За ислямска Call и да отговори на мисионери, така Шейх реши да напусне всички други бизнесстраница41/42
Дата01.02.2017
Размер9.46 Mb.
Размер9.46 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42

избий мъж и жена, дете и бозайниче, говедо и овца,

камила и осел.

|

Горната декларация ни кара да разберем, че след около четиристо години Бог си спомни какво амаличаните е направено, за да

Израел. Сега той заповядва на израилтяните да убиват мъже и жени

бебета и кърмачета, овце и говеда, и магарета на настоящето

генери-


ация на амаличаните за греха на техните предци. Освен това от

това,


Бог съжалява за създаването на Саул, защото той не е действал по този

комисия


mandment. Историята не свършва дотук. Син, вторият бог,

отиде още по-далеч, той заповяда на синовете да понесе наказанието на

бащите им след четири хиляди години. Ние четем в Матей

23: 35-36:

|

Това да дойде върху вас цялата праведна кръв баракатана земята, от кръвта на праведния Авел до

кръвта на Захария, Варахиевия син, за когото убиха между

храма и олтара. Истина ви казвам: Всичко това

ще дойде върху туй поколение.

|

Тогава Отец, Бог на първо място, се възползва от тази отговорност, дориоще

и прави всички човешки същества, намиращи се в собствената си Христос време отговорен

за греха, извършено от Адам. Според Luke има повече

от седемдесет поколения от Адам до Исус. На баща бог реши

|

1. Амалик са силен народ. Спряха на пророка Моисейи

Израилтяни в своя път по време на Изхода. Пророкът

Мойсей заповяда

Joshua да се бори с тях и h- ги побеждава. (Изход 17: 8-13) война е

обявен

срещу тях завинаги. (Изход 17:16 и Вт. 25:17) Саул води войнасрещу тях.

(I Царе 14: 48,15: 8) пророк Давид убил техния шеф (27: 9

и 30:17). Някой

части на това събитие са били потвърдени от Корана. (Таки)

че до първородния грях, извършено от Адам бяха изкупени

в

някакъв подходящ начин, човечеството няма да бъде изкупен от огньовете наада. Тогава той не намери друг начин освен като сина си, а вторият

бог,


разпнат от евреите. Той не можа да измисли по-добър начин на

изкупление

ция за хората. Той дори не чу силен вик на сина си

в

време на неговото разпятие. "Той извика за помощ напразно, докато той умира.Дори

след смъртта си той отиде в никое друго място, отколкото в ада.

|

Можем да посочим тук, че не е доказано от всяка книга на СтарияTestament, че Захария, син на Варахия е бил убит между

от

храм и олтара. Все пак ни е съобщено в II Chronicles24:21, че Захария, син на Иодай, бил убит с камъни до смърт в

от

съд на храма през царуването на Иоас. Тогава Йоас собствени служителиго убит в леглото си за Захария собствен blood.l Евангелието на Матей

променя името Иодай за Варахия и по този начин е изопачил

текст. Това е защо Лука съобщи името на Захария, без

от

името на своя father.3|

1. Виж Math 27: 33-51, Лука 15: 22,38,44,46, Marks 15: 22-38. Клозет

19: 17-19.

|

1. II Летописи 24:25.|

3. Това беше Захария син на Иодай, който бе убит, а не

Захария син

Варахиевия както е докладвано от Матей. На тълкуватели на Библията са

силно embar-

rassed на това място и са представени странно и неправдоподобно

обяснения за това.

RA Knox, например, заяви, че човекът, който е бил убит в

къща на Господа

е Захария, син на Иодай. Той смята, че трябва Варахиевия

са един от

предците на Иодай, на когото Захария е бил предоставен,

защото в две

други места, Захария се споменава като син на Варахия

(Виж Исая 8: 2 и

Захария 1: 1)

|

По-късно, след като повече разследвания друго подобно събитие е проследено вистория

един Захария, син на Барух също несправедливо убит. Това

инцидент принадлежи към

период много преди падането на Ерусалим през 70 г. от н.е., по решение на

историк

Йосиф. Тя може, следователно, да бъде допълнение от някои ентусиазираникопирна НА

Евангелие от Матея. Той би могъл да добави в Варахиевия име тук,

се предполага, че

Христос щеше да знае на събитието бе да се случи в бъдеще, по-

86 АД.

|

Както по-горе обяснения от Нокс са толкова очевидно далечи unfound-

изд, че те не се нуждаят от сериозно опровержение. Второто обяснение

е още по-

нелепо, тъй като събитието, докладвано от Матю е свързано с миналото

и не бъдеще.

Неговото твърдение, че Варахиевия би била отдалечена праотец на

Иодай е отново

твърдят, неподкрепено от аргумент. И си препратка към Исая 8: 2 и

Захария 1: 1

грешат, защото човекът е описано там е напълно различно

човек. Англичаните

превод на Библията, Knox версия, има маргинална бележка в този

поставете признава, че

Исая 8: 2 и Захария 1: 1, не са платежния препратки. (Таки)

|

Посочените по-горе девет примери са достатъчни, за да отрече твърдението про-твърдейки, своя Бог милост и доброта.

|

10. Псалм 30: 5 се казва:|

Защото гневът Му е само за един миг.

|

В Числа 32:13 съдържа тази декларация:|

И собствен гневът на Господа пламна против Израиля, и той

ги кара да се скитат из пустинята четиридесет години, докато всички

поколение, което беше сторило зло пред очите на Господа, беше

консумира.

|

Противоречието в горните две твърдения е очевидно.|

11. Битие 17: 1 се казва:

|

Аз съм Всемогъщият Бог.|

Докато в Съдии 1:19 четем това твърдение:

|

И Господ беше с Юда; и той изгони отобитатели на планината; но не можа да изгони

жителите на долината, защото те имаха железни колесници.

|

Бог, който не е достатъчно мощен, за да изгони хора простозащото имаха железни колесници, не могат да претендират за Всемогъщия.

|

12. Книгата на Второзаконие 10: 17 казва:|

Защото Господ, твоят Бог, е Бог на боговете и Господ на господарите,

Бог велик, могъщ и страшен.

|

Горното е в противоречие с Амос, 02:13:|

Ето, Аз ще ви притисна под вас, като притиска кола

е пълен с sheaves.l

|

Персийският превода също има същата декларация. Не е листранно, че Бога на боговете, Могъщият и Велики толкова безпомощно

е натиснат при израилтяните?

|

13. Исая 40:28 казва:|

Че вечният Бог, Господ, създателят на

краища на земята, примира не, не се уморява?

|

Противно на това четем в Съдии 05:23:|

Проклятието Мироза, каза ангелът Господен, проклятие вие ​​bit-

terly жителите му; защото те не стигнаха до

помогне на Господа, на помощ на Господа против силните.

|

Вижте как "вечния Бог, Господ, Творецът" се кълнетези, които не дойде да му помогне срещу силни хора.

Също четем в Малахия 3: 9:

|

Вие сте наистина проклети; Защото са ме ограбили, дориЦялата тази нация.

|

Този стих също ни кара да разберем, че Бог е бил толкова слаб ибезпомощен, че да бъдат ограбени от Israelites.2

|

14. Книгата на Притчи 15: 3 се казва:|

Очите на Господа са на всяко място.

|

Битие 3: 9 говори по различен начин за Бога:|

И Господ Бог повика човека и му каза:

Где си?

|

Изцяло виждат Бог не е в състояние да види Адам, който е скритсе зад едно дърво.

|

15. II Летописи 16: 9 казва:|

Защото очите на Господа се обръщат насам-натам през

цялата земя.

|

Отново Битие 11: 5 отрича по-горе:|

А Господ слезе да види града и кулата,

които градяха човеците.

|

Той трябваше да слезе да види града и кулата, и ене може да ги види от мястото, където Той беше (може да не дай боже).

|

16. Псалм 139: 2 се казва:|

Ти знаеш ми и ставането мой, ти

разбираш мислите ми отдалеч.

|

Това ни позволява да разберем, че Бог знае всичко и всеки актна Неговото творение, но в книгата Битие 18: 20-21 стигаме до

това


изявление:

|

И рече Господ: Понеже викът на Содом иГомора е силен и, понеже грехът им е твърде тежък; Аз

ще сляза сега и ще видя дали са сторили напълно

според вика, който стигна до Мене; и ако не,

ще знам.


|

Бог отново не успя да знам дали викът на хората от Содом

и Гомор е истински или не. Той трябваше да дойде да се знае

факт.


|

17. Псалм 139: 6 казва:

|

Това знание е твърде прекрасен за мен; тя е висока, аз канди-не достигне до него.

|

Бог отново е докладвано, че има такова ограничено знание катоне знам какво да направя, за да израилтяните, докато те съблече си

рокля.


Отново на книгата Изход 16: 4 се казва:

|

Тогава рече Господ на Моисея: Ето, ще ви наваля хлябот небесата за вас; и хората ще излязат и да събират

определен процент всеки ден, за да мога да ги докаже, независимо дали те

ще ходят ли по закона Ми, или не.

|

И той казва във Второзаконие 8: 2:|

И да помниш целия път, по който Господ твоят

Бог да ти доведе тези четиридесет години в пустинята, за да смири

ти и да те изпита, за да знам какво има в сърцето ти,

дали ще пазиш заповедите Му, или не.

|

Изводът от това твърдение не се нуждае от много мисъл.Бог не може да зависи от нищо, за да знаят съзнанието на Неговото

творение.

|

18. Книгата на Малахия 3: 6 съдържа:|

Защото Аз съм Господ, не се променям.

|

Числа 22: 20-23 разказва различна история:|

И Бог дойде при Валаама през нощта, и му рече:

Ако хората идват да те повикат, стани и иди с тях; но

още думата, която аз ще ти кажа, че да постъпваш.

И Валаам стана на сутринта, оседла ослицата си, и

отиде с моавските първенци. И Божието гняв пламна

защото той отиде.

|

Много е странно, че Бог първо заповяда Валаам да отида с|

137


Моавците, тогава гневът Му пламна против него, просто защото той отиде

с тях.


|

19. Следният текст се появява в Посланието на Яков 1:17:

|

Бащата на светлините, в когото няма изменение, нитосянка от промяна.

|

Ние вече знаем, че Бог даде Своя заповед за наблюденияиновациите на съботата завинаги ", но християните са го променили

за

Неделя. Затова те трябва да признаем, че промяната в собствения Бог командносреда.

|

20. Битие 1:21 се говори за създаването на небето и звездитеи казва:

|

Бог видя, че беше добро.|

Докато в книгата на Йов 15:15 четем:

|

Да, небесата не са чисти в очите му.|

И книгата на Левит, глава 11, говори за много животни като

е нечиста и забранена.

|

21. Книгата на Езекиил 18:25 казва:|

Слушайте сега, О, доме Израилев; Не е моя начин равни? Са

не криви вашите пътища?

|

В книгата на Малахия 1: 2 се казва:|

Аз ви възлюбих, казва Господ. А вие казвате: Където си

Ти ни възлюби? Не беше ли Исав Яков собствен брат, казва Господ:

все още обичах Яков и Исав намразих, и постави своите планини

и наследството му отпадъци за драконите от пустинята.

|

Тук Бог се отчита като мрази Исав и унищожаване на наследството мус никой от негова вина. Това отрича бившият стих говори за

негов


При равни.

|

22. Книгата Откровение 15: 3 казва:|

Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи.

|

Но ние намираме това твърдение в Езекиил 20:25:|

Затова и Аз им дадох повеления, които не бяха добри,

и съдебни решения, чрез които те не трябва да живеят.

|

23. Псалм 119: 68 е:|

Ти си добър, и правиш добро; Научи ме на Твоите повеления.

|

И съдиите 09:23 разполага с:|

Тогава Бог изпрати зъл дух между Авимелех и

мъже на Сихем; и мъжете на сихемските treacherous-

Ли с Авимелеха.

|

Бог изпрати зъл дух да създаде разногласия между двете хо-ципи.

|

24. Има много стихове, които ясно говорят за забрана напрелюбодейство. "Ако ние вярваме, че изявленията, направени от много свещеници, той

ще

изисква, че самият Бог прелюбодействал (не дай боже) ссъпруга на Йосиф дърводелеца, при която тя заченала дете. The

еретици правят силно агресивни, срамни и унизителни забележки

срещу Бога в този момент. Самата мисъл за това го прави по-

разумен


мъж тръпка.

|

Само за пример ще се огранича до едно изявление от EcceHomo. Този еретик казва в своята книга, отпечатана 1813 г. на страница 44:

Евангелието на име "Рождество на Пресвета Богородица", сега се разглежда като

един от фалшиви евангелия, съобщи, че Мария е била персо-

изд да служат на Господния дом. Тя остана там в продължение на шест

юношески години. Отец Jerome, вярвайки, че това твърдение е

обясни, че може би Мария роди детето чрез

някой свещеник, и той би могъл да преподава Мери да го приписват на

Светият Дух .....

|

Освен това той каза:|

Има много абсурдни традиции в мода сред

идолопоклонници. Например, те вярват, че Minerval е тяхната

Господи, Minerva е роден на Юпитер собствен ум. Bacchus е в

Юпитер собствен бедрото и Fo на китайците е замислен през

лъчите на Слънцето

|

Друга подобна декларация, свързана с това място, е възпроизвежданепроизвеждан от Джон Милнър в книгата си от 1838:

|

Joanna Southcott твърди, че е получил вдъхновениеот Бога, и заяви, че тя е жената на когото

Бог казва в Битие 3:15:

|

То ще ти нарани главата.|

И това Revelations 12: 1-2 казва следното за нея:

|

И тогава се появява голямо знамение в небето; ажена, облечена със слънцето, с луната под нея

краката и на главата й венец от дванадесет звезди: И

тя е с детето извика, родилни болки, и

|

1. Римляните вярвали, Minerva да им бъде богиня в периодапреди Христа.

До 207 г. пр.н.е. е имало храм на нейно име в Рим, и те да се използват

да celeberate

я ден на l9th март всяка година (Britauica том 15, стр 533)

|

Юпитер, великия бог на римляните според вярата си, бешеБог на дъждовете

и т.н. Някои стари храмове, построени в името му все още са налични в

Рим. Най-благочестивите

Вярвало се е, човек между тях, за да бъде наместник на Юпитер. The

хора се използва за

celeberate деня на Юпитер на 13 септември всяка година. (Briannica

об 13. страници 187

и 188)


|

се мъчеше да роди.

|

Ние никога не чуя дали тя доставя това дете или не, и ако тяе, е, че божествената като Исус или не. В случай, че той е Бог, нали

промяна на триединството в четири богове, и е баща бог

Дядо?

|

25. Numbers 23:19 казва:|

Бог не е човек, че да лъже; нито син

човек, че той трябва да се покаят.

|

Но ние четем в Битие 6: 6-7:|

И разкая се Господ, че беше направил човека на

земята, и огорчи се в сърцето му. И Господ каза:

ще унищожи човека, когото създадох от лицето на

земята; и човек, и животно, и влечуги, както и

птици на въздуха, за това ми се разкаях, че ги правят.

|

26. Книгата на I Царе 15:29 казва:|

А и Силният Израилев няма да излъже, нито да се разкае за

той не е човек, че да се разкайва.

|

И стихове 10 и 11 от същата глава съдържа:|

Тогава дойде Господното слово към Самуила и каза:

ми се разкая, че поставих Саул за цар, понеже той е

tumed назад от мен след, а не се е извършена ми

заповеди. И го натъжи Samuel; и той извика към

Господ цяла нощ.

|

27. Книгата на Притчи 12:22 разполага с:|

Лъжливите устни са мерзост пред Господа.

|

Но Exodus 3: 17-18 се казва:|

И аз казах, аз ще ви изведа от скръбта на

Египет в земята на ханаанците, и Hinites и

Аморейците, ферезейците, евейците и на

Евусейците, в земя, където текат мляко и мед. И те

трябва да се вслушат в гласа ти, и ти ще дойдеш, ти и

старейшините на Израел, при египетския цар, и ще кажат:

него, Господ, Бог на евреите, ни срещна; и

Сега нека да отидем, ние ти bcseech три дни "joumey в

wildemess че можем да принесем жертва на Господа, нашия Бог.

|

Също така, в 5: 3 от същата книга четем:|

И те казаха: Бог на евреите ни срещна:

нека да отидем, молим ти се три дни "joumey в пустинята,

и жертва на Господа, нашия Бог; да не би да падне върху нас с

re.tilen. номер с НЮ cwrr

|

И в 11: 2 на същата книга Бог е докладвано да имаАдресати на Моисей със следните думи:

|

Говорете сега в ушите на людете, и нека всеки мъжназаем от съседа си, и всяка жена от съседката си,

сребърни и златни украшения.

|

Отново в Изход 12:35 четем:|

И израилтяните сториха според словото

Мойсей; и те поискали от египтяните сребърни

и златни вещи и дрехи.

|

Странно е, че Бог, който е съобщено, че мразя лъжата, имаСамият заповяда му пророци Моисей и Аарон, да стоят пред

Фараона. По същия начин всеки мъж и жена вероломно назаем

ювелирни изделия от съседите си от заповедите на техния пророк.

Има много стихове от Петокнижието настоява за зачитане на

от

права на един съседи. Направете християните вярват, че Бог ни учи,ги измами и измама?

И също така четем в I Царе 16: 1-4, Бог говори със Самуил:

|

Попълнете ти рог с масло, и си отиват, аз wiu те изпрати на Джеси,Бет-lehemite: защото ми даде цар измежду си

синове. И Самуил каза: Как да отида? Ако чуе Саул, той ще

ме убие. И Господ каза: Вземи със себе си юница и да кажа, че

съм дошъл да се жертва на Господ ..само Самуил направил това

което Господ говори, и стигна до Витлеем.

|

Очевидно Бог заповяда Самуил да лъже, тъй като той е изпратен да се намерицар, а не да се жертва на Господа.

|

28. Еремия 09:24 казва:|

Аз съм Господ, който упражнява милостта, съдията-

среда, и правда.

|

Въпреки, че тези качества вече са анулирани от горепосоченитетвърдения на Библията, нека обаче имат изглед на неговата субективна

среда. Езекиил 21: 3-4 се казва:

|

И кажи на Израилевата земя: Така казва Господ;Ето, Аз съм против тебе, и ще изтегля меча Си

от ножницата му, и ще отсека от тебе и праведния и

нечестивите. Прочее, понеже ще отсека от тебе и праведния

и нечестивия, затова ножът Ми ще излезе от неговата

ножницата си против всяка твар, от юг на север.

|

Убийството на праведните не могат да бъдат оправдани от всяко разумнодуша.

Еремия 13: 13-14 е това изявление на Бога:

|

Тогава ще им речеш: Така казва Господ.Ето, Аз ще изпълня всичките жители на тази земя, дори и най-

царе, които седят на Давидовия престол собствена, и свещениците, и

пророци, и всички жители на Йерусалим, с drunken-

Нес. И аз ще ги удрям един срещу друг, дори и най-

бащите и синовете заедно, ..., нито да пощадя, нито да се смили,

но да ги унищожи.

|

Това ли е божествената справедливост, претендирана от предишен отчет? Товаакт

|

на запълване на хората с пиянство и след това убива всичкиinhabi-

вания на земята, без да показва милост е рядък вид на правосъдието

показано от Бога.

В книгата Изход 12:29 е това твърдение: I

|

И стана така, че в полунощ на Господ порази всичкипървородно в египетската земя, от flrstborn на

Фараона, който седеше на престола си, до първородния на cap-

тива, че е бил в тъмницата; и всички firstbom на едър рогат добитък.

|

Това представлява още един пример за Божието правосъдие, че е убил хилпясъци на невинни бебета. Аз

|

29. Езекил 18:23 казва:|

Имам никакво удоволствие на всички, че в смъртта на нечестивия?

казва Господ Бог: и не, че той трябва да се върне от неговата

начини, и да живеем?

|

Също 33:11 на същата книга се казва:|

Кажи им: Заклевам се в живота Си, казва Господ Иеова, не трябва

удоволствие в смъртта на нечестивия; но да се върне нечестивият

от пътя си и на живо.

|

Както горните стихове са ясни, като казва, че Аллах не обичасмъртта на нечестивия, но да се покаят и да живеят по-добре

живот за тяхното спасение. Въпреки това, ние намираме. след изявление

в

Joshua 11:20:|

Това е Бог, който закалени сърцата си ......... че той може да

ги изтребя.

|

30. I Тимотей 2: 4 разполага с:|

1. Това е превода на текста на Izhaul Хакк. Стихът

съгласно до

King James версия е тази: "Защото това беше от Господа, за да се втвърди си

сърца, че

трябва да дойде agariist Израел в Бол, той може да ги унищожи

напълно. "(Таки)

|

Кой ще има всички хора да се спасят и да достигнат допознание на истината.

|

Но във II Солунци 2 12 четем, както следва:|

И затова Бог праща заблуда,

че те трябва да повярват на лъжата, че всички те да бъдат осъдени

които не са повярвали истината, а са имали благоволение в unrighteous-

Нес.

|

31. В книгата Притчи 21:18 съдържа:|

Нечестивият ще бъде откуп за праведния, и

престъпник за праведните.

|

Но Първото послание на Йоан 2: 2 има следното изявление:|

И той е умилостивението за нашите грехове, но не и за нашата собствена

само, но и за греховете на целия свят.

|

Бившият стих ни кара да разберем, че злите хора трябва да бъдатоткупа на праведните, а на последния стих говори за

Христос


като стана откуп за греховете на целия свят.

|

Някои християнски свещеници казват, че мюсюлманите нямат никаквоизкупление за греховете си. Това е грешно по много причини. Христос е

от

изкупление на греховете на целия свят. Мюсюлманите, коитовярвам

в чист единството на Аллах, и да вярват в пророчеството на ИсусСподели с приятели:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница