За ислямска Call и да отговори на мисионери, така Шейх реши да напусне всички други бизнесстраница4/42
Дата01.02.2017
Размер9.46 Mb.
Размер9.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

християнски учен, а някои Gerrnan учени го изчисли да има

е написана след излизането на израилтяните от Вавилон.

|

33 Книгата на Песен на песните|

1 Историята на тази книга е още по-неясно и несигурно.

Някои от писателите го приписват на Пророка Соломон или някои

лице, принадлежащо към своето време. Д-р Kennicot и някои писатели

идва след него е на мнение, че твърдението му същество

написана от Соломон е исторически неправилно и че тя е написана

дълго време след смъртта му. Теодор, мисионер, който е живял в

пети век след Христа, строго осъди тази книга и книгата на

Job, а Саймън и Leclerc не го признае като истински

книга. Уистън каза, че това е нарушение песен и трябва да бъде

изключени от свещените книги на Стария завет. Някои други

са направили същото решение за това. Semler държи като

ковани и сглобяеми книга. Католическата, отделение, посочи

че Castilio декларирали, че тя да бъде подъл песен и решихме, че

следва да бъдат изключени от книгите на Стария Завет.

|

34 книгата на пророк Даниил|

1 гръцкия превод на Theodotion, преводът латински и

всички преводи на римокатолиците, включват Песента на

Три деца и глави 13 и 14 от тази книга. Римският

Католическата вяра признава тази песен и две глави, но

протестантите одобряват от него и не го считат за истински.

|

2 Книга Естир|

3 Името на автора на тази книга, както и по време на неговото

компилация е неизвестен. Някои християнски учени смятат, че

е написана от учени, живеещи в периода между Езра и

Саймън. А еврейската Наука Philon [съвременник на Павел] има за цел, че

Тя е написана от Йоахин, син на Исус [бил син на

Jehoakin], който беше дошъл в Ерусалим, след освобождаването от

Вавилон. St Augustine тя смята, че е книга на Ездра.

|

4 Някои автори го приписват на Мърдок и Естер. Другподробности за тази книга по-късно ще бъдат обсъдени в глава 2 от

тази книга.

|

35 Книгата на Еремия|

1 Ние сме сигурни, че глава 52 от тази книга не може да се твърди,

да са били написани от Еремия. Подобно на единадесети стих на

глава 1 () не може да се припише на Еремия. В първия случай,

защото стих 64 от глава 51 от Персийския версия 1838

съдържа: "Дотук са думите на Еремия". Докато персийската

Превод на 1839 AD казва: "Думите на Еремия, приключващи

тук. "


|

2 Във втория случай причината е, че стих 11 от глава 10 е

в халдейския език, докато останалата част от книгата е на иврит.

Това е невъзможно да се проследи кой ги добавя в текста. The

коментатори са направени няколко предположения по отношение на

лица, извършващи тази вмъкване. Съставителите на Хенри и Скот

отбеляза за глава:

|

3 "Оказва се, че Езра или някое друго лице да го добавя къмизясняване на прогнозите, срещащи се в предишната глава. "

Хорн казва на страница 194 на Vol. 4:

|

4 "се добавя Тази глава след смъртта на Еремия иосвободи от плена на Вавилон, някои от които ние намираме

споменати в тази глава също. "

|

5 По-нататък в тази книга той казва:"Разбира се, думите на този пророк са в иврит

език, но глава 10:11 е в халдейския език. "I

Преподобният Venema каза:

"Този стих е по-късна добавка."

|

36 Книгата на Исая|

Се проведе един публичен дебат между Karkaran, религиозен лидер

на римокатолиците, и Уорън около тази книга. Това

дискусия е публикувана през 1852 г. в Агра (Индия). Karkaran

пише в третото си писмо, че Stapelin, учен Gerrnan писател,

беше казал, че глава 40 и всички глави до глава 66 от

книгата на Исая не са написани от Исая. Това означава, че

двадесет и седем глави на тази книга не са писанията на

Исая.

|

37 Новия Завет и състоянието на четирите евангелия|

Евангелията на Матей, Люк и MARK.

|

1 Всички древни християнски писатели и голям брой на съвременнатаписатели са единодушни по въпроса, че Евангелието на Матей

първоначално е бил на езика иврит и е напълно

закрита поради изкривявания и изменения, направени от християните.

Настоящото Евангелието е само превод и не се поддържа от

всеки аргумент или орган. Дори името на своя преводач не е

Определено са известни. Има само предположения, че е възможно това или

че човек може да бъде преведено. Този вид аргумент не може да

да бъде приемлив за нехристиянски четец. Книгата не може да бъде

дължи на неговия автор, само въз основа на несигурно

изчисления.

|

2 Christian автор на Meezan-ул-Хак не може да произведе всякакъворган по отношение на автора на тази книга. Той само предположих

и каза, че Матей е възможно да са го написали на гръцки

език. С оглед на този факт, този превод не е приемливо

и може да бъде отхвърлено.

|

3 енциклопедия Пени казва по отношение на Евангелието наМатей:

|

4 "Това евангелие е написано на езика иврит и везик, който е на мода между Сирия и Халдея в 41

AD Само гръцкия превод е на разположение. И настоящето

Иврит версия е само превод на същата гръцка версия. "

|

5 Thomas Ward, католически писател, пише в книгата си:"Jerome изрично посочва в писмото си, че някакъв древен

учени са подозрителни за последната глава от Евангелието на

Mark; а някои от тях са имали съмнение относно някои стихове на глава

23 от Евангелието на Лука; и някои други учени са съмнителни

за първите две глави на това Евангелие. Тези две глави

не са били включени от Marchionites [които не признават

TH стария завет и да вярваме в две богове, един на доброто и един от

зло] в книгата си. "

|

6 Norton пише в книгата си, отпечатана през 1837 г. в Бостън:"Това Евангелие съдържа пасаж, започващ от стих девет

края на последната глава, която призовава за научни изследвания. Е

изненадващо, че Griesbach не постави никакви признаци на съмнение за неговата

текст, тъй като той е представил редица аргументи, за да докажат, че това

част е допълнение от някои по-късни хора. "

|

7 По-късно в книгата си, като някои повече аргументи, той каза:"Това доказва, че въпросният абзац е съмнително,

особено ако имаме предвид навика на писатели в това, че

обикновено предпочитат да добавите към текста, а не да се пропусне от него. "

Griesbach е един от най-надеждните учени на протестантската

вяра.

|

38 неистинност на Евангелието на Йоан|

1 Не е орган за твърдението, че Евангелието на Йоан е

книгата на апостол Йоан, на които е бил предоставен. От

Напротив, има няколко аргумента, че категорично опровергават това

иск.

|

39 Първият аргумент:|

1 Преди и след периода на Исус, стила на

писане и начина на съставяне на книги е подобен на стила

от присъстващите писатели. Въпреки, че това Евангелие е Джон притежава изглежда

че авторът на това не е самият Джон.

|

2 Не е възможно да опровергае очевидното доказателствата, коитоСамият текст предлага освен силни аргументи са представени за отхвърляне

него.


|

40 Вторият аргумент:

|

1 Това Евангелие съдържа тази декларация, в 21:24 часа:"Този е ученикът, който свидетелствува за тия неща и ние сме

знаем, че неговото свидетелство е вярно ", който описва апостол Йоан.

Това означава, че авторът на този текст не е самият Джон. То

ни кара да предполагам, че писателят е намерил някакъв сценарий, написан от

Джон и е описано съдържанието на собствения си език вземане на някои

пропуски и допълнения към съдържанието.

|

41 трети аргумент:|

1 Във втория век от н.е., когато властите са отказали да

приемат това Евангелие като книгата на Джон [ученикът]

Ириней - ученик на Поликарп, ученик на Йоан - е

живее.

|

2 Той не направи изявление за отхвърляне на онези, които отказват даприемам книгата и не свидетелстват, че е чул Поликарп

казвайки, че това Евангелие е книгата на Джон, Апостола. Той имаше

е книгата на Йоан, Поликарп, трябва да са го познали. Тя не може да бъде

истината, че е чул Поликарп казва много тайно и дълбоко

неща, които той свързани, но не чувам нито дума за една

въпрос от такава важност.

|

3 И това е още по-unbelievble, че го е чул иЗабравих, тъй като ние знаем за него, че той е имал голямо доверие в устна

отчети и използва, за да ги запомня. Това е видно от

след изявление на Евсевий по отношение на становището на Ириней

за устни изявления:

|

4 слушах тези думи с голямо внимание от страна на Божията благодат,и ги е написал, не само на хартия, но и на сърцето ми. За

дълго време, аз го моя навик, за да бъдат направени четене. "

|

5 Това е немислимо, че той го помни и не го направисъстояние

това за страха от враговете си. Този аргумент също ни спасява от

вината на отказ за истинността на това Евангелие от

религиозните предразсъдъци. Видяхме, че тя е била отказана в секунда

век и не може да се защити от древните християни.

Целз, който е бил езически учен на втория век от н.е.

смело заяви, че християните са изкривени техните евангелия

три или четири пъти или повече. Тази промяна или нарушаване промени

съдържанието на текста.

|

6 Фест, началникът на Manichaeans и учен публичнообяви в четвърти век след Христа:

|

7 "Установено е, че книгите на Новия Заветне са нито книгите на Христос, нито пък са книгите на неговата

апостоли, но непознати хора са ги написали и приписвани

ги на апостолите и техните приятели. "

|

42 четвъртия довод:|

1 Католическата Herald, отпечатана през 1844 г., включва изявление в

об. 3 на страница 205, който каза Stapelin в книгата си, че Евангелието

на Джон несъмнено е написана от студент на училище в

Александрия. Вижте как очевидно той твърди, че е книга на

студент.


|

43 петия аргумент:

|

1 Bertshiender, велик учен, каза:"Цялото това Евангелие и всички послания на Йоан

Определено не са написани от него, а от друго лице в

втората A.D. век "

|

44 ШЕСТАТА аргумент:|

1 Гроций, известен учен, признава:

"Няма да бъдат използвани двадесет глави в това Евангелие. В

двадесет и първи глава се добавя след смъртта на Йоан, от

църквата в Ефес ".

|

45 Седмата аргумент:|

1 Allogin, секта на християните във втория век от н.е.

отрекоха това Евангелие и всички писания на Йоан.

|

46 осемте аргумент:|

1 първите единадесет стиха от глава 8, не се приемат от всеки един от

християнските писатели и че скоро ще се покаже, че тези стихове

не съществува в сирийската версия.

Ако има някакви автентични доказателства, за да го подкрепят повечето от

Християнските писатели би не са направили подобни изказвания. Следователно

становището на Bertshiender и Stapelin несъмнено е вярно.

|

47 деветия аргумент:|

1 Хорн, в глава втора от об. 4 коментара си казва:

"Информацията, която е била предадена ни от

историци на църквата по отношение на периода на четирите евангелия

е дефектна и неопределено. Тя не ни помогне да достигнете до всяка

смислено заключение. Древните теолози са потвърдили

абсурдни твърдения и ги обезценяват. Следващите хора приемат

тях просто от уважение към тях. По този начин тези неверни твърдения са

съобщават от един автор на друг. A дълъг период от време

е преминал, и тя стана много трудно да разберете

истината. "

|

2 По-нататък в същия обем, той казва:"Първата Евангелието е написано или в 37 или AD 38, AD или

в 43 AD или в 48 AD или в 61,62,63 и 64 АД секунди

Евангелието е написано в 56 AD или по всяко време след това, докато 65

АД и най-вероятно в 60 или 63 АД третото Евангелие е

писмено в 53 или 63 или 64 АД Четвъртото Евангелие е написано в

68,69,70 или 89 или 98 след Христа "

|

3 след изявление на Евсевий по отношение на становището наИриней за устни изявления:

|

4 слушах тези думи с голямо внимание от страна на Божията благодат,и ги е написал, не само на хартия, но и на сърцето ми. За

дълго време, аз го моя навик, за да бъдат направени четене. "

|

5 Това е немислимо, че той го помни и не се посочватова за страха от враговете си. Този аргумент също ни спасява от

вината на отказ за истинността на това Евангелие от

религиозните предразсъдъци. Видяхме, че тя е била отказана в секунда

век и не може да се защити от древните християни.

|

6 Целз, който е бил езически учен на втория век от н.е.смело заяви, че християните са изкривени техните евангелия

три или четири пъти или повече. Тази промяна или нарушаване промени

съдържанието на текста.

|

7 Фест, на началника на Manichaeans44 и учен публичнообяви в четвърти век след Христа:

|

8 "Установено е, че книгите на Новия Заветне са нито книгите на Христос, нито пък са книгите на неговата

апостоли, но непознати хора са ги написали и приписвани

ги на апостолите и техните приятели. "

|

48 четвъртия довод:|

1 Католическата Herald, отпечатана през 1844 г., включва изявление в

об. 3 на страница 205, който каза Stapelin в книгата си, че Евангелието

ofJohn несъмнено е написана от студент на училище

Александрия. Вижте как очевидно той твърди, че е книга на

студент.


|

49 петия аргумент:

|

1 Bertshiender, велик учен, каза:"Цялото това Евангелие и всички послания на Йоан

Определено не са написани от него, а от друго лице в

втората A.D. век "

|

50 ШЕСТАТА аргумент:|

1 Гроций, известен учен, признава:

"Няма да бъдат използвани двадесет глави в това Евангелие. В

двадесет и първи глава се добавя след смъртта на Йоан, от

църквата в Ефес ".

|

51 Седмата аргумент:|

1 Allogin, секта на християните във втория век от н.е.

отрекоха това Евангелие и всички писания на Йоан.

|

52 осемте аргумент:|

1 първите единадесет стиха от глава 8, не се приемат от всеки един от

християнските писатели и че скоро ще се покаже, че тези стихове

не съществува в сирийската версия.

|

2 Ако има някакви автентични доказателства, за да го подкрепят повечето отХристиянските писатели би не са направили подобни изказвания. Следователно

становището на Bertshiender и Stapelin несъмнено е вярно.

|

53 деветия аргумент:|

1 Хорн, в глава втора от об. 4 коментара си казва:

"Информацията, която е била предадена ни от

историци на църквата по отношение на периода на четирите евангелия

е дефектна и неопределено. Тя не ни помогне да достигнете до всяка

смислено заключение. Древните теолози са потвърдили

абсурдни твърдения и ги обезценяват. Следващите хора приемат

тях просто от уважение към тях. По този начин тези неверни твърдения са

съобщават от един автор на друг. A дълъг период от време

е преминал, и тя стана много трудно да разберете

истината. "

|

2 По-нататък в същия обем, той казва:"Първата Евангелието е написано или в 37 или AD 38, AD или

в 43 AD или в 48 AD или в 61,62,63 и 64 АД секунди

Евангелието е написано в 56 AD или по всяко време след това, докато 65

АД и най-вероятно в 60 или 63 АД третото Евангелие е

писмено в 53 или 63 или 64 АД Четвъртото Евангелие е написано в

68,69,70 или 89 или 98 след Христа "

|

54 Посланията и Откровението|

1 Послание към евреите, на второ послание на Петър,

Второ и трето място посланията на Йоан, Посланието на Яков, на

Послание на Юда и няколко стиха от Първото послание на Йоан са

приписва погрешно на апостолите. Тези книги са като цяло

трябвало да бъде съмнително, докато 363 AD и продължават да бъдат

счита невярна и неприемлива за мнозинството от Christian

писатели до този ден. Стиховете на първото послание на Йоан

са пропуснати в сирийски версии.

|

2 арабски църкви са отхвърлили второто послание наПетър, както на посланията на Йоан, Посланието на Юда, и

Откровение. Подобно на църквите в Сирия са ги отхвърлили

от началото на тяхната история.

|

3 Хорн казва във втория обем на коментара си (1822)на страници 206 и 207 :)

|

4 "Следващият послания и стихове не са били включени вСирийската версия и също е случаят с Арабския

църкви: втората послание на Петър, послание на Юда, и двете

посланията на Йоан, Откровение, стиховете от 2-11

глава 8 в Евангелието на Йоан, и глава 5, стих 7 от първия

Послание на Йоан. Преводачът на сирийската версия пропусне тези

стихове, защото не вярват в тях, за да бъде истински. Уорд потвърждава

това в своята книга (1841) на страница 37: "Роджърс, велик учен на

протестантската вяра е споменато името на редица

Протестантските учени, които са обявени следните книги са фалшиви и

ги изключва от свещените писания: Посланието към евреите,

Посланието на Яков, а вторият и третият посланията на Йоан,

и Откровението ".

|

5 Д-р Bliss, учен изследовател на протестантската вяра, заяви:"Се срещат Всички книги До периода на Евсевий

приемлива ", а той настоява по въпроса, че:

|

6 "Посланието на Яков, на второ послание на Петър ивтори и трети послания на Йоан не са писанията на

Апостоли. Посланието към евреите остава отхвърлен за дълго

период, подобно на сирийската църква не признават

второ послание на Петър, втори и трети посланията на Йоан, ТНС

Послание на Юда и Откровението ".

|

7 Ларднър каза в об. 4 коментара си на страница 175:|

"Кирил и Църквата на Ерусалим не признава

книгата Откровение в период. Отделно от това, на името

на тази книга дори не се появи в списъка на каноничните книги

което той е написал. "

|

8 На страница 323 от същия обем Той каза още:|

"Откровение не е част от сирийската версия.

Barhebroeus и Яков не включва тази книга за коментари в

техния коментар. Abedjessu пропусне втория послание на Петър,

втория и третия Посланията на Йоан, посланието на Юда и

Откровение от списъка си. Всички други сирийци са на същото мнение

за тези книги. "

|

9 Католическата Herald (1844) съдържа следната декларацияна страница 206 об. 7: "Rose е написано на страница 161 от книгата си

че много от протестантските учени смятат, че книгата Откровение не-

правдоподобен. Професор Евалд е произвела силни аргументи, за да

да докаже, че Евангелието на Йоан и посланията на Йоан и

Откровенията на Йоан не могат да бъдат писанията на едно и също лице.

|

10 Евсевий прави следното изявление в глава 25 об.7 от историята си:

"Дионисий казва, че някои древни автори изключени книгата

Откровение от Свещеното Писание и да completelv

го опроверга. Той каза, че тази книга е безсмислен и голям

пример за невежество. Всяко сдружение на тази книга с Джон или

с един праведен човек, или с някой християнин не е наред. В действителност, този

книгата се приписва на Йоан от еретик Керинт. Иска ми се

правомощията на изключването от Светото писание. Що се отнася до моя

собствено мнение е загрижен, аз вярвам, че е от някой, който

е вдъхновен. Но това, което не може лесно да вярвам е, че авторът

е някой от апостолите, или че той е син на Зеведей или

брат на Яков ".

|

11 Напротив идиома на текста и неговия стил силнопосочва, че авторът не може да е бил апостол Йоан, който е

споменати в книгата Деяния на апостолите, защото присъствието му в Мала Азия

Не е известно. Това Джон е напълно различен човек, който е

Азия. Има два гроба в град Ефес, както лагер

надпис на Йоан. Съдържанието и стила на тази книга

показва, че Йоан, евангелист, не е авторът на тази книга.

От текста на Евангелието и посланията е изискан като

стил на гърците. Противно на това книгата Откровение

съдържа текст, много по-различен стил от гърците, пълен с

чести изрази.

|

12 Освен това Евангелистите имат обща практика в тазите не разкриват имената им в Евангелията, нито в

Послания, но описват себе си в първо лице, или в

трето лице, а авторът на тази книга е споменал своя

име. В откровението на Исус в глава I, той казва: "Най-

откровение на Исус Христос, което Му даде Бог, за да покаже до неговата

слуги това, което трябва скоро да се случат; и той изпрати и

това означаваше Ангел си на слугата си Джон. "

|

13 Той също така пише в глава 4:"Йоан до седемте църкви, които са в Азия." В глава 9 той

казва: "1, Йоан, ваш брат и съучастник в неволите

и в това царство, и търпението на Исус Христос "Отново в 22:. 8

той казва: "Аз, Иоан, гледах и ги е чул."

|

14 Той споменава името му във всички по-горе стихове, които противоречат наобщата практика на евангелистите. Обяснението, че

писател разкрива името му срещу нормалната си практика, за

да се въведе себе си не може да бъде приемливо, защото, ако това е било

целта си, той щеше да използва специфични думи, заедно с името му

определяне на намерението си. Така например, той би могъл да напише Джон,

Зеведеев и брат на Яков. Той използва само някои

общи думи като "брат си", спътник в търпение и т.н.

която не служи за целите на въвеждането му

|

15 Евсевий казва също в глава 3 об. 3 от книгата си:"Първото послание на Петър е истински, но второто си послание

никога не трябва да бъдат включени в Свещеното Писание. Четиринадесет послания

Павел, обаче, прочетете. Посланието към евреите е било

изключени от някои хора. "

|

16 Той доразвива в глава 25 от същата книга:"Това е въпрос на дебат дали посланията на Яков,

и Джуд, втората послание на Петър, и посланията на Йоан I

и 11 са написани от евангелистите или някои други писатели от

едни и същи имена. Трябва да се разбере, че актовете на Павел,

Откровение на Петър, Посланието на Варнава и книгата, озаглавена

"Институцията на учениците" са отхвърлени книги и това може да

да се докаже. Откровението също трябва да бъдат включени в този списък. "

|

17 Евсевий цитира изявление на Ориген отнасящи се до:Послание към евреите в глава 25 об. 6 от книгата си:

"Това е популярна идея сред хората, че това послание

(Евреи) е написана от Климент Римски (150-22 ()) и някои

хората си мислят, че е писано от Лука ".

|

18 ирландски мисионер Лион (178) и Hippolitus (220) иNouclus, мисионерът на Рим (251), отказва да приеме

истинност на Посланието към евреите. Turtullien, епископът

на Картаген (г. 200) казва, че това послание принадлежи Варнава.

Гай, презвитерът на Рим (г. 251) брои тринадесет послания на

Павел и не се брои това послание. Cyprien, епископът на

Картаген (248), не прави всяко споменаване на това послание. The

Монофизити църкви все още отказват да признаят втора

Послание на Петър и втората и третата Посланията на Йоан.

|

19 Scaliger отрече Посланието към евреите, като казва, чекойто е автор на това послание е загуба на време му.

Евсевий, в глава 23 об. 2 на книгата му казва:

"Като цяло това послание е трябвало да бъде фалшива и няколко

древните автори са споменати това. Нашето мнение за Посланието

на Юда не е различно, но все още много църкви действат в съответствие с

него. "


|

20 История на Библията (1850) съдържа тази декларация:

"Гроций казва, че това послание, което означава, че Посланието на Юда е

написана от Jude Oskolf (архиепископ) 15 Oskolf на Ерусалим

живее в периода на император Адриан. "

|

21 Евсевий е посочил в своята история об. 6, глава 25:"Каза Ориген в кн. 5 от неговия коментар върху Евангелието на

John, че Павел не е писал нищо за църквите, и ако той

пише на всяка църква е не повече от няколко реда. "

|

22 Според Ориген, всички послания, които се дължат наПавел, не са написани от него. Те са хипотетично приписва

към него. Може би няколко линии на Павел може да присъстват в тези

Послания.

|

23 Поддържане на всички тези изявления в ума, ние сме накарани да повярват,истинността на следното твърдение, направено от Фест:

"Авторът на Новия Завет не е нито Исус Христос, нито

Неговите апостоли, но един човек от неизвестен идентичност е написал

и ги приписва на евангелистите. "

|

24 Истината на това твърдение е доказано извън всякакво съмнение. Ниевече са показали по-рано в тази книга, че тези шест послания и

Книгата Откровение не са вярвали в и остава отхвърлен

докато 363; и те не са признати дори от съвета

на Никея през 325. След това в 364 от членовете на съвета на

Liodesia призна шест послания. Книгата Откровение

остават изключени дори в тази среща, но по-късно през 397 г. е

признат от Съвета на Картаген.

|

25 Решението на двете съвети за тези книги, не може да бъдеразглежда като аргумент за очевидни причини. Първо всички

съвети са признали Книгата на Джуд. Съветът на

След Liodesia прие десет стихове на глава 10 от книгата

на Естер и шест глави, следващи глава 10

Песен на песните, Товит, Варух, Еклисиаст и Maccabees

са признати от Съвета на Картаген, а всички

последващите съвети потвърдиха решението на по-горе три

съвети.


|

26 Сега, ако решенията на тези съвети се основават на

заверени аргументи, те със сигурност не са били, а след това

протестантите биха ги приели, но от друга страна,

ако техните решения са били произволни, тъй като в действителност е така, това е

необходими за протестантите да отхвърлят всички тези книги. Ние сме

много изненадан да се отбележи, че приемат съвети "

решение по отношение на шест послания, както и Книгата на

Откровение, но го е отхвърлил относно други книги, особено

книгата на Джудит, която беше единодушно признат от

всички съвети. Това решение е отново произволно и без

обосновка.

|

27 Тяхната само протегнатата причина, че оригиналните версии натези книги са били загубени, не могат да бъдат приети, тъй като Jerome

потвърждава факта, че е намерил оригиналните версии на Джуд и

Товит в халдейския език и оригиналната книга на

Еклисиаст на иврит, и тези книги са преведени

от оригиналните версии. На тази основа, протестантите трябва

поне приемам тези книги и те в действителност следва да отхвърля

Евангелие от Матей, тъй като оригиналът на тази книга е загубен.

|

28 Твърдението на Хорн, вече цитиран по-горе, доказваФакт е, че древните християни не са много специално за

търси в истинността на техните традиции. Те се използват, за да

приемам и пишат всички видове митични и приказни истории и

традиции, които бяха последвани и действия от страна на хората на

следващите пъти. С оглед на това, най-приемливо заключението

е, че учените от тези съвети трябва да са чували някои от

тези традиции, които, след като са били отхвърлени в продължение на векове,

са признати от тях, без никакво удостоверяване)

|

29 Тъй като свещените писания са лекувани от християните впо същия начин, както и обикновени книги на закона и гражданска администрация,

те непрекъснато се променя и се променя текстовете, за да отговарят на техните нужди.

Ето няколко примера за това ще бъдат достатъчни, за да се установи нашето твърдение.

|

30 Гръцкото Преводът е последователно признат катоавторитетен текст от времето на апостолите до пети 1

век. На иврит версии са вярвали, че са били изкривени

и гръцкия превод се счита за точна версия.

Впоследствие позицията на тези книги е напълно променен.

The изкривена версия е признат като точен и

точно един като изкривена.

|

31 Книгата на Даниел в гръцката версия е истински вочите на ранните учени, но след Ориген заявиха, че това е

неправилно, те го отхвърлиха и го заменя с версията на

Theodotion.

|

32 Посланието на Aristias остава в списъка на СветияПисанията, но през седемнадесети век някои възражения бяха

повдигнати срещу него, и изведнъж се оказа в фалшиви документи в

очите на] л учените протестантски.

|

33 Латинската версия е вярвал истински от всички католициМакар да се смята изкривена и невероятно от

Протестанти.

|

34 Малкият книгата Битие остана истински и правдоподобенДо 15-ти век, по време на една и съща книга бе обявена за фалшива

и отхвърлен в thel6th век.

|

35 Третата книга на Ездра е все още призната от гръцкатацърква, но е било отхвърлено както от католиците и

Протестанти. Подобно Песента на Соломон е смятан

истински и част от Свещеното Писание и все още могат да бъдат намерени в

на Codex Elexandrine, но сега е отхвърлен.

|

36 постепенното реализиране на нарушенията присъства в редицана техните свещени книги е на път да доведе християните, рано или

по-късно, да признае истината на факта, че голяма част от

Юдео-християнските писания са претърпели големи промени и

изкривявания.

|

37 Ние показахме, че християните не притежават всекиавтентични записи или приемливи аргументи за автентичността на

книгите или Стария Завет или estament New T.

|

55 противоречия и грешки в библейския текст|

"Ако го Свещения Коран) е от различна от Бога,

те със сигурност щеше да намери в него

много различия. "(Коран, 4:82)

|

Текстовете на всички юдейско-християнските писания съдържат обградиprisingly множество противоречия и грешки, които са лесно

забелязан от сериозен читател на Библията. Този раздел е посветен

да посочи някои от тези contradictionsl по ред на номерата.

Намерените в тези текстове грешки ще бъдат обсъдени отделно в

следващия раздел.

|

1 Противоречие No. 1|

Всеки сериозен читател прави сравнение между глави

45 и 46 от книгата на Езекил, и глави 28 и 29 от

Числа ще забележите голямо противоречие в

doctrines2, посочени в него.

|

2 Противоречие № 2|

Сравнението между глава 13 от книгата на Исус Навин и

глава 2 от Второзаконие относно наследството на

деца на Гад разкрива обикновена противоречие. Една от двете

отчети трябва да бъде погрешно.

|

3 Противоречия № 3|

I Хрониките глави 7 и 8 по отношение на наследниците на

Бенджамин прави изявление, което противоречи на глава 46 от

Genesis. Юдейско-християнски учени, трябваше да призная, че

изявлението, направено от Chronicles е погрешна. Това ще бъде показан

инат по-късно.

|

4 Противоречие № 4|

Има голямо разминаване в описанието на генеалогични

имена в I Chronicles 8: 29-35 и 9: 35-44. Това противоречие

е забелязан от Адам Кларк, който казва в том 2 на неговата комисия

телните:

|

Еврейските учени твърдят, че Езра е намерил двекниги, които съдържат тези изречения с

противоречащи имена и тъй като той не може да предпочитат един до

от друга страна, той включва и двете.

|

5 Противоречие № 5|

В 2 Царе 24: 9, той казва:

|

И Йоав предаде на броя на хората, каза нацар, и имаше в Израел осемстотин хиляди

храбри мъже, които теглеха меч и мъжете на Юда

петстотин хиляди души.

|

От друга страна, ние откриваме в I Летописи 21: 5:|

И Иоав доложи на броя на хората,

Давид. И всички те на Израел бяха хиляда хил

пясък и сто хиляди мъже, които теглеха меч, и

Юда беше четиристотин и шестдесет и десет хиляди

мъже, които теглеха меч.

|

Разминаването в тези изявления в размер до голяма кон-tradiction на броя на хората. Има разлика от три

Сто хиляди на броя на израилтяните, докато раз-

Конференцията на броя на хората на Юда е тридесет хиляди.

|

6 Противоречие № 6|

Ние четем в 2 Samuel 24:13:

|

Така Gadl дойдоха при Давида, и му казах, и рече:него за седем години на глад дойдат при теб в твоята

земя?


|

Въпреки това четем в 1 Chr. 21:12:

|

Или три години глад, или ....Противоречието е очевидно, тъй като бившият отчети

среда говори за седем години на глад, докато последната декларация

споменава само три години на глад, които се отнасят до един и същ occa-

Сион. Коментаторите на Библията са признали, че за-

изявление Мер е погрешна.

|

7 Противоречие № 7|

В 2 Kings 08:26 намираме това твърдение:

|

Двадесет и две години, беше Охозия, когато тойвъзцари; и царува една година в Ерусалим.

|

В контраст с горното твърдение четем в 2 Chr. 22: 2:|

Четиридесет и две години, беше Охозия, когато той

възцари ...

|

Това противоречие говори за себе си. Последното твърдение еочевидно погрешно и коментаторите на Библията имат

призна, че това е така. Тя трябва да бъде погрешно, защото възрастта

Охозиевата собствения си баща, Йорам, в момента на смъртта му е 40

години и Охозия започнаха царува само след смъртта му

баща, както е известно от предишната глава. В този случай, ако ние

не отрича последното твърдение, това би означавало, че синът

е с две години по от баща си.

|

8 Противоречия № 8|

В 2 Kings 24: 8 се посочва, че:

Иоахин бе осемнадесет години на възраст, когато той започна да

царува ...

|

Това твърдение се опровергава от два Chr. 36: 9, което казва:|

Йоахин беше на осем години, когато той започва да

царува ...

|

Противоречието е повече от очевидна. Вторият отчетисреда е погрешна, както ще бъде показано по-нататък в тази книга. Това има

са били допуснати от библейски коментатори.

|

9 Противоречие № 9|

Налице е очевидно противоречие между показанията на

2 Царе 23: 8 литра

|

["Тия са имената на силните мъже, които имаше Давид: TheTachomonite че

седна на седалката, главен сред капитаните; същото се Adino на

Eznite: той вдигне

копието си против осемстотин, които той уби при едно и също време. "]

|

и 1 Chronicle 11: 112|

["И това е броят на силните мъже, които имаше Давид,

Ясовеам, на

Hachmonite, началника на капитаните: той вдигна копието си

срещу триста

шлем от него в даден момент. "]

|

Както се говори на силните мъже на Давид. Адам Кларк,направи коментари относно бивши отчети на 2 Samuel, има

цитира д-р Kennicot да казва, че стиха въпросната съдържа

три големи изкривявания. Това не се нуждае от по-нататъшен коментар.

|

10 Противоречие № 10|

Това се посочва в 2 Samuel 5 и 6, че Давид донесе ковчега

Ерусалим, след като победи на филистимците, докато глави 13 и

14 от 1 Chronicles, описвайки едно и също събитие, да David

донесе ковчега преди поражението на филистимците.

Една от двете твърдения трябва да бъде погрешно.

|

11 Противоречие № 11|

В Битие 6: 19,20 и 7: 8,9 четем:

|

И на всичко живо от всяка твар, по две от всекисортиране вкараш в ковчега, за да ги запази живи

с тебе; те трябва да са мъжки и женски.

От птиците според вида им и на добитъка си

вид, на всяко животно, което на земята, според видовете му,

по две от всички да влязат при тебе.

|

Но както се процедира малко по-нататък към следващата глава на тази книгание изведнъж се стигне до това изявление.

|

От всяко чисто животно да вземеш при теб отседем, мъжки и женски, и на животните, които са

Не почиствайте по две, мъжки и женски.

|

Когато се пристъпва към следващия стих се казва: "От птиците също и отвъздуха по седем ... "

|

Противоречието говори за себе си.|

12 Противоречие № 12

|

Това се разбира от Числа 31: 7|

["И те воюваха срещу мадиамците, както Господ cornmanded

Moses- и

те убиха всички мъже "31:. 7]

|

които израилтяните убиха всичките мъже от Мадиам по време наживота на Мойсей, л, а само техните млади момичета е било позволено да живеят

в себе си ното. Това твърдение противоречи на описанието, дадено в

Съдии 6

|

["И ръката на Мадиам надделя срещу Израел." Съдии 6: 2"И Израил изпадна в голямо униние поради мадиамците."

Съдии 6: 6]

|

от което се разбира, че по времето на съдиитеМадиамците бяха толкова силни и мощни, че те доминират в

Израилтяни, докато исторически разликата във времето между двете

периоди, не е повече от сто години.

|

След като бяха напълно унищожени, как може мадиамцитеса били достатъчно силен и мощен, за да се запази на израилтяните

под тяхно владичество в продължение на седем години в рамките на кратък период

само сто години? 2

|

13 Противоречие № 13|

Exodus 9: 6 гласи:

|

И Господ е направил това нещо на сутринта, и всичкиегипетски добитък измря, а от добитъка на децата

Израел не е умрял някой.

|

Това означава, че всички говеда на Египет са загинали, но това е кон-tradicted от друго изявление на една и съща глава от същото

книга, която се казва:

|

Той се боеше от словото на Господа сред пра-vants на фараона слугите си и добитъка си бягат

в къщи:


И оня, който се разглежда не словото на Господа напусна

|

му serants и добитъка си по полето [Изход 9: 20,21].|

Разминаването в горните твърдения не се нуждае от коментар.

|

14 Противоречие № 14|

Genesis 8: 4,5 съдържа тази декларация:

|

И ковчегът заседна в седмия месец, на всеки седемenteenth ден от месеца, по планините на

Арарат.


|

Водите намаляваха непрестанно до десетия

месец: в десетия месец, на първия ден от месеца,

са по върховете на планините се видят.

|

Тази декларация съдържа сериозен противоречие на фактите, тъй катоКовчегът не са могли да си почина на планина в седмия

месец, както е описано в първия стих, ако върховете на планините

не може да се види, докато на първия ден от десетия месец като

описан от следващия стих.

|

15 Противоречията No. 15-26|

Сравнението между 2 Samuel 8 и л Хрониките 18, дисплея

затваря голям брой несъответствия и противоречия в

оригиналната версия на еврейски език, въпреки че преводите

тори са се опитвали да поправят някои от тях.

|

Вие може да възпроизвежда някои от тях в паралелни колониизползване на коментара на Адам Кларк на Samuel.

|

Както може да се види има редица противоречия в тезидве глави.

|

16 2 Samuel vs. Chronicles17 2 Samuel vs. Chronicles

18 2 Samuel vs. Chronicles

19 2 Samuel vs. Chronicles

20 2 Samuel vs. Chronicles

21 2 Samuel vs. Chronicles

22 2 Samuel vs. Chronicles

23 2 Samuel vs. Chronicles

24 2 Samuel vs. Chronicles

25 2 Samuel vs. Chronicles

|

26 2 Samuel vs. Chronicles27 2 Samuel vs. Chronicles

28 2 Samuel vs. Chronicles

29 2 Samuel vs. Chronicles

30 2 Samuel vs. Chronicles

31 2 Samuel vs. Chronicles

32 2 Samuel vs. Chronicles

|

33 Противоречие NO. 33|

1 Kings 04:26 съдържа тази декларация:

|

И Соломон имаше четиридесет хиляди обора за конему колесници и дванадесет хиляди конници.

|

Това твърдение е явно противоречие с 2 Летописи 09:25,в която се казва:

|

И Соломон имаше четири хиляди обора за коне иколесници и дванадесет хиляди конници;

|

Урду и персийски преводи имат един и същ номер, ноАрабски преводач се е променило 4000-40000.

Адам Кларк, коментаторът, като посочи contro-

versies на различни преводи и коментари, е казал, че

с оглед на различни несъответствия, би било по-добре да признаем,

че цифрите (в Книгата на царете) са се променили и

изкривен.

|

34 Противоречие No. 34|

Сравнение на 1 Kings 07:24 и 2 Летописи 4: 2-3 и дисплея

затваря противоречие в изложението на фактите.

В двата текста на natatorium (разтопен море), направени от Соломон

споменати. Текстът на Книгата на царете, е следното:

|

А под козирката на наоколо имашепъпки го обикаляха, по десет на един лакът, те обикаляха морето

наоколо: на цветни пъпки, бяха хвърлени в два реда, когато това

бе хвърлен.

|

Текстът на Chronicles съдържа това описание:|

Също така той направи разтопен море от десет лакътя от ръба на

периферия, кръг компас ...

И при това е подобие на говеда, което е направил

го измерваше околовръст: десет в един лакът, обикаляха

морето наоколо. Два реда волове бяха гласове, когато той

бе хвърлен.

|

Това е, което се казва в версиите на урду и английски, докатона арабски превод на 1865 описва нито пъпки, нито вола

но напълно различни неща, един вид на краставица. Knop! Ox! или

Краставица! Можете ли да намерите някаква връзка между тези напълно раз-

ните неща?

|

Адам Кларк, който направи забележки по текста на Chronicles,посочва, че становището на велики учени е да се приеме

текст на Книгата на царете, и че е възможно, че думата

"Bakrem" би могло да се използва на мястото на "bakem". "Bakrem"

означава една топчица и "bakem" вол. За да бъде кратък, за commenta-

Tor е признал наличието на човешката намеса в текста

на Chronicles. Съставителите на Хенри и Скот са принудени да

се каже, че тази разлика в текста се дължи на промяна в

азбуки.


|

35 Противоречие № 35

|

2 Kings 16: 2 се казва:|

Двадесет години е Ахаз, когато се възцари,

и царува шестнадесет години в Ерусалим ...

|

Ние намираме друга декларация в същата книга в 18: 2 по отношение насинът му Езекия:

|

Двадесет и пет години е бил той, когато той започна дацарува; и царува двадесет и девет години

Ерусалим.

|

Това по-късно изявление означава, че Езекия трябва да са билироден, когато баща му Ахаз беше само в единадесет години, които е

физически impossible.l Очевидно един от двата текста е наред.

Коментаторите са признали, че бившият отчет е

погрешно. Коментирайки глава 16 съставителите на Хенри и

Скот се каже, че очевидно тридесет е написано вместо

двадесет и съветват хората да се отнасят към 18: 2 на същата

книга.

|

36 Противоречие No. 36|

2 Летописи 28: 1 се казва:

|

Ахаз бе двадесет години на възраст когато се възцари,и царува шестнадесет години в Ерусалим;

|

Глава 29 от същата книга започва със следните думи:|

Езекия (син на Ахаз) се възцари, когато той

беше двадесет и пет години ...

|

Тук също (както в No. 35) един от двата текста трябва да бъде погрешнои очевидно това е първият текст, че е погрешно.

|

37 Противоречие № 37|

Сравнението между 2 Samuel 12:31 и 1 Chronicles

20: 3, представя друг очевидно противоречие между двете

текстове. Хорн е също така отбеляза, че тази разлика и предложи

че текстът на една Хрониките трябва да се промени, за да предоставят

с текста на книгата на Самуел. Той казва: "Текстът на

Самуел е правилна, затова текстът на Chronicles може зави-

ingly да се променя. "

|

Какво е да се отбележи, от този пример е деспотичната ипроизволно отношение на християнските богослови към тяхното свято

Писанията. Колкото по-изненадващия факт в тази връзка е, че този

предложение бе последван от арабски преводача през 1844 г. в

противоположна посока на това предложение. Това е да се каже, той променя

текста на Самуил да предостави с текста на Chronicles и

не обратното, както бе предложено от Хорн.

|

Читателите на тази книга не трябва да се шокират от това. Тескоро ще дойде до чести нарушения на този род - на

Обичайната практика на християните.

|

38 Противоречие № 38|

Ние четем в 1 Kings 15:33:

|

В третата година на Юдовия цар Аса започна Ваасасин Авия се възцари цял Израел в Терса,

двадесет и четири години.

|

Противно на това 2 Летописи 16: 1 се казва:|

В шестата и седмата година от царуването на Аса

Вааса, цар на Израел възлезе против Юда ...

|

Противоречието между текстовете е повече от ясно. Единна двата текста трябва да бъде погрешно, тъй като в съответствие с първа

текст Вааса умря "в двадесет и шестата година от царуването на Аса собствена, така че

в тридесет и шестата година от царуването на Аса собствена той е бил мъртъв за десет

години. Очевидно Вааса не може да нахлуе в Юда, десет години след

смъртта му.

|

Съставителите на Хенри и Скот, коментирайки текстана Chronicles да каже: "Асир, голям християнски учен, има

каза: "Това двадесет и шестия година не е годината на Аса собствено царство, но

това е годината на разделението на царството, което е в

период на Еровоам. "

|

Християнските учени, обаче, са признали, че текстътна Chronicles е погрешно - или номер тридесет и шест има

бе заменен от двадесет и шест или фразата "разделянето на

царство "трябва да се постави на мястото на Аса.

|

39 Противоречие № 39|

Текстът на 2 Летописи 15:19 е това:

|

И не е имало война до тридесет и петата годинана Аса.

|

Този текст е отново в противоречие с текста на една Kings 15:33 катоДоказано е, че в предишния аргумент при Противоречие

№ 38.


|

40 Противоречие No. 40

|

Броят на собствените Соломоновите служители се грижат работата еописан като три хиляди и тръстики 1 Kings 05:16

докато в 2 Chronicles 2: 2 този номер е посочен като три

хиляда и шестстотин Гръцките преводачи са се променили

този номер, което го прави шестстотин.

|

41 Противоречие NO. 41|

Текстът на 1 Kings 07:26 даде описание на

"Разтопен море", направени от Соломон казва: "Тя съдържа две хил

пясъчни бани ", а текстът на 2 Chronicles 4: 5 претенции," Това

получена и съхранявана три хиляди бани ".

|

Персийският превода, 1838, говори за капацитета на двехиляди "идоли". Персийският превода, 1845, съдържа, "Two

хиляда плавателни съдове "и Персийския превода 1838, съдържа,

"три хиляди идоли". Несъответствията и разминаванията

на тези различни текстове говорят за себе си.

|

42 Противоречие NO. 42|

Когато глава 2 от книгата на Ездра се сравнява с chap-

трето 7 от Неемия, няколко несъответствия и противоречия в

текстовете могат да се видят. Освен текстови разлики има

грешки в броя на израилтяните.

|

В две глави има двадесет числови противоречияи много други, където са засегнати имена. Можете да забележите,

грешките по отношение на броя на освободените

Израилтяни.

|

Следното е противоречива формулировка от двете:|

6 Детските Pahath- 11 Децата на Пахат

Моав ... 2008 Моав ... 2008

Сто и дванадесет. сто и осемнадесет.

8 Затуеви потомци, девет 13 chilren Затуеви,

Сто четиридесет и пет. осемстотин и четиредесет и пет.

12 Азгадови потомци, 17 Децата на Азад

хиляди двеста двадесет и две хиляди и триста

и две. двадесет и двама души.

15 синовете на Адин, четири 20 синовете на Адин, шест

двеста и петдесет и четири. двеста и петдесет и пет.

19. chlldren Хашумови, 22 синовете на Асум

двеста и двадесет и три. триста и двадесет и

28 Децата на Ветил осем.

и Ai, двеста двадесет и 32 мъже от Ветил и Гай,

и три. сто двадесет и три.

|

И двата текста са съгласни, от общия брой на израилтяните, коитодойде в Ерусалим, след освобождаването от плен във Вавилон.

Тези глави твърдят, че те бяха четиридесет и три хиляди

Сто и шестдесет. Но ако ние ги добавите себе си, ние не правим

получите този номер нито от Езра или от Неемия. The

Общият според Ездра дума за двадесет и девет хиляди и осем

двеста и осемнадесет, а в Неемия това добавя до тридесет

хиляда и осемдесет и девет.

|

И това не е общият брой правилно според историците.Joseph (Eusephius) казва в първата глава на кн. 2 от своя историк

Тори:


|

Израилтяните, които дойдоха от Вавилон да разчитат на

четиридесет и две хиляди, четиристотин шестдесет и две.

|

Компилаторът на Хенри и Скот собствен коментар казал подкоментари по текста на Ездра:

|

Голяма разлика е било причинено между тази

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница