За ислямска Call и да отговори на мисионери, така Шейх реши да напусне всички други бизнесстраница5/42
Дата01.02.2017
Размер9.46 Mb.
Размер9.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
глава и глава 7 от Неемия от преписвачите. В

в момента на тяхното оказване на английски, корекциите

бяха направени през наличните копия. Където

копия не могат да бъдат намерени, гръцкия превод е

за предпочитане пред това на евреина.

|

Тя може да се отбележи, как текстовете на Свещеното Писание са толковалесно изкривени в името на корекция, и колко текстове, които

остана призна за векове ще изчезне изобщо от

книги. Междувременно книгите все още са пълни с грешки и кон-

tradictions.

|

В действителност, участието на човешкия елемент в тези книги имаприсъства от самото им произход. Преписвачите са unjustifi-

умело обвиняван за извършване на грешки. Дори и днес сравнително четене

ING на тези две глави ще разкрие повече от двадесет грешки

и противоречия.

|

43 Противоречие № 43|

Ние намираме това изявление в 2 Chronicles за името

на майката на цар Авия:

|

Неговата майка свое име също е Михей, дъщеряна Уриил от Гавая. (13: 2)

|

Противно на това, ние си намерят друга декларация в същата книга нав смисъл, че:

|

Той взе Мааха, дъщерята на Авесалом; койтому роди Авия ... (11:20)

|

Отново последния отчет се опровергава от книгата на 2Samuel 14:27 в която се казва, че Авесалом имаше само една дъщеря

на име Тамар.

|

44 Противоречие № 44|

Това се разбира от книгата на Исус Навин 10 глава, че на

Израилтяните превземат Ерусалим след убийството на царя, докато 15:63

на една и съща книга отрича превземането на Йерусалим от

Israelites.2

|

45 Противоречие № 45|

2 Царе 24: 1 се казва:

|

И отново гневът на Господа пламнасрещу Израел, и той се премества Давида против тях, за да се каже,

Иди, преброй Израиля и Юда.

|

Това твърдение е очевидно в противоречие с I Летописи 21: 1където се казва, че тази мисъл е провокирано от Сатана. Тъй като

според християните, Бог не е създател на злото, това

се превръща в много сериозен противоречие.

|

Противоречия в родословиетоНА ИСУС NO. 46-51

|

Сравнителният прочит на родословието на Исус споредЕвангелието на Матей и родословието според Лука

разкрива редица противоречия:

|

46 Противоречие № 46|

Матей описва Йосиф син на Яков 1:16, а Лука казва,

Йосиф син на Heli 03:23

|

47 Противоречие No. 47|

Според Матей 1: 6, Исус е бил потомък на Соломон,

син на Давид, докато Лука 3:31 го поставя в линията на Нейтън,

син на Давид.

|

48 Противоречие № 48|

Матей твърди, че предците на Исус още от David

до изгнанието на израилтяните бяха всички царе на голяма репутация,

докато Лука казва, че с изключение на Давид и Натан никой от тях не е бил цар.

Те дори не са били известни като видни личности на своето

време.


|

49 Противоречие No. 49

|

От Матея 1:12 научаваме, че Салатиил е син наJeconias докато Лука 3:27 ни информира, че той е син на Нери.

|

50 Противоречие № 50|

Ние четем в Матей 01:13, че "Зоровавел роди Авиуд", докато

Лука 3:27 се казва: "който е син на Rhesa който е син на

Зоровавел. "Това ще бъде още по-изненадващо или по-скоро много интересно

за читателя да се знае, че аз Chronicles споменава всички имена

от синовете на Зоровавел, нито Rhesa нито Авиуд появи.

Оказва се, че и двете имена са неверни.

|

51 Противоречие № 51|

Според Матей има двадесет и шест поколения от

David към Исус, а според Лука има четиридесет. Както

период от време между Давид и Исус е една хиляда години,

разликата от едно поколение на друго според Матей е

четиредесет години и според Лука двайсет и пет милиона години. Това кон-

tradiction е толкова ясно, че тя не се нуждае от коментар. Той е бил

буди сериозно притеснение за християнските богослови и

учени от самото начало на тези две евангелия.

|

A група на велики учени като Eichhorn, Kaiser, Heins, DeWett, Winner Fritsche и други са ясно призна, че

тези две евангелия наистина съдържат противоречия на едно необосновано

определими природата. Точно както двете Евангелия съдържат несъответствия в

други места, така и тук те са различни един от друг. Ако

те били свободни от несъответствия в цялата, известно основание

за разликата в генеалогична описание може да са били

намерен.

|

Адам Кларк, обаче, което прави коментари по глава 3 отЛука е неохотно цитира някои оправдания заедно с

изказването си на удивление за тях. Той, например,

цитиран Harmer на страница 408 об. 5 като този безвкусен

извинение:

|

Генеалогичните таблици са добре поддържани от евреите.Известно е на всички, че Матей и Лука има

е допуснал грешка по такъв начин, че да злепостави цялата древна и

съвременни учени. Но тъй като бяха повдигнати няколко възражения

в миналото срещу автора, в продължение на няколко съмнителни точки

от книгите и, тези възражения, по-късно, се оказа

да бъде в негова полза, по същия начин това възражение също ще

дойде на помощ. И времето със сигурност ще го направя.

|

Все пак, това противоречие е толкова сериозен, че е причинилголям срам за двете древни и съвременни учени. Техен

твърдят, че генеалогичните таблици са били държани безопасни от евреите е

невярно, тъй като е исторически доказано, че те са били унищожени

в хода на бедствията и авариите, жалко, че

са упорит историята на евреите. За тази очевидна причина

грешки са намерени в текста на Езра, както и тези Евангелия.

Сега, ако това е състоянието на писанията в Ездра собствен път,

можем да си представим състоянието на тези текстове в момента на

ученици. Ако родословията на забележителни личности и

свещеници не могат да бъдат запазени, колко много се разчита да бъде пуснат в

родословието на бедни Йосиф, който беше само дърводелец. Това е

възможно предположението, че евангелистите може да са приели

две различни генеалогични таблици относно Йосиф, колата,

penter, без правилното отношение на тяхната точност. Harmer собствена надежда

че времето ще се промени това възражение в полза на авторите

изглежда много далеч от реализиран от деветнадесет века

са преминали без евангелистите са освободени в тази

материя.


|

Ако беше възможно да се направи така, че би било направено дълго

Преди време, като видя, че през последните три века Европа е направила

такива изключителни постижения във всички области на науката и техно-

логия и е натрупал съкровищница на ресурси, за да

помогне в търсенето на истината. В резултат на научно-

проучване

в областта на религията, те за първи път някои реформи в тяхната

вярата и след това отхвърля категорично много от установените принципи

и вероизповедания на тяхната религия.

|

Подобно на папата, който се смята за непогрешим иВърховният орган на християните по целия свят, е

обявен за измамник и недостойни за доверие. Освен това, в

име на реформите, християните стават разделени на няколко

секти и продължават да правят така наречените реформи, докато най-накрая

трябваше да декларират, че християнството като цяло е не повече от

|

колекция от причудливи идеи и приказни истории. Като се има предвид товаситуация в бъдеще, не ни позволява да се надяваме на положителен

резултати

|

Единственото обяснение за това противоречие, представена отнякои учени е да се каже, че може би Матей е описал

родословието на Йосиф, докато Лука би написал

генеалогия на Мария. В този случай Йосиф щеше да стане зет

в-закон на Heli който самият е без син. Joseph същи-

преден план, може да са описани като син на Heli. Това обяснение

народ е неприемливо и се отхвърля поради няколко причини.

Първо, защото в този случай Исус не би бил потомък на

Соломон но потомък на Натан, тъй като той ще бъде включен

в родословието на майка си собствена страна, а не тази на Йосиф,

дърводелец. Ако това беше така, Исус не би могъл да е

Месия, тъй като Месия, който бе предсказано от

пророци, трябваше да бъде потомък на Соломон. Ето защо голяма

лидер на протестантската вяра отхвърли това обяснение каза

в смисъл, че "Който изключва Христос от

генеалогична линия на Соломон, изключва от Христос е

Христос. "

|

На второ място това обяснение не е приемливо, докато не се докаже,чрез автентични исторически сведения, че Мария наистина беше

дъщеря на Heli и Nathan собствена линия е чрез нея. Обикновен

предположения не са от полза в това отношение, особено в налягането

ната на състезателността забележките на Калвин и Адам Кларк. От

Напротив, това е изрично споменато в Евангелието на Йоан, че

родителите на Мери бяха Jehoachim и Йоанна. И макар че

Евангелието не е призната от съвременните християни като

разкрива книга, написана от Йоан, ученик на Исус, е,

несъмнено документ от голяма историческа стойност. Неин автор Отделни групи

tainly принадлежи към най-ранните времена на християнството. Отделни групи на книга

tainly има повече историческа стойност от най-надеждните книги

история. Тя може, следователно, не се отрече от неудостоверен

доклади.

|

Св. Августин казва, че е намерил изявление в определен книгаче Мария беше левит. Това е в разрез с нея, че е descen-

dant на Нейтън. Освен това, ние откриваме следното изявление в

Числа:

|

Всяка дъщеря, която има наследство внякое племе на израилтяните, трябва да се омъжи за едного

на семейството на племето на баща си, че децата

Израел може да се насладите на всеки човек в наследството му

бащи.


|

Нито преминава наследството от едно племе

на друго племе; но всеки един от племената на де-

Дрен на Израил ще се придържа към собствената си наследство.

(Числа 36: 8,9)

|

И в Евангелието на Лука четем:|

Имаше един свещеник на име Захарий, от

Разбира се на Авия, и жена му беше от дъщерите на

Аарон.


|

Известно е от Евангелията, че Мария е била тясно свързана

за жената на Захария (Елизабет), което предполага, че Мери

също е потомък на Аарон. Ние току-що прочетох комисия

mandment на Тора (Петокнижието), че всяка дъщеря на де-

Дрен на Израел трябва да бъде женен за собствената си племе, затова

Йосиф също трябва да бъде потомък на Аарон. Исус, в този случай,

ще бъде потомък на Давид.

|

За да се избегне това объркване две различни родословия са писменидесет. Тъй като тези евангелия не са били известни до края на

втори век, авторът на една генеалогия остава неизвестен

до другата генеалог. Това е видно, причината за пре-

изпрати противоречие в двете Евангелия.

|

Трето, беше Мери била дъщеря на Heli, той трябва да имае в познанието на древните писатели, които не биха ноу-

ingly представиха невероятни обяснения, които такива,

по-късно, бяха отхвърлени и се засмя от съвременните писатели

|

На четвърто място, Евангелието на Матей казва:Яков роди Иосифа, мъжа на Мария, от която

се роди Исус, Който се нарича Христос.

|

Докато Лука казва:|

Синът на Йосиф, който е син на Heli.

|

И двете изявления ясно показват, че авторите пишатродословието на Йосиф.

|

На пето място, ако се предположи, че Мария е дъщеря на Heli,Luke собствена декларация, която не ще да е вярно, освен ако не се докаже, че тя е

обичайно сред евреите, че при липса на реална

син, който се използва за включване на името на сина си-в-закон в тяхната

генеалогия. Това не е така, доколкото е доказано от всеки автентичен

Аргумент. Що се отнася до неистински твърденията на учени от

протестантска вяра са засегнати, те остават неприемливо за нас

поради липсата на доказателства и са валидни аргументи.

|

Ние не отричаме възможността на даден човек есвързано с друго лице, което е свързано с него чрез своя

баща или съпруга, или дори да си учител или свещеник и той може

се свързва с името на друго лице. Това е да кажем,

може, например, се отнасят към него като цар собствен племенник или

собствена цар син-в-закон, за да го признае чрез познат

личност. Този вид на сдружаване е напълно различно нещо

от някой, които са включени в генеалогична линия на друга

човек. Възможно е, че тя може да е имало обичай сред

евреите да се каже, че някой е син на баща си-в-закон,

но остава да се исторически доказано, че такъв обичай

съществувал.

|

Друг важен момент е да се отбележи тук е, че Евангелието на Матейне може да са били известни или признати по времето на Лука.

В противен случай не би било възможно за Люк да противопоказания

Dict Matthew толкова очевидно, че тя е довела до сериозни embar-

rassment на древните и модем защитници на християнството.

|

52 Противоречията No. 52-5353

Сравнителният прочит на Матей 2 и Лука представя

голямо противоречие на читателя и е склонен да се посочи, че nei-

Ther на двете евангелия са боговдъхновено.

|

Това се разбира от описанието в Матей, че учас-родители на Месията са живели във Витлеем, дори и след неговото раждане. Е

Също така стана ясно от друго описание на Матей, че пери

ОД на престоя си във Витлеем е две години. Благодарение на господство

ция на Magians те след това мигрира в Египет и е живял

там по време на целия жизнен цикъл на Ирод, л, а след смъртта му, те

върната живеят в Назарет. Luke, от друга страна, ни дава

различно описание. Той казва, че Исус "родители отидоха

Ерусалим след Мери собствено раждане, 2 и че след Предлагането на

жертват те отидоха в Назарет и е живял там. Въпреки това те

използва, за да отидете на всяка година в Ерусалим за празника на Пасхата.

|

Според него не става въпрос за Magians "общностING във Витлеем. По същия начин, родителите на Исус не може да имат

отишъл в Египет и остана там, тъй като е ясно от какво се казва,

че Джозеф никога не е напускал Юда в живота си нито Египет, нито за

всяко друго място.

|

Ние се учим от Евангелието на Матей, че Ирод ихората от Юда, не са били наясно от рождението на Jesus4 докато има

Magians го отчитат пред него.

|

От друга страна, Лука казва, че след като Мери собствено ражданеКогато Исус "родители бяха отишли ​​до Ерусалим, за да предложи на жертвата

те се срещнаха Симеон, който беше човек праведен и на кого тя е

била разкрита от Светия Дух, че няма да умре, докато не

беше виждал Месия. Той вдигна Исус на ръце и каза,

хората от големите му качества. Подобно Анна пророчица

|

и казал на хората за идването на Месията иблагодари на Бога. Сега, ако приемем, че Ирод и неговите хора бяха

враговете на Исус, Симеон би не са информирали хората

за Исус в храма, където враговете му бяха навсякъде,

нито ще пророчицата Ана, са разкрили самоличността на

Христос на народа на Ерусалим.

Ученият Нортън, който е голям защитник на Евангелията,

призна наличието на истинско противоречие в двата текста,

и реши, че в текста на Матей е погрешно и че на

Лука е била правилна.

|

54 Противоречие No. 54|

Той е научил от Евангелието на Марк, че Христос поиска от

конгрегация да си отиде след проповедта си на притчи, л и

море по това време е бил бурен. Но от Евангелието на Матей ни

научат, че тези събития се състояха след проповедта на

Mount.2 Ето защо Матей описано притчите в глава

13 от своето Евангелие. Тази проповед, следователно, е доказано, че са били

дълго време след тези събития, тъй като двете проповеди са разделени

от дълго време. Един от двата отчети, следователно трябва да бъде

по същество неправилно. Двамата автори, които твърдят, че са мъже

вдъхновение или се считат от хората да бъде така, не трябва да

направи погрешни твърдения.

|

55 Противоречие No. 55|

Евангелието на Марко описва дебата на Исус с

Евреите като се провежда три дни след пристигането си в Ерусалим.

Матей пише, че то е станало на втория ден.

Един от двата отчета очевидно трябва да бъде погрешно. Хорн

казва в коментара си (кн. 4, стр. 275, 1822 издание) по отношение на

това противоречие и този обсъдени преди това, че: "Има

Няма начин да се обясни на тези несъответствия. "

|

56 Противоречие № 56|

Последователността на събитията, след проповедта на планината, както

дадена от Matthew 8: 3,13,16 е различен от този, даден от

Luke 4:38 5:13, 7:10

Така например, събитията според Матей се случиха в тази

ред; втвърдяване прокажен, Исус "пристигане в Капернаум, изцелява

слуга на римски офицер, и изцеление на Петър майка-in-

закон. Евангелието на Лука първи описва случай на Peter собствена

майка-в-закон, а след това в глава описва изцелението на

прокажен и в глава изцелението на слугата на римския

офицер. Една от двете твърдения със сигурност трябва да бъде erro-

танен.


|

57 Противоречие No. 57

|

Според Евангелието на Йоан 1: 19-21 някои от свещениците иЛевити бяха изпратени от евреите до John да се осведоми дали той е Илия.

Той отговори: "Аз не съм Илия." Това твърдение е изрично неподходяща

dicted от Исус според Матей 11:14, където Исус е

цитиран да казва, "И ако вие ще го приемете, тоя е Илия, който

имаше да дойде. "И също така ние намираме това изявление в Матей

17: 10-13:

|

А учениците Му Го попитаха, казвайки: Защо тогава казват,книжниците, че Илия трябва първо да дойде?

А Исус в отговор им рече: Наистина Илия

първо ще дойде и ще възстанови всичко.

Но казвам ви, че Илия вече е дошъл, и

|

те не го познавах, но постъпиха с него каквото ите изброени. Също така ще бъде и Човешкият Син ще пострада от

тях.


Тогава учениците разбраха, че той говори

ги на Йоан, Кръстител.

|

И двете тези текстове означават, че Йоан Кръстител е обещанотоКонстантин и Елена, в резултат на което изявленията на Йоан и Исус кон-

tradict всеки друг.

|

Един внимателен прочит на книгите на християнството го правиПочти невъзможно е да се повярва, че Исус е бил обещаното

Месия. За помещение нашия аргумент, следните четири точки

Първо трябва да се отбележи:

|

На първо място, според книгата на Еремия, когато Йоакимсин на Иосия, изгориха писанието който е написан от Барух

от Еремия собствен рецитация, Еремия получил след при-

въодушевление от Бога:

|

Така казва Господ на Йоаким крал на Юда; Тойима кой да седне на трона на Давид [Еремия 36:30]

|

Според думите на Габриел, цитиран от Лука е необ-Сари за Месията да седне на трона на Давид:

|

И Господ Бог ще Му даде престола наБаща му, Дейвид [Лука 1:32]

|

На второ място, на идване на Христос е обусловено отпришествие на Илия преди него. Един от основните доводи на

Евреите да подкрепят тяхното неверие в Христос е, че Илия не е имал

дойде, докато му дойде преди Месията е положително

е необходимо в зависимост от техните книги. Самият Исус потвърди, че

Elias трябва да са на първо място, но в същото време той каза, че Илия е имал

вече е дошъл, но хората не го признават. От друга

|

Не може да се признае тази страница.|

освен че по-ранните версии са се променили.

|

64 Противоречията No. 64-6765

66

67|

Следните текстове противоречат един на друг:

|

(1) Матей 2: 6 и Михей 5: 2.Текстът Матей казва:

|

И ти, Витлееме, в земята на Юда, изкуството нена последно място сред първенците на Юда, защото от тебе ще

дойде управител, който се произнася людете Ми Израиля.

|

В текста на Михей, Витлеем се споменава като малко.|

(2) Актовете 2: 25-28 и четири стиха от Псалм 15, в съответствие с

арабската версия и Псалм 16: 8-11 според други транс-

уредби.


|

(3) В Посланието към евреите 10: 5-7 противоречи Псалм No.

39 (арабски) и Псалм No. 40: 6-8 според други преводаческата

ции. Текстът на евреите:

|

Затова, когато той влиза в света, казва:Жертва и принос не си поискал, но си тяло

Ми приготви всеизгаряния и жертви за

грях не Ти са угодни. Тогава рекох: Ето: Идвам да

Твоята воля, о, Боже!

|

Докато в псалмите се казва:|

Жертва и принос Ти да не си желая; мина

ушите ти е отворена: всеизгаряне и принос за грях

не си ти е необходимо.

Тогава рекох: Ето, дойдох: в обема на книгата

е писано за мен,

Драго ми е да изпълня Твоята воля, о, Боже мой: да, законът Ти е

дълбоко в сърцето ми.

|

(4) Актовете 15: 16,17 са в противоречие с Амос 9: 11,12.В Деяния 15 се казва:

|

След това ще се върна и ще се изгради отновоскинията на Давид, който е паднал; и аз ще

изгради отново руините от тях; и аз ще го създаде, че

остатък от мъжете да потърсят Господа.

|

Amos разполага с:|

В оня ден ще въздигна скинията на Давид

че е паднал, и ще заградя проломите й; и аз

ще въздигна развалините й, и ще я съградя както в дните на

възраст. Това те могат да завладеят останалите от Едом и на

всичките народи, които се наричат ​​с Моето име.

|

Християнските коментатори са признали наличието напротиворечия в тези текстове и да признае, че

Иврит версия е била манипулирана.

|

68 Противоречие No. 68|

Paul притежавате първата писмо до Коринтяни 2: 9 казва:

|

Но, както е писано, око не е видяло, и ухо не е чуло,нито да влезе в сърцето на човека, нещата,

което Бог е приготвил за ония, които го обичат.

|

Проучванията на християнските богослови са заключили, четова твърдение идва от Исая 64: 4, която е следната:

|

Защото, тъй като от началото на света, мъжете иматне чуло, До уши, нито има окото

видял, Боже, освен теб, това, което той е приготвил за

Онзи, който изтърпи за него.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница