За периода 2015-2020страница10/31
Дата02.02.2017
Размер4 Mb.
Размер4 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   31

хартия

%

70

70

70

70

70

70

картон

%

70

70

70

70

70

70

пластмаса

%

1

1

1

1

1

1

текстил

%

60

60

60

60

60

65

гума

%

1

1

1

1

1

1

кожа

%

60

60

60

60

60

65

градински

%

60

60

60

60

60

65

дървесни

%

60

60

60

60

60

65

стъкло

%

1

1

1

1

1

1

метали

%

1

1

1

1

1

1

инертни

%

1

1

1

1

1

1

Сепарираща инсталация - биоразградими отпадъци за компостиране от сепарираща инсталаци

хранителни

т/г

395,69

402,83

415,72

408,37

401,13

422,51

хартия

т/г

107,46

109,40

112,90

110,91

108,94

105,92

картон

т/г

103,61

105,48

108,85

106,93

105,03

102,12

пластмаса

т/г

1,32

1,34

1,39

1,36

1,34

1,30

текстил

т/г

75,37

76,73

79,18

77,79

76,41

80,48

гума

т/г

0,31

0,32

0,33

0,32

0,32

0,31

кожа

т/г

18,84

19,18

19,80

19,45

19,10

20,12

градински

т/г

113,85

119,51

127,42

124,15

120,95

125,23

дървесни

т/г

47,11

47,96

49,49

48,62

47,75

50,30

стъкло

т/г

1,51

1,53

1,58

1,56

1,53

1,49

метали

т/г

0,69

0,70

0,72

0,71

0,70

0,68

инертни

т/г

4,08

4,16

4,29

4,21

4,14

4,02

Общо

т/г

869,84

889,13

921,67

904,37

887,33

914,48

Сепарираща инсталация - Рециклируеми отпадъци от сепарираща инсталация

хранителни

%

0

0

0

0

0

0

хартия

%

30

30

30

30

30

30

картон

%

30

30

30

30

30

30

пластмаса

%

60

60

60

60

60

60

текстил

%

0

0

0

0

0

0

гума

%

0

0

0

0

0

0

кожа

%

0

0

0

0

0

0

градински

%

0

0

0

0

0

0

дървесни

%

0

0

0

0

0

0

стъкло

%

55

55

55

55

55

55

метали

%

55

55

55

55

55

55

инертни

%

0

0

0

0

0

0

Сепарираща инсталация - Рециклируеми отпадъци от сепарираща инсталация

хранителни

т/г

0

0

0

0

0

0

хартия

т/г

13,82

14,07

14,52

14,26

14,01

13,62

картон

т/г

13

14

14

14

14

13

пластмаса

т/г

78,35

79,76

82,31

80,86

79,42

77,22

текстил

т/г

0

0

0

0

0

0

гума

т/г

0

0

0

0

0

0

кожа

т/г

0

0

0

0

0

0

градински

т/г

0

0

0

0

0

0

дървесни

т/г

0

0

0

0

0

0

стъкло

т/г

82,08

83,56

86,23

84,71

83,21

80,90

метали

т/г

37,41

38,08

39,30

38,60

37,92

36,87

инертни

т/г

0

0

0

0

0

0

Общо

т/г

224,97

229,02

236,35

232,18

228,06

221,74

Сепарираща инсталация - Общ остатък за депониране от комибинрата инсталация за сепариране (от компостиране и рециклиране)

хранителни

т/г

263,79

268,55

277,15

272,25

267,42

227,51

хартия

т/г

32,24

32,82

33,87

33,27

32,68

31,78

картон

т/г

31,08

31,64

32,66

32,08

31,51

30,64

пластмаса

т/г

52,23

53,17

54,87

53,91

52,95

51,48

текстил

т/г

50,25

51,15

52,79

51,86

50,94

43,33

гума

т/г

31,09

31,65

32,66

32,09

31,52

30,64

кожа

т/г

12,56

12,79

13,20

12,96

12,73

10,83

градински

т/г

75,90

79,67

84,95

82,77

80,63

67,43

дървесни

т/г

31,40

31,97

32,99

32,41

31,84

27,08

стъкло

т/г

67,15

68,37

70,55

69,31

68,08

66,19

метали

т/г

30,60

31,16

32,15

31,59

31,02

30,17

инертни

т/г

404,17

411,46

424,63

417,12

409,73

398,37

Общо

т/г

1082,48

1104,40

1142,47

1121,61

1101,05

1015,46

Компост

получен компост

%

65

65

65

65

65

65

т/г

678,82

689,50

709,80

697,69

685,76

702,55

ниско качествен компост

%

35

35

35

35

35

35

т/г

365,52

371,27

382,20

375,68

369,25

378,29

Общо

т/г

1044,34

1060,77

1091,99

1073,37

1055,01

1080,84

Депо - Количество депонирани отпадъци

т/г

1448,00

1475,67

1524,67

1497,29

1470,30

1393,75

Постигнато рециклиране и оползотворяване 1 спрямо общо генерирано годишно количество отпадъци

Постигнато оползотворяване 1 (биоразградими отпадъци)

%

21,62

21,57

21,51

21,53

21,54

22,70

т/г

678,82

689,50

709,80

697,69

685,76

702,55

Постигнато рециклиране 1 (хартия, пластмаса, стъкло, метал)

%

31,78

31,78

31,78

31,78

31,78

31,78

т/г

997,88

1015,882

1048,3921

1029,8643

1011,6022

983,56592

Общо

%

42,85

42,81

42,76

42,77

42,79

43,71

т/г

1676,71

1705,3841

1758,1882

1727,5558

1697,3578

1686,1133

 

Постигнато рециклиране 2 (хартия, пластмаса, стъкло, метал)

%

69,99

69,99

69,99

69,99

69,99

69,99

т/г

1307,20

1333,30

1378,82

1353,75

1329,04

1328,42

Уплътняване

т/м3

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Обем на остатъците

м3

1 810

1 845

1 906

1 872

1 838

1 742

Покриващ материал

%

10,0%

10,0%

10,0%

10,0%

10,0%

10,0%

Необходим годишен обемен капацитет

м3

1 991

2 029

2 096

2 059

2 022

1 916

Общо количество депонирани отпадъци

т/г

1 448

1 476

1 525

1 497

1 470

1 394

Общ необходим обем на депото за отпадъците от общ. Никопол

м3

1 991

2 029

2 096

2 059

2 022

1 916

Както се вижда от таблицата с количеството на разделно събраните зелени отпадъци не се постигат целите за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци по чл.8, aл. 1 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците (чрез решение на общото събрание). Не се постигат и целите за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци по чл. 31, ал. 1, т.1 от ЗУО, което се дължи на ниското ниво на рециклиране на биоотпадъците тъй като за другите материали (хартия, пластмаса, стъкло, метал) е осигурен висок процент на рециклиране (близо 70%). Съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 1, т.1 от ЗУО и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци целите са регионални и се постигат съвместно от регионите, а не от отделните общини. Към момента все още не е взето решение на общото събрание на регионалното сдружение на общините (РСО) за разпределението на задълженията между отделните общини в регион Левски (Никопол), което се изисква съгласно чл.8, ал. 2 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци. В случай, че в резултат на разпределението на задълженията между отделните общини в регионалното сдружение на общините (РСО) за изпълнение на целите за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци и за рециклиране на битови отпадъци, количествата, определени за община Никопол надвишават количествата посочени в горната таблица ще се предприемат допълнителните мерки за събиране на хранителни отпадъци, подходящи за компостиране (остатъци от плодове и зеленчуци). В този случай ще се проучат възможностите за обхващане на хотели, ресторанти, заведения за обществено хранене, пазари и др. места, на които се образуват големи количества кухненски и хранителни отпадъци, които са подходящи за компостиране и евентуално стартиране на събиране на такива отпадъци от домакинствата.Сподели с приятели:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   31


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница