За ислямска Call и да отговори на мисионери, така Шейх реши да напусне всички други бизнесстраница38/42
Дата01.02.2017
Размер9.46 Mb.
Размер9.46 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42

себе си. Има някои хадиси съобщени от Бухари, които имат само

три


имена между него и Светия Пророк.

|

1. Независимо от горните резерви имаше много колекциина традициите

написано от сподвижниците на Пророка. Според

Абу Дауд, на

спътник "Абдула ибн" Амр ибн "Както написа традиции с

разрешение на

Самият Светия Пророк (Jam "Ал Fawa" ID том 1, стр 26). Е

заяви, че това сътрудни-

лекция е кръстен As-Sakiha Al-Sadiqa. Колекция от традиции

съставен от

Хумам Ibn Munabbih е наскоро открит което е продиктувано

му от

спътник Абу Hurayra което доказва, че традициите сазаписано в

времето на сподвижниците. За повече подробности вижте Tadveen-е-adih от

Шейх

Munazir Ахсан Geelani.|

Три вида хадисите

|

В сахих хадисите са допълнително разделени в три вида:|

(I) мутаватир:

|

A мутаватир хадиси е хадис, който се съобщава от такъв голямброят на хората, на всеки етап на предаване, така че тяхната

споразумение

среда на невярна декларация, се отказва от човешкия разум. Примери на

това са hadlth описващ броя на РАК "ATS (genuflexion)

в

салата, или определя сумата, която се изплаща в Zakat.|

(2) Mash-Хур:

|

Този вид традиция е този, който е отбелязан в единCompanion на Светия Пророк, но на по-късни етапи, че е в

време


от последователите на спътници или в момента на тяхното

ученици, то

стана известен и като цяло беше приета от Ummah. Сега

от този етап нататък беше съобщено от голям брой хора,

така че постигането на статут на мутаватир. Например, предписанието

описващ наказанието на fomication чрез пребиване с камъни до смърт.

|

(3) Khabar Ал Уахид:|

Този вид хадис е този, който е отбелязан в един

репортер

на физическо лице или група от хора, или група от хора,

Отчетените

да индивид.

|

Сега знанието предава чрез мутаватир хадиси евинаги безспорно и сигурно. Отричането на този вид хадиси

съставни


институти неверие. На mashhur хадиси отговаря на всички съмнения и

създава


удовлетворение. Всеки, който отрича този вид хадис не е

неверник


но еретик и грешник.

|

Khabar Ал Уахид не разпространява знания, определена както внад два примера. Въпреки, че това не може да бъде източник на вярванията и

основни доктрини е приемливо в практически предписания. Ако

се случва

в противоречие с по-силен източник, трябва да се направи опит да се помири

от

две. Ако този опит се провали след това този вид хадис трябва да бъдеизоставена.

|

Разграничение между Корана и хадисите|

Има три вида различия между Свещения Коран и

хадис:

|

Първо, цялата територия на Корана текст е мутаватир доклад. Тоима

Съобщава се дословно и точно както е било разкрито, Светая

Пророка, без промяната на една-единствена дума или подменяте

дума


от синоним. Като има предвид, сахих хадис е било позволено да бъдат докладвани

от експерт и квалифициран репортер в собствената си words.l

|

На второ място, тъй като цялата територия на Корана текст е мутаватир г.отричане на едно изречение на Корана, е акт на изневяра

докато


отричането на хадиси, мутаватир изключение, не е акт на

infidelity.2

|

Трето, има много предписания, които са пряко свързани сот

думите на Корана текста, като салата или чудотворната природа на

от

Корана думи, докато думите на хадиса не са прякосвързани с всички разпореждания, те биха могли да съдържат.

|

С оглед на изложеното по-горе, той трябва да бъде достатъчно ясно, че тя е вне

начин срещу логика или човешкия разум да разчита на традициите, спе-

бено когато те се отчитат чрез постоянна верига от надежден

репортери.

|

1. Това означава, че реалните думите, казани от Пророкане са отчетния

Ед, но съобщението се предава вярно в репортерът притежавате собствен

думи.

|

2. Може да се отбележи, че отричането на mashhur и Khabar Ал Уахидне е акт на

изневяра, но всеки един отричат ​​хадисите съвсем като източник

на знания е

обявен за неверник от всички училища на мисълта. По същия начин,

християнин не е

отлъчен за твърдението, че даден стих от Библията

а по-късно допълнение,

но той wlll бъде обявена за неверник, ако той не вярва на Библията като

цяло. (Таки).

|

Възражения, повдигнати срещу Светия Традиции|

Има пет основни възражения, повдигнати от християните срещу на

автентичност на светите традиции.

|

Първото възражение|

От репортерите на светите традиции са или на

роднини

на Пророка Muharnmad като съпругите му и други роднини, или сиДругарите и приятели, тяхното свидетелство в полза на Пророка

не

приемливо.|

Ние се страхуваме, че това много възражения се взира в очите на

Християните много заплашително, защото всички ранните сметките

Исус


записана от евангелистите в техните евангелия са били придружени от

негов


майка или втория си баща, Йосиф дърводелеца, или неговите ученици,

По тази


предни всички тези сметки не трябва да са приемливи. За тяхното

твърдение

че вярата на роднините и сподвижниците на Светия

Пророк


не е истински, защото те показаха своята вяра в Пророка само

в името на придобиване на политическа власт и други светски

интереси,

на baselessness на това възражение е повече от очевидно за

причина

че първите тринадесет година на пророческата мисия в Makkaса били "

пълен с нещастие и страдания за мюсюлманите. Правоверните

Мюсюлманите

са постоянно преследвани от идол поклонниците на Makka. Техен

живота е толкова застрашена в Makka, че те трябваше да напуснат

родина първо за Етиопия и след това Медина. В тези условия

вещества, е невъобразим, че те биха могли да мисля за придобиване

благосъстояние

или каквато и да е светска власт чрез Светия Пророк.

|

Това, обаче, може да е вярно в случай на учениците на Исус,всички от които са били бедни работници. Казали им от евреите, че

от

Месия ще бъде велик крал. Когато Исус заявява, че той еобещаният Месия, те биха могли също изразиха вяра в него

За да се постигнат светски позиции в царството му и да се отърве от

техен

Настоящите усилия на риболов и други things.l Специално даваслед-

ревяха обещание на Исус направи за тях, както е докладвано от Матю в

глава 19:

|

И Исус им рече: Истина ви казвам, че виекоито са ме следваше, в регенерацията, когато Човешкият Син

човек трябва да седне на престола на славата Си, и вие ще седи

дванадесет престола да съдите дванадесетте Израилеви племена. "

|

По същия начин той им обеща в тези думи според Mark10: 29-30:

|

Истина ви казвам, няма никой, който да е оставилкъща, или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или

деца, или земи, заради мен, и на Евангелието притежават, но ще

получи стократно сега, в този момент.

|

Има много други обещания, че Исус, направени на учениците си.Учениците, следователно, се уверете, че те щяха да получат дял

в

Неговото царство и вещи, и власт над племената наИзраилтяни,

или най-малко стократно от всичко, което бе оставил за

техен

вяра. Те бяха толкова сигурни в това обещание, че Яков и Йоан,от

синовете на Зеведей, или майка им поискаха министерство в неговото царство,

така че един от тях трябва да седне от дясната страна на Исус и

друг


от лявата му в царството му. Това може да бъде проверено от глава 20 от

Матей и глава 10 от Марк.

|

По-късно, когато учениците са разбрали, че няма възможност за такавасъществувал и че самият Исус беше беден и без пари, тъй като той

беше преди и видяха Исус се крие от страх от

Евреи;

и че евреите са били след живота си, всичките им очаквания бяхаfrus-

ваща и те бяха напълно disappointed.2 Един от учениците

дори

стигна дотам, че да предаде Исус само за тридесет сребърника итрябваше

го арестуван от евреите. Останалата част от учениците не само наляво

го

самостоятелно, но също така го отрече три пъти. Петър, основател наЦърква и най-високо сред учениците, дори и проклет Исус и

закле лъжливо, че той не го знае. С една дума, те всички бяха

изчезването

посочи до възкресението на Исус, когато те възражда си

надежди

отново и се събраха около него и го попитах дали израилтянитеСлед това ще бъде в състояние да си възвърне изгубената царство. Вижте първи

глава от


книгата Деяния на апостолите за повече подробности.

|

След възнесението на Исус на небето, те се вкопчи още по-съблазнителна идея, че Исус скоро ще слезе от небето, и че

от

Last Day беше под ръка и че Исус ще убие Антихриста изатварям дявола за хиляда години. След това те ще седнат

от

престоли и живеят луксозни живот през всичките тези години. Това се посочва вот

Книга на откровенията (глави 19,20) и I Коринтяни 6: 2. След това

след Второто пришествие, ще влиза Paradise за вечен

happi-


Нес. Евангелистите направени преувеличения в своята похвала. Четвъртият

Евангелие казва:

|

А има и много други неща, които Исус вършешекоито, ако те трябва да бъдат написани на всеки един, предполагам, че дори

цял свят не може да съдържа книгите, които трябва да бъдат

писано. "

|

Всеки разумен човек може да види преувеличение в тази декларация.Затова си свидетел в полза на Исус не може да се счита

приемливо. Ние не трябва да се повтаря на факта, че по-горе не е наша

убеждения, казахме го само за да се покаже бедността на въображението

зад


горепосоченото възражение срещу хадиси. Както по-горе предположения ще

не е приемливо за християните, подобно те са

неприемливо, ако

приложен към сподвижниците на Пророка.

|

Аргументация през Shi "ITE отчети|

Има случаи, когато християнски учени се опитват да създадат съмнения

сред хора чрез фалшиви и изфабрикувани твърдения на

Shi "ITE писатели. Такива възражения могат да бъдат опровергани както диалектически

и

|

академично.|

Първо Answer "

|

Известният историк Mosheim казва в първия том на своятакнига:

|

Ебионитите, християнска секта от първи век, имашеубеждението, че Исус е бил само едно човешко същество, родено от неговата учас-

родители Йосиф и Мария, както и другите човешки същества. Държаха

че спазването на закона на Мойсей е задължително не

само за евреите, но също така е необходимо също така за други

и че няма спасение било възможно без практикуване на Закона

на Мойсей. Тъй като Павел не се съглася с това убеждение, той е

силно критикуван и disapprobated. Неговите писания не са

уважаван от тях.

|

Ларднър каза на страница 376 об. 2 от книгата си:|

Ние са били информирани от древните, че тази секта

стриктно отхвърля Павел и неговите послания.

|

Подобно Bell ги описва в историята си със следните думи:|

Тази секта признава само Петокнижието на Стария

Testament и пророците Соломон, Давид, Еремия и

Hezekiel се проведе в мерзост от тях. Out на Нова

Testament само Евангелието на Матей е призната от

тях, но те са изкривени текста му на много места. Те

са изключени първите две глави на това Евангелие.

|

Същият историк, Бел, описа Marcionites в историята сисъс следните думи:

|

Тази секта вярва в две богове; създател на доброто исъздател на злото. Те също така твърдят, че Петокнижието и всички

други книги на Стария Завет са от Бога на злото.

Всички от тях са срещу книгите на Новия Завет.

|

Той каза още:|

Те също така вярват, че Исус влезе в ада след смъртта му

и освобождава душите на Каин и хората на Содом като

те са предоставили на него и не е следвал Бог на злото. Той

остави душите на Авел, Ной, Авраам и другите в ада като

те са неговите опоненти. Те също така вярват, че създателят

Бог не е сам Бог, който е изпратил Исус, следователно те

Не приемам, че книгите на Стария Завет са вдъхновени

книги. Out на Новия Завет те приемат само Евангелието

на Матей, с изключение на първите две глави на тази

Евангелие. Те също така признават посланията на Павел, но отхвърли

всичко, което се намери в противоречие с мнението си.

|

Ларднър цитира следното изявление на Августин под неговописание на Manichaeans в третия том на неговия коментар:

|

Бог, който разкри Тората на Мойсей и казас израилтяните не е Бог, а Сатаната. Въпреки, че тази секта

приема книги от Стария Завет, то в същото време

признава, че допълнения са направени в тези книги. Те

Приемаме само това, което им харесва на тези книги и да отхвърли това, което

те не обичат. Те приемат апокрифните книги, като е

със сигурност е вярно и истинско.

|

Furer в същия обем Ларднър каза:|

Хората от тази секта никога не е признал

книги от Стария Завет.

|

Вярванията на хората от тази секта са описани в актоветеот

Archillas, както следва:

|

Сатана излъга Пророци на евреите и той беше|

човек, който говори с Мойсей и другите пророци. Те извличат

им аргумент за това твърдение от John 10:81 в който Исус

каза, че те са крадци и грабители. Те отхвърлиха

Новия Завет.

|

Подобни възгледи се провеждат от много други секти. Сега ние може да поискаучените протестантски ако те са съгласни с възгледите, изразени в

от

горните твърдения? Ако е така, те трябва да декларират, че следните десетвярвания са част от тяхната вяра:

|

(Л) Исус беше само човек, роден на Йосиф дърводелеца.|

(2) Упражняването на Мойсеевия закон е от съществено значение за тяхното спасение

|

(3) Павел е бил нечестен и неговите изявления са по същество да бъдеотхвърлено.

|

(4) Съществуват само два богове, създател на доброто и създател назло.

|

(5) Душите на Каин и на хората от Содом бяха освободениот ада чрез смъртта на Исус, докато душите на Авел,

Ной, Авраам и другите останаха там, за да страдат от punish-

среда на ада.

|

(6) Тези пророци са били последователи на Сатана.|

(7) Тора и всички други книги на Стария Завет са от

Сатана.

|

(8) Необходимо е Сатана, а не Бог, който разговарял с Мойсей и другиПророците.

|

(9) книги на Новия Завет са изкривени презкъсните допълнения.

|

(10) Някои от апокрифните книги са верни и истински.|

Ако твърденията на по-горе три секти не са приемливи за

от

Протестантите как те могат да оправдават своите възражения срещу поМюсюлманите

въз основа на показания от хора, които са в състояние, в съответствие с

автентичността

тикове аргументите на цялата мюсюлманска umrnah, секта?

|

ТОКИ Answer|

Академично казано, тяхната аргументация въз основа на на

отчети на Ши "ITE учени е фалшиво, защото, според

Ithna-


"Ashari (на Twelvers) сектата на Ши" СОПД, Свещения Коран е

безплатно

от всички видове деформации и промени. Всеки изолиран изявление

твърдейки, противно на това, е строго отхвърля и отрича от

Ithna-

"Ashari учени. Следващите отчети на Ши" ITE ученитрябва да бъде повече от достатъчно, за да се установи нашето твърдение.

|

Шейх Мохамед ибн Saduq Babuyah е един от най-големитеучени от Twelvers, на Ithna- "Ashari сектата на Ши" СОПД.

Той


се казва в книгата си Al-A "taqadiya:

|

Нашата вяра по отношение на Свещения Коран е, чеКоран в ръцете на хората, днес е същото Корана

който се откри на Светия Пророк и няма нищо

различно в него, освен че броят на surahs на Светия

Коранът е обикновено се счита за 114, а ние вярваме, че

surahs Al-Duha и Al-lnshirahl не са две отделни surahs

но заедно те са едно. Подобно Сура Ал-Курайш и

Al-Fil са една сура заедно. Всеки, приписвайки ни отвсякъде

нещо повече от това, е лъжец.

|

Majma "Ал Баян се счита от Shi" СОПД да бъде най-надежднисъстояние тълкуване на Свещения Коран. В тази книга Сайед Муртаза

Абу "л-Касим" Али ибн Husain Musawi каза:

|

Събирането на Свещения Коран по време на свещенияПророкът е точно в същия вид, както е днес.

|

Той основава своята аргументация на факта, че той е научил и е член-orized от хората в този период като цяло. Той изброени голям

брой спътници, които са били хафъзи. Той също така добави, че

Светият Коран е бил многократно рецитира пред Светия Пророк. Той

посочи, че е имало много другари като "Абдула ибн

Mas "уд и Убай ибн Ka" б и т.н., които са завършили рецитирането на

целия Коран няколко пъти преди Пророка. Всички

Горните събития са били, по негово мнение, силна индикация, че

Свят


Коран присъства под формата на сборник в момента на

Свят


Пророк.

|

Той също опроверга Imamiyal сектата на "СОПД Ши и каза, четехен

възгледи, противоречащи на Корана, не са приемливи, тъй като те имат

за доверие

изд някои ненадеждни и слаби традиции, които са били докладвани от някои

Muhaddiths защото ги смята за правилни.

Сайед Муртаза казва на друго място:

|

Сигурността и знанията на автентичността наКорана е равна на увереността, че имаме около Велики

градове на света, великите исторически събития, или на голямата книжовна

композиции на арабите и т.н.

|

Това е така, защото на високо участието на мюсюлманите в preserv-ING и автентично предаване на Свещения Коран. От Светия

Корана е със статут на Пророчески чудо и е източник на

Божия закон, мюсюлмански учени винаги са инвестирали голяма труда и

вземат необичайни болки в своята дума-по-дума запаметяване, заедно с

гарантиране на неговата истинска произношение и точни бележки и

phonet-


ICS. При наличието на посочените по-горе фактори, дори и най-малката промяна

в

неговия текст е невъобразим.|

Известен учен от "СОПД Ши, Кази Nurullah Shostri, се казва в

книгата си, Masaib-ф-Nawasib:

|

Гледката на Корана изкривяването отдаде наImamites (Imamiya секта), които не могат да се припишат на мнозинството

на "ITE хората Ши. Тази гледна точка се провежда само от неуважение

и изолирани няколко.

Мула каза в коментара си върху Калини: л

|

При появата на дванадесетия имам, Свещения Коранще се появи и да се знае със същия ред и договорености

среда.


|

Мохамед ибн Хасан Amili, голям "muhaddith" (хадис учен)

на Imamites, каза в една от книгите си, като в същото време някои

понятията критично

icism на някои от неговите съвременници:

|

A задълбочено историческо изследване и сложна задача насъбития ни води до сигурен извод, че Свещения Коран

се радва на най-висока степен на непрекъсната историческа автентичност

тичност. Хиляди спътници, използвани за запомняне и

го предава на другите. Това са били събрани и обобщени в

времето на Светия Пророк.

|

Посочените по-горе твърдения достатъчно да докаже, че "ITE учени Shiв

общо не се съмнявам, че версията на Свещения Коран, който е

в

ни днес ръце, е точно същото, както е разкрито в СветаяПророка, както и че при появата на дванадесетия имам същите

Корана ще бъдат оповестени сред хората. На няколко писатели, които имат

счита, че е налице нарушаване на Свещения Коран не са

разглеждан

надеждни и са строго отхвърлени от Ши себе си "СОПД

защото


традициите, които подкрепят становището си, са неистински и не

надежден


в лицето на безспорните докладите, които се оказват най-високата

степен неговата истинност. Това също е вярно, защото знанието, че е

получени от Ал-Хабар Ал Уахид (единния доклад) трябва да бъде

отхвърлен, ако

тя не е подкрепена от повече някои аргументи. Това се обяснява с

Ибн Ал-Mutahhar Al-Hilli в книгата си Mabadi "Ал Wasul ILA" Магистър ал-

Usul.

|

Сега, след като автентичността на Свещения Коран е пред-установени, трябва да бъде позволено да цитира Корана доказателства в подкрепа на

нашето убеждение, че сподвижниците на Пророка, като цяло,

никога

извършил един акт срещу Иман, вярност към исляма и СветияПророк.

|

Следните Корана стихове са достатъчни, за да се докаже нашето твърдениеособено по отношение на Ши "ITE утвърждаването на

превъзходство на

"Али пред другите халифи.

|

Първо Proof|

Първият Muhajireen и тези, които ги даде помогне

(Ансар) и тези, които ги следват в добри дела и

доволен Аллах е с тях, тъй като те са с Него. FO; тях

Той е изготвен градини, при които реки текат, за да живеят

там завинаги: това е върховен felicity.l

|

В горния айят се говори за четири качества на тези Мухаджири наMakka и Ансар от Медина, които са били първите вярващи в исляма.

|

1. Аллах е декларирал удоволствие с тях.2. Те също са доволни от Аллах.

3. градините на рая са били обещани за тях.

4. Те трябва да живеят в Рая завинаги.

|

Сега е очевидно, че халифи Абу Бакр, Умар "," Усман и"Али са на върха на списъка на тези, които първи са прегърнали исляма.

The


над Корана чест е предоставена на всички от тях еднакво

без разлика на Companion "Али пред останалите. Всеки

възражение или незачитане на някое от първите три халифи е

абсурден


и невярна, тъй като е за халиф "Али.

|

Второ Proof|

В Свещения Коран се казва в сура Ал-Тауба:Сподели с приятели:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница