За ислямска Call и да отговори на мисионери, така Шейх реши да напусне всички други бизнесстраница42/42
Дата01.02.2017
Размер9.46 Mb.
Размер9.46 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42

и в истината и целомъдрието на майка му, Мария, трябва повече

разумни


умело заслужават изкупление на греховете си. В действителност, те са

само


хора на земята, които са истински вярващи в Аллах и неговите пророци.

|

32. В книгата Изход 20: 13-14 разполага с:|

Не убивай. Да не прелюбодействай.

|

Но в книгата на Захария 14: 2 четем това твърдение:|

Аз ще събера всичките народи На бой против Ерусалим; и

градът ще бъде превзет, къщите обрани, И жените

|

? Avished.T

|

По този начин Бог се отчита като събиране на всички народи, за да получите своя собственахора, убити и се жените им изнасилвани. Бившият стих говори

само в противоречие с него.

|

33. Авакум 1:13 разполага с:|

Ти си на по-чисти очи, за да гледаш злото и не можеш

гледам на собствения капитал.

|

Като има предвид, Исая 45: 7 има:|

Аз създавам светлината и творя тъмнината; Правя мир, и

творя и зло. Аз, Господ, Който правя всичко това.

|

34. Псалм 34: 15-18 казва:|

Очите на Господа са върху праведните, и ушите му

са отворени към вика им .... Праведните извикаха и Господ

слуша и ги избавя от всичките им беди. The

Господ е близо при ония, които са със съкрушено сърце; и спасява

като е със съкрушен дух.

|

Но Пс 22: 1-2 говори, както следва:|

Боже мой, Боже мой, защо си Ме оставил? защо изкуството

Ти досега не ми помагаш, и от думите на моя roar-

ING? Боже мой, викам денем, но ти не слушаш;

и в нощта сезон и не съм мълчи.

|

Евангелието на Матей 27:46 разполага с:|

А около деветия час Исус извика със силен глас,

казвайки, Ели, Ели, лама савахтани? тоест, Боже мой, моя

Господи, защо си Ме оставил?

|

Ние може да бъде разрешено да попитам, ако пророк Давид и Христосне бяха сред праведните, разбито сърце и разкаян? Защо трябваше

Бог ги е изоставил и защо той не чуя вика им?

|

35. Книгата на Еремия 29:13 има това твърдение:|

И ще Ме потърсите и ще Ме намерите, когато вие трябва да търсите

Мен с цялото си сърце.

|

И ние намираме следното противоречие изявлението в Йов 23: 3:|

О, че аз знам къде мога да го намеря! I може да дойде

дори и на мястото си!

|

Странно е, че Бог трябва да станем свидетели на правдата, perfec-ция и благочестието на Йов, L и все още, въпреки това, той не разполага с

знания


дори и на път към Бога, да не говорим за познаване на самия Бог.

|

36. В книгата Изход 20: 4 разполага с:|

Не си прави тебе кумир, или който и да е

подобие на нещо, което е на небето горе, или което е във

земята долу, или което е във водата под земята.

|

И 25:18 на същата книга има:|

И да направиш два херувима от злато, изковани

работа да ги направиш, на двата края на милостта

seat.2


|

37. Посланието на Юда стих 6 се казва:

|

И ангелите, които не опазиха своето имущество, но оставялисобственото си жилище, Той е във вечни вериги

под мрак, за съда на великия ден.

|

От това можем да разберем, че ангелите на злото са обвързанивъв вериги до деня на Страшния съд. Противно на това, глави 1

и 2 на книгата на Йов ни информира, че Сатана не е обвързана, но той е

безплатно

и често се разглежда в присъствието на Бог.

|

38. Второто послание на Петър 2: 4 разполага с:|

Защото, ако Бог не пощади и ангели, когато съгрешиха, но гласове

ги в ада, и ги предаде в вериги на мрак;

ност, които трябва да бъдат пазени за съд.

|

И Евангелието от Матей глава 4 съобщения, че Сатана веднъж поставиИсус, за да се тестват.

|

39. В книгата Псалми 90: 4 има това твърдение:|

В продължение на хиляди години в Твоите очи са, но както вчера

когато това е минало, и като нощна стража. Аз

|

И ние намираме това твърдение в II Петър 3: 8:|

Един ден е на Господа като хиляда години, и хил

пясъчни години като един ден.

|

40. В книгата на Exodus 33:20 докладите Бог каза на Мойсей:|

Ти не можеш да видиш лицето Ми, защото трябва да има не виждам човек

мен, и да живеят.

|

Противно на това, в Битие 32:30 Яков е докладвано да каже:|

Видях Бога лице с лице и животът ми е запазена.

|

Яков оцеля дори след като той видя Бога лице в лице. Събитието откойто е цитиран това изречение, съдържа много невероятно

държавни


менти като Яков собствена борба с Бога, което продължило цяла

нощ, нито един от двамата може да победи другия, Бог не може

отделяне

сам от собствената Яков ръка, а той е поискал Яков, за да освободите

него.

Яков освободен Бог в retum на благословения от него. Бог попита Яковимето му, което придава непознаване на Бога по отношение на неговото име.

|

41. Първото послание на Йоан 4:12 има:|

Никой никога не е видял Бога по всяко време.

|

Но ние четем различна история в Изход 24: 9|

После отиде до Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и

седемдесет от старейшините на Израел: И те видяха Бога на

Израел и там бе под нозете Му имаше като настилка от

сапфир, като че ли тялото на небето в своя чистият

Нес. И при най-благородните от израилтяните, че да не се поставят

ръката си: И те видяха Бога и ядоха и пиха.

|

Пророк Моисей и Аарон и седемдесет старейшиниИзраилтяни не само видяха Бога с очите си, но също така са имали празник

с

него. В горното твърдение прави християнския Бог, подобни набогове на идолопоклонниците на Индия, като Кришна и Ramchander, тъй като те

също се съобщава, че са на цвят небе.

|

42. I Тимотей 6:16 разполага с:|

Когото никой човек не е видял, нито може да види.

|

Но в глава 4 от Revelations, четем John описващ собствените сиопит да видя Бог седи на престола, и че той погледна

като


яспис и сардина камък.

|

43. Евангелието на Йоан 5:37 съобщава Исус казва на евреите:|

Ye нито са чували гласа му по всяко време, нито се е виждало си

оформяне.

|

Ние вече видяхме на изложението се твърди, че Бог е бил видян отмного хора. Следното изявление на Второзаконие 05:24 говори

на неговия глас се чува от много хора:

|

Господ нашият Бог показа славата Си и праНес, и чухме гласа Му изсред огъня.

|

44. Евангелието на Йоан 4:24 има това изречение:|

Бог е Дух.

|

Също четем в Лука 24:39:|

A дух няма плът и кости.

|

Горните две твърдения заключават, че Бог няма плът икости. Противно на това, християнските текстове говорят често на всички

от

крайниците на Бога от главата до петите. Те са се опитали да ги докажечрез примери. Ние сме обсъждали това по-рано в книгата. Още

те не са в състояние да реши какво всъщност си е Бог. Дали

той по-

Гарднър, зидар, грънчар, шивач, хирург, фризьор или дорикасапин

или акушерка или farrner, тъй като те го намери споменато по различен начин

в

книгите си?Битие 2: 8 се казва:

|

Господ насади градината на изток, в Едем.|

Исая 41:19 също има подобно изявление. I Царе 02:35 е:

|

И аз ще го съградя непоклатим дом.|

Исая 64: 8 е:

|

О, Господи, Ти си наш Отец, ние сме глината, а Ти изкуствогрънчар.

|

Genesis 03:21 атрибути приспособят към Него:|

Unto Адам също и жена му го Господ Бог направи

палта от кожи, и да ги облекат.

|

Еремия 30:17 казва:|

Аз ще те изцеля от раните ти.

|

Исая 7:20 има това твърдение:|

В същия ден Господ ще обръсне с бръснач, че е

нает, а именно от тях отвъд реката, от краля на

Асирия, главата и космите на краката, и тя също

консумират брадата.

|

Genesis 29:31 и 30:23 се говори за Бог като акушерка илимедицинска сестра. Исая 34: 6 има:

|

Мечът на Господа е пълен с кръв, тя е направена на мазнинис тлъстина, и с кръвта на агнета и кози, с

мазнини на бъбреците на овни.

|

Chapter41: 15 от същата книга се казва:|

Аз ще ти нов инструмент рязко вършитба като направи

зъби: ти ще вършееш планините и ще ги стрих,

и да направиш хълмовете като плява.

|

Книгата на Joel 3: 8 се говори за него като търговец:|

И аз ще се продава за синовете си и дъщерите си в

ръката на синовете на Юда.

|

Исая 54:13 го описва като учител:|

И всичките ти синове ще бъдат научени от Господа.

|

И глава 3 от Genesis го изобразява като борец.|

45. II Царе 22: 9 описва Бога със следните думи:

|

Има излезе дим от ноздрите си, и огън отпоглъщаше устата му: въглени се разпалиха от Него.

|

Но Йов 37:10 се говори за него, както следва:|

С дъх на Бог замръзване се даде; и диханието на

води се стесни.

|

46. ​​Осия 05:12 разполага с:|

Затова ще бъда Ефрем като молец, както и за

къща на Юда като червей.

|

Но 13: 7 на същата книга има това твърдение:|

Ето защо аз ще бъда за тях като лъв, като леопард от J

начина, по който ще ги спазва.

|

47. Плачът на Еремия 3:10 разполага с:|

Той беше за мене като мечка в засада, и като лъв в

тайни места.

|

Докато Исая 40:11 е това описание:|

Той ще пасе стадото Си като овчар.

|

48. Изход 15: 3 казва на Бога:|

Господ е човек на война.

|

Посланието към Евреите 13:20 казва:|

А Бог на мира.

|

49. I Йоан 4: 8 разполага с:|

Бог е любов.

|

А Еремия 21: 5 има различна гледна точка:|

Сам Аз ще воювам против вас с простряна ръка

и със силна ръка, с гняв, с ярост и с голямо

гняв.


|

Ние цитирахме четиридесет и девет разлики по-горе.

|

1. Ние може още веднъж да подчертая, че много от по-горе разликивъзпроизвеждан от

еретиците са vrong, urfounded и дори абсурдно. Авторът има

ги възпроизвежда

тук само за да се докаже, че възраженията, повдигнати от

Християни срещу

хадисите са еднакво слаби и абсурдно, колкото тези, повдигнати от

еретици срещу

Библия. Странно е, че authoriiies църковните отхвърлят тези

възражения, като е абсурдно

и грешно, но не се колебайте да представи същите възражения

срещу hadifhs.

|

Всеки, който иска повече от тези разлики може да ги намери в християнскотокниги в изобилие.

|

Полигамията, робството и скопци в Библията|

Книгата на Второзаконие 21:15 разполага с:

|

Ако някой има две жени, едната обичаните и мразени друг.|

Що се отнася до робството намираме следното изявление в Joshua 09:27:

|

И Исус им стана ясно, че ден дървосечци ичекмеджета на вода за срещане и за олтара на

Господи, дори и до днес, на мястото, което той трябва да избере.

|

Книгата на Исая 56: 4-5 се казва:|

Защото така казва Господ за скопците, които пазят ми

съботи и избират каквото Ми е угодно, и се хване

за завета; Дори и при тях ще дам в дома Си и

в стените Си място и име по-добро от синове и

дъщери. На тях ще дам вечно име, което няма право

бъдат отрязани.

|

Тези стихове са категорични в позволява полигамията и робството ипоказват, че Бог е доволен от скопците, а тези неща са

смята погрешно от християните.

I Коринтяни 1:25 казва:

|

Защото Божието глупаво е по-мъдро от човеците; ислабостта на Бога е по-силна, отколкото при мъжете.

|

Книгата на Езекиил 14: 9 говори за Бог в тези думи:|

Ако Пророка бъдат измамени, когато той е говорил нещо, I

Господ съм подмамил този пророк.

|

Горните два стиха са очевидни при приписване глупост, слабостНес и измама към Бога. Джон Кларк, след като цитира това и ma._,

други подобни изявления, отбеляза:

|

Богът на lsraelites не е само едно убийство, един тиранин, алъжец и глупак, но и горящ огън. Той е бил приет от

Paul. Защото нашият Бог е огън пояждащ.

|

Да бъдеш под властта на такъв Бог е наистина опасноПавел се казва в Евреи 10:31:

|

Това е нещо страшно, за да не попаднат в ръцете на жизненитеING Бога.

|

Ето защо, колкото по-скоро този, получава свобода от такъв Богтолкова по-добре. Когато живота на само и любимата му син не е

сейф в ръцете му, които могат да очакват милост и доброта от

Него. Бог описан от тези книги не може да бъде надеждно

и достоверна Бог; Той по-скоро е резултат от техните капризи.

Той няма нищо общо с реалността. Той дори е докладвано мисия

ръководят собствените си пророци.

|

Дефектният концепцията за Бог, представен от тези книги е отговор-можно за този вид съпротива от heretics.l

|

Някои Очертани Обхванати теми в този диалогов прозорец:|

Аргументите

Нарушаването

Прием на християнските учени

Становището на Енциклопедия Британика

The Rees енциклопедия

Watson собствен Допускане

Собствена Beausobre и Lenfant Становище

Възгледите на християнските учени на Петокнижието

Посланието на Яков и Книгата Откровение

Допускането на Clement

Прием на протестантските учени

Прием на германски учени

Гледни точки по темата на Хрониките

Мюсюлманският отношение към Евангелията

Становището на мюсюлманските учени

В становището на Имам ар-Рази

В становището на Имам ал-Куртуби

Становището на Ал Maqrizi

Две претенции относно автентичността на Евангелията

Отговор на първото твърдение

Източник на Климент собствен Letter

Вторият пасаж от Clement собствен Letter

Трети проход на Clement

Писмата на Игнатий

Каноните на Никея

Отговорът на втория иск

Евангелието на Лука не се вижда от Paul

Human Нарушаване на Библията

Промени в текста на Библията

Допълнения към текста на Библията

Пропуски в текста на Библията

Опровержение на Подвеждащи протестантски отчети

Първо Раздорът

Наблюдения на нехристиянските Scholars

Наблюдения на еретически християнски учени

Наблюдения на християнските богослови

Второ Раздорът

Липсващите книги на Стария Завет

Разнообразни становища относно истината на някои книги на Библията

Трето Раздорът

Четвърто Раздорът

Историчността на Библията

The Ancient Velsions на Библията

Отмяна в Библията

The False Природата на библейските Промени

Библейски примери от първи вид на отмяна

Заключения

Вторият вид на отмяна в Библията

Иновация на Троицата

Триединството на Trial

Тълкуване на библейските стихове

The Trinity опровергано от самия Христос

Християнските аргументи в полза на Троицата

A дебат между Imam Raazi и Priest

Чудните дикция и стил

на Корана

Първата Божествена Качество: красноречието на Корана

Втората Divine качеството на Корана

Третата Божествена качеството на Корана: предсказанията

Четвъртият Divine качеството на Корана: знанието на

Минали събития

Петата Divine качеството на Корана

Шестият Divine качеството на Корана

Седмата Divine качеството на Корана

Осмата Divine качеството на Корана

Деветата Divine качеството на Корана

Десетият Divine качеството на Корана

Единадесетата Divine качеството на Корана

Дванадесетата Divine качеството на Корана

Заключения

Постепенния характер на Корана Revealtion

Повторенията в Корана текст

Християнски Възражения срещу Свещения Коран

Първото възражение

Второто възражение: противоречията между

Корана и Библията

Трето Възражение

Четвърто Възражение

Пето Възражение

Автентичността на Светите Традициите

Държавите от устната традиция в Библията

Исторически LEW на أ¹ ladith колекции

Разграничение между Корана и хадисите

Възражения, повдигнати срещу Светия Традиции

Първото възражение

Второто възражение срещу ladiths

Трето Възражение

Четвърто Възражение

Пето ВъзражениеПолигамията, робството и скопци в Библията

|

Сподели с приятели:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница