За ислямска Call и да отговори на мисионери, така Шейх реши да напусне всички други бизнесстраница8/42
Дата01.02.2017
Размер9.46 Mb.
Размер9.46 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   42

ние посочихме в грешки Не 16 20

- Всички са наред и след това

добавя, че има някои други места в Писанията, където

имена са написани погрешно.

|

Грешка № 21|

2 Chroniclesl дава сметка за това как Навуходоносор, на

цар на Вавилон, обвързани Йоаким във вериги и го депортират

във Вавилон. Това твърдение със сигурност не е вярно. Факт е, че

той го е убил в Ерусалим и нареди на тялото му да бъде изхвърлен

външната стена на града и остави непогребани.

Историкът Йосиф Флавий казва в том 10 от книгата си:

|

Вавилонският цар дойде с голяма войска ипревзел града без съпротива. Всичко, което Той е убил

млади мъже от града. Иоаким бе един от тях. Той

хвърли тялото му извън стените на града. Синът му Йоахин

е направена на царя. Той в затвора три хиляди мъже.

Пророк Иезекиил е сред пленниците.

|

Грешка № 22|

Според арабските версии на 1671 и 1831 г.

Книга на Исая (7: 8) съдържа тази декларация:

|

... И в рамките на шестдесет и пет години Арамда бъде счупен.

|

Докато персийски превод и английски език се казва:|

... И в рамките на шестдесет и пет години Ефрем

да бъде счупен.

|

В исторически план това пророчество се оказа невярна, както в шестиягодина на Езекия собствено царство, 2 Царят на Асирия нападната Ефрем,

както е записано в 2 Kings в глави 17 и 18. Така Арам е

унищожени в двайсет и една година. л

|

Vitringa, прочут християнски учен, каза:|

Налице е грешка при копирането на текста тук. В

Всъщност това беше шестнадесет и пет години, а за периода

посочена шестнайсет години след царуването на Ахаз и

пет, след това на Езекия.

|

Няма оправдание за становището на този писател, но най-малко, той призна грешката в този текст.

|

Грешка No. 23|

Книгата Битие казва:

|

Но от дървото за познаване на добро и зло,да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от

от него, непременно ще die.2

|

Това твърдение е очевидно погрешно, тъй като Адам, след като яде оттова дърво, не е умрял в същия ден, но е живял в продължение на повече от девет

сто години след това.

|

Грешка № 24|

Ние намираме в книгата на Genesis: 3

|

Моят дух не винаги трябва да се стремим с човек, за койтотой е плът; дните му ще бъдат сто и двадесет души

години.


|

Да се ​​каже, че възрастта на човек е сто и двадесет години е

погрешна, тъй като ние знаем, че мъжете на по-ранни епохи са живели далеч

вече - Noah собствена възраст, например, е деветстотин петдесет и,

Сим, синът му, живял шестстотин години и Арфаксад за

триста трийсет и осем години; докато жизнения цикъл на пред-

изпрати ден човек обикновено е седемдесет-осемдесет години.

|

Грешка № 25|

Genesis съобщава този адрес на Бог на Авраам:

|

И аз ще дам на тебе и на потомството ти след тебе,земята, в която си пришелец, цялата земя на

Ханаан, за вечно притежание, и Аз ще бъда техен

Бог.

|

Това твърдение е отново исторически погрешно, тъй като цялата земяХанаанската никога не е бил обладан от Авраам, нито го е бил

под вечен върховенството на неговите потомци. Напротив

тази земя е виждал безброй политически и географски отмяната

решенията с.

|

Грешки, № 26, 27, 28|

Книгата на Еремия казва:

|

Словото, което дойде към Еремия, относно всичкихора от Юда в четвъртата година на Йоаким, син

на Иосия, царят на Юда, това беше първата година от

Навуходоносор, цар на Вавилон.

|

urther в същата глава се казва:|

И цялата тази земя ще бъде пуста и

учудване: и тия народи ще робуват на цар

|

Вавилон седемдесет години. И това ще стане, когатоседемдесетгодина са изпълнени, че ще накаже

цар на Вавилон, и онзи народ, казва Господ, за тяхното

беззаконие, и земята на халдейците, и ще го направи, осъществявана

petual desolations.l

|

И по-нататък в глава 29 от същата книга, той казва:|

Сега те са думите на писмото, което Еремия

Пророкът, изпратен от Ерусалим до остатъка от

старейшини, които са били отнесени в плен, както и на

свещениците и на пророците, и на всички хора, които

Навуходоносор бе отведен в плен от

Ерусалим във Вавилон; (След това Иехония, царят и

на кралицата, и скопците, Юдовите първенци и

Ерусалим, и дърводелците и ковачите бяха

депортиран от Ерусалим;) 2

|

И по-нататък в същата глава четем:|

Защото така казва Господ, че след седемдесет години е

осъществява във Вавилон ще ви посетя и да изпълнява

моята добра дума за вас във вас кара да се върне към тази

|

В Персийския превода на 1848 намираме следните думи:|

След като се изпълнят седемдесет години във Вавилон, I

Wlll обърне към вас.

|

По-нататък в глава 52 от същата книга намираме следнотоизявление:

|

Това са хората, които Навуходоносорплен в седмата година, три хиляди евреи

и и три двайсет: В осемнадесетата година на

Навуходоносор, той пленил от

Ерусалим осемстотин и тридесет и двама души: в

на двадесет и три години на Навуходоносор

Nebuzar-Adan на телохранителите отнесе cap-

тива на юдеите седемстотин и четиредесет и пет лица: всички

лицата бяха четири хиляди и шестстотин hundred.l

|

След внимателен прочит на няколко пасажа, цитиран по-гореса установени следните три точки:

|

1. Навуходоносор се възкачва на трона през четвъртата година отцаруването на Йоаким. Това е исторически вярно. Еврейската

историк Йосиф Флавий казва в Vol. 10 и глава 5 от историята си

че Навуходоносор се възкачва на престола на Вавилон в

четвърта година на Йоаким. Поради това е необходимо, че

първи

година на Навуходоносор трябва да съвпада с четвъртата година отЙоаким.

2. Еремия изпрати думите му (на книга) на евреите след като на

депортиране на Иехония, царят, старейшините на Юда и други

занаятчии във Вавилон.

3. Общият брой на пленниците в трите изгнаници

Беше четири хиляди и шестстотин души, и че третият изгнание от

Навуходоносор се проведе в двадесет и третата година от царуването си.

|

Това разкрива три очевидни грешки. На първо място, в съответствие систорици, Иехония, старейшината на Юда, и други занаятчии са

в изгнание във Вавилон през 599 г. пр.н.е. Авторът на Meezan-ул-Хак

отпечатана през 1849 г. пише на страница 60, че това изгнание се проведе в 600

Преди Христа и Еремия изпрати писмото след заминаването им за

|

Вавилон. Според библейския текст, цитиран по-горе своя престойвъв Вавилон трябва да бъде седемдесет години, които със сигурност не е вярно,

защото евреите са били освободени по реда на цар

Персия през 536 г. пр.н.е. Това означава, че тяхното пребиваване във Вавилон е

само шейсет и три години, а не седемдесет години. Ние сме цитиран

тези цифри от книгата Murshid-ут-Talibeen отпечатани в

Бейрут през 1852 г., което е различно и от изданието отпечатан в

1840 на няколко места. Ние намираме следната таблица в 1852

edltlon.


|

ГОДИНАТА НА VENT ГОДИНАТА

НА преди

CREATION CHRIST BC

|

3405 Jeremiah собствен писмен вид до 599пленници на Вавилон

|

3468 Смъртта на Дарий, чичото на зKoreish, възнесението на Сайръс TC

престола на Вавилон, Мади и

Фарус. Неговите заповеди, за да освободите

Евреи и ги изпрати обратно

Йерусалим

|

От друга страна, общият брой на тези в изгнание по време натри изгнаници се споменава като четири хиляди и шестстотин души РЕО

мер, а според 2 Kings броят на пленниците, включи-

ING първенци и на смелите мъже от Ерусалим, по време на

първото изгнание, е три хиляди, занаятчии и ковачи

не са включени в този брой. Аз

На трето място, от текста, цитиран по-горе, ние разбираме, че

|

1. "И той пресели целия Ерусалим, всичките първенци и всичкитесилните мъже

храбри, дори три хиляди пленници, и всичките дърводелци и

ковачи. "2 Kings

24: 14


|

R

|Трето плен се проведе в двадесет и третата година на

Nebuchadnezzars царуването че това е в противоречие в 2 Kings

който казва, че Nebuzar-Навузардан ги взе в плен в девет

- Teenth година на Навуходоносор.

|

Грешка № 29|

Книгата на Езекиил съдържа следните думи:

|

И стана така, че в единадесетата година, в първияден от месеца, словото на Господа дойде към

me.2


|

А по-късно в същата глава намираме:

|

Защото така казва Господ Иеова; Ето, Аз ще докарампри Тир Навуходоносор, цар на Вавилон, цар на

царе, от север, с коне и с колесници,

и с конници и компании, както и много хора.

Той ще убие с нож селата ти в

f1eld, и той ще направи укрепление срещу тебе, и хвърляше

монтиране против тебе, и повдигнете щит против тебе;

И ще двигателите на война срещу стените ти,

и със секирите си ще съборят кулите ти.

Поради изобилието на конете му прахът им

ще те покрива, стените ти ще се потресат от шума на

конници и на колелата, и на колесниците, когато

той влиза в портите ти, както влизат в града

където се извършва нарушение.

С копитата на конете ще стъпче всичко

ти улици; той ще убие твоите хора от нож, и

силни ти стълбове ще бъдат повалени на земята.

И те трябва да направят обир на богатството ти, и да направи

|

плячка на търговията ти, и ще съборятстените ти, и да унищожи красивите ти къщи, а те

определя твоите камъни и ти, дърветата ти и пръстта ти

всред на водата ти. "

|

Историята доказва това предсказание фалшива, защото Nebuchad-nezzar себе си, за да улови град Тир, и пазил

град в състояние на обсада тринадесет години, но трябваше да се върна

без успех. Тъй като това е немислимо, че Божието обещание

няма да бъдат изпълнени, той трябва да бъде, че самата прогноза е

декларирани невярно.

В глава 29, намираме следните думи, приписвани на

Езекил:

|

И стана така, че в двадесет и седмата година, впървия месец, на първия ден от месеца, словото на

Господ дойде при мен и каза:

Сине човешки, Навуходоносор, цар на Вавилон, причинена

армията му да служи голяма услуга срещу Тир; всяка глава

е плешива и всяко рамо ожулено; но той е имал

не заплати, нито армията си, за Тир ...

... Така казва Господ Иеова: Ето, Аз ще дам земята, на

Египет на Навуходоносор, цар на Вавилон; и Той ще

вземете си множество, и да я заведе грабеж, и да вземат плячката си; и

това ще бъде заплатата на войската му.

Дадох му Египетската земя за своя труд където:

с служил срещу него ... 2

|

Горният текст изрично се посочва, че след като Навуходоносорне може да получи наградата си обсада на Тир, Бог обещава да

му дадеш земята на Египет.

|

Грешка № 30|

Книгата на пророк Даниил съдържа тази декларация:

|

Тогава чух един светия да говори; и друг светияказа, че някои светец, който говореше: Докога се

се простира видението за всегдашната жертва, и

престъпване на запустение, когато светилището

и множеството ще се тъпче?

И той ми каза, до две хиляди и трета

сто дни; тогава светилището ще бъде cleansed.l

|

Юдейско-християнски учени на, от самото начало,се чудил за значението на това предсказание. Почти

всички коментатори на юдейско-християнски от Библията са от

мнение, че това е Антиох, консул на Рим, който нахлул

Ерусалим през 161 г. пр.н.е., който е посочен в тази визия, 2 и

дни означават обичайните дни на нашия календар. Йосиф Флавий, известният

коментатор, също се съгласи с това мнение.

Исторически погледнато, обаче, това становище не задържа вода,

защото професията на светилището и хоста, продължило

три години и половина, като има предвид, че за периода от две хиляди и

тристадни посочени идва на шест години, три месеца по

и деветнадесет дни. По същата причина Исак Нютон отхвърли

предположението, че Антиох беше да се направи нещо с тази

vlsion.

Томас Нютон, който е написал коментар на предикториции и пророчества на Библията първия цитирани няколко други комисия

mentators по този въпрос, и след това, като Исак Нютон, напълно

отхвърля възможността той да е Антиох, който е посочен

в това видение на Езекия. Той твърди, че римските императори

|

и папите са внос на видението.Snell Чонси също е написал коментар на прогнозите

на Библията, която бе публикувана през 1838 г. Той твърди, че в

коментара си той включи същността на осемдесет и пет други

коментари. Коментирайки тази визия той каза, че от

най-ранни времена е било много трудно за учените да

ascer-


Тейн и да определи времето на започване на събитието

които тази визия refers.l

По-голямата част от учените са показали, че по време на

започването му със сигурност е един от четирите периоди, в които четири

царските заповеди са издадени от царете на Персия:

|

1. Сайръс, която е издала наредба в 636 г. пр.н.е.2. цар Дарий, който е издал заповедта му през 815 г. пр.н.е.

3. Ардашир, който дава заповедите Му около Ездра в 458 г. пр.н.е.

4. Царят Ардашир, който е издал своята наредба за Неемия

в двадесетата година от царуването си в 444 г. пр.н.е.

|

Той също така добави, че дните, посочени в тази визия не садни обикновено разбират, но ден, обозначаващи години. Съхранение

Имайки предвид това Snell Чонси каза, краят на периода на този

визия ще бъде, както следва:

|

1. Според първата команда на Сайръс, че ще приключи в1764 A.D.

2. Според второто на Дария тя ще приключи през 1782 година

След Христа

3 .Според третия командването на Ардашир би било

|

1. Доколкото разбираме Snell Чонси тълкуването на дните натази визия, както години

Предполага се, че е визията предсказал realpearance НА

Христос Исус. Двамата

хиляди и триста дни приемат за години. Този номер

години трябва да бъдат

брои от всеки един от случаите, когато Ерусалим е било взето

от притежания

Сион на юдейско-християнски последователи.

|

4. Съгласно четвъртото наредбата тя ще приключи през 1856 г..|

Всички тези дати минаха без пророчеството се изпълняват

и във всеки случай, това нелогично метафорично тълкуване е

не е приемливо.

На първо място това е погрешно твърдение да се каже, че ще бъде трудно

за учените да установят периода на нейното започване. The

Трудността се състои само във факта, че периодът трябва да започне

надясно


от времето, когато тази визия е доказано, че Даниел не от

всеки период след това.

Следваща произволна промяна в смисъл на ден в година е

не е приемливо, тъй като думата "ден" продължава да означава

обичайния период от 24 часа, освен ако не е посочено друго от писмени

НЛП себе си. Думата се използва както в Стария и Новия

Завет в обичайното му значение и никога не означава "година". Дори

ако приемем, че думата може да са били използвани, за да кажа "година"

би било в преносен смисъл; но фигуративна използване на

дума изисква някаква силна индикация за това. В сметката на

тази визия думата "ден" се използва за целите на

определяне на определен период от време и не се намери никаква индикация, че

трябва да се вземе в преносен смисъл. Повечето учени са,

Следователно, приета тя в обичайния му смисъл, в противен случай учени

като Исак Нютон, Томас Нютон и Snell Чонси би

не са се опитали да предложат такива объркващи обяснения.

|

Грешка No. 31|

Книгата на Daniell гласи:

|

И от момента, в който дневната жертва еотнета, и мерзостта, която докарва запустение

|

създадена, трябва да има хиляда двеста деветдесетдни.

Блажен е оня, който изтърпи и стигне до хил

пясък триста и пет и тридесет дни.

|

Това пророчество е подобен на този, който вече е обсъденокоято никога не се сбъдна. Нито Христос, нито Месията на

Евреи се появяват в рамките на този период.

|

Грешка No. 32|

Книгата на пророк Даниил съдържа тази декларация:

|

Седемдесет седмици са определени за людете ти иза светия ти град за въздържането на престъплението, както и да

сложи край на греховете, и за правене умилостивение за iniq-

щите, както и да се въведе вечна правда, да се

запечата видението и пророчеството, и да се помаже най-

Holy.l

|

Това пророчество е също погрешно като Месия не се появи втози период. Нито едно от обясненията, предоставени му от християнина

учени в това отношение заслужават някакво сериозно внимание, отчасти

за причините, ние вече сме обсъждали и отчасти поради

на редица факти, да обсъдим по-долу: -

Първо периода между първата година от царуването на Кир,

годината на освобождаването на евреите, както се потвърждава от Ezra2 и

раждане на Исус е близо шестстотин години по

на Йосиф и петстотин тридесет и шест години в Snell

Чонси собствена оценка.

На второ място, ако ние приемаме това като правилното обяснение, че ще

означава, че всички истински мечти са стигнали до края на века, което е

|

очевидно невярно. Watson, в третата част на книгата си, евъзпроизведен Dr. Grib собствен писмо, който каза, "Евреите имат толкова много

изопачаване на текста на това пророчество, че е бил направен неподходящо

жими на Исус. "Това признание от Watson е достатъчно, за да потвърдите

втвърдят нашето твърдение, че това предсказание, според първо-

ния екземпляр на Книгата на пророк Даниил, запазена и до днес с евреите,

който е свободен от възражението на всякакъв вид манипулация,

че това пророчество е неприложим по отношение на Исус.

На трето място, думата "Христос", което означава помазан, е бил използван

за всички царе на евреите, независимо от техния характер или

дела. Тя се появява в Псалм 18 стих 50. По същия начин, Дейвид е наставнически

сочените като помазаник в Псалм 131. А също и един Samuel кон-

съдържа цели това изявление на Дейвид за цар Саул, който се казва,

да е бил един от най-лошите царе на евреите:

|

Ето, днес очите ти виждат как наГоспод те предаде в ръката ми в пещерата, и

някои ми заръча да те убие, но моето око те пожали; и

Казах, че няма да се простря ръката Си против господаря ми, за

Той е собствен anointed.l Господ

|

Същата прилагането на тази дума се среща в 1 Царе24 и 2 Samuel 1. Освен това, тази дума не се ограничава само до

царете на евреите. Ние откриваме, че се използва за други царе също. Е

заяви в Исая:

|

Така казва Господ на помазаника Си, На Кира, коготодясната ръка имам holden.2

|

Кир, царят на Персия, се споменава като собствен Бог помаза илиХристос в този текст. Сайръс е този, който освободи евреите

|

от пленничеството си и позволи на храма, за да бъде възстановен.|

Грешка No. 33

|

Изявлението по-долу се предоставя чрез пророк Давидв 2 Samuel:

|

И ще определя място за людете Си Израиля,и ще ги насадя, които могат да живеят в място за тяхното

собствена, и да се движат не повече; нито чадата на

нечестието ги угнетяват повече, както по-напред.

И тъй като от времето, когато поставих съдии

над моите хора Israel.l

|

Същата предсказанието се появи в малко по-различни думи вПерсийския превода на 1835 г. Според този текст, Бог е имал

им обеща, че те ще живеят в мир там, без никакво

скръб за тях в ръцете на зли хора. Това обеща

място е Ерусалим, където те направиха своите жилища и

живял. Историята е доказала, че това обещание не е изпълнено.

Те бяха силно засегнат в ръцете на няколко владетели.

Навуходоносор ги напада три пъти и заклани

тях, да ги улавя и ги депортират във Вавилон. Тит 2

Император на Рим, ги гониха толкова варварски, че един милиона

лъв на евреите са били убити, а стотици хиляди хора бяха

обесен и деветдесет и девет хиляди са били затворени. До този

дни техните потомци живеят в деградацията около

свят.

|

.l Грешка No. 34|

В 2 Samuel четем следното обещание на Бога на Давид:

|

И когато се изпълнят дните ти, и ти ще съняс бащите си, аз ще създаде потомството ти след тебе, което

ще излезе на червата си, и Аз ще утвърдя си

царство.

Той ще построи дом за името Ми, и Аз ще stab-

вено престола на царството му до века.

Аз ще му бъда Отец, и той ще Ми бъде син. Ако той

извърши беззаконие, ще го накажа с тояга на мъже,

и с ивици от децата на мъжете;

Но моя милост няма да се оттегли от него, както

отне от Саул, когото постави далеч пред тебе.

И домът ти и царството ти ще се уста-

създаден за винаги пред тебе; престола ти се уста-

установени за ever.l

|

1 Друго изявление на подобен характер е даден в I Chronicles:|

Ето, син ще се роди на тебе, който ще бъде

човек на почивка, и Аз ще му дам почивка от всичките му врагове

около, защото името му е Соломон, и аз ще

дам мир и тишина на Израиля в дните си.

Той ще построи дом за името Ми, и той трябва да бъде

сина ми ... и аз ще утвърдя престола на царството му

над Израел за ever.2

|

Въпреки, че Бог е обещал вечно царство всемейството на Дейвид, това обещание не е изпълнено, тъй като семейството на

Дейвид е бил лишен от царството, преди дълго време.

|

Грешка № 35|

Paul съобщава Божието слово по отношение на известността на Исус

над ангелите в писмото си до евреите: I

|

Аз ще му бъда баща, и той ще Ми бъде son.2|

Християнските учени твърдят, че това е препратка към

стихове в 2 Samuel и 1 Chronicles обсъдени по време на предишния

параграф. Това твърдение не е приемливо в продължение на няколко причини.

|

1. Текстът на Chronicles е недвусмислено казва, чеСподели с приятели:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   42


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница