това, което те

основателно твърдение е, че си красноречие е един от многото чудеса

Характеристиката

тури на Свещения Коран и че Свещения Коран е един сред

много други чудеса на Светия Пророк. Чудотворната естеството на

Свещения Коран е толкова широко признато, че не е било

refut-

изд от никого в тези 1280 years.l Следното изявление на АбуМуса Muzdar, 2 лидер на "tazilites МУ, който каза, че това е

въз-


можно за едно човешко същество да произвежда нещо, равна на Корана,

е

неприемливо и отхвърлено.|

Общоизвестно е, че Абу Муса е станала психически заболяванията

поръча поради прекомерната си ангажираност в духовни упражнения. Той

направи много делириум отчети. Така например, той каза: "Бог има

мощност на неверни твърдения и действа с жестокост към

от

хора. Той ще бъде Бог, но жесток и лъже Бога. "Бог да за-наддават. Той каза също, че:

|

Всеки, който се асоциира с царе е неверник. Той канди-|

не е наследник на никого и никой не може да бъде негов наследник.

|

1. Сега, през 1988 г., nurnber години, считано от началото нана Корана

откровение е 1410 година. (Kaazi)

|

2. Иса ибн Sabih Абу Муса Muzdar който умира през 226 AH, беше един лудчовек-

ност. Той беше маниакално твърд в убежденията си в accidentality

на Свещения Коран.

Всеки вярва в себе си съществуването на Свещения Коран е

неверник в очите му.

Веднъж, управител на Kufa поиска мнението му Абул хората

живее на земята

и той ми каза, че всички от тях са неверници. Губернаторът каза

го, че Светият

Коран описва Paradise като по-голяма от небето и

eanh. Знаете, че

Мисля, че той и неговите последователи само ще живеят в рая? Той

нямаше отговор.

(Страница Шахристани vol.1 94). raqi)

|

Що се отнася до твърдението си, че книгите, написани на други езици въз-sessing също трябва да се счита за най-високата степен на красноречието

като


чудеса това твърдение не е добре обосновани, тъй като не книга във всеки стан-

габарит е доказано, че са постигнали супер-човешки качеството на

красноречие, че е обладан от Свещения Коран. Авторите на такива

книги никога не твърдят те да бъдат пророчески чудеса. Въпреки това, всеки

вземане на всяко такова искане ще се изисква да докаже своята трансцендентна

качество на красноречие с ефективни аргументи и специфичен

примери.

|

Освен това, твърдението на някои християнски учени, според коитонякои книги на други езици демонстрират стандарт

красноречие

равна на тази на Корана, не е приемливо, на основание, че

тези


езици, които не са първите им езици. Самите те не са

капацитета

можно за определяне на стандарта на красноречието на други езици, тъй като не

може да претендира да бъде толкова запознат с чужд език

някой

чийто майчин език, че езикът е. Това е не само случаяс

Арабски; също така е вярно за всички езици на света, да бъде

те

Гръцки, латински или иврит. Всеки език има свой собственструктура

тура, граматика и идиом, който обикновено е коренно различна от

всеки друг език. Придобиване на някаква степен на познание на чужд

език не е достатъчно, за да направи твърдението, че не го е овладял

в

всички отношения.|

Съгласно заповед на папа Урбан VIII, архиепископа на Сирия

нарича среща на свещеници, кардинали и учени и майстори

от

Иврит, гръцки и арабски езици за целите на преразглежданетои коригиране на арабски превод на Библията, че е пълен с

грешки и липсват много важни пасажи. Членовете на този

съвет положиха големи усилия, при коригирането на грешките на това

превода.


След голям труд и всички възможни усилия, те подготвили

версия в


1625. Въпреки всичките си усилия, този превод още

се съдържа много

грешки и дефекти. На ревизиране членовете на този съвет е написал

извинителен въведение към него. Ние се възпроизвеждат под тяхната извинение в

точните им думи: "

|

Тук ще намерите много неща, в това копие, отклоняващи се отобщите правила на граматиката. Например, мъжки род в

място на женската, единствено число заменя със множествено число и множествено число в

мястото на двойната. "Също така има необичайни приложения на

признаците на подчертаване, акцент и фонетика. Понякога

допълнителни думи са били използвани на мястото на фонетичен марка.

Основната причина за това, че сме ungrammatical е простотата

на езика на християните. Християните са формулиране

лява специален език. Пророците, апостолите и тяхното

старейшини взеха свободи с езици като латински, гръцки и

Иврит, защото тя никога не е била волята на Светия Дух, за да

ограничи думите на Бога в тесните граници на

нормални граматически затруднения. Светият Дух, следователно,

разкрива тайните на Бога без излив и красноречие.

|

Англичаните са особено склонни към арогантност, когато те придобиватдори малко познания по дадена тема или леко

вещина


на друг език. Един пример за тази суета и самодоволство

по отношение на много науки и дисциплини се посочи по-долу.

Известният пътешественик, Абу Талиб хан, е написал книга за своите пътувания

записва своите наблюдения по отношение на хората от различни

страни.

Той описва народа на Англия подробно обсъждане на тяхнатадобродетели

както и техните дефекти. Следният пасаж се възпроизвежда от

негов

Persian книга: 2|

Осмото дефект на англичаните им е измамен

отношение към науките и езиците на другата страната;

се опитва. Те са лесна плячка за самомнение. Те започнете да пишете

книги по теми, от които те имат само елементарни познания

ръб, или на език, който те предполагат, че са усвоили

без да има някаква реална опитност в тях. Те публикуват

техните произведения с голяма самодоволство равняват само да им

невежество. Именно чрез гръцките и френските хората

че за първи път разбрах, тази характеристика на англичаните. Аз

|

Не им вярвам напълно, докато четох някои от техните Persian|

писания и го открили за себе си.

|

Последният им твърдение, описано, че жалък и неверни твърденияв

най-красноречивите думи също трябва да бъдат считани за чудеса, има

няма нищо общо с Свещения Коран, тъй като тя е абсолютно свободен от

такова нещо. Сделките Светия Корана със следните двадесет

седем теми и всеки един от неговите стихове могат да бъдат успешно интегрирани

по един или друг от тях.

|

1. Характеристики на безкрайността и съвършенството на Аллах като мусамо-

съществуване, вечност, Неговата безгранична сила и мъдрост, Негово infi-

Nite милост и любов, Неговата безкрайна справедливост и истина, Неговата святост,

величие, суверенитет, безкрайност и единство, че Той е всемогъщ,

всезнаещ, всички знаят, всички слух, всемогъщ и Неговото

е създател на Вселената.

|

2. му е свободна от всички несъвършенства, като случайно съществуване,изменчивост, невежество и импотентност и т.н.

|

3. Поканите за чист монотеизъм, забрана за асоцииранепартньори към Него, триединството са един вид на сдружаване.

|

4. Исторически пасажи, свързани с хората от миналото исчетоводни отчети на някои пророци.

|

5. Свобода на пророците от идолопоклонство, изневяра и сдружаванеция.

|

6. благодарност и хвала на тези, които вярват в тяхнатаПророците.

|

7. увещания и призиви за тези, които не вярваха илишени от Пророците.

|

8. Покана да вярвам във всички пророци, като цяло, и вИсус в частност.

|

9. Обещанието и предсказанието, че вярващите трябва в крайна сметкатържествува над неверниците.

|

10. Описания за Деня на Страшния съд и сметкинаграда и наказание на този ден.

|

11. Описание на благословенията на Рая и мъчения на напожари

на ада заедно със свързаните с него подробности.

|

12. Описание на непостоянството и смъртност от този светскиживот.

|

13. Описания на вечността на отвъдния живот и постоянниятnence и безсмъртието на своите благословения.

|

14. заповядва доброто и забраняващи на лошото.|

15. Съдебни разпореждания по отношение на семейния живот.

|

16. Ръководство за политическите и социалните сфери на човешкия живот.|

17. Увещания за любовта на Аллах и на онези, които Го обичат.

|

18. описание на начините и средствата, чрез които човек може дапостигане близост до своя Господ, Аллах.

|

19. предчувствия и забрани срещу компанията на злиизпълнители.

|

20. Значението на искреност на намерението при изпълнението на всичкиритуали и действия на поклонение.

|

21. Предупреждения срещу неискреност, показност и осъществяването на невярнарепутация.

|

22. Предупреждения срещу malefaction и злоба.|

23. Проповядването на морално и етично поведение, подходящи за

повод.

|

24. апробация и насърчаване на благодеяние и другиморални качества като търпение, скромност, щедрост и смелост.

|

25. неодобрение на неетични и неморални деяния, като суета,подлост, ярост, гняв и жестокост.

|

26. Технология на въздържание от злото и необходимостта от бойте(Активна страх от Аллах).

|

27. призив за възпоменание и поклонение на Allah.l|

Ясно е, че всички тези теми са безспорно ценни

и

благородно. Нито един от тях не може да се разглежда като крайна илиненужни.

|

Отвратителни Описания в Библията|

В контраст с идеални и безупречни темите, разглеждани от

Свещения Коран, ние намерите голям брой неприлично, срамно и

подъл описания в Библията. Някои примери не биха били от

от

поставете тук.|

1. Пророкът се съобщава, че са извършили блудство с неговия

daughters.l

|

2. Пророка се вмени, че са извършили прелюбодеяние с другмъж собствена wife.2

|

3. Пророка отдавали на крава worship.3|

4. Един от пророците изостави вярата си и взе да idolatery

и построени храмове на idols.4

|

5. Един от пророците приписва погрешно своя невярна декларациякъм Бога, и е описано друг пророк и свалиха

Божият гняв върху him.5

|

6. пророците Давид, Соломон и дори Исус бяха descen-в газова на нелегитимни предци. Това означава, че потомството на Фарес,

син на Judah.6

|

7. син на велик пророк, който was.the "син на Бога" ибаща на пророците, извършил блудство с баща си собствен

wife.7


|

8. Друг son8 от същия Пророка подобен ангажимент fornica-

ция с неговия син собствена съпруга. Освен това, каза Пророкът, въпреки

че са наясно с блудствата си, не ги накаже. В

|

1. Битие 19:33. Пророкът Лот се вменява с този акт.|

2. II Царе 11: 2-5 описва пророк Давид, както е направил това

акт.

|

3. Аарон е обвинен за това в Изход 32: 2-6.|

4. Пророкът Соломон в I Царе 11: 2-13.

|

S. Виж I Царе 13 29 за подробности.|

6. Той е описан в Матей 1: 3 и Genesis 38 Юда

ангажиран fornica-

ция с дъщеря-в-закон, който му роди Фарес.

|

7. Този велик пророк е Яков. Възрастният му син беше Рубен. Генезис29:32 и

35:23.


|

8. Този друг син е Юда, както е описано от Битие 38:18.

време на смъртта му само той imprecatedl срещу по-големият син

докато се моли за и blessed2 другия.

|

9. Друг велик пророк, на "по-малкият син на Бога", ангажиранаблудство с жената на приятеля си и не накаже си

син за блудство със сестра си.

|

10 Пророк, Йоан Кръстител, който е свидетел на Исус да бъденай-великият от всички родени от жени (макар, че "най-малко в крал

дом на Бога е по-голям, отколкото той ") 3 не признава второто

лице на своя Бог, за толкова дълго, колкото тридесет години 4 до този втори

Бог стана последовател на слугата си, и толкова дълго, тъй като той е направил

не изпълнява кръщението, и до третия Бог е слязъл на

него под формата на гълъб. Когато Йоан видя тази трета

низходящ на втория Бог като гълъб, той дойде да remem-

BER Божието слово, че същото ще му бъда Бог, създателят

на небето и earth.5

|

11. По същия начин един от най-великите апостоли, които се казва, да бъде великкрадец, който също се предполага, че е извършено пророчески mira-

Cles, и който, според християните, е по-добър от

пророк Моисей и други, 6 продадени вярата си само за тридесет

сребърника. Това е да се каже, че той е предал на своя господар, на

Месия и заговор срещу него с евреите и го получи

|

1. Битие 49: 4 казва: "Нестабилна като вода, ти няма да се отличат;защото ти wen-

тествате до баща си собствен легло; тогава си го осквернил той отиде до

дивана ми. "

|

2. Битие 49:10, "The Не ще липсва скиптър от Юда .... инему ще

събиране на хората да бъде. "

|

3. Това е препратка към Матей 11: "Който е най-малко вцарство на heav-

ен е по-голяма от него. "

|

4. Това се отнася за Йоан 1: 32-34: "И Йоан свидетелствува казвайки: ВидяхДуха

слиза от небето като гълъб, и останаха при него. И аз

Не го познавах, но

Онзи, който ме прати да кръщавам с вода, също ми каза: При

които отидеш

видиш да слиза Духът и да остава върху Него, Той е;

Който кръщава с

Светия Дух. "

|

5. В действителност, това се разбира от Matthew 11: 2, който не е Johnго разпознае

дори по този повод. По време на престоя си в затвора, той изпраща своя

учениците да го попитам, ако той

е същият, който щеше да дойде, или ако те трябва да чакат за друг

един.

|

6. Матей 26: 14-47, Марк 14: 1043, Лука 22: 3-47, Йоан 13: 26,18: 2.|

арестуван и crucified.l

|

12. първосвещеника Каиафа, който се разглежда от евангелист,Йоан, за да бъде пророк, 2 issuedthe смъртна присъда срещу неговата

Бог, Христос, повярва в него и все още обиден him.3

|

Горните вирулентни намеци срещу пророците на Бога говорятсебе си от техния фалш. Ние, обаче, изразяват нашата абсолютна

отрицателен

ция на тези митични твърдения и напълно разграничи

себе си


от такива светотатствено вярвания, които са едновременно ирационален и

ridicu-


lous.

|

Непоносимо вярвания на римокатолиците|

Основният секта на християните, католиците, все още дава

достоверност на някои догми, които са противни и на обща вариация

с човешкия разум. Броят на католиците, както е докладвано от

някои свещеници, е двеста million.4 Много срамни и abom-

inable вярвания все още са част от тяхната вяра. Например:

|

1. Според наскоро изрази мнението на християните,|

Мария майка също я замислен без никакво сексуално единение

със съпруга си.

|

2. Мария е майка на Бога в истинския смисъл на думата.|

3. Ако всички свещеници по света са били за извършване на тайнството

Евхаристия в същото време, според католиците, на милионите

лъвове на парчета хляб ще бъде transubstantiated в едно

|

1. Известният християнски теолог Де Куинси оправдано този акт наЮда Искариотски

като каза, че той не изневери на Христос за лична

интерес, но и за вземане на

Христос проявява своите правомощия на спасението. По този начин той придоби

спасение себе си и

изкупи цялото християнство чрез смъртта на Христос.

(Britannica-Юда

Искариотски). Освен, че е нелогично, че тази обосновка е

contraly да ярки описания

на Библията. Например Лука 22: 3 казва: "Тогава влезе Сатана

в Юда, свръх-

наречен Искариот. "Същото твърдение се съдържа в Йоан 13:27 и

6:70. Актовете

1:18 се казва: "Сега този човек е закупил поле с наградата на

беззаконие. "

|

2. John 11:51.|

3. Матей 26:65, Марк 14:63, Лука 22:71.

|

4. Според по-късни записи, броят на католиците всвета

надхвърля 400 милиона, за да бъдем точни това е 550,357,000, както е докладвано от

Britannica 1957 страница

424.


равен брой лъжехристи, всички напълно човешка и напълно божествена в

същото време и роден от Мария.

|

4. Това едно парче хляб, когато нарязани на произволен брой парчета,веднага се трансформира в равен брой Christs.l The

физически наблюдавания процес на пшеница собствен напредък от своето

растеж, за да се пече във формата на хляб не изключва

неговата божественост, както физически сетива нямат думата по тези въпроси

според католическата вяра.

|

5. Осъществяване на идоли, и ги покланят е съществена част оттяхната faith.2

|

6. Не спасението на християнина е възможно, без да има истинскавяра

в папата, без разглеждане като да си безбожие, нечестност

и неморално conduct.3

|

7. Папата се счита за непогрешим и чиста от всички грешки.|

8. Винаги има голямо съкровище на благата в Храма на

Рим е собственост и се управлява от папата. Сред много други

източници на пари е платена за него от хората за пари

опрощение на греховете си, за които папата е трябвало да има

специални правомощия. Това е да се каже, папата има всички правомощия на

прошка и опрощение на греховете, и той дава тази прошка

ност за значително количество money.4

|

1. Евхаристия е най-обсъждан въпрос сред Christianбогослови

gians. Тя беше институционализирано от St Тома Аквински (1227 -1274).

Той заяви в своето

книга Surna Theologica че всяко едно парче хляб завъртания

в перфектно

Христос. (Britarulica-Евхаристия vol.8, p.797).

|

2. Izalatu-Shakuk страница 26 vol.1. цитиран от Продажба собствен превод наСвещения Коран.

Дори и днес тя е често срещана във всички църкви, големи картини на

Исус и Мария са

окачени и почитан от християните.

|

3. католиците вярват, че папата е наместник на ПетърApstle. Той се радва на всички

на pwers веднъж pssessed от Петър и всичките свети атрибути

приписва на него в

евангелия са притежаваните от него. Например, в Йоан 21:16. "Паси ми

овце ", и по-

Матей 16:18: "Аз ще ти дам (Петър) ключовете на царството

на небето ".

Злоупотребата с тези pwers от ЛПС е най-зловещото и

неприятна част от

История на християнската църква.

|

4. Свещеникът Хуршид Алам е написал в istory на той RornЦърква

"Търговията със сертификати за прошка е често срещана практика в

Църквата. The

души са били доставени от греховете си, като плащат пари на епископа. "

(Страница 142.1961.

Lahore)


|

9. Папата има абсолютна власт да промени законите на вярата. Той

може да разреши на всеки акт, който е бил забранен. The

Протестантски учител, Майкъл Meshaka, каза на арабски език книгата си,

Ajwabatu "л lnjileen" ала abatil Attaqlidin:

|

Сега тя трябва да се отбележи, че те позволяват брачни относителенции с кръвни връзки, забранени от Светото писание.

Те получават големи суми пари, за да се разрешат това, при

свое усмотрение, акт, който е забранен от свещеното

книги и от благословените съставителите на евангелията. Например една

мер, разрешение за чичо собствен брак (по бащина или майчина)

с племенницата си, за брак с един собствен брат собствена съпруга, която е

майката на един собствен брат си деца. Има много допълнение

родни забрани, че те са наложени, както и много dispen-

ции, че те са забранени хора без никаква надеждност

gious аргументи.

|

По-нататък той казва:|

Има много хранителни продукти, които са били забранени от тях,

а по-късно е бил допуснат отново. Яденето на месо е била

позволено от тях по време на пост, че е строго разглежда

забранено в продължение на векове.

|

Той каза също, че в книгата си, озаглавена Тринадесет Послания на страница 88 отвторото послание:

|

Френският кардинал Zabadella каза, че папата се радваабсолютната власт да се разреши или забрани. Той е по-голям от

Бог.


|

Ние търсим убежище при Аллах от подобни богохулства и да обявим

че Аллах е чист от всичките им намеци.

|

10. Според католическата вяра, добри души остават вЧистилището, "страдание мъченията на огъня на ада, до

|

1. Чистилището буквално означава почистване или пречиствател, използвани отХристияни за

Hell, тъй като те смятат, че огънят на ада очиства човека

душите.

|

Папа предоставя оправдателна присъда за тях. Подобно свещеници са разрешенида даде такова избавление на мъртвите от Чистилището, срещу

заплащане на определена сума пари, чрез тяхното

suffrages. 1

|

11. католици могат да получат удостоверения за спасение от папатаи неговите заместници за плащане. Странно е, че хората правят

не изискват потвърждение на мъртвите, потвърждавайки тяхната

спасение от папата, който се смята за "по-голяма от

Бог ". Той трябва да бъде в състояние, чрез божествените си сили, за да получите

атестации от мъртвите, че те са достигнали etemal спасение

ция.


|

Тъй като папските сили се увеличават от ден на ден през

благословията на Светия Дух, индулгенции са били изобретени от

Лъв X "и са били продадени на хора от него и неговите духовници.

Тези документи съдържат следните думи:

|

Нека нашият Господ Исус Христос да вземе пожали и учас-те Дон, по силата на осветени си любов. До

мощност, предоставена ми от светиите Петър и Павел,

началник на апостолите, аз те освобождавам от твоите грехове when-

някога те са извършени, и твоите грешки и transgres-

ния и дори невнесените Простено от

Папа. Що се отнася до властта в ръцете на Църквата

Рим може да се съди, аз върне нещастията, запазени за

те в purgatories. И аз ще ви водя към

тайните на Светата църква и нейното единство и

чистота и невинност, притежавана от тебе ти bap-

tism.

|

Портите на Ада се затварят за теб на тисмърт и тези на Paradise ще се отвори. Ако си

|

1. Suffrages е дума, използвана за молитви, които са предназначени да се пречистичовекът от

греховете си.

|

2. папа Лъв X е избран през 1513 г. и умира през 1521. (Briannca)C.P.S. Clarke

е написал в своята история на Църквата, цитирайки Kidd, че

миг епископ

чу звука на монетите, пуснати в кутията от хората за

снизхождение, на

мъртъв човек се счита за освободен от Ада.

|

няма да умре в момента, угаждането ще останеоперативен до смъртта си. В имената на Отца,

Сина и Светия Дух, Амин. Написано от

Firtilium, агент.

|

12. Те твърдят, че Адът е място в кубични форма, разположен вот

център на земята като страни от 200 мили дължина.

|

13. Папата прави знака на кръста върху обувките си, докато другихора го правят на лицата си. Може би обувките му са по-sancti-

рани от кръста и лицата на хората.

|

Освещаването на кръста|

Християни като цяло държат дървото на кръста в голяма rever-

ната, и проснат в поклонение пред картините или имиджа на

Бога, Сина и Светия Дух, както и за вземане на

поклона

на почит към образите на светците. Не може да има някоя от наслед-

ните причини за посвещаване на дървото на кръста, защото той

трябваше

физически контакт с, или е бил докоснат от тялото на Христос в

от

време на разпятието; или защото стана средство за тяхнотоизкупление

или кръвта на Христос течеше през него. Сега, ако това е за първи

причина,

всички магарета на света трябва да се провеждат по-свети от кръста,

като

Христос използва, за да се вози на гърба на магарета и мулета. Те имаха повечефизически контакт с тялото на Христос и, противно на

кръст,


те служат на целта за осигуряване на комфорт за него. Беше

магаре


че извършва Христос в храма на Ерусалим. Освен това, е

анимиране,

магарето е тясно свързана с човека, за разлика от дървото на

кръста, което е неодушевен.

|

Що се отнася до втората причина, Юда Искариотски заслужава повече почити освещение, както е било през предателството му, че Исус е

arrest-


ЕД и след това разпънат от юдеите. Без неговото предателство, изкупление

чрез смъртта на Христос не би било възможно. Той,

По тази

преден план, е първата и основна причина за вечно спасение. Ако символътсветостта на

кръста е свързано с третата причина, тръните, които са били пуснати

на

|Сподели с приятели:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   42


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница