За ислямска Call и да отговори на мисионери, така Шейх реши да напусне всички други бизнесстраница39/42
Дата01.02.2017
Размер9.46 Mb.
Размер9.46 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42

|

Тези, които са прегърнали вярата и мигрирали отдомовете си и се борят за Аллах собствената си кауза с богатството си

и техните лица се провеждат в по-голяма тежест от Аллах. Тя е, че те

кой ще победи. Техният Господ ги е обещал радост и

милост и градини на вечно блаженство, където те ще живеят за

|

всякога. Аллах собствена награда е страхотно, наистина. "|

В горния айят се говори на следните четири награди за тези,

който прегърна исляма, мигрирали в името на своята вяра и sacri-

ficed богатството си и себе си.

|

1. Те ​​се провеждат в по-голяма тежест от Бога.|

2. Те се sewarded с успех и триумф.

|

3. Те са обещани благословии и удоволствието от Аллах иParadise.

|

4. Те трябва да имат вечен жилище в Paradise.|

Четвъртият обещанието е подсилен с три Корана

Условия Muqim, Khalidin и Abadan, всичките три символизирайки

eternali-

Тай на жилището си в Рая. Безспорно е, че първата

три


халифи отговарят на изискванията на битието верни вярващи и

sacri-


ficing богатството си и като болки за вярата им, просто като

спътници


йон "Али е направил.

|

Трето Proof|

Той отново заяви в сура Ал-Tauba:

|

Но Пратеника и онези, с него се бори със своятастоки и техните лица. Тези, които трябва да бъдат възнаградени с добра

неща. Тези, които със сигурност ще успее. Аллах е приготвил за

ги Gardens, при които потоците на водния поток, в който

те ще се настанят за постоянно. Това е върховната felicity.2

|

Този стих също говори за четири награди за вярващите, които се борихас богатството си и с техните лица. Първите три халифи

са

Определено най-добрите вярващите и муджахидини. Затова теnecessari-

|

Ly заслужават по-горе награди.|

Четвърто Proof

|

Отново четем в същата сура (Тауба) следния стих:|

Аллах е закупил на верните живота си и светските

стоки в retum за Paradise. Те ще се борят за Неговата кауза

убие и да бъдат убити. Такъв е True Клетвата, която той е направил

тях в Тората, Евангелието и Корана. И кой е

по-верен на обещанието си от Аллах. Радвай се тогава в бар

спечелят сте направили. Това е върховната блаженство. Тези, които

покаят и тези, които служат на Аллах и да Го хвалят тези, които

коленичи и проснат себе си, тези, които повеляват доброто, забрани

зло и наблюдавайте Худуд на Аллах са вярващите, които

заслужават добро news.l

|

В горния айят подобно говори за обещанието на Paradise завярващите, а също и на стиха е говорил на девет други

атрибутите на

Другарите, които се оказаха по-точно в четирите халифи

на исляма.

|

Пето Proof|

В Свещения Коран се казва в сура Ал-Хадж:

|

Тези, които веднъж дал власт в страната се уста-вено институцията на собствен ALAT "и плати зекят, се повеляват

добро, и възбраняват злото, и Аллах сам решава съдбата на

всички things.2

|

Фразата "дал власт на земята" се отнася до Мухаджири (намигранти от Makka), което е видно от предходната част на

този стих. Ансар на Медина не са включени, тъй като те не го направи

имам

да мигрират от родината си. Сега този стих означава, че|

uhajirun. веднъж са в притежание на политическата власт, ще

установи

институциите на Salat и Zakat и ще се разпространяват добри и

забранявам

зло. Това е исторически очевидно, че Мухаджири бяха направени

владетели

на земята и, че те създават по-горе институции и

found-

изд общество свободно от всякакви злини. Затова по-горе Корана стихе

утвърждаване на истината на всички четири халифи на исляма. Последната

сен-

TENCE на стиха, "Аллах сам решава съдбата на всичкинеща "

уверява, че те със сигурност ще получите сила в земята, и че

Аллах собствена

Самостоятелно кралство е etemal и вечен.

|

Шеста Proof|

Друг стих от същата сура се казва:

|

Бийте се за каузата на Аллах с преданост порадиНего. Той ви е избрал и определих не свиване в

въпроса на вярата, вярата на Ибрахим, бащата си. Той има

име вие ​​мюсюлманите преди и в това, така че Пратеникът

може да бъде свидетел за вас, и вас, себе си, може да бъде

свидетели за хората. Затова се установи Salat и заплати

на зекят и се държим здраво за Аллах, защото Той е твой пазител. A

милостив настойник и милостив помощник. "

|

Седмата Proof|

Ние намираме следния стих от сура Ал-Нур:

|

Аллах обеща на онези от вас, които вярват и вършатдобри дела, за да ги направи господари на земята, тъй като той е направил

техните предци преди тях, за укрепване на вярата той е избрал

за тях, както и да обменят страха си за мир и сигурност, така че

че те трябва да се покланят на мен и задръжте не партньори с мен.

Който отрича след това, те наистина са злодеите.

|

Фразата "тези от вас" в горния стих показва, чегоре стих се отнася само за тези няколко вярващи, които са присъствали на

от

време на неговото откровение. Също така е видно от Корана думите"техните предци преди тях", че това обещание на тяхната власт над

от

земя ще бъдат изпълнени известно време след смъртта на СветияПророка,

за Светия Пророк е последният от всички пророци и има

не

стая за всеки, за да бъде пророк след него, затова обещанието заправило трябва да бъде за халифи. Използването на множествено число на всички

израз


ния на обещанието в горния айят достатъчно доказва, че

под-


лежат на над обещанието не трябва да бъде по-малък от трима, като

Арабски


множествено число, не се прилагат по отношение на всеки по-малък брой. Следователно изисква

че

броят на владетелите не трябва да бъде по-малко от три. Горнотостих също е обещал, че вярата ще се засили

през


към тях, което налага тяхното владение на светската власт, за да се даде възможност на

ги укрепи вярата.

|

Подобно на Корана думите в горния айят са ясникоето означава, че вярата, проповядвана от тях ще бъде избран на вярата

от

Аллах, и че тяхното решение период ще бъде период на мир иjus-

тики. Стихът потвърждава, че те ще бъдат истински вярващи, докато

те

живеят.


|

С една дума, на горния айят е силен аргумент за искреността на

всички

четирите халифи като цяло, и на сподвижниците Абу Бакр, "Умари "Усман по-специално, тъй като тя е в период, че

Ислям


завладява много страни и е най-мощната и стабилна правило.

Това не беше така в периода на четвъртия халиф ", Али. Той

остава зает цялото си време в елиминирането на местните проблеми. The

обективен

ции повдигнати срещу първите три халифи от Ши "СОПД са

следователно

необосновано и невалиден.

|

Осма Proof|

Следното се казва в сура Ал-Фат за Мухаджири

и Ансар, които са присъствали в договора на Hudaybiya:

|

Докато неверниците се хранят в сърцата си топлинатаи не мога на невежеството, Аллах низпосла спокойствие на своя

|

посланик и на вярващите, и ги накара да се придържат към|

Владеещ бойте, защото те са най-достойни и заслужили

|

от него. Аллах знае всичко things.l|

Този стих свидетелства за следните четири качества на

комисия

panions на Пророка:|

1. Те ​​споделиха спокойствието, че Аллах низпосла на Своя

Messenger.

|

2. Те са вярващи.|

3. характеристика на бойте е неразделна част от тяхното

характер.

|

4. Те са тези, които най-много заслужават този атрибут на бойте.|

Горните четири качества се оказаха по-точно в случая

Абу Бакр, "Умар и" Усман. Всяко убеждение или иск противно на това

е

неверни и срещу Корана доказателства.|

Девети Proof

|

Ние намираме следния стих от сура Ал-Фат:|

Мохамед е Аллах собствен Messenger и тези с него, са

усилено върху невярващите, но милостив към един друг. Виждате

ги ниско (в Salat) и те проснат се търси

благодатта на Аллах и да му достави удоволствие. Техните белези на изтощение

са по лицата им. 2

|

В този стих сподвижниците на Пророка са билиописано от Аллах като посредник и се определя спрямо unbe-

вярващите в битките, състрадателни и милостиви един към друг,

голям

поклонници и търсачи на Аллах собствена благодат и удоволствие. Сега всеки,твърди, че е мюсюлманин, ще бъде страхотно грешник, ако той смята, че отвсякъде

нещо, което противоречи на това.

|

Десети Proof|

В сура Ал-Hujurat Аллах е казал:

|

Но Аллах е любимец на вярата за вас и да го разхубавяващв сърцата ви и ви направих да ненавиждам неверие, злодеяние и

неподчинение. Те са тези, които са с право ръководят. "

|

Следните качества са тук потвърдени от Корана заДругарите:

|

1. Irnan или убежденията е много скъпа на сподвижниците.2. Те имаха голяма неприязън към неверие, престъпление и непокорство.

3. Другарите са хората на насоки и са правилно

ръководи от Аллах.

|

Следователно всяка вяра в противоречие с горното би било абсолютнопогрешно.

|

Единадесета Proof|

Следното описание се намира в сура Ал-Hashr:

|

Една част от плячката се дължи на социално слаби Мухаджири също,тези, които са били изгонени от домовете си и собствеността си,

които търсят Аллах собствена благодат и щедрост и подкрепа Аллах и на Неговия

Messenger, тези са истинските вярващи. Но онези, които преди

тях, имаше домове (в Медина) и прегърна вярата преди

ги, обичам тези, които дойдоха, за да ги за убежище, и се забавляват

никакво желание в сърцата си за неща, които са дадени. И те

вместо тях предпочитат по-горе се че те са в нужда.

И тези, които спаси от алчността на душите си, са тези,

че постигането на просперитет 2

|

В горния айят е засвидетелствано следните шест качества наМухаджири и Ансар (Помощници на Мадина):

|

1. Тяхната миграция към Медина е изключително за търсещиудоволствие от Аллах, а не за светски печалби.

|

2. Те са всички привърженици на вярата на Аллах и на НеговияMessenger.

|

3. Те са правдиви в речта си и в действията си.|

4. Ансар имаше голяма привързаност и любов към тези, които дойдоха, за да

им за убежище.

|

5. Ансар наистина се зарадвах, когато техните братя Мухаджириполучили богатство. "

|

6. Ансар на Медина, въпреки, че са бедни и се нуждаят тях-себе си, предпочитаните от тях братята Мухаджири над себе си.

|

Горните шест отличителни черти показват съвършенството на тяхнатавяра. Лошото Мухаджири посочен от Свещения Коран се използва за

повикване

Абу Бакр заместник или халифа на Пратеника на Аллах, и

тяхната истинност е била потвърдена от Аллах в този стих. Това

изисква, че трябва да бъде вярно в тяхната казва, че Абу Бакр е

от

Халиф или заместник на Аллах, което от своя страна доказва, че е Халифат даимам

е просто и вярно.

|

Дванадесета Proof|

Той казва в сура Али lmran:

|

Вие сте най-добрия народ, който някога е бил повдигнат захора. Можете наложат справедливост и възбраняват злото, и вярвате в

Аллах 2


|

В горния айят свидетелства за следните три качества на

Спътници.

|

1. Те ​​са най-добрите на всички хора.2. Те винаги проповядва това, което е добро, и да се забрани това, което е порочно.

3. Те са истински вярващи в Аллах.

|

Има много други такива стихове в Свещения Коран, но имамсе ограничава до горните дванадесет примери, и ги оставете, равна на

броят на учениците на Христос и имамите на на

Shi "СОПД. I

обаче би искал да възпроизвежда пет отчети на Ши "ITE

schol-

ARS, свидетелстващи за състоянието на първите три халифи на исляма.|

1. Следното изявление на спътник, "Али, е бил

докладвани в Najhul Balagha, най-автентичен книгата на

Ши "СОПД:

|

Как похвално и праведен е, че "човек",защото той се изправи подли, изцели тежко показаната

лекота, създадена по пътя на Пророка, за разлика

ерес, умира невинен, извършва най-добрите дела, спасени him-

себе си от зло, има малко дефицит, живее в подчинение на

Аллах и е най-страшното на Аллах и при спазването му

права.


|

Фразата ", че човек" в горния айят се отнася до

Companion, Абу Бакр, според повечето тълкуватели и по-

бено Ал Bahrani. Други коментатори смятат, че Companion

"Умар, е предмет на тази справка. Спътник," Али,

enumer-


бри десет attributesfound в Абу Бакр, според бившия мненията

йон, а в "Умар според последния. Тъй като това твърдение е

направена след смъртта на двамата халифи, той премахва всякакви съмнения

отношение на полагащото им победа на ислямския халифат.

|

2. Големият Ши "ITE учен, Mu" tamad "Али ибн" Иса, каза в своятаРезервирайте Kashf Al-Ghumma:

|

Някой попита Imam Ja "Доколкото-Садик за използването набогато украсени мечове. Той каза, че това е допустимо, доколкото на

Companion Абу Бакр е използвал също богато украсен меч. The

заинтересован попита: "Как можеш да кажеш такова нещо?" Imam

ла "далеч скочи от леглото си и каза с голям ентусиазъм,

"Разбира се, че е честен, няма съмнение, че е вярна, разбира се

той е честен, някой не вярва той да бъде честен май

се отказва от Аллах. "

|

Горната декларация потвърждава, че спътник, Абу Бакр, Отделни групиtainly радваше на статута на собствен iddiq ", на честно. Всеки, който отрича

го този атрибут е невярна, тук, както и в отвъдния живот.

|

3. Коментаторите на Nahj-ал-Balagha са възпроизведени някоибукви от спътник, "Али. По-долу описание в полза

от

сподвижниците Абу Бакр и "Умар, се намират в една от тези let-ването:

|

Кълна се в живота си, че тези две старейшини бяха страхотни и нависок статус. Тяхната смърт е наистина голяма загуба за исляма.

Нека Аллах душ Неговата благодат върху тях и да ги възнагради за

най-добрите им дела.

|

4. Голямото Ши "ITE учен и автор на Китаб-ал-Fusul имаОтчетените Imam Baqir като казваше:

|

Уважаваният Имам видях някои хора зает пренебрежителносподвижниците Абу Бакр, "Умар и" Усман. Той попита

тях ", вие сте сред Мухаджири на Makka който напусна им

домове и вещи само за търсене на удоволствието

Аллах и на Неговия Пратеник, и за подпомагането им? "Те

отговори: "Не, ние не сме измежду Мухаджири." Той

каза: "Тогава вие сте от тези, които са живели в Медина

и е приел вярата, и обичани всеки Muhajir които дойдоха

към тях за убежище? "Те призна, че те не са били също

измежду тях. Имамът им каза: "Вие имате admit-

Тед, че не принадлежат към нито една от двете групи. Сега, аз

свидетел, че хората не също принадлежат към групата на

хора, описани от Аллах в Корана, както следва:

|

Тези, които дойдоха след тях (фирмите) казват:Прости ни, нашия Господ, и прости нашите братя, които

прегърна Вярата пред нас. Да, нито поставя в нашите сърца

всяка злоба към вярващите, Господ си съчувствие

sionate и merciful.l

|

Очевидно е, че тези, които говорят лошо за сподвижниците Абу Бакр,"Умар и" Усман са изложени на по-горе три групи, които Аллах

хваления в Свещения Коран.

|

5. Коментарът на Свещения Коран, който е определен отШи "СОПД до Имам Хасан Ал" съдържа Аскари:

|

Аллах е изпратил Своя откровение Адам поговорка, аз ще изпратяМоята милост към всеки един, който има любов към Мохамед и неговата

Другарите и семейството му, толкова много, така, че ако се разделят

сред тези, създадени от началото на света до

В последния ден, тя ще ги направи заслужават Paradise чрез

приемане на вярата и извършване на добри дела. И всеки,

като злоба и вражда за Мохамед и семейството му, и

Другарите му ще бъде толкова жестоко наказани от Аллах, че ако

тя се разпределя между всички, които са създали, това ще бъде достатъчно, за да

убие всички от тях.

|

Това означава, че вярващите се изисква от Аллах да обичам и дветеот

семейството и сподвижниците на Пророка, а не само един от

тях. Това също потвърждава, че лагер злоба или омраза срещу

всеки


от двете покани за тежко наказание от Аллах. Нека Аллах спаси

нас


всички от такава заблуда и незачитане срещу семейството или

Другарите на Светия Пророк, и Бог да пази сърцата ни пълни

с любов към тях, докато сме живи.

|

Второто възражение срещу Хадисите|

Вторият им възражение срещу традициите е, че учените

от

хадиси (Muhaddiths) бяха BOM дълго след Светия Пророк. Теса, следователно, не са очевидци на собствена мисия Пророка и му

чудеса. Те не чу думите на Светия Пророк

пряко

от него, а те ги съставя след повече от стогодини, след като ги чух от непрекъсната верига от репортери. Също

те отхвърлиха почти половината от тези доклади, за които не са автентични.

|

Ние преди това обсъжда как устната традиция се приема отвсички християни и как нейната приемливост също е потвърдено от

първичните

изпрати на Библията. Има голям брой учения, вярвал от

Протестанти, които се основават на устни традиции. Броят на такива

възбрани се казва, да бъде не по-малко от шестстотин и допуснати от

от

Епископ Manisek. Отделно от това, пет глави от книгатаПритчи са събрани чрез устната традиция в периода на

Езекия, че е двеста и седемдесет години след смъртта на

от

Пророк Соломон. Подобно на Евангелието от Марк, Евангелието на Лукаи деветнадесет глави от книгата Деяния на апостолите са били написани през анализатора

устната традиция.

|

Обсъждали сме също така, че неща и събития от особен значителноCance обикновено правят постоянни импресии на хората собствени умове и

че последователите на сподвижниците вече са започнали събиране на

книги на традициите в собствения си период обаче им

уговорка


на глави не е в съответствие с метода, приет от

jurispru-

вдлъбнатини. Впоследствие техните ученици, събрани в книгите на

Традиции


според стандартната подредба на jurisprudents.

След това

великите имамите, ал-Бухари и мюсюлмани, събрани на техните велики дела.

Те включват само хадисите, които са били сахих, с изключение на всички

съобщения за по-слаба автентичност. Тези автори съобщават за

Традиции,

позовавайки се на всички органи още от себе си на Святия

Пророк.


The Асма "Ал Rijal, че е пълен живот записи на хиляди

от

репортери от хадисите, се събират от тях ни дава възможност да знаемвсичко за всеки репортер на хадиси. Всяко възражение

срещу автентичността на хадисите на това основание, следователно, е

не

валиден.


|

Тяхното твърдение, че традициите са събрани от хората

много по-късно през тях чуем от репортерите, и че около

половината от тези традиции са били отхвърлени от тях, за които не са

автентичността

тик, просто не е валиден. Те не отхвърли нито един хадис

че

е автентичен. Всеки доклад се поддържа от непрекъсната верига отрепортери се нарича мутаватир която е технически най-

автентичен

докладва и прави разпореждане задължително за мюсюлманите. Те,

обаче, отхвърлени само тези доклади, които са били намерени да имат Инком

предаване непълна. Този отказ не може да бъде неприятен за всеки

sen_


можно човек. Ние вече възпроизвежда следното свидетелство на

Адам Кларк по-рано в тази книга. Той каза:

|

Установено е, че много фалшиви евангелия са били вмода в ранните векове на християнството. Това изобилие от

неверни и лъжливи доклади, направени Luke чувстват имаше необходимост

за съставяне на ново евангелие. Броят на тези фалшиви евангелия е

заяви, че са били повече от седемдесет. Fabricius събира

съществуващото части от тези фалшиви евангелия в три тома.

|

Трето Възражение|

Те също така твърдят, че по-голямата част от хадисите не отговарят на

реалност. Ние уверено твърдят, че нито един от сахих хадисите може да бъде

представена като нещо против разума и реалност. Що се отнася до

описания на чудеса и реалности, свързани с метафизичното

свят като Ада и Рая, това не може да бъде отхвърлена само

защото

те са извън нашите сетива. Затова всякакви претенции на недоверие втези

реалности изискват по-убедителни аргументи. И ако те

не вярвам

в тях, просто защото такива неща са рядкост и редки, това

прави възражение за недействителна, защото ако чудеса придобило гражданственост

място и норма "Ал практика те вече не са чудеса. Персоналът

се превръща в змия, която си поглъща всички змии от на

magi-


държат в ръцете, а след това му обърна гръб в персонала не е норма или

гражданственост

място.

|

Също така би било погрешно да се прецени метафизични реалности отстандарти на нашия физически свят. Всичко, свързано с отвъдния живот,

обаче, може да бъде отказано само въз основа на ясна и безспорна

Аргументи. При липса на подобни аргументи никой не бива да се отрича

съществуването на нещо, в отвъдния живот.

|

Тя не може да се отрече, че някои реалности са уникални и характерни занякои части на света, и всеки, принадлежащи към друга част

който


чуе за тези неща, които са абсолютно странно да го намери

трудностите

култ към вярваме в и понякога отказва да приеме съществуването

на тези реалности, докато той е непрекъснато информиран за това от

хора.

imilarly някои realties изглежда невероятно в един период от време и да станатНормална практика в друга. Последно завоевание на разстояние чрез сърдечно-Сподели с приятели:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница