За ислямска Call и да отговори на мисионери, така Шейх реши да напусне всички други бизнесстраница37/42
Дата01.02.2017
Размер9.46 Mb.
Размер9.46 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42
глава 20, на петата книга:

|

Чрез благодатта на Бога съм слушал тези традициивнимателно и ги отпечатано в паметта ми, вместо да

да ги записвате на хартия. За дълъг период от време е било моята прак-

тика да ги рецитира вярно в името на запазването им.

|

Отново на страница 222, глава 24 на петата книга каза той:|

Епископ Поликрат пише устната традиция в посланието си до

църквата на Рим и да Ictor. Тази традиция е транс-

предадена му устно.

|

Той каза също на страница 226, глава 25 от пета книга:|

Епископите на Палестина като Narcotius, Theophilius и

Cassius и епископи Птолемей и Clarus и други епископи

който придружава ги представи много неща по отношение на

традицията, свързана с Пасха, изпратена им орално-

Ly от учениците чрез поколения. Всички ги е написал

в края на книгата, че копия от тази книга да бъдат изпратени на

всички църкви, така че книгата може да помогне на църквите спестят

ренегатите.

|

Той отново каза на страница 246, глава 13 от шестата книга от на|

Научната


предвид Климент Alexandrla, wno беше Меча поляна Iollower о Меча поляна на

ципи на Христос:

|

Африкан написал книжка, която все още съществува, в която тойсе опита да обясни, открити в несъответствията

генеалогични описания, дадени от Матей и Лука

чрез устни традиции, получени от него от неговия forefa-

thers.


|

Горните седемнадесет отчети достатъчно доказват, че древните

Iristians имали голямо доверие в устната традиция. Джон Милнър, който бе

а

Католик, каза в десетия писмото на книгата му отпечатан в Derby:|

Аз вече казах, че в основата на католическата вяра е

не само на писаното слово на Бога. Словото на Бог е генери-

Ал, написан или не писмено. Това е да се каже, свещените книги и

устната традиция, както се тълкуват от Католическата църква.

|

По-нататък в същото писмо той казва:|

Ириней наблюдава в част трета и пета глава на неговата

книга, която простият начин за търсачите на истината е да се търси

за устни традиции на апостолите и ги проповядва в

свят.

|

Пак в същото писмо той казва:|

Ириней заяви в част първа глава трета на книгата си, че в

Въпреки разликата от хора собствени езици, същността и

реалност на традициите е винаги един и същ на всички места. The

учения и учения на Църквата на Германия не са

различни от ученията на църкви на Франция, Испания,

на изток, Египет и Либия.

|

Той каза още, в същото писмо:|

Ириней наблюдава в глава втора, трета част от неговата

книга "многословие не ми позволява да се даде подробен отчет

на всички църкви. Католицизъм, обаче, ще се счита за

като стандартен вярата, която е най-старият от всички и най-

популярен, и е основан от Петър и Павел. Всички останали

Църкви и го следват, защото всички орални tradidons отчетния

изд от учениците през поколенията са запазени в

Католическата църква.

|

Същото писмо съдържа следното:|

Дори и ако ние го приемаме за даденост за миг, че дисципли-

ципи не остави никакво писмено след тях, ние сме длъжни да следват

учения, предадени ни чрез устни tradidons на показаната

ципите, които ги постановени на хората да бъдат отведени

на Църквата. Има традиции, които са последвани от

неграмотните хора, които вярват в Христос, без помощта

мастило и букви.

|

Отново той се казва в същото писмо:|

Тертулиан казва на страници 36 и 37 от неговата книга, написана от

му срещу еретиците: това е обичайно за heredcs да черпят

АРГУМЕНТи само от свещените книги, и твърдят, че нищо

друго, различно от свещените книги може да послужи като основа за

вяра. Те мамят хора чрез този подход. Ние същи-

преден план, настояват, че те не трябва да бъде позволено да се стреми към тяхното аргумент

менти от свещените книги. Тъй като чрез този вид

подход не можем да очакваме нищо добро, освен претакане ни

мозъци. Поради това е погрешно да се разчита на свещените книги, тъй като не

категоричен извод може да се постигне чрез тях, всичко,

получени от тях ще да е дефектна. Освен това, правилното

изисква подход, който първо трябва да се решават на кого

тези книги трябва да се приписват? Ние трябва да знаем за

книги, които решават нашето същество Chrisdans кой предава

ги на кого и кога? Защото истината на evangels

и ученията на християнството се срещат само под формата на

устни традиции.

|

Пак в същото писмо той каза:|

Ориген казва, че не е правилно да се разчита на хората

които се цитират от свещените книги и да кажа, че Божието слово

е пред Вас да прочетете и вникне в, или че трябва да вярваме

в нещо друго, различно от съобщена ни от

Църква чрез последователно устно tradidon.

|

По-нататък в същото писмо той каза:|

Василид каза, че има много християнски доктрини предварително

обслужвани от Църквата и често се представя в проповеди. Някой

от тях са заимствани от свещените книги, а

други са базирани на устната традиция. И двамата са равни по

стойност. Не може да има възражения срещу това от всяка една

с малко познания на християнската вяра.

|

Той каза още, в същото писмо:|

Епифаний се казва в книгата си писмено срещу еретиците

че е необходимо да се разчита на устната традиция, тъй като свещеното

книги не съдържат всичко.

|

Той каза също, че в същото писмо:|

По неговите коментари по II Солунци 2:14, Йоан

Йоан Златоуст казва: "Това доказва, че учениците не кон-

vey за нас всичко чрез писане, но те са имали предадено

Тед за нас много неща през устата. И двете са с еднаква стойност. Е

Затова нашето мнение, че традицията на Църквата е само

основа на вярата. Когато открием нещо доказано от орален търгуемите

вен, ние не трябва да се търси нещо друго, за да го докаже.

|

По-нататък той казва, че в същото писмо:|

Августин, благоприятстваща човек кръстен от еретици, заяви, че

въпреки че не е писмен документ, може да бъде представена в своя полза,

следва да се отбележи, че този обичай е започнало през устната

традиция. Тъй като има много неща, които са призна-

остриета от Църквата, както е предложено от учениците,

че те не са в писмен вид.

|

Той каза също, че в същото писмо:|

The епископ Викентий отбележи, че еретиците трябва

обясни свещените книги според общата традиция на

Църквата.

|

Посочените по-горе твърдения достатъчно да докаже, че устните традицииса

счита за основа на вярата си от католиците, така и от

от

древните. Ние намираме следното изявление на страница 63 от том 3 наКатолическата Herald:

|

Равин Доси цитиран много наблюдения за да докаже, че текстътна свещените книги caMot бъде разбрана без помощта

на устната традиция. Старейшините на католиците са го последваха

във всички времена. Тертулиан заяви, че е необходимо да се следват

Църкви, основани от учениците за разбиране

учението на Христос. Те ги предават на църкви

чрез устна традиция.

|

Посочените по-горе твърдения са достатъчни, за да се установи, че традициитеса respectcd повече от евреите от Тора. По същия начин е кон-

потвърди, че всички древни християни като Климент, Ириней,

Hegesippus. Поликарп, Поликрат, Arksius, Theophilus, Cassius,

Clarus. Alexandrius, Африкан, Тертулиан, Ориген, Василид,

Епифаний, Златоуст, Августин и епископ Викентий прикрепен

голямо уважение към устните традиции. Игнатий настоя пред своя

смърт

за провеждане на бързо на устни традиции. Подобно Климент пише внегов

история на старейшините:

|

Те запаметява истинските традиции, които се предаватпрез поколенията от Петър, Яков, Йоан и Павел.

|

Епифаний се отбележи, че той се възползвали повече от устната традицияции от свещените книги.

|

Ние вече са цитирани становищата на Ириней, Ориген иТертулиан т.н., за да се установи, че на устните традиции и

свещени книги

се държат от тях, за да бъде равна по стойност. Василид заяви, че

доку-


Trines получени чрез устната традиция са на стойност, равна на тази, получена

от

свещените книги. Той каза, че устната традиция е в основата наХристиянската вяра.

|

Августин също така потвърждава, че има много доктрини, които сапризнато от Църквата като се ръкоположен от учениците, докато

те не се намират във всички текстове. Следователно не е оправдано да се

отхвърли всички

традициите. Евангелията се поддържат устната традиция.

|

Евангелията и устната традиция|

Евангелието на Марк 04:34 съдържа следното:

|

Но без притча говори не им рече: и когато|

те са били насаме обясняваше всичко на Своите ученици.

|

Немислимо е, че никой от тях не са били предадени от тях, за даот

хора. Това е още по-невъзможно да се предположи, че учениците

трябва да зависи от тези традиции, докато хората на нашето време

трябва


не.

Евангелието на Йоан 21:25 се казва:

|

А има и много други неща, които Исус вършешекоито, ако те трябва да бъдат написани на всеки един, предполагам, че

дори самият свят не може да съдържа книгите, които трябва да

да бъде написана.

|

Въпреки, че горното твърдение е преувеличено, няма никакво съмнение,че трябва да има много неща, които извърши Исус в живота си, независимо дали те са

mira-


Cles или други действия, които може да не са записани от

дисциплинарно

ципи.

Ние четем в II Солунци 2:15:|

И тъй, братя, стойте и дръжте преданията,

което сте били учени, независимо дали чрез слово, или чрез нашата epis-

|

Последното изречение е ясно, което предполага, че част от Христовото собствено учениесгради са били съобщени устно и друго в писмен вид, и двете от тях

еднакво ценен според Златоуст.

I Коринтяни 11:34 (Arabic версия 1844) разполага с:

|

А останалото ще наредя, когато дойда.|

Очевидно е, че, тъй като командите, обещани от Павел в

по-горе твърдение не се намират в писмена форма, те трябва да са били общност

Заинтересованият устно.

II Тимотей 1:13 се казва:

|

Дръжте се здраво формата на здравите думи, които имаше тичули от мен, във вяра и любов, която е в Христос Исус.

|

Фразата ", което имаше ти чувал за мен", яснопоказва, че някои учения са били съобщени устно от

него. В същото писмо съдържа следното в 2: 2:

|

И това, което имаше ти чул от мен при многосвидетели, това предай на верни човеци, които ще

да бъде в състояние да научат и други.

|

II Йоан казва в края:|

Имам много неща да ви пиша, аз няма да пиша

с хартия и мастило: Надявам се да дойда при вас и да говоря уста

да кажем, че нашата радост е full.l

|

И в края на Третия послание на Йоан намираме:|

Имах много неща да пиша, но няма да го направя с мастило и перо

пиша ти: Но аз вярвам че скоро ще те видим и ние

ще говори лице в face.2

|

Горните два стиха ни дават да се разбере, че Йоан научи многонеща през устата, както той обеща. Сега тези неща могат да са само

приет на заседанието.

|

С оглед на изложеното по-горе, това е ясно чисто невежество за всекиПротестантската да се отрече състоянието и стойността на устната традиция. Някой

такъв


твърдение би било иск срещу свещените книги и решенията

от

древните християни, а според някои от тях такъвищец

трябва да се смята за еретик. Освен това, протестанти дължат много на доку-

Trines изобретен от по-възрастните към устната традиция, например

техен


убеждение, че Синът е равен на Отца в неговата същност; че

Свят


Ghost собствено съществуване е чрез Сина и Отца; че Христос е

един


лице, притежаващо две природи в същото време; че той има две

завещания,

човешкото и божественото; и че той влезе ада след смъртта му. Фактически

нито един от тези абсурди може да се намери в Новия Завет. The

Включването на всички тези концепции в тяхната вяра идва само чрез

орално


|

традиция.

|

Този отказ от устната традиция, предполага също отричане на някои частиот

свещените книги. Например, евангелията на Марко и Лука и

деветнадесет глави на книгата Деяния на апостолите са написани чрез орален

традиция


ция. Те не са написани чрез откровение или чрез видение,

като


ние сме обсъждали в по-ранна обем. По същия начин и пет глави (5

за

9) на книгата Притчи също ще бъде отказан, защото те сасъбрана чрез тези устни традиции, които са били актуални в

време на


Езекия. Съставянето на тези глави са разделени на две

сто седемдесет години от смъртта на пророка Соломон.

Ние четем в книгата Притчи 25: 1:

|

Те също са притчи Соломонови, които мъжеЕзекия, цар на Юда преписано.

|

По-долу са коментарите на Адам Кларк по-горестих, както е установено в коментара си, отпечатан през 1801 година:

|

Изглежда, че Притчи, посочена по-горе, са били collect-изд по заповед на Езекия от устни традиции,

бяха ток между тях още от времето на Соломон.

След това те се добавя като допълнение към тази книга.

Вероятно Езекия собствени приятели бяха Исая и Sophanias които

бяха сред пророците от онези времена. В този случай тази подкрепа

plement също ще придобие статут на други книги, в противен

erwise би не са били включени в свещените книги.

|

Горното дава достатъчно доказателства, че устните предания са били колегиподбран по заповед на цар Езекия. Неговото предположение, че

тези копирни машини също са пророци не могат да бъдат приети, освен ако не е

подкрепа

пренесен от някои надеждни АРГУМЕНТи орган или убедителни които

автор не е предвидено. Отново си предпоставката, че включването им в

от

свещени книги трябва да бъде доказателство, че копирните машини са били пророцитеспира върху

менно погрешно заключение, защото устните традиции се провеждат в

отношение от страна на евреите от самата Тора. Настоящото Тора е

сътрудни-

подбран почти 1700 година след събирането на устната

традиция,

която е призната от евреите като Божието слово. По същия начин

|

те приемат Вавилонската Гемара като автентичен книга, въпреки четрадиции, които съдържа, са събрани 200 години по-късно. Имаше

Коркорън


ING да ги спре от включването на тези пет глави в свещеното

книги.


|

Какво протестантски учени Say

|

Някои протестантски учени честно призна, че устната тра-условия са автентични, тъй като свещени книги. Католическата Herald

об. 2 страница 63 има:

|

Д-р Светла, изтъкнат протестантски учен, заяви встраница 63 от книгата си, че това е видно от свещената книга

че християнската вяра е предадена на последователите на

ученици и началото на епископите чрез устната традиция, и

те са били помолени да се запази и да го предадат на следващите

поколения. Ние не намери никакви доказателства в книгите, било то

от Павел или друг ученик, че те са имали самостоятелно или

колективно писмено всички неща, свързани с нашето спасение.

Няма индикации, че всяка съществена доктрина необходимо

за salvadon се ограничава само в писмената фаза на закона. На страници 32

и 33, той ви казва, че вече знаете, че Павел и други

ученици са предали традицията ни не само в

писане, но и като устни изявления. Така че тези, които са загубили, които

не се запази и двете от тях. В устната традиция относно

Християнската вяра е също толкова надежден и приемливо. The

Епископ Munichl каза, че оралните традициите на учениците

са както приемливо, тъй като са техните послания и други писания. Не

Протестантската може да отрече факта, че устните традиции на показаната

ципите са по-добри от техните писания. Chilingworth заяви

че спорът за които Евангелието е канон и която е

не може да се реши чрез устната традиция, която е разумна

състояние източник за разрешаване на всякакви спорове.

|

Епископът Thomas Инглис в книгата си Miraatu-Sidq отпечатан в1851, каза на страници 180 и 181:

|

Епископ Maniseek, протестантски учен, отбелязва, че|

има шестстотин правила, ръкоположени от Бога и последвани

|

от Църквата, които не са посочени в свещените книги.|

Това доказва, че шестстотин правила се основават на устната традиция

и те са следвани от протестантите.

|

Това е човешката природа, че извънредно или необичайно събитие оставятраен отпечатък върху човешкия ум, докато обичайните и рутинни събития

не постоянно се съхранява в паметта. Например рядко събитие подобни на

появата на комета ще се помни от онези, които го видях. От

От друга страна, те не биха били в състояние да се каже точно каква храна

беше ял преди три или четири дни.

|

Тъй като запаметяване на Свещения Коран е въпрос нанай-голямо значение във всяка възраст за мюсюлманите, там има

винаги е бил голям брой хора, които са се научили на цялото

на Корана текста наизуст. Те се наричат ​​HAF Z. Повече от един

Унгария се обявили

Dred хиляди такива haflz присъстват в нашето време в мюсюлманския

страната


се опитва, въпреки факта, че ислямът не властва над тези,

страни.


Винаги има повече от хиляда хафъзи в Университета на

Ал-Азхар, Египет сам, да не говорим за египетски села, където

дори

количка шофьори и товарачи са често напълно квалифициран хафъзи, коитоимам

наизуст цялата Корана текста. "Тези обикновени хора са

със сигурност превъзхожда в това отношение на епископите на християнина

свят.


Ние сме сигурни, че дори и десет такива хафъзи на Библията не може да бъде намерена

в целия християнски свят.

|

Факт е, че нещо важно и от значение еотпечатано

и консервирани лесно по начин, който не се влияе от преминаването

от

време. Само Светия Корана отговаря на изискването за общностнапълно непроменено и по чудо истински. През тези дванадесет

сто и осемдесет години 2 Свещения Коран не е единственият запазен

в писмен вид, но също така и в човешките сърца. Освен това, рецитирането на

|

Корана текст е само по себе си е част от ислямския поклонение и обичайнатапрактика

на мюсюлманите, а четенето на Библията не е ритуал

прак-

Tice сред християните.|

Един от учените, протестантски, Майкъл Mechaka, наблюдавано

страница 316 от книгата си, Китаб-ад-Dalil на 1849:

|

Един ден попитах един католически свещеник, за да ми кажеш честно какМного пъти той е чел свещената книга изцяло в живота си. Той

заяви, че в началото на неговата възраст го е чел много пъти в пълен но

за последните дванадесет години той не можеше да пестим време за четене

чение като той беше зает да служи на християнските братя.

|

Исторически View от хадисите колекции|

Традициите (хадисите) се смятат за автентични и са приемливи

Мюсюлмани, ако се установи, че е в съответствие със законите и

ре-


уредби, които скоро ще се обсъждат.

Следното е постоянна заповед на Пророка:

|

Бъдете внимателни при отчитане на хадиси от мен, ако иматенаучих (от мен) да се въздържат от отчетните други неща. Някой

докладване лъжа в Мое име съзнателно има си

жилище в огън.

|

Горната традиция е мутаватир (с голям бройрепортери във всеки период още от времето на Пророка)

като са били докладвани от не по-малко от шестдесет и две спътници на

Светият Пророк. Предупреждението по-горе идва от Светия Пророк е

достатъчно за другарите да бъдат изключително внимателни при отчитане

традиция

ции от Светия Пророк. Историята е записала уникални примери

на изключителната добросъвестност на мюсюлманите и тяхната е силно

разумно в поддържането на най-висок стандарт на точност

докладване

традициите, нещо, което със сигурност не е налице, в случай на

Християнската традиция. За някои положителни причини съучастници на

Светият Пророк не събира традиции под формата на

книги.

Една от причините е, че разкриването на "избяга Светия Чу ев

|

напредък и се е записал от спътници. За да се избегневъзможно смесване на Корана текст с традицията те направиха

не

събиране на традициите в книгата форма. "|

Въпреки това, те са събрани по-късно от учениците на

Другарите като Imam Zuhri, Раби "ибн Sabih и Sa" ID др Still

те не подредите колекциите си в съответствие със стандарта

подреждане на jurisprudents. По-късно, всички последващото

учени


приет стандартен режим в техните велики дела. В Медина, на

голяма Имам Малик съставен му coUection известен като Muwatta ". Imam

Малик е BOM в 95 AH. В Makka колекция е съставена от

Абу Мохамед "Абдул-Малик ибн" Abdul- "Азиз ибн Jurayj. В Kufa,

Суфян ATH-Thawri съставен работата си, докато в Басра, Хамад ибн

Салма също съставя своята колекция.

|

Тогава Бухари и мюсюлмански направиха своите колекции за своите книгивключително само сахих хадиси на Пророка и не позволи на всеки

търгуемите

вен, че не е бил квалифициран като сахих. Мюсюлманските хадиси учени

инвестиции

изд голям труд и положиха големи усилия в поддържането на точността на

пророческите традиции. Започна нов клон на познанието

известен като Асма "Ур-Rijal, че е биографиите на всеки

предаде репортер на хадис директно от спътник на момента. То

им помага да знаят всичко за конкретен репортер в

верига


репортери на всеки един традиция. Всички колекции, известни като

Sihah (книги, съдържащи само сахих хадиси) са така съставени от

авторите им, че всяка декларация е префикс

пълен


верига от репортери, считано от автора на Светия Пророк

him-Сподели с приятели:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница