Задача по тема, възложена от преподавателя 50 Оценка от положен писмен семестриален изпит по дисциплината проверка на теоретичните знания на студента, по конспекта 50 %Дата04.04.2017
Размер11.22 Kb.
Размер11.22 Kb.

Дисциплина: ХУДОЖЕСТВЕНА КРИТИКА

Хорариум: 15 часа лекции
КОНСПЕКТ:
I. Теоретична част:


 1. Изкуството и художествената критика.
 1. Художествената критика като реторика и естетика.
 1. Обективното и субективното в критическия анализ.
 1. Методология на анализа на художественото произведение (I-ва част).
 1. Методология на анализа на художественото произведение (II-ра част).
 1. Художествената критика като аксиология на изкуството.
 1. Практически модели за написване на критическо есе, статия и рецензия. Подготовка за посещение на художествена изложба - предварително описание на работните задачи, информация за авторите и творбите.


II. Практическа част:


 1. Посещение на художествена изложба. Подготовка за анализ на изложените творби и на експозицията като цяло (водене на бележки за творбите, авторите, основните характеристики на обектите).
 1. Писане на критическо есе, статия и рецензия.


Оценяване:


 1. Оценка на подготвени от студента критическо есе, статия или рецензия (по време на семестъра) – практическа задача по тема, възложена от преподавателя – 50 %

 2. Оценка от положен писмен семестриален изпит по дисциплината – проверка на теоретичните знания на студента, по конспекта – 50 %


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница