За ислямска Call и да отговори на мисионери, така Шейх реши да напусне всички други бизнесстраница9/42
Дата01.02.2017
Размер9.46 Mb.
Размер9.46 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   42


син свое име ще бъде Соломон.

|

2. Двете текстове казват, че той ще построи дом на иметона Бога. Това може да се прилага само за Соломон, който е построил

къща на Бога, както бе обещано. Исус, от друга страна, е роден

хиляда и три години след построяването на тази къща

и се използва, за да се говори за неговото унищожение. Това ще бъде обсъдено по

Грешка № 79.

|

3. Двете прогнози предсказали, че той ще бъде цар, където:Исус не е бил цар, а напротив той е беден човек като

самият той каза:

|

А Исус му каза: Лисиците си имат леговища, ина небесните птици гнезда; а Човешкият Син

не къде да положи своя head.3

|

1. Евр. 1: 5.2. За да се докаже величието на أ¹ esus над ангелите, Павел твърди,

че Бог никога не казва, че

всеки от ангелите, че всеки от тях е бил негов син. Той само го каза

Исус, че "ще го направя

му бъда баща, и той ще Ми бъде син. "

3. Mat: 8: 20.

|

4. Това е ясно посочено в първата предсказанието, че:|

Ако той извърши беззаконие, ще го накажа с тояга

на мъжете и с ударите на човешките синове.

|

Това означава, че той ще бъде човек на несправедливия характер.ccording на християните - и те са далеч от истината -

Соломон е бил човек с такъв характер и се отказа от пророчеството

и стана отстъпник в последните му дни, се отдадат в идол поклонение

кораб. изграждане на храмове за идолите, и се ангажира да

heathenism.l има предвид, че Исус е бил абсолютно невинен, и може

не извърши грях от всякакъв вид.

|

5. В текста на Chronicles го казва ясно:|

Кой ще бъде човек на почивка, и аз ще му дам почивка

от всичките му врагове наоколо.

|

Въпреки това, Исус, според християните, никога не е бил вмира още от ранните му дни до момента на разпятието.

Той живее в постоянен страх от юдеите, и се оставя на едно място за

друг, докато той е бил арестуван от тях, и те казват, е убил.

Соломон, от друга страна, изпълнено условието на живот в

почивка от враговете си.

|

6. При прогнозирането на Chronicles израилтяните се обеща:|

Аз ще дам мир и quieteness Израиля си

дни.

|

Има предвид, че е исторически известно на всички, че евреите са билисервилни към и доминиран от римляните по времето на Исус.

|

7. Пророкът Соломон, се твърдеше, че predic_ция е направена за него. Това става ясно от две Chronicles.l

Въпреки, че християните са съгласни, че тези вести бяха за

Соломон. те казват, че той е бил в действителност Исус също, тъй като той е

потомък на Соломон. Ние твърдят, че това е фалшива претенция

защото атрибутите на прогнозира син трябва да съвпадат с

описанието на пророчеството. Ние вече са показали, че

Исус не отговаря на изискванията на предсказанието.

Отделно от това, Исус не може да бъде предмет на настоящото предиктор

ция, дори и според християнските учени. С цел да се

премахне противоречието между генеалогични описания

на Исус в Матей и Лука, те казаха, че Матей

описано родословието на Йосиф от Назарет, а Лука

описано родословието на Мария. Въпреки това, Исус не беше

син на Йосиф, а синът на Мария, и според нея

генеалогия Исус е потомък на Натан, син Давидов, и

не синът на Соломон.

|

Грешка No. 36|

Тя се казва, че по отношение на пророк Илия в I Kings:

|

И словото от Господа дойде към него и рече:Махни се оттук, и те обърна на изток, и да се скрият thy-

самостоятелно от потока Херит, който е пред Йордан.

И това ще бъде, че ти ще пиеш от потока;

и аз заповядах на враните да те хранят там.

И така, той отиде и направи според в словото на

Господи, защото отиде и седна при потока Херит, който е

|

1. "Но Господ рече на баща ми Давида: Понеже това е ООНсърцето ти да се изгради

дом за името Ми, добре си сторил това, че е бил в сърцето си:

Не издържа

Ти няма да построиш дома; но синът ти, който ще излезе

от кръста си. той

ще построи дом за името Ми. Затова Господ

извършва на думата си, че

той е казал, защото аз съм повишила в стаята на баща ми Давида ".

2 Chr. 6: 8-10.

|

преди Йордания,И враните му донасяха хляб и месо

сутрин и хляб и месо вечер и той

пи от brook.l

|

В горния текст думата "гарван" е превод на orig-Инал дума "Arem". Всички преводачи, с изключение на Jerome имат транс-

това преведени като "гарван", само Джером го е преведен по различен начин

"Arab". Тъй като според него не е придобил популярност, неговите последователи

изопачил текстове в Латинска преводи и да се промени думата

"Arab", за да враната. Това е много разсмя от не-

Християнските учени. Хорн, известен учен, беше много над-

ценена в него и е в действителност, склонен да се съглася с Jerome в

че думата "Arem" най-вероятно означава "арабски" и не враната.

Той силно разкритикува други преводачи и даде три аргумент

менти, за да докаже абсурдността на своето мнение. Той каза, че на страница

639 на първия том на своя коментар: 2

|

Някои критици са критикувани преводачите казват, че това едалеч не е вярно, че петелът трябва да осигурят препитание на

Пророк. Ако те бях виждал оригиналната дума, че няма да има

ги обидил, защото оригиналната дума е "Orim", която има

значението на "арабската". Тази дума се използва за същата цел

в 2 Kings 21 и в Неемия 4.

Освен това, тя се разбира от "Perechat Riba", за обяснение

на Книгата на Genesis, че този пророк е заповядал да

живеят и да се скрие на място, в непосредствена близост до "Butshan".

Йероним заяви, че "Orim" са жителите на този град

което е в границите на Арабия. Те осигурила храна за

този пророк.

|

Това е ценна находка и доказателства за Jerome. Въпреки челатинските преводи съдържат думата "Гарванът", книгата на

Chronicles, Книгата на Неемия и Jerome са преведени

него като за "Арабската". Освен това той се обозначава с арабски превод

че тази дума означаваше мъже, а не врани. Известният еврейската

коментатор Jarchi също преведе тази дума като "арабски". Това е опре-

tainly не е вероятно, че Бог щеше да даде хляб и месо

да си пророк през тези нечисти птици. А пророк като Илия,

който беше толкова строг последовател на Божиите заповеди

няма да бъдат изпълнени с плът, предоставена от врани, освен ако той

е знаел предварително, че гарваните не носеха мърша.

Илия е снабдена с такава плът и хляб за цяла година.

Как може този вид услуга се дължи на гарвани? Е

много по-вероятно жителите на "Orbo е дело" или "араби" топени

тази услуга на себе си. "

Тя е до протестантите сега, за да реши кой от двамата

становища са верни.

|

Грешка № 37|

Ние намираме следното изявление в I Kings:

|

... В четиристотин и осемдесетата година следдецата на Израел бяха излезли от Египетската земя, в

четвъртата година от собствен Соломон царува над Израел в

месец Зив, който е вторият месец, той започна да

изграждане на дом Lord.l

|

Според историците, това твърдение е невярно. АдамClarke, например, каза, когато коментира на този стих в

Vol. 2 коментара си:

|

Историците са differred от този текст вследната информация: Еврейският текст дава 480, Латинска 440,

Glycas 330, Мелхиор Canus 590; Йосиф 592,

Slipicius Север 585, Климент Alexander 570,

Cedrenus 672 Codomanus 598, Vosius Capellus 580,

Seranius 680, Никълъс Авраам 527, Mastlinus 592,

Petavius ​​и Watherus 520.

|

Ако годината, описан от текста на иврит била правилна иразкрита от Бога, Латинска преводача и толкова много от

Judeao-християнски историци нямаше да си противоречат.

Йосиф и Clement Alexandrianus също се различава от

Еврейски текст, въпреки че и двете от тях са известни като непоколебим

вярващите в тяхната религия. Това, разбира се, ни кара да вярваме,

че библейският текст е да не ги по-достоен за уважение

от всяка друга книга в историята. В противен случай те няма да имат

дори мислех за несъгласие с него.

|

Грешка No. 38|

Това се посочва в Матей:

|

Така че всички поколения от Авраам до Давид сачетиринайсет рода; и от Давида до

преселението във Вавилон, четиринадесет рода; и от

преселението във Вавилон до Христа, четиринадесет

generations.l

|

Според това твърдение родословието на Исус отAbraham е разделена на три групи, всяка състояща се от

четиринадесет поколения. Това очевидно не е вярно, защото, тъй като

първата група от Авраам до Давид включва Дейвид в него, той

трябва да бъдат изключени от втората група, тъй като не може да бъде

|

брои два пъти. Втората група трябва да започне с Соломон изавършва с Jeconias, като по този начин го изключи от трета група. The

трета група трябва да започне от Салатиил, което оставя само 13

поколения в последната група. Всички древността, както и мо-

Ърн учени разкритикуваха тази грешка, но християнските учени

не са в състояние да произведе всякакъв убедително обяснение за това.

|

Грешки No. 39-42:|

Според арабски превод, отпечатан през 1849 г., описващ

ING родословието на Христос, Евангелието на Матей казва:

|

Иосия роди Jeconias и братята му, вплен на Babylon.l

|

Той може да бъде разбран от този текст, че Jeconias и неговатабратя са родени в периода на изгнание във Вавилон, които

очевидно предполага, че Иосия бил жив по време на този период.

Въпреки това не може да се отнася и за следните четири причини:

|

1. Иосия са загинали дванадесет година преди изгнанието, защото следсмъртта му неговият син Иоахаз се възцари и царува три

месеца. Тогава Юдовият, друг син на Иосия царувал

единадесет години. И това е само когато Jeconias, син на

Йоаким. е била управляващата в продължение на три месеца в Ерусалим,

Навуходоносор напада Ерусалим и го в затвора заедно

с всички други израилтяни и ги депортирани Babylon.2

2. Jeconias е внук на Иосия, и не на сина си, тъй като е

Видно от горното твърдение.

3. По време на изгнание, Jeconias е на 18 години, 3 следователно

раждането му през този период е вън от въпроса.

4. Jeconias не е имал братя, но баща му е имал трима братя.

|

С оглед на посочените по-горе трудности текстови, коментаторътAdarn Clarke съобщава в коментарите си, че:

|

Calmet Предполага се, че този стих трябва да се чете катоследва: "Иосия роди Jehoiakin, и братята му,

Jehoiakin роди Иехония за времето на извършване

преселението във Вавилон. "

|

Това suggestionl на манипулиране на текста на светия Писаниетотури е нещо, което да се отбележи, от читателя. Дори и след това

промяна, нашата възражение обсъдени по никакъв. 3 по-горе, остава unaf-

заразени.

По наше мнение, някои гениални свещеници умишлено

заличава думата Jehoiakin от текста, за да се избегне възражението

че Исус е потомък на Jehoiakin, няма да бъде в състояние да

седне на престола на Давид, 2 и че в този случай тя би не

вече е възможно за него да бъде Месия.

Те не ценят последиците, които щяха да се появят

в резултат на тази малка промяна в текста. Може би си мислеха

то

|

1. Това предложение е частично извършена. Предложениетоказа, че Йоахин

следва да бъдат включени в текста и че вместо фразата

"В плен" го

трябва да бъде, "за времето на ..." Така че преводачите имат

манипулирал текста, както и

почти всички преводи на текста гласи: "Иосия Родителя

Jeconias и братята му,

за времето на преселението във Вавилон. "

С добавянето на фразата "за времето", те са се опитвали да се избегне

възражение, че

авторът израснал в № 3 по-горе.

В превод на английски език, публикувани от Англиканската църква в

1961 г., тази затруднения

Ли е решен малко по-различно. В този превод на

стих гласи:

"И Иосия роди Jecohias и братята си в

време на депортирането

във Вавилон.

2. "Затова, така казва Господ на Юдовия цар Jehoiakin той

има кой да седне

на престола на Давид. "Ер. 36:30

3. Според Библията това е необходимо за Месията да бъде

потомък на Давид.

|

е по-лесно да се обвинява Матей отколкото да изключва Исус Fronе потомък на Давид и от това, че е Месия.

|

Грешка No. 43|

Генеалогичните описанието в Матей записва седем генерирайки

обще между Юда и сьомга, л, а пет поколения от

Сьомга на Давид. В периода от Юда да Сьомгата е около

триста години и от сьомга на Давид и четиристотин

години. Дори и като се има предвид дългите живота на тези хора, това

декларация, която не може да бъде вярно, тъй като възрастта на първата група от поколение

ции вече от втората група. Matthew собствен описание

поставя седем поколения в триста години и пет поколение

ции в четири сто години.

|

Грешка № 44|

Втората от трите групи на четиринадесет поколения

описана от Матей в родословието на Исус, е в действителност

осемнадесет поколения и не четиринадесетте споменато в трети

глава I Chronicles. Newman изрази голяма загриженост за

това и го подиграваха казвайки, че досега тя е била необходима само

да вярваме в паритет на един и три, сега е необходимо да се

Вярвам в паритет на осемнадесет години и четиринадесет, защото светите

Писанията не може да се мисли, че е неправилно.

|

Грешки № 45 и 46|

В същия пасаж от Матей четем:

|

1. Съгласно този поколенията от Давид Jeconias саследва: David.

Соломон, Ровоам, Авия, Аса, Йосафат, Йорам, Озия, Joatham,

Ахаз, Езекия.

Манасия, Амон, Иосия, Йоахин и Jeconias, докато Матей

записи тринадесет

поколения, което не е наред. Мат. 1: 6-11

|

Йорам роди Озия.|

Това твърдение е невярно поради две причини:

|

1. Той твърди, че Озия беше син на Йорам, който не евярно, защото Озия беше син на Охозия, син на Иоаса, които

е син на Амасия, син на Йорам. Това са три генерирайки

обще, които са били оставени от Матей може би да се направи

ги четиринадесет. Тези три са царе на репутация. Те са спо-

сочените в глави 8, 12 и 14 на втората книга на царете,

и в глави 22-25 от 2 Chronicles. Няма начин на

знае защо тези поколения са били оставени от Matthew

от geneology. Изглежда просто да бъде един от голямото си мисия

отнема.

2. е правилното име Озия или Озия, тъй като той е кръстен от 2Kings и аз Chronicles?

|

Грешка No. 47|

Пак в същия пасаж откриваме това твърдение:

|

И Салатиил роди Zorobabel.l|

Това е неправилно, защото Зоровавел бил син на

Pedaiah2 и племенник на Салатиил, както е изрично споменато

в I Chronicles 3.

|

Грешка No. 48|

В същия пасаж от родословие в Матей гласи:

|

2 I Chr. 03:19 казва: "И важна задача синовете Федаиеви бяха Зоровавел arldСемей. "

|

Зоровавел роди Abiud.l|

Това също не е наред, тъй като Зоровавел имаше само петима синове, както е

потвърдена от I Chronicles. Нито един от петимата синове е от този

name.2


Има във всички единадесет грешки в родословието записани от

Матю. Ако различията на Лука и Матей, обсъдени ушна

Lier са включени също те общо седемнадесет грешки. Този кратък

преминаване на Matthew Следователно, погрешно в не по-малко от всеки седем

enteen места.

|

Грешка No. 49|

Матей описва случай на някои мъдреци от изток

които бяха видели звездата, която е знак за раждането на Христос.

Те дойдоха в Ерусалим, и, водени от звездата, те достигнали

Витлеем, където звездата спря над главата на детето.

Астрономически това твърдение е абсурдно и неприемливо.

Движението на звездите и някои комети, както се вижда от Земята

е от изток на запад, както и някои от кометите се движат кон-

trarily от запад на изток. Витлеем е разположен на

южно от Ерусалим. Освен това мъжете, идващи от изток може

не е възможно видите движението на звезда, която е твърде бавен, за да се

вижда с невъоръжено око. И във всеки случай как може движещ

звезда, ако тя е някога се стигне до спиране на небето, да се каже, че има

спря на главата на новороденото child.3

|

Грешка № 50|

В първа глава на Матей четем това твърдение:

|

А всичко това стана, за да се сбъднереченото от Господа чрез пророка, който казва,

Ето, девицата ще зачене и ще донесе

роди син, и ще го наречеш "" Емануил "." л

|

Според християнските писатели Пророка, посочени втози стих е пророк Исая, защото в книгата си той каза:

|

Затова сам Господ ще ви даде знамение:Ето, девицата ще зачене и ще роди син, и ще

наречеш "Emmanuel.2

|

Това отново е неправилно поради следните причини:|

1. Оригиналната дума, която е преведена като "девица", като

Матей и преводачът на книгата на Исая е "alamah"

която е женствена форма на "Алам", която според

Еврейски учени, обозначава "младо момиче" женен или неженен.

Тази дума се използва и, както се казва, в Книгата на Притчи,

Глава 30, когато тя се използва за млада омъжена жена. The

три известни латински преводи казват "млада жена". Тези

преводи са най-ранните известни преводите и се казва, че

са направени в 129 175 и 200. С оглед на тези древни

преводи и становището на еврейските учени, Матю притежават

твърдение е доказано, че е погрешно.

Frier, в книгата си за етимологията на еврейските думи, книга

|

комети и звезди, както е обяснено от автора се приемат до18-ти век след Христа

Съвременните научни данни, обаче, е произвел по-убедителни

обясненията на

посоки и пътища на звездите.

|

която се счита за най-автентичен работата по този въпрос, казаче думата "alamah, имаше двоен смисъл:" девица "и" млад

жена ". Неговото мнение, като в сравнение с коментарите на на

Евреи, не е приемливо, и дори ако приемем това становище,

дума не може да се разбира като девица с никакъв довод

срещу установения смисъла приет от коментаторите

и древните преводачи. Посочените по-горе факти, със сигурност са достатъчно

да докаже неверността на изявлението на автора на Meezan-ul-

Хак, който твърди, че думата не е имал друг смисъл от

"Девица".

|

2. Исус никога не се наричат ​​с името Емануил, нито пък сиприет fatherl даде това име, за да го:

|

Ангелът каза на баща си, за да му се обадя с името наJesus.2

|

Също така е факт, че Габриел дойде с майка си и каза:|

Ти ще заченеш в утробата си и ще родиш

син и ще Го наречеш с името му Jesus.3

|

Отделно от това Исус никога не се твърди, че името му еЕмануел.

|

3. преминаването на която се появява тази дума, не допуска неговото прилаганеция на Исус. В него се посочва, че Расин, царят на Сирия, и Факей,

цар на Израел, отидоха заедно във войната срещу Ахаз, цар

на Юда. Той е бил много уплашен и Бог изпрати откровение

Isaiah като утеха за Ахаз, като каза, че той не трябва да бъде

|

, F уплаши като враговете му не биха били в състояние да надделее наднего. и че техните кралства ще бъдат унищожени, както и че

знак за тяхното унищожаване е, че една млада жена ще донесе

роди син и преди детето израства техните царства ще

да destroyed.l

Всъщност Исус е роден след 721 години, свързани с унищожаването на

царства, които са били унищожени едва 21 години след

горе Prophecy. Юдейско-християнски учени не са съгласни на това

1 точка. Някои от тях твърдят, че Исая използва думата

млада жена "за собствената си съпруга, която ще зачене и ще даде

раждане на дете. И двамата царе, от които хората са

уплашен, ще бъдат унищожени заедно с тяхното царство преди

детето израства. Това каза д-р Бенсън и изглежда

има логика и понесе истината.

|

Грешка No. 51|

Има и друго изявление в Матей отношение на Йосиф,

дърводелец

|

И там до смъртта на Ирод, че може бида се сбъдне реченото от Господа чрез

Пророка, казвайки от Египет повиках ми son.2

|

Пророкът, посочени в този текст е Осия и Матейправи препратка към първия стих на глава 11 от книгата му,

което е абсолютно невярно, защото този стих няма нищо общо

с Исус. Стихът, според арабски превод, печат,

изд през 1811 г., гласи така:

|

Когато Израил бе младенец, тогава го възлюбих и призова|

синовете му от Египет.

|

Този стих е всъщност израз на Божието благоволение къмизраилтяните, възложени им по времето на Мойсей.

Матей направи две промени в текста. Той промени множествено число,

собствени добавки ", в единствено число, притежават по" и се обърна на третото лице "своя"

в първият човек, което го прави "моя син".

Следвайки примера на Матей, на арабски преводач на

1844 променила текста да се включи тази промяна.

Освен това, тази промяна не може да бъде пренебрегван, тъй като по-нататък в

тази глава от хората, които бяха наречени от Египет са наставници

сочените в тези думи:

|

Тъй като те ги наричат, така че те отидоха от тях, тежертвуваше Baalim.l

|

Това твърдение не може да се приложи към Исус.|

Грешка № 52

|

Посочено е също в Матей:|

Тогава Ирод, като видя, че беше подигран от

мъдреците, разяри се твърде много, и прати да уби

всички деца, които са били във Витлеем и във всичките

брегове, от две години и по-малко, в зависимост

времето, което той е изучил от мъдреците

men.2

|

Това твърдение не е наред и двете логически и исторически.В исторически план, защото нито един от нехристиянски историци споменахме

сочените това събитие на убийството на младенците от Ирод.

|

Например Йосиф не каза нищо по отношение на тази, събития същия начин еврейските учени, които са много враждебно иСподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   42


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница