За ислямска Call и да отговори на мисионери, така Шейх реши да напусне всички други бизнесстраница7/42
Дата01.02.2017
Размер9.46 Mb.
Размер9.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   42

Деяния. Двете текстове разкриват сериозни противоречия в две

отношения. На първо място според Матей 27: 4,5,6,7 Юда "тръгна,

и

отиде и се обеси. "Докато Деяния 01:18 казва:

|

Сега този човек (Юда) закупили поле снаграда на беззаконието; и падане презглава; той нахлу asun-

дер в средата и всичките му черва изтекоха.

|

На второ място, ние знаем от първия текст, че главните свещеницихрама купи поле с левия от Judas3 докато парите

втората текста ясно казва, че самият Юда е купил поле

с тези пари. Петър в последния текст също добавя:

|

И това стана известно на всички жители на Ерусалим.|

Има няколко причини да се смята, че твърдението

Матю е погрешно като в сравнение с Лука, който може да бъде

вярно. Ще разгледаме пет от тези причини тук:

|

1. Това е ясно от текста на Matthewl, че Юда е билразкаяние за греха му за предателство, преди да затвори

себе си, но това не може да е вярно, тъй като Исус, в този час,

беше в двора на Пилат и все още не е осъден на

смърт.


|

2. Текстът показва, че Юда се е върнал парите

първосвещениците и старейшините на храма. Това е също така

погрешно на същото основание, че първосвещениците и

старейшини бяха с Пилат по това време и не са били предварително

изпрати в храма.

|

3. контекста на Матей собствен текст ясно показва, чепреминаването посочена, който се намира между втория

и девета стихове, не отговарят на останалата част от

текст.

|

4. Judas загинаха сутринта на нощта, в която Исусе бил арестуван. Изглежда малко вероятно, че в такъв кратък

време, той трябва да се покаят и да се самоубие, защото той

знаеше, че още преди ареста на Исус, че Исус ще

да бъде убит от евреите.

|

5. деветия стих от този текст съдържа сериозна грешкакоито ще бъдат обсъдени в раздела обсъждаме

грешки на Библията.

|

Противоречие No. 100|

Първото писмо на Йоан 2: 1,2 казва:

|

Исус Христос, праведния и той е изкупителна жертваза нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на

целия свят.

|

Противно на това четем в книгата Притчи 21:18:|

Нечестивият ще бъде откуп за праведния, и

нарушителят за праведните.

|

Противоречието тук не се нуждае от коментар.|

Противоречие № 101

|

Това се разбира от текста на Paul собствено писмо до Евреите07:18

че една от заповедите на Мойсей е слаб и unprof-

itable и поради дефектна, докато Псалм № 18 се казва в стих

7, "Законът на Господа е съвършен."

|

Противоречие No. 102|

Евангелието на Марко описва жените идват в

гроба на Исус "много рано сутринта", а Евангелието на

Йоан ни казва, че само Мария Магдалена дойде на гроба

", Когато беше още тъмно."

|

Противоречие No. 103|

Надписът superscribed на кръста от Пилат е

дава по различен начин в четирите евангелия. В Матей 27:37 е,

"Това е


Исус, цар на евреите. "

|

В Евангелието на Марк 15:26 изглежда само като "царят наЕвреи. "

|

Лука 23:38 казва, че написани в писма на гръцки, латински и еврейскибеше: "Това е цар на евреите." "

И Евангелието на Йоан 19:19 го слага в тези думи: "Исус от

Назарет, цар на евреите. "

Странно е, че евангелистите не може да запише такъв кратък

осъди последователно. Как тогава може да се вярва на техните записи за

подробни и дълги доклади.

|

Противоречие No. 104|

Ние се учим от Евангелието на Марк 06:20, че Ирод вярва в

правдата на Йоан Кръстител и е доволен от него.

Той арестуван и го уби само заради Иродиада (си

брат собствена съпруга).

Лука 3:19, от друга страна, съобщава, че Ирод не гонят

Джон само заради Иродиада, но също така и за укорите на

John относно собствената си извратеност.

|

Противоречие No. 105|

Трите евангелисти Матей, Марко и Лука са единодушни,

за описанието на имената на единадесет от учениците на

Исус, но и трите не са съгласни по отношение на името на

дванадесети ученик. Имената на единадесет ученици единодушно

споменати са: Петър, Андрей, Яков Зеведеев, Йоан,

Филип, Вартоломей, Тома, Матей, Яков, син на Alpheus,

Симон Зилот и Юда Искариотски. Според Матей,

|

името на дванадесетия ученикът е Lebbeus чието презимее Тадеус. Марк казва, че е Тадей. Лука твърди, че е

Юда, брат на Яков.

|

Противоречие No. 106|

Първите три евангелисти правят споменаване на човека, който

седеше на митницата, и които следваха Исус

когато той го нарича. Има, обаче, значително несъгласие

среда между тях по отношение на неговото име. Според Матей

името му е Матей, л, докато Марк казва, че той е бил Леви, син на

Alpheus, 2 и Лука пише Леви без баща си собствен name.3

|

Противоречие № 107|

Ние четем в Матей, че Исус смята Петър като най-добрите

от учениците си, както Исус е казал за него.

|

Блажен си Симоне: .... и аз ти казвам,Че ти си Петър, и на тоя камък ще съградя Моята

църква; и портите на ада няма да й надделеят.

И ще ти дам ключовете на царството на

небето; и каквото бъдеш свързват на земята, ще бъде

вързано на небесата; и каквото развържеш на

земята, ще бъде развързано на heaven.4

|

По-нататък в същата глава, Исус е заявил, даПетър:

|

Махни се зад мен Сатана: Ти си престъпление към мене:защото не мислиш за нещата, които са от Бога, но

тези, които са от men.5

|

Протестантските учени са възпроизвели много отчети наДревните учени около Peter притежават обвинение. John, в неговия commen-

ната на Матей, каза, че Петър бил арогантен и мъж на

"Слаб интелект". St Augustine каза, че той не е бил непоколебим

и разбира се, в един момент той ще повярват и на друго той би

съмнение.

Не е ли странно и смешно, че човек на такива качества е

обеща "ключовете на небесното царство"?

|

Противоречие No. 108|

Евангелието на Лука описва двама ученици на Исус пита

него, "Ти искаш да заповядаме да падне огън от

небето и да ги изтреби, както стори и Илия? "Исус смъмри

двамата ученици казват, "Не знаете ли, какъв дух сте

са от. За Човешкият Син не е дошъл да погуби хората собствения си живот,

но и да ги спаси. "" л-нататък в същото Евангелие намираме

друго изявление на Исус, което абсолютно противоречи на това. То

казва: "Аз дойдох, за да изпратите огъня на земята; и какво ще I, ако е

е вече запалил? 2

|

Противоречие No. 109|

Matthew съобщи, че майката на Зеведеевите синове имаха собствени

поиска Исус да:

|

Дай тия мои двама сина да седнат, този на Твоятадясната ръка, а другият отляво в Твоето kingdom.3

|

Mark от друга страна съобщава, че искането е направено отЗаведеев собствени синове themselves.4

|

Противоречие № 110|

Евангелието на Матей включва една притча на човек, който

насади лозе. В края на притчата намираме:

|

"Когато Господ затова на лозето си дойде,какво ще стори на тия земеделци? Те казват:

него, той безславно ще унищожи тези зли хора, и

ще позволи на лозето си към други земеделци, които

ще му дават плодовете на времето им. ""

|

Лука, обаче, има в края на притчата:|

Какво следователно трябва господарят на лозето стори

тях? Той ще дойде и ще погуби тези земеделци,

и ще даде лозето на други. И когато те

като чуха това, рекоха: Бог forbid.2

|

Текстовете са очевидно противоречиви. Вторият текст кон-tradicts първата, като допълни, "Когато чуха това, рекоха: Бог

боже! "


|

Противоречие No. 111

|

В случай на една жена от Витания, който поливаше парфюммиро върху главата на Исус, е описан в три gospels.3

Има няколко противоречия между различните

сметки.

|

1. Mark4 съобщава, че това събитие се състоя преди два дни|

празника на Пасхата, л, докато Джон доклади е да има hap_

случили SLX дни преди festival.2 Matthew мълчи

по отношение на времето на този инцидент.

|

2 Марк и Матю се съгласявате, че Исус е бил в къщата наSlmon прокажения, когато жената дойде, докато Джон доклади

той да бъде в дома на Лазар, братът на Мери.

|

3. Матей и Марк се съгласявате, че мехлемът се изсипвана главата на Исус, 3, докато John противоречи на това и казва,

че тя помаза краката на Jesus.4

|

4. Марк казва, че хората, които забраняваха на жената бяхасред хората, които са присъствали там по това време,

докато Матей е казал, че те са били ученици

Исус и Йоан собствена версия е, че възражението е повдигнато

от Юда.


|

5 три Евангелия са цитирани Исус "речта му дисплея

clples по този повод по различен начин.

|

Най-сериозни противоречия, представени от тези текстове не може да бъдеелиминиран, като твърди, че това събитие на Исус "помазание

може да се проведе на няколко пъти, и всеки евангелие

може да отчете различна история. Събитието е ясно

една и съща във всеки отделен случай и противоречията в различните

сметки е ясна индикация за обичайната манипулация в

текст.


|

Противоречие № 112

|

Едно сравнение на текстовете на Матей 22, Лука 26 и Марк14 във връзка с описанието на Тайната вечеря, л разкрива две

сериозни противоречия

|

1. Има две чаши, споменати в Лука собствено описание, единпреди хранене, а другата след него, докато Матей и Марк

говори само на една чаша. Очевидно Лука собствено описание е erro-

танен, защото това описание включва сериозно възражение

срещу вярата на католиците, които вярват, че виното и

хлябът всъщност се превръщат в плътта и тялото на Христос.

|

2 Според Лука, тялото на Христос се пожертва самоза учениците, 2, докато Марк съобщава, че са били пожертвани

се дава в продължение на много, 3 и от Матей ние разбираме, че nei-

Ther тялото, нито кръвта на Исус се е проляла, но кръвта на

Новия Завет е нещото, която се пролива за другите. Как

кръвта на Новия Завет се пролива е загадка.

|

Ние сме много изненадани да се отбележи, че Евангелието на Йоанописва обикновени събития като Исус езда на магаре или прилагане

парфюм за дрехите си, но не направи никакво споменаване на като

важно събитие като Тайната вечеря, която държи като жизненоважен

поставете в християнски ритуал.

|

1. Тайната вечеря или Евхаристията е тайнството ритуал наХристияни. Според

д евангелия, произхода на това тайнство е събитие, което се

поставите в нощта

предхождащ Исус "арест, когато той ядеше храна с неговата

ученици. Той взе хляб

и рецитира благословии и благодарение над него и го даде на

учениците да споделят сред

себе си. Тогава той каза: "" rhis е Моето тяло, което за вас се дава,

това правете remem-

brance на мен. "Afler вечерята той взе чашата с вино в нея и

каза "," rhis чаша е

Новият завет в Моята кръв, която за вас се пролива. "Християните

да го направи ритуал

че те вземат чаша вино и да предлагат своите благодарности и прекъсне

хляб и предлагат на своите

благодарение на нея. Католиците вярват, че хлябът и виното

всъщност TUM в тялото

и плът на Исус. На церемонията бе обявен Евхаристия, която

означава "thankful-

Нес "от Павел.

2. "Това е Моето тяло, което за вас се дава." 22:19

3. "Това е Моята кръв на новия завет, която се пролива за мнозина."

14:24

|

Противоречие № 113|

Ние четем този стих в Матей:

|

Понеже тясна е портата и стеснен е пътят,който води към живот, и малцина са онези, които ги намират.

|

Но по-нататък в същото Евангелие четем на Исус ", казва:|

Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене, ... за моя

иго е благо и Моето бреме е light.2

|

Противоречие No. 114|

Ние четем в глава 4 на Матей, че дяволът първо се

Исус към Светия град, и го постави на върха на темпера-

мер, а след това го качи до върха на планината. Исус след това

отиде в Галилея. След като напусна Назарет дойдоха в Капернаум и

живееше там.

Лука казва в глава 4 на своето Евангелие, че дяволът първо се

Исус на планината, тогава в Йерусалим и след това той е бил

стоеше на върха на храма, а след това Исус се върна

Галилея и започва да преподава там, след това той отиде в Назарет,

където той е бил възпитан.

|

Противоречие No. 115|

Матей съобщава, че самият римски офицер дойде на Исус

и му поиска да излекува слугата си и каза:

|

Господи, аз не съм достоен да влезешпод моя покрив, но се говори само на думата, и слугата ми

е healed.3

|

Исус, хвалейки вярата на служителя, каза:|

Както си повярвал, така да бъде направено при тебе. И

слугата оздравя в същия този hour.l

|

Luke съобщава това събитие по различен начин. Според негоСамият Centurion не дойде при Исус, но изпрати някои старейшини

евреите. След това Исус отиде с тях. Когато той се приближи до

къща:

|

... Стотникът изпрати приятелите му казаха:Господи, проблеми не себе си, защото аз не съм достоен, че

предназначил да влезеш под стряхата ми. Затова нито

мислех, че съм себе си достоен да дойда при тебе, но казват в

дума, и слугата ми ще бъде healed.2

|

Тогава Исус се похвали на служителя, и хората, които са били изпратениот служителя се върна у дома си, служителят е бил излекуван.

|

Противоречие No. 116|

Матей съобщава в глава 8, че един книжник се приближи до Исуса и

поискал разрешение му да го последва, където и да отиде. След това

ученик му каза, че първо той трябва да отида и погреба баща си

и след това следват Исус. Матей описва много събития след

това, както и в глава 17, съобщава случай на Transfiguration3

на Исус. Luke, от друга страна, съобщава по искане на

писар в глава 9 след Преображение. Една от двете

текстове трябва да са грешни.

|

Противоречие No. 117|

Матей говори в глава 9 от един ням човек, хванат от

дявол, който е изцелен от Исус. След това в глава 10 той описва

мисията на учениците и Исус заповядвам да им

изцеляват болните, прокажени очиствайте, възкресява мъртвите и изгони dev-

ILS. След това в други глави той описва много други събития и

След това в глава 17 случай на Преображение. Luke, на

От друга страна, първо описва мисията на учениците, а след това

Преображението на Исус в същата глава, а след това, след като

описанието на много други събития в глави 9, 10 и 11, той

има предвид доклада на немият изцелен от Исус.

|

Противоречие No. 118|

Марк заявява, че евреите разпънали Христос на третия час

на day.l Това твърдение се опровергава от Евангелието на Йоан

който съобщава, че Исус е бил в двора на Пилат до шесто

час на day.2

|

Противоречие No. 119|

Това се разбира от описанията на Матей и Марк

че войниците, които се подиграваха на Исус и пуснати на червено въже

го бяха Пилат собствени войници не Ирод собствени, докато Лука собствена декларация

е точно обратното.

|

HE ГРЕШКИ|

Този раздел съдържа грешки, грешки и противоречия

на библейския текст, които са в допълнение към мерките, обсъждани

по-горе.


|

Грешка № 1

|

Това се посочва в книгата на Exodus, че периода, в койтоИзраилтяни останаха в Египет беше четиристотин и тридесет години, което не е наред. The

период е 215 years.l Тази грешка е допусната от историците

и библейските коментатори.

|

Грешка № 2|

Тя се появява в Числа, че общият брой на

израилтяните, които били 20-годишна възраст или над, е шест Унгария се обявили

Dred хиляди души, а всички мъже и жени на левитите

и жените и децата на всички други племена не са

включени в това число. Това твърдение е силно преувеличена

и погрешно.

|

Грешка № 3|

Изявлението на Второзаконие 23: 2, "А копеле не трябва

влиза в събранието на Господа ... "е погрешно, тъй като има

вече са били обсъдени в част първа.

|

Грешка № 4.|

В Битие 46:15 фразата "Тридесет и три" е със сигурност

погрешно, тридесет и четири е правилния номер. Подробностите за тази грешка

|

са дадени в първата част при десетия аргумент на страницадвадесет и седем.

|

Грешка № 5|

I Царе съдържа тази декларация "... петдесет хиляди, три

Оценката, и десет мъже. "" Броят петдесет хиляди в този стих е

погрешно като ще бъдат обсъдени по-късно.

|

Грешки № 6 и 7|

2 Царе 15: 7 съдържа думите "четиресетгодини", а в

следващия стих на същата глава името "Гесур" се споменава

И двете са погрешни. Точните думи са "четири години" и

"Adom" съответно.

|

Грешка № 8|

Това се посочва в 2 Chronicles:

|

И на верандата, която е в предната част на къщата,дължина е според широчината на дома,

двадесет лакътя, а височината е сто и twenty.2

|

Това е пресилено и погрешно отчитане на височината.Според една Kings височината на верандата беше тридесет лакътя 3

Адам Кларк в том 2 на неговия коментар изрично admit-

Тед грешката в това твърдение и заяви, че височината е

двадесет лакътя.

|

Грешка № 9|

Книгата на Исус Навиев, който описва границите на земята дадена I "

на синовете на Вениамин, гласи:

|

И границата е изготвен оттам и обиколихаъгъл на морето southward.l

|

Думата "море" в това твърдение е погрешно като не е имало мореблизо до земята си. Коментаторите D "Oyby и Richardment

призна този факт и каза, че думата на иврит, които

е преведена като "море" всъщност означаваше "запад".

|

Грешка No. 10|

В глава 19 от книгата на Исус Навин, съгласно описанието

на границите на Нефталим, четем:

|

И стигна Асир на запад и Юдапри Иордан към слънцето rising.2

|

Това твърдение също е погрешно, тъй като земята на Юда удълженкъм Юга. Адам Кларк също посочи тази грешка в

коментара си.

|

Грешки No. 11-13|

Коментаторът Horseley отбеляза, че стихове 7 и 8 от

Глава 3 на Книгата на Исус Навин са погрешни.

|

Грешка No. 12|

Книгата на съдиите съдържа тази декларация:

|

И имаше един момък от Витлеем Юдов,на семейството на Юда, който е бил левит.

|

В това изявление на фразата ", който е един левит", не може да е вярнозащото всеки, който принадлежи към семейството на Юда, не може да бъде

Левит. The коментатор Horseley също призна това

грешка и Houbigant дори изключени този пасаж от текста му.

|

Грешка № 13|

Четем това изявление в 2 Chronicles:

|

И Авия се опълчи за бой с войска отхрабри мъже на война дори четиристотин хиляди избрани

мъже: а Еровоам се опълчи за бой против него,

с осемстотин хиляди отборни мъже, могъщ

храбри мъже. 1

|

По-нататък в същата глава дава това описание:|

И Авия и неговите люде им нанесоха голямо

клане: и така там паднаха убити на Израел пет Унгария се обявили

Dred хиляди избрани men.2

|

Цифрите, посочени в двата текста са погрешни. Коми-mentators на Библията са допуснали грешка. Латинското транс-

книжа променили 400000-40000, и

800000-80000 и петстотин

хиляди до петдесет хиляди мъже.

|

Грешка No. 14|

Това се посочва в 2 Chronicles:

|

Защото Господ смири Юда заради Ахаз,Цар на Израел. л

|

Думата Израел в това твърдение със сигурност е грешно, защотоОпасни беше кралят на Юда, а не краля на Израел. The

Гръцки и Латинския преводи, следователно, са заменени Израел

Юда, който е отворен нарушаване на текста на техния Светия

Писания


|

Грешка № 15

|

Ние намираме това изявление в 2 Chronicles:|

... И направи Седекия, брат му, цар над Юда

и Ерусалим.

|

Думите "брат му" са неправилни в тази декларация. Тотрябва да кажа, чичо му или баща му притежават brother.2 арабски и

Гръцките преводачи са заменили "брат си", с "баща му притежават

брат ", друг пример за грубо манипулиране на текста

Светите писания. Ward казва в книгата си думи в този смисъл,

"Тъй като това не е правилно, то е променено на чичо в

Гръцки и други преводи. "

|

Грешка No. 16|

Името "Ададезер" е погрешно изписано в 2 Samuel

1о: L6-L9 на три места и в 1 Летописи 18: 3-10 в седем

места, докато правилното изписване е Ададезерови (както е посочено в

всички други справки в Стария Завет).

|

1.2Chr.28: 19.|

2. Ние се намери думите, "баща си собствен брат" в 2 Царе 24:17,

и това е вярно

|

защото Йоахин беше син на Йоаким. Той би билизвестен като

Седекия, син на Иоаким, а в действителност той се нарича

Седекия, син на Иосия.

Вижте Jen 26 1 и 27: 1.

|

Грешки No. 17-19|

Друго име "Ахан" е дадено погрешно в Книгата на

Joshua. "Правилното име е Achar с" R "в end.2

|

Грешка No. 18|

Ние намираме в 1 Летописи 3: 5 при описанието на синовете

на Давид, "Бат-Суя, дъщеря на Амиил". Правилният

име е "Витсавее, дъщерята на Елиам, жената на

Uriah "0.3

|

Грешка @ 19|

Втората книга на Kings4 дава името "Азария", която

със сигурност е грешно. Тя трябва да бъде "Озия", може да се установи

от няколко други sources.5

|

Грешка No. 20|

Името "Иоахава", която се появява в 2 Chronicles, 6 не е

вярна. Тя трябва да бъде "Охозия". Хорн признава, че именатаСподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   42


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница