За периода 2015-2020страница30/31
Дата02.02.2017
Размер4 Mb.
Размер4 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

Прогноза за образуване на отпадъците


Прогнозата за количеството на генерираните отпадъци предвижда, че въпреки намаляването на населението, количеството на отпадъците и (съответно търсенето на услуги по управление на отпадъците) ще се повишава леко поради очаквания ръст на БВП.

Нормативната уредба регламентира поетапно въвеждане в годините до 2020 г. на все по-строги изисквания към услугите по управление на отпадъците, които настоящата система не осигурява. След анализ на наличната информация и резултатите от морфологичните проучвания е оценена норма на натрупване понастоящем около 336 kg/ж/год.

Количествата образувани битови отпадъци за дадена административна единица са в зависимост от броя жителите и потребителските навици и възможности. За да се отчетат тези фактори е въведен терминът "норма на натрупване" (НН), отчитащ средното годишно количество образувани битови отпадъци, които се падат на един жител. Тази норма се използва при определянето на потенциала за образуване на битови отпадъци в дадена общност.

За прогнозиране ръста на битовите отпадъци са предложени три сценария, които се различават по различното нарастване на НН, като предполагат увеличаване на НН като дял от ръста на БВП, като се постига постепенно намаляване на този дял във времето и като резултат се получава постоянно нарастване на отпадъците, но с постепенно затихващ ръст.

При оптимистичния и прогресивен Сценарий 1 се предполага състояние близо до устойчивост през целия прогнозен период (ръстът на образуването на

отпадъци е в рамките на 4-5% от ръста на доходите). Този сценарий, макар и привлекателен, изглежда малко вероятен, тъй като дори страните с най-висока екологична култура и дългогодишна практика в опазването на околната среда не са постигнали все още категорично етапа на устойчивост, дори и при факта, че нормата на натрупване при тях е по-висока от настоящата в страната.

Сценарий 2, който приемаме за базов, предполага прогресиращо относително разделяне водещо към слабо, но постоянно намаляване на годишното нарастване (ръстът на образуването на отпадъци намалява приблизително от 30% на 10% от ръста на доходите за прогнозния период). С увеличаването на количеството отпадъци се приема, че в определен момент нормата на натрупване ще остане относително постоянна, но както казахме по-горе - за годините след 2030.

Сценарий 3, който считаме за по-малко вероятен от сценарий 2, предполага развитие при практически постоянно относително разделяне в първите години от намаляващото годишно нарастване, без постигане на устойчивост в края на прогнозния период, в условията на интензивните икономически промени и занижена обществена съзнателност относно околната среда (ръстът на образуването на отпадъци спада от 95% до 35% от ръста на доходите за посочения период.

В таблицата по-долу е дадена прогноза за образуваните отпадъци, направена в рамките на проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен номер: BG161 PO005/10/2.10/07/22 по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”

Таблица 31.Прогноза за образуваните отпадъциОбщина Никопол

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Население

брой

8 725

8 582

8 516

8 450

8 384

8 318

Генерирани отпадъци - население

тон

2 918

2 970

3 065

3 011

2 958

2 876

Отпадъци от търговския сектор

тон

223

227

234

230

226

220

Среден размер на домакинство4

брой

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4


Сподели с приятели:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница