За ислямска Call и да отговори на мисионери, така Шейх реши да напусне всички други бизнесстраница40/42
Дата01.02.2017
Размер9.46 Mb.
Размер9.46 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42

riages. локомотиви и параходи е невъобразим за хората

на миналото, а това е въпрос на рутина и в наши дни.

|

Ние не успяват да разберат как християните могат да оправдаят, за да сеотричането на всичко, което те не разбират. Те отхвърлят

това


ирационално поведение, когато тя идва от онези, които наричаме еретици,

но

техните собствени книги са пълни с него. Те лечение на мюсюлманите в същатаначин. Еретиците, които отхвърлят ученията и традициите на

от

Християни за това, че срещу причина, всъщност показаха повече смисъл, отколкотоХристияните, които не успяха да се сложи някакъв смисъл в своите възражения

срещу


хадисите.

|

Интересно е да цитирам няколко примера на тези пасажи вБиблията, които са били отхвърлени и се засмя от еретиците.

|

1. Числа 22: 28-30 казва:|

И Господ отвори устата на ослицата, и тя каза:

при Валаама, л Какво направих за тебе, че ти си

поразен ми вече три пъти? А Валаам рече на ослицата

Защото Ти ме излъга: Бих имаше меч в

ръката ми, за сега бих те убие. И ослицата рече

Валаам, не съм ли ти задника ... и до днес? Дали някога съм свикнал

да ти правя така? А той рече: Не.

|

Хорн заяви на страница 636 от том 2 на коментара си, ченеверниците отричат ​​истината на едно магаре да говори с един човек. Те правят

а

подигравка с това събитие.|

2. I Kings, глава 17, съдържа сметка на това как някои гарвани

държани хранене пророк Илия с хляб и месо. Това събитие е

счита за клюки от различни християни осъди като

еретици.

Хорн, известният коментатор, се съгласи с тях, тъй като ние имаме дисплея

инат по-рано в тази книга.

|

3. Книгата на Езекиил 4: 4-12 съдържа следното:|

Ти легни на лявата ти страна, и положи на нея беззаконието на

Израилевия дом след това: според броя на

дни лежиш на нея ти ще носят беззаконието си.

Защото аз положих върху теб годините на беззаконието им ... съответ-

ING с броя на дните, триста и деветдесет дни:

Така да носиш беззаконието на Израилевия дом. И

когато ти си ги изпълни, легни на дясната си

страна, и ще носи беззаконието на Юдовия дом

четиресетден: Аз те назначават всеки ден в продължение на една година.

Затова ти ще насочи лицето си към обсадата на

Ерусалим, и ръката ти ще се открие и ще

пророкувай против него. И ето, Аз ще положа ръце върху теб,

и ти няма да те превърне от една страна в друга, докато ти

Ти сложи край на дните на обсадата.

|

Вземи си и ти на тебе пшеница и ечемик, и боб,и леща, и просо, и fitches, и ги поставя в един ves-

SEL, и те правят хляб от нея, в зависимост от броя на

дни лежиш на страната ти, триста и

деветдесет дни ще ядеш от него. И ти месо, което ти

ядеш е от теглото, двадесет сикли на ден: от време

на време ще бъдеш го ядат. Ще напитка също води с мярка

Разбира се, шестата част от ин: от време на време ще бъдеш

пие. И ти ще го ядеш като ечемичени пити, и ти ще

печете с тор, който идва от човек в очите им.

|

Пророк Иезекиил е заповядано в горния айят да процентниобразува от следните три действия:

|

1. Той трябва да се спи на лявата си страна за триста деветдесет идни и понесе греховете на израилтяните. След това той трябва да лежи на

дясната си страна в продължение на четиридесет дни, за да понесе извращение на къщата

на Юда.

|

2. Той трябва да е обърната към обсадата на Ерусалим, с ръцете сиобвързан и непокрити; и докато обсадата е над той не трябва да

се превърне от една страна в друга.

|

Той трябва да се яде хляб, изпечен с тор на човек за тристаи деветдесет дни.

|

Някои християни, заклеймени като еретици, да направи шега на тезивъзбрани и отричат ​​тях се разкрива от Бога. Те твърдят, че

горепосочените предписания са абсурдни и срещу човешкия разум. Бог е

далече

да изисква от своя пророк да ядат хляб с тор за тристаи

деветдесет дни. Имало ли е нищо друго за него да яде?

|

Те могат, обаче, твърдят, че тор от чистите също е чист.Това е, което очевидно изглежда са вярвали, че Павел и е

разбрах от посланието си до Тит 1: 15.1

|

Освен това, на горния пасаж се опровергава от 18:20 часа на същотокнигата на Езекил, където се казва:

|

Синът няма да понесе наказанието на бащиното беззаконие, нитоще понесе бащата наказанието на тоя син: правдата

на праведния ще бъде за него, и беззаконието на

нечестивия ще бъде върху него.

|

Това опровергава заповедта дава на Езекил се налага да се носятгреховете на Израел и Юда за четиристотин и трийсет дни.

|

4. Също така му беше заповядано от Бога да ходи гол и бос затри години, както са описани в книгата на Исая 20: 3:

|

И рече Господ: Както слугата Ми Исаия е ходилгол и бос три години.

|

Някои от християните да се подиграват и да се смеем на това казвам, че Богне може да е заповядал на Своя пророк, напълно разумен човек, да

ходи гол пред всички мъже и жени в продължение на три години.

|

5. Ние намираме записано в книгата на Осия 1: 2:|

Иди, вземи си жена от блудствата и деца

блудствата.

|

Отново в 3: 1 на същата книга четем:|

Върви все пак, обичам любимия й приятел жени, още една adul-

teress.

|

За разлика от по-горе следната заповед се появява вЛевит 21: 13-14 по отношение на светостта на свещениците:

|

И той да вземе за жена девица. Вдовица, илиразведена жена или религиозно некоректно, или блудница да не

вземе, но той трябва да вземе девствена на собствения си народ за жена.

|

Отново в Евангелието на Матей 5:28 четем следното:|

Всеки, който гледа на една жена за да я пожелае Ставало

прелюбодействал с нея в сърцето си.

|

В присъствието на горните заповеди изглежда невъзможноче Бог би могъл да заповяда му Пророка да вземе проститутка за

съпруга. Има много други такива противоречиви пасажи, които могат да бъдат

виждал в книгите си.

|

Четвърто Възражение|

Друго възражение те слагам срещу хадисите е, че много

хадиси са в опозиция на Корана. Така например, те твърдят,

че

Коранът свидетелства за факта, че Мохамед не изпълни някоечудеса докато хадисите говорят за безброй чудеса, извършени

от него. Коранът говори за Мохамед, че има извършени грехове

докато хадисите твърдят, че е напълно невинен. Аналогично

Коран заявява, че в началото Мохамед е невеж и

заблуден (Бог да забрани), които те твърдят, е обозначено с опре-

Тейн Корана стихове в surahs Al-шу "АРА и Al-Dhuha: това е:

|

Знаел си, не (преди), което е на книгата и навяра, но ние го направихте (Корана) на светлина, с която ние

напътства когото волята на нашите служители.

|

Другият стих гласи, както следва:|

И нали не е намерен тебе скитащи тогава те води? 2

|

В горния айят, според тях, е посочено, че взапочващ той е без вяра и знание, а хадисите

говорят за него като се създава с Иман, която е обозначена с много

чудеса, които се появяват през него.

|

Първите два аспекта на това възражение, свързани с чудеса и сигрехове ще бъдат обсъдени в по-късен раздел, най-правилното място

за

ги тъй като това е част, специално запазени за разглежданеот

всички възражения срещу състоянието на хадисите.

|

Тук ние ще се справим с възраженията, получени от тях отКорана стихове, цитирани по-горе. Нека да обсъдим втория куплет

на първо място.

|

Dhall Думата (заблуда) във втория стих не означава,отклонение от пътя на вярата по начин, който показва,

изневяра. Това

стих има опит и поради това е бил тълкуван

различно


от тълкуватели. Автентична доклад от Светия Пророк отива:

|

Веднъж, в моя детството, аз се отделя от моя grandfa-Ther и загуби по моя начин. Бях толкова гладен, че животът ми е бил застрашава

препречи, докато Аллах ми помогна да намерите правилния path.3

|

Стихът се казва, да се позове на това събитие.|

На второ място, стих в въпрос е бил тълкуван да кажа, че

Аллах намери Пророка наясно с ислямския закон и той даде, че

знания, за да го чрез Неговото откровение по-късно. Това е да се каже,

Аллах ръководи Пророка чрез непълнолетния или майорът

откровение. Baydawi и Jalalayn се каже, че това означава, че Аллах

го намери

знае за познаване на съдебните разпореждания, а след това му даде това

знания чрез Неговото откровение. Същият вид твърдение е

намерен за пророка Моисей в следната Корана стих:

|

Аз направих това, когато бях в грешка. Аз|

Същата арабска дума dhall се използва тук. На арабски език тази дума има

различни значения, например, се използва за означаване смесен

с

нещо. Така например, той е казал: "Водата се смесва (dhall) смляко. "

|

С оглед на този идиом стих може да означава, че Аллах го намерисмесва с associators на Makka без да е различно от

тях, Аллах го накара мощен и той проповядва насоки. Светият

Корана е използвал тази дума в горния смисъл по-долу

стих:


|

След като се смесват (dhall) с пръст как можем тогава

|

да се създаде отново?|

На четвърто място, думата dhall в горния айят също може да означава, че

Светият Пророк дори не можех да мисля, че са удостоени с

пророчеството, и да му се струваше невъзможно, защото християните

и евреите са имали твърдото убеждение, че пророчеството се ограничава изключване

чително на децата на Израел, а след това Аллах го удостоява с нея.

|

На пето място, той не знае или предполагам, че той ще бъде заповядано дамигрират от Makka, тогава Аллах изпратил заповед за миграция

която се оказа едно голямо събитие в историята.

|

На шесто място, думата dhau е също често се използва за дърво, което се намирасами и изолирани в пустинята. В този смисъл стихът би означавало,

че

Арабия е самотен и уединено място, където няма дърво на вярата,с изключение на

Светият Пророк, съществувал, тоест, Аллах му каза: Ние

Намерени

самостоятелно и изолирано вас, тогава ние се ръководят хората чрез вас. Това

се потвърждава и от следния думите на Пророка:

|

Една точка на мъдростта е изгубена собственост на мю "мин(Belever).

|

Друго тълкуване на този стих е, че Светият Пророкимаше

силното желание, че "Бах Ka следва да бъде назначен като qiblah (ориентация

ция) за мюсюлманите. Тъй като той не е знаел, че неговото желание

скоро ще бъде предоставена от Аллах, тази липса на знания е

изразено с думата dhall. По-късно на Светия Корана го информира в

тези думи:

|

Ние ще ви накара да се обърнат към qiblah че ще зарадва|

вас.


|

Думата dhall също се използва за да покаже любовта и привързаността, както

в следния стих:

|

Вие със сигурност са в стария си илюзия (dhall) .l|

Това би означавало, че стих в въпрос се отнася до любовта

Светият Пророк на Аллах и казва, че в замяна на това

обичам,


Аллах го поведе към Неговите заповеди, така че той може да се доближи

на Аллах чрез тях.

|

Стихът също се тълкува да се каже, че Аллах открихмеСветият Пророк безпомощен и неподдържан сред неговите хора в Makka.

Те преследван и не го уважавам. Аллах му даде сила и

сила, чрез неговата мисия и му е дал власт над тях.

|

Десетият тълкуването на този стих е, че той не е имал познанияна Небесата и преди, чрез възнесението Си, той се ръководеше от

Аллах до знания от тях.

|

Думата dhall се използва също и в Корана, за да забравя. СветиятПророкът беше толкова сплашен в присъствието на Аллах, в нощта

Възнесение Господне, че той е забравил да хвалят Аллах, тогава Самият Аллах

му напомняше за правилното молитвата и след това той възхвалява Аллах. The

след Корана стих е пример за такава употреба на тази дума в

горния смисъл:

Така че, ако някой от тях да забравя, а другият ще remember.l

|

Шейх Junayd каза, че стихът се позовава на трудностите прикоето Светият Пророк се озова в разясняване на смисъла на

на Корана стихове, тогава Аллах го преподават по подходящ начин, за да

обяснявам

предписанията. Следният стих свидетелства за това:

|

И ние ти открили Напомнянето (Корана), така чеможе да стане ясно на хората какво е разкрил them.2

|

Следният стих също споделя това мнение:|

И не се движи езика си (с откровението), така че

че може да се ускори (за да се запази) той. Това е за нас, за да видите сътрудни-

лекция и съображение. Когато ние го прочетете, следвайте съображение. Отново

това е за нас да т.3 обясни

|

Следващата Корана стих дава думата в друг смисъл:|

Вашият спътник не е нито в грешка (dhall), нито пък е

deceived.4

|

Тук думата dhall се използва за отричане на грешка в мисъл или действие наот страна на Светия Пророк, казвайки, че и той не се ангажират

грешка


на мисълта, че е неверие, нито на действие, което е престъпление.

|

Сега по отношение на втория куплет, говорейки на Пророка непознаване притежаватенепознаване на Корана и вярата, е, той просто се отнася до

от

непознаване на Светия Пророк по отношение на Корана разпорежданияпреди тяхното откровение. Това е, без съмнение, вярно, че Светия

Пророк


винаги имаше неопределен вяра в единството на Аллах, Таухид. Той беше

наясно с подробните предписания по отношение на Таухид и други

Ислямските закони до Свещения Коран предадени това знание за него.

|

Пето Възражение|

Друго възражение срещу автентичността на хадисите, е, че

хадиси са несъвместими един с друг.

|

Ние може да се посочи, че хадисите, включени в Sihah (шестиматаколекции на сахих хадисите) са единствените книги, които са

съображенията

нати автентичен сред мюсюлманите. Хадисите, които се съдържат в други

книги се смята, че са неистински по същия начин, че седемдесет

евангелия ток в ранните векове на християнството не са

съображенията

Еред автентичен начин изключващ възможността за противопоставяне на тези евангелия

със съществуващите.

|

Всяко очевидно несъответствие, намирани някога в сахих хадиси могат usual-Ли да бъде решен с малко мисъл. Освен това, тя никога не може да бъде толкова

сериозно


както и тези конкретни примери, които са дадени в първата

част от тази книга. Естеството на разликата или несъответствието в

от

сахих хадиси, представени от християните са от вида, който епредварително

изпрати във всяка глава от Стария завет. Някои от тези денонсирано

като еретици от протестантските учени са събрани много такива

inconsis-

тенции със своите подигравателни забележки. Любопитни читателите могат да се отнасят до

техните книги.

|

Ние се размножават по-долу някои изявления по отношение на Бога и Неговатаатрибути от Стария и Новия завет. Тези изявления

са

достатъчно, за да покаже, че те изобразяват Бог като отстъпва на човек,ascrib-

ING към Него много неща, които са просто презрение от човешкия разум. Ние

възпроизвеждам тези примери от книгата на Джон Кларк, 1839 г.

и от Ecce Homo, отпечатана в Лондон 1813.

|

Те са възпроизведени тук, за да покаже, че възраженията, повдигнати отХристияни срещу автентичните хадиси са от малко значение

комисия


в сравнение със сериозните възражения срещу свещените им книги, повдигнати от

своите едноверци наречени еретици. Ние изразяваме нашата пълна дисплея

съгласие с възгледите на двете страни, християните и

от

еретици, и благодаря на Господ за това, че ни спаси от такъв absurdi-връзки.

|

Противоречията на Библията, както са представени от Еретиците|

1. Псалм 145: 8-9 има:

|

Господ е милостив и състрадателен; бавногняв, и многомилостив. Господ е добър за всички.

|

Това е в противоречие със следната декларация в I Царе 06:19:|

И Той порази хората на Бет-тя-мрежа, защото те

беше погледнал в ковчега на Господа, дори и Той порази на

хора петдесет хиляди и шестдесет и десет мъже.

|

Забележете как лесно своя Господ уби петдесет хиляди и седемдесет мъжепросто за вина търси в ковчега. Би ли все още да

нарича


милостив и състрадателен, както се твърди от първото твърдение?

|

2. Ние четем следното изявление във Второзаконие 32:10:|

Той го намери в пустинна земя и в отпадъците вой

пустиня; той го водеше за, той го инструктира, той го пази

като зеницата на неговия eye.l

|

И в Числа 25: 3-4 намираме това твърдение:|

И гневът на Господа пламна против Израиля.

И Господ рече на Моисея: Вземи всички началници на хо-

мер, и ги обесим пред Господа срещу слънцето, че

яростния гняв на Господа, за да се отвърне от Израил.

|

Вижте как Господ ги пази като зеницата на окото си от командноING Мойсей да висят всички началници и убива двадесет и четири хиляди

хора.


|

3. В него се казва във Второзаконие 8: 5:

|

Ти пак ще помисли в сърцето си, че като човек,|

1. Пророкът Мойсей говори на Cod собствена благодат и милост към

Израилтяни.

|

наказва сина си, така че Господ твоят Бог те наказва.|

И в Числа 11:33 четем:

|

А като беше месото още в зъбите им, преди още тясе дъвчат, гневът на Господа пламна против

хора ... с много голяма язва.

|

Противоречието намери между два пасажа е очевидна ине се нуждае от коментар.

|

4. Книгата на Михей 7:18 говори за Бог в тези думи:|

Той се наслаждава на милост.

|

От друга страна Deuteronomy 7: 2 разполага с:|

А когато Господ твоят Бог ги предаде

Тебе; ти ще ги порази и ги обрекат на изтребление; ти

да направиш никакъв договор с тях, нито да покажа милост към

тях.

|

Също така, в стих 16 от същата глава ние откриваме това твърдение:|

И да консумират всички хора, които Господ твоят

Бог ще те избавя, окото ти няма да има милост

тях.


|

Второто твърдение очевидно отрича първото твърдение.

|

5. Ние намираме в Посланието на Яков 5|

И са видели края от Господа; че Господ е много

жалостив и милостив.

|

И книгата на Осия 13:16 казва:|

Самария ще запустее; Защото тя се разбунтуваха

против своя Бог: те ще паднат от меч, децата си

трябва да бъде смазана, а жените им с детето трябва да бъде

|

разпори.


|

Има ли някакъв акт по неумолим и тежка, отколкото убиват бебета

и извличане на бременни жени? л

|

6. Ние намираме в книгата Плачът на Еремия 03:33:|

Защото не оскърбява нито огорчава от желание децата на

мъже.

|

Но нежеланието му за мъката на хората, да се отрича отсъбитие, описано в I Царе глава 5, където той е описан като

HAV-


ING е убил хората на голям град, Ашдод, чрез "болестта

от

хемороидите в тайната им част. "2|

По същия начин, в зависимост от десета глава на Исус Навин:

|

Господ хвърля големи камъни от небето върху тяхдо Азика и те умряха; те са по-убити с hail-

камъни от ония, които израилтяните убиха с

sword.3

|

Също четем в глава 21 от Числа, че Бог изпратиогнени змии между хората и голяма част от

Израилтяни

починал от тяхната bites.4

|

7. Ние намираме следното изявление в I Летописи 16:41:|

Защото милостта Му трае до века.

|

R, NL четем в Псалм 145: 9:|

Господ е добър към всички: и неговите нежни милости са върху

всичките му творби.

|

Но Неговата трайна милост над Негови творби се ясно отречено отисторическо събитие на Ной собствен наводнения, в които всички човешки същества и ani-

Mals, с изключение на тези, които присъстват в ковчега с Ной, са били убити.

Подобно на хората от Содом и Гомор бяха унищожени от

сяра и огън, както е описано в Битие 19.

|

8. Във Второзаконие 24:16 се казва:|

Бащите не се поставя на смърт за децата, nei-

Ther чадата да се умъртвяват поради бащите; всеки

човек трябва да се постави на смърт за своя грях.

|

Това се оспорва от събитията, описани в II Самуил глава2,

където пророк Давид се посочва, че е постигнал седем мъже

от

Гаваонците, така че те могат да бъдат убити, за греха, извършено отСаул. То

става все по-сериозен, когато знаем, че Дейвид е направил пакт

със Саул, че никой от семейството му ще бъде убит след смъртта му.

Това


може да се установи от глава 24 от I Samuel.

|

9. книгата Изход 34: 7 има:|

Който въздавам беззаконието на бащите върху децата и

върху децата си деца, до третото и до четвъртото

поколение.

|

Това се отрича от Езекиил 18:20:|

Душата, която е съгрешила, тя ще умре. Синът няма да понесе

беззаконието на баща си, нито ще понесе бащата iniq-

щите на сина: правдата на праведния ще бъде

върху него, и беззаконието на беззаконника ще бъде за

него.


|

Според горното твърдение, синовете не са отговорни за

греховете на бащите си, но това се опровергава в първото твърдение.

След-


изявление ревяха в I Царе 15: 2-3 казва още, че синовете ще бъдат

отговорен за греховете на бащите им чрез поколения:

|

Така казва Господ на Силите, спомням си това, коетоAmalekl направил за Израел, как той в засада за него по начина,

когато той дойде от Египет. Иди сега и порази Амалик

и напълно да унищожи всичко, което те имат, и не го пожали; ноСподели с приятели:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница