За ислямска Call и да отговори на мисионери, така Шейх реши да напусне всички други бизнесстраница36/42
Дата01.02.2017
Размер9.46 Mb.
Размер9.46 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   42
глава 18, че ангелите, които са посетили Авраам бяха представени с

"Облечен теле, масло и мляко, което те ядоха"? 2 Аналогично,

ангели, които се появиха на Лот са яли хляб и други храни, които Lot

предварително

в сравнение с тях, което е ясно написано в канала? pter 19 на книгата

на Genesis.

|

Учудващо е, че християните вярват във физическиявъзкресението

ция на хора в Деня на Страшния съд и все още настоява за deny-

ING физически изкушения за тях в рая! Щеше да е по-малко

нежелателен, ако те напълно отрече възкресението на човека както

от

associators на Арабия или са вярвали само в духовно възкресениекато

Вярвало се е, от последователите на Аристотел.

|

Физически качества, като ядене и пиене, се приписва на Богаот християните, защото те вярват, че Исус е Бог incamate.

От друга страна, ние сме създадени, за да се разбере, че Исус не е бил толкова

въздържатели и аскетичен като беше Йоан Кръстител. Христовите собствени опоненти

дори


го обвини, че е "лаком и винопиец", "въпреки че

Мюсюлманите напълно отричат ​​това обвинение и твърдо вярват, че той е бил

напълно свободни от такива дефекти.

|

Ние решително твърди, че Исус е бил чисто човешки.Сега, когато физическите удоволствия като ядене и пиене не може

предварително

отдушник го преживяваме духовни изкушения и тъй като той се радваше на

spiri-


на Интелектуална благословии повече от физическите тези в този живот, така че

физически

удоволствия в Paradise няма да лишат хората от тяхната духовна

изкушения.

|

В действителност, протестантите твърдят, че няма да има физическаудоволствие

в Paradise е ясно отрече от безброй твърдения се появяват

в

Библията. Ние произвеждаме няколко примера за подобни твърдения по-долу:|

И Господ Бог заповяда на човека (Адам) казва,

От всяко дърво в градината свободно да ядеш. "2

|

Това ясно показва, че има много дървета в Paradiseлагер

плодове за ядене. В този контекст те твърдят, че Адам собствен Paradise е

от

на земята, докато раят на отвъдния е на небесата иче

първият се различава от него. Първо, искането си за

Adam притежавате

Paradise е на земята, не се поддържа от всеки отчет за своето

свещени книги; от друга страна, ако ние го приемем, за да е истина, те не трябва

аргумент


|

среда в подкрепа на това Paradise е различен от този в

heav-

ENS. Напротив Евангелията ни накарат да повярваме, че ще имафизически удоволствия в Рая на Отвъдното. Пророкът

Исус


е заявил ITTO неговите апостоли:

|

Но аз ви казвам, че няма вече да пия от сега нататък на товаплод на лозата, до оня ден, когато ще го пия с вас нов

в моя Отец собствен kingdom.l

|

Също така виж Марко 14:25, Лука 22:18. По същия начин ние четем следнотопри описанието на отвъдния в Лука 13:25:

|

И те ще дойдат от изток и от запад,и от север, и от юг, и ще седнат в

Божието царство.

|

То е въз основа на тези твърдения, че древните християнивярваше в двете физически и духовни удоволствия в Paradise.

Светец


Августин също така каза, че той хареса на мнение, че Paradise

Се състои

на физически и духовни удоволствия. Свети Тома Аквински

има


също опроверга тези, които отричат ​​физически удоволствия в Paradise.

|

Третото твърдение по отношение на Джихад (Религиозна война) ще бъдеобсъдени по-късно в тази книга. Това се възприема от християните като

техен


силната точка срещу Светия Пророк и ние възнамеряваме да обсъдим

то в


дълбочина.

|

Четвърто Възражение|

Друго възражение, което често се предава от християни срещу

божествения произход на Свещения Коран е, че Свещения Коран,

съответ-


ING към тях, не се говори за мотивите и изискванията на

човешкия дух.

|

Има само две неща, които може да се каже, че са мотивите иизисквания на човешкия дух. Firm вяра и добри дела. The

|

Светият Коран е пълна с описания във връзка с изложеното по-горедуховен

желания и изисквания. Разработване на описания се намират в

почти

всички глави на Свещения Коран. Липсата на други нещаче

се поема от протестантите да са мотивите и изисквания

от

Духът не се окаже някакъв дефект в Свещения Коран. Библиятаи Корана не се считат за дефект не предотвратява

РЕО


мер от яденето на месо, нещо, което се смята от индусите

Pandits да бъдат срещу мотивите и изискванията на човека

spir-

го, защото, според тях, клането на животни, само за яденеи

физическото удоволствие не е харесван от духа. Според индуистката

the-

ologians такъв акт не може да има божествена санкция. Те твърдят, чевсяка книга, съдържаща такива идеи не може да бъде Божието слово.

|

Пето Възражение|

Петото възражение от християните срещу Светая

Корана е, че някои пасажи от Свещения Коран не са съгласни с

Отделни групи

делени други. Например следните стихове от Свещения Коран

са

каза да противоречат на тези стихове, които прокламират доктрината заджихад.

|

(Л) "Няма принуждение в религията". "|

2) "Вашето задължение е само да ги предупредя, че не са техния вратар." 2

|

(3) "Кажи: Слушайте Аллах и да се подчиняват му пратеник. Ако ви отвърне, тойвсе още е длъжен да носи товара си, и вие сте длъжни да носят

своя собствена тежест. Ако му се подчини ще бъде на правото

Path. Задължението на пратеника е нищо друго, освен да се предадат

съобщение ясно. "3

|

Те твърдят, че горните стихове са противоречиви към стиховетече наложат задължение на джихад (война) срещу неверниците.

|

Също така се твърди, че от християните, че Свещения Коранговори в някои места на Исус като чисто човешки и

|

Messenger на Бога, докато други стихове говорят за това, че е най-високо, за дахора. Например в едно място на Свещения Коран се казва:

|

Ал Масих Иса (Исус), синът на Мариам, е не по-|

от Аллах собствен пратеник и Неговото Слово, което Той хвърли на

|

Мариам: дух от Него.|

Следният стих се цитира, като противоречаща на горния айят:

|

И Мария, дъщерята на Имран, който я охранява|

целомъдрие и ние вдъхна в (тялото си) на нашата spirit.2

|

Горните две възражения се изпращат от християните сголяма сила. Що се отнася до първото възражение се отнася, стиховете

quot-


изд над отрича принуда и т.н. са стихове, които бяха разкрити

преди


до стиховете на джихад. Те бяха отменено от по-късните стихове

че

заповядано джихад. Отмяна, тъй като ние сме обсъждали по-рано по-подробно,е

по никакъв начин не разминаване или противоречие. В противен случай това би

изисква всички отменени предписанията на Петокнижието и

от

Евангелия бъдат считани като реални противоречия. Може да се добави тукче стих 2: 256 не е включена в отменения verses.3

|

Отговорът на втория възражението вече е обсъден втази книга, където се оказа, че горните стихове не го правят и не могат

означава, че Исус, синът на Мария, не принадлежи на човечеството или

че

той е по-добър за човешките същества. Този вид на приспадане от тяхстихове е нищо друго освен чисто невежество. Ние сме изненадани да се отбележи, как

те пренебрегват равнинните противоречията представяне в собствените си книги

които сме цитиран толкова много конкретни примери, по-рано през тази

книга


|

Статутът на устната традиция в Библията

|

Устна традиция се проведе в висока почит от хората на Писанието,юдеи и християни, на всички времена. Той се проведе от тях, за да бъде

като


автентични и надеждни, колкото на писаното право. Евреите дават още по-

реверанс към устната традиция, отколкото те правят писмения си право. The

Католиците държат както на тях като равни по статут, докато

Протестантите

Неверниците и отрече устната традиция като садукеите, еврейски

секта.


Протестантите го отричат, защото те трябва да го отричат, в противен случай

ще бъде доста трудно за тях да докажат своите иновации в

Християнството. Независимо от това, протестантите също се намират

в

сериозна нужда от устната традиция в някои случаи, което е очевидно,от намерените в техните свещени книги примери, и които ще

кратко-


Ли да стане ясно.

|

В Талмуда и Мишна|

Адам Кларк каза в увода към книгата на Ездра в неговата

коментар отпечатан в 1751, че еврейската канон е от два вида:

писменото канон, който се нарича Тора, а другият, който е

неписан и призова устната традиция. Това устната традиция е

транс-


предадена устно от древните до по-късните поколения. Те твърдят, че

и двете от тези канони са били разкрити от Бог на Мойсей на Синайската планина.

Петокнижието ги постига чрез писане, а другата

е постановена да ги устно от поколение на поколение. Евреите

Вярвам, че и двамата са равни по статут, предпочитайки, в действителност,

орално


традиция в писмената фаза на Моисеевия закон, Тората. Те смятат, че

писането


десет право често е по-сложно, отколкото на устната традиция, и да го

канди-


не се прави на базата на вярата без устни традиции. Тези

традиция


ции, по тяхно мнение, са по-прости и по-ясни и изясняване на

писането


|

десет канон. Това е защо евреите пренебрегват всеки коментар, който се намира

да бъде в несъгласие с устната традиция. Това е често

Смята


от евреите, че завет, че децата на Израел бяха

направен


да влязат в, беше за устната закона, а не за Тората.

|

Чрез това твърдение те са пренебрегнати писменото закона иустната традиция бе дадена на статута на източника на тяхното

вяра.


Подобно римокатолиците също избра същия път и определени

и обясни, че Божието слово чрез устни традиции, без кон-

сидерация на битието си срещу много стихове от Божието слово. В

от

времето на Исус, те са отишли ​​толкова далеч, че да ги смъмри занарушаващи

Божието слово, казвайки:

|

Така ви се пада направена по заповед на Бога, на никойефект от вашия tradition.2

|

Те също престъпи Божията собствена завет и направи устната традицияпревъзхожда писаното право. Това се посочва в своите книги, че

поговорки

на по-възрастните са по-скъпо за тях, отколкото на думите на

Петокнижието.

Някои думи на Тора са добри, но някои други са абсурдни и

безполезно, докато всички думите на родителите си са желателни и

praise-

достоен, далеч по-добре дори от думите на пророците.|

Еврейските писания също така казват, че писаното право е като вода,

а на традициите, които се съдържат в Талмуда и Мишна са като

ароматни билки. Освен това, техните писания твърдят, че законът е написан

като

сол, докато Талмуда и Мишна са като черен пипер. Има многодруги подобни изрази, които предпочитат устната традиция към

писмен


канон. Словото на Бог е дефинирано и разбрано от тях чрез

устни традиции. Писмената закон се разглежда от тях като мъртво тяло

и устната традиция за тях е като душата в тялото.

|

Това устната традиция се поддържа от тях с аргумента, че ввремето Тората бе разкрито от Бог на Мойсей, Бог също elucidat-

изд текста на Тора на Мойсей, и му заповяда да напише

Тора и да помните обяснението без да го постави в

писмена форма. Той също беше заповядано да предадат това изясняване устно на

хората, така че да може да се предават устно от поколение

за

поколение. Те използват термина "писмено канон" за Тората и"Oral

канон "за традицията. Решенията и религиозни декрети, които

са в съответствие с устната традиция се обозначават като "канона

от

Мойсей ".|

Те също така твърдят, че точно както Тората се откри на Моисей в

четиредесет дни, като пряк диалог между Бога и Моисей, на устна

традиция също се разкрива за него по същия начин. Той донесе и двете

ги на от планината Синай и ги предаде на израилтяните. Е

заяви, че при завръщането си от планината Синай, Мойсей първия наречени

Арон

в шатрата му и го учи на канон писаното тогава той му преподаваустната традиция, която е изясняване на Тора дава на него

от

Бог. Afler придобиване на знания, Аарон дойде и седна надясно

страна на Мойсей. Тогава дойде двамата синове на Аарон, Елеазар и

Итамар. Те също са били обучавани каноните по същия начин и след

ги учат, че стана и един от тях седеше от лявата страна на

Мойсей, а другият от дясната страна на Аарон.

|

Тогава дойде седемдесет старейшини. Те също така научих, каноните и след товате заеха местата си в палатката. Те бяха последвани от друга

хора, които са били намеренията на изучаване на каноните. На Мойсей застана

и Аарон рецитира това, което беше предадено на него и след това се изправи,

След Eleazer и Итамар също изрецитира canoPs и така направиха

други

които са ги научили. По този начин всеки, който е присъствал, като чу товачетири пъти и го помнят добре.

|

След завръщането си хора съобщават писмено закона чрезписане и осветляването му беше предадена устно на израилтяните.

В

този начин каноните са постановени в други поколения. Theброй на писмените заповеди в Тората е шестстотин

и тринадесет, които по-късно са разделени на части.

|

Те също така твърдят, че Мойсей ги събра в голямо събрание вединадесетия месец на четиридесетата година след излизането им от

Египет


в който той също ги информира за смъртта му, и им заповяда да

научат всяка част от Закона те е забравил. Той също така прикани

хора

|

да задоволяват своите съмнения, ако има такива, по отношение на който и да е заповед илиизявления на закона. След това той остава зает преподаване на

Тора до смъртта си (тоест, от първия ден на единадесети

месец

до шестия ден от дванадесетия месец). Той преподава и двете от тях,от

писмен и неписаното канон. Той получава и тринадесет копия

от

писаното право в собствената си ръка и даде едно копие на всяко племе, така чече той може да остане в безопасност през поколенията. Един екземпляр от този

право да се даде на синовете на Леви за съхранение в

темпера-

мер. Словесните традиции бяха предадени Джошуа. След това на

седмия ден на този месец той се изкачи на планината Нево, където той умря.

|

След смъртта му Joshua съобщава словесните традиции настарейшини на израилтяните, те от своя страна ги предава на

Пророците.

Всеки пророк го предаде на народа си, докато Еремия го подаде

до Барух, който го предава на Езра и Езра го съобщава

учените от които Simon праведните беше последно. Саймън я подаде надолу

към Антигон, който го даде на Хосе, синът на Йоанан. Той я подаде

за

Jose, син на Иозер. Той го предава на Натан Aurelite иJoshua, син на Варахия. Тези двамата го подаде на собствен Joshua син

Юда и Симон, син на Shetah. Те го подаде на Семаия и

Abtalion, тези двамата да Хилел, а той на сина си Саймън. Това Simon

е

Предполага се, че този, който пое Исус в ръцете си, когато Мери имашего заведе в храма след нея затвор. Това Simon тогава

го предава на сина си Гамалиил. Той е този, от когото Павел научил

него.

После я подаде на Симон, който от своя страна го предава на равин Юдаha-

Наси. Това Юда след това да ги събира в една книга, която той нарича

от

Мишна.


|

Адам Кларк е наблюдавано, че евреите имат тази книга в голяма

благоговение и вярвам, че съдържанието му са божествени и откровение

от Бога, разкри на Мойсей заедно с Тората. Необходимо е също така уста-

създаден, че преподаването на тази книга е била обичайна практика

сред евреите още от момента, в който влезе в съществуване. Учени

и велики теолози са писмени коментари по тази книга, два

от

които заемат достойно място с тях. Първият екзегетична работатае

написано в Ерусалим в третия век от н.е., а втората комисия

телните е написана във Вавилон около началото на шестия

век. Двете от тях са наречени "Гемара" т.е. съвършенство.

|

Те вярват, че двете коментари са напълно изяснени втекст на Мишна. Тези две коментари и текста на

Мишна заедно се наричат ​​Талмуда. За istinguish между на

две коментари, един се нарича палестинския или Ерусалим Талмуда

а другият Вавилонския Талмуд. Пълните ученията и

инструкции на съвременния юдаизъм се съдържат в тези две книги

които са отделни и различни от книгите на пророците.

От

Йерусалимския Талмуд е сравнително по-сложно, наВавилонският Талмуд е по-често четат и спазват.

|

Начало казва в глава 7 на втория том на неговия коментаротпечатана през 1822 г., че Мишна е книга, съдържаща еврейската

търгуемите

условия и коментар по текстовете на свещените книги. Те

Вярваме, че тези традиции бяха дадени от Бог на Мойсей заедно

с Тората. Мойсей ги предава на Аарон. От Аарон те

бяха съобщени на Исус Навин и Eleazer и други старейшини и след това

са постановени от поколение на поколение, докато те

намери пътя си към Саймън. Това Simon е същият, който се Исус

в ръцете му. Той го дал на Гамалиил, който ги предава на Юда

ха-Наси.


I-голяма болка и труд той взе около четиридесет години, за да ги събере

под формата на книга през втори век. От този момент той има

е на мода сред евреите. Тази книга е много често повече venerat-

изд от писменото самия закон.

|

Той добави още, че има две коментари върху Мишнаи двете от които са известни като Cemara, един от тях е Йерусалим

Гемара, би трябвало от някои учени да са написани в

Ерусалим в третия век и според отец Insoue в

от

пети век, а другият е известен като Вавилонската Гемаранаписани на Вавилон през шести век. Това Гемара е пълен

fabu-


lous легенди и истории, но се спазват повече от евреите от

от

друг. Тя е по-категорично учи и последвано от тях. Теред

към нея с голяма увереност да потърсите съвет, когато те намери

себе си

в беда. Съвършенството името "Гемара" signifles. Те смятат, четази книга е съвършенството на Тората, и че не е

възможно


всеки друг коментар да бъде по-добре от това, и тя отговаря на всички

въз-


|

ции изисквания на вярата. Когато Ерусалим Гемара се добавя към

текст заедно, те се наричат ​​Йерусалим Talmud.l

|

Горното доказва в достатъчна степен на следните четири точки:|

(Л) Вербална традиция се почита сред евреите толкова, колкото

Петокнижието; а те понякога предпочитат устната традиция да

Тора. Те вярват, че устната традиция е като духа

докато писаното право е като тялото. Това е състоянието на

Петокнижието, може да се отгатне състоянието на други книги, сред

тях

|

(2) На второ място, ние разбираме, от гореизложеното следва, че устната традицияза първи път е събрана и написана от Юда ха-Наси в секунда

век, което означава, че за 1700 година е била предадена чрез

човешката памет. През този период евреите трябваше да преминат на

големи бедствия на тяхната история. Това е да се каже, нашествията на

Навуходоносор, Антиох и Тит, принадлежат към този период.

Вече е известно, в миналото, че свещените книги са

унищожени и приемствеността на традициите е зле affect-

ЕД, тъй като ние по-рано в тази книга. Въпреки това, те са

все още се държат в повече почит от Петокнижието.

|

(3) На трето място тези устни предания са били съобщени от поколениеция на поколение от самотни reprters. Например Гамалиил I

и II и Simon I, II и III. Те дори не са били пророци

според евреите, и са най-лошият вид на неверници и

отрицатели на Христос, както твърдят от християните. Тези традиции,

че се предава чрез единични репортери, се очаква да бъде

основа на тяхната вяра, а според ислямската наука

на традициите, всяка традиция се предава чрез един репортер

обозначават като Khabar Ал Уахид не е позволено да се използва като

източник на всяка статия на вярата.

|

(4) На четвърто място, ние разбираме, че Вавилонската Гемара е писанетодесет в шести век, а според Хорн "тази колекция

абсурдни легенди и разкази "остават чисто под формата на

устната традиция в продължение на две хиляди години се предава чрез

поколенията чисто по памет.

|

Евсевий, чиито исторически труд се счита за автентичен по равнокатолиците и протестантите, се казва в глава 9 от втория

vol-


звука на книгата, отпечатан през 1848 г. в съответствие с описанието на Яков:

|

Пишейки за Яков, Климент цитиран анекдот вкнига седем, че трябва да се забравя. Климент съобщава това

от устната традиция, която се предава към него от неговия

предци.

|

Той се позова на изявление на Ириней на страница 123 на третаглава на третата му книга:

|

Съветът на Ефес, издигнат от Павел и в койтоАпостол Йоан остава до върховенството на Траян, е силен свидетели на действия

ност към традициите на апостолите.

|

Той цитира следното изявление на Clement на същата страница:|

Присъстват на традицията на ученика Йоан, който е

извън всякакво съмнение и вярна и се е запазила през устата

през цялото време.

|

Той отново каза на страница 124 от глава 24 от третата книга:|

Броят на Христовите собствени ученици, както и неговите апостоли, е

дванайсет, а след това има седемдесет пророци, както и много други, които

не са били в неведение за събитията, посочени (което означава, че събитията

записана от евангелистите), но от тях само Джон и

Матей ги включи. Известно е, чрез устната традиция

ции, че включването им на тези събития е по необходимост.

|

На страница 132 от глава 28 от третата си книга той отново казва:|

Ириней е включил история в третата си книга, която е

Струва си запис. Той е получил тази история от Поликарп

чрез устна традиция.

|

Отново той казва на страница 147, глава 5 от четвъртата книга:|

Не съм чел за епископи на Ерусалим във всеки

книга, но се установи, чрез устната традиция, че те

остава там за известно време.

|

Той също така казва, че на страница 138 от глава 36 от третата книга:|

Ние дойдохме да знаете чрез устната традиция, която Игнатий,

е християнин, е извършена в Гърция, които се предлагат за колата,

nivorous животни. Той се транспортира под закрилата на армията.

Хората от всички църкви, които са по пътя си иска

сила чрез неговите проповеди и увещания. Той

проповядвал на тях срещу ереста, че е често срещана при които

време и им казал да държи здраво за устната традиция. Той

записали устната традиция за опазване и подпечатан

с неговото име.

|

Отново той казва на страница 142, глава 39 от третата му книга:|

Папий каза в увода към работата си, "Аз пиша за

Вашата полза на всички неща, които съм получил от старейшините

който запази и след задълбочено проучване на тяхната authentici-

Тай, така че моето свидетелство може да бъде допълнително доказателство за тяхната

истина. Обикновено аз не обичам да приемам традицията от тези

които често се отнасят абсурдни истории. I са получили тра-

вен само от тези, които не знаят нищо, освен това, което трябва

Съобщава вярно от нашия Господ. Всеки път, когато се запознах с всеки

от учениците на старейшините, аз непременно ги попита какво

беше казано от Андрей, Петър, Филип, Тома, Яков,

Matthew или друг ученик на нашия Господ, защото бях Бен

efited повече от устната традиция, отколкото от свещените книги.

|

Освен това той каза, в глава 8 на четвъртата си книга на страница 151:|

Hegesippus е известен име сред църква исторически

АНО. I са цитирани много пасажи от книгите му, че той

съобщени от учениците чрез устната традиция. Този автор

събира в пет книги, законите на учениците предават

му чрез устната традиция.

|

В глава 14, страница 158 от същата книга той съобщава изявлениена Ириней за Поликарп:

|

Поликарп винаги е проповядвал учението, че тойполучил устно от учениците или от Църквата.

|

Отново на страница 201, глава 6 от книга 5, каза той, като се изброяватепископи

Рим:


|

Тази верига от епископите се простира до Bishop Antherus,

който е деветнадесети в тази последователност. Ние го получи чрез

надеждни и достоверни източници от учениците, които се предават към нас

чрез устна традиция.

|

Той отново цитира изявлението на Климент, на страница 206, глава 8 отпетата книга:

|

Аз не съм написал тези книги за себе си или да се проектирапокажете ми е известно, по-скоро, че е в разглеждане на моя

старост и за коригиране на моите недостатъци. Имам събрани

тях като разработване на текстовете. Те могат да се считат

коментар на вдъхновените книги. Сред тези, които повдигна

ме на този висок пост и величие и ме постави сред

на достоверна и благословените е Janicus на Гърция и чрез воденето

НЛП е в Магна Греция. Някои други бяха от Изтока,

а един е от Сирия, един е евреин от Палестина,

и на капитана, че съм достигнал последната беше в Египет, живеещи на

аскетичен живот. Той превъзхожда всички други учители. Не съм

Чувствам се като видя други майстори след него, тъй като не учител по-добре

от него са съществували на земята. Тези старейшини бяха запазили тра-

условия устно съобщават от Павел, Яков и Йоан Ch

през поколенията.

|

Той също така съобщава следното изявление на Ириней на страница,

Сподели с приятели:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   42


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница