За ислямска Call и да отговори на мисионери, така Шейх реши да напусне всички други бизнесстраница6/42
Дата01.02.2017
Размер9.46 Mb.
Размер9.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

|

Разликата между двата текста е съвсем очевидно. Theкоментатори на Библията признават наличието на incompatibili-

Тай в горните текстове и да кажа, че текстът на Исая се преустановява

изкривени.

|

69 Противоречие No. 69|

Евангелието на Матей 9: 27-31 описва в глава 9, че Исус

след като излиза от Ерихон, видя двама слепци по пътя и

ги излекува от слепотата си. Противоречащи това, Марк пише

в глава 10 от Евангелието:

|

..blind Bartimaus, син на Тимей, седешемагистрала страна просия.

|

Така че в Марк се споменава заздравяването на само един човек, чрез Исус.|

70 Противоречие No. 70

|

Матей описва това събитие в глава 08:28:|

... В страната на гадаринската земя, срещнаха Го двама

хванати от бяс, които излизаха от гробищата.

|

Тогава Исус е описан като ги изцеление. Това твърдение ев противоречие с текстовете на Марк глава S и Лука глава

8, което е:

|

Там го посрещна от града един човек, койтотрябваше дяволи ... [Лука 8:27]

|

Тогава той е бил изцелен от Исус. Двама мъже в първата офертасе превърне в един през второто.

|

71 Противоречие No. 71|

7 от Матей, че Исус изпрати двама от: от глава 21 Изглежда

учениците си да донесат магаре и осле от селото и

ученици:


|

... Докараха ослицата и ослето, и постави на тях им

дрехи, и те го постави върху него.

|

Докато останалата част от евангелистите каза, че попита Исус муученици да донесат само ослето или магаре и че когато той дойде

той се качи върху него.

|

72 Противоречие No. 72|

Mark 1: 6 казва, че в първата си глава "И Джон ... яде скакалци

и див мед.

|

Докато Матей 11: 18,19 казва, че: "Йоан дойде, който нито ядеше, нитопиене. "

|

73 Противоречие Nos. 73-7574

75

|Едно сравнение между текстовете на един Mark глава,

Матей глава четвърта и Джон глава първа, разкрива inconsisten-

тики по отношение на обстоятелствата, в които учениците

прегърнали новата вяра. Евангелията на Матей и Марк

напишете:

|

И Исус ходеше край Галилейското езеро, видя двамабратя, Симон, наречен Петър, и Андрей, неговият брат,

хвърляха мрежа в морето ... и той им казва:

Следвайте ме ... И те го последва ... Той видя друг

двама братя Яков Зеведеев и Иоан му

Brother, че кърпеха мрежите си ... той ги нарича. и

го последва [Матей 4: 18-22]

|

Но текстът на Джон е различен от горния текст в триначини. Първо Йоан не се споменава името на James

На второ място тя описва, че Исус ги видя, с изключение на

John, на брега на река Йордан (не Галилея). Трето John прави

не се говори за техните мрежи. Съдържанието на John собствен текст ни информират

че Исус се запознах с Джон и Андрю на брега на Йордан, тогава

Петър е изпратен от Andrew. И на следващия ден дойде Филип и

Натанаил. Джеймс не се споменава [Йоан 5: 22,23]

|

76 Противоречие No. 76|

Сравнението на глава 9 от Matthew с глава 5 от

Марк разкрива противоречия в докладите на двете евангелистите

относно владетел собствена дъщеря. Matthew доклади:

|

Има дойде някой си началник .... казва дъщеря ми едори и сега е мъртъв.

|

Докато Марк 5: 22,23, казва:|

Той падна в краката му ... казвайки: Малката ми дъщеря бере

на прага на смъртта.

|

По-нататък той казва, че Исус отиде с владетеля, но по пътяхора дойдоха от синагогата и казаха: "Дъщеря ти е

|

Някои от ранните учени са признали, че несъвместимост съществуващатаизд между двата текста. Някои от тях в полза на текста на

atthew докато други предпочитат текста на Марк. Luke притежавате

текст е подобен на текста на Марк освен че пише, че

доклад на дъщеря собствена смърт беше даден само от един човек, [8:49]

|

Смъртта на владетеля собствена дъщеря винаги е билаточка от объркване сред учените на Библията. Там се показва

споразумение по въпроса за това, дали дъщеря е починала или

просто гледаше така, сякаш тя е мъртва. Ученият учен Nander

не е убеден, че тя е мъртва. Той каза, че в действителност, тя е

не е мъртъв, но изглеждаше само като, ако е тя. The учени Balish,

Sliemasher и Sassoon също са на мнение, че тя не е била

мъртъв, но само в безсъзнание. Това се подкрепя и от държавните

среда на Исус [Подобно 08:52]

|

Не плачи, защото не е умряло, а спи.|

Според тези становища това събитие не се обслужват

цел доказване на чудото на възкресението на мъртвите.

|

77 Противоречие No. 77|

Това се разбира от Матей 10:10 и Лука, че когато Христос

изпрати учениците си да проповядват, той им забранил да се запази дъги с

тях, а напротив текста на Марк 6: 8 се казва, че Исус

им позволи да запазят своите тояги.

|

78 Противоречие № 78|

**

|Това се казва в глава 3:13 от Матея, че:

|

Тогава идва Исус от Галилея на Йордан при Йоан,да се кръсти от него. Но Йоан го възпираше, казвайки: Аз

има нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при

мен?

|

По-нататък в тази глава се казва:|

И Исус, когато той е бил кръстен, отиде до права

изход на водата ... и той видя Божия Дух,

слиза като гълъб ...

|

И Евангелието на Йоан 1: 32,23 описва това събитие в тезидуми:

|

А Йоан свидетелствува, казвайки: Видях Духаслиза от небето като гълъб, и остана върху

него. И аз не го познавах, но който ме прати да кръщавам

с вода, той ми рече: Онзи, над Когото

ще видиш да слиза Духът и да остава върху Него,

същото е той, който кръщава със Светия Дух.

|

Евангелието на Матей 11: 2 съдържа тази декларация в глава|

Сега, когато Джон е чул в тъмницата за делата на

Христос, той изпраща двама от учениците Си и рече му.

Ти ли си този, който трябва да дойде, или да очакваме друго.

|

Първото изявление ни дава да разберем, че Джон знаеше,Исус преди слизането на Светия Дух върху него. Противно на

това второто твърдение цитира думите на Йоан: "Аз го познавах

не ", което означава, че Джон не познават Исус преди слизането

на Духа върху него. Докато третата заема средна позиция.

|

Противоречие No. 79|

Евангелието на Йоан е докладвала Христос казва:

|

Ако аз свидетелствам за себе си, ми е свидетел, не е вярно.(05:31)

|

И същото Евангелие съобщи Христос като contradict-ING това:

|

Въпреки, че аз свидетелствувам за Себе Си, пак свидетелството Ми е истинно.(08:14)

|

Противоречие No. 80|

От Матей 15:22, че изглежда жената, която

дойде при Исус плаче за нея daughterl е от Ханаан. Това

информация се опровергава от Евангелието на Марк глава 7:26

където той съобщава, че е грък и Syrophoenician от

племе.


|

Противоречие № 81

|

Ние четем в Евангелието на Марк 7:32:|

И те донесе при Него един глух и трябваше

пречка в речта си.

|

Ясно се разбира от това, че човекът, който е глухи ням, беше един човек, но описанието в Евангелието

Матей 15:30 явно противоречи това, казвайки:

|

И големи множества дойдоха при Него, като стях, тези, които са били куци, слепи, неми, недъгави и

и много други, и сложиха ги в Исус "крака, и той

ги изцели.

|

Това преувеличение е подобна на тази, направена от Йоан 21:25, наавтор на четвъртото Евангелие, който казва, че в края на книгата:

|

А има и много други неща, които ИсусНаправих това, което, ако те трябва да бъдат написани на всеки един, I

Предполагам, че дори и самият свят не може да съдържа в

книги, които трябва да бъдат написани.

|

Това, което човек трябва да мисли за подобни твърдения? Те са под-позира за мъже на вдъхновение отвъд всякаква критика.

|

Противоречие No. 82|

Ние четем в Евангелието на Матей 26: 21-25, че Исус, обръщайки

негов

учениците, каза:|

... Аз ви казвам, че един от вас ще Ме предаде.

И те са били прескръбна, почнаха всички

един от тях, за да Му казват: Господи, не съм аз? И той

отговори и рече: Който натопи ръката си заедно с Мене в

блюдото, той ще Ме предаде, ... Тогава Юда

отговори и рече: Учителю, не съм аз? Той му каза:

Ти каза.


|

Същото събитие е описано от John 13: 21-26 по начин, който е

значително

различно от по-горе:

|

Истина, истина ви казвам, че един от вас щеме предаде, тогава учениците гледаха един на друг,

недоумявайки за кого говори. Сега там е облегнал на

Jesus "гърдите един от учениците, когото Иисус обичаше.

|

Симон Петър, затова кимна към него, че той трябва дапопитам кой трябва да бъде на кого говори. После лъжеш 13

на Исус собствена казва гърдите му: Господи, кой е? Исус

отговори: Той е онзи, на когото трябва да се даде залъка, когато

да го натопи. И когато той натопи залъка, той

го подаде на Юда Искариотски, син на Симон.

|

Противоречие № 83|

Евангелието на Матей, описвайки случай на арест на

Исус казва в глава 26: 48-50:

|

А оня, който Го предаваше, беше им дал знак, казвайки:Когото целуна, Той е; задръжте го бързо.

И веднага се приближи до Исуса и рече: Здравей, Учителю;

и го целуна ... Тогава пристъпиха, сложиха ръце на

Иисус и Го хванаха.

|

Евангелието на Йоан дава една и съща история с голяма разликатации в глава 18: 3-12

|

Юда, след като получи лента на мъжете и официалноводители от главните свещеници и фарисеите, дойде там

с фенери, факли и оръжия. Ето защо Исус,

знаеше всичко, което щеше да Го сполети, излезе

излезе и им рече: Кого искате ли? Те

му отговори, Исус от Назарет. Исус им каза:

Аз съм той. И Юда, който Го предаде, стоеше с

тях. Веднага след като той им каза: Аз съм,

те се дръпнаха назад и паднаха на земята. Тогава попитах

той ги отново, Кого търсите? И те казаха: Иисус

Назарет. Иисус отговори: Казах ви, че съм Аз:

Ако, прочее, ме търсят, нека те отидат наследник начин .... Тогава

групата и капитанът и офицерите на юдеите се

Исус, и го върза.

|

Противоречие No. 84|

Всички четири Евангелия дават описание на Петър отрича

Jesusl след арестуването му. Но всяко описание е различен от

други осем отношения.

|

1. Според докладите на Матей 26: 6-75 и Марк 14: 66-72там

две моми, които твърдяха, че Петър е един от показаната

ципите на Исус, както и някои други хора, които "стояха". Докато

Luke собствен описание твърди, че е имало една мома и две

други мъже.

|

2. Според Матей, когато първият прислужницата проговориПетър седеше отвън на двореца, докато

според Лука 22:55, че е "в средата на залата," и

според Марк, той е "под в двореца", и

според Джон го отрече, когато той е бил вътре в

дворец.

|

3. Текстът на прислужница собствен въпрос на Петър е различенвъв всичките четири Евангелия.

|

4. Според докладите на Матей, Лука и Йоан,петел екипаж само веднъж, след като Петър отрече Исус три

пъти, а според Лука, един петел изпя три пъти;

след като само след първия отричането на Петър, и два пъти, след

втори отказ.

|

5. Според Матей и Лука, Исус предсказаПетър, че той ще отрече Исус три пъти преди петелът изпя

тази нощ, докато Марк го е съобщено по различен начин, казвайки

че Исус казва на Петър, че той ще се отрече от него три пъти

преди петелът изпя два пъти тази нощ.

|

6. Петър собствен отговор на камериерката, които първи се справи Peter едокладвано от Матей 26:70 като: "Знам, че не е това, което ти казваш."

Докато според Йоан 18:25 той само каза: "Аз не съм." Mark 15:68

от друга страна, го е съобщено в следните думи: "Знам,

не, нито разбирам що говориш. "Лука 22:57 е

Казано по този начин: ". Жено, не Го познавам"

|

7. Петър собствена втори отговор също се отчита по различен начин от всичкиевангелистите. Според Матей 26:72 ..Peter отрече

го с клетва и каза: "Аз не познавам човека," и

според Йоан 18:25 неговия отговор беше: "Аз не съм" 6, докато Марк

14:70


току-що каза, "И той пак се отрече", и в съответствие с

Luke 22:58 неговия отговор беше: "Човече, аз не съм."

|

8. Хората, които "стояха" по времето на Петър притежават отказса били, според Марк, извън двореца, докато Лука

ги отчита като "в средата на залата."

|

Противоречие № 85|

Описвайки случай на разпъването на Исус Лука 23:26 казва:

|

И тъй като те го заведоха хванаха единСаймън, Cyrenian, излизащ от страната, както и за

го сложиха на кръста, че той може да го носи след Исус.

|

Това твърдение се опровергава от Евангелието на Йоан 19:17, къдетосе казва, че Исус, носейки кръста си, себе си, излезе към

мястото на разпятието.

|

Противоречие No. 86|

Първите три [Матей 27:45, Марк 15:23, Лука 23:44] Евангелията

Съгласен

че Христос бил на кръста в шестия час от деня на

разпъване на кръст,

но противно на това Евангелието на Йоан 19:14 му съобщава, че е в

съдът

Пилат точно в шестия час на същия ден.|

Противоречие No. 87

|

Евангелието на Марк 15:32 казва по отношение на крадците, които са билиразпнат Исус:

|

А ония, които бяха разпнати с него, го хулеха,|

докато Лука 23:43 съобщава, че един от тях обидил Исус и

друг казва,

|

Господ запомни ме, когато дойдеш в кралдом. Тогава Исус му отговори, днес ще бъдеш

с Мене в рая.

|

На урду преводачи на издания 1839, 1840, 1844 и1846 променила текста на Матей и Марк да се избегне това

разлика в смисъл, че има само един човек, който е

разпнат с Jesus.6 Това е обичайна практика на Christian schol-

ARS да променят текстовете на Светите си писания, когато те

мисля, че трябва.

|

Противоречие No. 88|

Това се разбира от глави, 20:29 и 21: 1 на Матей, че

Исус пристигна в Ерусалим, след като излиза от Ерихон, докато

от Йоан 11:54; 12: 1 научаваме, че Исус, заминаващи от Ефрем,

пристигна

във Витания, където той остана за през нощта.

|

Противоречие No. 89Възкресението на Исус:

|

Ние се учим от Матей 27:56; 28: 5,6, че когато Мария Магдалена иМария, майката на Яков, пристигна в близост до гроба, ангел

Бог е слязъл от небето, и камъкът отвали от

гроба и той седна на него, и каза на жените не трябва да се страхуват

и се прибера вкъщи бързо.

|

Евангелието от Марк 16: 1-6 описва този инцидент, както следва:|

Мария Магдалена и Мария, майката на Яков

и Саломия .... дойдоха на гроба, .... и когато

те погледна, видяха, че камъкът е отвален ....

И като влязоха в гроба, видяха, че един млад човек

седи от дясната страна, облечен в дълга бяла

дреха.

|

Luke собствен описание на това е 24: 2-4:|

И намериха камъка отвален от

гроб, и са влезли в и не е намерено тялото на

Господ Исус ...... ето, двама мъже стояха от тях

блестящи дрехи.

|

Противоречие No. 90|

Това е изрично споменато в Матей 28: 8-10, че след ангелите

информира жените на Исус "възкресение, те се върнаха от

там, и на начина, по който те срещнах Исус. Исус ги приветства и

ги помоли да кажа на хората да отидат в Галилея, където те биха

го види.


|

Но Лука 24: 9-11 се различава от това изявление, когато казва:

|

И се върнаха от гроба, и каза на всички тезинеща, към единадесетте и на всички останали. Това беше Мария

Магдалена и Йоана, и Мария, майката на Яков

и други жени, които бяха с тях, които казаха тези

неща на апостолите. И на думата си струваше да ги

като празен истории, и те не им повярва.

|

От друга страна, ние се учим от Евангелието на Йоан 20: 13-15, чеИсус срещнал Мария Магдалина в близост до гроба.

|

Противоречие No. 91|

Евангелието на Лука казва в глава 11:51:

|

От кръвта на Авел до кръвта на Захариякойто загина между олтара и храма: Истина

Казвам ви, ще се изиска от това generation.S

|

Но ние четем това в Книгата на Езекиил 18:20:|

Душата, която е съгрешила, тя ще умре. Синът няма да

понесе наказанието на бащиното беззаконие, нито ще бащата

понесе беззаконието на сина. Правдата на

праведния ще бъде за него, и беззаконието на

нечестивия ще бъде върху него.

|

Въпреки това, в други места в Стария Завет има всеки седемщите пасажи, които предполагат, че децата на един човек ще бъде

отговорен за греховете на баща си до три или четири генери-

телните.

|

Противоречие No. 92|

Paul притежавате първата писмо до Тимотей 2: 3,4 съдържа тази декларация:

|

Защото това е добро и благоприятно пред Бога,нашия Спасител, който ще разполага с всички мъже, които трябва да бъдат спасени, и

да достигнат до познание на истината.

|

Това твърдение е несъвместимо с, и противоречи, Paul притежаватеизявление във второто си писмо до Солунци 2: 11,12:

|

И затова Бог праща delu-Sion, че за да повярват на лъжата, че всички те могат да бъдат

проклет, които не са повярвали истината, а са имали благоволение в

неправда.

|

Може да се отбележи как Павел притежава две твърдения си противоречатдруг. Първият текст ни дава да разберем, че Божието цел е да

изкупи всички човеци и ги закара до познание на истината,

докато последното твърдение ще ни накара да повярваме, че Бог изпраща

силни заблуди за тях, така че те вярват в лъжата като

истината; и Бог ще ги накаже за това. Протестантите повдигат

на същото възражение срещу други религии. Според тях

Бог първо ги deludes да ги отклони от правия път,

и след това да ги наказва за неправда.

|

Противоречията No. 93-6|

Деяния 9: 1-5,22 и 26 се даде описание на Paul собствена превръщане в

Християнството. Текстовете на трите глави са различни в

много отношения. Ние възнамеряваме да се даде само три несъответствия в

тази книга.

|

1. Ние четем в Деяния 9: 7 Това изявление:|

А мъжете, които го придружаваха, стояха

безмълвен, след изслушване на глас, но като не видял човек.

|

Това твърдение се опровергава от следните актове 22: 9изявление:

|

И ония, които бяха с мен, наистина видях светлинатаи се страхуват; но те не чуха гласа на Този, Който

говори с мен.

|

Противоречието между "чува глас" и "чува не отГласът на него "говори за себе си.

|

2. Отново в глава 9: 7 намираме Павел цитира тези думи наИсус:

|

..само Господ му каза: Стани и иди вград; и ще ти се каже, какво ти трябва do.t

|

Глава 22 съдържа също така:|

Стани и иди в Дамаск; и там ще бъде

ти каза, от всички неща, които се назначават за тебе да

направя.


|

Но в глава 26 ни се казва друга история:

|

Но стани и се изправи на нозете си; защото са се появилитебе за тази цел, за да те направи министър и

свидетел на тези неща, които ти е виждал, и на

тези неща, в който ще се появи при теб.

Те Предоставяне от хората, и от езичниците,

комуто сега те пращам да си отворят очите и до

да се обърнат от тъмнината към светлината, и от властта на

Сатана към Бога, че те могат да получат прошка на

греховете и наследство между онези, които се освещават

чрез вяра, която е в мен.

|

Може да се отбележи, че според първите два текста, Исусне възлага задължение за Paul по този повод, но беше

обеща, че той ще бъде казано, след като той пристигна в Дамаск,

а по-късно изявление показва, че Исус обясни задълженията си

по време на външния си вид.

|

3. Приема се, от първия текст, че хората, коитоса били с Пол стоеше мълчаливо, докато текстови показва трети

тях, че са паднали на земята, и на втория текст прави

не го споменавам изобщо.

|

Противоречие No. 97|

Ние намираме в Paul притежавате първата писмо до Коринтяни 10: 8:

|

Нито да блудстват, тъй като някои от тяхизвършено, л и падна в един ден двадесет и три хил

пясък.


|

Това твърдение се опровергава от Числа 25: 1,9:

|

А умрелите от язвата бяха двадесет ичетири хиляди души.

|

Един от тези два текста трябва да бъде погрешно.|

Противоречие No. 98

|

Четем това твърдение в книгата Деяния на апостолите 7:14:|

След това изпрати Йосиф, и призова баща си Яков му

и целият му род, седемдесет и пет души.

|

Горният текст изрично означава, че Йосиф и му де-Дрен, които бяха с Йосиф в Египет са естествено изключени

от този номер. В действителност, тя се отнася до Яков и семейството му, но

в

Битие 46:27 четем:|

А синовете на Йосиф, които са родени от него

Египет са две души. Всички душите на дома

Яков, които дойдоха в Египет бяха седемдесет и десет.

|

и в съответствие с коментарите на D "Oyly и Richardmentномера на къщата на Яков идва седемдесет само когато

Йосиф и двамата му синове са включени в него. Те се изброят като

следва: децата на Лия тридесет и два души, на Зелфа шестнайсет,

Рейчъл единадесет и на Вала седем. Те са във всички шестдесет

шест души. Те стават седемдесет когато Яков, Йосиф и двамата му

Включени са синове. Това означава, че по-горе текст на книгата

Актовете със сигурност погрешни.

|

Противоречие № 99|

Смъртта на Юда Искариотски, е описан както от Матей иСподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница