Закон за българите и българските общности извън Република България и Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданствоДата12.03.2017
Размер244.78 Kb.
Размер244.78 Kb.


gerb%20na%20bulgaria_tsvetenРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА
изх. № .............../................. г.

ДО

Г- Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От Росен Иванов

Председател на Държавната агенция за българите в чужбина


Относно : Командировка до Австралия и Нова Зеландия на 12-24.03.2013 година

Заповед за командировка №К-12/15.01.2013г.на Гл.секретар на МС
Цел: осъществяване на поредица от работни срещи с ръководствата на културни сдружения и български училища за представяне на новите аспекти на българската политика по отношение на нашите сънародници по света и участие в 35 годишния юбилей на Българско дружество „Родина”-Сидни.

С Ваша Заповед №К.12 от 15.01.2013г. бях командирован от 12 до 24 март включително в Австралия и Нова Зеландия. Повод за посещението бяха поканите, отправени към ДАБЧ от български дружества, училища и църкви на територията на двете държави.Основни задачи на командировката:

 1. Провеждане на работни срещи и разговори с членове и ръководства на дружества и неделни училища на българските обшности с цел:

 • обсъждане на новите насоки на българската политика по отношение на нашите сънародници зад граница- внесените на първо четене Закон за българите и българските общности извън Република България и Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство;

 • обсъждане на Националната стратегия за българите и българските общности в чужбина;

 • координиране и обмяна на становища и идеи за по-добра комуникация между държавните институции и българските общности по света; оценка на дейността на създадения през 2011г. от ДАБЧ Портал за информация и общуване „Rodinabg.net” и обсъждане на идеята за създаване на Портал за информация и комуникации „Rodinaconsult.eu”;

 1. Обсъждане на покрепата за българските неделни училища зад граница чрез финансирането им по Постановление №334/2011г. на Министерски съвет и програмата „Роден език и култура зад граница”. Разговори за основните проблеми и переспективи за развитие на българските образователни центрове в чужбина.

 2. Обсъждане на идеята на ДАБЧ за създаване на Концепция за медийно партньорство между агенцията и българските медии по света.

 3. Участие в 35 годишнината на Българско дружество “Родина” Сидни, откриване на новата зала на Българското културно-просветно дружество в Аделаида и провеждане на работни срещи в следните градове: Окланд, Сидни, Канбера, Мелбърн и Аделаида.

Предварително договорената програма с българския консул в Канбера, както и с председателите на най-големите български дружества в Австралия и Нова Зеландия за посещението беше напълно осъществена.

Окланд. Нова Зеландия

Още в деня на пристигането в Окланд, Нова Зеландия на 14 март т. г. се проведе среща с Цветан Арабаджиев, председател на Българско дружество “Св. Св. Кирил и Методий” и с Росен Митев, секретар на дружеството, както и с други присъстващи членове. На срещата беше разменена информация както за дейността на ДАБЧ, така и на дружеството. Беше обсъдено предложението на БД ”Св.Св.Кирил и Методи” за откриване на българско консулство в Нова Зеландия или назначаване на почетен консул, който да представлява българите в Нова Зеландия пред съответните институции. През 2009 г. е била отправена молба от дружеството до Президента Георги Първанов за откриване на българско консулство в Нова Зеландия, която е била официално подкрепена от посолството на Р България в Канбера. За съжаление до настоящия момент българите от дружеството нямат официален отговор от държавните институции.

На следващия ден се срещнахме с цялото ръководство, с по-голямата част от членовете и с директора на българското училище към дружеството. Те предоставиха информация относно инициативи, които провеждат, като “Български талант в Нова Зеландия”, участието им в мултикултурния фестивал, който се провежда в Окланд всяка година и редовните им дарения на български книги в библиотеката в Окланд, където има щанд с българска литература. Съвместно с българското дружество предоставихме литература за българския щанд. Сред най-важните проблеми, отнасящи се до българите от дружеството и българската общност бяха:


 • липсата на комуникация с българските институции - в този смисъл нашето посещение беше оценено като положителна стъпка в правилна посока;

 • трудности при подновяване на българските паспорти, във връзка с което дружеството отправи предложение за издаване на временни пасавани за българи, връщащи се от чужбина докато им бъдат издадени или подновени българските им паспорти, без да им се налагат глоби;

 • необходимостта от отпадане на приравнителните изпити и матури за български ученици в чужбина, които се завръщат в България и искат да продължат своето образование в родината;

 • необходимостта от издаване на адаптирани учебници, предназначени за български ученици, живеещи в чужбина и прилагане на дистанционна форма на обучение по интернет, включваща въвеждането на електронни тестове и използването на електронни учебници.

При срещата със Соня Арабаджиева, директор на българското училище към дружество “Св.Св. Кирил и Методий” беше изказана положителна оценка за отпускането на средства за българското образование в чужбина чрез съответните финасови инструменти. Като основен проблем беше посочена непълната информация и липсата на инструкции относно усвояването на средствата от българските училища в чужбина, получавани по ПМС 334 от 08.12.2012 г. Постави се въпросът защо се изисква отчет за усвояване на средствата, предоставени от МОМН в българска валута, при положение, че сумите се превеждат от МОМН през щатски долари и новозеландски долари. В тази връзка директорът на училището предложи да бъде променена методиката по отчитането на усвоените средства чрез наредба на министъра на образованието, младежта и науката, в която да са разяснени начините на отчитане на предоставените средства, превеждането на парите, смяната на валутата и др. Друг въпрос, свързан с отчитането на получените средства бе възможността отчетът да се изпраща по електронна поща, вместо да се предоставя лично на хартиен носител. Училището е спечелило субсидиране от над 20340 новозеландски долари, но е получило с 3000 долара по-малко. Директорът на училището е изпращал писма до МОМН на няколко пъти, но отговор и до сега не е получен.

Г-н Арабаджиев и останалите от ръководството на дружеството отправиха предложение статутът и структурата на ДАБЧ да бъдат променени така, че агенцията да придобие ранг на министерство, а председателят на ДАБЧ да има право да участва в заседанията на Министерски съвет за да може успешно да предлага нови политики за българите по света.

На 15 март представителите на ДАБЧ присъствахме на събиране на членовете на Българско дружество “Св. Св. Кирил и Методий”, включващо програма, представена от учениците на училището и български фолклорен танцов състав “Български Рози”, основан към организацията. В проведения разговор запознах присъстващите с дейността на агенцията и политиката на Р България спрямо българите в чужбина. Бяха наградени участниците в детските конкурси на ДАБЧ по литература, пеене и изобразително изкуство. Във връзка с конкурсите за детска рисунка и есе, членовете на българската организация пожелаха рисунките и литературните творби на всички отличени деца да бъдат помествани на официалния уеб-сайт на агенцията, заедно с имената на авторите, така че останалите деца и родителите им да имат възможност да видят другите наградени произведения.

По време на срещата бяха обсъдени проблемите на българите в Нова Зеландия. От страна на дружеството бяха отправени конкретни въпроси към агенцията: необходимост от изпращане на българска литература от МОМН и Министерството на културата до Нова Зеландия за нуждите на дружеството и за българския щанд в библиотеката в Окланд; осъвременяване на българския буквар и учебниците и текстовете за 2-ри клас, тъй като не са подходящи за деца, които учат в чужбина; възобновяване на българското радио в Нова Зеландия, което е функционирало, но в момента е спряно поради липса на средства. Членовете на дружеството се интересуват от възможностите за спонсориране на радиото от страна на българската държава.

Българите в Окланд изказаха силно желание за създаване на българска православна църква в града и възможностите за съдействие от страна на бъклгарското правителство и Светия Синод за осъществаването на този проект. В миналото е било основано църковно настоятелство и избран свещеник, но поради недостатъчни средства до построявне и създаване на българскя църква не се е стигнало.

Също така бе повдигнат въпрос относно Закона за здравното осигуряване и приетата разпоредба, отнасяща се до българите, пребиваващи в чужбина, в която се посочва, че ако те в определен срок не подадат заявления за прекратяване на здравно осигуряване ще им бъдат начислявани лихви. Членовете на дружество “Св.Св. Кирил и Методий” в Окланд предложиха, при желание, да имат право да бъдат освободени от здравно осигуряване, техните здравни права на територията на Р България да бъдат прекратени и да не е необходимо заплащането на здравни вноски. В случай на завръщане в родината, при необходимост да могат да заплатят здравните вноски и правата им да бъдат подновени, а срокът за подаване на заявления за прекратяване на здравното осигуряване да бъде удължен или отменен.

Проведохме разговори относно промените в българското законодателство и създаването на Национална стратегия. Бяха направени предложения при създаването на тези нормативни актове да бъда потърсено принципно решение на проблемите.

Българите от Нова Зеландия отправиха покана за посещение до Президента и Вицепрезидента на Р България. Беше изразено желание, със съдействието на Президента на Р България и Държавната агенция за българите в чужбина да бъде открито българско консулство в Нова Зеландия или да бъде създадена служба на почетен консул, който да организира определени събития и да е в постоянна връзка с МВнР.Сидни. Австралия

На 16 март пристигнахме в Сидни, където бяхме посрещнати от г-н Красимир Стефанов, посланик на Р България в Австралия и г-н Камен Куцаров, секретар в посолството. След това проведохме разговор, по време на който запознахме представителите на българската държава с поставените ни въпроси в Окланд, както и с направените предложения за евентуално посещение на Президента или Вицепрезидента на Р България в Нова Зеландия. Бяха обсъдени и въпроси, свързани с организацията на предстоящите парламентарни избори. Посетихме сградата на българското консулство в Сидни, която в момента не се използва. Бяха обсъдени различни идеи за ползването и от българската общност.

Вечерта на 16 март, заедно с г-н Стефанов и г-н Куцаров, по покана на Александър Сандев, председател на Българско дружество “Родина”, присъствахме на честването на 35 годишнина от създаването на организацията в Сидни и 135 години от Освобождението на България. Фолклорния танцов състав към дружеството представи програма. Проведохме среща с част от членовете на “Родина”, като уточнихме подробности за разговорите, предвидени за следващия ден. Поднесох приветствие по повод двата празника.

На следващия ден заедно с г-н Сандев посетихме училището в Сидни, където се запознахме с преподавателите и част от учениците, родителите и членовете на дружеството. Запознахме ръководството и членовете на дружеството с дейността на ДАБЧ, стратегията и политиката на държавата спрямо българите зад граница и проекта за създаване на нов, актуален и работещ закон за българите и българските общности по света. С оглед на обстоятелството, че училището не е кандидатствало за субсидиране, разяснихме възможностите за получаване на средства по Националната програма „Роден език и култура зад граница” и ПМС №334/2011 г. Сред основните застъпени теми на разговор и въпроси бяха: • желанието на дружеството да ползва за целите на организацията сградата на българското консулство в Сидни. От “Родина” имат желание да използват безплатно сградата или част от нея, като разходите по стопанисването, грижата за имота и поддръжката му ще бъдат за тяхна сметка;

 • липсата на достатъчна и лесно достъпна информация за регистрация на български училища в чужбина и кандидатстването им по ПМС 334 или програма “Роден език и култура зад граница” на МОМН;

 • българското училище в Сидни има нужда от преподавател по български език, литература и история на България, на когото да се заплаща от българската страна. Също така членовете на дружеството изказаха необходимост от гостуване на артист, музикант или друг културен деец, който да пристигне от България на разноски на българската държава и да представи програма по време на честване на български празник или друго събитие в дружество “Родина”;

 • като основен проблем бе посочен трудната комуникация между българската общност в Сидни и българското правителство, особено след затварянето на българското консулство в Сидни; от страна на дружеството беше предложено създаване на национално представителство, избирано от българите в чужбина; създаване на законова възможност за избор на народни представители, които да представляват и да защитават интересите на всички българи зад граница чрез въвеждане на избирателен район “Чужбина”, предвид големия брой на българите извън страната.

Поради големите разстояния в града, много родители нямат възможност редовно да да водят децата си в българското училище. В тази връзка, от училището изразиха необходимост от въвеждането на дистанционна форма на обучение, създаването и издаването на адаптирани учебници, предназначени специално за български ученици, живеещи в чужбина. Също така, според родителите, трябва да се премахнат приравнителните изпити за всички български ученици, които се връщат в страната за да продължат своето обучение.

Канбера.Австралия

На 18 март пристигнахме в Канбера с автомобил на посолството на Р България в Австралия. На същия ден проведохме среща в посолството с посланик Стефанов и Камен Куцаров. Бе обсъден въпросът за откриване на българско консулство в Нова Зеландия и възможностите за използване на сградата на бившето българско консулство в Сидни от страна на българската организация там. По време на организираната от посолството видеоконферентна среща с председателите на българските дружества в Бризбън и Пърт, възникна идеята за използването на видеоконферентни срещи и видеовръзки в сградата на ДАБЧ с българските организации в чужбина.

Вечерта в сградата на посолството, съвместно с Камен Куцаров, проведохме видеоконферентна среща с Желязко Иванов, председател на Българското дружество в Бризбън и с част от ръководството. Основните проблеми на дружеството са иокономическите и финансови затруднения за българите в Бризбън и щата Куинсленд. Двете танцови групи – детската и за възрастни към дружеството са прекратили дейността си поради липса на средства. Изразих готовност агенцията да подкрепи дейността на дружеството чрез предоставяне на материали. Марио Божилов от дружеството в Бризбън изрази желание за взаимодействие и сътрудничество с ДАБЧ, като агенцията може да предостави информация относно условията и критериите за кандидатстване за отпускане на средства и субсидиране по ПМС 334 и програма “Роден език и култура зад граница” на МОМН. Представител на училището към дружеството изрази необходимост от въвеждане и използване на електронни учебници и начини за преподаване и обучение по интернет. Също така агенцията ще предостави списък с други училища в чужбина с цел обмен на информация и опит по въпроси, свързани с учебни помагала и начини на преподаване.

На видеоконферентната среща с Таня Добсън, председател на дружество “Родина” в Пърт, Западна Австралия, бе предоставена информация относно дейността на ДАБЧ, а г-жа Добсън изрази от името на цялата общност в Пърт идеята за създаване на българско училище поради постоянно нарастващия брой на българите в града и в щата като цяло. До момента училище не е създадено поради липсата на средства и учител. От дружеството отправиха молба за осигуряване на български филми, които да прожектират и да представят на членовете на организацията и другите българи от общността в Западна Австралия. И тук бе повдигнат въпросът за гостуване на български музикант или група, изпратен от България на разноски на българската държава по повод на честването на 24 май и на други празници, свързани с националния ни календар.

Вечерта на същия ден присъствахме на презентацията “My Bulgaria” (Моята България) на Мария Стайкова, секретар на дружество “Родина”, Канбера. Презентацията включва информация за България - история и география, българския език, култура, традиции и фолклор, както и информация относно известни български учени, откриватели, художници и др. Страната ни е представена изключително добре и позитивно пред австралийската аудитория и общество.

На следващия ден беше проведена и среща с г-жа Стайкова. По информация, предоставена от нея, българите в Канбера са сравнително малко, като техният брой постоянно се променя. Дружество “Родина” участва в организирането и провеждането на на концерт в рамките на Многонационалния фестивал, който се провежда ежегодно в Канбера в чест на етническото и културно разнообразие и толерантност в страната. Редица важни въпроси бяха обсъдени на срещата сред които: • евентуална подкрепа от страна на МВнР и българската държава при кандидатстване на млади българи за работни визи в Австралия;

 • отлагане или отменяне на срока за подаване на заявления за прекратяване на здравно осигуряване на българи, живеещи в чужбина;

 • предоставяне на подходяща литература за България/като пример - преработено, осъвременено и актуализирано издание, може и на електронен носител/ на книгата “1000 причини да сме горди, че сме българи”, което да бъде предоставено на българските дипломатически представителства и училища по света;

 • разпространение на репродукции на картини, собственост на МВнР в българските дипломатически представителства в чужбина, които да са на разположение на българските дружества.

Мелбърн. Австралия

На 20 март пристигнахме в Мелбърн и на същия ден проведохме среща с г-н Благой Благоев, председател на Българско дружество “Родина”, Мелбърн, на която предоставихме информация относно дейността на агенцията и се запознахме подробно с дейността на дружеството. Веднага след това заедно с г-н Благоев проведохме среща с г-жа Фили Лангман, изпълнителен продуцент на Българската радиопрограма и редакция на Радио SBS, Мелбърн. Бе проведено интервю в студио на радиото заедно с г-жа Кантарева от Национално издателство “Аз Буки”, което ще бъде излъчено в българската радиопрограма, предназначена за българските радиослушатели в Мелбърн и щата Виктория. Г-жа Лангман, водеща на интервюто зададе въпроси относно издаването на български паспорти и други документи, здравните осигуровки и заявленията, тяхното прекратяване, възможност за електронно гласуване от чужбина на предстоящите избори или в близко бъдеще. Според г-жа Лангман, българите в Австралия имат необходимост от електронен уеб-сайт, на който да се публикува информация и материали, които ги засягат пряко, като тази информация да бъде представена по разбираем начин и да бъде леснодостъпна.

На същия ден присъствахме на вечерна служба в българската православна църква “Св. Св. Кирил и Методий” в Мелбърн и проведохме среща с отец Александър Попов. Беше обсъдена възможността за подкрепа от страна на държавата на религиозните общини зад граница.

Веднага след това посетихме клуба на българско дружество “Родина”, където проведохме срещи с председателя и ръководството на организацията, част от църковното настоятелство и членовете на дружеството. Запознахме аудиторията с държавната политика и стратегия относно българите в чужбина и дейността на агенцията. Членовете на “Родина” се надяват да могат да гласуват от Австралия на предстоящите и следващи избори в България и да бъде въведен избирателен район “Чужбина” и народни представители, избирани от българите, живеещи извън граница. Бяха повдигнати също така въпроси относно: здравните осигуровки; пенсионното осигуряване и признаването на трудов стаж и получаване на български пенсии от Австралия и обратно; начини за плащане на българските данъци от чужбина; признаване и приравняване на българските дипломи от средни и висши учебни заведения в Австралия.Аделаида. Австралия

На 21 март пристигнахме в Аделаида и проведохме среща с Иван Ненов, председател на Българското културно-просветно дружество в Аделаида. Той ни запозна с историята и дейността на дружеството. Председателят г-н Ненов предложи да бъде инициирано подписването на социално споразумение между България и Австралия, което да уреди въпросите, свързани с възможността български граждани да получават пенсии и в България.

На следващия ден бе проведено интервю в рамките на Българския радио-час в етническа радиостанция 5 EBI с водещ г-жа Мария Стаменкова, член на българското дружество. Бе предоставена информация, предназначена за българските радиослушатели на програмата относно дейността на ДАБЧ и съдържанието на посещението на представителите на агенцията в Австралия и Нова Зеландия. Бяха обсъдени въпроси, свързани с ПМС 334 и програма “Роден език и култура зад граница”. В тази връзка водещата разясни, че българското училище в Аделаида получава финансиране от държавата. От страна на агенцията бе предоставена информация за Закона за българите и българските общности извън Р България и проекта за създаване на Национална стратегия за българите и българските общности в чужбина, както и за числеността и състоянието на най-големите български общности по света и в частност на тези в Австралия. От страна на водещата бе повдигнат въпросът за инициативи на българската държава, спомагащи за привличането и завръщането на българите в родината. Бяха посочени различни инициативи, като форума за млади специалисти, организиран и провежданата ежегодно от ДАБЧ, съвместно с младежките сдружения “Тук-там” и “Back to BG” под мотото “Кариера в България. Защо не?”. ДАБЧ вече създаде културно-образователния информационен уеб-сайт “Родина” и разработва нов информационен уеб-сайт “Родина – Консулт”, на който ще бъде поместена информация, предназначена специално за българите в чужбина. Други въпроси, на които бяха дадени отговори в рамките на интервюто бяха насочени към: възможностите за въвеждане на електронно гласуване по време на избори, идея, за която ДАБЧ изрази положително мнение и становище; създаване на избирателен район “Чужбина”; пенсионното и здравното осигуряване. Последва интервю и с г-жа Надя Кантарева – Барух, директор на Национално издателство “Аз Буки”.

На същия ден в сградата на Отдела по мултикултури в Аделаида, съвместно с ръководството на Българското културно-просветно дружество, бе проведена среща с г-жа София Поп, директор на Комисията по мултикултурни и етнически въпроси към Австрлийското правителство. Тази структура е подчинена на Министъра на мултикултурните въпорси, който е подчинен на Министър-председателя на Австралия. Г-жа Поп изрази задоволство от името на Комисията по мултикултурни и етнически въпроси от българската общност в Аделаида, подчертавайки че тя се ползва с уважение и добра репутация сред австралийските власти и общество. От Комисията препоръчват и насърчават установяването на контакт с тях от българска страна и предлагат разширяване на сътрудничество на ниво министри и евентуално премиери, за да бъдат успешно разрешени някои социални и трудови въпроси, касаещи и двете страни, като въпроса за пенсионното осигуряване, приравняването на дипломи, запазването на връзките с родината и др.

След това посетихме имота на Българското културно просветно дружество в Аделаида. Той е тяхна собственост, предоставен е от родолюбиви български емигранти през 50 години на миналия век. На този имот са построени културен дом, православна църква и е обособено помещение за училище.

Първо посетихме българската православна църква “Св. Петка”, където се срещнахме с отец Тодор Попов. Той повдигна въпроса от името на българските енориаши за възможността за финансова подкрепа от страна на дирекция “Вероизповедания” към Министерски съвет или от Светия Синод.

Беше посетено и българското неделно училище към дружеството и бе проведена среща с Пола Михнева, преподавател в училището. Тя ни показа стаята, където се обучават децата, както и учебниците и учебните помагала, по които се извършва обучението. Нашето мнение е, че Българското културно-просветно дружество разполага с добра база и възможност за провеждане на качествен учебен процес. Училището е финансирано по програмите на българското правителство.

Вечерта беше открита тържествено ремонтираната част от залата на дружеството. След откриването се срещнахме с ръководството и с голяма част от членовете на организацията. Бяха обсъдени въпроси, свързани с положението на българите в Аделаида. Нашите сънародници проявиха интерес към случващото се в България, към новите политики към тях и към възможностите за засилване на комуникациите с надлежните български институции. Бяха зададени въпроси, свързани с възможността за възстановяване на българско гражданство от членове на нашата общност, които по една или друга причина са го загубили. Фолкорната танцова група към дружеството изпълни програма по повод откриването на залата на сдружението.

Проведените официални и работни срещи в Австралия и Нова Зеландия преминаха при подчертан интерес от страна на българските общности и организационни структури. Разговорите бяха както ползотворни, така и критични, бяха изпълнени и с много позитивни решения за бъдещо взаимодействие с цел съхраняването на българския дух, език и култура сред нашите сънародници в двете страни.

На всички български организации и неделни училища в Австралия и Нова Зеландия, които посетихме, предоставихме учебни помагала, художествена и справочна литература, български филми и документални поредици за България.Изводи и препоръки:

Българската общност в Окланд, Нова Зеландия е добре организирана, но се чувства отдалечена, изолирана и затруднена в опитите си за комуникация с българската държава. В тази насока трябва да бъдат подкрепени усилията на българското дружество “Св. Св. Кирил и Методий” и българското посолство в Канбера за създаване на българско консулство в Нова Зеландия или длъжността “Почетен консул”. Трябва да бъдат активизирани връзките и контактите между държавните институции, ангажирани с провеждането на политика към българите по света и нашите сънародници, които живеят там. Добро впечатление прави желанието, както на ръководството, така и на членовете на дружеството за развитие на културната и образователната дейности, което безспорно е важен фактор за запазване на българската национална идентичност.

Българската общност като цяло в Австралия също се чувства отдалечена и изолирана от България, но там се наблюдава повече динамика в нейния състав, което предполага повече връзки с България. В градовете на територията на Австралия, в които посетихме български общности, също има добро взаимодействие между българите в посока към създаване на функциониращи организационни структури. Важна роля в този процес играят и българското посолство и консулството ни в Канбера, които покрепят българските дружества, неделните училища и българските правоаславни църкви. В Аделаида и Мелбърн има много добре организирани български дружества, както и българско училище. Наличието на собствена материална база, включваща клуб, православна църква и училище е една от основните предпоставки за тази организираност. Не по-малък фактор е и желанието, с което работят както ръководствата на дружествата, така и техните членове. В Канбера българската общност е малка и динамична като състав, но е подкрепена от българското посолство. Не по-малка е заслугата и на Мария Стайкова, която дава много от себе си в представянето на България и съхранението на нашата духовна идентичност. Българската общност в Сидни разполага с училище, но за съжаление децата са малко на брой. Те имат добре изградена традиция, както в съвместното честване на български празници, така и в организиране на събирания на общността. Танцовият състав работи с много ентусиазъм и са потигнати добри резултати.

Новозеландското и Австралийското правителство насъчават и подкрепят мултикултурализма, етническото, религиозното и културното разнообразие и толерантонст към всички чуждестранни общности и техните организации на континента.Голям интерес сред българските общности предизвика представянето на новата българска политика във всичките и аспекти:

 • По отношение на дейността на българските държавни органи и институции: желанието на нашите сънародници в Австралия и Нова Зеландия е държавните органи и институции, които имат отношение към провеждането на политиката по отношение на тях да засилят контактите си с българите и техните организации в двете страни. Необходимо е да се активизират официалните отношения между България и двете държави. Много сериозна поддръжка среща идеята българските държавни органи да приемат подадените по електронен път заявления и декларации, свързани с лични права и задължения. С оглед на отдалечеността на Австралия и Нова Зеландия сериозен проблем е издаването и подновяването на български документи за самоличност. Необходимо е улесняване на този процес.

 • По отношение на националното законодателство: българските общности в Австралия и Нова Зеландия проявиха засилен интерес към изработването на Национална стратегия за българите и българските общности в чужбина 2013-2020г.както и на Закон за българите и българските общности извън Република България. Много голям интерес предизвиква въпроса за законодателна възможност, гарантираща по-голямо участие на българите в изборния процес- улесняване на процедурата за разкриване на нови секции за гласуване или като алтернатива – въвеждане на електронно гласуване. Активно се поставя и въпроса за създаване на отделен избирателен район „Чужбина”.

 • По отношение на образователната политика: Постановление №334 на Министерски съвет и програма “Роден език и култура зад граница” се приемат изключително добре от българските училища в Австралия и Нова Зеландия. Те са от голяма полза за всички, които кандидатстват по тях и печелят финансиране. С осигуреното финансиране по ПМС 334 е дадена възможност на голям брой училища да водят нормални занятия, обезпечени чрез съответните средства. Това се оценява единодушно като безспорен успех на българското правителство.По време на срещите се постави въпроса за необходимостта от активизиране на усилията на компетентните държавни органи за дистанционно обучение на българските деца в чужбина. Това се налага с оглед обстоятелството, че разстоянията в Австралия са много големи и българите са разпръснати на голяма територия, като много от тях нямат възможност да водят своите деца редвно на българско училище, а българските училища в Австралия са твърде малко. Едно от възможните решение за тях е именно дистанционно или задочно обучение. Има голям интерес към съдаване на адаптирани учебници и електронното им разпространение. Като важно условие за привличането на българи обратно към родината се посочва и премахването на приравнителни изпити и матури.

 • По отношение на културната политика: беше изразена необходимостта от засилване на културните връзки между България и българските общности в тази част на света. Според нашите сънародници е необходимо целево финансиране на културни прояви. Много голямо значение за запазване на културната идентичност на българите има фолклорната дейност във всичките й аспекти - танцови състави, певчески групи и др. Евентуални посещения на български певци, хореографи, фолклорни групи и артисти, подпомагани от държавата ще бъдат несъмнено от полза за съхранение на българското национално чувство. Освен това важно значение би имало създаването и разпространението на документални филми както за България, така и за българските общности в тази част на света.

 • По отношение на медийна политика и религиозните общности: Важна стъпка за съхраняването на националното съзнание и по-добрата информираност на българите в Австралия и Нова Зеландия би била предоставянето на подходящи информационни продукти и съответни програми от БНР и БНТ. Следва да бъде установен по-тесен контакт с предаванията на български език от българските радиочасове по местните медии. Необходима е и по-засилена подкрепа от държавата за двете съществуващи православни църкви.С уважение

Росен Иванов

Председател

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница